N-...

Bij de behandeling van het voorstel Gebiedsindelingen Nijmegen (raadsvoorstel 133/2006) stemde de gemeenteraad in met de toevoeging van beslispunt 2b:

"Uitsluitend voor intern gebruik binnen de gemeentelijke organisatie en uitsluitend om praktische redenen de mogelijkheid te bieden de onder 2. vermelde stadsdeelnamen te gebruiken zonder het voorvoegsel 'Nijmegen-', dan wel met afkorting van dit voorvoegsel tot 'N-'." (Amendement: Puntjes op de i van de straatnaam-commissie, 25 oktober 2006).

N53

N324 >

Provinciale weg 324 (N324), doorgaande weg van Nijmegen naar Oss (Knooppunt Paalgraven)

Nijmegen, Takenhofplein (N326
↓↑  Nijmegen, Van Schuylenburgweg
↓↑  Nijmegen, van Rosenburgweg
↓↑  Wijchen, Graafseweg
↓↑  Nederasselt, Rijksweg
↓↑  Grave, Arnoud van Gelderweg
↓↑  Grave, Elftweg
↓↑  Velp, Bosschebaan
↓↑  Reek, Rijksweg
↓↑  Schaijk, Rijksweg
↓↑  Berghem, Rijksweg
↓↑  Oss, Graafsebaan
Oss, Knooppunt Paalgraven (A50/A59)

Het beheergebied van de provincie begint op de van Rosenburgweg ten westen van de Streekweg bij km 3,081 (ca. 200 m buiten de bebouwde kom ex artikel 20a, Wegenverkeerswet 1994). De bewegwijzering begint bij de Streekweg. Het beginpunt lag ooit op de Graafseweg bij het kruispunt met de Neerbosscheweg.

N325

Provinciale weg 325 (N325), doorgaande weg van de Duitse grens naar Arnhem (Knooppunt Velperbroek)

Kranenburg, Hauptstraße
↓↑  Beek, Nieuwe Rijksweg
↓↑  Ubbergen, naamloos

↓↑  Nijmegen, Nieuwe Ubbergseweg
  ↑  Nijmegen, Terwindtstraat
↓↑  Nijmegen, Keizer Traianusplein (S100)
↓↑  Nijmegen, St. Titussingel (S100)
↓↑  Lent, St. Titussingel (S100)
↓↑  Lent, Prins Mauritssingel (S100) (S110)
↓↑  Nijmegen, Prins Mauritssingel (S110)

A325
↓↑  Ressen, Knooppunt Ressen
↓↑  Elst, A 325
↓↑  Arnhem, Nijmeegseweg

vervolg N325
↓↑  Arnhem, Pleijweg
↓↑  Huissen, naamloos
↓↑  Arnhem, Pleijweg
↓↑  Arnhem, IJsseloordweg
Arnhem, Knooppunt Velperbroek (A12/A348)

Het beheergebied van de provincie eindigt in het eerste gedeelte op de Nieuwe Ubbergseweg bij km 6,605 (grens bebouwde kom ex artikel 20a, Wegenverkeerswet 1994). De A325 (autosnelweg) die bij km 11,9 begint en het laatste gedeelte van de N325 vanaf km 20,939 worden door de provincie beheerd.

N326

Provinciale weg 326 (N326), doorgaande weg van Wijchen naar Nijmegen

Wijchen, Wezelpad (A326)
↓↑  Wijchen, Palkerplein

↓↑  Nijmegen, Palkerplein
↓↑  Nijmegen, Wijchenseweg
↓↑  Nijmegen, Takenhofplein
↓↑  Nijmegen, Wijchenseweg
↓↑  Nijmegen, Graafseweg
↓↑  Nijmegen, Nelson Mandelaplein (S103)
↓↑  Nijmegen, Graafseweg (S103)
↓↑  Nijmegen, Keizer Karelplein
↓↑  Nijmegen, Oranjesingel
↓↑  Nijmegen, St. Canisiussingel
Nijmegen Keizer Traianusplein (N325)

De N326 is het verlengde van de A326 (autosnelweg) die in Wijchen (Knooppunt Bankhoef) begint en sinds 2007 voor het Palkerplein bij km 6,7 eindigt. Voor de aanpassing van de kilometrering in 2009 was het eindpunt km 6,72. Het gedeelte tussen het Palkerplein en de Neerbosscheweg (Nelson Mandelaplein) is nog bewegwijzerd als N326 (situatie op 8 december 2013).

overdracht
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in 2007 besloten om het wegvak van de A326 van km 6,72 tot km 8,136 (grens bebouwde kom ex artikel 20a, Wegenverkeerswet 1994) om niet in eigendom, beheer en onderhoud over te dragen aan de Gemeente Nijmegen (besluit GS d.d. 20 maart 2007). De aanleiding voor de overdracht was de wijziging van de functie van het weggedeelte dat daarmee het karakter van provinciale weg had verloren. Het resterende gedeelte van de N326 tot aan het Keizer Traianusplein is nooit in beheer bij de provincie geweest.

N842

Provinciale weg 842 (N842), doorgaande weg van Nijmegen naar Groesbeek

Nijmegen, Groesbeekseweg (S106)
↓↑  Heilig Landstichting, Nijmeegsebaan
↓↑  Groesbeek, Nijmeegsebaan
Groesbeek, Nieuweweg

N842 heeft alleen een administratieve functie. Het beheergebied van de provincie begint aan het einde van de Groesbeekseweg (gemeentegrens) bij km 1,175. Het beginpunt lag ooit bij het kruispunt met de Postweg / Groenewoudseweg.

N844

Provinciale weg 844 (N844), doorgaande weg van Malden naar Nijmegen

Malden, Jan J. Ludenlaan (N271)
↓↑  Malden, Rijksweg

Nijmegen, St. Annastraat (S105)

N844 heeft alleen een administratieve functie. Het beheergebied van de provincie eindigt bij km 4,265 (gemeentegrens). Een door de gemeente beheerd deel van de N844 is er niet. Begin deze eeuw stonden op de St. Annastraat tussen de Houtlaan en de Scheidingsweg nog enkele oude hectometerpaaltjes die erop duidden dat dit ooit een Rijksweg was. Op 29 november 2013 is hier nog één (omvergereden) paaltje aan­getroffen met het opschrift '2,5'.

Nachtegaalplein

openbare ruimte ID 0268300000001393

wijk 21 Wolfskuil

raadsvoorstel d.d. 8 februari 1916: Nachtegaalsplein
Raadsbesluit d.d. 12 februari 1916: Nachtegaalplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nachtegaalplein
ptt post 1978: nachtegaalpln

nachtegaal (Luscinia megarhynchos), zangvogel uit de familie van de lijsterachtigen (Turdidae)

De onderdoorgang van het monumentale poortgebouw (bouwjaar 1916) aan het Nachtegaalplein maakt deel uit van de openbare ruimte met de naam Putterstraat. De geometrie is sinds het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 niet gewijzigd.

De hoofdingang van Nachtegaalplein 1 t/m 24 Nijmegen ligt sinds de renovatie (begin geldigheid: 17-05-2013) aan de Putterstraat. De woningen met de huisnummers 4 en 5 hebben een ingang aan het Nachtegaalplein.

Nachtegalenpaadje

"Voetpad van de Dennenstraat achter 't Slotje naar de Laan van Engelen (Laan van Leuvenhof). Bij dit kerkpad voor de bewoners van Leuvenhof en omgeving treft men den nachtegaal aan." (Teunissen 1933)

Het Nachtegaalspaadje (Nachtegalenpaadje) werd ook Binnenpad genoemd.

Nassausingel

openbare ruimte ID 0268300000001394

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 3 januari 1880: Nassausingel
Adresboek 1892: nassausingel
Nijmegen 1900: Nassausingel
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nassausingel
ptt post 1978: nassausngl
Raadsbesluit d.d. 19 november 2008: Quackplein (gedeelte)

"De singel is genoemd naar het bastion Nassau, dat in de nabijheid gelegen was." (Teunissen 1933)

"Deze stadssingel kreeg zijn naam naar het Nassau bolwerk dat in de 17e eeuw nabij de Molenpoort was gebouwd en bij de sloping van de vestingwerken werd opgeruimd." (Hendriks 1987)

"Nassausingel, hulde aan het Vorstelijk Huis." (Van Schevichaven 1896, p. 414)

Van Schevichaven (1896) was er kennelijk niet van op de hoogte dat de singel is genoemd naar het bastion. Hij verbleef ten tijde van het raadsbesluit d.d. 3 januari 1880 in het buitenland en vestigde zich pas in 1893 weer definitief in Nijmegen.

