G

Gabriel García Márquezstraat

openbare ruimte ID 0268300000001779

wijk 60 Ressen

raadsvoorstel d.d. 14 oktober 2014 (135/2014): Gabriël García Márquezstraat
Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: afgevoerd
raadsvoorstel d.d. 4 november 2014 (135/2014) (gewijzigd): Gabriel García Márquezstraat
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Gabriel García Márquezstraat
verkorte schrijfwijze: G García Márquezstr
Besluit B&W d.d. 28 april 2015: vaststelling geometrie
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Gabriel García Márquez (Gabriel José de la Concordia García Márquez) (Aracataca 6 maart 1927 – Mexico 17 april 2014), Colombiaans schrijver, winnaar Nobelprijs voor de Literatuur (1982)

De naam Gabriel García Márquezstraat is de enige straatnaam in de gemeente Nijmegen met twee accent aigu's. De geometrie van de openbare ruimte is op 28 april 2015 voor het eerst vastgesteld. Op de straat­naamborden die begin 2017 zijn aangebracht, ontbreekt het eerste accent aigu.

Gaert van Tryestgesken

Gaert van Triest († 1566), trouwde op 28 januari 1542 in Nijmegen met Wendel Kanis.

"Vervallen naam (1566) van een niet nader aan te duiden gas. Godefried of Gaert van Triest was schepen in 1560-1565 en stierf in 1566." (Teunissen 1933)

Teunissen (1933) vermeldt bij Beynumsgas dat deze in de 16e eeuw van Triestgesken genoemd werd, naar Godfried van Triest die aan de linkerzijde van de straat woonde. Ook Daniëls (1949) situeert deze gas in de Broerstraat.

"III. Het Kanishuis (...)
Merkwaardigerwijze werd de erneven liggende gas niet dan vrij laat, en dan naar het schijnt nog zelden, naar het Kanishuis genoemd. We vonden slechts:
Gaert van Tryestgesken 1566 (van Schevichaven, 'Straten' enz., pag. 234).
Geritt van Trystgesken 1.2.1600, Schepenprotocol.
Trystengeske 11.4.1597 en 22.7.1615, Schepenprotocol.
Jegersgas 17.2.1663, Schepenprotocol." (Daniëls 1949, p. 94)

"Originele Schepenacte 1640, 12 Maart (...) (De achterkleinkinderen uit het eerste huwelijk van Jacob Kanis verkopen hier het huis aan Werenfried van Wichen, die het, volgens van Schevichaven reeds in 1634, zeker reeds in 1636, in huur bewoonde. Cornelis de Jeger was in 1591 met zijn familie uitgeweken)." (Daniëls 1949, pp. 96-97)

Gaffelstraat

openbare ruimte ID 0268300000001076

wijk 10 Nije Veld

Besluit B&W d.d. 6 februari 1940: Gaffelstraat
ptt post 1978: gaffelstr

gaffel, tweetandige vork (landbouwwerktuig)

Gaiushof

openbare ruimte ID 0268300000000018: ingetrokken

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Gaiushof
Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: intrekking

Gaius (ca. 110 - 180), Romeins jurist

"Gaius, ook Gajus gespeld (117-180), beroemd Romeins rechtsgeleerde, schrijver van leerboek over Romeins recht, de 'Institutiones', het enige bijna volledig bewaard gebleven werk van een klassiek Romeins jurist. Zijn werk diende als model voor de justiaanse codificatie en vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van het Romeins recht." (Hendriks 1987)

De Gaiushof tussen het Spinozapad en de Thomas van Aquinostraat is in 2018 verdwenen in verband met sloop- en nieuwbouw van de zogenaamde instituutsbebouwing.

Galgenveld¹

openbare ruimte ID 0268300000001558 (administratief gebied)

CBS-code BU02680203 (was: BU02680003)
wijk 03

Volkstelling 1947: buurt 03 Indische buurt
Woningtelling 1956: buurt 05 Galgeveld
Volkstelling 1960: buurt 03 Galgenveld (gewijzigd)
Volkstelling 1971: buurt 03 Galgenveld (wijk)
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Galgenveld
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Galgenveld (per 1 januari 2007)

Galgenveld, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Oost met Indische buurt (inclusief Javabuurt) en Professorenbuurt (gedeelte)

Bij de Volkstelling 1947 was de wijk Galgenveld een deel van de Indische buurt. Deze buurt werd bij de Woningtelling 1956 onderverdeeld in drie buurten, waaronder de nieuwe buurt Galgeveld (zonder n) die tussen de Archipelstraat en de Groenewoudseweg lag. Bij de Volkstelling 1960 is Galgeveld samengevoegd met de Indonesische buurt tot de buurt Galgenveld (met n). Voor 1960 lag het gebied tussen de Groesbeekseweg en de Gelderselaan in het Broerdijkkwartier.

kadastrale gemeente Hatert, Sectie A (1822): Het Galgeveld

"Galgeveld. Terrein tusschen de Franschestraat en den Groenewoudscheweg. De naam herinnert aan het feit, dat op dit terrein oudtijds het schavot werd opgericht. Hier werden doodvonnissen voltrokken." (Teunissen 1933)

Voor de executie van een zekere Derick Clerck, een Engelsman, op 12 november 1611 werd een nieuwe galg gebouwd:

"Op 17 november betaalt de rentmeester een bepaalde som aan de stadstimmerman. Met zijn knechten had de laatste een nieuwe galg opgericht. Behalve de aankoop van het benodigde hout hadden vooral arbeidslonen deze nogal aanzienlijke stadsuitgave veroorzaakt. De rekening zegt erbij dat de galg was komen te staan 'op der Stadts Daell' (...)." (Hermesdorf 1964, p. 174)

De driehoek Gelderselaan, Postweg en Groesbeekseweg wordt door rechtshistoricus prof. Hermesdorf genoemd als mogelijke plaats. De rest van Galgenveld is pas door de later aangelegde Groesbeekseweg van deze driehoek afgescheiden.

"Het is zeker niet uitgesloten, dat ook het tegenwoordige Galgenveld vroeger tot de laagte, tot 'der Stadts Daell' behoorde. Het is een uiterst aannemelijke veronderstelling, die dan tevens voor dit gedeelte van de daal de plaatsaanduiding Galgenveld verklaart." (Hermesdorf 1964, p. 225)

1904
Op 7 mei 1904 stelde de gemeenteraad een 'Plan van Uitbereiding' ex artikel 28 van de Woningwet vast. Voor de gronden die bestemd zijn voor de aanleg van straten en pleinen werd een bouwverbod opgelegd.

"Het plan van uitbreiding is ontworpen op het zoogen. Galgenveld, dat begrensd wordt door de St. Annalaan, de Fransche straat, den Groesbeekschen weg en den weg die laatstgenoemden weg tegenover het café 'Groenewoud' met de St Annalaan nabij den spoorweg viaduct verbindt (ten deele de Groene straat). Voor zooverre binnen de genoemde grenzen een deel van het terrein door een particuliere maatschappij voor den aanleg van een villapark is bestemd (villapark Groenewoud), is het niet in het ontwerp van het plan van uitbreiding begrepen." (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 19 februari 1904)

In 1906 werden de eerste huizen aan het begin van de zogenaamde Fransche dwarsstraat (Javastraat) gebouwd. In 1909 is de eerste straatnaam vastgesteld (raadsbesluit d.d. 27 maart 1909). In het oudste deel van de Indische buurt is de stratenloop uit het uitbreidingsplan uit 1904 nog altijd herkenbaar.

Galgenveld²

In de adresboeken uit de periode 1907-1912 wordt de naam Galgenveld gebruikt in combinatie met huisnummer 1 voor het enige pand in de wijde omgeving.

Villa Dahlhaus*
Op 20 januari 1905 is aan Jacobus Theodorus Alouisius Dahlhaus (1860-1925) vergunning verleend om 'een gebouw, bestaande uit 3 woningen en eene bergplaats, op te richten nabij den Groesbeekschen weg'. Het bouwplan uit 1905 is slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Het adres is een aantal malen malen gewijzigd:

- vanaf 1905 : Galgenveld 1
- vanaf circa 1913 : Slichtenhorststraat 124
- vanaf circa 1921 : Sumatraplein 1-2
- vanaf 23 oktober 1937 : Sumatraplein 27-29

Galgenveld is ook de naam van een complex van de SSHN (SSH&) aan de Professor Huijbersstraat, dat in 1969 is gebouwd.

Galgeveld

Galiciëstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001657

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Galiciëstraat

Galicië (Galicia), autonome regio in het uiterste noordwesten van Spanje met de hoofdstad Santiago de Compostela

Galileïstraat

openbare ruimte ID 0268300000001077

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Galileïstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Galileïstraat
ptt post 1978: galileistr

Galileo Galilei (Pisa 15 februari 1564 – Arcetri 8 januari 1642), Italiaanse natuur- en sterrenkundige

"Galileo Galilei (1564-1642), Italiaanse fysicus en astronoom, aanhanger van Copernicus, door de Romeinse Inquisitie vervolgd en tot herroeping van zijn opvattingen gedwongen. Galilei geldt als de eerste vertegenwoordiger van de mechanische natuur filosofie, die zich baseert op waarneming en experiment en op de inductieve methode. Ontdekte o.a. de wetten van de vrije val. (zie Copernicusstraat)." (Hendriks 1987)

Galvanistraat

openbare ruimte ID 0268300000000189

wijk 15 Grootstal

raadsvoorstel d.d. 26 november 1996 (225/1996): Calvanistraat
Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Galvanistraat

Luigi Galvani (Bologna 9 september 1737 – Bologna 4 december 1798), Italiaanse arts en natuurkundige, bekend door zijn ontdekking van elektriciteit; naar hem zijn genoemd het galvanisatieproces, de galvanische cel, de galvanometer.

Gangetje

Gangetje van Koper

[bord]

Ganzenheuvel

openbare ruimte ID 0268300000001078

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Feltman 1669: Ganseheuvel
Kiers 1751¹: ganse Heuvel
Van Suchtelen 1779: Gansen Heuvel
Nijmegen 1812: Cansenheuvel, Gansenheuvel
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Ganzenheuvel
Adresboek 1892: ganzenheuvel
Wegenlegger 1858: Ganzenheuvel
Nijmegen 1900: Ganzenheuvel
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Ganzenheuvel
Raadsbesluit d.d. 22 september 1954: Ganzenheuvel
ptt post 1978: ganzenheuvel

"De naam komt reeds in 1410 voor. Aan deze straat is een plaatsje gelegen, dat vroeger Palmboom genoemd werd, naar een aanzienlijk huis, later logement (1629 tot omstreeks 1825). In 1629 kocht Gerard Palmerts het huis, dat tot 1715 in het bezit van zijn familie bleef." (Teunissen 1933)

Op de Wegenlegger uit 1858 komt de naam Ganzenheuvel twee maal voor:

- "Van het midden der Priemstraat tot het Kruis van de Ganzenheuvel en Heuveltje" (Legger A 1858, nr. 14);
- "Van het Kruis tot het midden in de Hezelstraat" (Legger A 1858, nr. 15).

"In 1954 besloot de raad om aan de straat, die een verbinding vormt tussen de Smidstraat en de Lange Hezelstraat, de naam Ganzenheuvel te geven. (...)" (Hendriks 1987)

Het besluit uit 1954 hield verband met het afbreken van de panden in de driehoek Ganzenheuzel, Heuveltje en Lange Hezelstraat. De nieuwe openbare ruimte en het voormalige Heuveltje kreeg dezelfde naam als de aangrenzende verbinding tussen de Lange Hezelstraat en de Smidstraat.

Gapersgas

Kiers 1751¹: Gapers Gaske
Van Suchtelen 1779: Gapers gas
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Gapers Gastje
Adresboek 1892: gapersgas
Nijmegen 1900: Gapersgas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Gapersgas
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951: intrekking (per 28 februari 1951)

"De gas was reeds in 1412 bekend: Mijchgijelsgasse
1457: St. Michielsgasse
1481 en voor het laatst in 1600: Lubbertsgasse
1521: St. Michielsgesken
1531: Lubbersgas
1579: St. Lucasgesken
1612: 't Gapersgesken
1615: St. Michiels nu Gapersgasje
1625: Geuwersgasken
1779: St. Lucasstraatje.
De bestaande naam is ontleend aan een borstbeeld (de gaper) dat geplaatst was tegen het huis aan de Korte Burchtstraat bij den ingang der gas." (Teunissen 1933)

Gapershof

openbare ruimte ID 0268300000001079

wijk 00 Benedenstad

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Gapershof
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951: inwerkingtreding
ptt post 1978: gapershof

De Gapershof ligt aan de Platenmakersstraat in de buurt van de verdwenen Gapersgas.

García Lorcastraat

openbare ruimte ID 0268300000001777

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: raadsvoorstel afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: García Lorcastraat
Besluit B&W d.d. 28 april 2015: vaststelling geometrie
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, Granada 5 juni 1898 – Víznar of Alfacar, Granada 18 augustus 1936), homoseksuele Spaanse dichter en toneelschrijver

Op 17 juli 1938 begon de Spaanse Burgeroorlog. García Lorca werd een maand later op de weg van Víznar naar Alfacar door de nationalistische aanhangers van Franco vermoord.

De geometrie van de openbare ruimte is op 28 april 2015 voor het eerst vastgesteld. Op de straatnaam­borden met het onderschrift 'Spaans schrijver 1898-1936' die begin 2017 zijn aangebracht, ontbreekt het accent aigu en de voornaam Federico.

García Márquezstraat

Garnizoenslaan

openbare ruimte ID 0268300000000214

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 17 september 2003: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 2003: Garnizoenslaan

"Meer dan 90 jaar is het Limosterrein, gelegen tussen de Koolemans Beijnenstraat, Groesbeekseweg, Gelderselaan, Postweg en van 't Santstraat een afgesloten kazernegebied geweest." (raadsvoorstel 172/2003)

Raadsvoorstel 172/2003 werd op 17 september 2003 van de agenda afgevoerd.

gassen

gas, de, gassen [gas·sen], oorspronkelijke benaming voor straat (Hoogduits: Gasse)

"Uniek in Nijmegen zijn de zogenaamde gassen, kleine stegen in het stratenpatroon van deze steile gemeente. De naam komt van het Duits. Nijmegen is de enige plaats in Nederland met gassen." (Leseman 2003)

Gorissen (1956) vermeldt in een voetnoot een gas in Lent en een in Zyfflich.

"De smalle straatjes worden alhier niet, gelijk in Holland, stegen, maar gassen genoemd, terwijl slechts ééne straat in de geheele stad, en wel (hetgeen vrij zonderlink is) ééne der breedste, de Hertogsteeg namelijk, den naam van steeg voert." (Ten Hoet 1826, p. 8)

"Niet alle gassen waren abnormaal smal; de Begijnengas, de Papengas en Ottengas waren even breed als normale straten. Hieruit blijkt reeds afdoende dat de middeleeuwse volksmond aan de gas helemaal niet de minderwaardige betekenis gaf, die wij erin voelen." (Delahaye 1956)

Volgens opmetingen uit de 19e eeuw (bron: Delahaye 1956) was de Begijnengas 'enige centimeters meer dan 13 voet' (circa 4,1 m), de Papengas '11½ voet' (3,6 m) en de Ottengas '6 centimeters meer dan 11 voet' (3,5 m). De smalste gas was de Schapengas met een breedte van '5 centimeters méér dan 4 voet' (1,3 m). De voet had in Nijmegen een lengte van 31,3 cm.

-gas, -gasje
Op 9 juli 1924 zijn de namen van 25 gassen voor het eerst formeel door de gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien zijn veertien namen ingetrokken (waarvan twaalf in de periode 1950-1951). Vier van deze namen zijn hergebruikt. Inclusief drie nieuwe namen telt Nijmegen thans negentien zogenaamde gassen (situatie sinds 16 mei 2018).

a. bestaande namen (vastgesteld vanaf 1950): Arsenaalgas, Bezembindersgas, Duivengas, Gulden Wagengas, Halvegas, Hanengas, Kerkegasje, Mussengas;
b. andere bestaande namen (vastgesteld in 1924): Kabelgas, Karrengas, Keumegas, Kronenburgergas, Lompenkramersgas, Ottengas, Papengas, Pepergas, Vijfringengas, Vinkegas, Vlaamschegas;
c. verdwenen namen (vastgesteld in 1924): Bezembindersgas, Beynumsgas, Duivengas, Gapersgas, Grootegas, Hanengas, Jodengas, Kaaskorversgas, Kerkegasje, Pikkegas, Rozengas, Rozenkransgas, Schapengas, Scheidemakersgas;
d. andere verdwenen namen (vanaf de 14e eeuw): Abeelegas, Bemmelgas, Bloemengeske, Borchgrevengeske, Bronckhorstgasje, Claes Duvengesken, Ceellikengasje, Cellenbroedersgas, Clappersgas, Clockegas, Cobe'sgas, Collertsgas, Comegas, Cuypersgasje, Engelengasken, Fier Nevengas, Flansgasje, Flemynsgas, Floringgasje, Florisgas (bis), Frederick Nevengeske, Gaert van Tryestgesken, Geimergas, Gembergesken, Genevergasken, Geuwersgas, Gijbengas, Gijmergas, Glasblasersgesken, Goosjen Stuyersgesken, Goudgraversgas, Gouverneursgas, Groenegas, Gymergas, Halve Gas, Heddelbertsgasse, Heer Robbertsgas, Heer van Gentsgeske, Hekkegas, Herman Collertsgas, Holtgensgesken, IJpergasje, Iepergasje, Iserengas, IJzerengas, Jacob Venboetsgas, Jan Abeelegas, Jegersgas, Johan Ottensgas, Juickmansgas, Kattengasje, Kerkegasje, Kerskorffsgas, Kersmekersgesken, Klokkenbergsegas, Klokkengas, Koegas, Koemegas, Koestergasken, Komengas, Kortegasje, Kostersgas, Kreijtsgasse, Kriekenbeekgas, Krommegas, Kruytgasje, Kuipersgas, Lagegas, Lepergas, Lieve Vrouwengas, Lolbergas, Lollardengas, Lombardsgas, Lubbertsgas, Lutgen Meistersgas (Lent), Neuengas, Nevengas, Nottegas, Nyegesken, Nygasse, Nytgasse, Onze Lieve Vrouwengas, Otto'sgas, Pastoorsgasje, Pedelersgasse, Pompengasje, Quadegas, Robbertsgesken, Roosegasje, Rozemarijngas, Schaapsgas, Schevichavengasje, Sleutelgas, Spinhuisgasje, Swanegasch, St. Jacobsgas, St. Jansgas, St. Lucasgas, St. Michielsgas, Stillevegersgas, Taybertsgas, Tellersgesken, Teybersgas, Trompettersgasje, Trystengesken, Tybersgas, Vildersgas, Villersgas, Vlooiegasje, Vrouwengas, Vunckengas, van Triestgesken, Werenfried van Wychensgas, Winkelgasje, Woesicksgas, Wusicksgas, Zellersgas, Zwanengas;
e. niet-bestaande namen: Geertrudisgas, Guusjegasje, Lambertusgas

De Halve Tromp en St. Jansplaats waren halve gassen waarvan de naam niet op -gas eindigde.

Gasthuis

Gasthuis Bouwing

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D en E (1822): De Gasthuis Bouwing
Teunissen 1933: Gasthuis Bouwing

"Terrein onder Hatert bij den Vossendijk." (Teunissen 1933)

Met het begrip 'bouwing' duidt men in rivierengebieden breed-opgezette landbouwbedrijven die op extensieve wijze gevoerd werden (bron: nl.wikipedia.org). Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was Het Oude Burger Gasthuis van Nijmegen de eigenaar. Op het verzamelplan van de kadastrale gemeente Hatert staat de naam 'Gasthuis Bouwing' (zonder lidwoord) in twee secties bij verschillende bouwhoven vermeld.

Door de grenscorrectie (Wet van 6 juli 1983, Stb. 327) in verband met de komst van Rijksweg 73 (A73) ligt deze locatie sinds 1 januari 1984 in de gemeente Wijchen.

Neerbosch
In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 26 juni 1881 werd de verpachting aangekondigd van 'De BOUWHOF genaamd »de Gasthuisbouwing”, gelegen onder Neerbosch en Ewijk, groot 30.81.90 H.A.'

Uit de akte d.d. 6 juli 1881* van notaris Böhtlingk blijkt dat het gaat om 18 verschillende percelen (28,389 ha) in de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie F: Neerbosch, en 'de Eerste Mulderskamp' (perceel nr. 9) in de kadastrale gemeente Ewijk, Sectie C: het Broek.

Gasthuisbos¹

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Gasthuisbos
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1980: Gasthuisbos
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Gasthuisbos
Raadsbesluit d.d. 4 november 1992: intrekking

"veldnaam in Neerbosch en bekend sedert het midden van de 17e eeuw" (Hendriks 1987)

Bij een openbare verkoop op 7 december 1892 in Neerbosch worden 'In het Gasthuisbosch' onder Wijchen '15 perc. EIKENBOOMEN op de Laan in de Horst' te koop aangeboden (bron: Provindiale Geldersche en Nijmeegse Courant van 4 december 1892).

Gasthuisbos, niet meer bestaande buurtnaam, westelijke helft van de wijk 't Bos

Wijk 43 't Bos met de buurten Gasthuisbos en Kerkenbos is gewijzigd in wijk 43 Kerkenbos; het raadsbesluit van 28 februari 1980 betreffende de buurtnamen Gasthuisbos en Kerkenbos is op 4 november 1992 voor de tweede maal ingetrokken.

Gasthuisbos²

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: gasthuisbos

Gasthuisbos was voor 4 november 1992 de naam van alle straten in de buurt Gasthuisbos in de wijk 't Bos waarvoor geen andere namen waren vastgesteld.

In aanvulling nr. 24* op het postcodeboek 1978 stond het adres 'gasthuisbos 1207 oneven 6546 BH'. Dit adres en de postcode zijn als gevolg van het raadsbesluit d.d. 4 november 1992 vervallen.

