[bord]

P-route

De parkeerroute (P-route) leidt het verkeer naar de parkeergelegenheden. De route loopt via de Kronenburgersingel, Nassausingel, Oranjesingel en St. Canisiussingel en in omgekeerde richting. Eenmaal op de parkeerroute heeft het verkeer de mogelijkheid om af te slaan naar een parkeergelegenheid of de route te blijven volgen. Er is voor gekozen om de namen van de garages en parkeerterreinen als volgt te vermelden:

[P1] Keizer Karel
[P2] Oude Stad
[P3] Kelfkensbos
[P4] Molenpoortdak
[P5] Mariënburg
[P6] Eiermarkt
[P7] Wedren
[P8] Vierdaagseplein (voor 1 juni 2016 : Julianaplein)

In het vierde kwartaal van 2013 zijn langs de route en daarbuiten borden geplaatst met in een ovaal kader: P route (met spatie). In de Richtlijn bewegwijzering (2005) staat een streepje in plaats van een spatie. De P-route is volgens bijlage 2 bij het besluit van B&W d.d. 18 juni 2013, nummer 3.13, een belangrijk lokaal object (objecttype 'parkeerlocatie') op de bewegwijzering in het stadsdeel Nijmegen-Centrum in de wijk Stadscentrum.

Op de voetgangersbewegwijzering (2015) wordt [P2] Oude Stad aangeduid als Hezelpoort [P].

[bord]

P.C. Houtstraat

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Houtstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Houtstraat

"Steeds vaker duikt de naam P.C.Houtstraat op, als teken van het bijzondere en aantrekkelijke aanbod in deze straat. In deze geest overhandig ik Janssen een straatnaambordje P.C.Houtstraat. Zaterdag zie ik het tot mijn verrassing al aan de overkant, op de bioscoop, hangen. Benieuwd of Rob Essers vragen gaat stellen..." (weblog wethouder Hannie Kunst, 14 februari 2008)

Op 11 juli 2008 meldde de gemeentesecretaris namens B&W dat het bord P.C. Houtstraat na afloop van de Vierdaagse zal worden verwijderd.

Paardspoeltje

Teunissen 1933: Paardspoeltjes

"Vervallen naam van een terrein, dat buiten de (oude) Hezelpoort gelegen was." (Teunissen 1933)

Een kolk met de naam Paard's Poeltje of Paard's Poeltje Kolk lag op de hoek van de Heselaan en de Oude Weurtseweg; zie Copie der Teekening (1851).

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 14 januari 1877 werd door burgemeester en wethouders bekendgemaakt 'dat voortaan Puin of soortgelijk Afval ALLEEN mag gestort worden in het zoogenaamde Paardenpoeltje buiten de Hezelpoort'.

Pablo Nerudastraat

openbare ruimte ID 0268300000001780

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: raadsvoorstel afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Pablo Nerudastraat
Besluit B&W d.d. 28 april 2015: vaststelling geometrie
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Pablo Neruda (Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto) (Parral 12 juli 1904 – Santiago 23 september 1973), Chileense dichter, winnaar Nobelprijs voor de Literatuur (1971)

De geometrie van de openbare ruimte is op 28 april 2015 voor het eerst vastgesteld.

Pad van de vergeet-me-nietjes

sinds 30 oktober 2005 naam van pad op begraafplaats Rustoord

Pad van Roosje

Paddepoel

kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): De Paddepoel (De Paode Poel)

De Paddepoel ligt op het minuutplan uit 1822 tussen de Groote Weg van Grave naar Nijmegen (Graafseweg) en Het Weesenveld. In de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) staat de naam 'Paddenpoel'.

Paddepoelseweg

openbare ruimte ID 0268300000001442

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 25 januari 1933: Paddepoelscheweg
ptt post 1978: paddepoelsewg

De naam Paddepoelscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Paddepoelseweg.*

"De naam is afgeleid van de oude, ook in de kadastrale kaarten voorkomende benaming van de aldaar gelegen gronden." (Teunissen 1933)

"De weg hier doorheen kreeg bij R. van 25 januari 1933 die naam, maar werd lang hiervoor al zo genoemd." (Hendriks 1987)

De Paddepoelseweg loopt evenwijdig aan de Ds. Creutzbergweg van de Hatertseveldweg naar de Graafseweg.

paden

a. woonplaats Nijmegen: Akkerpad, Alphons Sieberspad, Anna Maria Schuurmanpad, Athlonepad, Aventurijnpad, Basilicumpad, Beiaardpad, Bert Oosterboschpad, Bloedkoraalpad, Buytendijkpad, Celestapad, Clara Bartonpad, Cortenaerpad, Douwine Norelpad, Drostpad, Duckenburgpad, Fausto Coppipad, Festoenpad, Frans Mahnpad, Fritz Polakpad, Geraniumpad, Gerard Disveldpad, Gerard Leckiepad, Gerrit Schultepad, Graafse Ringpad, Graafsepad, Holwerdapad, Ida Groenewoutpad, Jaap Edenpad, Jagerspad, Kapiteelpad, Kees Pellenaarspad, Kerkpad¹, Keucheniuspad, Klavierpad, Knollenpad, Koeweidepad, Konijnenpad, Korenpad, Korianderpad, Leoninuspad, M.F. da Costa Gomezpad, Mackaypad, Max Weberpad, Mercatorpad, Mierenpad, Motetpad, Mulderspad, Ooyse Sluispad, Orangeriepad, Oreganopad, Pagodepad, Pater Rubbenspad, Piet Moeskopspad, Pieter Rabuspad, Pilasterpad, Piper Cubpad, Preludepad, Professor van Melsenpad, Professorenpad, Rakkerpad, Rein van der Veldepad, Rendierpad, Rondopad, Roos en Boukjepad, Saffraanpad, Scaligerpad, Schutterspad, Seringenpad, Schlingemannpad, Simon Langendampad, Snouckaert van Schauburgpad, Spinozapad, Sprengenpad, Sterrenpad, Streekpad, Tacituspad, Talmapad, Tamboerijnpad, Thea Ivenspad, Tijgerpad, Tom Simpsonpad, Treubpad, Turkooispad, Valckenaerpad, van der Waalspad, Vedelpad, Volutenpad, Westkanaalpad, Wolvenpad, Wout Wagtmanspad, Xylofoonpad, Zegerspad, Zandsepad, Zilverdenpad;
b. woonplaats Lent: Callapad, Fuchsiapad, Gloxiniapad, Griftpad, Koeweidepad, Lindepad, Molenpad, Poelen-Hendrikspad, Primulapad, Spenderspad, Zandsepad, Zuster Hélènepad;
c. niet-vastgestelde namen: Batavierenpad, Batavierenpad Noord, Batavierenpad Zuid, Disveldpad, Engelenpad, Fr. Henk Wienk Pad, Groenewoudpad, Herfstpad, Het laatste pad, Het Geeltje, Kerkpad², MaasWaalpad, Pad van de vergeet-me-nietjes, RijnWaalpad, Scholtenpad;
d. verdwenen namen: Accordeonpad, Bazuinpad, Bekkenpad, Binnenpad, Bugelpad, Cimbaalpad, Citerpad, Cyclamepad, Doedelzakpad, Dronkemanspad, Erasmuspad, Espad, Fagotpad, Fluitpad, Gitaarpad, Harmoniumpad, Hatertse Voetpad, Het Pad, Hobopad, IJsvogelpad, Jachthoornpad, Kattenpad, Kemperpad, Klarinetpad, Klaroenpad, Lange Pad, Lange Pad, Lierpad, Mandolinepad, Molenpad, Orgelpad, Paukenpad, Pianopad, Piccolopad, Saxofoonpad, Schalmeipad, Spinetpad, Tarwepad, Trombonepad, Trompetpad, Tubapad, Veldpad, Veldweg en Voetpad, Violenpad, Voetpad (5x), Vogelkerspad, Weberpad, Zwartepad;
d. niet-bestaande namen: Het Zalige pad, Pad van Roosje, Tante Minapad

Pagodepad

openbare ruimte ID 0268300000000246

wijk 17 Heijendaal

raadsvoorstel 4 september 2007 (197/2007): Achter St. Anna
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007: Pagodepad (?)
Raadsbesluit d.d. 23 januari 2008: Pagodepad

fietspad langs de spoorlijn Nijmegen - Venlo van de St. Annastraat (tegenover Thijmstraat) naar de Groenewoudseweg, richting Bisschop Hamerhuis

De commissie straatnaamgeving gaf op 14 september 2007 de voorkeur aan Pagodepad in plaats van Achter St. Anna en adviseerde de gemeenteraad om in afwijking van het voorstel van B&W de naam Pagodepad vast te stellen (brief van commissie straatnaamgeving d.d. 17 september 2007).

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2007 een besluitenlijst van de openbare vergadering van 3 oktober 2007 vastgesteld waarin de naam Achter St. Anna staat vermeld. De naam Pagodepad is op 23 januari 2008 opnieuw vastgesteld.

Bisschop Hamerhuis
Het Bisschop Hamerhuis (1923), Verlengde Groenestraat 75 Nijmegen, met de Chinese pagode-toren op het dak is een rijksmonument.*

Pagodestraat

Besluit B&W d.d. 24 augustus 1982: Verlengde Groenestraat (handhaving)

De wijziging van de naam Verlengde Groenestraat die in de raadsvergadering van 29 november 1979 ter sprake kwam, is er nooit gekomen. Het advies van het hoofd van de afdeling III der gemeentesecretarie om de straat te noemen naar de pagodetoren op het dak van het Bisschop Hamerhuis werd in 1982 niet door B&W overgenomen:

"3. gezien de bezwaarschriften van de aanwonenden, de gemeenteraad niet voor te stellen de straatnaam 'Verlengde Groenestraat' te wijzigen;" (Besluit B&W d.d. 24 augustus 1982, nummer 1.12)

In plaats van de straatnaamwijziging kregen de drie pleintjes van het complex Proosdij in 1983 de namen Minervaplaats, Muzenplaats en Pegasusplaats

Paijensweg

openbare ruimte ID 0268300000001443

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 1 april 1916: Paijensweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Paijensweg
ptt post 1978: payenswg

Johannes (Jan) Paijens (Woensel 19 augustus 1824 – Nijmegen 19 januari 1888), directeur gasfabriek en waterleiding

"Johannes Paijens (...) eerste directeur der gemeente-gasfabriek en waterleiding. De weg is door de gemeente ingevolge het R. van 29 Januari 1916 overgenomen; hij droeg toen nog geen naam." (Teunissen 1933)

Een andere weg is – niet officieel – genoemd naar zijn schoondochter Maria Lucia Tijssen (1849-1925).

Palembangstraat

openbare ruimte ID 0268300000001444

wijk 03 Galgenveld

Besluit B&W d.d. 6 augustus 1937: Palembangstraat
ptt post 1978: palembangstr

Palembang, stad aan de oostkust van het eiland Sumatra

Palestrinastraat

openbare ruimte ID 0268300000001445

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Palestrinastraat
ptt post 1978: palestrinastr

Giovanni Pierluigi da Palestrina (Palestrina [?] ca. 1525 – Rome 2 februari 1594), bijnaam 'Il Prenestino', Italiaanse componist

"Pierluigi da Palestrina, geboren omstreeks 1520 te Palestrina (Italië) en overleden te Rome 2 Februari 1594, was kapelmeester in de St. Pieter en andere kerken van Rome en wordt genoemd 'de Koning der Kerkmuziek'." (Teunissen 1933)

"Giovanni Pierluigia da Palestrina (1525-1594), Italiaans kerkcomponist, zanger en dirigent, sedert 1571 verbonden aan de St. Pieter. Hij schiep een bij de tekst verstaanbare, innerlijk aan de religie aangepaste kerkmuziek, in zuivere a-capellastijl (d.w.z. zonder instrumenten): schreef o.a. meer dan 300 motetten, 93 missen enz." (Hendriks 1987)

Palingshof

Van der Aa 1846: PALINGSVELD, PALINGSHOF

In een schepenprotocol d.d. 15 maart 1762 wordt melding gemaakt van de 'Bouw-hof bij ofte aan St Anna in dezer Stads Schependom gelegen (...) van Oúds Palings-Hof genaamt;' (bron: Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 1958, folio 49). Mogelijk is de bouwhof al in de 17e eeuw of het begin van de 18e eeuw genoemd naar een toenmalige eigenaar met de familienaam Paling.

'Een BUITENVERBLIJF, PALINGSVELD genaamd, gelegen te Sint Anna, bij Nijmegen' werd op 21 april 1840 geveild (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 11 april 1840). In het laatste deel van het Aardrijks­kundig Woordenboek der Nederlanden uit 1851 staat:

" * PALINGSVELD lees: PALINGSHOF.  beslaat met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 9 bund. 24 v. r. 96 v. ell." (Van der Aa 1851, deel 13, aanhangsel, p. 1090)

Ook in het Weekblad van het Regt van 31 december 1846* wordt 'het buitenverblijf Palingshof, gelegen te St. Anna' genoemd. Hierin was rond 1850 een inrichting voor zenuwzieken van dr. Cornelis Wouterus de Prill Morell (1816-1883) gevestigd. In de Provinciale Geldersche en Nijmeegse Courant van 19 januari 1853 werd 'Het BUITEN, genaamd Palingshof, aan St. Anna, ¼ uur van Nijmegen', te huur aangeboden.

In 1912 werd nog 'Een perceel Bouwterrein genaamd „Palingshof”, begrensd door 4 wegen, gelegen aan de Groenestraat naast Zonnebloem' te koop werd aangeboden (bron: De Gelderlander, 17 november 1912).

andere namen
Het voor 1840 nieuw gebouwde herenhuis is in 1870 geheel gemoderniseerd. Het pand dat in 1929 is afgebroken, heeft verschillende namen, adressen en functies gehad*:

- periode 1870-1873 : buitenverblijf Heesterveld, St. Anna, Wijk G, nr. 44
- periode 1874-1880 : villa Hoogerhuizen, St. Anna, Wijk G, nr. 44
- periode 1880-1905 : villa Hoogerhuizen, St. Anna, Wijk G, nr. 192 / St. Anna hoogerhuizen 192 / St. Anna 192
- periode 1906-1910 : Sanatorium 'Sana Vita', Groenestraat 101
- vanaf 1911 : Hotel 'De Zonnebloem', Groenestraat 101

Palingstraat

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Brabantschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Palingstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Verhulststraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Verhulststraat

paling, aal (Anguilla anguilla), vis uit de orde van de palingachtigen (Anguilliformes)

Palingsveld

Van der Aa 1846: PALINGSVELD, PALINGSHOF

- "PALINGSVELD,  buit. in het Rijk-van-Nijmegen, prov. Gelderland, distr., kant. en gem. Nijmegen." (Van der Aa 1846, deel 9, p. 30);
- "Bl. 30, reg. 1,  staat: PALINGSVELD. lees: PALINGSHOF." (Van der Aa 1846, deel 9, bijvoegsels en verbeteringen, p. 790).

Palkerdijk

openbare ruimte ID 0268300000000457: ingetrokken

wijk 49 Bijsterhuizen

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Palkerdÿck
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Palker-dÿck
De Witte 1756: Palkense Dyk
Hattinga 1757: Palkense dyk
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie D (1822): Palkersdyk (De Palkers dyk)
Adresboek 1892: Neerbosch palkerdijk
ptt post 1978: palkerdk
verklaring d.d. 7 december 2020: intrekking (per 8 december 2020)

Op de Wandelkaart van de Omstreken van Nijmegen (1916) is de Palkerdijk een zijstraat van de Woesiksche­straat, richting Nieuwe Wetering. Volgens de Woningkaarten 1920-1946 ligt het adres met nummer 118 aan de verbeterde 'WOESIKSCHESTRAAT z.g. Polkedijk gem Wijchen'. De naam is op in de loop van 1947 gewijzigd in Woesiksestraat.

De openbare ruimte met de naam Palkerdijk ligt in de woonplaats Wijchen. De adressen Palkerdijk 100 en 102 Nijmegen liggen in de aangrenzende woonplaats Nijmegen. De naamgeving van de niet-bestaande openbare ruimte ID 0268300000000457 is tien jaar na de registratie in de BAG alsnog ingetrokken.

Palkerdijk (Wijchen)

openbare ruimte ID 0296300000000135

woonplaats Wijchen (gemeente Wijchen)

"Aldendijk is duidelijk de oude dijk. Doch dat de tegenwoordige Palikendijk zijn naam ontleend aan de familie Palick, die in de 14e eeuw landerijen langs die dijk bezat zal weinigen bekend zijn." (Drs. C.Th. Kokke, De Gelderlander, 23 november 1950)

Palkerplein

wijk 49 Bijsterhuizen

Deze rotonde ligt voor het grootste deel in de gemeente Wijchen. De naam van het Nijmeegse deel is niet door de gemeenteraad vastgesteld.

De grond was voor het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 20 maart 2007 (nummer C1, commissoriaal 2006-019417) grotendeels eigendom van de provincie. Het eigendom, beheer en onderhoud van het plein zijn in 2007 door de provincie overgedragen aan de Gemeente Nijmegen.

De Blokken van Struycken, een opvallend kunstwerk van Peter Struycken, liggen vrijwel geheel in de gemeente Wijchen. B&W van Wijchen hebben hiervoor op 22 november 1994 bouwvergunning verleend. De blokken lagen van 1983 tot 1990 op het Takenhofplein.

Palkerplein (Wijchen)

openbare ruimte ID 0296300000000136

woonplaats Wijchen (gemeente Wijchen)

Palladiostraat

Palmboom

Palmstraat

openbare ruimte ID 0268300000001446

wijk 21 Wolfskuil

Adresboek 1896: florastraat, v heeswijkstraat
Adresboek 1898: v heeswijkstraat, v hezewijkstraat
Raadsbesluit d.d. 14 juni 1913: Palmstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Palmstraat
ptt post 1978: palmstr

"De straat was tot 1913 eigendom van Gerardus Wilhelmus van Hezewijk, geboren te Heumen, 27 October 1850. Hij bouwde de eerste woningen aan deze straat. Tot 14 Juni 1913 werd de straat naar hem genoemd: Eerste van Hezewijkstraat." (Teunissen 1933)

palm (Trachycarpus), plant met schijnstam uit de palmenfamilie (Arecaceae)

Palstercamp

Pandastraat

openbare ruimte ID 0268300000000100

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 27 april 1988: Pandastraat
ptt post 1991: pandastr

panda, 1) reuzenpanda, bamboebeer (Ailuropoda melanoleuca), planteneter uit de berenfamilie (Ursidae); – 2) kleine panda (Ailurus fulgens), roofdier uit de wasberenfamilie (Procyonidae)

Panfluitstraat

openbare ruimte ID 0268300000000359

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Panfluitstraat

panfluit, houten Romeinse panfluit, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

"In Oosterhout, bij de Van Boetzelaerstraat, werd een grote Bataafse nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden. Een groot aantal graf- en gebruiksvoorwerpen die hier gevonden zijn, geven ons zeer waardevolle informatie over die voor Nijmegen zo belangrijke periode. Tot de topstukken behoren zilveren mantelspelden en een Romeinse panfluit. (...)" (www.waalsprong.nl)

Panorama Hunnerberg

openbare ruimte ID 0268300000000240 (versie 2) (terrein)

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007: Panorama Hunnerberg
verklaring d.d. 21 augustus 2012: ambtshalve correctie (type)

openbare ruimte tussen Barbarossastraat en Nieuwe Ubbergseweg

Op 21 augustus 2012 is het type 'administratief gebied' in de BAG gewijzigd in 'terrein'.

Panovenlaan

openbare ruimte ID 0268300000001447

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 11 mei 1966: Panovenlaan
ptt post 1978: panovenln

"Deze laan is genoemd naar de voormalige steen- en vormbakkerij 'Hamer en Co', beter bekend als de Pannenfabriek, opgericht in 1879 [lees: 1886 /RE]. De pannenfabriek was gelegen aan de Groesbeekseweg (thans Nijmeegse Baan) gemeente Groesbeek, op de hoogte waar nu de Josuelaan ligt. Hier bevond zich ook een leemput. Toen deze uitgeput was, moest men de klei halen achter het Mariënbosch. Dit gebeurde aanvankelijk met kar en paard en later met karretjes op rails, getrokken door een paard. Toen ook deze put leeg was (de huidige 'Leemkuil'), betrok men de leem uit Duitsland, die per schip werd aangevoerd. Na de Eerste Wereldoorlog werd de fabriek gesloten." (Hendriks 1987)

Firma HAMER & Co.
In de Provinciale Geldersche en Nijmeegse Courant van 5 september 1886 berichtte G.J. Hamer Jr. de oprichting en inwerkingstelling van een 'Stoom-Dakpannenfabriek (...), gelegen aan den Groesbeekschen weg'. Op 16 maart 1887 is tussen Gerhard Johan Hamer Jr. (1835-1910) en Matthias Karel Westendorp (1864-1941) 'aangegaan eene Vennootschap onder de Firma HAMER en Co., tot het drijven van een Stoompannenfabriek, en van handel in Dakpannen en aanverwante Artikelen'.

De vennootschap onder firma is gevestigd in Groesbeek en wordt op 30 september 1907 ontbonden. In de adresboeken uit de periode 1912-1922 staat M.K. Westendorp als 'Directeur Stoompannenfabr. v/h Hamer & Co.' vermeld. De voormalige compagnon van G.J. Hamer Jr. is vanaf 1919 directeur van N.V. Dierenasiel 'Kynos'.

Van Löben Sels
De nog in volle werking zijnde fabriek is op 23 september 1907 voor f 21.300 verkocht aan M.J. van Löben Sels, die sinds 1905 in Nijmegen woonde. Waalsteen- en dakpannenfabrikant Maurits Jacob van Löben Sels (1876-1944)* koopt in 1921 een steenfabriek op de Middelwaard in Angerlo en verhuist naar Velp.

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegse Courant van 8 april 1922 staat een aankondiging van de veiling en verkoop van 'Een WOONHUIS met TERREIN en FABRIEKSGEBOUWEN (vroeger Pannenfabriek) nabij Heilig Landstichting aan den Groesbeekschen weg onder Nijmegen, groot 1.71.00 H.A.'. De N.V. Nijmeegsche Maatschappij tot Exploitatie van Vaste Goederen wordt op 27 april 1922 de nieuwe eigenaar. In 1924 wordt begonnen met de sloop van de fabrieksgebouwen.

De Pan·oven·laan die in de volksmond ook wel Pa·noven·laan (met de klemtoon op de tweede lettergreep) genoemd wordt, loopt van de gemeentegrens bij de Nijmeegsebaan (Heilig Landstichting) naar de Sionsweg.

Panterstraat

openbare ruimte ID 0268300000001448

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: Panterstraat
ptt post 1978: panterstr

panter, luipaard (Panthera pardus), roofdier behorend tot de familie van katachtigen (Felidae)

Papaverstraat

openbare ruimte ID 0268300000001449

wijk 21 Wolfskuil

Besluit B&W d.d. 28 november 1947: Papaverstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Papaverstraat
ptt post 1978: papaverstr

papaver, klaproos, plantengeslacht uit de klaproosfamilie (Papaveraceae), waartoe ondermeer de gewone klaproos (Papaver rhoeas) en de opiumpapaver, (Papaver somniferum) behoren

Papengas

openbare ruimte ID 0268300000001450

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Pape gast
Van Suchtelen 1779: Pape-gas
Nijmegen 1812: Papegasch
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Pape Gast
Wegenlegger 1859: Papengas
Adresboek 1892: papengas
Nijmegen 1900: Papengas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Papengas
Raadsbesluit d.d. 23 juli 1924: handhaving
Raadsbesluit d.d. 24 maart 1926: handhaving
ptt post 1978: papengas

"De naam dateert uit 1410. Het woord 'paap' had oudtijds geen kwetsende betekenis. De pastoor werd 'parochiepaap' genoemd; het woord 'paap' werd in het algemeen gebruikt om een geestelijke aan te duiden. Wellicht woonden eenige geestelijken in deze gas.
Een verzoek van ingezetenen om aan deze gas een anderen naam te geven werd op 23 Juli 1924 door den Gemeenteraad afgewezen." (Teunissen 1933)

"Papengas : Van de Hezelstraat tot aan de Haven" (Legger B 1859, nr. 142)

Paradijslaantje

sinds 30 oktober 2005 naam van pad op begraafplaats Rustoord

Parallelweg

Cito no. 43 (ca. 1966): PARALLELWEG

"De weg loopt evenwijdig aan de spoorbaan ten Zuiden van de brug in den Driehuizerweg." (Teunissen 1933)

De Parallelweg liep van de Driehuizerweg (Heyendaalseweg) parallel aan de spoorlijn Nijmegen - Venlo en de Jan Willem Passtraat naar de Valkenburgseweg.

Parallelweg (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000421

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Parallelweg
Besluit B&W Elst d.d. 4 april 1973: Parallelweg (gedeelte)
ptt post 1978: parallelwg
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Parallelweg

Het gedeelte van de Parallelweg dat niet evenwijdig aan de spoorlijn Arnhem - Nijmegen loopt, maakte tot 1973 deel uit van Het Molenpad. In 1982 is de naam De Parallelweg alsnog gewijzigd in Parallelweg.

Parallelweg West

Parelmoervlinderstraat

openbare ruimte ID 0268300000001451

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Parelmoervlinderstraat
ptt post 1978: parelmoerv str

parelmoervlinder (Argynninae), dagvlinder, o.a. grote parelmoervlinder (Argynnis aglaja) en kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia)

Park '44

aanduiding voor Plein 1944 nadat het plein op 7/8 juni 2003 en vanaf 21 mei 2005 tot begin 2010 op initiatief van Jac. Splinter tijdelijk van gras is voorzien.*

Park Brakkenstein

wijken 17 Heijendaal, 18 Brakkenstein (?)

Park Brakkenstein is een andere benaming voor Landgoed Brakkesteijn in de wijk Heijendaal. De parkaanleg en een aantal bouwwerken met de adressen Driehuizerweg 281 t/m 287 Nijmegen zijn aangewezen als rijksmonument.*

De adressen d'Almarasweg 18 20 t/m 26 Nijmegen liggen op grond van beslispunt 3 van het raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006 in de wijk Brakkenstein.

