Stratenlijst gemeente Nijmegen

bronnen

0 t/m 9 >

100 jaar grootschalige stadsuitbreiding. de Brug Nijmegen, 5 september 2001

A >

Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (21 delen). Haarlem: J.J. van Brederode, 1852-1878;
zie http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken

Achter de Wiemelpoort; Een stadspoort keert terug. Numaga I (1954), nr. 3-4 (november), p. 55

Adressenoverzicht. Gemeente Nijmegen: Bureau Basis- en Geoinformatie (vanaf 26-04-2007);
zie https://open-data.nijmegen.nl > Straatnamen (pdf | csv)

ADRESBOEK van Nijmegen en het Schependom bevattende alphabetische naamlijst van de ingezetenen, hun beroep en woonplaats [Adresboek 1892]. Nijmegen: H.C.A. Thieme, z.j. (1892)

Andreas, C.P.F. & M.M.M. de Mol, Inventaris van de archieven van de Stichting Stadspark De Goffert 1939-1969 en van de Stichting Zwembaden Nijmegen 1951-1969. Gemeentearchief Nijmegen, 1984 (Inventarisreeks nr. 6)

B >

Bartels, Th. & J. Versteegen (red.), Homo-encyclopedie van Nederland. Amsterdam: Anthos, 2005

Barten, J.T.P., Ouderlijk huis van Bernard van Meurs opgespoord. Nijmeegs Katern 5 (1991), nr. 4 (september), p. 10

Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) (vanaf 10-12-2010);
zie www.kadaster.nl/bag > BAG Viewer

Begheyn, P.J., Thomas van Lenth, kanunnik van de St. Steven (ca. 1530-1590). Numaga, XVI (1969), nr.1 (maart), pp. 16-24

Begheyn, P. (red.), Nijmeegse biografieën; deel 1. Jaarboek Numaga LI (2004), pp. 9-143

Begheyn, P. & J. van Vugt (red.), Nijmeegse biografieën; deel 2. Jaarboek Numaga LIII (2006), pp. 11-142

Begheyn, P., Het geboortehuis van Petrus Canisius staat aan de lage markt. Nijmeegs Katern 28 (2014), nr. 4 (oktober), pp. 52-55

Benoemen, nummeren en begrenzen; Handboek voor gemeenteambtenaren die zijn belast met het benoemen van de openbare ruimte, het nummeren van vastgoedobjecten en het begrenzen van gebieden. Tweede, gewijzigde druk. Den Haag: VNG Uitgeverij, 2005

Beschermd stadsbeeld: Waterkwartier (De Atlas). Gemeente Nijmegen, juni 2004

Betouw, J. in de, NIJMEGEN VERDEELD IN WIJKEN, STRAATEN, STEEGEN, en Streeken boven en beneden de Stad, met UBBERGEN, BEEK en de HOLLE DOORN, voor zoo verre betreft het geen aldaar gevonden is van Romeinschen oorsprong en ouderdom. Nijmegen: A. van Goor, 1805

Biographisch Woordenboek der Nederlanden (1852-1878); zie Aa, A.J. van der

Brauer, J. & H. Termeer (red.), Hees bij Nijmegen; Van dorp naar groene stadswijk 1196-2011. Z.pl.: Vereniging Dorpsbelang Hees, 2011

Brinkhoff, J.M.G.M., Van Kalverbos tot Kelfkensbos. Numaga I (1954), nr. 3-4 (november), pp. 39-44

J.Br. [Brinkhoff 1963], Uit de tijdschriften; De klokkengieters Van Trier. Numaga X (1963), nr. 4 (december), p. 201

J.Br. [Brinkhoff 1967], Uit de tijdschriften; De restitutie van de Broerskerk en de Regulierenkerk te Nijmegen aan de katholieke eredienst. Numaga XIV (1967), nr. 3 (september), pp. 118-123

Brinkhoff, J.M.G.M., Petrus Canisius Noviomagus. Numaga XVIII (1971), nr. 2 (juni), Petrus Canisius-nummer, pp. 121-158

Brinkhoff, J., Nijmegen verleden tijd. Rijswijk: Uitgeverij Elmar b.v., z.j.

Brus, B., Het Land van Maas en Waal. In: Sporen van de TEMPELIEREN in Nederland, (2003-2012);
zie www.tempelieren.nl

Burgers, H.F., VILLA BERKENHEUVEL; Geschiedenis van het landschap, eigenaren en architectuur. Nijmeegs Katern 2 (1988), nr. 4 (september), pp. 4-6

Burggraven en Richters van Nijmegen; Chronologische naamlijst van Burggraven en Richters van Nijmegen tot 1794 (gewijzigd: 27 november 2009);
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

C >

Calisch, I.M. & N.S. Calish, Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal. Tiel: H.C.A. Campagne, 1864;
zie www.dbnl.org/tekst

Camps, R. e.a., Het Grote Geschiedenis Boek van Nijmegen. Nijmegen: Uitgeverij Waanders i.s.m. Het Regionaal Archief Nijmegen en Museum Het Valkhof, 2010

Craandijk, J. & P.A. Schipperus [Craandijk 1882], Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 6. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1882;
zie www.dbnl.org/tekst

D >

Daniëls, M.P.M. [Daniëls 1949], HET KANISHUIS en twee andere in verband hiermede te behandelen voorname huizen. Numaga II (1955), nr. 4 (november), pp. 85-103

Daniëls, M.P.M. [Daniëls 1950], De grenzen van het kloostererf der Predikbroeders te Nijmegen. Numaga IV (1957), nr. 4 (november), pp. 117-142

Deimann, L.G.J. [Deimann 2008], Alles over straatnamen;;
zie www.allesoverstraatnamen.nl

Delahaye, A., Eldorado voor dames: Nijmegen; De boekhouding van de bevolking bevatte tal van kleine grapjes. De Gelderlander, 11 februari 1953, p. 6

Delahaye, A., Belangrijkste Nijmeegse gassen; Eisen van voetganger en kruiwagen bepaalden de Middeleeuwse straten. De Gelderlander, 8 juni 1956, p. 11

Dekker, D.J. [Dekker 2005], Grote of St.-Stevenskerk Nijmegen;;
zie www.djdekker.net/stevenskerk

Derks, G.J.M., De Zwaan ('t Zwaantje) te Neerbosch. Numaga XXXIV (1987), nr. 4 (januari 1988), pp. 91-95

Dings, R. , Over straatnamen met name; Waarom onze straten heten zoals ze heten. Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 2017

Drie, R. van, e.a., Genealogie van stamboom tot familiegeschiedenis. Den Haag: Centraal Bureau voor Genealogie / Utrecht: Stichting Teleac, 1988

Droesen, W.J., De gemeentegronden in Noord-Brabant en Limburg en hunne ontginning. Eene geschied- en landhuishoudkundige studie (proefschrift Wageningen). Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1927;
zie http://library.wur.nl > download

E >

Een andere kijk op Nijmeegse bedrijventerreinen. DWS/DGG, oktober 2003;
zie www.nijmegen.nl

Ekkers, P.D.J. & M.G.J. Ganzefles, De ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen 1900-1999 en verder. Jaarboek Numaga XLVI (1999), pp. 118-163

F >

Flokstra, M., HUIZE DE DUCKENBURG in Nijmegen. Geijsteren: Stichting Dr. Hoefnagels, 2015

Funneman, J., 50 JAAR: HOE GROEN WAS MIJN BALKON? Nijmeegs Katern 3 (1989), nr. 4 (september), pp. 6-8

G >

Giesbertz, H. [Giesbertz 2005], KWARTIER VAN NIJMEGEN; Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek, 2005 (gewijzigd: 1 april 2007);
zie Historische @tlas Nijmegen > Perceelsgeschiedenis 1655-1832

Giesbertz, H. [Giesbertz 2010], Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen. Stichting Historisch Huis- en Veldnamen Onderzoek, z.j. (gewijzigd: 3 maart 2010);
zie www.kwartiervannijmegen.nl > download

Giesbertz, H. [Nijmegen 1812], Nijmegen; Stad en Schependom met haar bewoners en eigenaren in 1812. Stichting Historisch Huis- en Veldnamen Onderzoek, z.j. (gewijzigd: 20 juni 2010);
zie www.kwartiervannijmegen.nl > download

Gorissen, F., STEDE-ATLAS van NIJMEGEN. Arnhem: S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon, 1956;
zie https://studiezaal.nijmegen.nl > download

Graadt van Roggen, J.H. [Graadt van Roggen 1907], Ontmanteling en Uitleg der Stad Nijmegen (april 1874 tot juli 1907). Hoofdzakelijk ontleend aan handschriftelijke aanteekeningen van wijlen den wethouder. Nijmegen: Vereeniging Oppidum Batavorum / Typ. F. E. Macdonald, z.j.

