DE GESCHIEDENIS VAN "JONKERBOSCH" (deel 7)

Gerda Arts-Gilsing

Het is 1967.
Jonkerbosch was erg sportief in die tijd.
Zo werd er een wandelclub opgericht onder leiding van Br. Odoricus: "De Jonkers". Ongeveer 50 jongens waren hier lid van.

wandelclub 1966
De wandelclub "De Jonkers" (zaal 1, 2 en 5) groeide al snel uit tot 50 deelnemers. De emblemen (ontwerp Br. Alferius) werden geborduurd door de Zusters van de Carmel.

De voetbalclub was iets minder populair, terwijl judo enthousiast beoefend werd o.l.v. een leraar van de Tarcisiusschool die het voor elkaar had gekregen een van de klaslokalen om te toveren tot een judozaal, met een dure originele judomat en een kleedkamer.

judo 1967 judo 1967
Een van de judogroepen aan het werk (1967)  

Ook het volleybalspel won terrein op Jonkerbosch. 9 Jongens meldden zich aan als lid van "Avanti" en volgens de trainer beschikten enkelen echt over volleytalent!
Dansles was ook echt in. De lessen vormden geen doel op zich maar waren vooral bedoeld om de jongens te leren "later op gepaste wijze aan het gezelschapsleven te kunnen deelnemen".

brand tuinbouwschuur 20 april 1968
Brand in de tuinbouwschuur. De brandweer had de grootste moeite om via de Weg door Jonkerbos aan bluswater te komen (1968)

April 1968 staat in het teken van de branden.
Eerst ontstaat er op 20 april door onbekende oorzaak brand in de tuinbouwschuur, rietmatten, kisten en pakken stro gaan in vlammen op.
De brandweer moet het water straten verder in Hatert halen.
21 april: het bos van de Schippersschool langs de afrastering staat in brand. Oorzaak onbekend.
22 april: 's avonds brandt 't aan "onze kant" van de afrastering. Het lijkt wel alsof er een pyromaan aan het werk is!
24 april: in de fietsenstalling van groep 6 brandt de wasmand helemaal uit, de vierde brand in vijf dagen.
Het blijft rustig tot 25 juni waarop een brand uitbreekt onder de kapel. De brandweer rukt uit met groot materieel; gelukkig blijft de schade beperkt.

Spanje-reis 1969
De eerste Spanjereis werd voorbereid met een boekje van 32 pagina's.

In 1969 werd de eerste van de later zo bekend geworden "Spanje-reizen" gemaakt. De jongens van groep 10 [groep 8] hadden zelf het grootste gedeelte van het reisgeld verdiend door in hun vrije tijd werk voor Philips te doen. Wim v.d. Boomen verzorgde de hele voorbereiding. De reis ging via Limoges en Lourdes naar Badalona aan de Costa Brava. Hier werd gecampeerd en genoten van zon, zee en zand.

In de jaren '69-'71 kreeg Jonkerbosch een echte staf, er kwam een pedagoog en maatschappelijk werkster en op 1 april 1971 kwam de eerste full-time psychologe in dienst.

Br. Canisius   Br. Vertunianus

Op 28 juni 1972 nam Br. Canisius, de alom geliefde directeur van Jonkerbosch afscheid. Gedurende 3 perioden, tezamen ruim 17 jaar, heeft hij hard gewerkt voor het welzijn van de pupillen, zijn medebroeders, de ITO-school en het internaat.
Het werd een zeer drukke receptie in Schuttershof (tegenwoordig Charlemagne), waarbij bestuur en staf aanwezig waren om gasten te verwelkomen. En die kwamen... uit alle delen van het land, oud-leerlingen, hun ouders, leerlingen, personeelsleden, vertegenwoordigers van instanties, scholen, instituten, zeer velen grepen de gelegenheid aan om Br. Canisius te danken voor de prettige contacten de afgelopen jaren.
Tevens maakten zij kennis met Br. Theo Martens, zijn opvolger.
Voor de jongens werd dit afscheid gevierd met een grandioos tuinfeest compleet met koud buffet.

Wordt vervolgd

inhoud volgende deel JoJo, jaargang 3 (1984), nummer 3 (maart), pp. 9-11

StatCounter