Gasthuisplaats

Teunissen 1933: Gasthuis Plaats

Gasthuisweide

"Vervallen naam van een stuk wetland, dat gelegen was buiten de (oude) Hezelpoort." (Teunissen 1933)

"Op de kaart van Van Deventer (fig. 30) is verder goed te zien dat de Koningsstraat tot aan de Marschdijk de zuidelijke begrenzing van de laag gelegen Gasthuisweide vormde. De bijna haaks op de Koningsstraat aangelegde Marschdijk vormde de westelijke begrenzing van de Gasthuisweide," (Van Enckevort e.a. 2020, p. 46)

Figuur 30 (p. 47) is een 'Gegeorefereerde uitsnede van een getrouwe kopie van de kaart van Jacob van Deventer uit 1557.'.

Gaussstraat

openbare ruimte ID 0268300000001080

wijk 15 Grootstal

raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1957: Pascalstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Gaussstraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Gaussstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Gaussstraat
ptt post 1978: gaussstr

Johann Carl Friedrich Gauß (Carl Friedrich Gauss) (Braunschweig 30 april 1777 – Göttingen 23 februari 1855), Duitse geleerde

"Karl F. Gauss (1777-1855), Duits wis- en sterrenkundige, een der grootste wiskundigen van alle tijden, leverde de grondslag voor de nieuwe getallentheorie (reciprociteitswet). Hij legde de eerste electromagnetische telegraaflijn aan. Zijn hoofdverdienste lag echter op het gebied van de zuivere en toegepaste wiskunde." (Hendriks 1987)

Gavottestraat

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Gavottestraat

gavotte, dans in tweedelige maatsoort (2/2) met karakteristiek ritme

Gaziantepplein

openbare ruimte ID 0268300000001705

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012: Gaziantepplein
Raadsbesluit d.d. 12 oktober 2016: wijziging geometrie

Gaziantep (klemtoon op de laatste lettergreep), stad met 1,3 miljoen inwoners in de gelijknamige provincie in het zuidoosten van Turkije ongeveer 50 kilometer van de Syrische grens

In 2009 werd in Gaziantep de Nijmegen Bulvarı* (Nijmegen Boulevard) naar Nijmegen genoemd. Vanwege een diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije heeft de gemeenteraad van Gaziantep op 16 maart 2017 besloten de straatnaam te veranderen in Özgürlük Caddesi (Vrijheidsstraat). Het is niet duidelijk of dit besluit is uitgevoerd. De Özgürlük Caddesi ligt elders in Gaziantep.*

Gaziantep had vanaf 2006 een stedenband met Nijmegen. Vanaf maart 2017 was stedenband bevroren.* Op 9 juni 2021 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel om de stedenband met Gaziantep formeel te beëindigen.

Voor de nieuwe rotonde Neerbosscheweg - Energieweg is op 3 oktober 2012 de naam Gaziantepplein vastgesteld. De naamgeving had aanvankelijk ook betrekking op het (brom)fietspad aan de zuidzijde van het plein inclusief het weggedeelte in de naamloze tunnel. De geometrie van de Dorpsstraat, Energieweg, Neerbosscheweg en het Gaziantepplein is vier jaar later aangepast (raadsbesluit d.d. 12 oktober 2016).

gebouwen en bouwwerken

a. Ark van Oost, De Biezantijn, De Boog, De Grondel, De Kampenaar, De Klif, De Ster, De Triangel, Eiermarkt, Elckerlijc, Jan Massinkhal, Keizer Karel, Kelfkensbos, Mariënburg, Post West, Roomsche Voet, St. Jacobstoren, St. Stevenstoren, Stadhuis, 't Hert, Thermionpark, Zwanenhoek (gesloopt);
b. enkele niet-vastgestelde namen: Arsenaal, Bastion, Belvedère, De Brack, Fort Beneden Lent, Fort Boven Lent, Kronenburgertoren, St. Nicolaaskapel, Stadion De Goffert, Stadhuis, Stratemakerstoren, Triavium

Huis De Stelt is een openbare ruimte van het type 'weg'.

De gemeenteraad kent per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken (artikel 2, tweede lid, Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019).

Gebroeders Van Limburgplein

openbare ruimte ID 0268300000000262

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 9 april 2008: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: Gebroeders Van Limburgplein
verkorte schrijfwijze: Gebr Van Limburgplein
raadsvoorstel d.d. 9 april 2019 (35/2019): Gebroeders Van Lymborchplein
Raadsbesluit d.d. 5 juni 2019: verworpen

plein op de Hessenberg ten oosten van het Johan Maelwaelplein dat genoemd is naar:

Herman, Paul en Johan van Lymborch (Gebroeders van Limburg) (Nijmegen 1385/88 – Bourges 1416), schilders, boekverluchters; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 85-86, www.biografischportaal.nl

De voorouders van de Nijmeegse schilders kwamen uit Limburg (Frans: Limbourg)*, een stad in België tussen Aken en Luik. Limburg was de hoofdstad van het hertogdom Limburg.

De hoofdletter V in de naam Gebroeders Van Limburgplein is gebaseerd op een 'Taaladvies' d.d. 15 februari 2008 van het Taalunieversum, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Taalunie, de Taaltelefoon en het Genootschap Onze Taal. Het is advies is gebaseerd op de regels voor het schrijven van persoons­namen.*

Op 7 juni 2018 zond Stichting Maelwael Van Lymborch (was: Stichting Gebroeders Van Limburg) aan de Werkgroep Straatnaamgeving van de gemeente Nijmegen – vertrouwelijk – een 'Voorstel voor naams­wijziging Gebroeders van Limburgplein in Gebroeders van Lymborchplein' d.d. 5 juni 2018. De ambtelijke werkgroep nam op aanvankelijk een afwachtende houding aan, maar na een overleg met wethouder Noël Vergunst schreef de coödinator straatnaamgeving:

"Het gesprek dat ik gisteren met Noël had over de gebroeders was kort en krachtig: hij wil dat we een voorstel voorbereiden om de naam aan te passen." (e-mailbericht d.d. 26 februari 2019 13:44)

Het raadsvoorstel d.d. 9 april 2019 om de naam Gebroeders Van Limburgplein te wijzigen in Gebroeders Van Lymborchplein is op 5 juni 2019 zonder beraadslaging door de gemeenteraad verworpen met 6 stemmen voor en 32 tegen.

Maastricht
Op 21 juli 1936 heeft de gemeenteraad van Maastricht een straat genoemd naar de miniaturisten Jean, Paul en Armand van Limburg. De Gebroeders van Limburgstraat in Maastricht ligt in de buurt Boschpoort.

Gebroeders Van Lymborchplein

Gedeputeerdenplaats

Teunissen 1933: Gedeputeerde Plaats

"Open plaats aan de Korte Burchtstraat bij het Raadhuis." (Teunissen 1933)

Deze plaats is vanaf de Burchtstraat toegankelijk via de Gedeputeerdenpoort. Onder deze poort bevinden zich drie gedenkstenen die herinneren aan de oorlog in Nederlands-Indië **; twee andere herinneren aan de geallieerde militairen en operatie Market Garden.*

Gedeputeerdenpoort

Gedeputeerdenstraat

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Gedeputeerdenstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Krekelstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Krekelstraat

Geeltje

Geelvoetweg

Geeresteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000001081

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Geeresteinstraat
ptt post 1978: geeresteinstr

"Gerestein, beter, Geeresteijn, oud adellijk huis in de Tielerwaard. Dit adellijk huis is met de daartoe behorende gronden, de 6 april 1332, door de toenmalige eigenaar, Hendrik van Balveren vrijwillig opgedragen aan Reinald, graaf van Gelre en Zutphen." (Hendriks 1987)

Een ander kasteel Geerestein uit het einde van de 14e eeuw lag direct ten noorden van het dorp Woudenberg in de provincie Utrecht. Uit de toelichting van B&W bij het raadsvoorstel van 7 december 1960 blijkt dat de straat is genoemd naar het onder Wadenoijen gelegen kasteel.

Geerkamp

Geert Grootelaan

Besluit B&W d.d. 13 oktober 1965: aangehouden
brief B&W d.d. 21 april 1966: Geert Grootelaan
Besluit B&W d.d. 27 september 1967: handhaving
Besluit B&W d.d. 15 november 1967: Geert Grooteplein Zuid

Geert Grooteplein

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 27 september 1967: Geert Grooteplein
Besluit B&W d.d. 15 november 1967: Geert Grooteplein

openbare ruimte tussen Geert Grooteplein Noord en Geert Grooteplein Zuid

B&W hebben op zowel op 27 september 1967 als op 15 november 1967 ingestemd met de naam voor het middenplein. Een intrekkingsbesluit is niet aangetroffen.

Geert Grooteplein Noord

openbare ruimte ID 0268300000001082

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 13 oktober 1965: aangehouden
brief B&W d.d. 21 april 1966: Gerard van Swietenlaan
voorstel universiteitsbestuur d.d. 28 juli 1967: Geert Grooteplein Noord
Besluit B&W d.d. 27 september 1967: niet akkoord
Besluit B&W d.d. 15 november 1967: Geert Grooteplein Noord
ptt post 1978: grootepln n, g

Geert Groote (Deventer oktober 1340 – Deventer 20 augustus 1384), prediker; zie www.biografischportaal.nl

"Geert Groote (1340-1384), Nederlands prediker, stichter van de Broederschap des Gemenen Levens. Van hem ging de Moderne Devotie uit. Gevierd prediker, bestreed krachtig de in de kerk geslopen misbruiken. Vestigde zich in 1379 te Deventer, waar hij het Meester Geertshuis inrichtte." (Hendriks 1987)

In 1378 bezocht hij het klooster Groenendaal bij Brussel waar mysticus Johannes van Ruysbroeck prior was.

Geert Grooteplein Zuid

openbare ruimte ID 0268300000001083

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 13 oktober 1965: aangehouden
brief B&W d.d. 21 april 1966: Geert Grootelaan
voorstel universiteitsbestuur d.d. 28 juli 1967: Geert Grooteplein Zuid
Besluit B&W d.d. 27 september 1967: niet akkoord
Besluit B&W d.d. 15 november 1967: Geert Grooteplein Zuid
ptt post 1978: grootepln z, g

Geert Niemeijerhof (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001907

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Geert Niemeijerhof

Geert Niemeijer (Hees 16 februari 1914 – Schiedam 19 maart 1968), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*

Niemeijer woonde destijds met zijn gezin op het adres Oude Heesschelaan 524 Nijmegen. Hij is op 22 maart 1968 gecremeerd in het Crematorium Westerveld te Velsen.

Zijn volle neef Albertus Niemeijer (1918-1940)* is op 11 mei 1940 als dienstplichtig soldaat gesneuveld nabij De Wassenaarse Slag in Wassenaar. Zijn naam staat vermeld op het oorlogsmonument op Plein 1944. Geerts jongste broer Jan Niemeijer (1928-1949)* sneuvelde op 6 juni 1949 in Uteran tijdens de politionele acties in het voormalig Nederlands-Indië. Zijn naam staat vermeld op het 'Indië-monument' op de Gedeputeerden­plaats.

Geert van Woutrappen

openbare ruimte ID 0268300000001836 (weg)

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 12 april 2017: Geert van Woutrappen

Maria Johannes Gerardus de Wou (Geert van Wou) (Nijmegen ca. 1450 – Kampen 1527), klokken- en geschutsgieter, in 1474 poorter van 's-Hertogenbosch, vestigde zich in 1480 in Kampen; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 150-151

Zijn vader Willem van Wou († 1461) werd in 1436 burger van Nijmegen. Geert van Wou werd op 23 december 1527 in de St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen begraven.

"Geert van Wou was één van de beroemdste luidklokkengieters uit de geschiedenis van West-Europa. Zijn klokken zijn met groot vakmanschap gemaakt en staan bekend om hun prachtige klank. Het grootste deel van de door hem gegoten klokken heeft de afgelopen vijf eeuwen overleefd. Ook in de toren van de St. Stevenskerk hangt nog een door hem gegoten klok, die een paar keer per jaar handmatig wordt geluid." (raadsvoorstel 35/2017)

Bij de omschrijving in het rijksmonumentenregister staat: 'Buiten gebruik gesteld 1 klok van G. van Wou 1484'.* De gerestaureerde klok is op 1 juli 2015 weer voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog handmatig geluid.

trappen
Het pand St. Stevenskerkhof 5 werd bij het bombardement op 22 februari 1944 beschadigd. Stikke Hezel­straat 14 en 16 zijn in of omstreeks 1955 gesloopt. In 1968 is op deze plaats een nieuwe verbinding tussen de Stikke Hezelstraat en het St. Stevenskerkhof aangelegd.

"Er is een begin gemaakt met de bouw van de trapopgang vanaf de Stikke Hezelstraat naar het Zuiderportaal van de St. Stevenskerk. Verwacht wordt dat met de werkzaamheden ongeveer drie maanden gemoeid zullen zijn.
Dit betekent dat omstreeks eind mei het Moenenbeeldje van de Maastrichtse beeldhouwer Killaars, geschenk van de Nijmeegse studenten aan de stad ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de R.K. Universiteit, op de destijds vastgestelde plaats officieel overgedragen en onthuld kan worden." (De Gelderlander, 17 februari 1968)

De naamgeving van de trappen heeft bijna een halve eeuw op zich laten wachten. Het straatnaambord is op 18 mei 2017 onthuld. Het bord en de paal in de Stikke Hezelstraat zijn voor 10 maart 2018 vervangen door een niet-standaard bord tegen de zijgevel van Stikke Hezelstraat 12. Aan de kant van het St. Stevenskerkhof ontbreekt een straatnaambord.

andere plaatsen

1880  Van Woustraat Amsterdam
1920  Geert van Woustraat Kampen
1925  Geert van Woustraat 's-Hertogenbosch
1961  Geert van Woustraat Denekamp
1978  Geert van Woustraat Asten

De Van Woustraat in Amersfoort is genoemd naar de schilder Claes Claeszoon Wou (ca. 1592 – 1665).

Geertrudisgas

Geertrudiskapel

Geertruidastraat

Geertruisbergje

Geimergas

Geisslerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001084

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Geisslerstraat
ptt post 1978: geisslerstr

Johann Heinrich Wilhelm Geißler (Igelshieb 26 mei 1814 – Bonn 24 januari 1879), Duitse natuurkundige, uitvinder Geisslerbuis

"Heinrich Geissler (...) Duitse glasblazer en mechanicus, die in zijn fabriek van fysische en chemische apparaten te Bonn in 1857 de naar hem genoemde vacuümontladingsbuizen construeerde (Geisslerse buis)." (Hendriks 1987)

Geitenberg

De Geitenberg lag bij de Strikstraat. Luderer (2017) gebruikt deze benaming bij de beschijving van een plaatsje:

"tussen de kad. nrs. 361 en 363 [lees: 361 en 364 /RE] aan de Strikstraat, grenzende aan de Geitenberg (tekening C. Frohwein) waarlangs trappen omhoogliepen naar de Sint Anthoniusplaats (...)." (Luderer 2017, p. 58)

Met 'tekening C. Frohwein' wordt waarschijnlijk een ets van Gerbertus Frohwein (1863-1941)* bedoeld, voorstellende een trapje in de Strikstraat.*

Geitenpad

geitenpad, 1) door berggeiten gecreëerd pad; – 2) moeilijk begaanbaar pad

Voor de aanleg van het tweede gedeelte van de Steenbokstraat (begin jaren zestig) werd het paadje tussen Hazenkampseweg en de Vossenlaan in de volksmond ook Geitenpad genoemd.

Geldenhauerstraat

intern beraad 1884: Geldenhauerstraat
raadsvoorstel d.d. 29 mei 1891: Geldenhauerstraat
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Straalmansweg
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Straalmanstraat

Gerardus Geldenhauer Noviomagus (Gerard Geldenhouwer) (Nijmegen 1482 – Marburg 10 januari 1542), humanistische geleerde; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 59-60, www.biografischportaal.nl

"Gerard Geldenhauer, Gerardus Neomagus, geboren te Nijmegen, bekend geleerde, vriend van D. Erasmus." (raadsvoorstel d.d. 29 mei 1891)

"De heer BERENDS zegt dat dit de eenige naam is, waartegen hij iets in te brengen heeft, vooral wegens den grond, waarop hij wordt voorgesteld, dat Geldenhauer n.l. een vriend van Erasmus zou zijn geweest. Wel heeft Erasmus met hem gecorrespondeerd, zooals met de meeste geleerden van zijn tijd, maar hun vriendschap heeft alleen hierin bestaan, dat Geldenhauer afzonderlijke gedeelten uit de geschriften van Erasmus zoo heeft voorgesteld, dat hij daaruit Erasmus gevoelens kon toedichten, die deze nooit heeft gekoesterd, waarop Erasmus hem op zijne gewone scherpe en dikwijls kwetsende manier op zijn plaats heeft gezet." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1891, p. 138)

In plaats van Geldenhauerstraat kreeg de straat op 6 juni 1891 de naam Straalmansweg.

Gelders Hof

wijk 06 Hengstdal

kadastrale gemeente Groesbeek, Sectie H (1820): Het Geldersche Hof
Van der Aa 1843: GELDERSCH-HOF, GELDERS-HOF
Adresboek 1892: Hatert geldershof

- "GELDERSCH-HOF,  ook wel GELDERS-HOF gespeld, buiteng. in het Rijk van Nijmegen, prov. Gelderland, kw., distr., arr., kant. en ¼ u. van Nijmegen, gem. Groesbeek.
Vroeger was het eene boerenhoeve, die, eenige jaren geleden, door den tegen woordigen eigenaar tot een buitenverblijf is aangelegd. Het. beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 9 bund. 76 v. r. 80 v. ell., en wordt thans in eigendom bezeten door den Heer G. J. DOMMER VAN POLDERSVELD, woonachtig te Ubbergen." (Van der Aa 1843, deel 4, p. 505);
- * GELDERSCH-HOF,  ligt ¼ u. Z. van Nijmegen, 1¾ u. N. van Groesbeek." (Van der Aa 1851, deel 13, aanhangsel, p. 808).

"Villa Gelders Hof, Postweg
Deze villa is in 1854-1855 gebouwd in opdracht van de Duitse zakenman Bernhard Bahlmann. Hij deed eerder zaken in Amsterdam, maar verkaste naar Nijmegen. Vanaf 1841 huurde hij het kleine landhuis Geldersch Hof aan de Postweg en bracht zijn gezin de zomers door. Hij besloot op de plaats van het landhuisje een villa te bouwen door architect Bernhard Fritzen uit Kleef. Het huis verrees in neoclassicistische stijl, geïnspireerd op de klassieke oudheid. (...)" (Historische stadswandeling 2007, p. 60)

Bernardus Johannes Josephus Franciscus (Bernhard) Bahlmann (Dinklage 10 september 1800 – Amsterdam 28 april 1882), was de vader van het Bernardus Maria Bahlmann (1848-1898)*, Tweede Kamerlid en de voornaamste katholieke tegenstander van dr. Schaepman.

Geldershof ligt sinds de grenswijziging per 1 januari 1915 (Wet van 13 juli 1914, Stb. 303) in de gemeente Nijmegen. Landgoed Gelders Hof, Postweg 50 Nijmegen, is een gemeentelijk monument.

Geldersch Hof (Lent)

Gelderse Poort

Gelderse Rooslaan

Gelderse roos (Viburnum opulus), plant van geslacht (Viburnum) uit de kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae)

Gelderselaan

openbare ruimte ID 0268300000001085

wijk 03 Galgenveld

Wegenlegger 1859: Veldweg
Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Geldersche laan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Gelderschelaan
ptt post 1978: gelderseln

De naam Gelderschelaan is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Gelderselaan.*

"Veldweg : Loopende van de Groesbeeksche baan naar den Postweg" (Legger B 1859, nr. 35)

"De naam is waarschijnlijk ontleend aan de buitenplaats het Geldersch Hof aan den Postweg." (Teunissen 1933)

Geldershof

Adresboek 1892: Hatert geldershof

Geldershofstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000407

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 22 november 1937: Geldershofstraat
ptt post 1978: geldershofstr

Geldersch Hof
De straat werd aangelegd door de weduwe mw. W.C.M. Hoefnagels-Reijers (Bergh 7 maart 1863 – Lent 26 juni 1950) naast haar boerderij Geldersch Hof aan de Kleidijk. De nieuw-aangelegde straat die op haar verzoek de naam Geldershofstraat kreeg, werd op 22 november 1937 door de gemeente Elst overgenomen en tot openbare weg bestemd.

In verband met de aanleg van Lentse Lus is het eerste deel van de straat in het begin van de jaren vijftig verlegd waarvoor ook de boerderij moest wijken waar de straat naar genoemd is.

De Geldershof
In 1972 verhuisde de Antoniusschool naar de Laauwikstraat en werd de naam veranderd in De Geldershof, naar het terrein (een oude boomgaard) waarop de school is gebouwd. Sinds de fusie met de aangrenzende meisjesschool Maria ter Engelen in 1978 heet de school in zijn geheel De Geldershof. Het adres was Geldershofstraat 26 Lent. De nieuwbouw (bouwjaar 2013), Laauwikstraat 11 Lent, is op 7 oktober 2013 officieel geopend.

Gele Dijk

De Witte 1756: Geele Dyk
Hattinga 1757: Geele Dyk

benaming aftakking Staddijk ten zuidwesten van het Grand Canal

Gelria

"Kwekerij aan de Breedestraat." (Teunissen 1933)

"1498  Lodder, W., Handelskweekerij 'Gelria', Breedestr. 72, Hees" (telefoongids 1915)

Gembergesken

gemeente Nijmegen

gemeenteraadsleden

De volgende openbare ruimten zijn genoemd naar Nijmeegse gemeenteraadsleden: Arend Noorduijnstraat, Busserweg, Corduwenerstraat, Dobbelmannweg, Dr. Banninghof, Dr. Banningstraat, Dr. Daamesstraat, Dr. Jan Berendsstraat, Graadt van Roggenstraat, Jo Eversstraat, Mr. Franckenstraat, Piersonstraat, Thea Ivenspad, Terwindtstraat, Thijssenstraat, Van der Waardenstraat, Quackplein.

Voor de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 waren wethouders lid van de gemeenteraad.