Grinten, E.F. van der, Een eeuw aan de weg getimmerd; Beschrijving van Nijmeegse gevels gebouwd tussen ca. 1780 en ca. 1910. Numaga XXI (1974), nr. 1 (februari), pp. 7-136

Grinten, E.F. van der, Nijmegen Benedenstad; Beschrijving van een grotendeels verdwenen Stadsgedeelte aan de Waal (drie delen). Nijmegen: Janssen | uitgevers, 1980

Grood, M. de, Scherven, veldnamen en verhalen; Oud nieuws van de Oeselenberg. Nijmeegs Katern 14 (2000), nr. 2 (april), pp. 18-21

Grood, M. de, e.a., Van boven bekeken; Nijmegen 1923-1977. Hoogeveen: V+W collective, 2004

Grood, M. de, St. Anna al zeker 500 jaar oud. HazAnneKamp 30 (2005), nr. 1 (januari), pp. 6-7

Groos, J., Geen Vissers's maar varkens. Wijkblad Oud-West, oktober 2008, pp. 7-8

Groos, J., Twintig eeuwen Waterkwartier. Nijmegen: Stichting Toekomst Oud-West (STOUW), 2011

H >

Haalebos, J.K., Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege 1994-1996. Jaarboek Numaga XLIII (1996), pp. 7-41

Haar Bz., B. ter Berg en Dal Gids voor de bezoekers van Nijmegen's omstreken. 5e verbeterde druk. Nijmegen z.j. (1902)

Haar, B. ter, Nijmegen 1892; Wandeling door de 19e eeuwse stadsuitleg aan de hand van een tijdgenoot, samengesteld door Anna Simon. Nijmegen: Stichting Noviomagus.nl, 2005

Hazendonk, F.S., Van bouwhof naar nieuwbouw; De geschiedenis van het Visveld te Lent (1540-1998). Jaarboek Numaga XLV (1998), pp. 62-91

Heijden, P. van der, De laatste Waalsprong. De Blik 1999, nr. 9;
zie www.noviomagus.nl

Hendriks, G.J., Nijmeegse straten en hun oorsprong. Nijmegen: Janssen | uitgevers, november 1987

Hermesdorf, B.H.D., Een taaie Brit aan een nieuwe galg (1611). Numaga XI (1964), nr. 2 (mei); pp. 173-176

Hermesdorf, B.H.D., Nog eens 'Op der Stadts Daell'. Numaga XI (1964), nr. 3 (september); pp. 224-225

Historische stadswandeling door Nijmegen (centrum). Nijmeegs Katern 21 (2007), Speciale Uitgave (juni), pp. 39-60

Hoet Jz., C. ten, HET GELDERSCH LUSTOORD, of Beschrijving van de Stad Nijmegen en derzelver Omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden (Tweede, verbeterde en vermeerde druk). Nijmegen: Wed. J.C. Vieweg en Zoon, 1826

Hoften, R. van, Ouderlijk huis Marx' moeder; Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat. De Nijmeegse Stadskrant 28 (2009), mei, p. 10;
zie http://archief.denijmeegsestadskrant.com

Holt, T. & V. Holt, Holt's Battelfield Guides, Market-Garden Corridor Eindhoven - Nijmegen - Arnhem. Z.pl.: Leo Cooper, 1984

Hooft, J.A.M. van 't, De belegering van Nijmegen in 1672 door de Fransen en de daarop volgende bezetting. Numaga XI (1964), nr. 2 (mei), pp. 46-94

Hoogenboom, G., Nijmegen 2000; De Wandeling. HazAnneKamp 30 (2005), nr. 6 (september), p. 5

Hooghoff, P., Bandoeng aan de Waal; Indische Nijmegenaren in het begin van de twintigste eeuw. Nijmegen: Boekhandel Roelants, 2000

Hout, R. van, e.a., Kie(k) däör, wà räör. Nijmegen: Selexyz Dekker v.d. Vegt, 2006