Natalstraat

openbare ruimte ID 0268300000000037

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 15 januari 1981: Natalstraat
ptt post 1991: natalstr

Natal, provincie van Zuid-Afrika, vroeger Britse kolonie. De provincie wordt nu KwaZulu-Natal genoemd.

Een amendement van Wim Hompe (PvdA) e.a. om de naam te wijzingen in Steve Bikostraat werd in 1981 met 22 tegen 15 stemmen verworpen.

Natuur- en scheikundigenbuurt

Natuurkundigenbuurt

wijk 15 Grootstal

"gelegen tussen de Heiweg, St. Annastraat, Grootstalselaan en de Nieuwe Mollenhutseweg" (Hendriks 1987)

Natuurkundigenbuurt, Natuur- en scheikundigenbuurt (vanaf 1956), buurt die de gehele wijk Grootstal omvat, met de volgende openbare ruimten:
a. ten oosten van St. Jacobslaan: Ampèrestraat, Archimedesstraat (gedeelte), Buijs Ballotstraat, Einsteinstraat (gedeelte), Einthovenstraat, Galileïstraat, Gaussstraat, Geisslerstraat, Jacobus van 't Hoffstraat, Lavoisierstraat, Lumièrestraat, Ohmstraat, 's-Gravensandestraat, Snelliusstraat, Torricellistraat, van der Waalspad, van 't Hoffplantsoen, van Musschenbroekstraat, Voltastraat, von Liebigstraat;
b. tussen St. Jacobslaan en Nieuwe Mollenhutseweg: Archimedesstraat (gedeelte), Berzeliusstraat, Blaise Pascalplein, Boylestraat, Bunsenstraat, Celsiusstraat, Copernicusstraat, Daltonstraat, de Réaumurstraat, Edisonstraat, Einsteinstraat (gedeelte), Fahrenheitstraat, Ingenhouszstraat, Johann Winklerstraat, Kamerlingh Onnesstraat (gedeelte), Keesomstraat, Lorentzstraat, Marconistraat, Mária Telkeshof, Marie Curiestraat (gedeelte), Maxwellstraat, Newtonstraat, Pieter Zeemanstraat, Röntgenstraat, Wattstraat;
c. ten westen van Nieuwe Mollenhutseweg (inclusief Klein Grootstal): Biotstraat, Bohrstraat, Carnotstraat, Eulerstraat, Faradaystraat, Fresnelstraat, Galvanistraat, Joulestraat, Kamerlingh Onnesstraat (gedeelte), Keplerstraat, Lenardstraat, Marie Curiestraat (gedeelte), von Fraunhoferhof;
d. idem, woningbouwproject Onder Onnes (2012): Lili Bleekerstraat, Lise Meitnerstraat, Toos Korvezeepad;
e. niet-bestaande en verdwenen namen: Binnenpad, Boerhaavestraat, da Vincistraat, Franckstraat, Linnaeusplantsoen, Louis Pasteurstraat, Pascalstraat, Robert Kochstraat, Wilsonstraat

Tranendal
De buurt werd in de jaren vijftig van de 20e eeuw in de volksmond het Tranendal genoemd omdat de bewoners van deze nieuwe buurt de hoge huur niet konden opbrengen.

Navarrastraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001648

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Navarrastraat

Navarra, autonome regio in het noorden van Spanje met de hoofdstad Pamplona

NDW21

wijk 12 Goffert

Nieuwe Dukenburgseweg 21 Nijmegen

NDW21, deelgebied Levensader Winkelsteeg ten zuiden van Nieuwe Dukenburgseweg

"Het idee voor de locatie Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW21) is om hier een woon-werkgebied te ontwikkelen met ruimte voor dynamiek en ondernemen. De 1e plannen bestaan uit 500 tijdelijke woningen, die voor een periode van ongeveer 15 jaar worden neergezet. Gedacht wordt aan zo’n 400 sociale huur­woningen en 100 woningen in het midden huursegment. Bedoeld voor verschillende doelgroepen, zoals starters, (voormalige) studenten en expats." (persbericht d.d. 10 november 2020)

De adressen Nieuwe Dukenburgseweg 29 t/m 1025 Nijmegen (begin geldigheid: 31-03-2023) zijn genummerd aan de openbare ruimte die niet door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit maakt geen deel uit van de Nieuwe Dukenburgseweg (raadsbesluit d.d. 29 november 1973). De Korenweg en het Tarwepad zijn ingetrokken (raadsbesluit d.d. 27 april 1988).

lopende zaken
In het straatnaambesluit wordt naar verwachting voor de naamwijziging een ingangsdatum in de toekomst (bijvoorbeeld 01-07-2024) vastgesteld, zodat alle betrokkenen zich voor kunnen bereiden op de wijzigingen. Het gaat om 500 adressen (10 bedrijfs-/kantoorpanden en 7 panden met daarin 489 woningen en 1 kantoorruimte). Er kan bezwaar worden gemaakt tegen het straatnaam- en huisnummer­besluit (Bron: Notulen ambtelijke werkgroep straatnaamgeving 1 augustus 2023: Impact project NDW21 op wijziging adressen, 13-06-2023).

Nederheidsesteeg

Teunissen 1933: Nederheydschestege

"Vervallen naam (1423) van een weg onder Hees." (Teunissen 1933)

Nederheidseweg

openbare ruimte ID 0268300000000056

wijk 48 Neerbosch-West

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Nieustadts Straet
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Nieustadts Straet
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie F (1822): De Nieuw Stads Straat
Wegenlegger 1859: De Nijstadsche Straat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nieuwstadweg
Raadsbesluit d.d. 22 december 1982: Nederheidseweg
ptt post 1991: nederheidsewg

De Nederheidseweg loopt van de Neerbosscheweg naar de grens van de gemeente Beuningen. Tot 1982 maakte de weg samen met de zogenaamde 20e straat in de Meeuwse Acker deel uit van de Nieuwstadweg

Bezwaren van bewoners tegen de straatnaamwijziging werden niet aan de gemeenteraad voorgelegd. B&W stelden zich op het standpunt dat uit de AROB-jurisprudentie kon worden afgeleid dat een besluit tot straatnaamgeving niet voor een AROB-voorziening vatbaar was (besluit B&W d.d. 22 februari 1983, nummer 2.26).

"In antwoord op uw bovenvermelde brief berichten wij u, dat voor burgers tegen een besluit van de gemeenteraad, waarbij een straatnaam wordt vastgesteld c.q. gewijzigd geen beroepsrecht openstaat.
Overigens geeft u brief ons geen reden de gemeenteraad een voorstel te doen om zijn besluit van 22 december 1982 te wijzigen." (B&W, 10 maart 1983)

Nederrijkswald

Hollandt & Van Suchtelen 1752: NEDER RYKS WALDT
Van Suchtelen & Hollandt 1754: T' NEDER-RŸCKSE WALDT
Van Suchtelen & Hollandt 1755: HET NEDER RYCKSE WALDT
De Witte 1756: NEDERRYKSE WALD
Hattinga 1757: Neder Rykse Wald
kadastrale gemeente Groesbeek, Sectie H (1820): Het Nederrijksche Wald
Van de Aa 1846: NEDERRIJKSCHE-WALD (HET)

"NEDERRIJKSCHE-WALD,  b. in het Rijk van Nijmegen, prov. Gelderland, distr., arr., kant. en 2 u. Z. Z. O. van Nijmegen, gem. Groesbeek; met 89 h. en 750 inw.
NEDERRIJKSCHE-WALD (HET),  uitgestrekt boschrijk oord in de prov. Gelderland, dat in eene zuidoostelijke strekking zich over den Hunenberg uitstrekt, door gemeente Ubbergen en Groesbeek tot in het koningrijk Pruissen, alwaar het Clevische-Reichswald wordt genoemd. Daardoor loopt de oude Cleefsche-baan van Nijmegen af, welke bij het d. Wielder, met den nieuwen klinkerweg van die stad op Cleve, vereenigt. (...)." (Van der Aa 1846, deel 8, p. 54)

Neerbos

Neerbosch

Volkstelling 1947: buurten 21 Neerbos, 28 Rondom Hees en Neerbos (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 24 Dorp Neerbosch
Volkstelling 1960: buurt 24 Neerbosch (gewijzigd)
Volkstelling 1971: buurt 24 Neerbosch (wijk)
Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Neerbosch-Oost

Neerbos, buurt in WIJK 2 (aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal) (Volkstelling 1947)

"omgeving Maas-Waalkanaal ten westen van Hees" (Hendriks 1987)

Bij de Volkstelling 1947 was de buurt Neerbos een klein gebied aan weerszijden van de Dorpsstraat ten zuiden van de Kanaalbrugweg. Deze buurt is bij de Woningtelling 1956 opgegaan in buurt 24 Dorp Neerbosch, die bij de Volkstelling 1960 de naam Neerbosch kreeg.

Op de plattegrond van Nijmegen is de naam NEERBOSCH in 1974 gewijzigd in NEERBOSCH OOST. De naam Neerbosch-Oost is op 3 november 1977 door de gemeenteraad vastgesteld.

Hollandt & Van Suchtelen 1752: Neerbos
Van Suchtelen & Hollandt 1754: Neerbosch
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Neerbosch
De Witte 1756: Neerbos
Hattinga 1757: Neerbos
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie F: Neerbosch (1822)
Van der Aa 1846: NEERBOSCH

Neerbosch is de oude benaming van Sectie F van de kadastrale gemeente Neerbosch. Op het minuutplan uit 1822 (één Blad) staat ook de naam De Weterings Kant. In het achtste deel van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1846 staat:

"NEERBOSCH,  d. in het Rijk-van-Nijmegen, prov. Gelderland, distr., arr., kant., gem. en 1 u. Z. W. van Nijmegen.
Bevallige en nette boerenwoningen vertoonen zich hier, onder hoog en lommerijk geboomte, en tusschen wijduitgestrekte vruchtbare korenvelden, op eene allezins schilderachtige wijze; terwijl fraaije buitenplaatsen, met hare tuinen en bossche, den geheelen weg als het ware bezoomen.
Men telt er 110 h. en 900 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw en in den arbeid op buitenplaatsen. (...) De dorpsschool wordt gemiddeld door een getal van 100 leerlingen bezocht. – De kermis valt in den eersten Zondag na 24 Junij. – Dit dorp is in het jaar 1388 door ARNOLD VAN HEUMEN verbrand." (Van der Aa 1846, deel 8, p. 62)

"Volgens van Schevichaven (zie blz. 43 van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912) is het niet onwaarschijnlijk, dat het dorp Neerbosch van lateren oorsprong is dan Hees en was die streek nog een onbewoond woud, toen Hees reeds een dorp of gehucht was. De naam 'in den Nederen Bosche' komt voor het eerst voor in 1410. (...)" (Teunissen 1933)

Neerbosch Oost

Neerbosch West

Neerbosch-Oost

openbare ruimte ID 0268300000001579 (administratief gebied)

CBS-code BU02680424 (was: BU02680204)
wijk 24

Volkstelling 1947: buurten 21 Neerbos, 28 Rondom Hees en Neerbos (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 24 Dorp Neerbosch
Volkstelling 1960: buurt 24 Neerbosch (gewijzigd)
Volkstelling 1971: buurt 24 Neerbosch (wijk)
Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Neerbosch-Oost
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Neerbosch-Oost
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Neerbosch-Oost (per 1 januari 2007)

Neerbosch-Oost, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West met onder meer de Muziekbuurt (1964)

De wijk Neerbosch-Oost omvat het gehele gebied dat begrensd wordt door het Maas-Waalkanaal (Oostkanaaldijk), Dr. de Blécourtstraat, Dennenstraat, Muntmeesterlaan en de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen. Vanaf 1990 zijn enkele straten genoemd naar steden- en vriendschapsbanden (Bospark Neerbosch).

In het gedeelte tussen Dennenstraat en Neerbosscheweg zijn de volgende openbare ruimten in 1994 en 2008 genoemd naar Nederlandse schrijvers die een relatie met Nijmegen hebben:
a. Dominicushof: Frans Kellendonkstraat, Jan Brinkhoffplantsoen, Nesciostraat, Tjalie Robinsonstraat;
b. Godfried Bomansstraat, Henk van Tienhovenstraat, Pé Hawinkelsstraat.

Bij de Woningtelling 1956 is de buurt Neerbos uit 1947 opgegaan in de buurt Dorp Neerbosch, die bij de Volkstelling 1960 de naam Neerbosch kreeg. Vanaf 1956 is de Dennenstraat de grens met Hees en Heseveld. Het gedeelte ten noorden van de Kanaalbrugweg - Dorpsstraat is in 1960 bij Neerbosch gevoegd. De grenzen zijn sindsdien niet meer veranderd. In 1977 is de naam Neerbosch gewijzigd in Neerbosch-Oost.

"Neerbosch-Oost is de laatste uitbreiding voor Nijmegen de sprong over het Maas-Waalkanaal waagde. De stedenbouwkundige opzet van deze wijk komt overeen met die van Grootstal en Hatert. Hier werden echter wel weer pannendaken toegepast." (De Brug, 5 september 2001)

Neerbosch-West

openbare ruimte ID 0268300000001594 (administratief gebied)

CBS-code BU02680848 (was: BU02680408)
wijk 48

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Neerbosch-West
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Neerbosch-West
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Neerbosch-West (per 1 januari 2007)

Neerbosch-West, wijk in het stadsdeel Lindenholt met de volgende openbare ruimten: Nederheidseweg, Scherpenkampweg

Bij de Woningtelling 1956 was Neerbosch West (zonder streepje) de benaming voor het gehele gebied dat vanaf 1960 Lindenholt wordt genoemd.

Volkstelling 1947: buurt 29 Ten Westen van het Maas-Waalkanaal (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 26 Neerbosch West
Volkstelling 1960: buurt 40 Lindenholt;

Neerbosch West (zonder streepje), buurt in WIJK 2 Nijmegen West (Woningtelling 1956)

Bij de Volkstelling 1947 was dit gebied een deel van de buurt Ten westen van het Maas-Waalkanaal. Deze buurt werd bij Woningtelling 1956 werd opgesplitst in de buurten Duckenburg en Neerbosch West. De grens tussen beide buurten was de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen.

Bij de Volkstelling 1960 is de naam Neerbos West gewijzigd in Lindenholt. Buurt 40 Lindenholt lag in 1960 in de gelijknamige WIJK 4 Lindenholt. Deze wijk was voorloper van het stadsdeel Lindenholt dat in 1977 is onderverdeeld in een aantal wijken en buurten.

Neerbossche Broek

Neerbosschebrug

openbare ruimte ID 0268300000001674 (kunstwerk)

wijk 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 31 januari 1990: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 21 februari 1990: Neerbosschebrug
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie

brug over het Maas-Waalkanaal waar overheen de Neerbosscheweg ononderbroken loopt (raadsvoorstel 17/1990, beslispunt 1)

De oude brug werd het Witte Bruggetje of Kanaalbrug genoemd. De oorspronkelijke brug uit ca. 1924 werd op 10 mei 1940 door de Nederlandse genie opgeblazen. Op 17 of 18 september 1944 bliezen de Duitsers de herstelde brug op.

Op 18 september 1979 hebben B&W vergunning verleend voor het bouwen van de huidige brug die in 1980-1982 is aangelegd ten zuiden van de oude brug. De Neerbosschebrug is nog in eigendom, beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat.

Neerbosschestraat

Van Suchtelen & Hollandt 1755: Neerbosse Straet

Neerbosscheweg

openbare ruimte ID 0268300000001395

wijken 12 Goffert, 24 Neerbosch-Oost, 48 Neerbosch-West

Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Neerbosscheweg
Besluit B&W d.d. 2 januari 1974: inwerkingtreding
ptt post 1978: neerbosschewg
Raadsbesluit d.d. 12 januari 1978: Neerbosscheweg
Raadsbesluit d.d. 13 november 1980: Neerbosscheweg
Besluit B&W d.d. 11 augustus 1981: inwerkingtreding (per 4 januari 1982)
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012: Gaziantepplein (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 17 september 2014: wijziging geometrie
Raadsbesluit d.d. 12 oktober 2016: wijziging geometrie

"Deze weg ontleent zijn naam aan het vroegere dorp Neerbosch in het Schependom van Nijmegen. Thans de benaming voor de woonwijken Neerbosch en Neerbosch-Oost." (Hendriks 1987)

In 1978 werd de weg die op het Jonkerbosplein begint, doorgetrokken van de O.C. Huismanstraat naar de Dorpsstraat. Op 13 november 1980 besloot de gemeenteraad:

"3. aan de weg, welke vanaf het Jonkerboschplein over de nieuwe brug over het Maas-Waalkanaal in westelijke richting voert en aansluit op Rijksweg 73, de naam 'Neerbosscheweg' te geven;" (beslispunt 3)

De Neerbosscheweg eindigt bij km 108,644 (A73) op ca. 785 meter ten westen van de kruising met de Hogelandseweg en de IJpenbroekweg. Het gedeelte ten westen van het Maas-Waalkanaal ligt op de grens van de wijken De Kamp - 't Acker en Westkanaaldijk - Neerbosch-West. Het adres Neerbosscheweg 700 Nijmegen lag volgens het gemeentelijke Adressenoverzicht in de wijk Neerbosch-Oost, maar 'verhuisde' op 1 november 2011 stilzwijgend naar de wijk Neerbosch-West.

De gemeenteraad heeft op 17 september 2014 besloten de kruising Graafseweg - Neerbosscheweg de naam Nelson Mandelaplein te geven en de geometrie van de Graafseweg en de Neerbosscheweg opnieuw vastgesteld. De wijziging van de geometrie op 12 oktober 2016 houdt verband met de vaststelling van de naam Gaziantepplein (raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012).

Nel Petersstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001908

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Nel Petersstraat

Nellij Anna Maria (Nel) Peters (Nijmegen 10 februari 1912 – Nijmegen 24 november-2004), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 94-95

Nel Peters woonde destijds nog in het ouderlijke huis op het adres Franschestraat 59 Nijmegen. Zij is begraven op de Begraafplaats Jonkerbos bij haar echtgenoot Ludovicus Johannes Frequin (1905-1976) met wie zij op 11 september 1946 in Nijmegen is getrouwd.

Zijn eerste echtgenote Christina Catharina Maria Geenen (1916-1924) was op 29 oktober 1944 op het adres Javaplein 9 Nijmegen omgekomen bij een granaatinslag.*

Nelly Sachsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001766

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: raadsvoorstel afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Nelly Sachsstraat
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift
Raadsbesluit d.d. 29 maart 2017: wijziging geometrie

Nelly Sachs (Leonie Sachs) (Schöneberg [Berlijn] 10 december 1891 – Stockholm, 12 mei 1970), Duitse schrijfster, winnaar Nobelprijs voor de Literatuur (1966)

In 1940 vluchtte zij samen met haar bejaarde moeder uit Nazi-Duitsland naar Zweden. Op 25 april 1952 verkreeg zij de Zweedse nationaliteit.

"Na 1940 staat in haar gedichten de vervolging van de Joden centraal. Nelly Sachs kreeg in 1966 de Nobelprijs als erkenning van haar bijdrage aan de naoorlogse Joodse literatuur. Volgens de jury representeert zij in haar werk het culturele erfgoed van het Joodse volk. Naar aanleiding van de uitreiking van de Nobelprijs voor de literatuur merkte zij: ‘Ik vertegenwoordig de tragedie van het Joodse volk.’" (www.joodserfgoeddenhaag.nl)

Nelson Mandelabrug

Nelson Mandelaplein

openbare ruimte ID 0268300000001757

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 17 september 2014: Nelson Mandelaplein

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, Oost-Kaap 18 juli 1918 – Johannesburg 5 december 2013), advocaat, anti-apartheidstrijder, eerste democratisch gekozen president (1994-1990) van Zuid-Afrika

Mandela was vanaf 1944 betrokken bij de strijd van het African National Congress (ANC) tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika en werd in 1964 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij zat tot 1990 gevangen op Robbeneiland.

"Als strijder tegen apartheid en voor gelijke burgerrechten voor alle inwoners van Zuid-Afrika is hij een wereldwijde bekende figuur geworden. Vooral zijn verbindend en verzoenend optreden na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1990 en van 1994 tot 1999 als president na het afschaffen van de apartheid heeft op veel mensen een diepe indruk gemaakt. Hij geldt als inspiratiebron voor vreedzaamheid en verzoening. In 1993 ontving hij samen met Frederik Willem de Klerk de Nobelprijs voor de vrede." (raadsvoorstel 95/2014)

Delft was in 1984 de eerste stad in Nederland waar een straat naar Nelson Mandela werd genoemd. Nijmegen volgde 30 jaar later.

Het initiatiefvoorstel van raadslid Noël Vergunst (GroenLinks) om de kruising Graafseweg - Neerbosscheweg de naam Nelson Mandelaplein te geven, is op 17 september 2014 met 35 tegen 4 stemmen door de gemeenteraad aanvaard.

Neptunusstraat

openbare ruimte ID 0268300000001396

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Neptunusstraat
ptt post 1978: neptunusstr

Neptunus, vanaf de Zon gezien de achtste planeet van ons zonnestelsel, genoemd naar de Romeinse god van de zee

Nesciostraat

openbare ruimte ID 0268300000000163

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 21 december 1994: Nesciostraat

Nescio (Jan Hendrik Frederik Grönloh) (Amsterdam 22 juni 1882 – Hilversum 25 juli 1961), schrijver. 'Nescio' (Lat.) betekent: 'Ik weet het niet'; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Nescio debuteerde in 1911 in 'De Gids' met de novelle 'De uitvreter'. Japie, de 'uitvreter' in Nescio's gelijknamige verhaal heeft een bijzondere binding met Nijmegen en wel om het water van de Waal, dat maar altijd naar 't westen stroomde, dat iedere avond naar de zon stroomde. De brug en de rivier hebben blijkbaar veel indruk gemaakt op Nescio; deze komen namelijk ook voor in de novelle 'Dichtertje' van 1918." (Eindadvies voor beslissing B&W d.d. 14 oktober 1994)

Neushoornstraat

openbare ruimte ID 0268300000001397

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: Neushoornstraat
ptt post 1978: neushoornstr

neushoorns (Rhinocerotidae), familie van zoogdieren met één of twee hoorns

Neuengas

Nevengas

Nevengeul

Raadsbesluit d.d. 8 juli 2015: Spiegelwaal (GEHEIM)
persbericht d.d. 9 juli 2015: Spiegelwaal

In het kader van het project 'Ruimte voor de Waal Nijmegen'* is in de periode 2013-2015 een nevengeul aangelegd die op 3 december 2015 officieel in gebruik genomen is.

Newtonstraat

openbare ruimte ID 0268300000001398

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 25 april 1956: Newtonstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Newtonstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Newtonstraat
ptt post 1978: newtonstr

Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth 25 december 1642 – Kensington 20 maart 1727), Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist en theoloog

"Isaac Newton (1642-1727), groot Engels wis- en natuurkundige. Had voor zijn 25e jaar zijn drie fundamentele ontdekkingen gedaan: de gravitatie, dispertie en infinitesimaalrekening.
Van 1669-1694 was hij hoogleraar te Cambridge, hij schreef in de periode van 1684-'86 op aandringen van Hally zijn wereldberoemd werk: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Hierin behandelt hij mechanica, licht- en geluidstheorie, getijdentheorie zodanig, dat het meer dan 100 jaar duurde eer de natuurkunde weer verder gebracht zou worden." (Hendriks 1987)

Nicolaas Molenaarstraat

openbare ruimte ID 0268300000000138

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Nicolaas Molenaarstraat
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1993: Nicolaas Molenaarstraat

Nicolaas Molenaar sr. (Sneek 30 juli 1850 – 's-Gravenhage 30 december 1930), architect van zowel profane als kerkelijke bouwwerken, leerling van P.J.H. Cuypers; zie www.biografischportaal.nl

"Van bijzonder belang voor zijn loopbaan waren zijn goede contacten met de Jezuïetenorde, waarvoor hij talrijke opdrachten uitvoerde. Na de bouw van het Canisius College in Nijmegen (1898) onthielden de Jezuïeten hem om onbekende redenen verdere opdrachten. Dit heeft mede aanleiding gegeven tot een kwalitatieve inzinking in zijn werk, die tamelijk lang aanhield. (...)" (www.historici.nl)

De Nicolaas Molenaarstraat is vanaf 1993 een zijstraat van de Eugène Lückerstraat. De straat ligt op een steenworp afstand van het voormalige Canisius College aan de Berg en Dalseweg.

Nicolaaskapel

Niek Engelschmanlaan

openbare ruimte ID 0268300000000127

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 30 januari 1991: Niek Engelschmanlaan (per 1 mei 1991)
ptt post 1991: engelschmanln, n

Nico (Niek) Engelschman (Amsterdam 12 november 1913 – Amsterdam 27 oktober 1988), alias Bob Angelo, acteur, één van de oprichters van het COC, bouwde het na-oorlogse COC op als voorzitter, redacteur en directeur van het verenigingskantoor; zie www.biografischportaal.nl, gaypnt.home.xs4all.nl

Op de straatnaamborden staat het onderschrift: 'voorvechter homo-emancipatie'.

"In Nijmegen noemde het stadsbestuur een straat naar hem. Vandalen bekladden eens de letters 'lsch', zodat er stond: 'Enge manstraat'. Het is nooit opgehelderd of het hier een (flauwe) grap betrof of homofobie." (Homo-encyclopedie van Nederland 2005, p. 22)

andere plaatsen

1990  Niek Engelschmanstraat Leiden
1996  Nico Engelschmanlaan Vlissingen
1996  Niek Engelschmanstraat Groningen
2002  Niek Engelschmanbrug* Amsterdam
2015  Niek Engelschmanpark 's-Gravenhage

Niersstraat

openbare ruimte ID 0268300000001399

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 8 mei 1929: Niersstraat
Besluit B&W d.d. 6 februari 1940: Niersstraat
ptt post 1978: niersstr

"Gelegen in de rivierenbuurt en genoemd naar de rivier de Niers welke ontspringt bij Gladbach en loopt via Kempen, Geldern, Kevelaer en Goch naar Gennep, waar hij uitmondt in de Maas." (Hendriks 1987)

raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1928: Niersstraat
Raadsbesluit d.d. 14 november 1928: Biezendwarsstraat

De gemeenteraad sprak zich in 1928 met 20 tegen 10 stemmen uit voor het behoud van de z.g. Biezendwarsstraat. In 1929 kreeg een straat tussen Voorstadslaan en Waterstraat alsnog de naam Niersstraat.

Nieuw Balveren

openbare ruimte ID 0268300000000393 (terrein)

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 8 juli 2009: Nieuw Balveren
verklaring d.d. 14 oktober 2011: ambtshalve correctie (type)

"In de wijk Oosterhout, tussen Stationsstraat, Griftdijk en Groenestraat [Oude Groenestraat /RE], wordt een nieuw sportpark aangelegd voor voetbalclub OSC (Oosterhoutse Sport Club). Dit park vervangt de oude thuisbasis van deze voetbalvereniging, sportpark Balveren in Oosterhout Overbetuwe. Omwille van de continuïteit en om verwarring met het oude sportpark te voorkomen, stellen wij u voor dit sportpark de naam Nieuw Balveren te geven." (raadsvoorstel 111/2009)

Het adres van Sportpark Balveren was Oosterhoutsestraat 30 Oosterhout. Het adres van Nieuw Balveren is Stationsstraat 24 A Nijmegen. Op 14 oktober 2011 is het type 'weg' in de BAG gewijzigd in 'terrein'.

"Balveren
Van kasteel Balveren weten we alleen maar waar het heeft gestaan en dat het aanzienlijke geslacht Van Balveren er hoogstwaarschijnlijk vandaan komt. (...) In 1355 werd het kasteel verwoest tijdens een strijd tussen de ridders van Hekeren en die van Bronckhorst. Kasteel Balveren heeft gestaan tegenover de Hoge Hof op de hoek van de huidige Oosterhoutsestraat en de Van Balverenlaan [in Oosterhout /RE]." (Ruyten 1989, p. 32)

Nieuw Brakkenstein

Nieuw Malderborgh

Nieuw Knodsenburg

Nieuw Oost-Indië

Teunissen 1933: Nieuw Oost Indië

"Dit goed 'van ouds de glasblazerij' was bij den Weurtseweg gelegen en werd in 1797 verkocht." (Teunissen 1933)

Nieuw St. Anna

kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): Nieuw St. Anna
Teunissen 1933: Nieuw Sint Anna

"Vervallen naam. Dit goed was gelegen aan de St. Annastraat en de Verlengde Groenestraat z.z." (Teunissen 1933)

Nieuw St. Anna staat op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie C: het Veld (Eerste Blad), nabij perceel nr. 147 met huis en erf tussen Groenestraat en Hatertseweg (ten zuiden van Reestraat).

Nieuw Veld

Nieuw West

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Nieuw-West (per 1 januari 2007)

Nieuw West (1985-2006), niet-vastgestelde naam van stadsdeel bestaande uit de wijken Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost en Haven- en industrieterrein

De gemeenteraad heeft voor deze combinatie van wijken met ingang van 1 januari 2007 de naam Nijmegen-Nieuw-West vastgesteld.

Nieuw-Brakkenstein

Nieuw Brakkenstein (Nieuw-Brakkenstein) (vanaf ca. 1870), benaming van bosperceel (hakhout) tussen de Heyendaalseweg en de St. Annastraat

In de vergunningaanvraag d.d. 18 januari 1908 van de overste van het klooster van het Allerheiligst Sacrament uit Baarle-Nassau is sprake van het bouwen van een klooster te 'Nieuw-Brakkenstein'. Deze naam staat ook op ontwerp van de kapel (1913) en de uitbreiding (1923). Deze panden zijn in 2009 gesloopt.

verdwenen naam; zie Brakkenstein, Park Kloostertuin

Nieuw-West

Nieuwe Bergweg

intern beraad 1884: Nieuwe bergweg of Bergweg
Raadsbesluit d.d. 22 maart 1884: Nieuwe Ubbergsche weg

Voor de 'De bergweg naar Ooizicht' (1884) was de naam Nieuwe bergweg of Bergweg bedacht.

Nieuwe Dijk

Kiers 1751²: Nieuwe Dijck
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Nieuwen dÿck
De Witte 1756: niewen Dyk
Teunissen 1933: Nieuwedijk

"Deze dijk, in 1748 aangelegd, werd voor een deel bij het graven van de nieuwe haven verwijderd." (Teunissen 1933)

Nieuwe Dukenburgseweg

openbare ruimte ID 0268300000001400

wijken 12 Goffert, 34 Lankforst, 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Pieperslaantje
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Pieperslaantje
Raadsbesluit d.d. 24 september 1958: Nieuwe Dukenburgseweg (per 24 oktober 1958)
Raadsbesluit d.d. 12 maart 1969: Nieuwe Dukenburgseweg
Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Nieuwe Dukenburgseweg
Besluit B&W d.d. 2 januari 1974: inwerkingtreding
ptt post 1978: nw dukenburgsewg

"Door herindeling en bebouwing van de Dukenburg, werd bij R. van 31-8-'55 de weg tussen de Weg door Jonkerbos en de Oostkanaaldijk Nieuwe Dukenburgseweg genoemd." (Hendriks 1987)

De door Hendriks (1987) genoemde datum van het raadsbesluit is onjuist. Het besluit inzake de naam Pieperslaantje is in 1958 ingetrokken. Sinds de aanleg van de Dukenburgsebrug (bouwjaar 1970-1972) eindigt de Nieuwe Dukenburgseweg bij het Valkenaerplein (Steve Bikoplein). De wijziging in 1974 houdt verband met de aanleg van het Jonkerbosplein (Circuit Winkelsteeg).

niet-vastgesteld
In 2022-2023 zijn de adressen Nieuwe Dukenburgseweg 29 t/m 1025 Nijmegen vastgesteld. De nummers 1031 en 1033 (historisch) zijn inmiddels ingetrokken. De naam maakt geen deel uit van de Nieuwe Dukenburgseweg (raadsbesluit d.d. 29 november 1973).

Nieuwe Haven

Adresboek 1892: Hees nieuwe haven

Nieuwe Havendijk

Adresboek 1892: Hees nieuwe havendijk

Deze binnendijk is in of omstreeks 1852 aangelegd; zie Copie der Teekening (1851).

Nieuwe Hezelpoort

openbare ruimte ID 0268300000001401 (versie 3) (weg)

wijken 00 Benedenstad (?), 01 Stadscentrum (?), 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 2 februari 1921: Nieuwe Hezelpoort
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nieuwe Hezelpoort
verklaring d.d. 21 augustus 2012: ambtshalve correctie (kunstwerk)
verklaring d.d. 24 januari 2024: ambtshalve correctie (weg)

"Het viaduct onder den spoorweg aan het einde van de Lange Hezelstraat wordt, om verwarring te voorkomen met de voormalige vestingpoort (de Hezelpoort), Nieuwe Hezelpoort genoemd. Het viaduct voor de voetgangers naast de Nieuwe Hezelpoort draagt nog geen naam." (Teunissen 1933)

De Nieuwe Hezelpoort (bouwjaar 1876-1879) is een rijksmonument.* De voetgangerstunnel (de zogenaamde 'gaper', vanaf 2016 ook voor fietsers) is in 1931 aangelegd. In 2003 is een fietspad aan de oostzijde van het viaduct bevestigd.

onduidelijk
Op 21 augustus 2012 is het type 'weg' in de BAG gewijzigd in 'kunstwerk' (documentnummer 12.0016583), maar op 24 januari 2024 weer gewijzigd in 'weg' (documentnummer D240075891).

De gegevens in de BAG zijn in overeenstemming met het 'No. STRAATNAAM' (raadsbesluit d.d. 9 juli 1924, beslispunt 2°), waarin de naam '255. Nieuwe Hezelpoort' staat vermeld. In de eerste week van september 2012 zijn twee straatnaamborden met de naam Nieuwe Hezelpoort aangebracht.

Nieuwe Houtstraat

Nieuwe Koningstraat

Nieuwe Laan

Nieuwe Markt

openbare ruimte ID 0268300000001402

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 23 april 1881: Nieuwe Markt
Adresboek 1892: nieuwe markt
Nijmegen 1900: Markt (Nieuwe)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nieuwe Markt
ptt post 1978: nw markt
Raadsbesluit d.d. 25 februari 1982: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 18 maart 1982: Nieuwe Markt

"De huizen aan de oostzijde van de nieuwe Markt gelegen, zijn gebouwd op de plaats, waar vroeger de St. Jacobs-gracht lag. Nog in den spaanschen tijd, vóór 1591, was die gracht de eenige haven van Nijmegen." (Ter Haar 1892)

De St. Jacobsgracht, ook wel Halve Maan genoemd, werd in 1879 bij de ontmanteling van de vesting gedempt. Op de Nieuwe Markt stond de in 1882 geopende Korenbeurs die in 1923 werd gesloten. Daarachter werd vanaf 1885 de veemarkt gehouden. In 1939 maakte de oude Korenbeurs plaats voor de nieuwe Veemarkthallen die in de jaren tachtig werden gesloopt.

"Bij R. van 25 februari 1982 is de straatnaam Nieuwe Markt gegeven aan de straat die loopt van de Lange Hezelstraat naar de Kromme Elleboog." (Hendriks 1987)

Alleen het oostelijke deel van de Nieuwe Markt heeft nog de oorspronkelijke naam; het westelijke deel heet nu Veemarkt. Nieuwe Markt 24 t/m 40 (even) zijn de enige panden in Nijmegen waar raamprostitutie is toegestaan.

Nieuwe Marktstraat

openbare ruimte ID 0268300000001403

wijk 01 Stadscentrum

raadsvoorstel d.d. 19 april 1881: Waterstraat
Raadsbesluit d.d. 23 april 1881: Nieuwe Marktstraat
Adresboek 1892: nieuwe marktstr
Nijmegen 1900: Marktstraat (Nieuwe)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nieuwe Marktstraat
Raadsbesluit d.d. 15 juni 1966: Nieuwe Marktstraat
ptt post 1978: nw marktstr

"De weg van de Spoorstraat naar de Lange Hezelstraat kreeg bij R. van 23 april 1881 deze naam." (Hendriks 1987)

"Tot in het begin van de jaren '60 liep de straat hier echter in dezelfde richting door naar de Spoorstraat, die toen zuidelijker lag dan nu. Ongeveer ter plaatse van de huidige kruising van Tunnelweg en Burgemeester Hustinxstraat kwam de Nieuwe Marktstraat op de Spoorstraat uit." (Roodenburg z.j.)

Het voorstel van Graadt van Roggen om de straat langs de gasfabriek en de waterleiding de naam Nieuwe Marktstraat en het marktplein Nieuwe Markt te geven, werd in 1881 met 12 tegen 5 stemmen goedgekeurd (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1881, p. 123). In de notulen staat de naam Marktstraat (zonder 'Nieuwe') en een stemverhouding van 13 tegen 4 stemmen.

De Nieuwe Marktstraat is een van de straten die getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944. Een straatnaamwijziging in verband met de tippelzone verdween in 1995 in de ijskast wegens onvoldoende draagvlak: 10 bewoners waren voor en 9 tegen wijziging. Een deel van de Nieuwe Marktstraat is de enige locatie in Nijmegen waar straatprostitutie is toegestaan.

Nieuwe Mollenhutseweg

openbare ruimte ID 0268300000001404

wijken 14 Hatertse Hei, 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Mollenhutscheweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Mollenhutscheweg
Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Nieuwe Mollenhutseweg (per 14 januari 1956)
Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: intrekking (gedeelte)
ptt post 1978: nw mollenhutsewg

Van 1955 tot 1964 liep de Nieuwe Mollenhutseweg van de Krekelstraat tot de grens van de gemeente Heumen. In verband met de aanleg van de Malderburchtstraat verdween in 1964 het gedeelte ten zuiden van de Grootstalselaan.

Nieuwe Nonnendaalseweg

openbare ruimte ID 0268300000001405

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Nieuwe Nonnendaalsche weg
Nijmegen 1900: Nonnendaalsche weg (Nieuwe)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nieuwe Nonnendaalscheweg
ptt post 1978: nw nonnendaalsewg

De naam Nieuwe Nonnendaalscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Nieuwe Nonnendaalseweg.*

"Bij R. van 6 juni 1891 kreeg de weg tussen de Tweede Oude Heselaan en de Graafseweg deze naam. Hier hadden eertijds nonnen land liggen." (Hendriks 1987)

Nieuwe Pieckelaan (Weurt)

openbare ruimte ID 0209300000000080

woonplaats Weurt (gemeente Beuningen)

Raadsbesluit Beuningen d.d. 11 januari 1994: Nieuwe Pieckelaan

zijstraat van de Hogelandseweg, ter vervanging van de oorspronkelijke Pieckelaan die nu dienst doet als fietspad

In de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) van de kadastrale gemeente Weurt, Sectie B: Weurt, staat bij perceel nr. 291 t/m 296 en 359 t/m 372 vermeld: Pieck van der Voort, Koenraad, respectievelijk Piek van der Voort, Coenraad, Landeigenaar, Nijmegen.

Coenraad van der Voordt Pieck (Nijmegen 16 maart 1762 – Nijmegen 8 oktober 1836) is een kleinzoon van Coenraad Pieck (1682-1757).*

Nieuwe Stad

Nieuwe Stadsgracht

Nieuwe Ubbergseweg

openbare ruimte ID 0268300000001406

wijk 05 Hunnerberg

intern beraad 1884: Nieuwe bergweg of Bergweg
Raadsbesluit d.d. 22 maart 1884: Nieuwe Ubbergsche weg
Nijmegen 1900: Ubbergsche weg (nieuwe)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nieuwe Ubbergscheweg
Besluit B&W d.d. 31 maart 1936: Nieuwe Ubbergscheweg
Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1973: Nieuwe Ubbergseweg
Raadsbesluit d.d. 22 augustus 1974: Nieuwe Ubbergseweg
Besluit B&W d.d. 24 september 1974: inwerkingtreding
ptt post 1991: nw ubbergsewg
raadsvoorstel d.d. 13 november 2018 (98/2018): wijziging geometrie (ingetrokken)
raadsvoorstel d.d. 4 december 2018 (98/2018): wijziging geometrie (per 1 januari 2019)
Raadsbesluit d.d. 19 december 2018: wijziging geometrie (per 1 januari 2019)

De naam Nieuwe Ubbergscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Nieuwe Ubbergseweg.*

"Nieuwe weg naar Ubbergen." (Teunissen 1933)

"Bij R. van 22 augustus 1974 kreeg de weg tussen de Arnhemseweg en de Ubbergseweg deze naam." (Hendriks 1987)

Het besluit van B&W d.d. 24 september 1974 had betrekking op het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1973.

Nieuwe Veld

Nieuwe Vleeshouwerstraat

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Nieuwe Vleeshouwerstraat
Raadsbesluit d.d. 4 oktober 1989: Vleeshouwerstraat (per 1 januari 1990)

Nieuwe Waalbrug

Nieuwe Wetering

wijken 39 Staddijk, 42 't Broek, 43 Kerkenbos, 49 Bijsterhuizen

Van Suchtelen & Hollandt 1755: Nieuwe Wetering
De Witte 1756: Nieuwe Wetering
Hattinga 1757: Nieuwe Wetering
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie D en E (1822): De Nieuwe Wetering
Teunissen 1933: Nieuwe Wetering

"Wetering onder Neerbosch voor afvoer van water van de Teerschesluis naar de rivier de Maas (sluis te Appeltern)." (Teunissen 1933)

Op de minuutplans uit 1822 van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie E: de Horst (Eén Blad) en Sectie F: de Duekenburg (Tweede Blad), heeft de wetering aan de Hatertse kant van de Teersche Sluis dezelfde naam. Van de oorspronkelijke wetering zijn nog enkele delen overgebleven.

14e eeuw
De Nieuwe Wetering is aangelegd na de zogenaamde 'landbrief' of 'dijkbrief' d.d. 12 januari 1321 van graaf Reinald II.

Nieuwe Weteringswal

Nieuwe Zwanenstraat

Wijk G (1906)

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: de Nieuwe Zwanenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dukenburgscheweg, Winkelsteegscheweg

"Nieuwe Zwanenstraat. Deze naam door den Gemeenteraad vastgesteld op 27 Januari 1906, is op 9 Juli 1924 vervallen," (Teunissen 1933)

"Een gedeelte van de Nieuwe Zwanenstraat (thans Dukenburgscheweg en Winkelsteegscheweg) werd vroeger ook Beukenlaan genoemd." (Teunissen 1933)

De Nieuwe Zwanenstraat (1906) liep van de Hatertseweg naar de Graafseweg (Teersdijk) tegenover de Zwanenstraat. Bij de aanleg van het Maas-Waalkanaal werd de straat opgedeeld in de Winkelsteegseweg aan de ene kant van het kanaal en de Dukenburgseweg (Oude Dukenburgseweg) aan de andere kant.

Nieuwedijk

Nieuwemarkt

Nieuwestraat

Nieuweveld

Nieuwstad

Teunissen 1933: Nyestat

"Vervallen naam, waarmede werd aangeduid de n.o. voorstad, hoofdzakelijk het gedeelte tusschen Voerweg en de Waal.
1410: Nyerstat
1440: Nystat
1443: Nyestat
1476: Nystat
1529: Niestat
1543: Nyhestat
1558: Nieuwe stad opten Valckhoff; omtrent die Honreporte
1560: Nystat achter het Valckhoff
1617 en 1626: Nyenstat en
1624: Nystat." (Teunissen 1933)

"Reeds in 1422 werd de naam 'Nijstatt' of 'Nijerstatt' in een officiëel stuk gegeven aan dat gedeelte dat nu tusschen de komedie, het Valkhof en den stadsmuur bij de Belvedère ligt." (Ter Haar 1892)

Nieuwstad (Neerbosch)

Adresboek 1892: Neerbosch nieuwstad spijkerhof

Nieuwstadschestraat

Nieuwstadweg

openbare ruimte ID 0268300000001407

wijk 41 De Kamp

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Nieustadts Straet
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Nieustadts Straet
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie F (1822): De Nieuw Stads Straat
Wegenlegger 1859: De Nijstadsche Straat
Adresboek 1892: Neerbosch nieuwstad spijkerhof
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nieuwstadweg
ptt post 1978: nieuwstadwg
Raadsbesluit d.d. 22 december 1982: Nieuwstadweg, de Meeuwse Acker (20e straat), Nederheidseweg

"De Nijstadsche Straat : Loopende van de Dorpstraat tot aan de Jonkerstraat" (Legger B 1859, nr. 24)

"Deze weg werd vroeger Nieuwstad en ook wel Nieuwstadschestraat genoemd." (Teunissen 1933)

In 1982 is de weg van de St. Agnetenweg naar de grens van de gemeente Beuningen opgesplitst in drie delen. Alleen het eerste gedeelte tot de IJpenbroekweg behield de naam Nieuwstadweg.

Nieuwstraat

openbare ruimte ID 0268300000001408

wijk 01 Stadscentrum

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Nieuwstraat
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: inwerkingtreding
ptt post 1978: nieuwstr
Raadsbesluit d.d. 4 december 1980: Nieuwstraat
Besluit B&W d.d. 11 augustus 1981: inwerkingtreding (per 4 januari 1982)
Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Nieuwstraat

"Vroeger waren er een Korte en een Lange Nieuwstraat. Zij behoorden tot de oudste straten van de stad en werden al genoemd in 1410 (Nijstrate), 1612 Corte Nijestraette. De L. Nieuwstraat is indertijd aangelegd langs de eigendommen van het Broerenklooster, ongeveer waar nu het nieuwe stadhuis staat.
Bij R. van 18 oktober 1950 werd aan de straat, welke de meest westelijke verbinding vormt tussen de Burchtstraat en het Mariënburgplein, de naam Nieuwstraat gegeven." (Hendriks 1987)

Hendriks (1987) verwijst naar een niet-bestaand raadsbesluit d.d. 18 oktober 1950. Bij de wederopbouw is de naam Lange Nieuwstraat vervangen door Nieuwstraat. Het collegebesluit d.d. 5 november 1969 heeft niet geleid tot een raadsvoorstel.

Bij beslispunt 1 van het raadsbesluit d.d. 4 december 1980 is een niet-bestaand raadsbesluit d.d. 27 decem­ber 1950 ingetrokken. Na de bouw van het nieuwe stadhuis (1978-1982) behield het overgebleven stuk aan de kant van Mariënburg de naam Nieuwstraat. In verband met de aanleg van de Marikenstraat is de naam Nieuwstraat in 1999 opnieuw vastgesteld.

Nieuwstraat (Neerbosch)

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C (1822): De Nieuw Straat (De Nieuwe Straat)
Wegenlegger 1859: De Nieuwstraat (ook genaamd) de Zwaansche Straat
Adresboek 1892: Neerbosch nieuwstr, Neerbosch zwaansche str
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Zwanenstraat

Niftrikplaats

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Niftrikplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Larvenhof
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Larvenhof

Nije Veld

openbare ruimte ID 0268300000001565 (administratief gebied)

CBS-code BU02680510 (was: BU02680100)
wijk 10

Volkstelling 1947: buurt 12 Willemskwartier
Woningtelling 1956: buurt 10 Willemskwartier (gewijzigd)
Volkstelling 1960: buurt 10 Nije Veld (gewijzigd)
Volkstelling 1971: buurt 10 Nije Veld (wijk)
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Nije Veld
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nije Veld(per 1 januari 2007)

Nije Veld, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Midden met Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Willemskwartier

Bij de Volkstelling 1960 kreeg de voormalige buurt Willemskwartier een nieuwe naam. De schrijfwijze Nije Velt (met t) bij de uitkomsten van deze 13e Algemene Volkstelling is vermoedelijk een verschrijving. Het gebied tussen Groenestraat - Wezenlaan - Goffertweg - Slotemaker de Bruïneweg en de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen ligt vanaf 1960 in Nije Veld.

De buurtnaam Willemskwartier wordt nog altijd gebruikt als synoniem voor de wijknaam Nije Veld. Hierdoor is het niet altijd duidelijk of de gehele wijk of alleen deze buurt wordt bedoeld.

kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): Het Nieuweveld (Het Nieuwe-Veld)
Teunissen 1933: Nieuweveld
Hendriks 1987: Nieuw-veld

"Nieuweveld. Vervallen naam.
1438: Nyevelt. Thans Dichterbuurt." (Teunissen 1933)

"op 't Nije velt
dat in 1550 nog lag tot aan de Mauwickschestraat [lees: Moldickschestraat /RE], later Driehuizerweg, thans Heyendaalseweg. Dit terrein is later opgedeeld in:

Nieuw-veld
tussen Graafseweg en Maldenscheweg [lees: Mookscheweg /RE], later St. Annastraat en het

Galgenveld
tussen St. Annastraat en Driehuizerweg, thans Heyendaalseweg. Op dit terrein werd het schavot opgericht en de lijken van de geëxecuteerden tentoongesteld (15e eeuw)." (Hendriks 1987)

Nijenrodestraat

openbare ruimte ID 0268300000001409

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Nijenrodestraat
ptt post 1978: nyenrodestr

"Nijenrode, Nederlands kasteel te Breukelen, provincie Utrecht, thans Nederl. opleidingsinstituut voor het buitenland, opgericht in 1946 met steun van het bedrijfsleven en onder toezicht van de toenmalige minister Bolkestein. Het is een voortgezette opleiding die na de middelbare school opleidt voor de diplomatieke dienst en voor belangrijke functies in handel en industrie." (Hendriks 1987)

Nijeveld

Nijevelt

pand ID 0268100000020096

wijk 08 Groenewoud

Woon-Zorgcentrum Nijevelt, Heyendaalseweg 117 Nijmegen

Nijhoffstraat

openbare ruimte ID 0268300000001410

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Nijhoffstraat
Nijmegen 1900: Nijhoffstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nijhoffstraat
ptt post 1978: nyhoffstr

Isaac Anne Nijhoff (Arnhem 26 juli 1795 – Arnhem 20 juni 1863), boekhandelaar-uitgever, archivaris en geschiedkundig publicist; zie www.biografischportaal.nl

"Mr. Isaac Anne Nijhoff (...) was aanvankelijk boekhandelaar en uitgever, voornamelijk van wetenschappelijke werken. In 1816 werd hij aangesteld tot archivaris van het oud-archief van Gelderland. Sindsdien publiceerde hij vele geschiedkundige studiën. (...)" (Teunissen 1933)

"Hij is de oprichter en jarenlange redacteur van de nog bestaande 'Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde' (sinds 1837) en van de 'Geldersche Volksalmanak' (1849). Zijn voornaamste werk 'Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland' is een bronnenpublicatie van grote betekenis.
Hiervoor werd hem in 1850 door de Groningse universiteit een eredoctoraat verleend." (Hendriks 1987)

Nijland

Nijlpaardstraat

openbare ruimte ID 0268300000001411

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: Nijlpaardstraat
ptt post 1978: nylpaardstr

nijlpaard (Hippopotamus amphibus), rivierpaard, groot en log zoogdier dat in een groot deel van Afrika in en om het water leeft

Nijmaplein

Nijmaweg

Nijmeegsche laan

Blaeu 1649: Wech naar den Terdÿk
Nicolaes van Geelkercken 1653: Wech naar den Terdyk
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie B (1822): Weg van Hees naar Nijmegen
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Nijmegensche Laan
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar den Teersdijk
Nijmegen 1900: Weg naar Hees, Heesche laan, Heessche laan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Heesschelaan, Dorpsstraat (Hees)

"Nijmeegschelaan. Vervallen naam. Zie Oude Heesschelaan." (Teunissen 1933)

"Grooteweg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar den Teersdijk : Deze grindweg begint aan de Keistraat bij het paardenpoeltje buiten de Hezelpoort en loopt tot aan het Tolhuis op den Teersdijk alwaar hij aansluit op den grooten weg op Grave, voorkomende onder No. 5 [Graafseweg /RE] hierna
Hij is bekend onder de benaming
a  Nijmeegsche laan
b  Kerkstraat
c  Dorpstraat en
d  Nonnenstraat" (Legger A 1858, nr. 4)

De Nijmeegsche laan, de latere Oude Heselaan en Dorpsstraat (Hees), was een onderdeel van de grote weg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar de Teersdijk.

Nijmeegscheweg (Berg en Dal)

Nijmeegse Kapelstraat

openbare ruimte ID 0268300000000207

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 11 oktober 2000: Nijmeegse Kapelstraat

Nijmeegsche kapel, Nijmeegse kapel (Limenitis populi), grote ijsvogelvlinder, dagvlinder

"Het was de Amsterdamse apotheker Albertus Seba, verzamelaar van biologische curiositeiten, die rond 1730 voor het eerst over deze vlinder ('by en omtrent Nymegen gevonden') schreef, zo staat in een artikel van H.C.J. Oomen in de jaargang 1979 van het historische tijdschrift Numaga. De Nijmeegse kapel is met een vleugelspanwijdte van 65 tot 80 millimeter een van de grootste dagvlinders van Europa. De vlinder voelt zich thuis op open plekken in bossen. De rups ontwikkelt zich op populieren, meestal ratelpopulieren.
De Nijmeegse kapel komt in de regio Nijmegen niet meer voor. Sterker nog: West-Terschelling is de enige plek in het land waar deze zeldzame fladderaar nog af en toe gesignaleerd wordt." (Geert Geenen, De Gelderlander, 17 juni 2004)

Volgens andere bronnen wordt deze vlinder in Nederland alleen nog in Zuid-Limburg sporadisch waargenomen.

De spelling van de straatnaam voldeed voor 1 mei 2006 niet aan de spellingregels. 'Nijmeegse' is eng-verbonden met 'kapel', zodat een streepje in Nijmeegse-kapelstraat niet zou hebben misstaan. Hoewel het om een vlinder gaat, ligt de straat niet in de Vlinderbuurt, maar in de Insectenbuurt, tussen Gouden Torrenstraat en Libellenstraat.

Nijmeegsebaan

openbare ruimte ID 0268300000000456: ingetrokken

wijk 08 Groenewoud

ptt post 1978: nymeegsebaan
verklaring d.d. 7 december 2020: intrekking (per 8 december 2020)

"Weg in de gemeente Groesbeek van Groesbeek naar Nijmegen waarvan een klein gedeelte op Nijmeegs gebied is gelegen." (Hendriks 1987)

Op de gemeentegrens verandert de naam Nijmeegsebaan in Groesbeekseweg. De openbare ruimte met de naam Nijmeegsebaan ligt in de woonplaats Heilig Landstichting. De adressen Nijmeegsebaan 61 t/m 73 en 141 t/m 145 Nijmegen liggen in de aangrenzende woonplaats Nijmegen. Het adres Nijmeegsebaan 53 Nijmegen is ingetrokken (begin geldigheid: 01-01-2019).

"Het adres Nijmeegsebaan 53 Heilig Landstichting blijft bestaan. De gemeente Nijmegen zal het identieke adres (in Nijmegen) voor 1 januari 2019 afmelden. De geometrie van de openbare ruimte van Nijmeegse­baan (Heilig Landstichting) wordt gewijzigd op 1 januari 2019;" (B&W Berg en Dal, 31 oktober 2018)

Pand ID 0268100000004112 (bouwjaar 1928) heeft vanaf 1 januari 2019 de status 'Niet gerealiseerd pand' (registratie­datum: 31-10-2018)

De naamgeving van de niet-bestaande openbare ruimte ID 0268300000000456 is tien jaar na de registratie in de BAG alsnog ingetrokken.

Nijmeegsebaan (Heilig Landstichting)

openbare ruimte ID 0241300000000181

woonplaats Heilig Landstichting (gemeente Groesbeek) historisch
woonplaats Heilig Landstichting (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Besluit B&W Groesbeek d.d. 24 juni 2008: Nijmeegsebaan (formalisering)
Besluit B&W Groesbeek d.d. 24 november 2009: Nijmeegsebaan
Raadsbesluit Berg en Dal d.d. 13 december 2018: Nijmeegsebaan (wijziging geometrie)

De oneven huisnummers 61 t/m 73 en 141 t/m 145 liggen in de woonplaats Nijmegen.

Nijmeegselaan

Nijmegen¹

CBS-code GM0268

Nijmegen, gemeentenaam

vaststelling en wijziging gemeentegrenzen

- Koninklijk Besluit van 5 maart 1816;
- Koninklijk Besluit van 24 mei 1816;
- Wet van 29 juni 1851, Stb. 85 (per 5 juli 1851);
- Wet van 13 juli 1914, Stb. 303 (per 1 januari 1915);
- Wet van 18 februari 1963, Stb. 68 (per 1 juni 1963);
- Wet van 13 februari 1980, Stb. 39 (per 1 januari 1981);
- Wet van 13 februari 1980, