DE GESCHIEDENIS VAN "JONKERBOSCH" (deel 8)

Gerda Arts-Gilsing

Op 30 april 1966 was het een groot feest op Jonkerbosch. Ter gelegenheid van koninginnedag werd er een Vlaamse kermis gehouden (een voorloper van het doe-feest van 21 september j.l. dus). De aktiviteiten van toen waren o.m.: vissen, hengelen, vogel-pik, ringwerpen, balgooien, schieten, rad van avontuur, sjoelbak en er was een ijs- en fritestent. Deze laatste kon de drukte soms moeilijk verwerken, alhoewel er bij de sportieve tentjes eerst een aantal punten gehaald moest worden, alvorens je voor deze heerlijkheden in aanmerking kon komen.

koninginnedag
Koninginnedagfeesten nu eens op de sportvelden van Hatert dan weer op Jonkerbosch zelf

Ook in dit jaar richtte Jonkerbosch een eigen wandelclub op. De naam werd (hoe kan het anders?) "De Jonkers". Br. Odoricus was er aanvankelijk wat huiverig voor omdat hij vond dat het op een internaat erg moeilijk was een wandelclub in stand te houden omdat er altijd de mogelijkheid was dat de leidende broeder moest verhuizen en vanwege het feit dat jaarlijks veel jongens Jonkerbosch verlaten en er dus nieuwe leden moesten bijkomen.

WSV De Jonkers WSV De Jonkers

De naam "De Jonkers" was ook gekozen omdat men hoopte dat er op den duur een eenheid zou komen tussen de drumband en de wandelclub.
En zo startte men met 50 leden, allemaal jongens van zaal 1, 2 en 5 die 40 cent contributie per maand moesten betalen en bij elke mars een kwartje als bijdrage voor het startgeld. De rest betaalde het internaat. Gelukkig werd br. Molenschot ook enthousiast voor het hele gebeuren, zodat er nòg een leider bijkwam.
Al snel kwamen er uniformen en de Zusters van de Carmel borduurden een 60-tal emblemen, zodat het een echte wandelclub werd.

L.T.S. St. Jozef ca. 1967
L.T.S. St. Jozef, Hatertseweg 400, Nijmegen

Op 23 februari 1967 werd de nieuwe LTS aan de Hatertseweg officieel geopend door staatssecretaris Grosheide van O&W. Tot grote spijt van iedereen was Mgr. Bluijssen verhinderd de school in te zegenen, maar hij stuurde zijn vertegenwoordiger, Mgr. Oomen. Deze inzegening duurde een half uur, waarna de genodigden naar de kantine gingen voor koffie.
Hierna arriveerde Mr. Grosheide, die in zijn inleiding de snelle groei van het I.T.O. in Nederland schetste. Hij feliciteerde het bestuur van het nieuwe gebouw en wenste bestuur en docenten veel succes en verklaarde hiermee de school als geopend.

opening L.T.S. St. Jozef 23 februari 1967
Feestelijke opening van de nieuwe L.T.S. St. Jozef o.a. met een etentje voor de leerlingen

Jonkerbosch gaat met de tijd mee; in 1970 komt de eerste maatschappelijk werkster: Lenie Buur.
Zoals Leo van de Camp in "Schakel" van juli 1970 schreef:

"In de huidige samenleving is het maatschappelijk werk niet meer weg te denken. Dit is het gevolg van de problemen die toenemen naarmate de samenleving ingewikkelder wordt..."

"Naast de vermindering van het aantal jongens per groep, de bouw van enkele moderne eigentijdse paviljoens, de uitbreiding van groepsleiding, enz. is een intensivering van contacten met de ouders een dringende eis. Hieraan bestaat behoefte, zowel vanuit het pensionaat als vanuit de ouders.
Wij zijn van mening, dat hieraan, naast de bestaande contacten tegemoet kan worden gekomen door het inschakelen van een maatschappelijk werkster in de persoon van mej. Lenie Buur."

Zoals in een van de volgende Schakels te lezen is, is Lenie maar 1 ½ jaar op Jonkerbosch gebleven: zij werd in december 1971 opgevolgd door Martin Friesen.

nieuwe paviljoens in anabouw 1969
Bouw van de nieuwste groep paviljoens aan de overkant van de paviljoens 8, 9 en 10. Ernaast bouwde men ook nog een oefenlokaal voor judo en de drumband

In 1974 begonnen de kinderen zelf bijdragen aan "Schakel" te leveren, in de vorm van tekeningen en verhaaltjes.
Een kleine bloemlezing uit de antwoorden op de vraag "Wat doe je in je vrije tijd?" volgt hieronder:

Guiseppe Casciano, 9 jaar: iets maken, fietsen, spelen in de kuil en naar huis gaan.
Ad Wagemakers, 8 jaar: voetballen, zwemmen, drumband en muziek maken bij dhr. Kokke, wat maken, hardlopen en t.v.-kijken.
Frans Huibers, 7 jaar: schaatsen, fietsen, rolschaatsen, autorijden en zwemmen.
Marcel van Mil, 8 jaar: voetballen en verstoppertje over het hele internaat, naar de speeltuin.

Wordt vervolgd

inhoud volgende deel JoJo, jaargang 4 (1984), nummer 1 (september), pp. 32-35

StatCounter