Huisman, T., The Finger of God; Anatomical Practice in 17th Century Leiden. PROEFSCHRIFT. Leiden, 2008

J >

Jansen, H. [Jansen 2003], Oude straatnamen in Lent; Hoe zijn ze ontstaan? (bundeling 'straatnamen', eerder gepubliceerd in Lentse Lucht, 1999-2002). Lent, februari 2003

Janssen, L., Wandelend naar Hees; Van Klambir-Lima naar Gerretsen-Valeton. De Stenen Bank 13 (2003), maart, pp. 11-13

Jonckbloet, W.J.A., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Vierde Druk (6 delen). Groningen: J.B. Wolters, 1888-1892;
zie www.dbnl.org/tekst

Jong, J.A.B.M. de, Ir. J.G. Deur 1892-1964. Numaga XI (1964), 3 (september), pp. 177-223

Joosten, J., DE WET VAN NIJMEGEN. Nijmegen 1992;
zie http://members.chello.nl/~jos.joosten/LiterairNijmegen.htm

K >

Kokke, C.Th., Een rijke geschiedenis van 6½ eeuw waarin Neerbosch zich voorspoedig ontwikkelde. De Gelderlander, 23 november 1950, p. 2

Kroniek 1954. Nijmeegs Katern 18 (2004), nr. 2 (april), pp. 31-34, nr. 3 (juni), pp. 55-58, nr. 4 (oktober), pp. 71-74

Kroniek van Nijmegen over 1990. Jaarboek Numaga XXXVIII (1991), pp. 132-144;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 1991. Jaarboek Numaga XXXIX (1992), pp. 131-149;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 1994. Jaarboek Numaga XLII (1995), pp. 165-186;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 1999. Jaarboek Numaga XLVII (2000), pp. 147-171;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 2000. Jaarboek Numaga XLVIII (2001), pp. 107-131;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 2002. Jaarboek Numaga L (2003), pp. 147-165;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van de 19e eeuw (1901); zie Van Schevichaven 1901¹

Kurstjens, H., De Hohenstaufen en Nijmegen (circa 1150-1250) / Die Staufer und Nimwegen (etwa 1150 1250). Uitgave: Gemeente Nijmegen, z.j. (2016);
zie www.stauferstelen.net > download

L >

Lambers, C. e.a., Allenig soms een voerman met paar en wagen... De Landbouwbuurt 1941-2011. Z.pl., 2011

Leeuwrik, A., De Millingse Bevolking; Met als uitgangspunt 1829, de volkstelling, z.j.;
zie www.arieleeuwrik.nl

Legger A (1858). Wegenlegger van de Gemeente Nijmegen, opgemaakt ingevolge het Reglement op de wegen, voetpaden, straten en stegen in de provincie Gelderland (Provinciaal Blad van Gelderland 1857, nr. 103)*

Legger B (1859). Wegenlegger van de Gemeente Nijmegen, opgemaakt ingevolge het Reglement op de wegen, voetpaden, straten en stegen in de provincie Gelderland (Provinciaal Blad van Gelderland 1857, nr. 103)*

Leseman, K., Boekverkopers, drukkers en uitgevers in Nijmegen (1479-1900) (gewijzigd: 28 juli 2004);
zie http://home.kpn.nl/lesem000/nmboekha.html

Leseman, K., Burgemeesters van de stad Nijmegen (gewijzigd: 30 april 2007);
zie http://home.kpn.nl/lesem000/nmburgem.html

Leseman, K., Gassen en gasjes in Nijmegen (gewijzigd: 8 augustus 2003);
zie http://home.kpn.nl/lesem000/nmgassen.html

Leseman, K., Straten en wijken in Nijmegen (gewijzigd: 12 februari 2005);
zie http://home.kpn.nl/lesem000/nmstraat.html

Luderer, B., Nijmegen in vogelvlucht, 1876-1910. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2017

M >

Martens, A., Nijmeegse componist Willem Heydt 1858-1928. Numaga XV (1968), nr. 1 (februari), pp. 17-30

Meer van Kuffeler, J.C.F. van der, Iets over den naamsoorsprong van drie straten in het nieuwe gedeelte van Nijmegen. De Gelderlander, 14 december 1894, p. 3

Moekotte, J., Bil in de hoek. Gebakken straatnaambordjes in Middelburg. De Wete 30 (2001), nr. 3 (juli), pp. 10-13