Park De Omloop

Park De Rietgraaf

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

park op de grens tussen de buurten De Boomgraard en De Elten, genoemd naar historische watergang

Park Fort Krayenhoff

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Bataviapark
Raadsbesluit d.d. 27 september 2017: Fort Krayenhoff

Park Fort Krayenhoff, projectnaam deelgebied Waalfront

De naam Park Fort Krayenhoff komt in de BAG niet voor.

Park Genthof

Park Grote Boel

wijk 60 Ressen

park in de buurt Grote Boel dat grenst aan de Keizer Hendrik VI-singel

Park Hatert

Park Heyendaal

wijk 17 Heijendaal

Park Heyendaal (vanaf 1994), benaming van woonbuurt in de wijk Heijendaal met de volgende openbare ruimten: Albert Schweitzerlaan, Moeder Teresahof, Rode Kruislaan, Uniceflaan

Deze woonbuurt is aangelegd op de plaats waar van 1926 tot 1992 het St. Canisius-Ziekenhuis (van 1974: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis) stond. De straten in deze buurt zijn met ingang van 1 maart 1994 genoemd naar winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede:

1952  Albert Schweitzer
1963  Internationaal Comité van het Rode Kruis
1965  United Nation's Children's Fund (UNICEF)
1979  Moeder Teresa

Park Jonkerbosch

wijk 12 Goffert

"DIT VOORMALIGE PENSIONAAT JONKERBOS WERD TUSSEN
1988 EN 1993 ONTWIKKELD TOT PARK JONKERBOSCH DOOR:
TIEMSTRA NIJMEGEN BV.
EN
BOUWFONDS WONINGBOUW N.V.
" (inrijhek aan Burgemeester Daleslaan)

Park Jonkerbosch is de naam die de projectontwikkelaar heeft gegeven aan de Emancipatiebuurt op het terrein van het voormalige Pensionaat Jonkerbosch. De officiële bouwstart vond plaats op 8 september 1988. De straten in deze buurt zijn genoemd naar voorvechters van de vrouwen- en homo-emancipatie.

Park Kanaalzoom

openbare ruimte ID 0268300000001601 (terrein)

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 19 mei 2010: aangehouden
Raadsbesluit d.d 15 september 2010: Park Kanaalzoom

park aan de westzijde van de Middachtenstraat en het aansluitende gedeelte aan de zuidzijde van de Malderburchtstraat

Het gasdrukregel- en meetstation Malderburchtstraat 25 Nijmegen aan de noordzijde van het park ligt op een afstand van bijna 1,2 km van het Maas-Waalkanaal.

Park Kloostertuin

wijk 18 Brakkenstein

voormalige kloostertuin tussen Kanunnik Faberstraat en Pastoor Wichersstraat

In 1908 werd vergunning verleend voor een klooster (seminarium) van de paters van het Allerheiligst Sacrament (Societas Sanctissimi Sacramenti) in Nieuw-Brakkenstein. Het klooster en de bijbehorende kerk, Heyendaalseweg 300, zijn in 2009 gesloopt. De kloostertuin is op 25 juni 2010 voor het symbolische bedrag van 1 euro verkocht aan de gemeente en op 3 oktober 2013 officieel geopend door wethouder Turgay Tankir.

Park Leeuwenstein

wijk 22 Hees

"Leeuwensteinpark
Genoemd naar de tuin van het voormalige landgoed Leeuwenstein aan de Voorstadslaan." (Hendriks 1987)

"Zo'n 35 verschillende soorten zijn hier te vinden, merendeels exoten, zoals de trompetboom, de Magnolia acuminata, de watercypres, de ginkgo, de lollipoptree, de Libanon-ceder en de mammoetboom." (Geert Geenen, De Gelderlander, 16 november 2006)

Op de straatnaamborden die begin 2016 in de Meerkolstraat en op de Voorstadslaan zijn aangebracht, staat de naam Leeuwensteinpark

Park Lentseveld

Park Limos

Park Lindenholt

Park Lingezegen (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Park Lingezegen is een regionaal park tussen Nederrijn en Waal op het grondgebied van de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen voor de 160.000 inwoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen. Een klein gedeelte van Lent ten oosten van de Vossenpelssestraat ligt binnen binnen de contouren van het park.

Park Malderborgh

wijk 16 Hatert

Park Malderborgh is de benaming van een nieuwbouwproject (vanaf 2007) van ruim 200 huur- en koopappartementen op de hoek van de Grootstalselaan en de Malderburchtstraat.

Het project omvatte onder andere de bouw van woonzorgcomplex Zonnebaars aan de Irene Vorrinkstraat, dat in de plaats gekomen is van het gesloopte bejaardenoord (woonzorgcentrum) Nieuw Malderborgh (1969-2009).

Park Neerbosch

wijk 48 Neerbosch-West

Park Neerbosch is de nieuwe benaming van het terrein van het voormalige Kinderdorp Neerbosch. Het gebied ondergaat een metamorfose en wordt bestemd tot een park met een breed scala aan (zorg)voorzieningen.

Park Opaalstraat

wijk 16 Hatert

buurtparkje tussen Opaalstraat en begraafplaats Jonkerbos

Park Rietgraaf

Park Rivierstraat

Park Staddijk

Park Vroom

wijk 18 Brakkenstein

Park Vroom, Bosje van Vroom, openbaar groen gelegen aan de Baljuwstraat en de Schepenenstraat

Het buurtpark maakte vroeger deel uit van 'landgoed' Haselünne. De basis hiervoor werd gelegd in 1922 toen Nicolaas Rudolph Alexander (Nico) Dreesmann (Haselünne, Duitsland 11 juli 1867 – Nijmegen 2 augustus 1939) twaalf gemetselde kippenhokken en een landhuisje aan de St. Annastraat liet bouwen.

"De heer N. Dreesmann had een bijzondere liefhebberij voor hoenderteelt – zijn hoenderpark op St. Anna was het heele land door bekend. Hier heeft hij veel gedaan tot verbetering en veredeling van het hoenderras in Nederland – menige pluimveetentoonstelling deed hij slagen." (De Gelderlander, 3 augustus 1939)

Vroom & Dreesmann
N.R.A. Dreesmann opende in 1895 op de Grote Markt in Nijmegen het Manufacturen- en Mantelmagazijn 'de Zon', de derde vestiging van Vroom & Dreesmann buiten Amsterdam. Hij was een jongere broer van Anton Caspar Rudolph (Anton) Dreesmann (1854-1934)*, die een zwager was van Wilhelmus Hermannus (Willem) Vroom (1850-1925)* .

Twee dochters van Nico Dreesmann trouwden in 1912 en 1918 in Nijmegen met zonen van Willem Vroom. Na de dood van Nico Dreesmann die zelf op het adres Oranjesingel 43 (41) woonde, kwam Haselünne, St. Annastraat 397, in bezit van zijn kleinzoon:

Rudolphus Joannes Petrus (Ruud) Vroom (Amsterdam 20 december 1917 – Nijmegen 15 november 1989), directeur van V&D Nijmegen; zie Nijmeegse biografieën 2006, p. 135.

Sinds de aanleg van de Rechtersbuurt (1964) is Park Vroom een openbaar groengebied.

Park Waaienstein

Park Waaijenstein

openbare ruimte ID 0268300000001700 (terrein)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: Park Waaijenstein

Park Waaijenstein, park ten zuiden van de buurt De Elten, onderdeel van De Waaijer

Een gedeelte van Park Waaijenstein ligt in de buurt Woenderskamp in de woonplaats Lent.

Park Waaijenstein (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001704 (terrein)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: Park Waaijenstein

Park Waayenstein

Park West

wijken 22 Hees, 23 Heseveld, 25 Haven- en industrieterrein

Park West, park tussen kanaal en Waal, projectnaam voor een aantal parken in Nijmegen-Nieuw-West, waaronder:
a. Distelpark, Dorpspark Hees, Parkje Lugtigheid, 't Achterveld, Westerpark;
b. niet-vastgestelde namen: Kometenpark, Planetenpark, Rivierenpark (Park Rivierstraat)

"Park West is gelegen ten zuiden van de Weurtseweg en wordt omsloten door de Weurtseweg, Mercuriusstraat, De Biezen, Rivierstraat en Kanaalstraat." (Verkeersbesluit B&W d.d. 6 mei 2009, nummer 09.0011125).

Park Winkelsteeg

wijk 12 Goffert

Park Winkelsteeg, deelgebied Winkelsteeg

Parkje Hoog-Heseveld

Parkdwarsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001452

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Parkdwarsstraat
Adresboek 1892: str b/d parkweg
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Parkdwarsstraat
Nijmegen 1900: Parkdwarsstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Parkdwarsstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: handhaving
ptt post 1978: parkdwstr

"De straat, vroeger een naamloos gangetje, werd bij den aanleg van den Parkweg door afbraak van de huisjes aan de W.Z. verbreed. Zie R. van 10 December 1892 en 18 Maart 1893, alsmede (verlenging der straat) het R. van 22 Februari 1896." (Teunissen 1933)

De Parkdwarsstraat is een van de straten die getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944.

Parkeergarage Eiermarkt

Parkeergarage Keizer Karel

Parkeergarage Kelfkensbos

Parkeergarage Mariënburg

Parkeergarage Stadhuis

parken

a. openbare ruimte type 'terrein': Bedrijvenpark Lindenholt, Broeder Koenraadpark, Dichterspark, Distelpark, Dorpspark Hees, Goffertpark, Hunnerpark, Julianapark, Krayenhoffpark, Kronenburgerpark, Park Kanaalzoom, Park Waaijenstein (bis), Parkje Lugtigheid, Stadspark Staddijk, Truus Mastpark, Vogelpark, Vondelparkje, Westerpark, Wijkpark Meijhorst;
b. idem, met huisnummers: Bert Haanstrapark, Fons Rademakerspark, Fort Krayenhoff, Hazenpark (?), Ingmar Bergmanpark, Jozef van Hövellpark, Thermionpark;
c. niet-vastgestelde namen: Augustinuspark, Bedrijvenpark De Rietgraaf, Bedrijvenpark Kerkenbos, Buurtpark Hoog-Heseveld, Florapark, Heidepark, Kometenpark, Limospark, Mercuriuspark, Park Brakkenstein, Park De Rietgraaf, Park Grote Boel, Park Heyendaal, Park Jonkerbosch, Park Kloostertuin, Park Leeuwenstein, Park Lingezegen, Park Malderborgh, Park Neerbosch, Park Opaalstraat, Park Rivierstraat, Park Vroom, Park West, Park Winkelsteeg, Planetenpark, Rivierenpark, Rivierpark, Rivierpark Nijmegen - Waal, Steegherpark, Thiemepark, Woonpark Oosterhout;
d. verdwenen namen: Bataviapark, Centrumpark, Park '44, Stadspark De Goffert (?), Waalpark;
e. niet-bestaande namen: Micropark, Park De Omloop, Park Fort Krayenhoff, Park Genthof, Park Hatert, Park Staddijk

Parkje Lugtigheid

openbare ruimte ID 0268300000001665 (terrein)

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 24 februari 2010: Parkje Lugtigheid
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie

park (2010), omsloten door de Bredestraat, Wolfskuilseweg, Schependomlaan en Oscar Carréstraat

Gerhardus Albertus van der Lugt (Renkum 30 november 1874 – Nijmegen 24 oktober 1946), bloemist

De naam van het parkje is een verbastering van de familienaam Van der Lugt. In 1914 nam G.A. (Gerard) van der Lugt Handelskweekerij Gerretsen-Valeton, Dorpsstraat 46, Hees (Schependomlaan 46) over.

De openbare ruimte is niet genoemd naar Hans Johannes Lugtigheid (Oldebroek 4 oktober 1926 – Callantsoog 1 augustus 2011), gereformeerd predikant in Een (1953), Slootdorp (1957), Hengelo (1961), Leidschendam (1968) en Nijmegen (1978). Ds. Lugtigheid woonde in Nijmegen op het adres Hatertseweg 38. In 1989 nam hij afscheid wegens vervroegd emeritaat.

Parkje Lugtigheid staat sinds 27 april 2010 in het gemeentelijke Adressenoverzicht. Het raadsbesluit d.d. 24 februari 2010 is na bijna twee jaar alsnog ingeschreven in de BAG (registratiedatum: 24-01-2012). De verklaring d.d. 30 januari 2012 is niet geregistreerd.

"De inschrijving is gebeurd aan de hand van het raadsbesluit uit 2010. De inschrijving is niet gebeurd aan de hand van een verklaring als bedoeld in artikel 7 aanhef onder f Wet bag." (brief B&W d.d. 12 maart 2012)

Parkstraat

Raadsbesluit d.d. 23 april 1881: Parkstraat
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Stieltjesstraat;

raadsvoorstel d.d. 30 december 1879: Parkstraat
Raadsbesluit d.d. 3 januari 1880: Molenstraat

Het raadsbesluit d.d. 3 januari 1880 had betrekking op het verlengde van de Molenstraat tot aan het Keizer Karelsplein.

Parkweg

openbare ruimte ID 0268300000001453

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Parkweg
Adresboek 1892: parkweg
Nijmegen 1900: Parkstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Parkweg
ptt post 1978: parkwg

"1696: Achter den Wal.
Het gedeelte tussen den Doddendaal en de Kronenburgergas werd tot 1882 genoemd Roomschevoet. (zie ook Achter Cronenburg). De Roomschevoet liep vóór de ontmanteling van de stad door tot aan de (oude) Hezelpoort. Oudtijds werd het terrein, dat ten z.w. van de stad vóór de stadsgracht gelegen was, tussen Bottendaal (van Oldebarneveltstraat) en de rivier de Waal, met den naam Roomschevoet aangeduid. Men treft deze naam reeds aan in 1382 (Roemsche Voet).
1649: Achter Cronenburg
1761: Roomsche Voet of Kronenburgschestraat.
De oorsprong van den naam 'Roomschevoet' is duister. Mogelijk kan bedoeld zijn 'Romeinschestraat'. (...)
Ingevolge het R. van 27 Mei 1925 is door de gemeente aangekocht een huis, schuur en erf, groot 132 c.a. voor verruiming van den Parkweg aan de zijde van het Kronenburgerpark tegenover den Doddendaal en de Pijkestraat." (Teunissen 1933)

huisnummering
In de periode 1880-1889 zijn de huizen doorlopend genummerd vanaf de Roomsche Voet in de richting van de Hezelstraat en vandaar in tegenovergestelde richting naar de Regulierstraat. De huisnummers zijn gekoppeld aan de straatnaam Kronenburgersingel* en Parkstraat. In het adresboek van 1887 komt de naam Parkweg niet voor.

Vanaf 1890 wordt onderscheid gemaakt tussen even en oneven nummers en begint de huisnummering bij de van Berchenstraat. In verband met de bouw van nummer 66 t/m 76 is de Parkweg in 1913 als volgt hernummerd:

- Parkweg 2 t/m 16a : Parkweg 2 t/m 16 (gesloopt in 1928)
- Parkweg 18 t/m 22a : Parkweg 18 t/m 34
- Parkweg 24 t/m 52 : Parkweg 36 t/m 64
- Parkweg 56 t/m 68 : Parkweg 82 t/m 94
- Parkweg 76 : Parkweg 96 t/m 100
- Parkweg 78 t/m 86 : Parkweg 120 t/m 128

Parkzoom

openbare ruimte ID 0268300000000200 (weg)

wijk 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 24 september 1997: Parkzoom

"Om de vindbaarheid van het project te garanderen verdient het aanbeveling om aan de straten namen te geven, die aansluiten op het landelijke karakter van de omgeving. Derhalve heeft de commissie voor de rondweg de naam 'Parkzoom' en voor de verbindingsweg de naam 'Hoefslag' gekozen." (raadsvoorstel 156/1997)

Parmasingel (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000511

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Parmasingel
Besluit B&W d.d. 26 mei 2015: vaststelling geometrie

Alessandro Farnese (Rome 27 augustus 1545 – Atrecht 3 december 1592), hertog van Parma, Spaanse veldheer, landvoogd van de Nederlanden (1578-1592), zoon van Ottavio Farnese en Margaretha van Parma; zie www.biografischportaal.nl

Op 6 maart 1585 gaf Nijmegen zich over aan de hertog van Parma. Bij de belegering door prins Maurits moest hij op 21 oktober 1591 Nijmegen verlaten en viel de stad definitief in staatse handen.

Op 15 december 1999 besloot de gemeenteraad aan de straat, die van de Turennesingel in noordwestelijke richting loopt tot de St. Jansingel, de naam Parmasingel te geven en de exacte contouren te zijner tijd door B&W nader te laten bepalen (raadsvoorstel 220/1999). De geometrie is op 26 mei 2015 vastgesteld. Het collegebesluit is op pas 14 juli 2015 als brondocument ingeschreven in de BAG. In het collegebesluit worden de Griftdijk Zuid en de Pastoor van Laakstraat niet genoemd.

Het weggedeelte vanaf Griftdijk Zuid tot de Parallelweg is op 4 april 2015 in gebruik genomen.

Pascalstraat

raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1957: Pascalstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Gaussstraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Gaussstraat

Passage Mariënburg

openbare ruimte ID 0268300000001454 (weg)

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1974: Passage Mariënburg
ptt post 1978: passage marienb
Raadsbesluit d.d. 17 maart 2004

Passage Mariënburg was de verbinding tussen Mariënburg en Ziekerstraat. Vanwege de ligging van de ingang van de parkeergarage kreeg het winkelcentrum in 1974 de naam Passage Mariënburg. Sinds de aanleg van de Moenenstraat in 2004 vormt de verbouwde passage de verbinding tussen Moenenstraat en Tweede Walstraat. De Arsenaalgas ligt sindsdien op de plaats van de verdwenen ingang van de passage aan de kant van Mariënburg.

afgesloten
In verband met de verbouwing van de bioscoop VUE, Tweede Walstraat 16 Nijmegen, is de passage afgesloten. De omgevingsvergunning is op 11 oktober 2017 gepubliceerd in Gemeenteblad 2017, nr. 177228.

Passage Molenpoort

openbare ruimte ID 0268300000001455 (weg)

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 26 augustus 1971: Passage Molenpoort
ptt post 1978: passage molenp

Passage Molenpoort werd op 27 maart 1972 officieel geopend. Dit particuliere eigendom maakt deel uit van de openbare ruimte.

Op de voetgangersbewegwijzering (2015) wordt Passage Molenpoort aangeduid als 'Molenpoort Passage' en 'Molenpoort passage'.

Passtraat

raadsvoorstel d.d. 18 maart 1959: Jan Willem Passtraat
Raadsbesluit d.d. 8 april 1959: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 20 mei 1959: Passtraat
Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Jan Willem Passtraat

Pastoor Collartstraat >

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Henricus Collartstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Pastoor Collartstraat
Besluit B&W d.d. 2 december 1959: Pastoor Collartstraat
Raadsbesluit d.d. 3 september 1969: Pastoor Schelstraetestraat
Raadsbesluit d.d. 27 september 1973: Pastoor Schelstraeteweg

Henricus Collart, in 1426 genoemd als pastoor van de St. Stevenskerk

Pastoor de Groodplaats

Raadsbesluit d.d. 23 mei 1990: Pastoor de Groodplaats
Raadsbesluit d.d. 19 december 1990: Kastanjehof

Gerardus Marinus de Grood (Nijmegen 26 november 1885 – Nijmegen 23 december 1927), eerste pastoor van de parochie van O.L. Vrouw van Lourdes (vanaf 1923) en bouwpastoor van de Lourdeskerk (ingewijd in 1925) aan de Hatertseweg 111-113.

In 1926 werd in Nijmegen op zijn initiatief naar voorbeeld van de middeleeuwse processie een jaarlijkse Maria-omdracht ingevoerd.* Hij overleed op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van een val op de Kastanjelaan (hoek Hatertseweg) en werd op 26 december 1927 begraven op de R.K. Begraafplaats in Brakkenstein.

1938-1990
In een verzoekschrift d.d. 20 september 1938 van J.W.H. Drübers e.a. werd voorgesteld de naam Akkerlaan te wijzigen in Pastoor de Groodstraat.

"Naar aanleiding van Uw (...) adres deelen wij U mede, dat Uw daarin gedaan verzoek te gelegener tijd in overweging zal worden genomen." (B&W, 6 oktober 1938)

In 1990 kreeg een hof aan de Kastanjelaan de naam Pastoor de Groodplaats. Op verzoek van de bewoners werd de naam na zeven maanden gewijzigd in Kastanjehof.

Pastoor Nevestraat

openbare ruimte ID 0268300000001456

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Fredericus Nevestraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Pastoor Nevestraat
Besluit B&W d.d. 14 oktober 1959: Pastoor Nevestraat
ptt post 1978: nevestr, past

"Fredericus Neve, in 1432 genoemd als pastoor van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Pastoor Schelstraetestraat

Pastoor Schelstraeteweg

openbare ruimte ID 0268300000001457

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Henricus Collartstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Pastoor Collartstraat
Besluit B&W d.d. 2 december 1959: Pastoor Collartstraat
Raadsbesluit d.d. 3 september 1969: Pastoor Schelstraetestraat
Raadsbesluit d.d. 27 september 1973: Pastoor Schelstraeteweg
ptt post 1978: schelstraetewg
Hendriks 1987: Pastoor Schelstraetestraat

Arthur Eduardus Schelstraete (Sluiskil 9 december 1891 Nijmegen 23 maart 1969), pastoor van Brakkenstein, lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament (Societas Sanctissimi Sacramenti)

"Arthur Schelstraete, in 1931 de tweede rector van het rectoraat Brakkenstein, en van 8-12-'47 [lees: donderdag 4 december 1947 /RE] eerste pastoor van die parochie. Hij overleed 23 maart 1969 op 78-jarige leeftijd." (Hendriks 1987)

Pater Arthur Schelstraete S.S.S. is begraven op de kloosterbegraafplaats bij de Begraafplaats St. Barbara in Brakkenstein.

Uit een bewonersenquête in 1973 bleek dat iedereen voor wijziging van de straatnaam was. De suggestie van een aantal bewoners om de naam te wijzigen in Pastoor Schelstraetelaan werd niet overgenomen.

Pastoor van Blitterwijckstraat

openbare ruimte ID 0268300000001458

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: van Blitterwijckstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Pastoor van Blitterwijckstraat
Besluit B&W d.d. 14 oktober 1959: Pastoor van Blitterwijckstraat
ptt post 1978: blitterwyckstr, v
Hendriks 1987: Pastoor van Blitterswijckstraat
verkorte schrijfwijze: Past van Blitterwijckstr

"Theoduricus van Blitterswijck, in 1395 genoemd als pastoor van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Blitterswijck (met s) is één van de 14 woonplaatsen in de gemeente Venray.

Pastoor van Bommelstraat

openbare ruimte ID 0268300000001459

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Arnoldus van Bommelstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Pastoor van Bommelstraat
Besluit B&W d.d. 14 oktober 1959: Pastoor van Bommelstraat
ptt post 1978: bommelstr, past v

"Adolphus van Bommel, in 1400 genoemd als pastoor van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Pastoor van Laakstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000422

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

kadastrale gemeente Lent, Sectie B (1819): De Leemdijk
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Kleidijk
Raadsbesluit Elst d.d. 28 april 1966: Pastoor van Laakstraat
ptt post 1978: laakstr, past v
Besluit B&W Elst d.d. 27 september 1978: Pastoor van Laakstraat
Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Andalusiëstraat (gedeelte), Ávilastraat (gedeelte), Edith Piafstraat (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 26 mei 2015: Turennesingel (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 26 mei 2015: Parmasingel (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 8 maart 2017: wijziging geometrie

Gerardus Antonius van Laak (Wehl 14 oktober 1868 – Wehl 14 augustus 1965), pastoor van Lent, woonde 37 jaar in de straat die na zijn dood naar hem werd genoemd.

"Gerardus Antonius van Laak. Geboren in Wehl in 1868. Op 15 augustus 1894 priester gewijd. Achtereenvolgens werkzaam in de Lutte Groenlo, Groningen en in 1908 pastoor in Langeveen. In december 1914 plechtig als pastoor van de parochie O.L.Vr. Geboorte in Lent geïnstalleerd. Hij bleef 37 jaar pastoor in Lent. In augustus 1951 ging hij met emeritaat. Veertien jaar later overleed hij in zijn geboorteplaats Wehl, 14 augustus 1965, bijna 97 jaar oud." (www.noviomagus.nl)

Het oudste deel van deze straat ligt in Dorp Lent en heette vroeger Leem- of Kleidijk; deze dijk lag aan de oostzijde van De Grift. De naam is na het overlijden van pastoor Van Laak gewijzigd. Het request d.d. 24 februari 1966 was door circa 500 bewoners ondertekend, maar er waren ook bedenkingen...

"Een deel der bevolking heeft haar gevoel van onbehagen geuit over de mogelijkheid, dat de Hervormde Kerk en Pastorie zouden komen te staan aan de Pastoor Van Laakstraat. De kerkeraad en kerkvoogdij achtten zich verplicht dit gevoelen aan U door te geven." (open brief van J.W. van de Hell d.d. 5 mei 1966)

Het besluit van 27 september 1978 had betrekking op het noordelijke gedeelte tot aan de Philips Gloeilampenfabriek. De Pastoor van Laakstraat eindigt op grond van het raadsbesluit d.d. 8 juni 2011 bij de Valenciastraat. Het gedeelte ten noorden daarvan maakt sindsdien deel uit van de Andalusiëstraat, Ávilastraat en Edith Piafstraat.

Bij de aanleg van de Parmasingel en de Turennesingel is het meest zuidelijke gedeelte van de Pastoor van Laakstraat verdwenen. In de collegebesluiten d.d. 26 mei 2015 wordt de Pastoor van Laakstraat niet genoemd.

broer
De Pastoor van Laakstraat in Overdinkel (gemeente Losser) is genoemd naar zijn jongere broer Gerardus Franciscus van Laak (Wehl 18 juni 1875 – Enschede 28 oktober 1930), bouwpastoor te Overdinkel.

