Quackenberg

"Het fort 'Quackenberg' werd gebouwd in 1870. Het fort werd in 1878 door de gemeente aangekocht voor den bouw van het reservoir der waterleiding." (Teunissen 1933)

Johann Adolph Quack jr. (Nijmegen ca. 1770 – Nijmegen 8 april 1826), koopman, was begin 19e eeuw eigenaar van het gebied tussen Postweg en Kwakkenbergweg tot aan de Stollenbergweg in Berg en Dal (kadastrale gemeente Groesbeek, Sectie H: Meerwijk, perceel nr. 8 t/m 23).

Hij was een jongere broer van Hendrik Peter Godfried Quack (Nijmegen ca. 1759 – Nijmegen 10 februari 1830), eigenaar van Hoogerhuizen in Neerbosch. Vanaf 1804 was Johan Adolf Quack jr. ook eigenaar van het Landgoed Brakkesteijn.

"Uit het oud-rechterlijk archief van het gericht van het Nederrijkswald blijkt eveneens dat 'twee bosschen van akkermaals-hout, het een genaamd het Hinxdaalsche en het ander het Dennebosch, groot tesamen omtrent 50 mergen', door de weduwe en kinderen van bovengenoemde Jacob Neomagus van Randwijck op 01.08.1799 werden getransporteerd aan Johan Adolf Quack jr. en Elizabeth P.A.G. van der Wijhe [lees: van der Waijhe /RE] echtelieden (geregistreerd 08.06.1803).
Op 10 april 1827 vond, na het overlijden van J.A. Quack voor notaris P. Wiegand een verdeling plaats van de goederen van de overledene. Aan het echtpaar Adrianus J. Ninaber en Anna Elisabeth Quack werd het derde deel toegewezen, ter waarde van f 71.387,- (waaronder Berglust) (...)." (Burgers 1988, p. 5)

In een advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 20 mei 1874 werd 'het huis genaamd »BERGLUST” van ouds genaamd KWAKKENBERG bij het nieuwe Fort' genoemd.

Quackplein

openbare ruimte ID 0268300000000301

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 3 januari 1880: Nassausingel
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nassausingel
Raadsbesluit d.d. 19 november 2008: Quackplein

kruising Spoorstraat, Burg. Hustinxstraat, Kronenburgersingel, van Berchenstraat, Smetiusstraat en Nassausingel, waarop in 2000 het Quackmonument (Marie-Adolffontein) uit 1926 is herbouwd*

Op de tekeningen met nummer 293941 d.d. 8 september 2008 is de van Berchenstraat een zijstraat van de Kronenburgersingel.

Marie-Adolffontein
Het monument herinnert aan Maria Christina (Marie) Quack (Nijmegen 6 april 1842 – Nijmegen 15 maart 1905) en haar tweelingbroer Arnoldus Burchard Adolphus (Adolf) Quack (Nijmegen 6 april 1842 – Nijmegen 11 november 1920), grindhandelaar en wethouder (1902-1919).

Van de zeven kinderen van Johannes Adolphus Quack (Zetten 6 april 1800 – Nijmegen 30 december 1874) en zijn volle nicht Johanna Maria Juliana Quack (Neerbosch 15 augustus 1807 – Nijmegen 7 mei 1886) stierven er vier op zeer jeugdige leeftijd.

"48   Quack, A. B. A., 'Huize Hundisburg', Barbarossastr. 60" (telefoongids 1915)

Adolf die op 78-jarige leeftijd als laatste overleed, liet zijn vermogen na aan de gemeente onder voorwaarde dat een deel zou worden besteed aan de oprichting van een fontein (Marie-Adolffontein). Marie en haar tweelingbroer Adolf zijn begraven op de begraafplaats Rustoord.

In de vergadering van de commissie straatnaamgeving van 30 november 2007 werd door Ben van Hees (Nijmegen Nu) aangedrongen op de formele vaststelling van de naam van het plein. De naam van het monument is niet vastgesteld.

Quacksteeg

Quadegas

Queenstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000444

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 17 maart 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2004: Queenstraat

Queen, Britse rockgroep, opgericht in 1970, met Freddie Mercury (1946-1991), Brian May (1947), John Deacon (1951) en Roger Taylor (1949); grootste hit Bohemian Rhapsody

Het besluit over raadsvoorstel 52/2004 is twee maal uitgesteld. De commissie straatnaamgeving heeft het voorstel op 9 juni 2004 gewijzigd, maar de naam Queenstraat is gehandhaafd.

R...

StatCounter