Moekotte, J., Lave émaillée. Gebakken straatnaambordjes in Middelburg (2). De Wete 31 (2002), nr. 1 (januari), pp. 20-22

Molhuysen, P.C. & P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) (10 delen). Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij, 1911-1937;
zie http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken

Mulder, W., Nijmeegsche Stratennamen; Hoe men eertijds straten doopte. Een pleidooi voor Nijmegen's oude geschiedenis. De Gelderlander, 2 mei 1932, p. 10

Mulukom, M. van. Geslacht Muylicom. Een oud Nijmeegs geslacht Van Muylicom/Mulukom (1378-heden) (digitale bewerking Henk Kersten, Stichting Noviomagus.nl). Z.j. (2003);
zie www.noviomagus.nl

N >

Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 [telefoongids 1915]. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, januari 1915 (Naamlijst voor den Telefoondienst, bewerking Hans den Braber & Herman de Wit, 2003);
zie www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915

Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950 [telefoongids 1950]. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der P.T.T. (Telefoongids van Nederland 1950, bewerking Jan van Griethuysen & Herman de Wit, 2008);
zie www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1950*

Natris, W. de, Over een ideaal stedebouwkundig plan en fabrieken die dat om zeep brachten; Een industrieel archeologische verkenning in Bottendaal (twee delen). Nijmeegs Katern 7 (1993), nr. 1 (februari), pp. 7-8, en nr. 2 (april), pp. 6-10

Nederland's Adelsboek 92 (2006-2007), Ru - Sch: Rutgers - Thoe Schwartzenberg. 's-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie

Nicolaisen, D. (red.), Een Veelkleurig Habijt; Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw. Grave: Uitgeverij Alfa, 1989

Niessen, W., De matrassenfabriek in de Bottelstraat; Een stukje historie wordt omgebouwd. Nijmeegs Katern 10 (1996), nr. 3 (juni), pp. 2-6

Niessen, W., Messentrekkerij in de Ziekerstraat omstreeks 1630. Nijmeegs Katern 24 (2010), nr. 1 (februari), pp. 2-7

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) (1911-1937); zie Molhuysen & Blok

Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864); zie Calisch & Calish

Nijmeegs Zilver (Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 5). Nijmegen: Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 1983

De Nijmeegse stadswallen in 1875. Z.j. (2004);
zie www.noviomagus.nl

Nijmegen 1812; zie Giesbertz, H., Nijmegen; Stad en Schependom met haar bewoners en eigenaren in 1812

NIJMEGEN IN 1900; Op schaal van 1 à 5000; Vervaardigd volgens officieele gegevens. Uitgave van J. SMULDERS & Co. te 's-Gravenhage;
zie www.noviomagus.nl

NIJMEGEN IN KAART GEBRACHT 1655-1832 (cd-rom). Het Archief, Centrum voor Stads- en Streekhistorie Nijmegen, september 2003;
zie http://kaart.nijmegen.nl/historie > Perceelsgeschiedenis

Nillesen, J.A., Geschiedenis der oude hoge heerlijkheid Malden. Z.pl., 1975

NIMH | 1945-1989: de Koude Oorlog (Nederlands Instituut voor Militaire Historie). Z.j. (2007);
zie www.nimh.nl

N.S.A.N. (Nieuw Secretarie Archief Nijmegen), rubriek Openbare gezondheid, inventarisnummer 4295: algemene woningtelling 1956

N.S.A.N. (Nieuw SecretarieArchief Nijmegen), rubriek Openbare orde, inventarisnummer 486: algemene volkstellingen 1947, 1960 en 1971

N.S.A.N. (Nieuw SecretarieArchief Nijmegen), rubriek Organisme, inventarisnummer 2645: index straatnamen tijdvak 1946 t/m 1984 (met aantekeningen van AdW 01-10-2001)

Nota met betrekking tot het geven van namen aan wegen in Wijk G der gemeente Nijmegen, 18-01-1906 (bijlage bij raadsvoorstel d.d. 19 januari 1906)

O >

Onderzoek bedrijventerreinenbeleid: bestuurlijke nota Nijmegen. Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen, maart 2012;
zie www.nijmegen.nl

Oosterboer, F., 19e eeuwse kazernebouw in Nederland. Types, gebruikers en ontwikkelingen. Z.pl., 2011;
zie http://jeoudekazernenu.nl

Op naar Nijmegen! Met de electrische tram door Nijmegen en Omstreken; Deel I: Nijmegen en St. Anna. Reclame-Uitgave der Gemeente-Tram te Nijmegen. z.j. (1913); met Wandelkaart NIJMEGEN en Omstreken, 1913

P >

Park in Beeld | Nieuw bètapark op de campus. Radboud Magazine, nr. 32 (juni 2012), pp. 24-27

Perceelkaart Landgoed Duckenburg onder Nijmegen, kadastraal: Gemeenten Hatert en Neerbosch, voor de veilig te houden voorjaar 1930 door Notaris F.M.Th. Stubbé te Wijchen;
zie https://studiezaal.nijmegen.nl

Pikkemaat, G., Geschiedenis van Noviomagus Nijmegen. 's-Gravenhage: SDU uitgeverij, 1988

Poll, W. van de. Het leengoed de Dukenburg in het Schependom van Nijmegen. Bijdragen en Meededelingen. Deel I. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Arnhem: P. Gouda Quint, 1898, pp. 196-205

POSTCODE (postcodeboek 1978). Z.pl.: PTT Post, uitgave 1978 [ptt post 1978]

POSTCODE aanvulling nr. 24 (bijgewerkt t/m 15 mei 1991). Z.pl.: PTT Post, 1991 [ptt post 1991]

Praamstra, O., SIGNALEMENTEN ('Hoe zal het met mij afloopen'; Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater. Red. H. Eijssens. Hilversum, 1998). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, deel 116 (2000), aflevering 2, p. 190

R >

Raeven, J., Het Fort 'De Verbrande Molen'. Numaga XXXVI (1989), nr. 3-4 (december), pp. 69-79

Richtlijn bewegwijzering. Ede: CROW, 2005 (publicatie 222)

Rijn, T.N.J.A. van, De Kwakkenberg. Numaga XXXVII (1990), nr. 1 (maart), pp. 1-14

Rogier, L.J., Balans van een dubbelleven. Numaga XV (1968), nr. 2/3 (mei), Dr. J. de Jong-nummer, pp. 37-48

Roodenburg, H., 75 jaar de Waalbrug overspannen. In: Over de Waal. Waabrug Nijmegen 1936-2011. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt | fragma, 2011; pp. 136-142 en 236

Roodenburg, H., VERDWENEN EN VERANDERDE STRATENLOPEN. z.j. (2003);
zie www.noviomagus.nl

Rosendaal, J., Nijmegen '44; Verwoesting, verdriet en verwerking. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2009

Run, H. van, Studeren in het interbellum; Flarden van vroeger. Jaarboek Numaga L (2003), pp. 11-24

Ruyten, E.C.W.M. (red.), Van Ostreholt tot Oosterhout; Geschiedenis van een Betuws dorp. Oosterhout (Gld.): Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en omstreken, 1989

S >

HET SCHEPENDOM VAN NIJMEGEN IN WOORD EN BEELD; Geschiedkundige en hedendaagsche beschrijving van Hees, Neerbosch en Hatert. Met Wandelkaart. Uitgave Vereeniging 'Dorpsbelang' (1912)

Schevichaven, H.D.J. van [Van Schevichaven 1896], Oud Nijmegen's Straten, Markten, Pleinen, Open Ruimten en Wandelplaatsen. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1896 (heruitgave Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2008)

Schevichaven, H.D.J. van [Van Schevichaven 1898], Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1898 (heruitgave Arnhem: Gysbers & Van Loon, 1966);
zie https://archive.org/details/PenschetsenVanSchevichaven

Schevichaven, H.D.J. van [Van Schevichaven 1901¹], NIJMEGEN; Kroniek van de 19e eeuw. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1901 (heruitgave Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 1999; samenstelling Hans Giesbertz)

Schevichaven, H.D.J. van [Van Schevichaven 1901²], Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Tweede Bundel. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1901 (heruitgave Arnhem: Gysbers & Van Loon, 1966);
zie https://archive.org/details/PenschetsenVanSchevichaven

Schevichaven, H.D.J. van [Van Schevichaven 1904], Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Derde en laatste Bundel. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1904 (heruitgave Arnhem: Gysbers & Van Loon, 1966);
zie https://archive.org/details/PenschetsenVanSchevichaven

Schevichaven, H.D.J. van [Van Schevichaven 1909], Oud-Nijmegens Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare Gebouwen. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1909;
zie https://studiezaal.nijmegen.nl> download

Schmitz-Evers, A., Geschillen om de kerk van Beek bij Nijmegen tussen 1795 en 1827. Numaga XVII (1970), nr. 2 (juli), pp. 37-93

Segers, Y., Kunstzijdespinnerij Nyma. In: 'De Schoorsteen moet roken', Nijmeegse nijverheid en merknamen (nummer 16). Nijmegen: Stichting De Stratemakerstoren, 2006. pp. 29-38

Smetius, J., Chronijk van de STAD der BATAVIEREN; beschrijving van NIJMEGEN tot den jaare 1784 (internetbewerking Henk Kersten);
zie www.noviomagus.nl

Het stadhuis van Nijmegen (Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen, nr. 4). Nijmegen: Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 1982

De stadsuitbreiding gedurende de laatste jaren. DE STAND VAN ZAKEN. Mededelingen van de Gemeente Nijmegen (1951), Publicatie no. 8 (4e kwartaal), pp. 1-3

Stoett, F.A., Nederlandse Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden. Vierde druk (2 delen). Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1923-1925;
zie www.dbnl.org/tekst

Straatnamenlijst Nijmegen (officiële schrijfwijze). Afd. Weg- en Waterbouw / Landmeten, mei 1983

STRATENLIJST per wijk gegroepeerd; jaargang 6. Gemeente Nijmegen: Directie Stadsbedrijven, Informatiemanagement, Informatiebeheer en -distributie (datum: 23-01-2003)

Suchtelen, J.H. van, & S.J. Hollandt, CAART van het Schependom DER STADT NŸMEGEN. Z.pl., 1755;
zie https://studiezaal.nijmegen.nl

Suchtelen, J.H. van, PLAN DER STADT NŸMEGEN; Binnen de Muuren en Wallen. Z.pl., 1779;
zie https://studiezaal.nijmegen.nl

Suchtelen, N. van, Kartografen uit de familie Van Suchtelen in de achttiende eeuw, Geodesia , 36 (1984), nr. 7/8 (juli/augustus), pp. 256-259

T >

telefoongids 1915; zie Naamlijst voor den Telefoondienst 1915

telefoongids 1950; zie Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950

Termeer, H., Homines de Heese, de oudste tekst over Hees? De Stenen Bank 15 (2006), september, pp. 6-7

Teunissen, D., De Duckenburg bij Nijmegen, een geologisch natuurmonument; zijn verleden en zijn toekomst. Numaga XIII (1966), nr. 1 (februari), pp. 19-34

Teunissen, H.P.M. [Teunissen 1933], Nijmeegsche Straatnamen. Z.pl., december 1933 (bewerking gemeentearchief Nijmegen, september 1976)

Tollenaere, D. & A.J. Persijn, van Dale; Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse taal (achtste, opnieuw bewerkte en aangevulde druk). 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1977

Trots van de wijk; Ideeën voor beleving van cultuurhistorie in Nijmegen-West. Nijmegen: Route IV, december 2004 (in opdracht van Stichting Toekomst Oud West [STOUW])

U >

Uitterhoeve, W. & G. Lemmens, Nijmegen binnen en buiten de singels; Een rondgrang door stad en buitengebied. Amsterdam: Uitgeverij SUN, 2005

V >

Ven, G. van de, Het Waterkwartier, monument van sociale woningbouw. In: Numaga 40 jaar (...) 1954-1994 (jubileumboekje), Nijmegen, 1994, pp. 27-35

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Hatert (1822-1832);
zie http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Lent (1819-1832);
zie http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Neerbosch (1822-1832);
zie http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Nijmegen (1822-1832);
zie http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Ressen (1830-1832);
zie http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Slijk-Ewijk (1819-1832);
zie http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Volmuller, H.W.J. (red.), Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België. 's-Gravenhage-Antwerpen: Martinus Nijhoff, 1981

Vugt, J. van (red.), Nijmeegse biografieën; deel 3. Jaarboek Numaga LX (2013), pp. 11-151

W >

Warmerdam, J.N. & P. Koenders, Cultuur en Ontspanning; het COC 1946-1966. Interfacultaire Werkgroep Homostudies, Rijksuniversiteit Utrecht, 1987 (publicatiereeks homostudies 10), pp. 55, 60, 62 en 383

Wegenlegger 1858; zie Legger A (1858)

Wegenlegger 1859; zie Legger B (1859)

Werkgroep Beuningse straatnamen, De Geschiedenis ligt op straat; straatnamen in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winsen. Gemeente Beuningen, 1998

Will, P., Veenendaal, straat in straat uit; Betekenis en geschiedenis van de Veenendaalse straatnamen. Historische Vereniging Oud Veenendaal, 2000

Wolf, R., Noodwoningen op de Kopse Hof; Samenhorigheidsgevoel en armoede in na-oorlogse barakken. Nijmeegs Katern 12 (1998), nr. 1 (februari), pp. 2-7

Wolf, R., De trek naar het zuiden; Gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998. Nijmegen: Uitgeverij KU Nijmegen, 1998

 

links

www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten
https://app4.nijmegen.nl/dgd2
https://bagviewer.kadaster.nl
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
www.biografischportaal.nl
www.biografischwoordenboekgelderland.nl
www.coehoorn.nl
http://db.bruggenstichting.nl
www.dbnl.org/auteurs
www.djdekker.net/stevenskerk
www.dodenakkers.nl
www.forten.info
www.geheugenvannederland.nl
www.gemeentetramnijmegen.nl
www.geschiedenislokaal024.nl
www.heiligen.net
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
http://kaart.nijmegen.nl/historie
http://kaart.nijmegen.nl/wo2
www.kadaster.nl/bag
www.kadaster.nl/bgt
www.kasteleninnederland.nl
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl
https://nijmegen.archiefweb.eu
http://notab.outducks.org
www.noviomagus.nl
www.oorlogsdodennijmegen.nl
www.parlement.com
http://pdokviewer.pdok.nl
https://regionaalarchiefnijmegen.nl
http://rijksmonumenten.nl
www.stationsweb.nl
www.stichtinginparadisum.nl
https://studiezaal.nijmegen.nl
www.topotijdreis.nl
https://verbeterdekaart.kadaster.nl
www.vocsite.nl
http://what3words.com
www.wiewaswie.nl
http://zoekakten.nl

 

met dank aan...

Kees Aarts, Simon Algera, Diana van den Anker, Hans Arts, Ramon Barends, Bart Berns, Daniël Blom, Bram van Bochove, Irma Bogers, Peter Booijen, Jan Boon, Gert-Jan ten Brinke, Jeroen van den Broek, Peter van den Broeke, Ben van Broekhuijsen, Jem van den Burg, Marcel Claassen, Henk Cloosterman, Luc Deimann †, Geert Dibbets, René Dings, Paul Eijkhout, Jaap van Gelderen, Anton van Gemert, Hans Giesbertz, Renier van de Giessen, Melchior de Grood, Leon Gruppelaar, zr. Rosalie Hagdorn, Kiki van Heijst, Floris Hol, Gijs Hoogenboom, Ingrid Hoovers, Ad Jansen, Bart Janssen, Wim Janssen, Willem de Jong, Jos Joosten, Rinske Kasperts-de Boer, Henk Kersten, Ruud Klein Hemmink, Roger Knoben, Ed. V.M. Kokke, Peter Kruissen †, Ton Leenders, Michiel I.E.M. van de Loo †, Michiel van de Loo, Mark van Loon, Johan Mahieu, Joost Meertens, Gisela Meier, Hans van Meteren, Nico Nijenhuis, Wilma van Oosten, Bram Paijens, Cees van der Pluijm †, Fineke te Raa, Niels Reyngoud, Jan Roelofs, Adrie Roelofsma, Geert Rolf, Hylke Roodenburg, Joost Rosendaal, Henk Rullmann, Ceciel Rutten, Peter van Schaijk, Pieter Severijn, Teun van Stekelenburg, Adri Stuart, Frits Stuurman, Christiaan Toorop, Juan Trejo Carvajal, Mieke van Veen-Liefrink, Jacqueline Veltmeijer-Jansen, Raymond Waagen, Peter Weijers, Jan Jaap Westhof, Anton de Wildt, Albert Wilkens, Henk Willems, Alexander van de Zand

 

Valid HTML 4.01 Transitional

StatCounter