Gemene Broek

Gemsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001086

wijk 13 St. Anna

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Gemsstraat
Besluit B&W d.d. 16 augustus 1938: Eekhoornstraat

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Springbokstraat (niet akkoord)
Besluit B&W d.d. 16 augustus 1938: Gemsstraat
ptt post 1978: gemsstr

gems (Rupicapra), berggeit, zoogdier uit de familie van holhoornigen (Bovidae).

Gendtstraat

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Gendtstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Mierenpad
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Mierenpad

Generaal Gavinweg

Generaal James Gavinsingel

openbare ruimte ID 0268300000001825

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: De Oversteek
Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: Generaal James Gavinsingel (per 5 mei 2016)
verkorte schrijfwijze: Gen James Gavinsingel

James Maurice Gavin (Brooklyn, New York 22 maart 1907 – Baltimore, Maryland 23 februari 1990), Amerikaanse generaal, commandant 82nd Airborne Division bij operatie Market Garden (1944), ereburger van Nijmegen (1947)

In het initiatiefvoorstel Een eerbetoon op de juiste plaats is door Wendy Grutters en Rosalie Thomassen (Stadspartij DNF) voorgesteld de weg over De Oversteek in de woonplaatsen Nijmegen en Lent de naam Generaal James Gavinsingel te geven en de General James Gavinweg (raadsbesluit d.d. 12 september 1990) te betrekken bij de naamgeving van het Keizer Traianusplein. De gemeenteraad heeft het voorstel op 2 maart 2016 afgedaan als hamerstuk.

De Generaal James Gavinsingel loopt van het Nymaplein in de woonplaats Nijmegen tot de Graaf Alardsingel in de woonplaats Lent.

Generaal James Gavinsingel (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001824

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: De Oversteek
Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: Generaal James Gavinsingel (per 5 mei 2016)
verkorte schrijfwijze: Gen James Gavinsingel

Het weggedeelte in de woonplaats Lent ligt in twee verschillende bebouwde kommen ex artikel 20a, Wegenverkeerswet 1994:
- bebouwde kom 'Lent' (raadsbesluit d.d. 25 mei 2011);
- bebouwde kom 'Nijmegen' (raadsbesluit d.d. 4 december 2013).

Generaal James Gavinweg

Generaal Smutsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001087

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 17 september 1952: Generaal Smutsstraat
ptt post 1978: smutsstr, gen

Jan Christiaan (Jan) Smuts (Bovenplaats, Kaapkolonie 24 mei 1870 – Pretoria 11 september 1950), Zuid-Afrikaans militair, staatsman en filosoof

"Jan Christiaan Smuts (1870-1950), Zuidafrikaans staatsman en generaal. Studeerde rechten. Aanvoerder in de Zuidafrikaanse oorlog van 1899-1902. Minister van Binnenlandse Zaken 1910-1912, van Defensie 1910-1920.
Tijdens de eerste wereldoorlog bevelhebber van de Zuidafrikaanse strijdkrachten in Oost-Afrika, 1916-1917. Trad in 1917 toe tot het imperiale oorlogskabinet. Eerste minister 1919-1924, minister van Justitie 1933-1939.
Volgde bij het uitbreken van W.O. II in 1939 generaal Hertzog op als eerste minister en deed Zuid-Afrika de zijde kiezen der geallieerden. Werd in 1941 veldmaarschalk. Trad na de verkiezingsnederlaag van 1948 af." (Hendriks 1987)

General James Gavinsingel

General James Gavinweg

openbare ruimte ID 0268300000000126: ingetrokken

wijken 01 Stadscentrum, 09 Ooyse Schependom

Besluit B&W d.d. 10 maart 1936: Arnhemscheweg
Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1973: Arnhemseweg
raadsvoorstel d.d. 17 juli 1990 (239/1990): James Gavinweg General James Gavinweg
Raadsbesluit d.d. 12 september 1990: General James Gavinweg
Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: intrekking (per 5 mei 2016)

De General James Gavinweg (voorheen Arnhemseweg) lag in de periode 1990-2016 op de grens tussen de wijken Stadscentrum en Ooyse Schependom.

"Collegevoorstel d.d. 17 juli 1990
Het raadsbesluit van 18 oktober 1973 betreffende de straatnaam Arnhemseweg in te trekken en aan de straat, inclusief de oostelijk en westelijk parallel lopende rijbanen en fietspaden, die loopt vanaf het Keizer Traianusplein in noordelijke richting tot aan de zuidelijkst gelegen rij-ijzers van de Waalbrug de naam James Gavinweg te geven.

Gewijzigd voorstel:
.... 'de naam General James Gavinweg te geven.'

Raadsbesluit d.d. 12 september 1990
Conform gewijzigd collegevoorstel besloten.
De fracties van GL (6) en SP (2) tegen." (besluitenlijst d.d. 12 september 1990)

Op de gewaarmerkte tekening LM21414A behorende bij het raadsbesluit d.d. 12 september 1990 eindigde de weg aan de zuidzijde van het viaduct (Grenadier Guardsviaduct). De General James Gavinweg maakt sinds 5 mei 2016 deel uit van het Keizer Traianusplein (raadsbesluit d.d. 2 maart 2016).

Genesisstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001711

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 6 maart 2013: Genesisstraat

Genesis (1967-2010), Britse rockband; bekende hits: Land of confusion, Mama, Follow you follow me en I can't dance

Genestetlaan

Genevergasken

Gengske

Geologenlaantje

openbare ruimte ID 0268300000001603

wijk 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d. 19 mei 2010: aangehouden
Raadsbesluit d.d 15 september 2010: Geologenlaantje

De oude laan (voetpad) langs De Geologenstrook, aan de noordoostzijde van de Van Schuylenburgweg, voorheen de zogenaamde 17e straat en 64e straat in Zwanenveld, is een overblijfsel van de Krommelaan (zie straatnamen).

Geologenstrook

Georg Hegelstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001723

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 mei 2013: Georg Hegelstraat
Raadsbesluit d.d. 17 september 2014: wijziging geometrie

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart 27 augustus 1770 – Berlijn, 14 november 1831), Duitse filosoof

Georges Brassensstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001638

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Georges Brassensstraat
Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: wijziging geometrie

Georges Brassens (Sète 22 oktober 1921 – Saint-Gély-du-Fesc 29 oktober 1981), Franse chansonnier

Het raadsbesluit d.d. 12 november 2014 is op 22 juni 2016 als brondocument ingeschreven in de BAG.

Geraniumpad

openbare ruimte ID 0268300000000821

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: Geraniumpad

pad vanaf Anjelierenweg richting spoordijk

Geraniumstraat

openbare ruimte ID 0268300000001088

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 5 augustus 1925: Geraniumstraat
ptt post 1978: geraniumstr
Raadsbesluit d.d. 8 november 1979
Besluit B&W d.d. 14 oktober 1980: inwerkingtreding

geranium (Geranium), tuingeranium (Pelargonium), bloeiende planten uit de ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae)

Sinds 1980 is de Geraniumstraat een pad ten zuiden van het Crocusplein, tussen de Anjelierenweg en Koninginnenlaan.

Gerard Disveldpad

openbare ruimte ID 0268300000001947

wijk 17 Heijendaal

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: Gerard Disveldpad

Gerardus Antonius (Gerard) Disveld (Nijmegen 30 april 1928 – Nijmegen 27 september 2002), hovenier Katholieke Universiteit Nijmegen

Disveld woonde vanaf 1965 schuin tegenover het pad op het adres Houtlaan 103 Nijmegen. Mogelijk is het zogenaamde Disveldpad in het begin van de jaren negentig officieus naar hem genoemd bij zijn 40-jarig jubileum of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Het pad loopt van de Willem Nuyenslaan naar Houtlaan. Het straatnaambord met de naam Disveldpad is in 2018 verdwenen.

Gerard Leckiepad

openbare ruimte ID 0268300000001943

wijken 17 Heijendaal, 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: Gerard Leckiepad

Gerard Leckie (Paramaribo 6 maart 1943 ‐ Paramaribo 8 december 1982), Surinaams wetenschapper, docent en decaan aan de Universiteit van Suriname; zie www.decembermoorden.com

"Gerard Leckie (1943-1982) was een uit Suriname afkomstige student psychologie in de jaren zestig/zeventig. Na zijn studie promoveerde Leckie in 1975 in Nijmegen op ‘Ontwikkeling van sociale cognitie. Een ontwikkelingsmodel voor rolnemingsvaardigheid bij kinderen’. Hij werd docent en decaan op de Universiteit van Suriname en was daar een voorvechter van brede inspraak en academische onafhanke­lijkheid. Leckie werd door legerleider Desi Bouterse gezien als aanstichter van studentenprotesten en was in 1982 een van de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden." (raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2022)

Het Gerard Leckiepad loopt vanaf het Radboudplein in noordwestelijke richting naar het Rein van der Veldepad. Volgens de kaartviewer* ligt het gedeelte ten zuiden van de Willem Nuyenslaan in de wijk Brakkenstein.

Het pad kruist de Thomas van Aquinostraat onder het Maria Montessorigebouw. Op de tekening met nummer 576187 (raadsbesluit d.d. 30 november 2022) laat de naamgeving van de kruising aan duidelijkheid te wensen over.

Gerard Noodtplein

De openbare ruimte tussen de Gerard Noodtstraat en de St. Canisiussingel werd in de periode 1895-1917 Gerard Noodtplein genoemd. Dit terrein deed dienst als evenemententerrein.

"NIJMEGEN, 3 Febr. In de hedenmiddag gehouden Raadsvergadering werd besloten aan de heeren Veeger 228 c.A. grond te verkoopen tegen f 9 per c.A. en gelegen aan de Gerard Noodtstraat; het Gerard Noodtplein raakt nu bijna geheel bebouwd; een vijfde is reeds vol gebouwd.(...)" (De Tijd, 5 februari 1917)

Gerard Noodtstraat

openbare ruimte ID 0268300000001089

wijk 01 Stadscentrum

intern beraad 1884: Gerard Noodtstraat
Raadsbesluit d.d. 22 maart 1884: Gerard Noodtstraat
Adresboek 1892: gerard noodtstr
Nijmegen 1900: Gerard Noodtstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Gerard Noodtstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: handhaving
ptt post 1978: noodtstr, g

Gerard Noodt (Nijmegen 4 september 1647 – Leiden 15 augustus 1725), rechtsgeleerde; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 94-95, www.biografischportaal.nl

"Mr. Gerard Noodt (...) begraven in de St. Stevenskerk te Nijmegen, studeerde aan de Universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen. Na gepromoveerd te zijn tot doctor in de rechten, vestigde hij zich als advocaat in zijn geboortestad. In 1671 werd bij tot hoogleeraar benoemd aan de in 1655 gestichte Nijmeegsche Universiteit. Bij de opheffing dezer Illustere school (zie Franscheplaats) kreeg hij in 1679 een aanstelling aan de Universiteit te Franeker, daarna te Utrecht en in 1686 te Leiden, waar hij tot zijn dood het professoraat in de rechtsgeleerdheid bekleedde. Zijn boek, getiteld 'Probalila juris civilis' in beroemd." (Teunissen 1933)

"Niet lang mocht Gerard Noodt zijn ambt in vrede en rust bekleeden. Het jaar 1672 kwam en daarmee de oorlog, door Engeland, Frankrijk en Munster tegen de zoo benijde Republiek der Vereenigde Nederlanden ondernomen. Den 9den Juli van dat jaar gaf Nijmegen, door Turenne belegerd, zich na eene roemrijke verdediging aan de Franschen over.
Het jaar 1672 bracht der Nijmeegsche kwartierlijke hoogeschool den doodsteek toe. Toen de Franschen ongeveer twee jaar later Nijmegen en allengs het geheele land verlieten, was niet alleen Nijmegen, maar geheel Gelderland zoo uitgemergeld, dat het niet mogelijk was, de noodige gelden voor deze stichting weer op te brengen. Reeds tijdens het beleg was het grootste deel der studenten gevlucht.
Gedurende en na den tijd verdween ook de eene hoogleeraar vóor, de andere na. Gerard Noodt bleef de laatste van allen. [Uiteindelijk vertrok hij in 1678 naar de hogeschool te Franeker, later naar Utrecht.] Noodt stierf den 14den Augustus 1725 te Leiden, waarheen hij in 1686 beroepen was. Zijn gebeente rust in de St. Stevenskerk alhier, achter het koor." (Ter Haar 1892)

Gerard Noodt was een kleinzoon van Willemken van Wanray (ca. 1573-1643).*

De Gerard Noodtstraat is een van de straten die in september 1944 door oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk werden verwoest.* De oneven zijde is vanaf 1951 herbouwd. Alleen de panden met de huisnummers 72 t/m 78 stammen nog uit het einde van de 19e eeuw.

huisnummering
Op 15 februari 1940 is één kant van de straat (oneven nummers) gedeeltelijk hernummerd:

- Gerard Noodtstraat 1 t/m 19 : ongewijzigd
- Gerard Noodtstraat 33 t/m 41 : Gerard Noodtstraat 21 t/m 29
- Gerard Noodtstraat 49 t/m 61 : Gerard Noodtstraat 31 t/m 43

In verband met de nieuwbouw van een complex van 57 woningen en een bedrijfsruimte (bouwjaar 1994) zijn de oneven huisnummers vanaf nummer 21 opnieuw gewijzigd:

- Gerard Noodtstraat 21 t/m 45 : Gerard Noodtstraat 121 t/m 145

Gerard van Swietenlaan

openbare ruimte ID 0268300000001090

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 15 november 1967: Gerard van Swietenlaan
ptt post 1978: swietenln, g v

Gerard van Swieten (Leiden 7 mei 1700 – Schönbrunn 18 juni 1772), arts en apotheker, lijfarts van keizerin Maria Theresia van Oostenrijk; zie www.biografischportaal.nl

"Gerard van Swieten (1700-1772), Nederlands geneeskundige. Na het behalen van zijn doctorsgraad volgde hij 20 jaar lang de colleges van prof. Boerhaave, die hij stenografisch optekende. Als rooms-katholiek kon hij in Nederland geen hoogleraar worden. In 1748 werd hij dit te Wenen. In opdracht van keizerin Maria Theresia, van wie hij de eerste lijfarts was, blies hij de vervallen medische faculteit nieuw leven in. Hij trok uitstekende hoogleraren aan en werd zo de stichter van de beroemde Weense Klinische School. Maria Theresia verhief hem in de adelstand." (Hendriks 1987)

Besluit B&W d.d. 13 oktober 1965: aangehouden
brief B&W d.d. 21 april 1966: Gerard van Swietenlaan
Besluit B&W d.d. 27 september 1967: handhaving
Besluit B&W d.d. 15 november 1967: Geert Grooteplein Noord

In eerste instantie kreeg het Geert Grooteplein Noord de naam Gerard van Swietenlaan.

Gerard van Woutrappen

Gerardsweg

openbare ruimte ID 0268300000001091

Wijk G (1906)
wijk 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Gerardsweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Gerardsweg
ptt post 1978: gerardswg

Gerrit Geurts (Neerbosch ca. 1787 – Nijmegen 23 mei 1851), landbouwer

"De Gemeenteraad kortte den naam van dezen weg, die in den volksmond Gerritboersweg genoemd werd, tot Gerardsweg af.
Gerrit Geurts (...) in zijn buurt algemeen onder den bijnaam 'Gerrit boer' bekend, woonde vroeger aan den Driehuizerweg bij den Gerardsweg.

Bij het R. van 27 Januari 1916 [lees: 1906 /RE] ontbreekt een toelichting van de naam van dezen weg. Daarom bestaat geen zekerheid, dat Gerrit Geurts in dien naam vereeuwigd is, ofschoon wij aan een alleszins bevoegd persoon (de wijkmeester) de inlichtingen te danken hebben. Een nadere (mogelijk meer aanneembare) verklaring van den naam werd ons aan de hand gedaan." (Teunissen 1933)

Gerardus Buurman (Bemmel 2 september 1823 – Nijmegen 11 april 1912)

"Gerardus Buurman (...) is van 1862 tot 1889 eigenaar geweest van het perceel bouwland onder Hatert aan den Heyendaalscheweg w.z. tegenover den Gerardsweg, sectie B no. 583, groot 3 h.a., 4 a. en 90 c.a. (...)" (Teunissen 1933)

Geritt van Trystgesken

Germanenstraat

intern beraad 1884: Germanenstraat

Germanen, volkstammen in het gebied tussen Noordzee, Rijn, Donau en Wisla

Voor de straat 'Van ’t Plein naar de (verlengde) St Jorisstraat' (1884) was de naam Germanenstraat bedacht. In 1896 is voor een andere straat van het niet-aangelegde Claudius Civilisplein naar de Franckenstraat de naam Graadt van Roggenstraat vastgesteld.

Gerrit Schultepad

openbare ruimte ID 0268300000000175

wijk 39 Staddijk

Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Gerrit Schultepad

"Aan het fietspad, dat loopt van de Staddijk ter hoogte van de Aldenhof 14e straat in westelijke richting tot het onder beslispunt 1 genoemde fietspad, de naam Gerrit Schultepad te geven met straatcode 24.066." (raadsvoorstel 224/1996, beslispunt 2)

Het onder 1 genoemde fietspad is het Wout Wagtmanspad

Gerardus Bernardus Maria (Gerrit) Schulte (Amsterdam 7 januari 1916 – 's-Hertogenbosch 26 februari 1992), Nederlandse wielrenner, 'le fou pédalant' (de fietsende dwaas), was voor en na de Tweede Wereldoorlog één van de populairste Nederlandse wielrenners; zie www.biografischportaal.nl, www.thuisinbrabant.nl/personen.

Gerrit van Durenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001092

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Gerrit van Durenstraat
ptt post 1978: durenstr, g v

"Gerrit van Duren, gehuwd met Frensken Joesten, overleden na 1595. Schepen van Nijmegen 1594 en 1595. Bezit renten uit een huis in de Joedengas bij de Molenpoort. Nijmeegs zilversmid.
Werk: twee zilveren onvergulde bekers als geschenk van de stad Nijmegen aan graaf Philips 1591; snijdt een secreet-zegel voor de stad Nijmegen in 1592; maakt en levert zilver voor kovels, kleding en roeden 1579-1594.
Hij weegt in opdracht van de stad Nijmegen het zilverwerk, dat van kerken en kloosters afkomstig, in beslag is genomen en verkocht zal worden ten behoeve van de restauratie van de St. Stevenskerk 6-6-1592." (Hendriks 1987)

In de catalogus, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983, staat:

"Duren (Dueren, Duiren, Duyren), Gerrit van
Overleden 1595/96 (?).
Gehuwd met Frensken Roesten. Behoorde tot de groep nieuwe regenten die aan de macht kwamen na de Reductie van de stad; raadslid in 1592-1593, schepen in 1594-1595. Zijn zoon Wolter volgde hem in deze stedelijke functies op (1604-1616)." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 40)

Gerritboersweg

Gerstweg

openbare ruimte ID 0268300000001093

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 3 augustus 1960: Gerstweg
ptt post 1978: gerstwg

gerst (Hordeum vulgare), graansoort

De Gerstweg loopt van de Nieuwe Dukenburgseweg naar de St. Teunismolenweg.

Geulstraat

openbare ruimte ID 0268300000001094

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Geulstraat
ptt post 1978: geulstr

"Naar de rivier de Geul die vanuit België bij Epen ons land instroomt, vormt in Ned. Limburg een diep, schilderachtig dal, en mondt ongeveer bij Geulle in de Maas uit." (Hendriks 1987)

Geuwersgas

Gevers Deijnootpad

wijk 12 Goffert

Het pad op Heidepark (Goffertpark) zou genoemd kunnen worden naar het Gevers Deijnootpad.*

De openbare ruimte tussen de Busserweg en de Weg door Jonkerbos heeft (nog) geen naam. Het pad maakt deel uit van de F173b (Batavierenpad Zuid).

Gezellestraat

Gheelvoetweg

Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Muntmeesterlaan

Aernt Gheelvoet (Arend Geelvoet, Geijlvoet, Ghelevoit) (1530 [?] – Nijmegen 1571), gedurende vijf jaar officieel muntmeester (1566-1571)

Zijn naam kwam in een brief d.d. 30 januari 1973 ter sprake bij de wijziging van de naam Weg door Jonkerbos in verband met de aanleg van het Circuit Winkelsteeg (1973-1976), maar kon blijkbaar niet rekenen op instemming van de Commissie voor de straatnaamgeving.

Gijbengas

"Vervallen naam van een gas (1476) die buiten de oude Hezelpoort in het veld gelegen was, Deze naam werd ontleend aan het Gijbenklooster, waarbij de gas was gelegen. Het klooster (Minoriten- of Observantenklooster) werd later -zie Kloosterstraat- wegens krijgsgevaar binnen de Waalswallen verplaatst." (Teunissen 1933)

Gijmergas

Gilbert Bécaudstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001637

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Gilbert Bécaudstraat
Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: wijziging geometrie

Gilbert Bécaud (Toulon 24 oktober 1927 – Parijs 18 december 2001), Franse chansonnier, componist en acteur

Bécaud trad op 9 oktober 1978 op in De Vereeniging in Nijmegen.

Het raadsbesluit d.d. 12 november 2014 is op 22 juni 2016 als brondocument ingeschreven in de BAG.

Gildekamp

Gildenstraat

intern beraad 1884: Gildenstraat

gilden, belangenorganisaties van personen met hetzelfde ambacht en speciale voorrechten (vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw)

Giorgio Vasaristraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001862

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Giorgio Vasaristraat

Giorgio Vasari (Arezzo 30 juli 1511 – Florence 27 juni 1574), Italiaanse schilder en architect

Voor de vaststelling van de straatnaam waren 12 woningen genummerd aan de Italiëstraat.

Giraffestraat

openbare ruimte ID 0268300000001095

wijken 11 Hazenkamp, 13 St. Anna

Raadsbesluit d.d. 4 april 1956: Giraffestraat
Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: Giraffestraat
ptt post 1978: giraffestr

giraffe (Giraffa camelopardalis), herkauwend dier met zeer lange hals dat in de Afrikaanse savannes leeft.

De Commissie voor de straatnaamgeving vond de door de gemeentearchivaris voorgestelde naam Okapistraat in 1956 ongeschikt.

Gitaarpad

Gitaarstraat

openbare ruimte ID 0268300000001096

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Gitaarpad
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Gitaarstraat
ptt post 1978: gitaarstr

gitaar, snaarinstrument dat bespeeld wordt met de vingers of met een plectrum.

Gladiolenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000122

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 23 mei 1990: Gladiolenstraat (per 15 juli 1990)
ptt post 1991: gladiolenstr

gladiool (Gladiolus), knolplant met zwaardvormige bladen en gekleurde bloemen, vierdaagsebloem

De Gladiolenstraat, gelegen tussen de Nieuwe Nonnendaalseweg en de Violenstraat, loopt van de Koninginnelaan in noordoostelijke richting tot aan de trappen. Het eerste gedeelte van de straat met de huisnummers 2 t/m 28 (even) maakte tot 1990 deel uit van de Anjelierenweg.

Gladiusstraat

openbare ruimte ID 0268300000000340

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Gladiusstraat

gladius, ijzeren Romeins steekzwaard, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Glasblasersgesken

Glashuis¹

Isaac van Geelkercken 1639: Burger pesthuis
Blaeu 1649: Burger Pesthuys
Nicolaes van Geelkercken 1653: Burger Pesthuys
Feltman 1669: het Glasehuys

"Thans staat er nog de 15e eeuwse bakstenen kapel, na de oorlog in kleinere vorm gerestaureerd. Sinds 1962 is deze kapel op voorstel van dr. J. Brinkhoff naar St. Geertrudis genoemd, de oude patrones van Nijmegen en van de oude kerk buiten de wallen op het Kelfkensbos." (Hendriks 1987)

In 2004 besloot de gemeenteraad om de kapel de naam St. Jacobskapel te geven.

Glashuis²

openbare ruimte ID 0268300000000491

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Nijmegen 1812: Het Glashuys
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Glashuis
Wegenlegger 1859: Glashuis
Adresboek 1892: Glashuis
Nijmegen 1900: Glashuis
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Glashuis
ptt post 1978: Glashuis

"Oudtijds en ook nog in de eerste helft der 19e eeuw werd deze gas St. Jacobsgas genoemd, naar het aldaar in 1438 gesticht St. Jacobsgasthuis der Cellen- of Zwarte Zusters. In 1659 werd dit gasthuis verhuurd aan een glasblasersfirma. Aan dokter Jacob Reens en Arnold Zellar was octrooi verleend om een glasblazerij op te richten. Ook Hendrick Heuck, die (mogelijk ten onrechte) de uitvinder van de gierpont is genoemd, was in die zaak betrokken. In 1673 werd de glasblazerij opgeheven.
P. 1572
1690: Gast- of Gelashuis
1693: 't Glasblasersgesken." (Teunissen 1933)

"Glashuis : Van de Hezelstraat tot de Papengas" (Legger B 1859, nr. 141)

Bij de vaststelling van de naam Kloosterhof (raadsbesluit d.d. 8 november 1979) is de naam Glashuis voor de verbinding tussen de Lange Hezelstraat en de Papengas weloverwogen gehandhaafd. De doorlopende huisnummering begint en eindigt bij de Lange Hezelstraat en loopt tegen de wijzers van de klok in.

's-Gravenhage
De Glasblazerslaan in 's-Gravenhage ontleent zijn naam aan de door Hendrik Heuck gestichte glas- en kristalfabriek die daar vanaf 1670 tot in de 18e eeuw op de hoek van de Zuidwestsingel heeft gestaan.

Glastra van Loonstraat

Glimwormstraat

openbare ruimte ID 0268300000001097

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Glimwormstraat
ptt post 1978: glimwormstr

glimworm (Lampyris), kever uit de familie van de Lampyridae die in donker een zwak fosforiserend licht verspreidt.

Gloxiniapad (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000408

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 1 september 1953: Gloxiniapad
Cito no. 43 (ca. 1966): CLOXINIAPAD
ptt post 1978: gloxiniapad
Besluit B&W Elst d.d. 27 september 1978

gloxinia (Gloxinia), uit Zuid-Amerika afkomstige sierplant met zachte bladeren en grote, gekleurde bloemen

Gnoestraat

openbare ruimte ID 0268300000001098

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 6 maart 1963: Gnoestraat

gnoe, wildebeest, evenhoevig zoogdier van het geslacht Connochaetes

Godfried Bomansstraat

openbare ruimte ID 0268300000000249

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 23 januari 2008: Godfried Bomansstraat

Godfried Bomans ('s-Gravenhage 2 maart 1913 – Bloemendaal 22 december 1971), schrijver; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 23-24, www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

Bomans heeft in de periode 1939-1942 in Nijmegen gestudeerd waar hij Erik of Het klein insectenboek (1941) schreef. In zijn herinneringen beschrijft hij de stad. Hij woonde of verbleef hier op de volgende adressen: Pater Brugmanstraat 45*, Twaalf Apostelenweg 20, Jan van Goyenstraat 50, Ziekerstraat 167 en Berg en Dalseweg 248.

De Godfried Bomansstraat ligt in het gedeelte van de wijk Neerbosch-Oost tussen Dennenstraat en Neerbosscheweg.

Goed van Smits

Goeman Borgesiusstraat

openbare ruimte ID 0268300000001099

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Goeman Borgesiusstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Goeman Borgesiusstraat
ptt post 1978: g borgesiusstr

Mr. dr. Hendrik Goeman Borgesius (Schildwolde 11 januari 1847 – 's-Gravenhage 18 januari 1917), staatsman; zie www.biografischportaal.nl

"Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917). Nederlands staatsman, leraar in staathuishoudkunde en staatsinrichting, van 1871 tot 1877 hoofdredacteur van 'Het Vaderland'. Werd in 1877 gekozen tot lid van de Tweede Kamer.
Van 1897 tot 1901 was hij minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Pierson-Goeman Borgesius, en in 1905 trad hij, na het aftreden van het ministerie-Kuyper, als kabinetsformateur op, zonder echter in het nieuwe ministerie (De Meester) zitting te nemen.
Hij behoorde tot de vooruitstrevende liberalen en bracht als minister verschillende sociale wetten tot stand." (Hendriks 1987)

H.G. Borgesius voegde later tweede voornaam toe aan zijn achternaam.

Goethestraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001724

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

raadsvoorstel 19 maart 2013 (47/2013): Von Goethestraat
raadsvoorstel d.d. 23 april 2013 (75/2013): Goethestraat
Raadsbesluit d.d. 15 mei 2013: Goethestraat
Raadsbesluit d.d. 17 september 2014: wijziging geometrie

Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt am Main 28 augustus 1749 – Weimar 22 maart 1832), Duitse dichter en denker

"Een opmerkzame burger heeft naar aanleiding van een publicatie over ons genomen besluit van 19 maart 2013 met een mail gereageerd over de onjuiste schrijfwijze van de Von Goethestraat. Hij verwijst naar het standpunt van de Hoge Raad van Adel die stelt dat:

- als de wens bestaat een straat nadrukkelijk naar deze later geadelde staatsman te vernoemen het voorvoegsel Von zou kunnen worden gebruikt maar
- als het voornemen bestaat aan een straat de naam van deze filosoof/schrijver te geven, het gebruikelijk is dat de naam Goethestraat wordt gehanteerd; zo bestaat er in Duitsland een Goethestrasse en in Nederland een Goethe-Institut, allebei zonder het voorvoegsel Von" (raadsvoorstel 75/2013, vervolgvel 2-3)

Goeverneursgas

Goffert

openbare ruimte ID 0268300000001567 (administratief gebied)

CBS-code BU02680512 (was: BU02680102)
wijk 12

Volkstelling 1947: buurt 22 Goffert
Woningtelling 1956: buurt 12 Goffert (gewijzigd)
Volkstelling 1960: buurt 12 Goffert (gewijzigd)
Volkstelling 1971: buurt 12 Goffert (wijk)
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Goffert
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Goffert (per 1 januari 2007)

Goffert, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Midden met Emancipatiebuurt, Goffertpark, Jonkerbos, Kolpingbuurt en Winkelsteeg

Bij de Volkstelling 1947 was de Graafseweg tot aan de Groenestraat de noordgrens van de buurt Goffert. Bij de Woningtelling 1956 lag de grens bij de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen, Slotemaker de Bruïneweg en Goffertweg. Voor 1960 lag het gebied tussen Slotemaker de Bruïneweg, Hatertseweg en Oude Mollenhutseweg (Burgemeester Daleslaan) in de buurt Goffert. Het zuidelijk deel van Jonkerbos lag in de buurt Hatert.

Bij de Volkstelling 1960 is de zuidgrens drastisch gewijzigd waarbij Jonkerbos geheel in de buurt Goffert komt te liggen en het gebied ten oosten van de Wezenlaan (Rentmeesterlaan) - Vossenlaan in de buurten Hazenkamp en St. Anna.

Het Goffertbad dat in 1952 in de toenmalige buurt Goffert werd aangelegd, lag in 1956 in de buurt Hazenkamp en vanaf 1960 in de buurt Nije Veld die sinds 1970 als wijk wordt aangemerkt. De buurten in de wijk Goffert worden soms ten onrechte Goffertwijken of De Goffertwijken genoemd.

Goffertboerderij

pand ID 0268100000040928

wijk 10 Nije Veld

De Goffertboerderij, Goffertweg 17 Nijmegen, ligt op grond van het beslispunt 3 van het raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006 (raadsvoorstel 133/2006) in de wijk Nije Veld.

Gofferthal

Goffertpark

openbare ruimte ID 0268300000000208 (terrein)

wijk 12 Goffert

Besluit B&W d.d. 14 maart 1939: Stadspark De Goffert
Raadsbesluit d.d. 31 januari 2001: Goffertpark

De Goffert (bos, landerijen en bouwhoeve) ter grootte van circa 63 ha werd reeds in 1921 aangekocht van het Weeshuis. Het park maakt deel uit van het uitbreidingsplan voor Nijmegen (1930-1934) van ir. A. Siebers en is ontworpen door plantagemeester J.H. Schmidt en technisch ambtenaar D. Monshouwer (1934).

"Nadat de Raad en Gedeputeerde Staten einde 1934 zich met de uitvoering van het plan hadden vereenigd, werd nog in datzelfde jaar aan den toenmaligen min. van Sociale Zaken, Slotemaker de Bruïne de goedkeuring van dezen parkaanleg als werkverschaffingsobject en toezegging van subsidie in de aanlegkosten verzocht. Dat heeft aan een haar gehangen, hebben we later gehoord en feitelijk had Sociale Zaken het heele geval al afgewimpeld, maar persoonlijk ingrijpen van burgemeester Steinweg heeft toen de kans doen keeren. In Januari 1935 ontving het gemeentebestuur de goedkeuring en toezegging.

Het heeft deze daad van den Minister op zoo hoogen prijs gesteld, dat 't het gedeelte van den z.g. Gordelweg om Nijmegen heen, welke dwars door de Goffert loopt, Minister Slotemaker de Bruïneweg heeft gedoopt. Om goed te laten uitkomen, dat dit eerbetoon den Minister uit het Kabinet van 1935 geldt en niet dien van 1939, over wiens onderwijspolitiek ook in Nijmegens raad harde noten zijn gekraakt, is op het naambord nadrukkelijk er bij gezet: Minister van Sociale Zaken." (Het Vaderland, 30 mei 1939)

"Bedoeling van het park was de arbeidersklasse een goed bereikbare recreatieplek te geven waar men op educatieve en verheffende wijze met 'de natuur' in aanraking zou komen. Diezelfde arbeidersklasse heeft overigens in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van het park en het stadion. Het park werd aangelegd in het kader van de werkverschaffing, en honderden werklozen sjouwden jarenlang iedere dag met de schop over de schouder over de Muntweg en Heideparkseweg om in het gebied grondwerkzaamheden te verrichten. Met de hand, want machines en andere mechanische hulpmiddelen werden bewust zo min mogelijk gebruikt: er moest tenslotte gewerkt worden. Op die manier werd er op de gezondheid van de werkers een zware aanslag gepleegd, vooral bij diegenen die eigenlijk kantoor- of klerkenbanen hadden gehad, en nu opeens grond moesten gaan verzetten. Ziekteverzuim en opstandigheid scoorden hoog, en niet voor niets heeft het Goffertstadion nog tientallen jaren in de volksmond de bijnaam 'bloedkuul' gehad." (Trots van de wijk 2004, p. 12)

De werkzaamheden waarmee op 15 februari 1935 werd gestart, duurden ruim vier jaar. Het Stadspark De Goffert (Goffertpark) werd op 8 juli 1939 feestelijk geopend in aanwezigheid van prins Bernhard. Volgens onbevestigde bronnen was in de nacht voor de opening de tekst 'Nederlandsch grootste bofferd opent De Goffert' op de betonnen wielerbaan in het stadion gekalkt. De officiële opening werd echter verricht door de commissaris van de Koningin, mr. S. baron van Heemstra.

Het park met onder meer een stadion, openluchttheater en vanaf 8 mei 1952 ook een zwembad is een in Nederland zeldzaam voorbeeld van een volkspark. Zonder het besluit van B&W d.d. 14 maart 1939 in te trekken heeft de gemeenteraad op 31 januari 2001 besloten:

"Aan het park, gelegen in de wijk Goffert, dat ten noorden omsloten wordt door de straten Slotemaker de Bruïneweg en de Goffertweg, ten oosten door de Wezenlaan en de Rentmeesterlaan, ten zuiden door de Oude Mollenhutseweg en ten westen door de Heideparkseweg en de Muntweg, de naam Goffertpark te geven." (raadsvoorstel 22/2001)

De begrenzing op tekening LM 23608 bij het raadsvoorstel verschilt van het dictum van het raadsbesluit d.d. 31 januari 2001. Op de tekening loopt het laatste deel van de grens via een naamloos pad langs de achter­zijde van Heideparkseweg 201 Nijmegen naar het Konijnenpad richting Muntweg.

De gemeenteraad heeft op 14 juli 2004 besloten het Goffertpark te beschermen als gemeentelijk monument. In de redengevende omschrijving wordt het park consequent Stadspark de Goffert genoemd.

Nije Veld
Het zwembad (bouwjaar 1952) ten noorden van de Goffertweg en een gedeelte ten zuiden daarvan liggen in de wijk Nije Veld. Op grond van het het raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006 (beslispunt 3) liggen de huidige administratieve wijkgrenzen, zoals vastgelegd in de gemeentelijke registratie van adressen, in deze wijk. Uit niets blijkt dat de onbebouwde percelen in kadastrale gemeente Hatert (HTT02), sectie M, nr. 3834, 4083 en 6057 t/m 6060 niet in de wijk Goffert liggen.

Goffertplein

raadsvoorstel d.d. 5 oktober 1973: Goffertplein
Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: niet akkoord
Besluit B&W d.d. 2 januari 1974: aangehouden

In 1973 stemde de gemeenteraad niet in met de voorgestelde naam voor de parkeerplaats ten noordwesten van het Jonkerbosplein. In 1974 werden de namen Philipsplein (volksmond) en Muntplein (commissie) genoemd, maar in 1975 schreven B&W aan de leden van de Commissie voor de straatnaamgeving:

"Wij berichten U, dat wij overeenkomstig Uw advies van 18 augustus j.l. hebben besloten de procedure met betrekking tot de naamgeving van het parkeerterrein nabij het Philipscomplex te staken, zodat aan dit terrein evenals aan de overige parkeerplaatsen in deze gemeente geen naam wordt gegeven." (B&W, 5 september 1975)

Het standpunt inzake parkeerterreinen werd in 1984 verlaten in verband met de afgifte van parkeervergunningen in de Benedenstad (raadsvoorstellen 49/1984 en 89/1984).

Goffertscheweg

Wijk G (1906)

Wegenlegger 1859: Veldweg
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Goffertsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Goffertscheweg
Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: intrekking

"Veldweg : Loopende uit die onder het voorgaande nummer aangeduid [Konijnenpad /RE], langs de Goffert tot aan den weg van Malden op Hees. (...) De rij populieren langs de Goffert behoort aan het Protestantsch Weeshuis." (Legger B 1859, nr. 55)

"De weg loopt langs de Noordzijde van het veld 'de Goffert' onder Hatert." (Teunissen 1933)

De Goffertscheweg is bij de aanleg van het Stadspark De Goffert verdwenen. De Goffertweg die in de plaats gekomen is van het laatste deel van de Goffertscheweg, ligt iets noordelijker.

Goffertstadion

Goffertweg

openbare ruimte ID 0268300000001100

wijk 10 Nije Veld

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Randstraat
Besluit B&W d.d. 23 september 1938: Goffertweg
ptt post 1978: goffertwg

"Bij raadsbesluit van 23 september 1938 werd de naam Randstraat gewijzigd in Goffertweg, lopende langs de Noordzijde van het veld 'De Goffert' met boerderij van die naam, op de vroegere Malderheide. Hier woonde omstreeks 1740 een zekere Jan Derkse, bijgenaamd 'Den Goffert', d.w.z. een groot en dik persoon, later is deze naam op de boerderij overgegaan." (Hendriks 1987)

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Goffertweg (niet akkoord)
Besluit B&W d.d. 16 augustus 1938: aangehouden
Besluit B&W d.d. 30 augustus 1938: Minister J.R. Slotemaker de Bruïneweg

B&W stemden op 26 juli 1938 niet in met de door de directeur gemeentewerken voorgestelde naam voor de nieuwe weg door het Stadspark De Goffert.

Goffertwijken

Golden Deliciousstraat

openbare ruimte ID 0268300000000341

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Golden Deliciousstraat

Golden Delicious, grote goudgele appel met bruine stippen

Goosjen Stuyersgesken

"Vervallen naam (1613) van een niet nader aan te duiden gas bij de Steenstraat. Goosjen of Goesen Stuyer (Stoir) was stadsrentmeester in 1578." (Teunissen 1933)

Gordelweg

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Goffertweg (niet akkoord)
Besluit B&W d.d. 16 augustus 1938: Minister Slotemaker de Bruïneweg (aangehouden)
Besluit B&W d.d. 30 augustus 1938: Minister J.R. Slotemaker de Bruïneweg
Besluit B&W d.d. 2 november 1950: Slotemaker de Bruďneweg

Gorisstraat

openbare ruimte ID 0268300000001101

wijk 04 Altrade

intern beraad 1884: Lambertus Goris (Lambertus Gorrisstraat)
intern beraad 1895: Gorisstr.
Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Gorisstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Gorisstraat
ptt post 1978: gorisstr

Lambert Goris (Arnhem ca. 1590 – Nijmegen 20 januari 1651), jurist, hoogleraar, stadsadvocaat; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 50-51, www.biografischportaal.nl

"Lambertus Goris, Hoogleeraar te Harderwijk, daarna (1625) pensionaris van Nijmegen, gaf met Johannes Smetius (zie Smetiusstraat) den grooten stoot tot oprichting der Illustre School in 1655 (zie Fransche­plaats). Hij stierf echter reeds op 20 Juni 1651. Een door hem gedichte lofzang op Nijmegen is te vinden in zijn 'Farrago Carminum Abortivorum' en achter de kroniek van In de Betouw (zie In de Betouwstraat)." (Teunissen 1933)

Gorterplaats

openbare ruimte ID 0268300000000101

wijk 10 Nije Veld

Besluit B&W d.d. 13 september 1988: Gorterplaats
ptt post 1991: gorterplaats

Herman (Pans) Gorter (Wormerveer 26 november 1864 – Sint-Joost-ten-Node 15 september 1927), socialistisch dichter en propagandist; zie www.biografischportaal.nl

De Gorterplaats is in 1988 aangelegd op een terrein achter de voormalige Splendor-fabriek. De suggestie van HOVAX B.V. om deze plaats de naam Spendorplein te geven werd niet overgenomen. B&W volgden het advies van de Commissie voor de straatnaamgeving.

"Volledigheidshalve merk ik op dat deze naamgeving slechts nog de goedkeuring behoeft van uw college aangezien dit terrein is gelegen op particulier grondgebied." (Eindadvies voor beslissing B&W d.d. 29 juli 1988)

Goselingstraat

openbare ruimte ID 0268300000000492

wijk 16 Hatert

Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: Goselingstraat
ptt post 1978: goselingstr

Mr. Carolus Maria Joannes Franciscus (Carel) Goseling (Amsterdam 10 juni 1891 – Buchenwald 14 april 1941), staatsman; zie www.biografischportaal.nl

"Carolus M.J.F. Goseling (1891-1941), Nederlands staatsman. In 1930 voorzitter van de R.-K. Staatspartij. Na de dood van Jhr. Ruijs de Beerenbrouck in 1936 nam hij het voorzitterschap van de R.-K. Kamerfractie op zich, totdat hij het volgend jaar onder het vierde kabinet-Colijn de portefeuille van Justitie aanvaardde. In 1939 trad hij af. Hij stierf als gijzelaar in het concentratiekamp Buchenwald." (Hendriks 1987)

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Goselingstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Goselingstraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: intrekking

Volgens de oorspronkelijke plannen liepen de Keucheniusstraat, Mr. van Houtenstraat, van Sasse van Ysseltstraat en Goselingstraat evenwijdig aan elkaar van de Goeman Borgesiusstraat naar de Cort van der Lindenstraat.

Gouden Torrenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001102

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Gouden Torrenstraat
ptt post 1978: gouden torrenstr

gouden tor (Cetonia aurata), kever uit de familie van bladsprietkevers (Scarabaeidae)

Gouden Wagen

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Vergulde Wagen
Adresboek 1878-1881: Gouden Wagen
Adresboek 1887: Goudenwagen

"Goudenwagen. Naam van een vervallen plaatsje aan de Bottelstraat." (Teunissen 1933)

De Vergulde Wagen of Gouden Wagen (Goudenwagen) lag aan de oostkant van Bottelstraat tussen Lange Hezelstraat en Kloosterhof (Kloosterstraat).

"(...) Aangaande den oorsprong dier beide namen is niets te vinden. Aanvulling: Zij komen voor het eerst voor in een prot. 30 Oct. 1702 „een schuur mitsgaders het geheele spijcker of getimmer boven de put en de kelder, van outs genaemt de Vergulde Wagen.”
Een ander van 11 Mei 1737 beschrijft „het huis genaamd de Gouden Wagen of Magazijn, bestaande in een huis met open plaats, waarop verscheide woningjes, en 't recht van de put.”" (Van Schevichaven 1896, p. 18)

Goudenregenstraat

wijk 06 Hengstdal

Besluit B&W d.d. 10 juni 1941: Goudenregenstraat
ptt post 1978: goudenregenstr
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Krulwilgstraat (per 1 januari 2010)

De naam Goudenregenstraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Krulwilgstraat.

Goudenregenstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000409

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 24 november 1981: Goudenregenstraat
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering

goudenregen (Laburnum anagyroides), giftige boom uit de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae) met goudgele, hangende bloemtrossen

Goudenwagen

Goudesteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000001103

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Goudesteinstraat
ptt post 1978: goudesteinstr

"Goudestein, kasteel onder Maarssen gelegen. Het 16e eeuwse kasteel is in 1672 verwoest op de toren na, die niet beschadigd is.
Johan Huydecoper stichtte in 1754 een nieuw huis op de grondvesten van het oude kasteel. Het zou een van de indrukwekkendste paleizen aan de Vecht worden. Huydecoper was dan ook een belangrijk en gefortuneerd man. In 1961 werd de gemeente eigenares. Het kapitale gebouw werd gerestaureerd en .ingericht als gemeentehuis." (Hendriks 1987)

Ook Huis te Haaften, gemeente Neerrijen, werd Goudenstein genoemd; hiervan rest nog de ronde hoektoren met 14e-eeuwse delen.

Goudgraversgas

"Vervallen. Zie Rozemarijngas of Vildersgas, die ook (1639) Goudgraversgas genoemd werd." (Teunissen 1933)

"Goudgravers was vroeger een spottende uitdrukking voor de zogenaamde nachtwerkers of stillevegers; de voorgangers van de gemeenterreiniging." (Benoemen, nummeren en begrenzen 2005, p. 34)

Goudhaantjesstraat

openbare ruimte ID 0268300000001104

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Goudhaantjesstraat
ptt post 1978: goudhaantjesstr

goudhaantje, kever met als goud glanzende dekschilden uit de bladhaantjesfamilie (Chrysomelidae)

De straat is niet genoemd naar de gelijknamige zangvogel uit de familie van goudhaantjes (Regulidae).

Goudkust

Gouverneur

pand ID 0268100000083386

wijk 08 Groenewoud

Gouverneur (zonder lidwoord) is de naam van een complex van de SSHN (SSH&), Professor Bellefroidstraat 15 t/m 405 Nijmegen, dat in 2009 is gebouwd. In 2016 is de naam Gouverneur op de gevel vervangen door DE GOUVERNEUR (met lidwoord). De naam is een verwijzing naar de Gouverneursbuurt die kort na de Tweede Wereldoorlog op deze locatie werd aangelegd en eind jaren zestig werd afgebroken.

Gouverneursbuurt

Gouverneursbuurt (1946-1968), 'Nijmeegs Buchenwald', voormalige buurt in de wijk Groenewoud met de volgende verdwenen straten: Daendelsstraat, Driehuizerweg (gedeelte), Jan Pieterszoon Coenstraat, Mr. Pieter Mijerstraat, Pieter Bothstraat, Rooseboomstraat, Van de Capellestraat, Van Diemenstraat, Van Riebeeckstraat (zie plattegrond))

Op de plaats van het oostelijk deel van de Gouverneursbuurt (van Riebeeckstraat) ligt nu de Heyendaalse­weg. Door de aanleg in 1965 van het viaduct over de spoorlijn Nijmegen - Venlo (naast het oude stenen bruggetje) ligt deze weg tussen de Groenewoudseweg en de spoorlijn westelijker dan de Driehuizerweg waarvan een restant in 1968 de naam Professor Korsstraat heeft gekregen.

"Professor Bellefroidstraat:
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd tussen de Groenewoudseweg, Driehuizerweg en de spoorlijn Nijmegen-Venlo een kleine woonwijk met noodwoningen gebouwd. De straten werden vernoemd naar gouverneurs-generaal in het vroegere Nederlands-Indië. Het hele wijkje werd eind jaren '60 net zo snel afgebroken als dat het was opgebouwd.
Het wijkje werd doorsneden door de Jan Pieterszoon Coenstraat, die in het verlengde van de Professor Molkenboerstraat lag. Rond 1980 werd op deze plaats de Professor Bellefroidstraat aangelegd. Waar eens de Gouverneursbuurt lag, staan nu een bowlingbaan, een autogarage en de brandweerkazerne. (...)" (Roodenburg z.j.)

De volgende openbare ruimten die naar gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië zijn genoemd, liggen niet in de wijk Groenewoud: Loudonstraat, Rochussenstraat, Sloetstraat, van Heutszstraat.

Gouverneursgas

Wijk B (1812)

Kiers 1751¹: Gouverneurs gaske
Van Suchtelen 1779: Gouverneurs gas
Nijmegen 1812: Gouverneursgasch, Gouveneursgasch
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Gouverneurs Gastje
Wegenlegger 1859: Gouverneursgas
Adresboek 1892: jodenberg
Nijmegen 1900: Jodenberg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jodenberg

"In de 16e 17e en 18e eeuw woonden aan deze straat verschillende gouverneurs of bevelhebbers van het garnizoen, waarom tot omstreeks 1860 aan haar den naam Gouverneursgas werd gegeven. Ook wel (b.v. in 1754) Gouvernementsgas.
P. 1839: Gouverneursgasje.
In de vergadering van den Gemeenteraad van 4 Juni 1887 werd de vraag behandeld of de naam moet zijn Jodenberg of Gouverneursgas. Een beslissing werd echter eerst genomen op 9 Juli 1924." (Teunissen 1933)

"Gouverneursgas : Straat zonder uitgang in de Hezelstraat" (Legger B 1859, nr. 93)

Deze gas is beter bekend onder de naam Jodenberg. Of de Gouverneursgas vroeger ook Jodengas werd genoemd, moet worden betwijfeld.

Graadt van Roggenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001105

wijk 05 Hunnerberg

intern beraad 1895: Eleonorastraat
raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Eleonorastraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Graadt van Roggenstraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Graadt van Roggenstraat
Nijmegen 1900: Graadt v. Roggenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Graadt van Roggenstraat
Besluit B&W d.d. 31 maart 1936: Graadt van Roggenstraat
Raadsbesluit d.d. 22 augustus 1951: Graadt van Roggenstraat
ptt post 1978: roggenstr, g v

Johannes Hendrikus Graadt van Roggen (Nijmegen 3 juni 1831 – Nijmegen 20 maart 1902), koopman, wethouder; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 62-63

"Johannes Hendrikus Graadt van Roggen (...) werd in 1867 lid van den Gemeenteraad en volgde in 1887 Mr. Francken (zie Mr. Franckenstraat) als wethouder op. Hij was lid van de commissie voor den uitleg van de stad en bewees op verschillend gebied aan zijn geboortestad hoogst belangrijke diensten." (Teunissen 1933)

J.H. Graadt van Roggen is begraven op de begraafplaats Rustoord.

"Hij bewees op verschillend gebied aan zijn geboortestad belangrijke diensten, o.a. als lid van de commissie op 5 mei 1874 door de gemeenteraad benoemd, bestaande uit: mr. W. Francken, de industrieel H. Terwindt en de koopman Joh. H. Graadt van Roggen, met de doelstelling de ontmanteling en uitleg van de stad. Op 27 januari 1876 werd aan de Hezelpoort de eerste hand geslagen tot sloping van vestingwerken, waarmee een begin werd gemaakt met de uitleg van de stad.
Van het Kelfkensbos naar het Valkhof stichtte de gemeente Nijmegen een prachtige brug van handsmeedwerk, als huldeblijk aan de leden der commissie voor de vele en belangrijke werkzaamheden de stad betoond. De namen der commissieleden werden hierin aangebracht." (Hendriks 1987)

In de raadsvergadering van 22 februari 1896 voerde Graadt van Roggen als raadslid zelf het woord bij de behandeling van het voorstel om een straat naar hem te vernoemen:

"19. Franckenstraat, 20. Terwindtstraat en 21. Graadt Van Roggenstraat.
De heer GRAADT VAN ROGGEN zegt dat hij, zoo de laatste straatnaam in hoofdelijke omvraag ware gebracht, zich natuurlijk verwijderd zou hebben. Nu de Raad intusschen heeft uitgemaakt het op prijs te stellen dat deze naam aan eene straat zal worden gegeven, zal hij zich er niet tegen opponeren, dat zou ondankbaar zijn. Spreker is er integendeel erkentelijk voor. Het doet hem genoegen dat nu de drie namen, die op de brug bij het Valkhof te zamen staan, ook in het nieuwe gedeelte van de stad bij elkander zullen geplaatst worden." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1896, p. 110)

andere plaatsen
De Graadt van Roggenstraat in Alkmaar en de J.M. Graadt van Roggenweg in Bergen NH zijn genoemd naar zijn neef Johannes Mattheus (Job) Graadt van Roggen (1867-1959)*, tekenaar, schilder en grafisch kunstenaar. Hij was een zoon van Jacob Frans Graadt van Roggen (Nijmegen 16 juni 1829 – Bloemendaal 22 september 1899), een oudere broer van J.H. Graadt van Roggen. In 1930 liet Job Graadt van Roggen in Bergen aan Zee een villa met de naam 'Noviomagum' bouwen.*

De Graadt van Roggenweg in Utrecht is in 1956 genoemd naar zijn neef Willem Graadt van Roggen (1879-1945)*, dichter, journalist en secretaris-generaal van de Jaarbeurs. Hij was de zoon van Roelof Gesinus Graadt van Roggen (Nijmegen 2 juni 1845 – Nijmegen 8 februari 1903), de jongste broer van J.H. Graadt van Roggen.

Graaf Alardsingel (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000513

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Graaf Alardsingel
Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: wijziging geometrie (per 5 mei 2016)

Alard (ca. 1200), graaf van Nijmegen

"Graaf Alard, graaf van Nijmegen, echtgenoot van Uda, stichters van een gasthuis in Nijmegen, later de Commanderij, zij schenken in 1196 het 'in Lente Predium' (landgoederen) aan het gasthuis, in de bevestingsakte van Keizer Hendrik VI wordt voor het eerst de naam Lent vermeld;" (raadsvoorstel 220/1999)

Op 15 december 1999 besloot de gemeenteraad aan de straat, die van de St. Jansingel in noordoostelijke richting loopt tot de centraal gelegen rotonde in de Prins Mauritssingel, de naam Graaf Alardsingel te geven en de exacte contouren te zijner tijd door B&W nader te laten bepalen (raadsvoorstel 220/1999).

"bestemmingsplan Graaf Alardslngel
(conform historische bronnen heeft de gemeenteraad in 1999 de naam Graaf Alardsingel vastgesteld, per abuis is vervolgens een dubbele L gebruikt)" (raadsvoorstel 119/2009)

Volgens het bestemmingsplan 'Graaf Alardsingel'* dat op 15 juli 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld, loopt de Graaf Alardsingel met een boog om het nieuwe centrumgebied, de zogenaamde Citadel (Hof van Holland), naar de Prins Mauritssingel. De nieuwe weg is in 2013 als onderdeel van een T-splitsing (Splitsingspunt Lent) op de Prins Mauritssingel aangesloten. De gewijzigde geometrie is op 2 maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld (raadsvoorstel 28/2016).

naamloze parallelweg
De adressen Graaf Alardsingel 4 t/m 202 Lent (100 adressen) liggen aan een naamloze openbare ruimte. Van 9 tot 31 maart 2021 waren de verblijfsobjecten in afwachting van de naamgeving genummerd aan de openbare ruimte van het type 'weg' met de naam Woenderskamp. Bij de straatnaamgeving van Hof van Holland is deze straatnaam ingetrokken (raadsbesluit d.d. 31 maart 2021). Er is geen naam vastgesteld voor de parallelweg en de geometrie van de Graaf Alardsingel is niet gewijzigd.

Graaf Allardsingel

Graaf Mauritssingel

Graafsche...

Graafse bruggen

wijken 02 Bottendaal, 10 Nije Veld, 21 Wolfskuil

Graafse bruggen, Graafse brug, viaducten over de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen en de spoorlijn Nijmegen - Venlo (onderdeel van de Graafseweg)

Graafse Ringpad

openbare ruimte ID 0268300000000060

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 16 maart 1983: Graafse Ringpad
ptt post 1991: graafse ringpad

pad aan de noordoostzijde van de Graafse Ringweg

Graafse Ringweg

openbare ruimte ID 0268300000001106

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Graafse Ringweg
Besluit B&W d.d. 7 september 1976: inwerkingtreding (per 21 september 1976)
ptt post 1978: graafse ringwg
Hendriks 1987: Graafseringweg

"Door splitsing van een gedeelte van de Graafseweg, in de omgeving van het Heseveld en sportpark De Dennen in twee aparte wegen, kreeg een bebouwd gedeelte van het tussenliggende terrein deze naam." (Hendriks 1987)

Graafsebrug

openbare ruimte ID 0268300000001675 (kunstwerk)

wijk 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 31 januari 1990: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 21 februari 1990: Graafsebrug
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie

brug over het Maas-Waalkanaal, waar overheen de Graafseweg loopt tot aan de meest westelijke zijde van brugpijlers en daar aansluit op de Wijchenseweg (raadsvoorstel 17/1990, beslispunt 2)

De oorspronkelijke brug uit circa 1924 werd op 10 mei 1940 door de Nederlandse genie opgeblazen. Op 17 september 1944 werd de brug beschadigd. In verband met de verbreding van het Maas-Waalkanaal is de verkeersbrug in 1972-1974 vervangen. Om grotere schepen vrije doorgang te kunnen bieden is de Graafsebrug in 2008 met 35 cm verhoogd.

Honinghutje Bridge
De Graafsebrug werd op stafkaarten van de geallieerden (1944) Honinghutje Bridge genoemd. Deze benaming is afgeleid van de naam Honinghutje die vermeld stond op de topografische kaarten (Bonnebladen, blad 554 - Hatert) uit 1931 en 1937.

Graafsedwarsstraat

openbare ruimte ID 0268300000000493

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 13 januari 1906: Graafsche dwarsstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Graafschedwarsstraat
ptt post 1978: graafsedwstr

De naam Graafschedwarsstraat is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Graafsedwarsstraat.*

"Dwarsstraat van dan Graafscheweg." (Teunissen 1933)

"Bij R. van 13 januari 1906 kreeg de straat van de Graafseweg naar de Leemptstraat deze naam." (Hendriks 1987)

"1503  Dobbelmann, Gebr., Zeepfabr., Graafschedwarsstr. 12" (telefoongids 1915)

Het oudste pand in deze straat is de voormalige portierswoning (nummer 10) waarvoor op 10 juni 1905 bouwvergunning werd aangevraagd door de Gebr. Dobbelmann.

Omdat 'dwarsstraat' een onaangenaame klank had, wilde C.A.P. Ivens in 1909 de straat van Goorstraat of Zoutmanstraat noemen. Dit heeft niet geresulteerd in een raadsvoorstel. Ook de wijziging in J.P. Coenstraat ging in 1944 niet door.

Graafsedwarsweg

Graafsepad

openbare ruimte ID 0268300000001107

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Graafsepad
Besluit B&W d.d. 2 januari 1974: inwerkingtreding

deel van het fietspad langs spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen

Graafseringpad

zie Graafse Ringpad

Graafseringweg

zie Graafse Ringweg

Graafsestraat

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie B (1822), kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822) en kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): Groote Weg van Grave naar Nijmegen
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen naar Grave
Raadsbesluit d.d. 3 januari 1880: Graafsche straat
Adresboek 1892: graafsche str
Nijmegen 1900: Graafsche straat
Raadsbesluit d.d. 12 november 1904: Graafsche weg

De huisnummering van de Graafsche straat liep tot de spoorlijn. Bij de adreswijzigingen in 1905* zijn de nummers niet gewijzigd.

Graafseweg

openbare ruimte ID 0268300000001108

wijken 02 Bottendaal, 10 Nije Veld, 21 Wolfskuil, 23 Heseveld, 24 Neerbosch-Oost, 41 De Kamp

Blaeu 1649: Wech naer de Grave
Kiers 1751²: Wegh Naa de Graf
Nicolaes van Geelkercken 1653: Wech naer de Grave
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie B (1822), kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B, C en E (1822) en kadastrale gemeente Hatert, Sectie C, E en F (1822): Groote Weg van Grave naar Nijmegen
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen naar Grave

Raadsbesluit d.d. 3 januari 1880: Graafsche straat
Adresboek 1892: graafsche str, Hatert graafsche weg, Hees graafsche weg, Neerbosch graafsche weg
Nijmegen 1900: Graafsche straat, Graafsche weg
Raadsbesluit d.d. 12 november 1904: Graafsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Graafscheweg, St. Teunismolenweg, Teersdijk (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 29 november 1935: Graafscheweg, Teersdijk (gedeelte), Woesikschestraat (gedeelte)

Raadsbesluit d.d. 16 augustus 1973: van Rosenburgweg (gedeelte), Wijchenseweg (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 18 december 1973: inwerkingtreding
Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Graafseweg, Graafse Ringweg (gedeelte), Muldersweg (gedeelte), Muntmeesterlaan (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 2 januari 1974: inwerkingtreding
Besluit B&W d.d. 7 september 1976: inwerkingtreding (per 21 september 1976)*
ptt post 1978: graafsewg
Raadsbesluit d.d. 17 september 2014: wijziging geometrie

De naam Graafscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Graafseweg.*

"Jaar 1835
29 October. Aanbesteding van het aanleggen van een grindweg buiten de Molenpoort, de Graafsche Weg genaamd, van het glacis tot aan den Teersdijk." (Van Schevichaven 1901¹)

"Grooteweg van Nijmegen naar Grave : Deze weg begint aan de Molenpoort en loopt langs den St. Antonis Molen en het Tolhuis op den Teersdijk tot aan de Herberg van Broekman aan het einde van dien weg" (Legger A 1858, nr. 5)

"De weg van Nijmegen naar Grave tot den vroegeren Teersdijk (Tiersdijk) werd aangelegd ingevolge R. 12 September 1659. Hij was (1774) onder den naam St. Anthonisallee bekend. Het eerste gedeelte (Keizer Karelplein tot de brug over den spoorweg) werd bij R. 3 Januari 1880 Graafschestraat genoemd. Sedert 12 November 1904 draagt de gehele weg den naam Graafscheweg.
Een deel van den weg werd in verband met den aanleg van het Maas-Waalkanaal omgelegd. De nieuwe weg ontving, als makende een deel uit van dan rechtstreekschen verbindingsweg tusschen de stad en Grave den naam Graafscheweg (9 Juli 1924). Zie het R.V. 1908, blz. 95 en 96 en verder Oude Graafscheweg, Teersdijk en St. Teunismolenweg.
In 1933 en 1934 is, ter vervanging van dan voor het verkeer ongeschikt geworden voormaligen Teersdijk, een nieuwe weg aangelegd van even voorbij het viaduct te Neerbosch tot de grens der gemeente Wijchen. Deze nieuwe weg werd op 3 september 1934 voor het verkeer opengesteld." (Teunissen 1933)

Het gedeelte ten westen van het Maas-Waalkanaal kreeg in 1973 de namen Wijchenseweg en van Rosenburgweg. De gemeenteraad heeft op 17 september 2014 besloten de kruising Graafseweg - Neerbosscheweg de naam Nelson Mandelaplein te geven en de geometrie van de Graafseweg en de Neerbosscheweg opnieuw vastgesteld.

Graafseweg (Wijchen)

openbare ruimte ID 0296300000000319

woonplaats Wijchen (gemeente Wijchen)

verlengde van de van Rosenburgweg, onderdeel van de N324

Graodus fan Nimwegentrappen

openbare ruimte ID 0268300000001894 (weg)

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 3 maart 2021: Graodus fan Nimwegentrappen
verkorte schrijfwijze: G fan Nimwegentrappen

Graodus fan Nimwegen (Theodorus Johannes Eikmans) (Nijmegen 16 september 1921 – Groesbeek 23 maart 2000); zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 59-60, www.biografischwoordenboekgelderland.nl

Op het voetstuk van het beeld in de Mr. Hermanstraat staat de naam 'GRAODUS VAN NIMWEGEN' (met een v). Deze 'HOMMAGE AAN DE ST. STEVEN' is in 2006 vervaardigd is door de Nijmeegse kunstenaar Toon Heijmans (1926-2018).*

In een motie d.d. 28 oktober 2020 riep de gemeenteraad het college op om te onderzoeken welke locaties 'inzetbaar zijn voor de naamgeving Graodus fan Nimwegen'. Het raadsvoorstel d.d. 19 januari 2021 heeft betrekking op de verbinding tussen het St. Stevenskerkhof en de Smidstraat.

"Ondanks dat de eigenlijke trappen niet helemaal doorlopen tot de achterliggende Smidstraat is ervoor gekozen om de openbare ruimte 'Graodus fan Nimwegentrappen' door te trekken tot deze straat. Zo sluiten de straten mooi op elkaar aan. Bovendien is dit vergelijkbaar met de manier waarop de geometrie van de Noorder- en Zuidertrappen is vastgesteld." (raadsvoorstel d.d. 19 januari 2021, kanttekening 2)

In het raadsbesluit d.d. 3 maart 2021 dat gepubliceerd is in Gemeenteblad 2021, nr. 73600 (publicatiedatum: 10-03-2021), staat niets over de datum van inwerkingtreding. In de basisregistratie staat bij openbare ruimte ID 0268300000001894: 'Begin geldigheid 03-03-2021'. Het eerste straatnaambord is op 16 september 2021 (100e geboorte­dag) onthuld op het St. Stevenskerkhof.

In december 2017 werd een suggestie* om de trappen van het St. Stevenskerkhof naar de Smidstraat te noemen naar Anthonie Wouter Jansz (1879-1958) door de ambtelijke werkgroep straatnaamgeving afgewezen.

Grameystraat

openbare ruimte ID 0268300000001109

wijk 08 Groenewoud

raadsvoorstel d.d. 20 juni 1959: Grameystraat
ptt post 1978: grameystr
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Grameystraat

"Herman Gramey, Nijmeegs zilversmid, geboren omstreeks 1600.
Werken: vier begrafenisschilden voor het Nijmeegse smedengilde, anno 1635.
Meesterteken: HG monogram." (Hendriks 1987)

Het is onduidelijk waarop Hendriks (1987) zich baseert. In de catalogus, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983, staan:

"Gramey, Johan Hermensz (Hermansz)
Geboren te Arnhem.
Overleden te Nijmegen; begraven 21.4.1667 (?).
Zoon van de Arnhemse goudsmid Herman Jansz en Ursula Schaeck. Hij verwierf het Nijmeegs burgerschap op 21 februari 1627, en huwde enkele weken daarna (ondertrouw 18.3) met de eveneens uit Arnhem afkomstige Lijsbeth Alberts. Pas rond 1660 voegde hij de naam Gramey aan zijn familienaam toe. Twee van zijn zoons, Albert Hermans en Herman Hermens (Jansen) Gramey, waren eveneens zilversmid." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 41)

"Gramey (Grammey), Albert Hermens
Gedoopt Nijmegen 1.1.1628.
Oudste zoon van de zilversmid Johan Hermensz Gramey en Ursula Schaeck. In 1663 (ondertrouw Nijmegen 11.10.1663) huwde hij te Weurt met Aemilia Ribbius. (...)" (Nijmeegs Zilver 1983, p. 41)

"Gramey (Grammey), Herman Hermens (Jansen)
Gedoopt Nijmegen 9.5.1630.
Overleden tussen 1702 en 1709. Tweede zoon van de zilversmid Johan Hermensz Gramey en Ursula Schaeck. Men vindt zijn naam soms als Hermen Hermens, soms ook als Hermen Jansen Gramey. In 1657 huwde hij (ondertrouw 25.10) met Hester van Ee. Hij was eigenaar van het huis De Rozenkrans op de Grote Markt [lees: Houtstraat /RE]. Zijn zoon Aelbert was eveneens zilversmid (...)." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 41)

"Gramey (Grammey), Aelbert
Gedoopt Nijmegen 1.4.1670.
Overleden in 1727.
Zoon van de zilversmid Herman Hermens Gramey en Hester van Ee. Hij huwde in 1709 (21.6) met Petronella Vijffhuizen (...). In 1721 vroeg en verkreeg Aelbert scheiding van tafel en bed van Petronella Vijffhuizen, omdat hij 'altoos van deselve seer veele onminnelyke bejegeningen heeft gehad, welke van tyd tot tyd mee toegenomen hebben...' (...)" (Nijmeegs Zilver 1983, p. 41)

In het raadsbesluit d.d. 1 juli 1959 ontbreekt de naam Grameystraat. Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om – in overeenstemming met het raadsvoorstel d.d. 20 juni 1959 – voor de straat, gelegen in de wijk Groenewoud in de zogenaamde Zilversmedenbuurt, die loopt van de Schlatmaekerstraat naar de Gerrit van Durenstraat, alsnog de naam Grameystraat vast te stellen.

"De naam Grameystraat is abusievelijk niet opgenomen in het Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959, waarmee straatnamen werden vastgesteld in het toenmalige plan Groenewoud II. Uit de notulen van de raads­vergadering blijkt dat het raadsvoorstel d.d. 20 juni 1959 (Afd. III. no. 4851/59) zonder verdere discussie door de toenmalige Gemeenteraad is overgenomen. De naam Grameystraat maakte deel uit van genoemd voorstel." (raadsvoorstel 97/2009)

Granaatstraat

openbare ruimte ID 0268300000001110

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Granaatstraat
ptt post 1978: granaatstr

granaat, verschillende mineralen waarbij de kleur afhankelijk is van de chemische samenstelling; granaten die die als edelsteen worden gebruikt, hebben vaak een dieprode kleur

Grand Canal

openbare ruimte ID 0268300000000225 (terrein)

wijken 31 Tolhuis, 33 Meijhorst

Raadsbesluit d.d. 16 maart 2005: Grand Canal

Het Grand Canal werd vroeger in de volksmond het Dukenburgskanaal genoemd.

"De keuze voor de naam Grand Canal is gebaseerd op het feit dat Willem van Schuylenburg circa 1688 bij de aanleg van het park van zijn landgoed Duckenborgh een Grand Canal liet aanleggen om het fraaie uitzicht naar Wijchen extra te accentueren.
Tijdens de aanleg van Dukenburg is het Grand Canal in tweeën gedeeld door een weg en de van Schuylenburgflats, van waaruit de bewoners nu kunnen genieten van het nobele uitzicht over het Grand Canal." (raadsvoorstel 62/2005)

De openbare ruimte omvat het historische Grand Canal en het aangrenzende groen in de wijken Meijhorst en Tolhuis. Het strekt zich uit van het Steve Bikoplein tot de zogenaamde 90e - 92e straat in Meijhorst en van de zogenaamde 60e - 13e straat in Meijhorst tot Tolhuis. De twee delen worden gescheiden door de zogenaamde 14e straat in Meijhorst.

Een deel van de openbare ruimte ligt in het plangebied van het bestemmingsplan 'Nijmegen Dukenburg - 15 (herontwikkeling voormalige Hanlocatie)', dat op 13 mei 2020 gewijzigd is vastgesteld.*

Graspieper

Graspieperhof

openbare ruimte ID 0268300000001619

wijk 20 Biezen

raadsvoorstel d.d. 26 januari 2010 (25/2010): Graspieper
Raadsbesluit d.d. 24 februari 2010: Graspieperhof

graspieper (Anthus pratensis), zangvogel uit de familie van de piepers en kwikstaarten (Motacillidae)

hof tussen Sperwerstraat, Voorstadslaan, Boomvalkstraat, Scholeksterstraat en Torenuilstraat

De gemeenteraad ging op 24 februari 2010 unaniem accoord met het amendement 'Ook een Graspieper verdient een achtervoegsel' (1e indiener: Noël Vergunst, GroenLinks)

Gratianushof

voorstel universiteitsbestuur d.d. 5 oktober 1979: Gratianushof
Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: niet akkoord
voorstel universiteitsbestuur d.d. 18 maart 1980: Thomas Morehof
Besluit B&W d.d. 8 april 1980: Thomas Morehof

Gratian (Gratianus) († Bologna 1160), kerkjurist, 'vader van het canonieke recht', schreef Concordia discordantium canonum ('Verzoening van de tegenstrijdige rechtsregels').

Met het oog op mogelijke verwarring met de naam Gaiushof werd de voorgestelde naam gewijzigd in Thomas Morehof

Gravendal

openbare ruimte ID 0268300000000050

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 25 februari 1982: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 18 maart 1982: Gravendal
ptt post 1991: gravendal

"Gravendal is de naam van een voormalig kloostercomplex gelegen aan de Papengas-Bottelstraat." (Hendriks 1987)

Gravendal loopt van de Veemarkt naar de Nieuwe Markt ten zuiden van het Kartuizerhof.

Gravesandestraat

Grebbestraat

Besluit B&W d.d. 3 december 1948: Grebbestraat
Besluit B&W d.d. 24 mei 1950: Industrieweg

Grebbe, Valeikanaal, verbinding tussen Nederrijn (aan de voet van de Grebbeberg) en de Eem (Amersfoort)

Grebbestraat was de naam van de noordelijke parallelweg van de Industrieweg tussen Waterstraat en Rivierstraat.

Gregoriusstraat

openbare ruimte ID 0268300000001112

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Gregoriusstraat
ptt post 1978: gregoriusstr

Gregorius (Greogorius de Grote) (Rome ca. 540 – Rome 12 maart 604); paus en kerkvader; zie www.heiligen.net

"Paus Gregorius I, geboren in 540 (Paus van 590-604)." (Teunissen 1933)

"Hij zond de monnik Augustinus uit ter bekering van Engeland. Verbeterde het kerkgezang, de naar hem genoemde Gregoriaanse zang.
Bij R. 9 juli 1924 werd in de componistenbuurt een straat naar hem genoemd." (Hendriks 1987)

Naar hem is de gregoriaanse kerkmuziek genoemd. Volgens een legende uit de achtste of negende eeuw was hij de schepper van het hele gregoriaanse repertoire.

Grenadier Guardsviaduct

openbare ruimte ID 0268300000000231 (kunstwerk)

wijken 00 Benedenstad, 09 Ooyse Schependom

Besluit B&W d.d. 30 augustus 1994: Grenadier Guardsviaduct (per 18 september 1994)
Raadsbesluit d.d. 11 mei 2005: Grenadier Guardsviaduct

De naam van het viaduct aan de zuidzijde van de Waalbrug hangt samen met de onthulling van een gedenkplaat op 18 september 1994 ter gelegenheid van de 50-ste verjaardag van de slag om Nijmegen en de verovering van de verkeersburg door de 1st and 2nd battalions Grenadier Guards in september 1944.*

"De commissie is van mening dat meer dan voldoende straatnamen en monumenten in Nijmegen en omgeving herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. De commissieleden stellen voor dat door tussenkomst van de commissie Cultuur een algemeen besluit over deze aangelegenheid zal worden genomen.
De brief van de Grenadier Guards is gericht aan de gemeenteraad en zal via de gebruikelijke raadsprocedure worden behandeld." (Commissie voor de straatnaamgeving, notulen 17 november 1993, p. 3)

De gebruikelijke procedure wordt niet gevolgd. Uit de notulen van de vergadering van 13 juli 1994 blijkt dat de Commissie voor de straatnaamgeving alsnog unaniem akkoord gaat met de naam Grenadier Guardsviaduct.

"Aangezien het viaduct eigendom is van Rijkswaterstaat behoeft naamgeving aan het viaduct niet middels een raadsbesluit bekrachtigd te worden. Een besluit van uw college is voldoende." (Eindadvies voor beslissing B&W d.d. 21 juli 1994)

Bij het collegebesluit d.d. 30 augustus 1994 is sprake van een onbevoegd genomen besluit. De gemeenteraad heeft de naam van het viaduct op 11 mei 2005 alsnog vastgesteld (zie brief B&W d.d. 8 december 2004).

[bord]

Greta Thunbergstraat (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 25 november 2020: Hildegard van Bingenstraat

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (Stockholm 3 januari 2003), Zweedse klimaatactiviste

"In de ecologische wijk Plantjevlag, in het nieuwbouwdeel van Lent, is kort geleden een nieuwe straatnaam­bordje opgedoken. De 16-jarige klimaatactiviste Gretha Thunberg [lees: Greta Thunberg /RE] uit Zweden heeft er nu een eigen straat." (Geert Willems, De Gelderlander, 5 september 2019)

Het betreft hier een 'illegaal' straatnaambord langs de verbinding tussen de Laauwikstraat en de Karl Marx­straat. Het bord is begin oktober 2020 verhuisd naar de zijgevel van het pand aan de overzijde van de op dat moment nog naamloze straat.

Op 25 november 2020 heeft de gemeenteraad zonder beraadslaging ingestemd met het voorstel om de openbare ruimte de naam Hildegard van Bingenstraat te geven. Bij het aanbrengen van de straatnaam­borden met de vastgestelde naam in april 2021 is het bord naam Greta Thunbergstraat niet verwijderd.

Grevelaarsbosje

Van Suchtelen & Hollandt 1755: Grevelaers Bosje

Op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie D: Hatert (Eerste Blad), ontbreekt de naam van het bos, maar volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was Pieter Stephanus Scheers, Med. Doctor, eigenaar van een perceel hakhout met dennen (perceel nr. 126, grootte 5.66.30). Het bos dat grensde aan de Hatertseweg (omgeving Marie Curiestraat), werd later Scheersbos genoemd.

toeval?
Dr. Petrus Steffanus Scheers (1790-1866) was een achterkleinzoon Theodora (Dirksken) Grevelaar.

verdwenen naam; zie Peter Scheersstraat, Huis Hatert

Grevinckstraat

openbare ruimte ID 0268300000000494

wijk 08 Groenewoud

raadsvoorstel d.d. 18 maart 1959: Hermannus Grevinckstraat
Raadsbesluit d.d. 8 april 1959: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 20 mei 1959: Grevinckstraat
ptt post 1978: grevinckstr

"Hermanus Grevinck, gedoopt te Zutphen 24-1-1782, zoon van Jan Willem Grevinck en Hilda Cornelia Romyn. Huwde te Nijmegen 18-10-1807 met Johanna Berendina Holst, weduwe van Adrianus Schiff. Hij werd 17-8-1844 [= datum van overlijden /RE] ingeschreven als goud- en zilversmid. Aangesteld door de landdrost tot keurmeester in 1807.
Werk: broodschaal (1835) voor de N.H. gem. St. Stevenskerk te Nijmegen.
Meesterteken: HG; na 1812 in ruit HG, waaronder een o." (Hendriks 1987)

In de catalogus, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983, staan:

"Grevink, Hermannus
Gedoopt Zutphen 24.1.1782.
Overleden Nijmegen 17.8.1844.
Zoon van Jan Willem Grevink en Hilda Cornelia Voorman. Huwde te Nijmegen 18.10.1807 Johanna Barendina Holst, weduwe van de zilversmid Adrianus Schiff. Na haar overlijden 18.2.1818 trouwde hij 16.5.1823 Jacoba Johanna Romijn (overleden 17.3.1869)." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 42)

"Grevink, Herman Jacob Johan
Geboren Nijmegen 27.1.1827.
Zoon van de zilversmid Hermannus Grevink en Jacoba Johanna Romeyn. Gehuwd met Theodora Carolina Roos. 15.6.1858.
Hij was eigenaar van een winkel in Goud, Zilver en Horloges aan de Kannemarkt. In ditzelfde pand hadden tevoren zijn vader en moeder hun winkel gevestigd. Vertrekt 27.4.1892 naar Arnhem." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 42)

Griegstraat

openbare ruimte ID 0268300000001113

wijk 04 Altrade

Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: Griegstraat
ptt post 1978: griegstr

Edvard Hagerup Grieg (Bergen 15 juni 1843 – Bergen 4 september 1907), Noorse componist en pianist

"Edvard H. Grieg (1843-1907), Noors componist, een der representatieve toondichters van Scandinavië; 'Noorse dansen' orkestsuites 'Aus Holbergs Zeit' en 'Peer Gynt', kamermuziek, viool- en cellosonaten, en een bekend pianoconcert." (Hendriks 1987)

Grift Noord

wijk 60 Ressen

Grift Oost

wijk 60 Ressen

Grift West

wijk 50 Oosterhout

Grift Zuid

wijk 60 Ressen

Griftdijk

openbare ruimte ID 0268300000000342

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijken 50 Oosterhout, 60 Ressen

kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A (1819): Weg van Arnhem naar Nijmegen
Van der Aa 1843: GRIFTDIJK (DE)
Raadsbesluit Valburg d.d. 16 juni 1930: Griftdijk
ptt post 1978: griftdk
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering

"De dijken die waren ontstaan door het afgraven van de Grift werden gebruikt voor transport met paard en wagen. Met name de linker zijde, nu Griftdijk, werd gezand en later gegrind." (Jansen 2003)

"27. Griftdijk (...)
zijnde de Rijksweg Arnhem-Nijmegen, beginnende Reetsche brug – ofwel grens gemeente Elst, tusschen de perceelen kadastraat bekend gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A. Nos. 372 en 683, loopende in nagenoeg Zuidelijke richting tot perceel kadastraat bekend gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A. No. 762, in Z.Z.O. richting – kruisenden de Stationsstraat (94) – tot perceel kadastraat bekend gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A. No. 732, vervolgens in vrijwel Zuidelijke richting tot de grens der gemeente Elst (kadastrale gemeente Lent), en liggende tusschen de perceelen kadastraat bekend gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A. Nos. 779 en 713;" (artikel 2, lid 27, Naamsverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 16 juni 1930)

In verband met de openstelling in 1979 van Rijksweg 15 (A15) is in de woonplaats Elst een ongelijke kruising aangelegd ten westen van het oorspronkelijke tracé van de Rijksweg-Zuid. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de naamgeving. Het formaliseringsbesluit d.d. 8 december 2009 bevat geen gegevens over de geometrie van de Griftdijk. De wegen die in 2016 zijn aangelegd of veranderd bij de bouw van het Windpark Nijmegen-Betuwe zijn niet bij de naamgeving betrokken.*

verwarrend
De Griftdijk in de woonplaats Nijmegen ligt ten noorden van de Griftdijk Noord in de woonplaats Lent. Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aan te passen, dat deze op de as van de Griftdijk komt te liggen. Tegelijk met de wijziging van de woonplaatsnaam is met ingang van 1 januari 2010 de huisnummering van de Griftdijk gewijzigd.

Vanaf 7 februari 2011 liggen de even huisnummers ook volgens het gemeentelijke Adressenoverzicht in de wijk Ressen.

Griftdijk Noord (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000410

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

kadastrale gemeente Lent, Sectie A en C (1819): Groote Weg van Arnhem naar Nijmegen
Van der Aa 1843: GRIFTDIJK (DE)
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: Griftdijk-noord
ptt post 1978: griftdk n
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: geformaliseerd (Griftdijk Noord)
Raadsbesluit d.d. 30 januari 2013: Hertog Eduardplein (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 26 mei 2015: Prins Mauritssingel (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 8 maart 2017: wijziging geometrie
Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: wijziging geometrie

"Griftdijk-noord
(vanaf de Laauwikstraat tot grens gemeente Valburg)" (raadsbesluit d.d. 8 november 1935)

"De Griftdijk Noord heet in de volksmond de 'Kouwe Hoek'. (...)" (Jansen 2003)

De Griftdijk Noord in de woonplaats Lent ligt ten zuiden van de Griftdijk in de woonplaats Nijmegen. Door de aanleg van het Splitsingspunt Lent (2013) is een deel van de Griftdijk Noord verdwenen en sluit deze niet meer aan op de Griftdijk Zuid. In het collegebesluit d.d. 26 mei 2015 wordt de Griftdijk Noord niet genoemd.

Griftdijk Zuid (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000411

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Van Suchtelen & Hollandt 1755: Arnhemse wegh
Hattinga 1757: De Grift
kadastrale gemeente Lent, Sectie B en C (1819): Groote Weg van Arnhem naar Nijmegen
Van der Aa 1843: GRIFTDIJK (DE)
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: Griftdijk-Zuid
ptt post 1978: griftdk z
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: geformaliseerd (Griftdijk Zuid)
Raadsbesluit d.d. 30 januari 2013: Hertog Eduardplein (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 26 mei 2015: Parmasingel (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 8 juli 2015: Spiegelwaal (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 8 maart 2017: wijziging geometrie

"Griftdijk-Zuid
(vanaf Waalbandijk tot aan De Laauwikstraat)" (raadsbesluit d.d. 8 november 1935)

"Van 1741 tot ver in de negentiende eeuw was de dijk gegrind en heette hij de Arnhemmer Grindweg. Veel later, waarschijnlijk in de twintigste eeuw, werd de dijk beklinkerd en werd de naam veranderd in Arnhemsche Straatweg. In de jaren dertig werd de naam gewijzigd in Rijksweg Zuid. Kort daarna kreeg de weg de juiste naam, de zuidelijke weg aan de Grift, de Griftdijk Zuid." (Jansen 2003)

Door de aanleg van het Splitsingspunt Lent is een deel van de Griftdijk Zuid verdwenen en sluit deze niet meer aan op de Griftdijk Noord. Door de aanleg van de nevengeul (Spiegelwaal) is het zuidelijk deel verdwenen en begint de Griftdijk Zuid bij de Parmasingel. In het collegebesluit d.d. 26 mei 2015 en het raadsbesluit d.d. 8 juli 2015 wordt de Griftdijk Zuid niet genoemd.

fietsstraat
Bij de aanleg van de fietsstraat Griftdijk Zuid (2016) is de het Griftpad op het Hertog Eduardplein verbonden met het resterende deel van de Griftdijk Zuid. Het verkeersbesluit d.d. 9 mei 2016 is gepubliceerd in de Stcrt. 2016, 24927.

Griftpad (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001709

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 30 januari 2013: Griftpad
Raadsbesluit d.d. 8 maart 2017: wijziging geometrie
Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023: wijziging geometrie

Het fietspad liep van de Prins Mauritssingel via het Hertog Eduardplein en Het Groentje naar de Griftdijk Noord. Bij de ingebruikname van de fiets- en voetgangerstunnel (Laauwikpad) op 12 juni 2015 is het gedeelte tussen de Prins Mauritssingel en de aansluiting op de Hoge Bongerd verdwenen.

De noord-zuid-richting (en omgekeerd) is eind 2023 tijdelijk verwijderd. De bouwwerkzaamheden duren naar verwachting 2 tot 3 jaar. Ten zuiden van Het Groentje moet gebruik worden gemaakt van de route over de nieuwe brug, langs de Graaf Alardsingel en de naamloze verbinding naar het Laauwikpad (tegenover de Snelbinder); zie Het Geeltje.

Grindgat (Weurt)

woonplaats Weurt (gemeente Beuningen)

Het Grindgat is ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1784. Deze kolk lag voor de wijziging van de gemeente­grens per 1 januari 1981 (Wet van 13 februari 1980, Stb. 39) op de grens van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A: de Biezen, en de kadastrale gemeente Weurt, Sectie A: de Uiterwaarden.

Groen van Prinstererstraat

openbare ruimte ID 0268300000001114

wijk 16 Hatert

Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: Groen van Prinstererstraat
ptt post 1978: g v prinstererstr
verkorte schrijfwijze: Groen van Prinstererstr

Mr. dr. Guillaume (Willem) Groen van Prinsterer (Voorburg 21 augustus 1801 – 's-Gravenhage 19 mei 1876), staatsman; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Guilliaume Groen van Prinsterer (1801-1867), Nederlands staatsman en historicus. Van 1829 tot 1836 secretaris van het kabinet des konings. 1840, 1849-'57, 1862-'65 lid van de Tweede Kamer, en leider van de Anti-Revolutionaire of Christelijk-Historische fractie, talentvol bestrijder van zijn academievriend Thorbecke.
Met Bakhuizen van den Brink en R. Fruin de belangrijkste der 19e eeuwse Ned. historici; zijn uitgave van de 'Archives de La Maison d'Orange Nassau' (16-delig) heeft baanbrekend gewerkt. Groen had vele volgelingen die zich de Groenianen lieten noemen, m.a.w. de anti-revolutionairen." (Hendriks 1987)

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Groen van Prinstererstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Groen van Prinstererstraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: intrekking

Volgens de oorspronkelijke plannen liepen de Troelstrastraat en de Groen van Prinstererstraat evenwijdig aan elkaar van de De Kempenaerstraat naar de Dr. de Kuyperstraat.

Besluit B&W d.d. 19 juli 1946
Besluit B&W d.d. 3 september 1948
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: intrekking (per 13 april 1957)

Van 1946 tot 1957 was de Groen van Prinstererstraat een van de niet-aangelegde straten tussen Muntweg en Goffertweg. De geplande straat liep evenwijdig aan de Muntweg van de Dr. Kuyperstraat naar de Ruijs de Beerenbrouckstraat.

Groene Balkon

openbare ruimte ID 0268300000001115

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 15 december 1954: Groene Balkon
Raadsbesluit d.d. 4 oktober 1989: Groene Balkon
ptt post 1991: groene balkon

"Op 12 juli van dit jaar [1989 /RE] was het vijftig jaar geleden dat een Nijmeegse Commissie van Beoordeling gunstig oordeelde over het plan Verhagen, waarin ideeën worden geopperd ter sanering van de Nijmeegse oude benedenstad. Daarin verschijnt de naam van het Groene Balkon voor het eerst. De idee van die muur is in dat plan geboren. Er wordt al vrij minutieus in beschreven hoe die er uit moet komen te zien. Een zes à zeven meter hoge muur tussen de Hoge en Lage Vleeshouwerstraat. (...) De gemeenteraad neemt het plan, dat geïnitieerd was door de SOS (de stichting Sanering Oude Stad), met enkele kleinere wijzigingen over en het verdwijnt dan door de oorlogsomstandigheden en de door de bezetters afgekondigde bouwstop noodgedwongen in een onderste la. Maar niet voorgoed." (Funneman 1989, p. 6)

"MAART 1954
"Donderdag 18 – De gemeenteraad gaat akkoord met de voltooiing van het Groene Balkon en de ophoging van de Lindenberg." (Kroniek 1954, p. 33)

Groene Perron

openbare ruimte ID 0268300000000236 (terrein)

wijken 03 Galgenveld, 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 9 november 2005: Groene Perron

buurtpark ten noordoosten van de spoorlijn Nijmegen - Venlo tussen St. Annastraat en station Nijmegen Heyendaal, officieel geopend door wethouder Jan van der Meer tijdens de Dag van het Park op 28 mei 2006

De tekening met het nummer 174675, gedateerd 14-10-05, die deel uitmaakt van raadsvoorstel 228/2005 is in gemeenteblad GB06-015 vervangen door een afwijkende versie d.d. 13 januari 2006.

Groene Route

Groene Steeg

Groenegas

"De Groene Gas, ook wel het Rozenkransgasje, naar het hoekhuis dus genoemd, hetwelk nog op eenen in den muur gemetselden steen, een rozenkrans vertoont." (Buurman 1829, p. 43)

"Groenegas. Vervallen naam (1532-1798) van een niet nader aan te duiden gas aan de Houtstraat. Mogelijk kan de Scheidemakersgas bedoeld zijn." (Teunissen 1933)

Groenesteeg

Adresboek 1898: groenesteeg
raadsvoorstel d.d. 18 augustus 1899: de Ruijterstraat
Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Schoolstraat
Raadsbesluit d.d. 18 november 1899: De Ruyterstraat
Nijmegen 1900: Ruyterstraat (De)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: de Ruyterstraat

Groenestraat¹

openbare ruimte ID 0268300000001116

Wijk G (1906)
wijken 11 Hazenkamp, 10 Nije Veld, 23 Heseveld

kadastrale gemeente Hatert, Sectie A, B en C (1822): De Groene Straat
kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): De Wolfkuilsche Straat
Wegenlegger 1859: De Groen Straat (De Groene Straat), De Wolfkuilsche Straat
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Groene straat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Groenestraat
ptt post 1978: groenestr

"De Groen Straat : Loopende van het Groenewoud langs Sint Anna, tot aan den Weg op Grave nabij Sint-Antonius molen." (Legger B 1859, nr. 38)

"De weg droeg reeds vóór 27 Januari 1906 den naam Groenestraat. B. en W. schreven in hun toelichting 'Spoorwegaanleg en dergelijke hebben verandering in den plaatselijken toestand gebracht, Zoo b.v. de Groenestraat die thans een elleboog vormt hij de ronde bank (begin Weezenlaan) en bijgevolg tegenover den Wolfkuilscheweg en niet zeer, zoals vroeger, nabij den weg naar Jonkerbosch en den Graafscheweg uitkomt'." (Teunissen 1933)

Groenestraat²

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A (1819): De Groene Straat
Raadsbesluit Valburg d.d. 16 juni 1930: Groenestraat
ptt post 1978: groenestr
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Oude Groenestraat (per 1 januari 2010)
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: geformaliseerd (Groenestraat)

De naam Groenestraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Oude Groenestraat. Voor de wijziging was de linkerkant (oneven nummers) van de straat genummerd vanaf de Griftdijk naar de Waaldijk.

Groenestraat (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)

Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Schoolstraat

"1620  Huize St. Joseph, Groenestr. K236, Lent" (telefoongids 1915)

Groenewoud

openbare ruimte ID 0268300000001563 (administratief gebied)

CBS-code BU02680208 (was: BU02680008)
wijk 08

Volkstelling 1947: buurt 03 Indische buurt (gedeelte), 07 Kwakkenberg en omgeving Groesbeekseweg (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 08 Groenewoud
Volkstelling 1960: buurt 08 Groenewoud
Volkstelling 1971: buurt 08 Groenewoud (wijk)
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Groenewoud
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Groenewoud (per 1 januari 2007)

"gelegen tussen de Groesbeekseweg en Postweg" (Hendriks 1987)

Groenewoud, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Oost met Gouverneursbuurt, Professorenbuurt (gedeelte) en Zilversmedenbuurt

Bij de Woningtelling 1956 is een deel van de Indische buurt en een deel van de buurt Kwakkenberg en omgeving Groesbeekseweg uit 1947 samengevoegd tot de nieuwe buurt Groenewoud. De grenzen van dit gebied zijn na 1956 niet meer gewijzigd.

kadastrale gemeente Groesbeek, Sectie H (1820): Het groene Woud

"De herberg met theetuin, die al zeker sinds 1820 de naam (Het) Groenewoud droeg, werd een belangrijke pleisterplaats voor Nijmeegse notabelen en voor reizigers die de ommuurde stad na sluiting van de stadspoorten niet meer in konden. Ook kreeg de herberg de functie van postsorteercentrum: (...)" (www.noviomagus.nl)

In een advertentie van notaris P. Wiegand in de Arnhemsche Courant van 2 oktober 1827 wordt het LANDGOED HET GROENE WOUD te koop aangeboden. In een vergelijkbare advertentie van 5 februari 1829 wordt het huis en erf et cetera het Groenewoud genoemd. Café Groenewoud, Groesbeekseweg 227 Nijmegen, is een gemeentelijk monument. Op een gevelsteen met het jaartal 1763. Op de kaart van Van Suchtelen & Hollandt uit 1755 staat op deze locatie nog geen bebouwing.

Villapark Groenewoud
Het terrein van de in 1898 opgerichte N.V. Maatschappij 'Groenewoud' tot exploitatie van bouwterreinen maakte deel uit van Galgenveld.

Groenewoudpad

sinds 30 oktober 2005 naam van pad op begraafplaats Rustoord

Groenewoudpark

Groenewoudselaan

Adresboek 1892: Hatert groenewoudsche laan

Groenewoudseweg

openbare ruimte ID 0268300000001117

wijken 03 Galgenveld, 17 Heijendaal

kadastrale gemeente Hatert, Sectie B (1822): de Groene Straat
Wegenlegger 1859: De Groen Straat (De Groene Straat)
Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Groenewoudsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Groenewoudscheweg
ptt post 1978: groenewoudsewg
Raadsbesluit d.d. 29 november 1979: Groenewoudseweg, Oude Groenewoudseweg (per 2 januari 1980)
Raadsbesluit d.d. 2 november 2011: Professor Schillebeeckxplein (gedeelte)

De naam Groenewoudscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Groenewoudseweg.*

"De weg verbindt de St. Annastraat met den Groesbeekscheweg bij de uitspanning Groenewoud." (Teunissen 1933)

Op 21 november 1977 verleenden B&W vergunning voor de bouw van dit viaduct over de spoorlijn Nijmegen - Venlo. Na het gereedkomen van dit viaduct kreeg een deel van de Verlengde Groenestraat de naam Groenewoudeseweg en een deel van de Groenewoudeseweg de naam Oude Groenewoudseweg.

Groentje

Groesbeekschebaan

Groesbeeksedwarsstraat

Groesbeeksedwarsweg

openbare ruimte ID 0268300000000495

wijk 04 Altrade

Wegenlegger 1859: Veldweg
raadsvoorstel d.d. 31 mei 1887: Fortweg
Raadsbesluit d.d. 4 juni 1887: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Groesbeeksche dwarsweg
Nijmegen 1900: Groesbeeksche dwarsweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Groesbeekschedwarsweg
Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: Pelsstraat (aangehouden)
ptt post 1978: groesbeeksedwwg

De naam Groesbeekschedwarsweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Groesbeeksedwarsweg.*

"Veldweg : Loopende uit den Veldweg No. 32 hiervoor [Daalseweg /RE] omschreven buiten de Hertogsteegpoort naar de weg van Nijmegen op Groesbeek" (Legger B 1859, nr. 34)

"De heer GRAADT VAN ROGGEN merkt op de in het voorstel bedoelde weg niet langs een fort loopt. Naar zijn oordeel is deze naam derhalve niet gelukkig gekozen, ook niet, omdat eene straat bij het fort 'Afgebande Molen' in den regel met den naam Fortstraat wordt aangeduid. Spreker geeft daarom in overweging de vaststelling van een naam voor dezen weg aan te houden." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1887, pp. 83-84)

"Bij R. van 6 juni 1891 kreeg de weg van de Daalse- naar de Groesbeekseweg de naam Groesbeeksedwarsweg." (Hendriks 1987)

"Dwarsweg van den Groesbeekscheweg. Zie het R.V. van 22 Februari 1908." (Teunissen 1933)

De Groesbeeksche dwarsweg (Groesbeeksedwarsweg) werd ook Groesbeeksche dwarsstraat genoemd. In mei 1910 ontving de gemeenteraad een adres van J. Westerveld, medeondertekend door 37 andere bewoners van de Groesbeeksche dwarsweg:

"waarbij zij verzoeken aan dien weg een andere naam te teven, bijvoorbeeld Julianastraat, of een zoodanig anderen als de Raad wenschelijk mocht achten." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1910, pp. 242-243)

In de raadsvergadering van 4 juni 1910 werd besloten dit adres in handen van B&W te stellen. Het advies van het college en het raadsbesluit om het verzoek af te wijzen, konden niet worden achterhaald. Ook latere pogingen om de straatnaam te wijzigen zijn op niets uitgelopen.

Groesbeekselaan

Kiers 1751²: Wegh Na Gronsbeek
kadastrale gemeente Hatert, Sectie A en B (1822): Weg van Nijmegen naar Groesbeek
Wegenlegger 1858: De Weg van Nijmegen naar Groesbeek genaamd de Grooteweg
raadsvoorstel d.d. 13 juni 1882: Groesbeekschelaan
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Groesbeekschelaan (Groesbeeksche weg)

Volgens het Raadssignaat 1882 is de naam Groesbeekschelaan vastgesteld; in het Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1882 (pp. 151-154) staat de naam Groesbeeksche weg.

Groesbeeksestraat

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie B (1822): Weg van Groesbeek naar Nijmegen
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Groesbeekschestraat
Adresboek 1892: groesbeeksche str, Hatert groesbeeksche str
Nijmegen 1900: Groesbeeksche straat
Raadsbesluit d.d. 12 november 1904: Groesbeeksche weg

Bij de adreswijzigingen in 1905* zijn de huisnummers op de voormalige Groesbeeksche straat niet gewijzigd.

Groesbeekseweg

openbare ruimte ID 0268300000001118

wijken 03 Galgenveld, 08 Groenewoud

Kiers 1751²: Wegh Na Gronsbeek
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie B (1822): Weg van Groesbeek naar Nijmegen
kadastrale gemeente Hatert, Sectie A en B (1822): Weg van Nijmegen naar Groesbeek
Wegenlegger 1858: De Weg van Nijmegen naar Groesbeek genaamd de Grooteweg
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Groesbeekschestraat, Groesbeekschelaan (Groesbeeksche weg)
Adresboek 1892: groesbeeksche str, Hatert groesbeeksche str, Hatert groenewoudsche laan
Nijmegen 1900: Groesbeeksche straat, Groesbeeksche weg
Raadsbesluit d.d. 12 november 1904: Groesbeeksche weg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Groesbeekscheweg
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1928: Groesbeekscheweg
ptt post 1978: groesbeeksewg
raadsvoorstel d.d. 13 november 2018 (98/2018): wijziging geometrie (ingetrokken)
raadsvoorstel d.d. 4 december 2018 (98/2018): wijziging geometrie (per 1 januari 2019)
Raadsbesluit d.d. 19 december 2018: wijziging geometrie (per 1 januari 2019)

De naam Groesbeekscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Groesbeekseweg.*

"De Weg van Nijmegen naar Groesbeek genaamd de Grooteweg : Deze weg begint aan het einde der Vestingwerken buiten de Molenpoort en loopt langs het Groenewoud in ene regte lijn tot aan de Scheiding der Gemeente Groesbeek" (Legger A 1858, nr. 8)

"Bij eerstgenoemd R. [van 17 Juni 1882] werd het Oostelijk gedeelte van deze weg van Nijmegen naar Groesbeek tot aan de oude laan (d.i. tot aan de oude beplanting) Groesbeekschestraat genoemd. Het ander deel ontving den naam Groesbeekschelaan. Sedert 12 November 1904 draagt de gehele weg den naam Groesbeekscheweg.

In 1905 zijn de adressen als volgt gewijzigd:

- Groesbeeksche straat 1 t/m 53 : Groesbeeksche weg 1 t/m 53
- Groesbeeksche straat 2 t/m 70 : Groesbeeksche weg 2 t/m 70
- Groesbeeksche weg 3 t/m 11 : Groesbeeksche weg 55 t/m 137
- Groesbeeksche weg 2 t/m 6 : Groesbeeksche weg 72 t/m 76

De korte dwarsweg met het aangrenzende pleintje bij het begin van den Driehuizerweg werd bij het R. van 1 Februari 1928 bij den Groesbeekscheweg gevoegd. Zie verder St. Annastraat." (Teunissen 1933)

Bovengenoemd pleintje ligt sinds 1965 bij het begin van de Heyendaalseweg.

Groot Bethlehem

openbare ruimte ID 0268300000000267 (weg)

wijk 01 Stadscentrum

raadsvoorstel d.d. 11 maart 2008 (40/2008)): Arnold van Akenstraat, Hertog van Berryplein (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 9 april 2008: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: Groot Bethlehem

openbare ruimte tussen Hessenberg, Jodenberg en Hertog van Berryplein

De commissie straatnaamgeving adviseerde op 22 april 2008 om de Arnold van Akenstraat en het pleingedeelte van het Hertog van Berryplein uit raadsvoorstel 40/2008 de naam Groot Bethlehem te geven. De gemeenteraad stemde op 7 mei 2008 unaniem in met het amendement 'Historische straatnaam, historische plek' (1e indiener: Noël Vergunst, GroenLinks).

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Bethlehem
Wegenlegger 1859: Bethlehem No. 1
Nijmegen 1900: naamloos
Raadsbesluit d.d. 4 juni 1924: onttrekking

"Groot Bethlehem. Vervallen.
In de 17e eeuw was in een deel van het klooster op den Hessenberg een spinnerij gevestigd, het plein vóór dit spinhuis werd 'Op het Spinhuis' genoemd en het gasje tusschen den Hessenberg en het plein: 'Spinhuisgasje'. Aan het einde van het gasje stond omstreeks 1700-1800 het Stadsspin- of werkhuis.
1704: gangh van 't Spinhuys
1728: het Spinhuis.
De oude naam 'Spinhuisgasje' (1726: Op het Spinhuis) is ten onrechte vervangen door 'Groot Bethlehem'." (Teunissen 1933)

"Bethlehem No. 1 : Straat zonder uitgang in de Hezelstraat" (Legger B 1859, nr. 94)

"Het gasje werd bij R. 4 Juni 1924 aan den openbaren dienst onttrokken en ingevolge R. 25 Juni 1924 verkocht aan de N.V. Maatschappij 'De Gelderlander' en het R.K. Parochiaal Armbestuur." (Teunissen 1933)

Groot Bijsterhuizen

Groot Brittanniëstraat

Groot Dukenburg

Groot Oosterhout

woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 60 Ressen

Groot Oosterhout, projectnaam van een woonbuurt ten oosten van de buurten Het Nijland, De Boomgaard en De Elten

Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aan te passen, dat deze op de as van de Griftdijk komt, waarmee plan Groot Oosterhout volledig binnen de grenzen van de nieuwe wijk Ressen valt.

Groot Venetië

Wijk A (1812)

Nijmegen 1812: Groot Venetien
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Groot Venetien (groot Venetien, Groot Venetien)
Wegenlegger 1858: Molenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Molenstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: handhaving
Raadsbesluit d.d. 26 april 1967: Broerstraat (per 1 augustus 1967)

"Van de zeventiende tot de negentiende eeuw is 'Groot Venetië' de aanduiding voor het gedeelte tussen de Ziekerstraat en de Broerstraat. Het is genoemd naar een huis dat behalve als 'Groot Venetië' ook als 'Oud Venetië' te boek staat. (...)" (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

Groot-Brittanniëstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000438

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

raadsvoorstel d.d. 4 februari 2004 (52/2004): Grootbrittanniëstraat
Raadsbesluit d.d. 17 maart 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2004: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 9 juni 2004 (52/2004) (gewijzigd): Groot-Brittanniëstraat
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2004: Groot-Brittanniëstraat

"Amendement: Correct Nederlands voor een Engelse wijk" (Chantal Teunissen, Stadspartij Leefbaar Nijmegen, 17 maart 2004)

Het besluit over raadsvoorstel 52/2004 is twee maal uitgesteld. De commissie straatnaamgeving heeft het voorstel op 9 juni 2004 gewijzigd.

Groot-Dukenburg

Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: Groot-Dukenburg
Raadsbesluit d.d. 7 oktober 1971: Dukenburg
Hendriks 1987: Groot Dukenburg

"Dukenburg (groot)
omgeving Teersdijk, Vossendijk en Stadsdijk, ten westen van het Maas-Waalkanaal" (Hendriks 1987)

De wijknaam Groot-Dukenburg is volgens een brief van B&W d.d. 24 juni 1968 gekozen om verwarring met de centrumbuurt Dukenburg te voorkomen. In 1969 is om dezelfde reden de wijknaam Dukenburg vervangen vervangen door Meijhorst.

Bij de 14e Algemene Volkstelling op 28 februari 1971 is WIJK 3 Groot-Dukenburg (= stadsdeel) onderverdeeld in de volgende buurten (= wijken): Tolhuis, Teersveld, Zwanenveld, Meijhorst, Lankforst, Aldenhof, Malvert, de Vossen, Vogelzang, Staddijk.

Op de bewegwijzering ontbrak het streepje. De naam van het stadsdeel is op verzoek van het Wijkopbouw­orgaan 'Groot-Dukenburg' op 7 oktober 1971 gewijzigd in Dukenburg.

Groot-Oosterhout

Groote ...

Groothandelsweg

openbare ruimte ID 0268300000000318

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit Valburg d.d. 1 april 1980: Nijverheidsweg
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Groothandelsweg (per 1 januari 2010)

De naam Nijverheidsweg is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Groothandelsweg. Bewoners van de 17 adressen konden kiezen uit drie alternatieven: Groothandelsweg, Koopvrouwenweg en Transporteursweg. De tweede optie werd gehandhaafd, hoewel de Brandweer meldde dat deze naam kan worden verward met Koopmansweg en Koopvaardijweg. De Groothandelsweg kreeg 10 van de 11 uitgebrachte stemmen.

Op grond van beslispunt 7 van het raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 kwam de Nijverheidsweg in de wijk Ressen te liggen. Vanaf 7 februari 2011 ligt de Groothandelsweg ook volgens het gemeentelijke Adressenoverzicht in de wijk Ressen.

Grootstal¹

openbare ruimte ID 0268300000001570 (administratief gebied)

CBS-code BU02680615 (was: BU02680105)
wijk 15

Volkstelling 1947: buurt 14 St. Anna (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 15 Hatertseveld
Volkstelling 1960: buurt 15 Grootstal (gewijzigd)
Volkstelling 1971: buurt 15 Grootstal (wijk)
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Grootstal
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Grootstal (per 1 januari 2007)

Grootstal, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Zuid met de Natuurkundigenbuurt, inclusief Klein Grootstal

Bij de Volkstelling 1947 was het gebied tussen de (Nieuwe) Mollenhutseweg - Heiweg - St. Annastraat en de gemeentegrens een deel van de buurt St. Anna. Deze buurt is bij de Woningtelling 1956 onderverdeeld in drie buurten, waaronder de nieuwe buurt Hatertseveld. Bij de Volkstelling 1960 is de naam gewijzigd in Grootstal en wordt de Hatertseweg de nieuwe westgrens van deze buurt.

In de BAG is het raadsbesluit d.d. 4 april 1984 het meest actuele brondocument.

"Voor Grootstal ontwierp de Rotterdamse architect E.F. Groosman in de periode 1956-1960 circa zevenhonderd woningen, allen met platte daken. Hij was één van de jonge wederopbouwarchitecten die voorstander waren van ruim opgezette wijken. In Nijmegen kreeg hij die ruimte, dit in tegenstelling tot in de veel dichter bevolkte Randstad. Ook werd Groosman niet gehinderd door al bestaande verkaveling. het gebied was immers nog nauwelijks bebouwd. Zo ontstond in Grootstal een zuivere weergave van de toen heersende ideeën over woning- en stedenbouw: een ruim en open stadsbeeld met rechte wegen en stoepen." (De Brug, 5 september 2001)

Grootstal²

wijk 15 Grootstal

kadastrale gemeente Heumen, Sectie A (1820): Groote Stal

Grootstal, landgoed ex artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928 (5 ha). Het landgoed ligt vrijwel geheel in de gemeente Heumen, met uitzondering van een perceel in de kadastrale gemeente Hatert, sectie L, nr. 4620 (0.00.13 ha). Het is niet opengesteld voor het publiek.

De villa Sint Jacobsweg 13 en 15 Malden werd hoogstwaarschijnlijk in 1914 gebouwd in opdracht van J.S.M. de Bruijn (1861-1916), ter vervanging van een boerderijcomplex dat al in 1820 bestond. In 1917 werd het bezit verkocht aan mr. M.C.T.M. baron van Hövell tot Westerflier (1887-1956) in wiens familie het gebleven is.

Grootstalselaan

openbare ruimte ID 0268300000001119

Wijk G (1906)
wijk 15 Grootstal

Wegenlegger 1859 : Weg
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Groot Stalschelaan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Grootstalschelaan
Raadsbesluit d.d. 4 juni 1958: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 16 juli 1958: Grootstalselaan
ptt post 1978: grootstalseln

De naam Grootstalschelaan is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Grootstalselaan.*

"De 'oude' naam (Groot-Stalschelaan) werd bij R. van 27 Januari 1906 vastgesteld. Het R. van 9 Juli 1924 wijzigde de schrijfwijze. De weg is genoemd naar de boerderij Groot Stal onder Malden." (Teunissen 1933)

"De Stal was dus al een heel oude boerderij en bestaat niet meer als boerenhoeve. Ze is afgebroken door de heer de Bruin uit Ubbergen, die er een villa met trapgevel bouwde, thans in bezit van de famile van Hövell tot Westerflier." (Nillesen 1975, p. 39)

"Eertijds maakte de 'Scheidingswal' de grenslijn uit, waaraan op Maldens grondgebied de beide boerderijen 'de Groote en de Kleine Stal' [lees: Groot Stal en Klein Stal /RE] zijn gelegen. Naar de 'Groote Stal' is de laan genoemd." (Hendriks 1987)

Grootstalseweg

Cito no. 43 (ca. 1966): GROOTSTALSEWEG

Het nieuwste deel van de Grootstalselaan tussen Nieuwe Mollenhutseweg en Hatertseweg werd in het in het verleden ook Grootstalseweg genoemd.

Grootstalseweg (Malden)

openbare ruimte ID 0252300000000073

woonplaats Malden (gemeente Heumen)

Raadsbesluit Heumen d.d. 22 december 1958: GROOTSTALSEWEG (per 1 maart 1957)
Besluit B&W Heumen d.d. 16 november 2010: Grootstalseweg

Een deel van de weg ligt sinds 1 juni 1963 in de gemeente Nijmegen. Op de gemeentegrens verandert de naam in Elshofweg (raadsbesluit d.d. 6 september 1995).

Grote Bleek

Teunissen 1933: Groote Bleek

"Open plaatsje aan Achter Valburg." (Teunissen 1933)

Grote Boel¹

openbare ruimte ID 0268300000001541 (administratief gebied)

woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Grote Boel
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: wijkindeling

Grote Boel, buurt in de wijk Ressen, ten noorden van de Oosterhoutse Plas;
a. grensstraten: Griftdijk (gedeelte), Keizer Hendrik VI-singel, Margaretha van Mechelenweg;
b. openbare ruimten (vanaf 2014): Annie M.G. Schmidthof, Astrid Lindgrenhof, Brink, Grote Boel, Heinrich Böllstraat, Hella Haassestraat, Max Velthuijshof, Nelly Sachsstraat, Ressense Wal, Roald Dahlhof, Simone de Beauvoirstraat;
b. idem (vervolg): Agatha Christiestraat, Ananta Toerstraat, Gabriel García Márquezstraat, García Lorcastraat, Hugo Clausstraat, Ingrid Jonkerstraat, Karel Glastra van Loonstraat, Kleine Boel, Louis Paul Boonstraat, Lucebertstraat, Marten Toonderstraat, Pablo Nerudastraat, Renate Rubinsteinstraat, Simon Carmiggeltstraat;
c. idem (2018): Dick Brunastraat, Thea Beckmanpad;
d. idem (2021): Franz Kafkastraat;
e. niet-vastgestelde naam: Park Grote Boel;
f. naamgeving ingetrokken: de Boel, William Faulknerstraat

Op 10 juni 2009 is de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aangepast, dat deze op de as van de Griftdijk komt, waarmee de nieuwe buurt Grote Boel volledig binnen de grenzen van de nieuwe wijk Ressen valt.

De gemeenteraad heeft op 19 november 2014 voor de straatnaamgeving in de buurten Zuiderveld en Grote Boel de thema's (internationale) filmregisseurs en (internationale) moderne literatuur en oude toponiemen vastgesteld. De openbare ruimten in Grote Boel zijn vrijwel allemaal genoemd naar literaire schrijvers. In het raadsbesluit ontbreekt de Boel. De naam van deze openbare ruimte van het type 'weg' is op 27 mei 2015 alsnog ingetrokken.

Grote Boel²

openbare ruimte ID 0268300000001762 (weg)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: raadsvoorstel afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Grote Boel
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Deze openbare ruimte van het type 'weg' is genoemd naar de in 2004 gesloopte boerderij De Groote Boel (bouwjaar 1871), de Boel 4 Ressen gemeente Nijmegen (voor 1 januari 1997: Ressen). De naam 'Groote Boel' staat nog vermeld op het oude inrijhek van Griftdijk 62 Nijmegen in het zuidelijk deel van de buurt.

Grote Burchtstraat

Teunissen 1933: Groote Burchtstraat

Grote Kerkhof

Teunissen 1933: Groote Kerkhof

Grote Kop

kadastrale gemeente Ubbergen, Sectie A (1820): De Groote Kop

"Groote Kop. Terrein bij den Holleweg." (Teunissen 1933)

De Groote Kop staat op het minuutplan uit 1820 van de kadastrale gemeente Ubbergen, Sectie A: Ubbergen (een Blad), bij perceel nr. 44 met huis en erf in het gedeelte dat sinds de grenswijziging bij de Wet van 13 juli 1914 (Stb. 303) behoort tot de gemeente Nijmegen (kadastrale gemeente Hatert, Sectie A).

Grote Kopse Hof

kadastrale gemeente Ubbergen, Sectie A (1820): De Groote Kop

"In de 18e eeuw was de »Groote Kopzen Hof” stadseigendom geworden en werd door den magistraat den 9 Sept. 1772 in negen perceel en verkocht, voor 5476 gl. Zij placht toen aan pacht 200 gl. op te brengen. De Groote Kop wordt in het eerste kwartaal der 19e eeuw een landgoed genoemd, dat zich »met dezelfs tuinen aan den steilen rand des bergs verheft”. De naburige Kleine Kop, die reeds in 1569 voorkomt, lag niet in de heerlijkheid, doch op het Hoogeveld, in het Schependom (...)." (Van Schevichaven 1904, p. 192)

Grote Markt

openbare ruimte ID 0268300000001120

wijk B en D (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Isaac van Geelkercken 1639: Marckt
Blaeu 1649: De Merckt
Nicolaes van Geelkercken 1653: De Merckt
Feltman 1669: de Merckt
Kiers 1751¹: Groote Marckt
Van Suchtelen 1779: Markt
Nijmegen 1812: Groote Markt
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Groote Markt
Wegenlegger 1859: Grootemarkt
Adresboek 1892: groote markt
Nijmegen 1900: Markt (Groote)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Groote Markt
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: handhaving
ptt post 1978: grt markt

De naam Groote Markt is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Grote Markt.*

"1254: Hundisborch (ook voor het St. Stevenskerkhof)
1410: Honsborch (later alleen de Z.Z.); de geheele markt, dus ook de Honsborch, heette die Cruys
1410: die Cruyce
1412: Die Cruys
1457: Op het Kruys
1552: op die Kruyss
1558: Cruysmerckt
1554: Opten Honsrugh, Honsbergh
1563: Honsborch
1586: Die Cruys enz. ook wel Kruismarkt
1590: Die Criuss of Merrickt en 1591 Marct.
Van Honsborch was de naam van een aanzienlijk geslacht, dat te Nijmegen in de vroege middeleeuwen woonde. In een protocol van 1678 wordt genoemd een huis en hofstede 'den Honsborch' bij het St. Stevenspoortje (...).
De naam 'Cruys' is vermoedelijk ontleend aan een kruis, dat ter plaatse als sinnebeeld van het marktrecht heeft gestaan." (Teunissen 1933)

"Grootemarkt : Van de Korte Burgtstraat tot de Hezelstraat" (Legger B 1859, nr. 83)

"Pas op 9 juli 1924 krijgt het officeel de naam zoals wij die vandaag de dag kennen: de Grote Markt." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

Op grond van de kaart bij het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 en tekening M.D. 1112 bij het collegebesluit d.d. 18 oktober 1950 maakt het kruispunt met de Blauwe Steen deel uit van de Grote Markt. Op deze tekening d.d. 27 september 1950 staat 'GROTE- MARKT'. De handhaving blijkt in de praktijk betrekking te hebben op de niet-vastgestelde naam Grote Markt (met spatie).

De componist Willem Heydt (1858-1928) heeft bijna zijn hele leven op Grote Markt 30 gewoond; dit pand stond op de plaats van Kannenmarkt 27 (bouwjaar 1982). De Grote Markt (V&D, Hema) is een van de straten die zwaar getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944.

Grote Straat

Grote Wiel

Grotegas

Wijk D (1812)

Kiers 1751¹: Groote gast
Nijmegen 1812: Grootegasch, Groote Gasch
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Groote Gast
Wegenlegger 1859: Grootegas
Adresboek 1892: grootegas
Nijmegen 1900: Grootegas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Grootegas
Raadsbesluit d.d. 5 juli 1951: intrekking

De naam Grootegas is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Grotegas.*

"De gas was reeds onder dezen naam bekend in 1427.
1784: St. Jacobsstraat of Grootegasch.
De gas kwam uit bij de St .Jacobspoort (Sent Jacopspaertgen of Lapperspoortje)." (Teunissen 1933)

"De reeds in 1427 bestaande Grotegas is door haar ligging tot de St. Jacobspoort weleens St. Jacobsstraat genoemd. Net als bij de Priemstraat valt ook voor de naamgeving van deze gas in 1924 het definitieve raadsbesluit." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

"Grootegas : Van de Nonnenstraat tot achter het Gasthuis" (Legger B 1859, nr. 153)

Op de plattegrond van Kiers (1751¹) zijn de gassen met nr. 64 ('Groote gast'), nr. 63 ('Vinke Gaske') en nr. 62 ('Potshof') niet correct weergegeven. Rozengas, Grotegas, Proosthof en de doodlopende Schapengas waren vier gasjes tussen Achter de Vismarkt en Nonnenstraat.

Grotestraat

openbare ruimte ID 0268300000001121

Wijk C en D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Isaac van Geelkercken 1639: Groote Straet
Blaeu 1649: Groote straet
Nicolaes van Geelkercken 1653: Groote straet
Feltman 1669: Grote straet
Kiers 1751¹: Groote Straat
Van Suchtelen 1779: Groote Straat
Nijmegen 1812: Grootestraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Groote Straat (de Groote Straat, De groote Straat)
Wegenlegger 1859: Grootestraat
Adresboek 1892: grootestr
Nijmegen 1900: Groote straat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Grootestraat
ptt post 1978: grotestr

De naam Grootestraat is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Grotestraat.*

"1278(...): platea maior; in XV vaak in plaats van Grote straet ook Groitstraet" (Gorissen 1956, p. 100)

"Grootestraat. (...) Reeds in 1399 was deze straat onder dezen naam bekend." (Teunissen 1933)

"Grootestraat : Van de markt tot de Kraanpoort" (Legger B 1859, nr. 114)

"De Grotestraat is vanouds een der belangrijkste straten van de stad. De straat is reeds in de dertiende eeuw bekend en loopt vanaf de Waalkade omhoog naar de Grote Markt." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

"In 1984 werd in de Grotestraat een gedenkplaat aangebracht aan de voorgevel van een nieuwbouwhuis waar voorheen het ouderlijk huis van Henriette Presburg, 'moeder van Karl Marx', zou hebben gestaan. In 1968 was tevergeefs actie gevoerd tegen de afbraak van dit pand. Hans Giesbertz toonde in Numaga van 1989 echter aan dat men voor het verkeerde huis in het geweer was gekomen. Het werkelijke woonhuis van de familie Presburg, enkele huisnummers verderop, bleek al in 1965 te zijn gesloopt. De gedenkplaat hangt tegenwoordig op de juiste plaats [bij de nummers 31-33 /RE]." (Nijmeegse biografieën 2004, p. 100)

Henriette Presburg (1788-1863)* werd in de Nonnenstraat geboren. Het huis aan de Grotestraat werd op 27 april 1808 door haar ouders gekocht; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 99-100.

"Henriette Presburg, de moeder van Karl Marx, werd in 1788 geboren in een huurhuis dat de Presburgs van 1784 tot 1808 bewoonden in de Nonnenstraat, waar zich ook de synagoge en Joodse school bevinden. (...) Na de verhuizing van het gezin naar de in aanzien staande Grotestraat woont Henriette daar nog tot 1814, het jaar van haar huwelijk met Heinrich Marx. Op de Nonnenstraat woonde zij dus 20 jaar en daarna op de Grotestraat slechts 6 jaar." (Van Hoften 2009, p 10)

Gruenwaltstraat

Gruisberg

Gruitberg¹

Van der Aa 1843: GRUISBERG
Van der Aa 1846: Gruitberg

"GRUISBERG,  een der vijf heuvelen, waarop de stad Nijmegen, prov. Gelderland, gebouwd is. Zij beslaat dat gedeelte waarin de Broederstraat, de Nieuwstraat en de Paulusstraat gelegen zijn.." (Van der Aa 1843, deel 4, p. 997)

De afwijkende schrijfwijze in het vierde deel van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1843 is vrijwel zeker een verschrijving of zetfout. In het achtste deel uit 1846 wordt deze heuvel de 'Gruitberg' genoemd (bron: Van der Aa 1846, deel 8, p. 216). Mogelijk was de Gruitberg geen heuvel, maar een bergplaats waar het gruit werd bewaard. De naam is bewaard gebleven als straatnaam.

Gruitberg²

openbare ruimte ID 0268300000001122 (weg)

Wijk A (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Kiers 1751¹: Grutberg
Nijmegen 1812: Op den Grutberg
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Op den Grutberg
Wegenlegger 1859: Grutberg
Adresboek 1892: grutberg
Nijmegen 1900: Gruitberg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Gruitberg
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Gruitberg
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: inwerkingtreding
ptt post 1978: gruitberg

"Men vindt 'De Gruitberg' voor het eerst vermeld in 1411. 1425: Gruetberch; 1623: Gruytberch; 1709 en P. 1839: Grutberg. Het oude woord 'gruit', nog terug te vinden in grut en grutterij, was een plantaardig ingrediënt, dat bij de bereiding van bier gebruikt werd. Het recht om bier te brouwen werd gruitrecht genoemd. Wellicht was de Gruitberg de plaats waar de gruit bewaard werd." (Teunissen 1933)

Volgens het PLAN DER STADT NŸMEGEN van Van Suchtelen (1779) lag de 'Grut bergh' op de plaats van de Lange Koningstraat.

"Grutberg : Van de Broerstraat tot de Nieuwstraat" (Legger B 1859, nr. 78)

De Gruitberg is een van de straten die zowel bij het bombardement op 22 februari 1944 als in september 1944 door oorlogshandelingen zwaar beschadigd werden. Volgens de huisnummering liep de straat van de Lange Nieuwstraat naar de Broerstraat, evenwijdig aan de Korte Nieuwstraat). Sinds de wederopbouw loopt de Gruitberg van de Pauwelstraat naar het Kerkegasje en de Nieuwstraat. De huisnummering begint bij nummer 21 (oneven) en 22 (even).

Grutberg

Guido Gezellestraat

openbare ruimte ID 0268300000001123

wijk 10 Nije Veld

raadsvoorstel d.d. 6 februari 1931: Gezellestraat
Raadsbesluit d.d. 18 februari 1931: Guido Gezellestraat
ptt post 1978: gezellestr, g

Guido Petrus Theodorus Josephus Gezelle (Brugge 1 mei 1830 – Brugge 27 november 1899), Vlaams priester en dichter; zie www.dbnl.org/auteurs

"Guido Gezelle (1830-1899), Vlaams dichter, één der meesters van de moderne lyriek. Te Brugge geboren als zoon van een tuinier, studeerde te Roeselaere, en werd daar na zijn priesterwijding leraar. In 1899 werd hij benoemd tot directeur van de Engelse Kanunnikessen te Brugge waar hij dat zelfde jaar overleed. De inspiratie bronnen van Gezelle's poëzie zijn de natuur, Vlaanderen, het gemoedsleven van de dichter en god. Hij schreef ook springlevende proza en leverde belangrijk werk op het gebied van de taalstudie en de volkskunde.
Hoofdwerken: Dichtoefeningen (1885), Kerkhofbloemen (1885), Gedichten, Gezangen en Gebeden (1862), Tijdkrans (1893), Rijmsnoer (1897), Laatste Verzen (1900)." (Hendriks 1987)

In het verslag van de raadsvergadering van 18 februari 1931 staat:

"De heer GAUTSCH wil de Gezellestraat noemen Guido Gezellestraat. Anders krijgt men verwarring en denkt men misschien aan de Gezellenvereeniging.
De VOORZITTER neemt het voorstel over. De straat zal dus Guido Gezellestraat heeten." (De Gelderlander, 18 februari 1931)

Gulden Wagengas

openbare ruimte ID 0268300000000173

wijk 00 Benedenstad

raadsvoorstel 18/1996: Geertrudisgas
Raadsbesluit d.d. 6 maart 1996: afgevoerd
raadsvoorstel d.d. 27 februari 1996 (18/1996) (gewijzigd): Gulden Wagengas
Raadsbesluit d.d. 3 april 1996: Gulden Wagengas

"De betrokken bewoners, die reeds mondeling waren geïnformeerd over de naamgeving 'Halve Gas' dienden hiertegen een bezwaarschrift in. Naar aanleiding hiervan is de naamgeving in de Commissie Cultuur, Communicatie en Bestuurlijke vernieuwing ter discussie gesteld. Voorgesteld werd om in overleg met de bewoners een naam te kiezen. Er is toen voor 'Geertrudisgas' gekozen. Deze naamgeving is echter vlak voor de raadsvergadering van 6 maart van de raadsagenda afgehaald, omdat er informatie was binnengekomen waaruit bleek dat deze naam gebaseerd was op verkeerde historische gronden.

Nu stellen wij u voor aan deze straat de naam 'Gulden Wagengas' te geven. Deze naam was tot in de 19e eeuw gehecht aan een gasje in de Bottelstraat, dat in de onmiddellijke nabijheid van de onderhavige straat was gelegen. (...)" (gewijzigd raadsvoorstel 18/1996)

Guldenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000203

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 10 november 1999: Guldenstraat

gulden, Nederlandse munt tot 28 januari 2002, genoemd naar gouden florijn

Op 5 juli 1999 deden toekomstige bewoners de suggestie om de straat Vierlingstraat te noemen. Deze naam werd niet overgenomen omdat een Vierling in Nijmegen 'oort' werd genoemd (een oort is een kwart munt).

Guusjegasje

Dr. Guusje ter Horst (Deventer 22 maart 1952), burgemeester van Nijmegen van 15 april 2001 tot 1 januari 2007, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010; zie www.parlement.com

"Het antwoord op de vraag welke straat naar burgemeester Ter Horst vernoemd wordt, laat zich moeilijk voorspellen. Ik heb wel een suggestie voor een straatnaam: Guusjegasje. Misschien is er op de Hessenberg een geschikte locatie te vinden voor deze welluidende naam. Voor een groter deel van de openbare ruimte, is meer dan één ambtstermijn termijn vereist." (Rob Essers, 3 mei 2006)

Guyotstraat

openbare ruimte ID 0268300000001124

wijk 04 Altrade

intern beraad 1895: Guijotstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Guyotstraat
Nijmegen 1900: Guyotstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Guyotstraat
ptt post 1978: guyotstr

Paul Charles Guillaume Guyot (Paul Guyot) (Groningen 30 mei 1800 – 's-Gravenhage 17 februari 1861), historicus en verzamelaar; zie Nijmeegse biografieën 2006, p. 69-70, www.biografischportaal.nl

"Paul Charles Guillaume Guyot (...) kapitein der artillerie en adjudant van den Gouverneur-Generaal van Ned. Indië, van den Bosch, vestigde zich, na zijn ontslag uit den dienst met den rang van majoor, te Nijmegen, huwde op 26 october 1833 te Nijmegen met de weduwe van Derik Hendrik Jan van Schevichaven (overleden in 1831) en kwam door dit huwelijk in het bezit van de collectie oudheden die door genoemde van Schevichaven was samengebracht.
Hij breidde de verzameling uit, schonk ze bij zijn vertrek naar 's-Gravenhage in 1851 aan de stad Nijmegen en werd zodoende de grondlegger van het gemeentemuseum.
zie verder 'Bouwsteenen voor een geschiedenis van Nijmegen', deel I, van Prof. Dr. F.J. de Waele." (Teunissen 1933)

Zijn vader Henri Daniel Guyot (1753-1828)*, Waals predikant, stichtte in 1790 het eerste Nederlandse doveninstituut in Groningen, waar het Guyotplein naar hem is genoemd.

Gymergas

Kiers 1751¹: Agter de Wagt
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Gymer Steeg
Teunissen 1933: Gymergas, Gymuergang

"Achter de Hoofdwacht heette in de 17e, 18e en 19e eeuw de Gymergas. De naam zal slaan op de gember een product welke hier verkocht werd." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

Volgens Teunissen (1933) werd de naam ook gebruikt voor de Scheidemakersgas op de plaats waar sinds 1951 de Scheidemakershof ligt.

Gymersteeg

H...

StatCounter