Pastoor van Soevershemstraat

openbare ruimte ID 0268300000001460

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: van Soevershemstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Pastoor van Soevershemstraat
Besluit B&W d.d. 14 oktober 1959: Pastoor van Soevershemstraat
ptt post 1978: soevershemstr, v
Hendriks 1987: Pastoor v. Soevershemstraat
verkorte schrijfwijze: Past van Soevershemstr

"Johan van Soevershem, in 1542 genoemd als pastoor van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Pastoor Wichersstraat

openbare ruimte ID 0268300000001461

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Wichersstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Pastoor Wichersstraat
Besluit B&W d.d. 14 oktober 1959: Pastoor Wichersstraat
ptt post 1978: wichersstr, past

"Theodoricus Wichers, in 1585 genoemd als pastoor van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Pastoor Zegersstraat

openbare ruimte ID 0268300000001462

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 12 februari 1916: Pastoor Zegersstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pastoor Zegersstraat
Raadsbesluit d.d. 13 november 1929: Pastoor Zegersstraat
ptt post 1978: zegersstr, past

Jacobus Zegers (Horst 3 april 1841 – Neerbosch 9 april 1907), pater dominicaan

"Pater Jacob Zegers O.P. geboren te Horst (Limburg), 3 April 1841, vestigde zich als pastoor te Neerbosch op 30 November 1893 uit Amsterdam en stierf te Neerbosch op 9 April 1907. Hij nam het initiatief tot den bouw van de R.K. kerk en van de zusterscholen aan de Krayenhofflaan." (Teunissen 1933)

Hij is begraven op het kerkhof van zijn parochie achter de St. Antonius Abt-kerk, Dennenstraat 125.

De Pastoor Zegersstraat begon in de periode 1916-1929 bij de Oude Nonnendaalseweg. Sinds het raads­besluit d.d. 13 november 1929 begint de straat bij de Nieuwe Nonnendaalseweg. De huisnummers zijn als volgt gewijzigd:

- 27 (schoolgebouw) : 75 (per 29 januari 1930)
- 2 t/m 44 (even) : 44 t/m 86 (per 1 december 1931)

De woningen (bouwjaar 1916) met de even huisnummers zijn in 2013 gesloopt. De vervangende nieuwbouw (bouwjaar 2016) heeft de huisnummers 44 t/tm 82.

Pastoorsgasje

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Pastoor Straatje
Wegenlegger 1859: De Hel
Adresboek 1892: pastoorsteeg

"Tot ca. 1880 wordt dit steegje Pastoorsgasje (op kadasterkaarten Pastoorstraat) genoemd. De herkomst van deze straatnaam is onbekend maar heeft wellicht te maken met de pastorie van de vroegere St. Gertrudiskerk die in die buurt heeft gestaan. Om duistere redenen heet ditzelfde steegje na 1880 'De Hel'." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

Pastoorsteeg

Pastoorstraatje

Pater Blommaertlaan >

openbare ruimte ID 0268300000000134

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Pater Blommaertstraat
Raadsbesluit d.d. 6 oktober 1993: Pater Blommaertlaan

Augustijn Alsten Bloemaert (Blommaert, Blommert, Bloemert) (Haarlem 18 december 1584 – Haarlem 14 november 1659), stichter van de Nijmeegse jezuïetenstatie, vestigde zich in 1616 heimelijk in Nijmegen. Was hier werkzaam tot 1619; zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 22, www.biografischportaal.nl

"Op verzoek van de Roermondse bisschop Jacob van den Borgh (a Castro) verhuisde hij vijf jaar later naar Nijmegen 'met de grootst mogelijke bisschoppelijke volmachten en onder vele zegewensen', en trok er meteen naar de Sint Stevenskerk, die in calvinistische handen was overgegaan, om zijn missiewerk bij God aan te bevelen. Onderdak vond hij op verschillende adressen in de benedenstad, in de buurt van de Brouwerstraat. (...) Zijn activiteiten breidden zich zozeer uit, dat hem in 1618 een assistent werd toegewezen in de persoon van de Gentse jezuiet Engelbert d'Hollander (1586-1626). Tussen beide jezuïeten ontstond binnen een jaar een hooglopende ruzie, die het katholieke kamp in tweeën splitste, en het vertrek van de ambitieuze, maar ook prikkelbare Bloemaert nog in hetzelfde jaar inluidde." (Nijmeegse biografieën 2004, p. 22)

Op de plaats van de Pater Blommaertlaan lag tot 1922 de Jan van Goyenstraat. De straatnaamwijziging in 1993 was het gevolg van een verzoek van de vereniging van eigenaren 'Romanium' (ingekomen: 18-06-1993).

Pater Blommaertstraat

Pater Brugmanstraat

openbare ruimte ID 0268300000001463

wijk 05 Hunnerberg

raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Thijssenstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Eleonorastraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Pater Brugmanstraat
Nijmegen 1900: Pater Brugmanstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pater Brugmanstraat
ptt post 1978: brugmanstr, ptr

Johannes (Jan) Brugman (Kempen [?] 1399 – Nijmegen 19 september [?] 1473), franciscaan, volksprediker; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 28-29, www.biografischportaal.nl

"Pater Jan Brugman, geboren te Kempen omstreeks 1400, overleden te Nijmegen in 1473. Deze vermaarde volksredenaar van da Orde van den H. Franciscus, wiens talent nog voortleeft in de uitdrukking 'hij praat als Brugman', kwam, na in het klooster St. Omer (Frankrijk) professor te zijn geweest in de godgeleerdheid, naar de Nederlanden terug. Hij verrichtte daar zeer vruchtbaren priesterlijken arbeid en bracht zijn laatste levensjaren door te Nijmegen, waar hij stierf in het klooster 'Jozaphatsdal' ['Dal van Josaphat' /RE], dat buiten de stad bij de Hezelpoort was gelegen. Bij de plundering van het Observantenklooster in 1566 of in 1579 ging ook zijn met eerbied bewaard gebeente, dat naar dit in 1490 aan het einde van de Papengas gesticht klooster was overgebracht, verloren. zie Kloosterstraat.
zie ook het R.V. van 14 December 1895, blz. 484, en dat van 22 Februari 1896, blz. 115 en 116." (Teunissen 1933)

"De beroemdste van alle Nederlandsche predikers was pater Brugman, van de orde der Minderbroeders, die in de tweede helft der vijftiende eeuw bloeide. In 1452 reisde hij, die omstreeks 1400 in Kempen geboren was, predikende door Groningen, twee jaar later door Friesland en van 1455 tot 1464 treffen wij hem in verschillende steden van ons land aan, o.a. te Kampen, Deventer, Arnhem, Nijmegen, 's-Gravenhage, Zutphen, Gelre, Amsterdam, Haarlem en Kuilenburg. Van 1469 of 1470 af schijnt hij zich voornamelijk in zijn convent te hebben opgehouden, waar hij in 1473 overleed. Hij maakte zulk een indruk op de menigte, dat nog het spreekwoord is bewaard gebleven: 'al kost gij praten als Brugman.' Van zijne welsprekendheid bleef weinig bewaard: dat weinigje getuigt van de levendigheid, vooral de beeldrijkheid, van zijn stijl." (Jonckbloet (deel 2) 1889, p. 402)

In het wijzigingsvoorstel Berends c.s. werd in 1896* voorgesteld de naam Sloetstraat te vervangen door Pater Brugmanstraat. De gemeenteraad besloot op 22 februari 1896 een andere straat de naam Pater Brugmanstraat te geven.

huisnummering
De oneven nummering eindigde aanvankelijk bij nummer 123. Op 19 januari 1927 werd de huisnummering vanaf nummer 87 aangepast. Een aantal even nummers werd op 12 mei 1931 en in of omstreeks 1937 gewijzigd.

Pater Brugmanstraat 81-83 en 46 t/m 86 werden in september 1944 verwoest. In 1952 zijn de overgebleven panden met een even huisnummer in het kader van de wederopbouw hernummerd.

Pater Brusselerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000136

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Pater Brusselerstraat

Petrus Brusseler (Petrus Johannes Brusseler) (Burtscheid bij Aken ca. 1775 – Drongen, Oost-Vlaanderen 6 september 1842), jezuïet, eerste pastoor van de Molenstraatskerk (1816-1834). Vernoemde de kerk naar Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïetenorde.

Pater Eijmardweg

openbare ruimte ID 0268300000001464

wijk 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 19 maart 1930: Pater Eijmardweg
ptt post 1978: eymardwg, ptr

Pierre Julien Eymard (La Mure 4 februari 1811 – La Mure 1 augustus 1868), stichter van de Congregatie van het Heilig Sacrament (Societas Sanctissimi Sacramenti), in 1962 door paus Johannes XXIII heilig verklaard; zie www.heiligen.net

"Deze weg, door de gemeente aangelegd op grond, welke door haar werd overgenomen van de Fondation du Saint Sacrament, Brakkestein, is op verzoek van genoemde stichting Pater Eijmardweg genoemd 'naar de in de nabijheid gelegen school en een huis van gelijken naam'.
Pierre Eijmard werd geboren te La Mure (Frankrijk) 4 Februari 1811 en is aldaar overleden op 1 Augustus 1868. In 1856 stichtte hij de congregatie der priesters van het Allerheiligst Sacrament. Hij werd in 1925 door Paus Pius XI zalig verklaard." (Teunissen 1933)

"In de kerk van Brakkenstein staat van hem een borstbeeld." (Hendriks 1987)

Dit borstbeeld is een kopie van een bronzen beeld uit 1863 van Auguste Rodin (1840-1917) die zelf korte tijd novice is geweest bij Pater Eymard.

schrijfwijze
De gemeenteraad heeft in 1930 conform het raadsvoorstel van B&W d.d. 7 maart 1930 de naam Pater Eijmardweg (met ij) vastgesteld.

Pater Eymardweg

Pater Leijdekkersstraat

openbare ruimte ID 0268300000000135

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Pater Leijdekkersstraat

Ferdinand Maria Leopold Leijdekkers (Luik 30 maart 1855 – Nijmegen 8 februari 1924), jezuïet, vanaf de oprichting in 1900 leraar Canisius College, amateur-archeoloog. Hij startte op het terrein van het Canisius College op 14 november 1906 opgravingen.

"In 1995 richtte het onderzoek zich op het laatste gedeelte van de sportvelden, het terrein aan de Museum Kamstraat dat in archeologische kringen bekend staat als het grafveld CC [binnenveld Canisius College /RE]. Een verkenning van dit gebied in verband met de aanleg van de riolering in de Pater Leydekkersstraat had in 1992 de verwachting gewekt dat hier nog veel bewaard zou zijn gebleven van de structuur van deze begraafplaats. De opgravingswerkzaamheden in 1906 en 1907 bleken echter zo systematisch te zijn geweest dat slechts weinig sporen van graven meer gevonden konden worden." (Haalebos 1996, p. 7)

Pater F.M.L. Leijdekkers s.j. is begraven op de Begraafplaats Daalseweg. Op de straatnaamborden staat Pater Leydekkersstr. (situatie op 24 september 2013).

Pater Rubbenspad

openbare ruimte ID 0268300000000133

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Pater Rubbenspad

Joannes Cornelis (Jan) Rubbens (Breda 30 juni 1887 – Nijmegen 25 mei 1959), jezuïet, kapelaan Molenstraatskerk (1932-1959). Bekend als man van het volk, biechtvader, predikant en vriend van armen en misdeelden; zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 107, www.biografischportaal.nl.

"Al tijdens zijn leven circuleerden er talloze verhalen over de kapelaan van de Molenstraatskerk.
Het bekendste, het Wonder van Rubbens, gaat over een bezoek dat de pater aan de Benedenstad bracht. Of aan een andere buurt, want er doen diverse versies van deze legende de ronde. Een vader van een groot gezin vroeg hem om een tientje. Rubbens vertelde de man dat hij platzak was en om dat te bewijzen keerde hij de zakken van zijn jas om. Prompt viel daar een tientje uit. Rubbens gaf het aan de arme vader.
Eenmaal thuis op de pastorie aan de Molenstraat schoot de pastoor hem aan. 'Wil je voortaan je eigen jas aantrekken?'" (Geert Geenen, De Gelderlander, 29 september 2005)

Pater Rubbens is in 1959 begraven op de begraafplaats van het klooster Mariëndaal in Velp, gemeente Grave. In of omstreeks 2000 is hij in Nijmegen herbegraven op de begraafplaats van het klooster Berchmanianum. Dit verzamelgraf is in mei 2014 is overgebracht naar de Begraafplaats Jonkerbos.

1963-1992
Het raadsbesluit heeft bijna dertig jaar op zich laten wachten. In 1963 kwam Pater Rubbens al in een vergadering van de Commissie voor de straatnaamgeving ter sprake bij de rondvraag:

"De Heer Jacobs zegt te hebben gevraagd wijlen Pater Rubbens in de straatnaamgeving te betrekken. Hij informeert hoe het daarmede staat.
De voorzitter [wethouder De Haas /RE]" zegt daarover toevallig nog die ochtend met de heer Bos te hebben gesproken. Spreker meent dat de naam Rubbens in binnen- of benedenstad thuishoort. Zodra mogelijk zal de naam van deze markante figuur in de straatnaamgeving worden betrokken. (...)" (Commissie voor de straatnaamgeving, notulen 26 november 1963, p. 5)

In 1992 is een pad in de wijk Hunnerberg naar pater Rubbens genoemd.

Pater van Hooffstraat

openbare ruimte ID 0268300000001465

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 19 oktober 1912: Pater van Hooffstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pater van Hooffstraat
ptt post 1978: hooffstr, ptr v

Petrus Franciscus Henricus van Hooff (Oirschot 26 mei 1845 – 's-Gravenhage 29 mei 1923), jezuïet

"Rector Petrus Franciscus Henricus van Hooff S.J. geboren te Oirschot, 26 Mei 1845, overleden te 's Gravenhage 29 Mei 1923, vestigde zich te Nijmegen uit Sittard op 8 Februari 1898 en vertrok 19 Augustus 1909 naar Oosterhout N.Br.
Hij was de eerste voorzitter van de Woningvereniging 'Nijmegen' (5 April 1907 – 26 Augustus 1909), en van 1898 tot 1909 rector van de Sint Jozefkerk te Nijmegen." (Teunissen 1933)

"Petrus van Hooff (1848-1923) pater Jezuïet, was van 1898 tot 1908 rector van de St. Jozefskerk aan het Keizer Karelplein en praeses van de Katholieke Gezellenvereniging.
Pater van Hooff was van 1906 tot 1909 bestuurslid van de woningvereniging 'Nijmegen', en vanaf 5 april 1907 de éérste voorzitter." (Hendriks 1987)

Teunissen (1933) en Hendriks (1987) vermelden niet overal dezelfde jaartallen.

Pater van Meursstraat

openbare ruimte ID 0268300000001466

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 25 mei 1918: Pater van Meursstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pater van Meursstraat
ptt post 1978: meursstr, ptr v

Bernhard van Meurs (Nijmegen 30 april 1835 – Rotterdam 30 april 1915), jezuïet, dichter; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 90-91, www.biografischportaal.nl

"Pater Bernardus van Meurs S.J. geboren te Nijmegen, 30 April 1835 en overleden te Rotterdam, op zijn tachtigste verjaardag: 30 april 1915. Hij maakte zich als dichter vooral populair door zijn gedichten in Betuwsch dialect." (Teunissen 1933)

"Pater Bernardus van Meurs S.J., Nederlands dichter Hij was o.m. leraar aan het seminarie te Culemborg. Hij was bekend om zijn populaire humoristische gedichten in Betuws dialect, waarin J.J. Cremer hem, in proza, was voorgegaan. Zijn bekendste werken zijn o.a.: Pepermuntje (1875), Kriekende Kriekske." (Hendriks 1987)

Pater van Ruthstraat

openbare ruimte ID 0268300000000137

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Pater van Ruthstraat

Henderikus Ageus (Henricus) van Ruth (Harlingen 1 september 1866 – Nijmegen 20 november 1953), 'de Kolping van Nijmegen', praeses van de Katholieke Gezellen Vereniging (1931-1950), vader van het Kolpinghuis. Hij was ook de stichter van de R.K. School voor Ambacht en Techniek 'Dr. Poels' en de R.K. Arbeiders­woningvereniging 'Kolping' (Talis).

Pater van Ruth s.j. is op 23 november 1953 begraven op de begraafplaats van het klooster Mariëndaal in Velp, gemeente Grave. In of omstreeks 2000 is hij in Nijmegen herbegraven op de begraafplaats van het klooster Berchmanianum. Dit verzamelgraf is in mei 2014 is overgebracht naar de Begraafplaats Jonkerbos.

Voordat pater Van Ruth in 1931 naar Nijmegen kwam was hij bouwpastoor van de in 1971 gesloten rooms-katholieke St. Ignatiuskerk in Amsterdam, beter bekend als 'De Zaaier' (Fatih Moskee, Rozengracht 148A Amsterdam). Het standbeeld dat in of omstreeks 1966 werd geschonken door de heer Engelen, belandde begin 1977 in de kelder, maar heeft daarna geruime tijd een plaats gehad in de gang van het Kolpinghuis. Na de sluiting in 2020 is het beeld verdwenen.

De Pater van Ruthstraat ligt niet in de Kolpingbuurt, maar is een zijstraat van de Pater Blommaertlaan op het terrein achter het voormalige Canisius College aan de Berg en Dalseweg.

Patersbos

wijk 05 Hunnerberg

Patersbos, Patersbosje, openbaar groen (1,6 ha) aan de Pater Blommaertlaan.

"Het Patersbos is rond 1910 aangelegd als kloostertuin bij het Canisius College. Nadat het schoolgebouw in de jaren tachtig een andere bestemming had gekregen en de jezuïeten waren verhuisd, werd de kloostertuin in 1991 door de gemeente aangekocht en samen met buurtbewoners heringericht. Op 22 april werd het Patersbos geopend." (Geert Geenen, De Gelderlander, 7 april 2007)

Patersbosje

Patriastraat

openbare ruimte ID 0268300000001923

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: Lijnbaanstraat (gedeeltelijk ingetrokken)
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: Patriastraat

Patria, 1) fabrieksmerk van N.V. De Nederlandsche Kinderwagenfabriek v/h Van Rosendael & Co.; – 2) Patria Kinderwagenfabriek, N.V. v/h Van Rosendael & Co.

"22560  Patria, Kinderwagen- en Kruiwagenfabr. Weurtschew." (telefoongids 1950)

"De Patriastraat verwijst naar een kinderwagen- en stalen kruiwagenfabriek die zich aan de Weurtseweg 44 bevond." (raadsvoorstel d.d. 20 april 2021)

In de geanonimiseerde notulen van de ambtelijke werkgroep straatnaamgeving d.d. 2 mei 2023 staat:

"Patriastraat
Aan de Patriastraat staan straatnaamborden die verwijzen naar de Lijnbaanstraat. Dat klopt inderdaad niet. ---- neemt contact op met de uitvoerders (van project Waalfront) dat dit zo is en laat ze ook weten wat er op nieuwe borden hoort te staan."

Op het straatnaambord stond op 30 juni 2023 nog de naam Lijnbaanstraat. Op het vervangen bord met de naam Patriastraat staat binnen het kader: 'Voormalige kinderwagen- en kruiwagenfabriek'. Op de huisnummer­regel staat 'Via Patriana' Deze zijn niet in overeenstemming met de NEN 1772.*

De Patriastraat maakt mogelijk deel uit van de buurtnaam Fabrica waarvan de geometrie (nog) niet is vastgesteld. De straat loopt van de Nina Simonestraat in noordelijke richting naar de Waalbandijk en eindingt onderaan de trap. Aan de rechterkant ligt een deel van de Waalhaeve met de adressen Waalbandijk 163 t/m 207 Nijmegen.

Patrijsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001467

wijk 21 Wolfskuil

Besluit B&W d.d. 22 september 1948: Patrijsstraat
ptt post 1978: patrysstr

patrijs (Perdix perdix), vogel uit de familie van fazanten (Phasianidae)

Patrijsstraat 39 was op 24 oktober 1949 de 1000e nieuwe woning in Nijmegen na de bevrijding (1944).*

Paukenpad

Paukenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001468

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Paukenpad
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Paukenstraat
ptt post 1978: paukenstr

pauken, pauk, ketelvormig slaginstrument, keteltrom (muziekinstrument)

Paul Krugerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001469

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 17 september 1952: Paul Krugerstraat
Raadsbesluit d.d. 19 mei 1954: Paul Krugerstraat
ptt post 1978: krugerstr, p

Stephanus Johannes Paulus (Paul) Kruger (Kaapkolonie 10 oktober 1825 – Clarens, Zwitserland 14 juli 1904), Boeren-leider, president (1883-1900) van de Zuid-Afrikaansche Republiek

"Paul S.J. Kruger (1825-1904), president der Zuidafrikaanse Republiek, bijgenaamd 'Oom Paul'. Hij maakte als tienjarige knaap de 'Grote Trek' mee.
Hij was in 1877, toen Shepstone Transvaal annexeerde, vice president. Kruger leidde het verzet tegen deze annexatie. Hij werd in 1888, in 1893 en in 1898 tot president gekozen. Hij raakte over de zgn. Uitlanders-kwestie in conflict met Engeland (1899).
Hij vertrok in 1900 op H.M. Gelderland naar Europa om hulp te vragen, hetgeen geen resultaat opleverde. Hij overleed in ballingschap in Zwitserland." (Hendriks 1987)

1904-1952
De naam Paul Kruger werd reeds genoemd in de raadsvergadering van 5 maart 1904:

"De heer BANNING stelt voor een van de straten den naam van Paul Kruger te geven.
De VOORZITTER zegt toe een der nieuwe straten op het wedrenterrein dien naam te geven. Trouwens was reeds het voornemen voor te stellen daar aan eenige straten de namen van Zuid-Afrikaansche helden te verbinden." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1904, p. 87)

In 1952 is een straat in de wijk Heseveld naar Paul Kruger genoemd. In het raadsbesluit d.d. 17 september 1952, gepubliceerd in Gemeenteblad Nijmegen 1952, nr. 15, staat de juiste schrijfwijze: Paul Krugerstraat (zonder umlaut).

Paulstraat

Paulus Potterstraat

openbare ruimte ID 0268300000001470

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Fortdwarsweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Paulus Potterstraat
ptt post 1978: potterstr, p;

Paulus Potter (Enkhuizen 20 november 1625 [doop] – Amsterdam 17 januari 1654 [begraven]), schilder; zie www.biografischportaal.nl

"Paulus Potter, geboren te Enkhuizen 20 November 1625, overleden te Amsterdam in Januari 1654, beroemd dierschilder en etser. Zijn genre was vooral het uitbeelden van dieren in een landschappelijke omgeving." (Teunissen 1933)

"Een van zijn bekendste werken is: 'De Stier' (van Potter)." (Hendriks 1987)

"De straat is het Westelijk gedeelte van den vroegeren Fortdwarsweg." (Teunissen 1933)

huisnummering
Het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 leidde niet tot aanpassing van de bestaande oneven huisnummers. Het eerste pand met een even huisnummer was Paulus Potterstraat 50 (bouwjaar 1928). Op 17 mei 1933 werd huisnummer 60 gewijzigd in 66. De volgende hernummering vond in of omstreeks 1935 plaats:

- Paulus Potterstaat 48 t/m 66 : Paulus Potterstaat 22 t/m 40

Pauwelstraat

openbare ruimte ID 0268300000001471

Wijk A (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Kiers 1751¹: St Pouwels Str.
Van Suchtelen 1779: Pauwel straat
Nijmegen 1812: Pauwelstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Paul Straat
Wegenlegger 1858: Pauwelstraat
Adresboek 1892: paulstr
Nijmegen 1900: Paulstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pauwelstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Pauwelstraat
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: inwerkingtreding
ptt post 1978: pauwelstr

"De oorsprong van den naam van deze straat, die bij den uitleg der stad in de 15e eeuw ontstaan is, is onbekend.
1563: Paeuwenstraite
1607: Pawstraette
1618: Pauwestrate
1649: Pauwestraet
1650: Pauwelstraet en
1702: Paeuwstraet." (Teunissen 1933)

"Pauwelstraat : Van het midden der Broerstraat tot het midden der Houtmarkt" (Legger A 1858, nr. 20)

"De straat werd ten onrechte later Paulstraat genoemd. Bij het R. van 9 Juli 1924 werd de oude naam hersteld." (Teunissen 1933)

De Pauwelstraat is een van de straten die zwaar getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944. Voor de wederopbouw lag de straat in het verlengde van de Oude Stadsgracht. De huisnummering loopt sinds 1890 in de richting van de Broerstraat.

Pavialaan (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000452

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 24 november 1981: Kastanjelaan
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Pavialaan (per 1 januari 2010)
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: geformaliseerd (Kastanjelaan)

rode pavia, pavia (Aesculus pavia), roodbloeiende wilde kastanje van geslacht (Aesculus) uit de paardenkastanjefamilie (Hippocastanaceae)

De naam Kastanjelaan is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Pavialaan. Bewoners van de 22 adressen konden kiezen uit twee alternatieven: Gelderse-Rooslaan en Pavialaan. De Pavialaan kreeg 11 van de 17 uitgebrachte stemmen.

Payensweg

Pé Hawinkelsstraat

openbare ruimte ID 0268300000000250

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 23 januari 2008: Pé Hawinkelsstraat

Petrus Hermandus Hubertus (Pé) Hawinkels (Hoensbroek 29 september 1942 – Nijmegen 16 augustus 1977), schrijver, vertaler; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 59-60, www.biografischportaal.nl.

Hawinkels kwam in september 1960 als student naar Nijmegen en bleef hier tot zijn dood wonen. Hij publiceerde o.a. in het Nijmeegs Universiteits Blad (NUB) en in andere tijdschriften, zoals Roeping en Raam. Tot 1970 schreef hij een aantal dichtbundels, daarna legde hij zich meer toe op vertalen. Hij stierf op 34-jarige leeftijd.

De Pé Hawinkelsstraat ligt in het gedeelte van de wijk Neerbosch-Oost tussen Dennenstraat en Neerbosscheweg. De naam zorgt volgens Christine Cramer-van der Welle wel voor problemen:

"Nee, ik woon niet aan de beha-winkelstraat (...). Het is met een 'p' en een 'e' aan elkaar en dan een spatie. En dubbel s!" (indebuurt Nijmegen, 13 oktober 2019)*

Pedelersgasse

Teunissen 1933: Pedelersgasse of Pelersgasse

"Deze gas, die herhaaldelijk in stukken vanaf 1396 genoemd wordt, liep van de 'Borchtpoort' voorbij de Hertogstraat en verder oostwaarts over het Hooge veld in de richting van Ubbergen. De naam kan ontleend zijn aan een familie Pedelers, die hier in de 15e eeuw woonde, doch hij kan ook betekenen marskramer­steeg." (Teunissen 1933)

Pegasusplaats

openbare ruimte ID 0268300000000057

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 22 februari 1983: Pegasusplaats
ptt post 1991: pegasusplaats

"Gelegen op het universiteitsterrein. Pegasus is in de Griekse mythologie het gevleugelde paard der muzen, waarvan de hoefslag de bron Hippokrene schiep: is eerst in de nieuwe tijd als dichterpaard opgevat; Pegasus bestijgen: verzen schrijven." (Hendriks 1987)

hengst
Aan de rand van de wijk Hengstdal in een plantsoen aan het eind van de Hengstdalseweg staat een beeld van het gevleugelde paard 'Pegasus' (1965) van Ed van Teeseling (1924-2008).

Pelargoniumstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000423

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

raadsvoorstel d.d. 14 augustus 1953: Geraniumstraat
Raadsbesluit Elst d.d. 1 september 1953: Pelargoniumstraat
ptt post 1978: pelargoniumstr

tuingeranium (Pelargonium), bloeiende plant uit de ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae)

Het gemeenteraad besloot in 1953 de straat welke de Laauwikstraat en de Steltsestraat verbindt, de naam Pelargoniumstraat te geven.

Pellekamp

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie F (1822): Pellekamp

"Bouwhof aan Dorpsstraat, Neerbosch, hoek Dr. de Blécourtstraat." (Teunissen 1933)

Pelmolenschelaan

Pelseland¹

openbare ruimte ID ... (administratief gebied)

woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Pelseland

Pelseland, grensoverschrijdende buurt in de wijken Lent en Ressen

In het gedeelte in de woonplaats Nijmegen ligt een openbare ruimte met de naam Zandsepad (begin geldigheid: 04-07-2018). Het gebied tussen de Zandse Plas en het Zandsepad maakt deel uit van het natuur- en recreatiegebied De Waaijer.

Op tekening nummer 275301, versie 2 (datum: 23-04-2008), behorende bij het raadsbesluit d.d. 4 juni 2008, ontbreken de woonplaatsgrenzen. Hierdoor is aan de aandacht ontsnapt dat het noordelijke en noord­westelijke deel van Pelseland in de woonplaats Ressen gemeente Nijmegen lag. Het Ressense deel van de buurt ligt sinds 1 januari 2010 in de woonplaats Nijmegen.

Volgens de BAG is er in de woonplaats Nijmegen geen openbare ruimte van het type 'administratief gebied' met de naam Pelseland (situatie op 4 juli 2018).*

Pelseland² (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001554 (administratief gebied)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Vossenpels
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Pelseland

Pelseland, grensoverschrijdende buurt in de wijken Lent en Ressen

In het gedeelte in de woonplaats Lent liggen de volgende openbare ruimten:
a. 't Zand: Keimate, Pelseland, Zandsepad;
b. grensstraten (gedeelte): Smitjesland, Vossenpelssestraat

Pelseland is een naam die mogelijk al honderden jaren wordt gebruikt. Een straat met dezelfde naam ligt in het midden deze buurt. Voor het raadsbesluit d.d. 4 juni 2008 behoorde het gedeelte ten zuiden van deze straat tot de buurt Vossenpels.

Pelseland³ (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000468 (weg)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 22 februari 1978: Pelseland (per 1 januari 1979)
ptt post 1991: pelseland
Besluit B&W d.d. 16 maart 2010: formalisering

Een insteekweggetje van het Zandsepad tussen de (oude) huisnummers 3A en 19 kreeg in 1979 de naam Pelseland.

Pelssenkam

Op de kaart 'Tetrarchia Ducatus Gelriæ Neomagensis'* in Historiæ Gelricæ Libri XIV (Pontanus 1639) staat de naam 'Pelßenkam' aan de weg van Nijmegen naar Weurt.

Pelsstraat

Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: aangehouden

De gemeentearchivaris en de directeur gemeentewerken stelden in april 1935 voor om een nieuwe straat tussen de van Heutszstraat en de Daalscheweg de naam Pelsstraat te geven. De voorgestelde naam werd later dat jaar vervangen door Beethovenstraat (van Beethovenstraat).

"Uit vele oude stukken blijkt dat de landerijen in deze buurt (bv. die welke thans de R.K. begraafplaats vormen) 'op de Pels' waren gelegen. Het lijkt mij zeer gewenscht, als andere, ook deze oude topografische aanduiding door een straatnaam (Pelsstraat of, zoo mogelijk, Pelsweg) te bewaren." (gemeentearchivaris, 8 april 1935)

Het voorstel van de directeur gemeentewerken d.d. 31 augustus 1935 om de naam Groesbeekschedwarsweg te wijzigen in Pelsstraat werd op 15 oktober 1935 door B&W aangehouden.

Pensionaat Jonkerbosch

Het pensionaat van de Broeders van Liefde aan de Mollenhutscheweg werd in 1935 geopend.*

"26050  Pensionaat Jonkerbosch Broeders v. Liefde, Mollenhutschew. 200, Hatert" (telefoongids 1950)

Met ingang van 14 januari 1956 was het adres: Oude Mollenhutseweg 21 Nijmegen.

Pepergas

openbare ruimte ID 0268300000001472

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Peeper gast
Van Suchtelen 1779: Peper gas
Nijmegen 1812: Pepergasch
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Peper Gast
Wegenlegger 1859: Pepergas
Adresboek 1892: pepergas
Nijmegen 1900: Pepergas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pepergas
ptt post 1991: pepergas

"1410: Die Pepergasse." (Teunissen 1933)

"Pepergas : Van de Korenmarkt tot de Grootestraat" (Legger B 1859, nr. 162)

"Wellicht werd in deze gas peper verkocht. Deze specerij was zeer gewild in de middeleeuwen toen men gaarne sterk gekruide spijzen gebruikte. Ze was 'peperduur' en gold als kostbaar geschenk. Nijmegen had sinds overoude tijden het voorrecht dat haar burgers te Luik burgerrecht genoten en jaarlijks reisde een stadsbode van Nijmegen naar Luik om aan het bestuur dier stad eenige ponden peper ten geschenke aan te bieden. Ook werden weleens opgelegde boeten met peper betaald." (Teunissen 1933)

"Een veel gehoorde verklaring voor de naam Pepergas is dat hier peper zou zijn verkocht, maar de laatste tijd gaat men er vanuit dat er een familie Peper in deze gas heeft gewoond." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

"'Peper' is ook de volksnaam voor de mattenbies, een grasplant die veel groeit in en aan het water. In deze betekenis is het woord 'peep' of 'pepe' dat 'riet- of strohalm' betekent. De mattenbies werd in de middeleeuwen veel gebruikt voor allerlei soorten vlechtwerk, zoals biezen, zittingen van stoelen en krukjes, en matten." (Dings 2017, p. 179)

Peperstraatje

Peppellaan (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000507

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

raadsvoorstel d.d. 18 augustus 1998 (148/1998): Acacialaan
raadsvoorstel d.d. 22 september 1998 (148/1998) (gewijzigd): Peppellaan
Raadsbesluit d.d. 23 september 1998: Peppellaan

peppel, populier zomergroene loofboom, geslacht (Populus) uit de wilgenfamilie (Salicaceae)

"Achteraf is na informatie bij de afdeling Landmeten gebleken dat er geen doorgaande verbinding bestaat tussen de 'oude' Acacialaan en de 'nieuwe' Acacialaan. Er is alleen een doorgang voor fietsers en voetgangers. Ook ten aanzien van de 'oude' en 'nieuwe' Kastanjelaan bestaan geen doorgaande verbinding. Er zal namelijk een bussluis worden geplaatst. Beide nieuwe straten zijn voor het autoverkeer slechts bereikbaar via Het Buske of de Eikenlaan." (gewijzigd raadsvoorstel 148/1998)

Peppelstraat

kadastrale gemeente Hatert, Sectie E (1822): de Pepel Straat

Door de grenscorrectie (Wet van 6 juli 1983, Stb. 327) in verband met de aanleg van Rijksweg 73 (A73) ligt de Peppelstraat in de woonplaats Wijchen.

Peppelstraat (Wijchen)

openbare ruimte ID 0296300000000146

Persingenplaats

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Persingenplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Honigraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Honigraat

Persingensestraat (Ooij)

openbare ruimte ID 0282300000000123

woonplaats Ooij (gemeente Ubbergen) (historisch)
woonplaats Ooij (gemeente Groesbeek) (per 1 januari 2015)
woonplaats Ooij (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Van Suchtelen & Hollandt 1752: Persingse Straet
Van Suchtelen & Hollandt 1754: Persingse Straet
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Persingse Straet
De Witte 1756: Pettelingse Straat
Hattinga 1757: Pettelingse Straat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie A (1822) en kadastrale gemeente Ooy, Sectie D (1820): De Persingensche Straat

De Persingensestraat ligt sinds 1 januari 1915 vrijwel geheel in de gemeente Ubbergen. Voor het weggedeelte in de gemeente Nijmegen is geen straatnaam vastgesteld.

Perzikstraat

openbare ruimte ID 0268300000001473

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 8 april 1953: Perzikstraat
ptt post 1978: perzikstr

perzik, steenvrucht en boom (Prunus persica) van geslacht (Prunus) uit de rozenfamilie (Rosaceae)

Peter Collertspoortje

Teunissen 1933: Collertspoortje, Peter Collertspoortje

Peter Scheersstraat

openbare ruimte ID 0268300000001474

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Peter Scheersstraat
ptt post 1978: scheersstr, p

Peter Scheers (Pieter Scheers) (Nijmegen 25 november 1718 [doop] – Nijmegen 15 mei 1772 [begraven]), zilversmid

"Peter Scheers, Nijmeegs zilversmid, geboren te Nijmegen 25 november 1718, zoon van Roelant Scheers en Dircxken Greveter [Theodora (Dirksken) Grevelaar /RE], ondertrouwd te Nijmegen 4 augustus 1748 met Adriana Theodora van Brummelen; begraven aldaar 15 mei 1772.
Hij kocht in 1746 een huis ['Het Molentje' /RE] op de Grote Markt, dat de spreuk droeg: 'Des Heren Wil Geschiet Altit'. In 1749 vermeld als meester van het zilversmedenambt.
Werk: twee couverts dessertzilver (gemeentemuseum Arnhem): blad op vier pootjes, voor mevr. C.P.A. van de Graaff-Noothoven van Goor, Bennekom." (Hendriks 1987)

In de overlijdensaktes van zijn vier kinderen staat de naam Pieter Scheers. Zijn zoon Derk Scheers (1759-1832) trouwde in 1728 met Helena Schiff (1760-1837), dochter van Willem Schiff.

Peter Willstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001916

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Peter Willstraat

Peter Will (Schoonhoven 21 augustus 1896 – Bevern, Duitsland 24 april 1945), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 146-147 www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

Will verhuisde in 1939 met zijn gezin van het adres Havenweg 6 Nijmegen naar Breedestraat 24 Hees (Bredestraat 28 Nijmegen). Hij is op of omstreeks 18 april 1945 overleden tijdens een transport van het concentratiekamp Neuengamme naar Bergen-Belsen.

Petrus Camperlaan

openbare ruimte ID 0268300000000816

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 30 januari 1979: Petrus Camperlaan

Petrus Camper (Leiden 11 mei 1722 – 's-Gravenhage 7 april 1789), arts en natuuronderzoeker; zie www.biografischportaal.nl

"Petrus Camper (1722-1789), Nederlands geneeskundige en natuuronderzoeker, hoogleraar achtereenvolgens te Franeker, Amsterdam en Groningen. Hij werkte voornamelijk op het gebied der vergelijkende anatomie en der antropologie en illustreerde zijn publikaties met voortreffelijke tekeningen.
Op politiek gebied deed hij zich kennen als een vurig Orangist." (Hendriks 1987)

De Petrus Camperlaan lag in het verlengde van het Geert Grooteplein Noord, tussen de Johannes Wierlaan en de Herman Boerhaavelaan. De verbinding met de Heyendaalseweg is pas in of omstreeks 2007 aangelegd. De (gewijzigde) geometrie van de openbare ruimte is niet door de gemeenteraad vastgesteld. Een intrek­kingsbesluit ontbreekt. Het (brom)fiets- en voetpad dat begint bij de Heyendaalseweg en eindigt bij Geert Grooteplein Noord 29 is naamloos.

Petuniastraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000424

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 7 maart 1962: Petuniastraat
Besluit B&W Elst d.d. 12 februari 1969: Petuniastraat
Besluit B&W Elst d.d. 6 oktober 1971: Petuniastraat
ptt post 1978: petuniastr
Besluit B&W Elst d.d. 22 februari 1978: Petuniastraat

petunia (Petunia), geslacht met veel gekweekte soorten bloeiende planten uit de nachtschadefamilie (Solanaceae)

Philipsbrug

Philipsbuurt

Philipsplein

Philips van Leydenlaan

openbare ruimte ID 0268300000001475

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 13 oktober 1965: aangehouden
brief B&W d.d. 21 april 1966: Philips van Leydenlaan
ptt post 1978: leydenln, p v

Philippus van Leyden (Filips van Leiden) (Leiden [?] ca. 1325 – Leiden 9 juni 1382), rechtsgeleerde; zie www.biografischportaal.nl

"Philippus van Leyden, overleden in 1382, Nederlands rechtsgeleerde. Verbleef als geestelijke o.a. te Avignon, Middelburg en Utrecht. Zijn 'Tractatus de cura rei publicae et sorte principantis' is één der belangrijkste kenbronnen van het staatsrecht in de late-middeleeuwen." (Hendriks 1987)

Phoenixplein

phoenix, feniks, fabeldier uit de Griekse mythologie dat steeds weer uit zijn eigen as verrees

Pianopad

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Pianopad

piano, snaarinstrument dat bespeeld wordt met een klavier

Piccolopad

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Piccolopad

piccolo, kleine dwarsfluit

Pieckelaan (Weurt)

openbare ruimte ID 0209300000000100

woonplaats Weurt (gemeente Beuningen)

Pieckerbosch

Piepenben (Lent)

Pieperslaan

Pieperslaantje

Wijk G (1906)

Wegenlegger 1859: Veldweg
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Pieperslaantje
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pieperslaantje
Raadsbesluit d.d. 24 september 1958: Nieuwe Dukenburgseweg (per 24 oktober 1958)

"Veldweg : Loopende van den Grootenweg op Grave tot aan het landgoed Hulsen (...)
De aansluiting van deze weg aan den Lijkweg op het Kadastraal perceel Sectie F No. 117 en langs de perceelen No. 38 en 39 zal volgens de oorspronkelijke rigting bij het Kadaster aangeduid hersteld worden voor de openbare dienst ter breedte van 7 el. Dit behoort uitgevoerd te zijn overeenkomstig Schikking met de belanghebbende eigenaren vóór den 1. January 1861. Tot dat het volvoerd zal zijn blijft de bestaande aansluiting bestaan." (Legger B 1859, nr. 44)

"Oudtijds was dit laantje de verbinding van den Mollenhutscheweg met het landgoed Hulsen onder Hatert; een gedeelte droeg vroeger den naam: Dennenlaan. De bijnaam 'de Pieper', die in den volksmond aan sommige mensen wordt gegeven, is op dit laantje, dat reeds vóór 1906 Pieperslaantje genoemd werd, overgegaan.
Johannes Albers, geboren te Neerbosch, 19 Mei 1857, bijgenaamd 'Jan de Pieper', heeft geruime tijd aan het laantje gewoond." (Teunissen 1933)

Johannes Albers (Neerbosch 14 mei 1858 – Nijmegen 6 april 1935), arbeider, trouwde op 30 april 1885 in Nijmegen met Maria van Deutecom (1864-1939) en vestigde zich in Hatert (Wijk G, nr. 190; vanaf 1890: Wijk G, nr. 28).

"Albers J, arbeider, Hatert jonkheerenbosch 28" (Adresboek 1892)

Johannes Albers heeft hooguit tien jaar op dit adres aan het latere Pieperslaantje gewoond. Dit laantje lag in het verlengde van de Hatertseveldweg (Muntweg) en liep van de Weg door Jonkerbos naar de Lijkweg. Ondanks het raadsbesluit d.d. 27 januari 1906 werd het Pieperslaantje in de periode 1910-1920 in het bevolkingsregister Pieperslaan genoemd.

Piersonstraat

openbare ruimte ID 0268300000001476

Wijk B (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Kiers 1751¹: Swaane gaske
Van Suchtelen 1779: Zwane gas
Nijmegen 1812: Zwanengasch
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Zwane Gast
Wegenlegger 1859: Zwanengas
Adresboek 1892: zwanengas
Nijmegen 1900: Zwanengas
Raadsbesluit d.d. 18 juli 1914: Piersonstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Piersonstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Piersonstraat
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: inwerkingtreding
ptt post 1978: piersonstr
Raadsbesluit d.d. 27 februari 1985: Piersonstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1985: inwerkingtreding (per 1 september 1985)

Jan Lodewijk Pierson (Amsterdam 1 mei 1851 – Nijmegen 8 februari 1910), militair, waterstaatsingenieur, gemeenteraadslid; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 118-119, www.biografischportaal.nl

"Jan Lodewijk Pierson, geboren te Amsterdam, 1 Mei 1851, vestigde zich te Nijmegen in 1899 en stierf aldaar op 8 Februari 1910. Als ingenieur van de waterstaat bracht hij in Indië belangrijke werken tot stand. Hij werd 14 September 1901 lid van den Gemeenteraad en 1 December 1903 voorzitter van de Gezondheidscommissie.
(...) In 1913-1914, bij den bouw der woningen van de woningvereeniging 'Nijmegen', is de gas tot straat verbreed." (Teunissen 1933)

J.L. Pierson is begraven op de begraafplaats Rustoord. Meer dan 30 straten elders in Nederland zijn genoemd naar zijn volle neef mr. Nicolaas Gerard Pierson (1839-1909)*, hoogleraar economie, president van de Nederlandse Bank en minister van Financiën.

"23 februari 1981: ontruiming Piersonstraat te Nijmegen
Op 15 januari 1981 komt de gemeenteraad van Nijmegen tot het definitieve besluit om een parkeergarage in de Piersonstraat te bouwen. Om de bouw van deze parkeergarage te realiseren moeten negen 'gekraakte' woningen in de Piersonstraat en het zogenaamde pakhuis 'De Eenhoorn' in de Karregas gesloopt worden. De gemeente Nijmegen realiseert zich al snel dat het aanvankelijk geopperde idee van een optreden van alleen de gemeentepolitie niet uitvoerbaar is. Zij verzoekt de Koninklijke Marechaussee bijstand te leveren voor de verwachte ontruiming op 23 februari. Het gaat om speciale ontruimingseenheden en een algemene reserve ten behoeve van de gemeentepolitie. De ontruimingseenheden vormen het hoofdbestanddeel van de bijstand verlenende marechaussees. De operationeel commandant van de Marechaussee, overste H. van den Bout, de plaatsvervangend algemeen commandant, kapitein G. Beelen, drie eskadroncommandogroepen, 15 bijstandpelotons, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (omschreven als Peloton Speciale Taak), een pantserwagenpeloton, 30 traangasschutters en acht motorrijders maken allen deel uit van de eenheden. De totale ontruimingsactie duurt viereneenhalf uur. De tegenstand (in totaal zo'n 900 man krakers en actievoerders) die men ondervindt is sterker dan ooit tevoren en grimmiger van aard. Loden kogeltjes en wiellagerkogels worden met een katapult afgeschoten, er worden molotovcocktails gebruikt en barricades worden versterkt met 'tankgrachten . Bij de acties raken 33 marechaussees gewond. Het Marechausseeoptreden ondervindt heftige kritiek." (NIMH 2007)

"Piersonrellen
1981 De zwartste bladzijde uit de na-oorlogse geschiedenis van Nijmegen is het wel genoemd. In 1981 werd een veldslag uitgevochten in de Piersonstraat. Krakers en sympathisanten versus ME'ers en tanks. Oorlogstaferelen in Nijmegen.
De gemeenteraad van Nijmegen had het besluit genomen om aan de Zeigelhof een bovengrondse parkeergarage neer te zetten. Jarenlang verzet en gerechtelijke procedures door bewoners leidden uiteindelijk tot niets. De garage mocht gebouwd worden.
In 1980 hadden krakers de plaats ingenomen van de oorspronkelijke bewoners van de Piersonstraat. In de nacht van zondag 15 op maandag 16 februari 1981 barricadeerden zij de gekraakte panden en de straat zelf. Tweehonderd krakers hielden elders in de stad een demonstratieve optocht om de politie te misleiden. De rechter bepaalde dat er ontruimd mocht worden.
Op de ochtend van 23 februari was het zo ver, Inmiddels hadden zich duizenden sympathisanten van de krakers verzameld die een zitblokkade uitvoerden bij de Bloemerstraat. De marechaussee sloeg die uiteen. Even later werden op twee andere plaatsen de blokkades, met behulp van traangas, ontruimd. Daarna rolden de tanks over de barricaden. De laatste krakers en sympathisanten gaven zich over, vaak brakend van het overvloedig gebruikte traangas.
Het keiharde optreden van de politie wekte de woede van vele Nijmegenaren. Ze hielden grote demonstraties. Er werden in korte tijd elfduizend handtekeningen opgehaald om de toenmalige burgemeester Hermsen tot aftreden te dwingen. Maar Hermsen bleef. En de parkeergarage kwam er niet." (De Gelderlander, 26 april 2005)

Er is geen straat genoemd naar Frans Hermsen (Vierakker, Warnsveld 10 september 1926 – Bemmel 23 mei 2003), burgemeester van Nijmegen (1978-1987); zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 73-74.*

gewijzigd
In 1914 kreeg de Zwanengas op verzoek van de bewoners een andere naam. Voor de wederopbouw liep de Piersonstraat in één rechte lijn van de Zeigelbaan naar de Eerste Walstraat. Op de tekening M.D. 1112 d.d. 27 september 1950 bij het besluit d.d. 18 oktober 1950 is ook de nieuwe verbinding tussen de Eerste Wal­straat en de In de Betouwstraat bij de naamgeving betrokken. De sloop van In de Betouwstraat 34 werd op 11 januari 1950 aanbesteed (bron: De Gelderlander, 30 december 1949).

In de periode 1950-1985 begon de straat bij de Bloemerstraat. De verbinding tussen Karrengas en Pierson­straat lag tot 1985 circa 35 meter noordelijker en maakte deel uit van de Karrengas. In beslispunt 2 van het raadsbesluit d.d. 27 februari 1985 is sprake van de intrekking van een niet-bestaand raadsbesluit van 27 december 1950 betreffende de naam Piersonstraat.

Sinds 1985 is de Piersonstraat een zijstraat van de Karrengas. Door het verdwijnen van het eerste deel van de straat begint de huisnummering bij nummer 24 (even), respectievelijk nummer 33 (oneven).

Piet Heinstraat

openbare ruimte ID 0268300000001477

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Piet Heinstraat
Nijmegen 1900: Piet Heinstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Piet Heinstraat
ptt post 1978: heinstr, p

Pieter Hein (Piet Pieterszoon Hein) (Delfshaven 15 november 1577 – bij Duinkerken 17 juni 1629), luitenant-admiraal, zeeheld; zie www.biografischportaal.nl

"De populaire zeeheld Piet Hein, die van visscher tot admiraal opklom, werd in 1588 te Delfshaven geboren. In 1628 veroverde hij, als admiraal in dienst der West-Indische compagnie, de Spaansche Zilvervloot in de baai van Matanzes (Cuba) en bracht daarmee een waarde van ongeveer 15 millioen in het bezit der compagnie. Hij sneuvelde in 1629, 20 Juni in den zeeslag bij Duinkerken." (Teunissen 1933)

Hij raakte in 1598 op 21-jarige leeftijd samen met zijn vader in Spaanse gevangenschap en werd galeislaaf; hij kwam pas vrij in 1602 bij een uitwisseling van gevangenen. De zilvervloot leverde volgens andere bronnen 11 à 12 miljoen gulden op (na aftrek van de kosten 7 miljoen gulden). Volgens de meeste bronnen is hij op 17 of 18 juni 1629 gesneuveld.

"Pieter Pietersz. Heyn (1577-1629), Nederlands vlootvoogd, voer in dienst van de Oost-Indische Compagnie naar de Oost en trad 1623 als vice-admiraal in dienst van de West-Indische Compagnie. De verovering van San Salvador in Brazilië was grotendeels aan hem te danken (1624).
Het bekendste feit uit Piet Heyn's loopbaan is de verovering van de Spaanse zilvervloot bij en in de Baai van Matanzas (Cuba) 8 en 9 september 1628, waarbij een buit ter waarde van ca. 12 miljoen gulden hem in handen viel.
Wegens zijn reputatie van uitstekend strateeg en tacticus, van wie een grote bezieling uitging, zagen de Prins en de Staten in deze buitenstaander de man om de marine te vernieuwen. In 1629 werd hij als luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland aan het hoofd gesteld van de zeemacht. Drie maanden later sneuvelde hij bij Duinkerken in een gevecht tegen kapers uit Oostende." (Hendriks 1987)

Negen maal werd een marineschip naar deze zeeheld genoemd; tijdens de Tweede Wereldoorlog is Hr.Ms. Piet Hein tijdens gevechtacties in Straat Badoeng als gevolg van artillerievuur gezonken. Het laatste schip (1981-1998) was een van de S-fregatten (standaardfregatten) uit de Kortenaerklasse.

Piet Moeskoppad

Piet Moeskopspad

openbare ruimte ID 0268300000000177

wijk 40 't Acker

raadsvoorstel d.d. 26 november 1996 (224/1996): Piet Moeskopspad
Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Piet Moeskoppad
Stratenlijst 2003: Piet Moeskoppad

"Aan het fietspad, dat loopt van de Horstacker 15e straat in westelijke richting tot de Ackerbroekweg en Leuvensbroek 17e straat en tevens een verbinding vormt tussen de Ackerbroekweg en de Leuvensbroek 17e straat, de naam Piet Moeskoppad te geven met straatcode 24.082." (raadsvoorstel 224/1996, beslispunt 4)

Pieter Daniel (Piet) Moeskops (Loosduinen 13 november 1893 – 's-Gravenhage 16 november 1964), wielrenner, in de jaren twintig vijfvoudig wereldkampioen sprint; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

In het door de burgemeester en de gemeentesecretaris getekende exemplaar de besluitenlijst d.d. 18 december 1996 staat Piet Moeskoppad (zonder s); op de straatnaamborden staat Piet Moeskopspad (met s). Het pad begint bij de zogenaamde 13e straat in Horstacker; het eerste deel is een voetpad. Bij Falk 25e editie (2007) staat bij het eerste deel van het Piet Moeskopspad de naam Jaap Edenpad.

Pieter Bondamplein

openbare ruimte ID 0268300000000017

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Pieter Bondamplein

Pieter Bondam (Peter Bondam) (Kampen 26 december 1727 – Utrecht 6 februari 1800), rechtsgeleerde; zie www.biografischportaal.nl

"Pieter Bondam (1727-1800), Nederlands rechtsgeleerde en hoogleraar aan de Gelderse Academie te Harderwijk en aan de Utrechtse Academie. Hij was een der grondleggers van de Staatsrechtswetenschappen." (Hendriks 1987)

Pieter Bothstraat

Besluit B&W d.d. 2 april 1946: Pieter Bothstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Pieter Bothstraat
Raadsbesluit d.d. 24 april 1968: Pieter Bothstraat
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: inwerkingtreding (per 1 juli 1968)
Raadsbesluit d.d. 15 maart 1979: intrekking

Pieter Both (Amersfoort 1568 – Mauritius 6 maart 1615), eerste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1610-1614); zie www.biografischportaal.nl, www.vocsite.nl

Pieter Postplein

openbare ruimte ID 0268300000001478

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Pieter Postplein
Raadsbesluit d.d. 15 december 1954: Pieter Postplein
ptt post 1978: postpln, p

Pieter Jansz. Post (Pieter Post) (Haarlem 1 mei 1608 [doop] – 's-Gravenhage 8 mei 1669 [begraven]), bouwmeester; zie www.biografischportaal.nl

"Pieter Post (1608-1669), Nederlands architect, met Jacob van Campen meester van het Nederlands barok in de geest van Palladio: bouwde o.a. het Mauritshuis, het Huis ten Bosch, Den Haag en het stadhuis te Maastricht." (Hendriks 1987)

Pieter Rabuspad

openbare ruimte ID 0268300000000007

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Pieter Rabuspad
Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: wijziging geometrie

Pieter Rabus (Rotterdam 12 december 1660 – Rotterdam 13 januari 1702), dichter en vertaler; zie www.biografischportaal.nl

"Pieter Rabus (1660-1702), Nederlands publicist en geleerde; gaf het eerste Nederlandse literaire tijdschrift uit in Rotterdam" (Hendriks 1987)

Het Pieter Rabuspad liep van de Erasmuslaan naar het Spinozapad. Ten zuiden hiervan lagen het Gaiushof en het Thomas Morehof. Op 17 juli 2018 is geen straatnaambord aangetroffen. Op de tekening met nummer 576187 (raadsbesluit d.d. 30 november 2022) begint het pad bij de Leoninuspad en eindigt het bij de Willem Nuyenslaan.

Pieter Zeemanstraat

openbare ruimte ID 0268300000001479

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Pieter Zeemanstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Pieter Zeemanstraat
ptt post 1978: zeemanstr, p

Prof. dr. Pieter Zeeman (Zonnemaire, gemeente Brouwershaven 25 mei 1865 – Amsterdam 9 oktober 1943), natuurkundige; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Pieter Zeeman (1865-1943), Nederlands natuurkundige, in 1900 hoogleraar te Amsterdam, naast vele andere onderzoekingen, is hij vooral bekend geworden door de ontdekking van het naar hem genoemde Zeemaneffect, in 1896. Daarmee bewees hij proefondervindelijk de juistheid van de elektromagnetische theorie van het licht. Hiervoor ontving hij in 1902 met Lorentz de Nobelprijs voor natuurkunde." (Hendriks 1987)

Pijkestraat

openbare ruimte ID 0268300000001480

Wijk B (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Kiers 1751¹: Pecke gaske
Van Suchtelen 1779: Pikke gas
Nijmegen 1812: Pikkegast
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Pikke Gast
Wegenlegger 1859: Pikkengas
Adresboek 1892: pikkegas
Nijmegen 1900: Pikkegas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pikkegas
raadsvoorstel d.d. 12 januari 1926: Pikkestraat
Raadsbesluit d.d. 20 januari 1926: Pijkestraat
ptt post 1978: pykestr

"1415: Pyckengasse, waarschijnlijk naar het geslacht Pieck van Sleborch
1451: Pikkengasse en
1532: Pyckegass.
Toen in 1546 de jonge prins Willem van Oranje als page van Karel V met den keizer te Nijmegen verbleef, was hij gelogeerd 'tot Peyckenhuis' [lees: 'tot Pyeckenhuys' /RE]. Hieruit mag men opmaken, dat het een deftige woning was. In de 15e eeuw werd daar ook een klooster gebouwd der Cellenbroeders, een religieuze congregatie die zich wijdde aan de verpleging van pestlijders en opgericht was omstreeks 1350 toen de pestziekte in bijna geheel Europa woedde. In later tijd verzorgen de Cellenbroeders ook krankzinnigen en vindt men hun klooster onder den naam Dolhuis vermeldt. Het is in 1887 afgebroken en op het terrein van de bank van leening gebouwd.
Het straatje werd (o.m. in 1586) ook wel Cellenbroedersgasje of Lollardengasje genoemd. In 1648 echter weer: Pickegas." (Teunissen 1933)

"Pikkengas : Van de Hezelstraat tot den Doddendaal" (Legger B 1859, nr. 97)

"De naam Pikkegas werd bij het R. van 9 Juli 1924 officieel vastgesteld. Op verzoek van aan de straat wonende personen, die van oordeel waren, dat de naam 'gas' hun belangen schaadde, wijzigde de Gemeenteraad op 20 Januari 1926 den naam in Pijkestraat. Zie ook het R.V. van 3 Maart 1926." (Teunissen 1933)

"Wat de Pikkegas betreft stelden B. en W. voor aan het verzoek te voldoen, omdat deze straat niet, als bijna alle overige gassen, nauw is en ook wat overigens haar uiterlijk en wat hare ligging betreft, niet op hare naamgenoten gelijkt. (...) De heer Kropman stelde voor aan de Pikkegas den naam Pijkestraat te geven, omdat hem gebleken was, dat die straat haar naam zou danken aan zekeren heer Pijke. De raad vereenigde zich met dit voorstel. (...)" (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 januari 1926)

"Volgens sommigen zou de naam Quacksteeg tot een betere oplossing hebben geleid, gezien het huizenbezit van de hoogstaande familie Quack in deze straat" (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

"1284  Bank v. Leening, Pikkegas 2-4" (telefoongids 1915)

Pijlpuntstraat

openbare ruimte ID 0268300000000360

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Pijlpuntstraat

pijlpunt, drievleugelige Romeinse pijlpunt van ijzer, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Pijlstaarthof

openbare ruimte ID 0268300000001481

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Pijlstaarthof
ptt post 1978: pylstaarthof

pijlstaart (Sphinginae), pijlstaartvlinders, sfinxen of avondvlinders

Pijnboomstraat

openbare ruimte ID 0268300000001482

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 4 mei 1932: Pijnboomstraat
ptt post 1978: pynboomstr

pijnboom, denneboom (Pinus), conifeer, geslacht uit de dennenfamilie (Pinaceae)

Pikkegas

Pilasterpad

wijk 23 Heseveld

openbare ruimte ID 0268300000001483

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Pilasterpad
ptt post 1978: pilasterpad

pilaster, zuil of halfzuil, die op de gevel is gemetseld, met louter decoratieve functie

Pink Floydstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000442

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 17 maart 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2004: Pink Floydstraat

Pink Floyd, Britse rockgroep, opgericht in 1964, met Syd Barrett (1946-2006), Roger Waters (1943), Richard Wright (1945-2008), Nicholas Mason (1945) en David Gilmour (1946)

Pink Floyd trad op 10 juli 1989 op in het Goffertpark in Nijmegen.

Het besluit over raadsvoorstel 52/2004 is twee maal uitgesteld. De commissie straatnaamgeving heeft het voorstel op 9 juni 2004 gewijzigd, maar de naam Pink Floydstraat is gehandhaafd.

Pinksterbloemstraat

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 16 december 1964: Pinksterbloemstraat
ptt post 1978: pinksterbloemstr
Raadsbesluit d.d. 10 november 2004: intrekking

pinksterbloem (Cardamine pratensis), plant van het geslacht veldkers (Cardamine) uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)

Evenals de Irisstraat vormde de Pinksterbloemstraat een verbinding tussen de Ericastraat en de Bremstraat.

Piper Cubpad

openbare ruimte ID 0268300000001860

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Piper Cubpad

Piper Cub, klein lichtgewicht vliegtuig voor twee personen, geproduceerd tussen 1937 en 1947 door Piper Aircraft (bron: nl.wikipedia.org)

Het Piper Cubpad loopt van de d'Almarasweg evenwijdig aan de spoorlijn Nijmegen - Venlo naar de Panovenlaan. Dit fietspad ligt aan de rand van de plek waar in september 1944 door de 82nd Airborne Division een vliegveldje (Advanced Landing Field) voor verkenningsvliegtuigen van het type Piper L4 Cub werd aangelegd; zie ook www.noviomagus.nl.

Pipercubpad

Pizzicatostraat

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Pizzicatostraat

pizzicato, snaren niet gestreken met de strijkstok, maar getokkeld met de vingers (muziekterm)

Plaats in de Houtstraat

Plaats van de Ster

Plaats van Rechteren

Plaats van Regters

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Hertoghof

Johannes Regters (Utrecht 4 november 1818 – Nijmegen 18 april 1889)

"Johannes Regters (...) bouwde in 1872 tien huisjes aan een plaatsje tusschen de Mariënburgschestraat en de Oude Stadsgracht. Dit plaatsje, dat thans wordt gerekend te behooren tot de Mariënburgschestraat, is door een gang met de Oude Stadsgracht verbonden." (Teunissen 1933)

De Plaats van Regters begon bij Mariënburgschestraat 30 en kwam uit op de Oude Stadsgracht naast huisnummer 23. In het voorstel van de Chef van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Militaire Zaken d.d. 28 september 1950 wordt de naam Plaats van Regters voorgesteld voor een hof tussen de Hertogstraat en de Mariënburgsestraat. In het besluit van B&W d.d. 18 oktober 1950 is deze naam vervangen door Hertoghof.

plaatsen

a. bestaande namen: Aalscholverplaats, Agricolaplaats, Arminiaanseplaats, Arsenaalplaats, Beylarplaats, Franseplaats, Gedeputeerdenplaats, Gorterplaats, Jacob van Lennepplaats, Kitty de Wijzeplaats, Kriekenbeekplaats, Kronenburgerplaats, Lutherseplaats, Meerkoetplaats, Minervaplaats, Muchterplaats, Multatuliplaats, Muzenplaats, Nonnenplaats, Pegasusplaats, Reigerplaats, Spinthuisplaats, St. Anthoniusplaats, Uiverplaats, van Herveltplaats, Waterhoenplaats, Zernikeplaats;
b. verdwenen namen: Academieplaats, Beytelplaats, Croesplaats, Gasthuisplaats, Mennonietenplaats, Noorduijnsplaats, Onderplaats, Pastoor de Groodplaats, Plaats van Regters, Plaats van de Ster, Sint Joansplaats, Smetiusplaats, St. Jansplaats, St. Joansplaats;
c. niet-bestaande namen: Burenplaats, Culemborgplaats, Drutenplaats, Elstplaats, Ewijkplaats, Niftrikplaats, Ochtenplaats, Persingenplaats, Wijchenplaats

Plak

Plan Groenewoud

Planetenbuurt

wijk 23 Heseveld

"omgeving Wolfkuilseweg-Molenweg" (Hendriks 1987)

Planetenbuurt (vanaf 1957), buurt in de wijk Heseveld met de volgende openbare ruimten: Jupiterstraat, Kometenstraat, Maanstraat, Melkweg, Neptunusstraat, Planetenstraat (gedeelte), Plutostraat, Saturnusstraat, Sterrenpad, Uranusstraat, Venusstraat, Zonstraat

Ook Dorpspark Hees ligt in deze buurt in de wijk Heseveld; de Marsstraat en Mercuriusstraat liggen niet in de Planetenbuurt.

Planetenpark

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 17 september 2003: Dorpspark Hees

gedeelte van Dorpspark Hees dat naast het Sportfondsenbad West ligt in het verlengde van het Kometenpark

Planetenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001484

wijken 23 Heseveld, 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Planetenstraat
Raadsbesluit d.d. 25 november 1959: Planetenstraat
ptt post 1978: planetenstr

planeet, hemellichaam dat rond een ster draait; met uitzondering van de Aarde zijn alle planeten in ons zonnestelsel genoemd naar Griekse en Romeinse goden.

De Internationale Astronomische Unie heeft in augustus 2006 in Praag besloten dat er acht planeten zijn die in een baan om de zon draaien. Behalve de Aarde zijn dat Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

Plant-je-Vlag (Lent)

Plantage

"Huis met overdekte kolfbaan, schuur, stal, tuin, boomgaard en bouwland buiten de voormalige Hezelpoort. De overblijfselen van dit buitenverblijf, dat bij het beleg der stad in 1794 ernstige schade opliep, werden op 13 Juli 1798 en op 1 Juli 1800 verkocht." (Teunissen 1933)

Plantenbuurt

Plantjevlag (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Plant je Vlag, Plantjevlag (vanaf 2013), deel van Vossenpels, project voor nieuwe vormen van wonen en werken voor zelf- en samenbouwers

plantsoenen

plantsoen, openbare tuin met planten en struiken (synoniem: park)

De gemeente Nijmegen telt vier openbare ruimten waarvan de naam eindigt op -plantsoen:
a. met huisnummers: Jan Brinkhoffplantsoen, van 't Hoffplantsoen, Zilverdenplantsoen
b. zonder huisnummers: Moerbeiplantsoen.

De namen Christel Kokke Plantsoen en Turmacplantsoen zijn niet door de gemeenteraad vastgesteld.

Plataanheuveltje

"Heuveltje bij de Belvedère, genoemd naar een plataanboom ter plaatse." (Teunissen 1933)

Plataanstraat

openbare ruimte ID 0268300000001485

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 20 december 1922: Plataanstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Plataanstraat
ptt post 1978: plataanstr
Raadsbesluit d.d. 28 januari 1998: Plataanstraat

plataan (Platanus), boom met afschilferende schors, enige geslacht uit de plataanfamilie (Platanaceae)

Platenmakerstraat

Platenmakersstraat

openbare ruimte ID 0268300000001486

Wijk C (1812);
wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Plaat Makers Str.
Van Suchtelen 1779: Platemaker straat
Nijmegen 1812: Platemakerstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Platemakers Straat
Wegenlegger 1859: Platenmakersstraat
Adresboek 1892: platenmakerstr
Nijmegen 1900: Platenmakersstraat, Platenmakerstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Platenmakersstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: : Platenmakersstraat
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951: inwerkingtreding
ptt post 1978: platenmakersstr
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Platenmakersstraat

"1405: Plaetmekerstrate.
Aan deze straat woonden oudtijds verschillende plaet(harnas)makers." (Teunissen 1933)

"Platenmakersstraat : Van de Grootestraat tot de Burgtstraat" (Legger B 1859, nr. 128)

Volgens Van Schevichaven (1896) is de straatnaam: PLATENMAKERSTRAAT (met één s). Pas in 1924 komt er duidelijkheid over de juiste schrijfwijze.* De Platenmakersstraat is een van de straten die in september 1944 door oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk werden verwoest.* Tussen de Platenmakersstraat en de Burchtstraat ligt nu de Mr. Hermanstraat.

"Het meest markante huis aan de Platenmakersstraat was de Ster, op de hoek met de Grotestraat. Het 14de-eeuwse pand overleefde de oorlog, maar werd in 1958 gesloopt. Alleen de gevelsteen met het huisteken erop herinnert er nu nog aan." (Roodenburg z.j.)

Platolaan

openbare ruimte ID 0268300000000235

wijk 17 Heijendaal

Raadsbesluit d.d. 14 september 2005: Platolaan

Plato (Athene ca. 427 Athene 347 v. Chr), Grieks filosoof en schrijver

"Plato (428-347 v. Chr.), Grieks wijsgeer en literair kunstenaar, een der grootste en invloedrijkste denkers der geschiedenis; sinds zijn 20e jaar leerling van Socrates, reisde na diens dood naar Zuid-Italië en Syracuse, waar hij tevergeefs trachtte zijn ideaalstaat te vestigen. Plato stichtte in 387 v. Chr. een wijsgerige school te Athene de Academi." (Hendriks 1987)

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit heeft, als eigenaar van het terrein, gekozen voor de naam Platolaan vanuit de intentie langs deze laan beeldende elementen te plaatsen die de zogenaamde Platoonse Lichamen verbeelden. Langs die weg wordt met de naam en de voorziene kunstwerken de link gelegd met de natuurwetenschappen.

Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Platolaan
Raadsbesluit d.d. 14 september 2005: Spinozapad

Platolaan was de naam van een bospad aan de noordzijde van de instituutsbebouwing a-faculteiten tussen Vareniuslaan en Mercatorpad. In 2005 is de naam van dit pad gewijzigd in Spinozapad en heeft de nieuwe ontsluitingsweg tussen Heyendaalseweg en Driehuizerweg, ten noorden van het studentenwoningencomplex en guesthouse (Sterrenbosch), de naam Platolaan gekregen.

Plautilla Nellistraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001865

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Plautilla Nellistraat

Pulisena Margherita Nelli (Plautilla Nelli) (Florence 29 januari 1524 [doop] – Florence 7 mei 1588), Italiaanse non en schilderes

Plein 1944

openbare ruimte ID 0268300000001487

wijk 01 Stadscentrum

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Koning Hendrikplein
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: inwerkingtreding (per 26 september 1950)
Raadsbesluit d.d. 27 december 1950: Plein 1944
ptt post 1978: plein 1944

"De naam van het plein is het resultaat van een prijsvraag onder de Nijmeegse bevolking. Deze werd in 1950 uitgeschreven door het college van Burgemeester en Wethouders. (...) De eerste prijs ging in 1950 naar G.N. Zijlstra voor de naam 'Koning Hendrikplein'. De tweede prijs (woordenboeken Nederlands/Duits/Frans/Engels) was voor MULO-scholier Henny J.C. Friebel, Floraweg 142, die de naam 'Plein 1944' instuurde. Een nadere toelichting bij de inzending ontbreekt.
Het Centrumplein kreeg op basis van de uitslag van de prijsvraag in oktober 1950 de naam 'Koning Hendrikplein', maar in december werd alweer besloten om de naam te wijzigen. Het plein krijgt dan alsnog de naam die de tweede-prijswinnaar bedacht heeft. Het Hendrikhof aan de zuidoostzijde van het plein herinnert nog aan de naam 'Koning Hendrikplein'." (gaypnt.home.xs4all.nl)

Nadat de gemeenteraad op 27 december 1950 een einde had gemaakt aan de delegatie van de bevoegdheid inzake straatnaamgeving aan B&W., stelde mr. L.F.V. Keijzer (KVP) voor om de naam Koning Hendrikplein te vervangen door Plein 1944.

"De heer Mr. KEYZER zegt (...)
Het jaar 1944 is voor Nijmegen zeer belangrijk, omdat het toen alle schijn had, dat deze gemeente van de kaart zou verdwijnen. De Nijmeegse bevolking heeft echter niet stilgezeten en met man en macht wordt gewerkt om de stad te herstellen van het werk van vandalen. Het is daarom goed zich aan te sluiten bij de oude traditie en een naam te kiezen, welke deze belangrijke gebeurtenis bij het nageslacht levendig houdt." (VERGADERING van de Raad der gemeente NIJMEGEN op woensdag 27 december 1950; Raadssignaat p. 16)

Het voorstel werd met 28 tegen 8 stemmen aangenomen. De vier aanwezige wethouders en vier raadsleden stemden tegen. De onthulling van het straatnaambord door 'Mariken van Nieumeghen' vond plaats op 31 december 1950 in aanwezigheid van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging 'De Blauwe Schuit'.

bombardement en bevrijding
In 1951 antwoordde de Chef der Afdeling Bevolking, Verkiezingen en Militaire Zaken op een vraag van de Burgemeester der gemeente Baflo:

"Het bedoelde plein werd genaamd 'Plein 1944', ter herinnering aan het in dat jaar op Nijmegen plaats gehad hebbende bombardement en aan de bevrijding van Nijmegen, welk feit eveneens in dat jaar plaats vond." (brief d.d. 8 november 1951)

Bijna een halve eeuw later schreef Frank Eliëns in een memorandum aan de commissie straatnaamgeving:

"Volgens het verslag van de raadsvergadering in het Gelders Dagblad wordt door de vaststelling van de naam Plein 1944 een gebeurtenis aangegeven 'die de gehele Nijmeegse volksziel getroffen heeft'.
Volgens de verslaggever van De Gelderlander houdt de naam Plein 1944 de herinnering aan een jaar in 'dat een keerpunt bracht in onze stadsgeschiedenis'." (memorandum d.d. 26 juni 2000)

gewijzigde situatie
Door de nieuwbouw in de periode 2010-2014 is Plein 1944 ingrijpend gewijzigd. Blok A met de huisnummers 78 t/m 101 verdeelt het oorspronkelijke plein in twee onsamenhangende delen. Blok B met de huisnummers 129 t/m 136 B, staat deels op de plaats van de Scheidemakershof. Bij de bouw van blok C met de huisnummers 152 t/m 187 is ook een deel van Achter de Wiemelpoort verdwenen. De projectontwikkelaar heeft de woongebouwen die deel uitmaken van de blokken A, B en C, de namen St. Hubertus, St. Joost en St. Jacob gegeven.

De wijziging van de geometrie van Plein 1944, Scheidemakershof en Achter de Wiemelpoort heeft niet geleid tot aanpassing van de registratie van deze openbare ruimten in de BAG.

Plein '44

pleinen

a. woonplaats Nijmegen: 20 septemberplein, Adelbertusplein, Arnold van Akenplein, Beetsplein, Biezenplein, Blaise Pascalplein, Crocusplein, Daniëlsplein, Erasmusplein, Esdoornplein, Gaziantepplein, Gebroeders Van Limburgplein, Geert Grooteplein Noord, Geert Grooteplein Zuid, Hertog van Berryplein, Hertogplein, Industrieplein, Johan Maelwaelplein, Javaplein, Jonkerbosplein, Joris Ivensplein, Keizer Augustusplein, Keizer Karelplein, Keizer Traianusplein, Maasplein, Mariaplein, Nachtegaalplein, Nelson Mandelaplein, Nymaplein, Pieter Bondamplein, Pieter Postplein, Plein 1944, Potgieterplein, Professor Schillebeeckxplein, Quackplein, Radboudplein, Spijkerhofplein, Stadionplein, Stationsplein, Steve Bikoplein, Sumatraplein, Takenhofplein, Thermenplein, Tiberiusplein, Ulpiaplein, Vierdaagseplein, Vredenburgplein, Waalplein;
b. woonplaats Lent: Dick Boerrigterplein, Dorpsplein, Hertog Eduardplein, Jozef Rodriguezplein, Oranje Marieplein;
c. niet-vastgestelde namen: Amstelplein, Badhuisplein, Daalseplein, Dichtersplein, Dommerplein, Dukaatplein, Goffertplein, Hendrik Heuckplein, Jan van Hoofplein, Jansenplein, Klein Mariënburgplein, Koningsplein, Mariënburgplein, Palkerplein, Phoenixplein, Plein '44, Raadhuisplein, Stationsplein (Lent), St. Adelbertusplein, Teerplein, Tubaplein, Titus Brandsmaplein, Traianusplein;
c. verdwenen namen: Centrumplein, Dijkplein, Feniksplein, Gerard Noodtplein, Geert Grooteplein, Hezelplein, Jan Maelwaelplein, Julianaplein, Keizer Lodewijkplein, Koning Hendrikplein, St. Anthoniusplein, St. Radboudplein, Thorbeckeplein, Valkenaerplein, Valkhofplein, van 't Lindenhoutplein, Waalplein, Wilgplein

Ploegstraat

openbare ruimte ID 0268300000001488

wijk 10 Nije Veld

Besluit B&W d.d. 19 juli 1946: Dr. Kuyperstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Dr. Kuyperstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Ploegstraat (per 13 april 1957)
ptt post 1978: ploegstr

ploeg, landbouwwerktuig om de grond om te keren

Raadsbesluit d.d. 25 juli 1934: Ploegstraat
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: intrekking

Dit is een van de aangelegde straten van de Landbouwbuurt (1934-1950) in de latere wijk Goffert. De plannen voor woningbouw zijn niet gerealiseerd. Op de plaats van de Ploegstraat zijn bij de bouw van de Kolpingbuurt de Manningstraat en een deel van de Ariënsstraat aangelegd.

Plutostraat

openbare ruimte ID 0268300000001489

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Plutostraat
ptt post 1978: plutostr

Pluto, vanaf de Zon gezien de negende planeet (dwergplaneet) van ons zonnestelsel, genoemd naar Romeinse god.

Sinds de ontdekking van Pluto in 1930 is er onenigheid over de vraag of het een planeet is. De Internationale Astronomische Unie heeft in augustus 2006 in Praag besloten dat Pluto een dwergplaneet is.

Pluvierstraat

openbare ruimte ID 0268300000001490

wijk 21 Wolfskuil

Besluit B&W d.d. 22 september 1948: Pluvierstraat
ptt post 1978: pluvierstr

pluvier, plevier, vogel uit de familie van plevierachtigen (Charadriidae)

poelen

"Oudtijds waren in deze stad drie poelen resp. Kelfkensbosch, Molenstraat en (Posthouwerspoel) Ziekerstraat. Deze poelen werden in 1747 gedempt. Zie 'Penschetsen, uit Nijmegen's verleden' door H.D.J. van Schevichaven 1898, deel I, blz. 217 e.v." (Teunissen 1933)

"De poelen werden gebruikt om het vee in te drenken en om er water voor het schrobben van de straten, stoepen en huizen uit te halen. Ze speelden ook een belangrijke rol in de brandbestrijding.
Na de uitvinding van de waterpomp in de zestiende eeuw verloren ze echter langzaam aan die functie. Bovendien groeide het besef dat dergelijke stilstaande, vervuilde wateren een gevaar voor de volksgezondheid vormden. Nadat in 1736 een dysenterie-epidemie vooral in de straten in de buurt van de poelen veel slachtoffers had geëist, werd dan ook besloten de drie plassen te dempen. In 1747 gebeurde dat daadwerkelijk." (Geert Geenen, De Gelderlander, 6 oktober 2005)

Poelen-Hendrikspad (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001909 (weg)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Poelen-Hendrikspad

Anna Gerarda Maria Elisabeth (An) Hendriks (Gendt 20 januari 1903 – Nijmegen 12 maart 2002), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 103-104

Adolf Hendrik (Dolf) Poelen (Mook en Middelaar 31 mei 1904 – Nijmegen 1 mei 1983), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 103-104

Dolf Poelen en An Hendriks zijn op 1 februari 1929 in Mook getrouwd. Voordat zij moesten onderduiken, woonden zij op het adres Daalscheweg 337 Nijmegen.

Poeltje

Poemastraat

openbare ruimte ID 0268300000001491

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: Poemastraat
ptt post 1978: poemastr

poema, bergleeuw (Puma concolor), roofdier uit de familie van de katachtigen (Felidae)

Poeyenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000119

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 31 januari 1990: Poeyenstraat
ptt post 1991: poeyenstr

mr. Henrick Poeyen (Poeyn) († 1555), stadssecretaris 1529-1555, na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon mr. Johan Poeyen, de voorganger van stadssecretaris mr. Johan van den Have

De Poeyenstraat loopt vanaf de Daalseweg tot de Roothaanstraat, inclusief het oostelijk gelegen parkeerterrein.

Polderstraat

openbare ruimte ID 0268300000001492

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 4 september 1957: Polderstraat
ptt post 1978: polderstr

polder, door dijken omgeven stuk land dat lager ligt dan het omringende water

Polderweg

De wijziging van de naam Biezendwarsweg in Polderweg ging in 1944 niet door.*

Policestraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000443

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 17 maart 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2004: Policestraat

The Police (1977-1985), Britse popgroep die bestond uit Stewart Copeland (1952), Sting (1951) en Andy Summers (1942)

Op dinsdag 22 maart 1977 stond The Police in Nijmegen op het podium van Diogenes, van Schaeck Mathonsingel 10. Slechts een man of zeventig kwam op het concert af. Pas een jaar later zou de band wereldwijd doorbreken met hits als Roxanne en Can't stand losing you.

"Amendement: Correct Nederlands voor een Engelse wijk"
(Chantal Teunissen, Stadspartij Leefbaar Nijmegen, 17 maart 2004)

Het besluit over raadsvoorstel 52/2004 is twee maal uitgesteld. De commissie straatnaamgeving heeft het voorstel op 9 juni 2004 gewijzigd, maar de naam Policestraat (zonder 'the') is gehandhaafd.

Polkastraat

openbare ruimte ID 0268300000001493

wijk 24 Neerbosch-Oost

Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Polkastraat
ptt post 1978: polkastr

polka, van oorspong Poolse volksdans in 2/4 maat

Polmolen

Pomonastraat

openbare ruimte ID 0268300000001494

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 8 april 1953: Pomonastraat
ptt post 1978: pomonastr

Pomona, Romeinse godin van de boomvruchten

"Omdat pomum (boomvrucht) in latere tijden steeds meer ging slaan op appels (vandaar 'pomme' in het Frans) werd Pomona steeds meer beschouwd als godin van de appels, terwijl ze eigenlijk alle boomvruchten patroneerde." (nl.wikipedia.org)

Pompengasje

Wijk B (1812)

Nijmegen 1812: Pompengastje
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Pompen Gastje
Wegenlegger 1859: Pompengasje
Adresboek 1892: eenigheid
Nijmegen 1900: Eenigheid
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Eenigheid

"Pompe(n)gasse 1722, 1728, P. 1835 en ook nog in 1859) omdat vroeger aan den ingang van dit gasje een pomp stand. In officieele stukken van 1883 komt ook nog de naam Pompengasje voor. De open ruimte, waar de pomp gestaan heeft, is in 1923 bebouwd in verband met de uitbreiding van een winkel aan de Houtstraat." (Teunissen 1933)

"Aan de ingang van dit gasje staat in 1722 en lange tijd daarna een pomp. Als in 1923 wordt besloten tot de uitbreiding van een winkel aan de Houtstraat, moet de plaats voor bebouwing wijken." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

"Pompengasje : Straat zonder uitgang in de Houtstraat" (Legger B 1859, nr. 90)

Pompengasje (Enigheid), Rozenkransgas en Scheidemakersgas lagen op de plaats van wat nu de noordzijde van Plein 1944 is.

Pontanusstraat

openbare ruimte ID 0268300000001495

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 4 juni 1887: Pontanusstraat
Nijmegen 1900: Pontanusstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pontanusstraat
ptt post 1978: pontanusstr

Johannes Isacius Pontanus (bij Helsingør 21 januari 1571 – Harderwijk 7 oktober 1639), arts, wijsgeer en historicus; zie www.biografischportaal.nl

"Jan Isaac Pontanus, geboren 21 Januari 1571 en overleden omstreeks 1640. Zijn geslachtsnaam was Pietersz, doch later nam hij den naam Pontanus aan omdat hij, tijdens een reis zijner ouders naar Denemarken, op zee was geboren. In 1593 promoveerde hij te Leiden tot doctor in de wijsbegeerte.
Na veel in Duitschland, Engeland en Denemarken te hebben gereisd, werd hij in 1606 benoemd tot hoogleeraar aan de academie te Harderwijk. Hij gaf vele boeken uit.
In 1621 werd hij door de staten van Gelderland aangewezen om het door Merula begonnen werk over de Geldersche geschiedenis te voltooien. Het werk verscheen in 1639 onder den titel 'Historiae Gelricae (...)' en werd in 1654 vertaald door Arend van Slichtenhorst (zie van Slichtenhorststraat). Pontanus gaf nog onder eigen naam uit werk van Merula inhoudende een beschrijving van Nijmegen." (Teunissen 1933)

"Johannes Isaäc Pontanus (...) zag zich te Bazel tot doctor in de geneeskunde bevorderd. Maar deze éene wetenschap bevredigde zijn dorst naar studie niet. Ook de wijsbegeerte en de geschiedenis trokken hem aan. De ten jaren 1600 opgerichte Geldersche Hoogeschool te Harderwijk de tweede in de rij der Nederlandsche Universiteiten – riep hem al spoedig na hare oprichting als hoogleeraar in de natuurlijke wijsbegeerte en in de wiskunde tot zich. Ik zal mijne lezers niet vermoeien met de opsomming van al zijne werken op verschillend gebied. Genoeg zij het hun te weten, dat hij den titel: Geschiedschrijver van Denemarken en van Gelderland verwierf. (...) Hij verwierf dien [laatste] door zijn werk: 'Historiae Gelricae Libri XIV', ten jare 1639 uitgekomen." (Ter Haar 1892)

Poort Neerbosch

wijken 41 De Kamp, 40 't Acker, 47 Westkanaaldijk

Poort Neerbosch, kruising IJpenbroekweg Hogelandseweg en Neerbosscheweg, entree van Nijmegen voor verkeer vanaf Rijksweg 73 (Knooppunt Neerbosch)

poorten

a. vastgesteld: Achter de Wiemelpoort, Arsenaalpoort, Brabantse Poort¹, Nieuwe Hezelpoort, Ooypoort, Passage Molenpoort, Veerpoorttrappen;
b. niet-vastgesteld: Bedrijventerrein Brabantse Poort, Besienderspoortje, Brabantse Poort², Gedeputeerden­poort, Hertogpoort, Hertsteegpoort, Hezelpoort, Hofpoort, Poort Neerbosch, St. Anthonispoort, Witte Poort;
c. verdwenen: Achter de Meipoort, Bottelpoort, Buiten de Hunnerpoort, Buiten de Meipoort, Buiten de St. Stevenspoort, Buiten de Veerpoort, Burgpoort, Collertspoortje, Havenpoort, Heessche poort, Hersteegpoort, Hertogsteegpoort, Hoenderpoort, Hoenderpoortweg, Hunnerpoort, Keizerspoort, Kleine Poortje, Kraanpoort, Kreijtspoort, Lapperspoortje, Lossertspoortje, Maarten Schenckpoort, Machermanspoort, Manspoort, Meipoort, Molenpoort, Mulicomspoort, Onze Lieve Vrouwenpoortje, Ooipoort, Peter Collertspoortje, St. Jacobspoortje, St. Joostpoort, St. Jorispoort, St. Stevenspoort, Veerpoort, Vischpoortje, Visscherspoort, Waterpoort, Wiemelpoort, Windmolenpoort, Ziekerpoort

vestigingwerken
In onderstaand overzicht van Ten Hoet (1826) staan de poorten die deel uitmaakten van de vestigingwerken. De Bottelpoort en St. Anthonispoort worden niet genoemd.

"De stad heeft twaalf poorten: zes aan de water- en zes aan de landzijde. Die aan den waterkant, van het oosten naar het Westen gerekend, zijn: de Veerpoort, het Bezienderspoortje, de Kraanpoort, het St. Jakobs­poortje, de Meipoort en de St. Stevenspoort; die aan den landkant, in dezelfde rigting genomen, zijn: de Hunner- of Hunnenpoort, (thans bij verbastering de Hoenderpoort genoemd) de St. Jorispoort, de Hertog­steegspoort, de Ziekerpoort, de Molenpoort en de Hezel- of Heessche poort. De St. Jorispoort en de Ziekerpoort echter zijn thans gesloten, en worden niet meer gebruikt. Behalve deze zijn er binnen de stad nog twee poorten: de Burgpoort en de Wiemelpoort (zamentrekking van Windmolenpoort), welke vóór de uitlegging der stad, in het jaar 1467, de oostelijke en zuidelijke uitgangen derzelve daarstelden." (Ten Hoet 1826, p. 7)

In het Reglement op het openen en sluiten der poorten, binnen de stad en vesting Nijmegen (1829) waren de poorten ingedeeld in verschillende klassen.

"  Art. 1.  De drie hoofdpoorten der stad, te weten: de Meipoort, Hunnerpoort en Molenpoort, zullen geopend en gesloten worden op de uren bij den navolgenden staat bepaald: (...)
    De Poorten der tweede klasse, te weten: de Hezelpoort, Hertogsteegpoort, en Kraanpoort, zullen een uur later geopend en het geheele haar ten 10 ure gesloten en te gelijk met de Poorten der eerste klasse op het klinket gesteld worden.
    De Poorten van de derde klasse, waaronder behooren de Veer-, Bezienders-, Visschers- en St. Stevens-Poorten, zullen hetzelfde uur als die van de tweede klasse geopend en finaal gesloten worden, wanneer de overige Poorten op het klinket gesteld worden. (...)" (Nijmeegsche Courant, 29 september 1829)

De poorten zijn bij de sloop van de vestingwerken* bijna allemaal verdwenen.

Pootstraat

openbare ruimte ID 0268300000001496

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 25 mei 1918: Pootstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pootstraat
ptt post 1978: pootstr

Hubert Kornelisz. Poot (Hubert Poot) (Abtswoude 23 januari 1689 – Delft 31 december 1733), dichter; zie www.biografischportaal.nl

"Huibert Poot (...) dichter van het landelijke leven." (Teunissen 1933)

"Gelegen in de dichtersbuurt, Huibert Comelis Poot (1689-1733), Nederlands dichter, boerenzoon uit Abtswoude, beschreef in zijn gedichten op realistische wijze het landleven. Bekend bleef zijn: 'Op den dood van mijn dochtertje'." (Hendriks 1987)

Populierstraat

openbare ruimte ID 0268300000001497

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 20 december 1922: Populierstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Populierstraat
ptt post 1978: populierstr
Raadsbesluit d.d. 28 januari 1998: Populierstraat

populier, peppel (Populus), zomergroene loofboom, geslacht uit de wilgenfamilie (Salicaceae)

Porrenhofstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001859

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 5 juni 2019: Porrenhofstraat

De Porrenhof, verdwenen boerderij (was: Bemmelsedijk 7 Lent)

"Waar de naam Porrenhof vandaan komt is niet met zekerheid te zeggen. Volgens mij slaat het op een grote hof (vandaar HofStadt) die omringd was door knotwilgen. In de volksmond noemde men afgeknotte wilgen 'porren'." (Van Engelen 1994, p. 77)

De oudste stukken over de 'Porren Hofstadt te Lendt' dateren van 5 mei 1772.

Post West

pand ID 0268100000040802

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 16 maart 2005: Post West

Post West, Nieuwe Dukenburgseweg 23 Nijmegen, uitrukpost Brandweer Nijmegen in het stadsdeel Nijmegen-Zuid (2004-2006), respectievelijk Nijmegen-Midden (vanaf 1 januari 2007)

De eerste steen van deze brandweerkazerne is op 10 december 2003 gelegd door mevrouw dr. G. ter Horst, burgemeester van Nijmegen.

Postdwarsweg

openbare ruimte ID 0268300000001498

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Postdwarsweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Postdwarsweg
ptt post 1978: postdwwg

"Deze weg werd vroeger van Kempenstraat genoemd. (...)" (Teunissen 1933)

Posthouwerspoel

"Deze poel lag in de Ziekerstraat bij de Molenstraat en ontleende zijn naam aan de familie Posthouwer, die reeds in de 14e eeuw een schuur buiten de Wiemelpoort, dus aan deze poel bezat. De poel werd in 1747 gedempt." (Teunissen 1933)

"De sieker oftewel de poel waaraan de Ziekerstraat en Ziekerpoort hun naam dankten, werd ook wel de Posthouwerspoel genoemd en lag aan het begin van de straat ter hoogte van A290 en A355 . (Omdat het onmogelijk is gebleken de huidige straatnummering te gebruiken, wordt hier de wijknummering uit de negentiende eeuw gebruikt.)" (Niessen 2010, p. 3)

[bord]

Postweg

openbare ruimte ID 0268300000001499

wijken 03 Galgenveld, 06 Hengstdal, 07 Kwakkenberg

kadastrale gemeente Groesbeek, Sectie H (1820) en kadastrale gemeente Hatert, Sectie A (1822): De Postweg
Wegenlegger 1859: De Postweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Postweg
ptt post 1978: postwg

"De Postweg : Loopende van de Groesbeeksche baan bij het Groenewoud tot aan de Oude Kleefsche baan bij den molen van Post." (Legger B 1859, nr. 37)

De molen boven Ubbergen (molen van Post) stond tot 1872 op de Hengstberg ter hoogte van de ingang van het Paedologisch Instituut St. Joseph en de Sint Maartenskliniek.

"Deze weg droeg reeds vóór 1924 denzelfden naam. Een stellige verklaring voor dien naam is niet te vinden. In de buurt stond vroeger een molen, die bekend was onder den naam 'de molen van Post'. Of den naam van den weg verband houdt met den familienaam Post is niet bekend." (Teunissen 1933)

Bij 'No. STRAATNAAM' (raadsbesluit d.d. 9 juli 1924, beslispunt 2), eindigt '304. Postweg' tegenover '142A Holleweg'. De verbinding met de Sophiaweg is te zien op de kaart uit 1929. Het gedeelte naar de Berg- en Dalscheweg is vermoedelijk voor 1937 verdwenen. In de BAG staat bij openbare ruimte ID 0268300000001499 (versie 1) documentdatum 09-07-1924 dat geregisteerd is op 09-12-2010 22:03:58.

molen
De 'Oly Molen' staat vermeld op de Hottinger-kaart van Nijmegen e.o. uit 1783.* De molen 'Tot Voordeel en Genoegen' is van Johannes Moorrees (1719-1792). Zijn dochter is getrouwd met David van Guericke (1748-1816). In 1817 is de molen van Guericke verkocht aan aan Maurits Wessel van Velp (1788-1839), mede namens Jan Rombout Post (1780-1872).

Volgens de kadastrale kaart van de gemeente Ubbergen (1820), Sectie A: Ubbergen (een Blad), is op perceel nr. 171 een huis, molen en erf te zien. Op de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) zijn de percelen nr. 159 t/m 174 van Mauritz Wessel van Velp en consorten. De naam van 'De Postweg' op de minutplans uit 1820 en 1822 is kennlijk niet genoemd naar Jan Rombout Post.

'Eene Wind-, Olie- en Pelmolen (...) op den zoogenaamden Hengstberg' wordt op 27 april 1840 eigendom van Jacobus Adolph Post (1815-1859) als gemachtigde van zijn vader. De molen is op 4 oktober 1871 voor afbraak verkocht (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 24 september 1871).

route
Bij 'Stroomopwaarts (naar Kleef)' (Gorissen 1956, p. 61) staat bij '3. Over Berg en Dal' onder meer:

"(...) In XVII neemt het verkeer toe;⁹ in het laatste decennium in samenwerking met de Kleefse regering¹⁰ tot postweg aangelegd en rechtgetrokken. Aanvankelijk gaat deze postweg van het hoogste punt bij Berg en Dal over het gebied van het Nederrijkswald schuin naar de Groesbeekse Weg¹¹ toe via Kwakken­berg­weg-Post­weg-Gelderse­laan; nog in XVIIIA wordt een kortere verbinding met de stad geschapen, de huidige Berg en Dalse Weg¹². In de Franse tijd is dit rijksstraat nr 86 (Bazel-Nijmegen), echter ongeveer 1820 als rijksweg ten gunste van het vorige tracee opgegeven."

"  ⁹  1645 (Kaart van de Brandenberg van N.v. Geelkerk; RA-Rk 124): Cleefsen wegh. – 1662 (Kaart van J. v. Geelkerk, RA-Rk 114): Cleefschen wech.
     ¹⁰  Aan Kleefse zijde wordt de straatweg tussen Kleef en de landsgrens bij Wyler in 1692 aangelegd; de postverbinding Kleef-Amsterdam wordt op 22 Mei 1693 opengesteld.
     ¹¹  1718 (Kaart van Gelders Hof van J. v. Heuvel; RA-Rk 126): Weg van Cleef na Nieumegen.
     ¹²  Point-de-vue is de tussen St Joosttoren en Hertsteeg gelegen muurtoren. 1754 (kaart van het schependom van S. J. Hollandt en J. H. v. Suchtelen, RA-Ged. Nijm 21a): Kleefse weg resp. Weg op Kleef."

"Ook kreeg de herberg de functie van postsorteercentrum: alle post die vanuit de stad werd verstuurd ging eerst naar Het Groenewoud, om daar per bestemming te worden gesorteerd. Postkoetsen brachten de post tenslotte over zogenoemde postwegen naar de plaatsen van bestemming, zoals Arnhem, Venlo en 's‑Hertogenbosch. De Postweg dankt zijn naam aan het feit dat over deze weg de post naar Kleve werd vervoerd." (www.noviomagus.nl)

Potgieterplein

openbare ruimte ID 0268300000001500

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 14 juli 1917: Potgieterplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Potgieterplein
ptt post 1978: potgieterpln

Everhardus Johannes Potgieter (Zwolle 27 juni 1808 – Amsterdam 3 februari 1875), schrijver en dichter; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Everhardus Johannes Potgieter (...) was voor den handel opgeleid doch wilde zich later geheel aan de letterkunde wijden en werd een der meest bekende prozaschrijvers en dichters van zijn tijd." (Teunissen 1933)

"Everhardus J. Potgieter (1808-1875), Nederlands schrijver en dichter, was oorspronkelijk koopman. Hij richtte in 1837 'De Gids' op waarvan hij tot 1865 redacteur was. Hij schreef gedichten, verzameld als 'Poezij' (2 dln), is echter bovenal van betekenis als scherp en nauwkeurig prozastilist. Hij schreef o.a. Jan, Jannetje en hun jongste kind. Het Rijksmuseum, Studiën en schetsen over vaderlandse geschiedenis. Van zijn grotere gedichten is 'Florence' zeker het best." (Hendriks 1987)

Potterstraat

Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Fortdwarsweg
raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Potterstraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: Frans Halsstraat

Praabshof

Praalshof

Prabstgesken

Teunissen 1933: Prabstgesken, Praessengesken

"Zijn vervallen namen (17e eeuw) van gasje bij de Platemakersstraat. Het gasje werd vermoedelijk genoemd naar 'den maior Adriaan Bamer genaamd Praessen'." (Teunissen 1933)

Praestdij

Teunissen 1933: Praestdij, Praestije

"Vervallen namen (16e en 17e eeuw)" (Teunissen 1933)

Praetoriumstraat

openbare ruimte ID 0268300000001502

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Jan van Goyenstraat
Raadsbesluit d.d. 20 december 1922: Praetoriumstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Praetoriumstraat
ptt post 1978: pretoriumstr
ptt post 1991: praetoriumstr

"Tijdens de regeering van keizer Vespasianus (68-79) werd te Nijmegen voor het tiende legioen een groot romeinsch legerkamp aangelegd. Dit kamp werd, zooals de andere romeinsche legerkampen, door twee wegen in de vorm van een latijnsch kruis doorsneden. Aan het einde der wegen lagen de vier toegangs­poorten. Het hoofdgebouw van het kamp was [het] 'Praetorium'. Hierin was het Hoofdkwartier gevestigd. Het stond nabij de kruising der kampwegen, nabij den Huygensweg.
zie verder Jan van Goyenstraat en 'Bouwsteenen voor een geschiedenis van Nijmegen', deel I, blz. 26 en plaat 3." (Teunissen 1933)

Praetshof

Pramoedyastraat

Preangerstraat

Besluit B&W d.d. 6 augustus 1937: Preangerstraat
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: intrekking

Preanger (Priangan), gebied op het eiland Java, deel van de provincie West-Java (Djawa Barat)

De Preangerstraat was geprojecteerd als zijstraat van de Driehuizerweg (Heyendaalseweg), in het verlengde van de Antillenweg. Op de plaats van het eerste deel is later de Professor Regoutstraat aangelegd.

Preekboomscheweg

"– De Preekboomsewegh onder Hatert wordt genoemd in een overdracht van 28 Dec. 1708. In een raadsbesluit vam 5 April 1796 was het de Prikboomsche weg geworden. Daarbij zal men niet moeten denken aan het preeken van een R. K, geestelijke, maar veeleer aan dat van een der vroege hervormers, misschien van Ludovicus Ornaeus, van wien het bekend is, dat hij in den zomer van 1566 in die streken predikte, o.a. aan den Weissenburg (nu Groenewoudpark)." (Van Schevichaven 1904, pp. 96-97)

Preludepad

openbare ruimte ID 0268300000001501

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Preludestraat
Besluit B&W d.d. 20 april 1966: Preludepad
ptt post 1978: preludepad

prelude, inleiding van een muziekstuk, voorspel (muziekterm)

Preludestraat

Priemstraat

openbare ruimte ID 0268300000001503

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Priem Str.
Van Suchtelen 1779: Priem Straat
Nijmegen 1812: Priemstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Priem Straat
Wegenlegger 1858: Priemstraat
Adresboek 1892: priemstr
Nijmegen 1900: Priemstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Priemstraat
ptt post 1978: priemstr
Raadsbesluit d.d. 29 maart 1995: Kitty de Wijzeplaats (gedeelte)

"15e eeuw: Pryemsgasse,
naar Johan Priem van Lynden, die daar reeds in 1415 een huis bezat. In 1377 verkreeg Johannes Priem uit Lyenen (Lienden) het burgerrecht van Nijmegen." (Teunissen 1933)

"Priemstraat : Van het midden der Lagemarkt tot midden voor de Ganzenheuvel" (Legger A 1858, nr. 13)

Prikboomscheweg

Prikklokstraat

openbare ruimte ID 0268300000001924

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: Prikklokstraat

"(...) Een prikklok was een systeem om de aanwezigheid van werknemers te registreren. Het werd veel gebruikt in fabrieken." (raadsvoorstel d.d. 20 april 2021)

Primulapad (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000510

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 1 september 1953: Primulapad
ptt post 1978: primulapad
Besluit B&W Elst d.d. 27 september 1978: Primulapad

primula, sleutelbloem (Primula), geslacht laaggroeiende planten uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae)

Primulastraat

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 16 december 1964: Primulastraat
Raadsbesluit d.d. 10 november 2004: intrekking

Evenals de vroegere Lavendelstraat vormde de Primulastraat een verbinding tussen de Bremstraat en de Wolfskuilseweg.

Primusstraat

openbare ruimte ID 0268300000000361

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Primusstraat

Primus, appel; ook witte bes of witte aalbes

Prins Bernhardstraat

openbare ruimte ID 0268300000001504

wijken 01 Stadscentrum, 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 24 november 1906: van Schevichavenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: van Schevichavenstraat
Besluit B&W d.d. 19 februari 1937: Prins Bernhardstraat (per 29 juni 1937)
Besluit B&W d.d. 13 februari 1942: Van Schevichavenstraat
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Prins Bernhardstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Prins Bernhardstraat
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1956: Prins Bernhardstraat
ptt post 1978: bernhardstr, pr

"Besloten bedoeld gedeelte der van Schevichavenstraat te noemen Prins Bernhardstraat met ingang van 's Prinsen geboortedag." (Besluit B&W d.d. 19 februari 1937)

De Prins Bernhardstraat maakte vanaf 13 februari 1942 tot 19 september 1944 weer deel uit van de Van Schevic­haven­straat. De bestaande huisnummers zijn niet gewijzigd, maar kregen tijdelijk de kleur en aanduiding 'rood'.

Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterfeld* (prins Bernhard) (Jena 29 juni 1911 – Utrecht 1 december 2004); zie www.biografischportaal.nl

"Bernhard (...) prins der Nederlanden, prins van Lippe-Biesterfeld. Hij werd geboren 29 juni 1911, zoon van Bernhard prins van Lippe en Armgard, Freiin von Sierstorpff-Cramm. Op 7 januari 1937 getrouwd met prinses Juliana.
Vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina. Op 6 januari 1937 kreeg hij de titel van prins der Nederlanden. Op 13 september 1945 werd hij inspecteur-generaal van de Kon. Landmacht en 15 januari 1947 idem van de Kon. Marine. In verband met het Lockheedschandaal werd hij in 1976 van alle militaire functies ontheven." (Hendriks 1987)

Voor zijn huwelijk was Bernhard von Lippe-Biesterveld lid van de National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Hij heeft tot aan zijn dood ontkend dat hij lid was van de nazipartij. De originele lidmaatschapskaart werd gevonden in het privéarchief van de prins.* In een na zijn dood gepubliceerd interview erkende hij het bestaan van zijn twee buitenechtelijke dochters: Alexia en Alicia.

"In 1937 werd de straat tussen Oranjesingel en Bijleveldsingel, die tot dan toe nog tot de Van Schevichavenstraat behoorde, naar de prins genoemd. De straat kwam uit op het naar zijn vrouw vernoemde Julianaplein.
Pas aan het eind van de jaren '50 [raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955 /RE] werd de Prins Bernhardstraat verlengd tot aan de kruising met het Athlonepad, Van Lyndenstraat en Stenenkruisstraat. In de jaren '60 [raadsbesluit d.d. 6 juni 1956 /RE] werd het zuidelijke deel van de laatstgenoemde straat bij de Prins Bernhardstraat gevoegd." (Roodenburg z.j.)

Prins Frederik Hendrikstraat

raadsvoorstel d.d. 2 juni 1953: Vonckstraat
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Vonckstraat

Frederik Hendrik (Delft 29 januari 1584 – 's-Gravenhage 14 maart 1647), prins van Oranje, graaf van Nassau, zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny, volgde in 1625 zijn halfbroer prins Maurits op als stadhouder; zie www.biografischportaal.nl.

Het amendement van raadslid Th.D. Smids (PvdA) om de voorgestelde naam Vonckstraat te wijzigen in Prins Frederik Hendrikstraat werd op 10 juni 1953 verworpen.

Prins Hendrikstraat

openbare ruimte ID 0268300000001505

wijken 01 Stadscentrum, 04 Altrade

Nijmegen 1900: Daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 4 maart 1905: Daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 13 januari 1906: Prins Hendrikstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Prins Hendrikstraat
ptt post 1978: hendrikstr, pr

"R. 4 Maart 1905. Bij dit besluit werd de Daalscheweg verlengd met het gedeelte tusschen den Oranjesingel en den Waldeck Pyrmontsingel.
Sedert R. 13 Januari 1906 draagt dit gedeelte den naam Prins Hendrikstraat." (Teunissen 1933)

Hendrik Wladimir Albrecht Ernst von Mecklenburg-Schwerin (prins Hendrik) (Schwerin 19 april 1876 – 's-Gravenhage 3 juli 1934), prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin; zie www.biografischportaal.nl

"Prins Hendrik der Nederlanden, geboren 19 April 1876, gemaal van H.M. Koningin Wilhelmina. De straat maakte van 4 Maart 1905 tot 13 Januari 1906 deel uit van den Daalscheweg." (Teunissen 1933)

"Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (1876-1934), prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin, sinds 1901 gemaal van koningin Wilhelmina der Nederlanden. Hij had grote belangstelling voor het reddingswezen, was voorzitter van het Rode Kruis, en beschermheer der Nederlandse padvinders." (Hendriks 1987)

huisnummering
In of omstreeks 1936 is een deel van de straat hernummerd. Daarbij is het gat tussen de huisnummers 8 en 26 opgevuld en zijn de twee nummeraanduidingen met een huisletter verdwenen.

- Prins Hendrikstraat 1 t/m 9 : ongewijzigd
- Prins Hendrikstraat 2 t/m 8 : ongewijzigd
- Prins Hendrikstraat 26 t/m 42 : Prins Hendrikstraat 10 t/m 30

De hernummerde panden zijn in september 1944 door oorlogshandelingen verwoest.

Prins Mauritssingel

openbare ruimte ID 0268300000000388

woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Prins Mauritssingel
Besluit B&W d.d. 26 mei 2015: vaststelling geometrie
Raadsbesluit d.d. 21 december 2022: wijziging geometrie

Maurits (Dillenburg 13 november 1567 – 's-Gravenhage 23 april 1625), graaf van Nassau en vanaf 1618 prins van Oranje, was de zoon van Willem van Oranje en zijn tweede echtgenote Anna van Saksen. Hij was stadhouder van Holland en Zeeland (1585-1625), Overijssel (1589-1625), Utrecht (1590-1625), Gelderland (1591-1625), Groningen en Drente (1620-1625) (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) en stichter van De Schans in Lent; zie www.biografischportaal.nl

"Na een belegering onder leiding van Maurits kwam Nijmegen op 22 oktober 1591, tijdens de tachtigjarige oorlog tussen Spanje en de Republiek der Nederlanden, definitief in staatse handen. De stad zou nog eeuwenlang een rol als garnizoenstad aan de oostgrens van de Republiek vervullen. De benoeming van het stadsbestuur kwam door deze 'Reductie van Nijmegen' in handen van de stadhouder te liggen. Tegenover een van boven af benoemd gereformeerd stadsbestuur stond een grote katholieke bevolkingsgroep zonder politieke invloed." (Nijmegen 2000, 2005)

Maurits kreeg de titel prins van Oranje pas na de dood van zijn halfbroer Filips Willem van Oranje (1554-1618)**, de oudste zoon van Willem van Oranje en zijn eerste echtgenote Anna van Egmont.

"De A325 van Nijmegen naar Arnhem bestaat als vervoersweg al sinds 1610. De idyllische aanblik van toen is nu, met het alsmaar voortrazende verkeer, nog nauwelijks voor te stellen. Maar deze drukke verkeersweg was vroeger een oase van rust: een waterweg, een zogenoemde grift, vol waterlelies en kikkers, en met bomen en struiken omzoomd. Er stonden fraaie landhuizen met lommerrijke tuinen. In de winter kon je er schaatsen, in de zomer roeien, vissen en pootje baaien, en in de herfst de noten van de bomen knuppelen. Dit alles hield in 1930 op, want toen werd er een begin gemaakt niet de aanleg van de Waalbrug en de snelweg." (Jansen 2003)

In 1999 besloot de gemeenteraad aan de straat, die van de Waalbrug in noordelijke richting loopt tot de meest noordelijk gelegen rotonde die aansluit op de A325, de naam Prins Mauritssingel te geven en de exacte contouren te zijner tijd door B&W nader te laten bepalen (raadsvoorstel 220/1999). De geometrie is op 26 mei 2015 vastgesteld. Het collegebesluit is op pas 14 juli 2015 als brondocument ingeschreven in de BAG.

Het gedeelte van de N325 ten noorden van het Keizer Augustusplein was tot eind 2022 naamloos. Bij de wijziging van de geometrie (raadsbesluit d.d. 22 december 2022) is het weggedeelte onder de ovatonde en het gedeelte ten noorden daarvan alsnog bij de naamgeving van de Prins Mauritssingel betrokken.

veroveraars
Een onderbouwing van de keuze voor de naam Prins Mauritssingel ontbreekt. Nijmegen werd in 1591 veroverd door de graaf van Nassau. Op 15 december 1999 zijn in Lent ook straten genoemd naar de hertog van Parma en de burggraaf van Turenne die Nijmegen in 1585 en 1671 veroverden. Turenne was een kleinzoon van Willem van Oranje en zijn derde echtgenote Charlotte de Bourbon. Een gedeelte van Mariënburg werd op 18 oktober 1950 genoemd naar Karel de Stoute die Nijmegen in 1473 veroverde, maar dit besluit is nooit in werking getreden.

Prins Mauritssingel (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000389

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Prins Mauritssingel
Besluit B&W d.d. 26 mei 2015: vaststelling geometrie
Raadsbesluit d.d. 21 december 2022: wijziging geometrie

Het collegebesluit d.d. 26 mei 2015 is pas 14 juli 2015 als brondocument ingeschreven in de BAG. Op de tekening met nummer 482971-B (gewijzigd: 12-05-2015 ) begint de Prins Mauritssingel aan de noordzijde van het Sergeant Robinsonviaduct.

Op de tekening met nummer 482971-B behorende bij het besluit B&W d.d. 26 mei 2015 begint de Prins Mauritssingel aan de noordzijde van het Sergeant Robinsonviaduct. Bij de vaststelling van de geometrie van de Vrouwe Udasingel (besluit B&W d.d. 5 juli 2016) is geen rekening gehouden met het collegebesluit uit 2015.

De wijziging van de geometrie houdt verband met de vaststelling van de naam St. Titussingel (raadsbesluit d.d. 22 december 2022).

Prins Mauritsstraat

intern beraad 1884: Prins Mauritsstraat
raadsvoorstel d.d. 2 juni 1953: van Lyndenstraat
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: van Lyndenstraat

"De heer Mr. KEYZER heeft bezwaar tegen Prins Mauritsstraat. Persoonlijk heeft hij geen hekel aan Prins Maurits, maar hij kan zich voorstellen, dat de Katholieken van Nijmegen bezwaar tegen deze naam zullen hebben, omdat Prins Maurits de Katholieke meerderheid in de vroedschap omgezet heeft in een Protestantse meerderheid. Op grond hiervan zal hij zich tegen het voorstel van de heer Smids verzetten." (VERGADERING van de Raad der gemeente NIJMEGEN op woensdag 10 juni 1953; Raadssignaat p. 276)

Het amendement van raadslid Th.D. Smids (PvdA) om de voorgestelde naam van Lyndenstraat te wijzigen in Prins Mauritsstraat werd op 10 juni 1953 verworpen.

"Prins Maurits in Nijmegen contrabande
Een socialistisch raadslid te Nijmegen stelde voor, een straatnaam te veranderen in Prins Mauritsstraat. Van K.V.P.-zijde kwam hiertegen felle tegenstand, omdat deze naam de R.K. Nijmegenaren niet prettig in de oren zou klinken. Want Prins Maurits zou destijds de R.K. bevolkingsgroep minder aangenaam bejegend hebben, door het stadsbestuur af te zetten. Burgemeester Hustinx wees er op, dat deze opmerking historisch onjuist was, aangezien niet Prins Maurits, maar Lodewijk van Nassau deze daad verrichtte. Desondanks werd het socialistische voorstel verworpen met 21 tegen 11 stemmen." (Nieuwe Leidsche Courant, 13 juni 1953)

Prins Willem van Oranjestraat

raadsvoorstel d.d. 2 juni 1953: Singendonckstraat
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Singendonckstraat

Willem van Oranje (Willem de Zwijger) (Dillenburg 24 april 1533 – Delft 10 juli 1584), prins van Oranje, graaf van Nassau, 'Vader des Vaderlands', leidde de gewapende opstand tegen de Spaanse koning Filips II; zie www.biografischportaal.nl.

Het amendement van raadslid Th.D. Smids (PvdA) om de voorgestelde naam Singendonckstraat te wijzigen in Prins Willem van Oranjestraat werd op 10 juni 1953 verworpen.

Prinsenlaan

openbare ruimte ID 0268300000001506

wijk 22 Hees

raadsvoorstel d.d. 1 maart 1904: Prinselaan
Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Prinsenlaan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Prinsenlaan
ptt post 1978: prinsenln

"B. en W. hadden de Gemeenteraad voorgesteld deze laan te noemen Prinselaan. De Gemeenteraad besloot echter den naam Prinsenlaan te geven. Bij het geven van dezen naam had men niet het oog op een bepaalden prins." (Teunissen 1933)

Villapark Hees
De straatnaamgeving in 1904 houdt verband met de plannen voor de aanleg van een villapark. In de periode 1903-1904 worden slechts drie villa's gebouwd. Villa Nº 1 (bouwjaar 1903), Tweede Oude Heselaan 522, van architect Oscar Leeuw staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Hetzelfde geldt voor Voorstadslaan 351 (Villa Rica, bouwjaar 1904) van architect Willem Hoffmann. Pas in 1923 wordt er voor het eerst gebouwd in de Prinsenlaan.

Prinses Christinalaan

Prinses Christinalaan (Berg en Dal)

woonplaats Berg en Dal (gemeente Groesbeek) (historisch)
woonplaats Berg en Dal (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Raadsbesluit Groesbeek d.d. 19 januari 1956: Prinses Marijkelaan

Maria Christina van Oranje-Nassau (prinses Marijke) (Paleis Soestdijk 18 februari 1947 – 's-Gravenhage 16 augustus 2019), prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, vierde dochter van prinses Juliana en prins Bernhard, veranderde in 1964 haar naam in Christina. Zij was van 1975 tot 1996 gehuwd met Jorge Guillermo (Havana 1 augustus 1946).

De Prinses Christinalaan is een deels onverhard pad in Berg en Dal. De as van de weg ligt op de gemeente­grens. Het Groesbeekse deel kreeg in 1956 de naam Prinses Marijkelaan; het Nijmeegse deel heeft geen naam.

"Of de Prinses Marijkelaan dan wel de Prinses Christinalaan alsnog moet worden toegevoegd als Openbare ruimte in de BAG zullen wij bespreken waarbij we tevens de besluitvorming die hieraan ten grondslag moet liggen zullen bezien." (antwoord gemeente d.d. 15 december 2010)

Volgens de BAG is er in de woonplaats Berg en Dal geen openbare ruimte met de naam Prinses Marijkelaan of Prinses Christinalaan.

Prinses Marijkelaan

Professor Asselbergsstraat >

openbare ruimte ID 0268300000001507

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1975: Professor Asselbergsstraat
ptt post 1978: asselbergsstr
verkorte schrijfwijze: Prof Asselbergsstraat

Wilhelmus Johannes Maria Antonius (Willem) Asselbergs (Bergen op Zoom 2 januari 1903 – Nijmegen 27 juli 1968), alias Anton van Duinkerken, hoogleraar, schrijver; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 41-42, www.biografischportaal.nl

"Prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs (...) Professor aan de Katholieke Universiteit (KU). Gewoon hoogleraar faculteit der letteren en wijsbegeerte, hoogleraar Vondelwetenschappen te Leiden, dr. honoris causa van de universiteit van Leuven. Dichtte en publiceerde onder pseudoniem Anton van Duinkerken. Verbonden aan de KU, 1952-1968." (Hendriks 1987)

Dr. Willem Asselbergs is begraven op de Begraafplaats Jonkerbos bij zijn zoon, de kunstenaar Gustave Asselbergs (1938-1967)*, die een jaar eerder overleed. Bij de begrafenis op 31 juli 1968 was het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk vertegenwoordigd door minister Marga Klompé.

"Wethouder HUBERS: (...) Het is de bedoeling bij de professor Asselbergsstraat op het naambord tot uitdrukking te laten komen het pseudoniem waaronder hij zeer bekend was." (VERGADERING van de Raad der gemeente NIJMEGEN op donderdag 16 oktober 1975; Raadssignaat p. 1134)

Professor Bellefroidstraat

openbare ruimte ID 0268300000001508

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 11 december 1968: Professor Bellefroidstraat
Raadsbesluit d.d. 15 maart 1979: Professor Bellefroidstraat
ptt post 1978: bellefroidstr
verkorte schrijfwijze: Prof Bellefroidstraat

Joannes Henricus Paulus Bellefroid (Hasselt, België 15 februari 1869 – Nijmegen 14 februari 1959), hoogleraar, rechtsgeleerde; zie www.biografischportaal.nl

"Prof. mr. J.H.P. Bellefroid (...) Gewoon hoogleraar aan de faculteit der rechtsgeleerdheid KU 1923-1939, inleiding tot de rechtswetenschap, internationaal privaatrecht, volkenrecht, burgerlijk procesrecht.
Prof. Bellefroid was een sterk 'groot-Nederlands voelende' Belg, die de harten der studenten won door zijn droge humor." (Hendriks 1987)

Prof. Bellefroid is begraven op de Begraafplaats Jonkerbos.

De Professor Bellefroidstraat liep aanvankelijk van de Heyendaalseweg naar de Jan Pieterszoon Coenstraat. Het gedeelte voor de brandweerkazerne is in 1979 aangelegd op de plaats van de oostelijke rijbaan van de Jan Pieterszoon Coenstraat.

De straat loopt volgens de huidige huisnummering vanaf de Groenewoudeseweg met een hoek van 90 graden naar de Heyendaalseweg. De oneven nummers 11, 15 t/m 405 en 407 liggen aan de rechterkant; het enige even nummer 22 ligt in het tweede gedeelte aan de linkerkant van de straat.

Professor Bromstraat

openbare ruimte ID 0268300000001509

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 24 april 1968: Professor Bromstraat
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: inwerkingtreding (per 1 juli 1968)
ptt post 1978: bromstr, prof

Gerardus Bartholomeus (Gerard) Brom (Utrecht 17 april 1882 – Nijmegen 30 november 1959), hoogleraar, cultuurhistoricus en katholiek emancipator; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 34-35, www.biografischportaal.nl

"Prof. dr. Gerard B. Brom (...) Gewoon hoogleraar aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte, schoonheidsleer en kunstgeschiedenis 1923-1946; buitengewoon hoogleraar nederlandse en algemene letterkunde 1946-1952 (KU).
Dr. Brom was een groot Vondelkenner en een der markantste figuren in het universiteitsgebeuren." (Hendriks 1987)

Professor Cornelissenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001510

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor Cornelissenstraat
ptt post 1978: cornelissenstr
verkorte schrijfwijze: Prof Cornelissenstraat

Joannes Dominicus Maria (Jan) Cornelissen ('s-Hertogenbosch 27 september 1893 – Nijmegen 5 augustus 1947), hoogleraar, historicus; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 39-40, www.biografischportaal.nl

"Prof. dr. J.D.M. Cornelissen (...) Gewoon hoogleraar aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte KU, vaderlandse en algemene geschiedenis der nieuwe tijden 1930-1947.
Dr. Cornelissen was tijdens de Duitse bezetting als secretaris van de senaat de rechterhand van de rector Hermesdorf in het verzet." (Hendriks 1987)

Prof. Cornelissen is op 7 augustus 1947 begraven op de Begraafplaats Daalseweg.

Professor de Langen Wendelsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001511

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor De Langen Wendelsstraat
ptt post 1978: wendelsstr, de l
verkorte schrijfwijze: Prof d Langen Wendelsstr

Gerhardus (Jordanus) de Langen Wendels (Eschmarke, Lonneker 27 december 1867* – Nijmegen 15 januari 1928), dominicaan, hoogleraar

*) "Het in nevenstaande acte voorkomende kind is door Gerrit Johan de Langen Wendels en Senetta, Catharina, Theodora Hendrina Jansen bij hun huwelijk op den drieentwintigsten Augustus achttienhonderd een en zeventig te Utrecht voltrokken, voor het hunne erkend en gewettigd. " (geboorteakte Lonneker 1867, nr. 326)

"Prof. mag. Gerardus De Langen Wendels O.P. (...) Gewoon hoogleraar faculteit der godgeleerdheid KU; moraaltheologie, mystiek, algemene sociologie en geschiedenis der theologie 1923-1928.
Hij was de eerste decaan, had in een professoraat van bijna een kwarteeuw te Fribourg naam gemaakt als moraaltheoloog. Hij maakte op sommige Nijmegenaars de indruk met zekere heimwee terug te denken aan Fribourg en te lijden onder de armtierigheid van de Nijmeegse faculteit.
Hij overleed 15 januari 1928, nog geen zestig jaar oud." (Hendriks 1987)

Prof. De Langen Wendels o.p. is bijgezet in de grafkelder van het Dominicanen­klooster in Huissen.

Professor Hoogveldstraat

openbare ruimte ID 0268300000001512

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor Hoogveldstraat
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1956: Professor Hoogveldstraat
ptt post 1978: hoogveldstr, prof

Johannes Hendrikus Everardus Jacobus Hoogveld (Elden 25 juli 1878 – Nijmegen 23 juli 1942), priester, hoogleraar, filosoof en pedagoog; zie www.biografischportaal.nl, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

"Prof. mgr. dr. J.H.E.J. Hoogveld (...) Nederlands wijsgeer en paedagoog, gewoon hoogleraar faculteit der letteren en wijsbegeerte KU. Inleiding tot de wijsbegeerte, logica, critica, zielkunde, algemene metaphysica, algemene ethiek, algemene pedagogiek, leeropdracht faculteit rechtsgeleerdheid voor wijsbegeerte van het recht.
Auteur van o.a. Het leven van Thomas van Aquino en een studie over Bergson.
Op 18 juni 1940 werd hij door de Gestapo gearresteerd, verdacht van verstandhouding met de uitgeweken Jezuïet Muckermann. Hij vertoefde een half jaar in gevangenschap, eerst te Arnhem daarna te Emmerik. Daarmee waren zijn krachten gebroken. Hij overleed te Nijmegen. Hij was aan de KU verbonden van 1923 tot 1942." (Hendriks 1987)

Prof. Hoogveld is op 27 juli 1942 bijgezet in de crypte van de Calvarieberg begraafplaats Heilig Land Stichting (crypte 113).

Professor Huijbersstraat

openbare ruimte ID 0268300000001513

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor Huijbersstraat
Raadsbesluit d.d. 6 juli 1966: Professor Huijbersstraat
ptt post 1978: huybersstr, prof

Henricus Franciscus Maria Huijbers (Utrecht 26 december 1881 – Nijmegen 17 maart 1929), hoogleraar, historicus; zie www.biografischportaal.nl

"Prof. dr. H.F.M. Huijbers (...) Gewoon hoogleraar faculteit der letteren en wijsbegeerte KU. Algemene en vaderlandse geschiedenis der nieuwe tijden 1923-1929.
Prof. Huijbers promoveerde cum laude in 1913 bij G.W. Kernkamp te Utrecht op het eerste deel van een biografie van Don Juan van Oostenrijk, die hij in 1914 afrondde met een tweede deel. Dit werk was een afdoend blijk van diepe bronnenkennis en beheersing der literatuur.
Hij stierf aan een nierkwaal nog geen achtenveertig jaar oud." (Hendriks 1987)

Prof. Huijbers is begraven op de Begraafplaats Daalseweg.

Professor Korsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001514

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 24 april 1968: Professor Korsstraat
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: inwerkingtreding (per 1 juli 1968)
ptt post 1978: korsstr, prof

Joannes Augustinus Alphonsus Maria (Benedictus) Kors (Boxtel 14 september 1885 – Utrecht 6 augustus 1966), dominicaan, hoogleraar, voorzitter van de Stichting Katholieke Radio Omroep; zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 79, www.biografischportaal.nl

"Prof. mag. dr. J.A.A.M. Kors O.P. (...) Gewoon hoogleraar faculteit der godgeleerdheid KU; 1923-1928 dogmatiek, dogmageschiedenis en apologie; 1928-1946 moraaltheologie, mystiek en algemene sociologie.
Tijdgenoten noemden prof. Kors 'een incarnatie van logica', hij was niet zo verslingerd aan de wetenschap en nog minder aan het doceren. In maart 1946 ruilde hij het professoraat voor het directoraat van de K.R.O." (Hendriks 1987)

Prof. Kors tekende met J.B. Kors. De 'B' in zijn handtekening was de voorletter van zijn kloosternaam Benedictus. Hij is begraven op de begraafplaats van de Nederlandse dominicanen aan de Willem Schiffstraat in Nijmegen (achter Albertinum). Op de grafsteen staat 'B.M. Kors'.

De Professor Korsstraat is een overblijfsel van het gedeelte van de Driehuizerweg tussen de Groenewoudseweg en de spoorlijn Nijmegen - Venlo.

Professor Molkenboerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001515

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor Molkenboerstraat
ptt post 1978: molkenboerstr
verkorte schrijfwijze: Prof Molkenboerstraat

Bernardus Constant (Hilarius) Molkenboer (Leeuwarden 10 december 1879 – Nijmegen 30 juli 1948), dominicaan, hoogleraar, Vondelkenner; zie www.biografischportaal.nl

"Prof. dr. B.H. Molkenboer O.P. (...) Gewoon lector in 1923 en bevorderd tot buitengewoon hoogleraar in 1933 aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte KU. Hij werd belast met het onderwijs in de letterkunde der zeventiende eeuw, maar beperkte zich vrijwel tot Vondel, voor wie hij een grote bewondering had.
Hij was een kunstgevoelig, romantisch-welsprekend man, die groepen studenten bezielde en aan studie gloed en leven gaf." (Hendriks 1987)

H. Molkenboer is begraven op de begraafplaats van de Nederlandse dominicanen aan de Willem Schiffstraat in Nijmegen (achter Albertinum).

Professor Mulderstraat

openbare ruimte ID 0268300000001516

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1956: Professor Mulderstraat

Willem Johannes Maria Mulder (Amsterdam 12 mei 1875 – Amsterdam 17 oktober 1936), jezuïet, hoogleraar, historicus; zie www.biografischportaal.nl

"Prof. dr. W.J.M. Mulder S.J. (...) Gewoon hoogleraar faculteit der godgeleerdheid KU; kerkelijke geschiedenis der middeleeuwen en der nieuwere tijden 1923-1936, gewoon hoogleraar faculteit der letteren en Wijsbegeerte; algemene en vaderlandse geschiedenis der middeleeuwen.
Professor Willem Mulder, een vriendelijk en hulpvaardig man, die om zijn bijna moederljke zorg voor zijn studenten door hen doorgaans 'tante Mina' genoemd werd, was een docent in de goede academische stijl." (Hendriks 1987)

Professor Mulder is op 22 oktober 1936 begraven op de begraafplaats van het klooster Mariëndaal in Velp, gemeente Grave. In of omstreeks 2000 is hij in Nijmegen herbegraven op de begraafplaats van het klooster Berchmanianum. Dit verzamelgraf is in mei 2014 is overgebracht naar de Begraafplaats Jonkerbos.

De Professor Mulderstraat is een voetpad dat evenwijdig aan de Archipelstraat van de Professor van der Heijdenstraat, via de Professor van der Veldenstraat en de Professor Hoogveldstraat, naar de Professor Cornelissenstraat loopt.

Professor Regoutstraat

openbare ruimte ID 0268300000001517

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor Regoutstraat
Raadsbesluit d.d. 5 juli 1961: Professor Regoutstraat
Raadsbesluit d.d. 6 juli 1966: Professor Regoutstraat
ptt post 1978: regoutstr, prof

Robertus Hubertus Wilhelmus (Robert) Regout (Maastricht 18 januari 1896 – Dachau 29 december 1942), jezuïet, leraar aan het Canisius College, studentenmoderator, buitengewoon hoogleraar; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 103-104, www.robertregout.nl, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

"Prof. mr. dr. R.W.H. Regout S.J. (...) Buitengewoon hoogleraar volkenrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid KU.
Tijdens de Duitse bezetting werden de hoogleraren Gerard Brom, J.H. Hoogveld, A.J. Mulders alsmede moderator R.H. Regout S.J. gearresteerd, omdat zij zich in de voorafgaande jaren al te welwillend tegenover Duitse emigranten hadden opgesteld of zich anderszins anti-nationaal-socialistisch hadden gedragen.
Moderator Regout nam men ook een artikel over 'De rechtstoestanden in bezet gebied' bijzonder kwalijk. Brom en Mulders werden korte tijd vastgehouden. Hoogveld ongeveer een halfjaar. Prof. Regout, gearresteerd op 1 juli 1940, kwam via Arnhem en Berlijn in Dachau terecht. Daar overleed hij 29 december 1942, na tot enkele dagen vóór zijn dood een grote morele steun voor zijn medeslachtoffers geweest te zijn." (Hendriks 1987)

Robert Regout was een zoon van mr. Louis Hubert Willem Regout (1861-1915)*, industrieel, kamerlid en minister van Waterstaat.

Professor Rogierstraat

openbare ruimte ID 0268300000000504

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1975: Professor Rogierstraat
ptt post 1978: rogierstr, prof

Ludovicus Jacobus Rogier (Rotterdam 26 juli 1894 – Groesbeek 30 maart 1974), hoogleraar, katholiek voorman; zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 106, www.biografischportaal.nl

"Prof. dr. L.J. Rogier (...) Gewoon hoogleraar faculteit der letteren en wijsbegeerte KU; vaderlandse en algemene geschiedenis der nieuwere tijden 1947-1965. Prof. Rogier was de eerste eredoctor aan de Katholieke Universiteit.
Geboren te Rotterdam werd hij, na enkele jaren onderwijzer te zijn geweest (1913-1919), leraar Nederlands te Rotterdam (1919-1947). Aanvankelijk was hij als amateur historicus werkzaam en hield zich vooral bezig met de bestudering van het katholicisme in Rotterdam. In 1946 verscheen zijn tweedelig standaardwerk 'Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw'.
Nadat hij vooral dank zij dit werk een eredoctoraat aan de Nijmeegse universiteit had ontvangen, werd hij aan deze universiteit tot hoogleraar benoemd." (Hendriks 1987)

Prof. Rogier is begraven op de begraafplaats Heilig Land Stichting. In 1984 is in 's-Gravenhage de Dr. L.J. Rogierstraat naar hem genoemd.

Professor Schillebeeckxplein

openbare ruimte ID 0268300000001663

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 2 november 2011: Professor Schillebeeckxplein
verkorte schrijfwijze: Prof Schillebeeckxplein

Edward Cornelis Florentius Alfonsus (Eduardus Henricus) Schillebeeckx (Antwerpen 12 november 1914 – Nijmegen 23 december 2009), dominicaan, theoloog, hoogleraar dogmatiek en geschiedenis van de theologie; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 129-130, www.dbnl.org/auteurs

Prof. mag. dr. Edward Schillebeeckx o.p. was na zijn studie in Parijs magister van de jonge dominicanen in Leuven en van 1957 tot eind 1983 hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit). Hij werd op 31 december 2009 begraven op de begraafplaats van de Nederlandse dominicanen aan de Willem Schiffstraat in Nijmegen (achter Albertinum).

"Een viertal inwoners van Nijmegen heeft de Burgemeester benaderd met het verzoek een straat of plein te benoemen naar de overleden professor dr. E. Schillebeeckx. (...) Professor Schillebeeckx geldt immers nationaal en internationaal als een van de grootste theologen van onze tijd. Het vernoemen van de rotonde naar deze professor ziet de RUN als een erkenning van zijn betekenis voor universiteit en stad." (raadsvoorstel 138/2011)

De rotonde op de kruising Heyendaalseweg en de Groenewoudseweg is aangelegd in 2010. Op 19 december 2011 werd het eerste straatnaambord door burgemeester Thom de Graaf onthuld. De tekst voor de borden staat expliciet vermeld in het raadsbesluit d.d. 2 november 2011 (beslispunt 2).

Professor Schlichtingstraat

openbare ruimte ID 0268300000001518

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1975: Professor Schlichtingstraat
ptt post 1978: schlichtingstr
verkorte schrijfwijze: Prof Schlichtingstraat

Leo Gerhard Anton Schlichting (Alkmaar 14 maart 1898 – Nijmegen 18 augustus 1968), hoofdredacteur van het Dagblad De Tijd, eerste hoogleraar publicistiek (communicatiewetenschap)

"Prof. mr. L.A.G. Schlichting (...) Gewoon hoogleraar faculteit der rechtsgeleerdheid KU; 1950-1953 nationale en internationale politieke richtingen en strevingen; 1960-1968 wetenschap der politiek en publicistiek.
In 1964 ging hij naar de faculteit der sociale wetenschappen; sinds 1961 leeropdracht voor publicistiek (tijdelijk)." (Hendriks 1987)

Prof. Schlichting is op 21 augustus 1968 begraven in het familiegraf in Alkmaar.

Professor Schrijnenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001519

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor Schrijnenstraat
Raadsbesluit d.d. 15 april 1964: Professor Schrijnenstraat
Raadsbesluit d.d. 13 mei 1970: Professor van Weliestraat (gedeelte)
ptt post 1978: schrynenstr, prof
verkorte schrijfwijze: Prof Schrijnenstraat

Joseph Charles François Hubert (Jos.) Schrijnen (Venlo 3 mei 1869 – Nijmegen 26 januari 1938), priester, hoogleraar; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 112-113, www.biografischportaal.nl

"Prof. mgr. dr. Jozef C.F.H. Schrijnen (...) Gewoon hoogleraar faculteit der letteren en wijsbegeerte KU.; 1923-1928 griekse en latijnse taalkunde; geschiedenis der griekse en latijnse taal, vulgair, patristisch en kerklatijn, algemene taalwetenschap; romeinse staatsinstellingen; volkskunde en (sinds 1925) romaanse filologie; 1928-1938 griekse en latijnse taalkunde, algemene taalwetenschap.
De seculiere priester Jos. Schrijnen was van 1910 tot 1923 bijzonder, later buitengewoon hoogleraar in de algemene taalwetenschap en het oud-christelijk latijn te Utrecht. Zijn ook in het Duits verschenen 'Handleiding bij de studie der vergelijkende Indogermaansche taalwetenschappen' (1917) was alom in gebruik aan de universiteiten, ook in het buitenland." (Hendriks 1987)

Prof. Schrijnen was de eerste rector magnificus van de Katholieke Universiteit (Radboud Universiteit) Nijmegen.

Professor Terlingenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001520

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1975: Professor Terlingenstraat
ptt post 1978: terlingenstr, prof
verkorte schrijfwijze: Prof Terlingenstraat

Johannes Hermanus (Jan) Terlingen (Utrecht 26 augustus 1902 – Nijmegen 6 oktober 1965), hoogleraar

"Prof. dr. J.H. Terlingen. (...) In 1946 gewoon lector en van 1951 tot 1965 gewoon hoogleraar faculteit der letteren en wijsbegeerte; 1946 tot 1953 italiaans en spaans; 1953 tot 1965 italiaanse en spaanse letterkunde.
Prof. Terlingen bekleedde ook de post van secretaris van de Academische Senaat." (Hendriks 1987)

Zijn echtgenote Lia Lücker (1907-1988) was een dochter van Eugène Lücker. Prof. dr. Jan Terlingen en zijn echtgenote zijn begraven op de Begraafplaats Jonkerbos.

Professor van der Grintenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001521

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor van der Grintenstraat
ptt post 1978: grintenstr, vd
verkorte schrijfwijze: Prof van der Grintenstr

Jozef Hubertus Petrus Maria van der Grinten ('s-Hertogenbosch 1 maart 1885 – Nijmegen 6 november 1932), gemeentesecretaris, hoogleraar; zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 53, www.biografischportaal.nl

"Prof. mr. dr. J.H.G.M. van der Grinten (...) Gewoon hoogleraar faculteit der rechtsgeleerdheid KU, staatsrecht en administratief recht 1923-1932.
Prof. van der Grinten heeft als gemeentesecretaris van Nijmegen het zijne gedaan om de verhouding tussen de universiteit en de gemeente op een goede basis te plaatsen." (Hendriks 1987)

Prof. Van der Grinten is begraven op de Begraafplaats Daalseweg. Zijn oudste zoon Wim van der Grinten (1913-1994)* werd in 1957 benoemd tot hoogleraar burgerlijk recht aan de KU Nijmegen; zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 54.

Professor van der Heijdenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001522

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor van der Heijdenstraat
ptt post 1978: heydenstr, prof vd
verkorte schrijfwijze: Prof van der Heijdenstr

Egidius Johannes Josephus (Gé) van der Heijden (Gouda 12 augustus 1885 – Nijmegen 24 mei 1941), jurist, hoogleraar; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 62-63, www.biografischportaal.nl

"Prof. mr. E.J.J. van der Heijden (...) Gewoon hoogleraar faculteit der rechtsgeleerdheid KU, 1923-1940 burgerlijk recht, handelsrecht en rechtsgeschiedenis; 1940-1941 burgerlijk recht en rechtsgeschiedenis.
Prof. van der Heijden stichtte te Nijmegen de Rota Carolina, een praktische oefenschool voor studenten, die zich op de advokatuur toelegden of een plaats in de rechterlijke macht ambieerden, als zodanig een eersteling en lange tijd een unicum." (Hendriks 1987)

"Van der Heijden, befaamd jurist en geducht ironicus, kon nog aan iedere student gelegenheid geven voor een kennismakingsgesprek bij hem thuis. Bevend ging je er dan heen (hoek Sint-Annastraat / Archipelstraat), maar zo'n bezoek schopte een bleue jongen of meisje effectiever het vreeswekkende leven in dan hij of zij in eenzaam getob zou hebben klaargespeeld." (Van Run 2003, p. 20)

Prof. Van der Heijden is begraven op de Begraafplaats Daalseweg.

Professor van der Veldenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001523

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1956: Professor van der Veldenstraat
ptt post 1978: veldenstr, prof vd
verkorte schrijfwijze: Prof van der Veldenstr

Henricus Eduardus Josephus Maria van der Velden (Eindhoven 10 april 1883 – Nijmegen 25 juli 1923), leraar geschiedenis aan het Gymnasium, stichter Openbare Leeszaal en Boekerij op R.K. grondslag, lid Nijmeegsche Universiteitscommissie; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 140-141, www.biografischportaal.nl

"Prof. dr. H.E.J.M. van der Velden, geboren 1883, was bibliothecaris der Katholieke Universiteit van 1 juni tot 25 juli 1923, tevens was hij benoemd als buitengewoon hoogleraar voor geschiedenis der latere middeleeuwen, vooral i.v.m. humanisme en renaissance.
Prof. v.d. Velden heeft de opening van de universiteit niet mogen mee maken; hij overleed 25 juli 1923." (Hendriks 1987)

Dr. Van der Velden werd in 1923 begraven op de Begraafplaats Daalseweg. Na het overlijden van zijn echtgenote in 1971 is hij herbegraven op de Begraafplaats Jonkerbos.

broer
Professor Van der Velden was een oudere broer van mr. Petrus Ignatius Josephus Maria van der Velden (Rotterdam 6 mei 1890 – Nijmegen 8 november 1964), advocaat, rechter, wethouder en waarnemend burgemeester van Nijmegen van 1 mei 1942 tot 24 februari 1943 en van 19 september 1944 tot 16 oktober 1944.

Professor van Ginnekenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000505

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Professor van Ginnekenstraat
ptt post 1978: ginnekenstr, v
verkorte schrijfwijze: Prof van Ginnekenstraat

Jacobus Johannes Antonius (Jacques) van Ginneken (Oudenbosch 21 april 1877 – Nijmegen 20 oktober 1945), jezuïet, hoogleraar, taalkundige, bekeerder; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 48-49, www.biografischportaal.nl

"Prof. dr. van Ginneken S.J. (...) Gewoon hoogleraar faculteit der letteren en wijsbegeerte KU, nederlandse taal- en letterkunde, vergelijkende indogermaanse taalwetenschap en sanskriet 1923-1945.
Een indrukwekkende en geruchtmakende figuur in de universitaire gemeenschap." (Hendriks 1987)

Professor van Ginneken is op 24 oktober 1945 begraven op de begraafplaats van het klooster Mariëndaal in Velp, gemeente Grave. In of omstreeks 2000 is hij in Nijmegen herbegraven op de begraafplaats van het klooster Berchmanianum. Dit verzamelgraf is in mei 2014 is overgebracht naar de Begraafplaats Jonkerbos.

Professor van Melsenpad

openbare ruimte ID 0268300000001834

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 25 mei 2016: Professor van Melsenpad

Andreas Gerardus Maria (Dries) van Melsen (Zeist 10 november 1912 – Nijmegen 8 oktober 1994), natuurfilosoof, hoogleraar, universitair bestuurder; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 89-90, www.biografischportaal.nl

Prof. dr. A.G.M. van Melsen was van 1946 tot 1977 hoogleraar wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is begraven op de begraafplaats Heilig Land Stichting.

Het pad loopt van de Professor Cornelissenstraat naar de Professor van Weliestraat. Op de tekening met nummer 498631, versie 1, bij raadsvoorstel 70/2016 begint het pad ten westen van de loopbrug die de twee delen van pand ID 0268100000024630 verbindt. De schrijfwijze van de naam is niet in overeenstemming met de spellingvoorschriften.**

Professor van Weliestraat

openbare ruimte ID 0268300000001524

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 15 april 1964: Professor Schrijnenstraat
Raadsbesluit d.d. 13 mei 1970: Professor van Weliestraat
ptt post 1978: weliestr, prof v
verkorte schrijfwijze: Prof van Weliestraat
Raadsbesluit d.d. 25 mei 2016: Professor van Melsenpad (gedeelte)

Franciscus Antonius Maria van Welie (Dreumel 3 december 1886 – 's-Hertogenbosch 24 januari 1968), priester, hoogleraar, rector Piusconvict; zie www.tremele.nl

"Prof. mgr. dr. F.A.M. van Welie (...) Gewoon hoogleraar faculteit der godgeleerdheid voor canoniek recht, en aan de faculteit der rechtsgeleerdheid met gelijke opdracht van 1923 tot 1957.
Het in 1926 geopend Pius-convict stond onder zijn leiding." (Hendriks 1987)

In de periode 1964-1970 maakte Professor van Weliestraat deel uit van de Professor Schrijnenstraat. De Professor van Weliestraat is genummerd vanaf de Professor Cornelissenstraat in de richting van de Molukkenstraat.

In de beslispunten van het raadsbesluit d.d. 25 mei 2016 (raadsvoorstel 70/2016) wordt de Professor van Weliestraat niet genoemd.

Professorenbuurt

wijken 03 Galgenveld, 08 Groenewoud

"omgeving Groenewoudseweg, Heyendaalseweg en Archipelstraat (Galgenveld)" (Hendriks 1987)

Professorenbuurt (vanaf 1953), buurt 'op' Galgenveld en een gedeelte van de wijk Groenewoud:
a. ten oosten van Professor Cornelissenstraat (Galgenveld): Professor de Langen Wendelsstraat, Professor Hoogveldstraat, Professor Huijbersstraat (gedeelte), Professor Molkenboerstraat, Professor Mulderstraat, Professor Regoutstraat (gedeelte), Professor Schillebeeckxplein, Professor Schrijnenstraat, Professor van der Grintenstraat, Professor van der Heijdenstraat, Professor van der Veldenstraat, Professor van Ginnekenstraat;
b. ten westen van Professor Cornelissenstraat (Galgenveld): Professor Asselbergsstraat, Professor Huijbersstraat (gedeelte), Professor Regoutstraat (gedeelte), Professor Rogierstraat, Professor Schlichtingstraat, Professor Terlingenstraat, Professor van Melsenpad, Professor van Weliestraat, Professorenpad;
c. ten zuiden van Groenewoudseweg (Groenewoud): Professor Bellefroidstraat, Professor Bromstraat, Professor Korsstraat;
d. niet aangelegd: St. Radboudplein

De volgende openbare ruimten die naar Nijmeegse hoogleraren zijn genoemd, liggen niet in de Professorenbuurt: Albert Trouwborststraat, Dokter Huijgenhof, Eduard Noyonslaan, Reinier Postlaan, Titus Brandsmastraat.

Professorenpad

openbare ruimte ID 0268300000001525

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1975: Professorenpad

"Toepasselijke naam voor het pad gelegen tussen de parkwoningen in de professorenbuurt, en loopt van de Prof. Huybersstraat naar de Prof. van Weliestraat." (Hendriks 1987)

Promenadebrug (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juli 2015: De Lentloper (GEHEIM)
persbericht d.d. 9 juli 2015: De Lentloper

Tussen de Waalbrug en de Spoorbrug is een brug over de nevengeul (Spiegelwaal) aangelegd die Promenadebrug werd genoemd. Het middendeel van de brug is bestemd voor autoverkeer. De brug verbindt de Lentse Warande met Veur Lent en is op 4 april 2015 in gebruik genomen.

Proosdij

wijk 17 Heijendaal

Teunissen 1933: Praestdij, Praestije, Proostdij

"Naam van een terrein ten noorden van Heyendaal. Karel van Egmond schonk in 1517 aan de St. Stevenskerk acht op dit terrein gelegen hoven tot onderhoud van den Proost." (Teunissen 1933)

"De Proosdij, een complex van bouwland tussen de Groenesteeg en het Heijendaal.
Dit land draagt nog altijd de naam van 'Proosdij' omdat Karel van Egmond in 1517 acht hoeven daarvan 'gelegen noirtwert buyten aen der Landweren onser stat Nijmegen tot onderhoud van den Proost' geschonken had (Proost, de eerste waardigheidsbekleder van een kapittel). Een protocol van 1552 spreekt over land gelegen in die Proostdy by de Landweer. In 1597 'land gelegen in de Proostdye Noordwaarts die Landweer, Zuidwaarts die heyde'." (Hendriks 1987)

Proosdij is ook de naam van een complex van de SSHN (SSH&) aan de Minervaplaats, Muzenplaats en Pegasusplaats, dat in 1983 is gebouwd.

Proosdijweg

openbare ruimte ID 0268300000001526

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 24 april 1936: Proosdijweg
ptt post 1978: proosdywg

De weg is aangelegd op de plaats van de vroegere rozentuin van villa Rozenhof (bouwjaar 1915), St. Annastraat 288 Nijmegen.*

Proostdij

Proosthof

Wijk D (1812)

Kiers 1751¹: Potshoff
Nijmegen 1812: Praalshof
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Praalshof
Wegenlegger 1859: Praabshof
Adresboek 1892: proosthof
Nijmegen 1900: Proosthof
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Proosthof
Raadsbesluit d.d. 5 juli 1951: intrekking

"De naam is ontleend aan de woning van den Proost van het voormalig Nonnenklooster aan de Nonnenstraat. De Proost woonde daar reeds in 1426.
1457: Praitzhoff
1482: Praetzhoff
1544: Praesthoff
1569: Praitzhoff
1777: Praatshof
1781: Praasthof
1800: Prabsthof en
1860: Praalshof." (Teunissen 1933)

"Praabshof : Van de Nonnenstraat tot achter het Gasthuis" (Legger B 1859, nr. 152)

"Op het bedoelde stukje in de stad bevond zich vóór 1388 een Jacob Praets hofstat, waarop een rente stond van 1 obuli, in 1388 overgenomen door Jan Priem.
In de Schepenprotocollen zien we in de periode 1415 t/m 1434 regelmatig een Henric Praet en een Jo Praet in datzelfde stukje bij de Nonnenstraat vernoemd." (Mieke van Veen-Liefrink, 10 januari 2010)

Op de plattegrond van Kiers (1751¹) zijn de gassen met nr. 64 ('Groote gast'), nr. 63 ('Vinke Gaske') en nr. 62 ('Potshof') niet correct weergegeven. Rozengas, Grotegas, Proosthof en de doodlopende Schapengas waren vier gasjes tussen Achter de Vismarkt en Nonnenstraat.

Properziastraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001864

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Properziastraat

Properzia de' Rossi (Bologna ca. 1490 – Bologna 1530), Italiaanse beeldhouwster en houtsnijdster

provinciale wegen

Bij provinciale wegen moet onderscheid worden gemaakt tussen (bewegwijzerde) N-wegen en door de provincie beheerde wegen. N-wegen zijn genummerde hoofdwegen. Ook Rijkswaterstaat en gemeentes kunnen (gedeeltes van) N-wegen beheren. Vaak betreft het in het geval van gemeentes weggedeeltes die voorheen in beheer waren bij de provincie, maar waarvan het beheer aan de gemeente is overgedragen. Er zijn ook gemeentelijke wegen die nooit in het beheer van de provincie zijn geweest, maar die toch genummerd zijn als N-weg.

bewegwijzering
Vanaf 1981 is begonnen met de invoering van driecijferige N-wegnummers ten behoeve van bewegwijzering. Provinciale autosnelwegen hebben een wegnummer dat begint met de letter A. De nummers N2xx en N3xx worden ook voor bewegwijzering gebruikt. N7xx en N8xx hebben alleen een administratieve functie. Na overdracht van een weg aan de gemeente hebben ze geen functie meer.

Provinciebuurt

Een voorstel van B&W om aantal 'onbeduidende' in straten Nijmegen-Oost te noemen naar Nederlandse provincies stuitte in 1923 op weerstand van de gemeenteraad. In het raadsvoorstel d.d. 14 september 1923 stonden de volgende namen: Brabantschestraat, Drentschestraat, Hollandschestraat, Limburgschestraat, Overijselschestraat, Utrechtschestraat, Zeeuwschestraat.

De heer Dobbelmann keerde zich in de raadsvergadering tegen het voorstel om de namen van provincies aan deze straten te geven:

"Op zichzelf heeft hij daar niets op tegen. Zulke namen zijn gemakkelijk te onthouden. Maar hij vindt het verkeerd ze te geven aan zulke onbeduidende straten. Als men bekend is te Amsterdam en dus weet welk soort straat de Utrechtschestraat bijvoorbeeld is, zou spreker B. en W. willen voorstellen een ander soort straten naar de provincies te noemen en deze andere namen te geven, bijvoorbeeld naar dieren, zoals: Hazenstraat, Konijnenstraat en dergelijke." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1923, pag. 735)

De gemeenteraad besluit op 26 september 1923 het voorstel van B&W aan te houden. In de raads­vergadering van 10 oktober 1923 gebeurt hetzelfde met het gewijzigde raadsvoorstel met de namen van vissen.

Psalm 119

"Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan." (Psalmen 119:1)

De weg naar Wijchen die op zondagmiddag door de jongens van de Weesinrichting Neerbosch (Kinderdorp Neerbosch) te voet werd afgelegd, werd Psalm 119 genoemd. Deze bijzonder lange wandeling voerde langs de Smallesteeg. Psalm 119 telt 176 verzen en staat bekend als de langste psalm. De oude Nederlandse berijming (1773) had 88 coupletten. In de nieuwe berijming (1967) is het aantal teruggebracht tot 66.

Pskovlaan

openbare ruimte ID 0268300000000124

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 11 april 1990: Pskovlaan
ptt post 1991: pskovln

Pskov, stad met ongeveer 200.000 inwoners in West-Rusland aan de grens met Estland, sinds 1987 stedenband met Nijmegen

Pulsenberg

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Pulsenberg

De Pulsenberg ligt op het minuutplan uit 1822 tussen de De Vuilkuilsche Weg (Floraweg) en de De Voorstads Laan, ten noorden van De Molenberg.

perceelnaam
'Een Stuk Bouwland den Pulsenberg genaamd, groot ongeveer twee morgen' is op 30 juni 1794 tegelijk met het buitengoed Ruimzigt aan Judith Petronella van de Sande (1775-1845) toebedeeld (bron: schepenprotocol d.d. 26 juni 1798). Het perceel bouwland werd in 1802 en 1808 verkocht; zie ook Nieuw Protocol van Bezwaar (Oud‑Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 2098, folio's 71-72).

Volgens oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) Petronella Aletta van Elsbroek (1755-1842) eigenaar van kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B: Hees (één Blad), perceel nr. 39 (grootte 2.74.80).

Verschillende percelen in de omgeving hadden dezelfde naam. In een aankondiging van de verpachting van bouwland op 29 augustus 1932 door notaris Hekking stond:

"A. Onder Hees, kadastraal bekend gemeente Neerbosch: (...)
2. Het perceel in het Voorstadsche veld aan de Marialaan, genaamd 'DE PULSENBERG', groot 0.61.16 H.A., kad. bekend als voren, Nos. 1942 en 1944; in pacht bij A. TH. ALBERS." (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 20 april 1932)

Perceel nr. 1942 lag aan de noordzijde van de Marialaan ten westen van Marialaan 98 (bouwjaar 1930) en perceel nr. 1944 aan de zuidzijde ten westen van Marialaan 57 (bouwjaar 1925).

"De begrenzing naar het Oosten is ten gevolge van oude buitenwerken der vesting en den aanleg van de spoorlijn onzeker. Ik meen dat het beter zal zijn den door Mr. Smeets aanbevolen naam ['de Pulsbergsche­weg' /RE] te reserveren voor een der wegen die in de nabijheid van der R.K. Kerk in den Krayenhofflaan zullen worden aangelegd." (gemeentearchivaris, 3 april 1935)

Villa Alpha
Op de topografische kaarten (Bonnebladen, blad 533 - Nijmegen) uit de periode 1868-1895 staat de naam Pulsenberg op de plaats waar dijkgraaf mr. Reinier van Harencarspel (1832-1906) in 1878 een villa liet bouwen die Villa Alpha zou worden genoemd. De naam van de villa houdt mogelijk verband met het adres Wijk E, nr. 1, in de periode 1880-1890. Op de kaarten uit de periode 1903-1913 is de naam Pulsenberg vervangen door Villa Alva (sic). Villa Alpha, Nieuwe Nonnendaalscheweg 2, is eind 1912 gesloopt.

Putterstraat

openbare ruimte ID 0268300000001527

wijk 21 Wolfskuil

raadsvoorstel d.d. 8 februari 1916: Puttersstraat
Raadsbesluit d.d. 12 februari 1916: Putterstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Putterstraat
ptt post 1978: putterstr

putter, distelvink (Carduelis carduelis), zangvogel uit de vinkenfamilie (Fringillidae)

De Putterstraat loopt van de Pastoor Zegersstraat tot het Nachtegaalplein inclusief de openbare ruimte onder het monumentale poortgebouw (bouwjaar 1916). De geometrie is sinds het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 niet gewijzigd.

De woningen (bouwjaar 1916) met de huisnummers 1 t/m 11 en 2 t/m 6 zijn in 2011 gesloopt. De woning met adres Putterstraat 8 Nijmegen (ingetrokken: 28-02-2017) bevond zich in het nog bestaande poortgebouw aan het Nachtegaalplein.

Pyrmontsingel

Q...

StatCounter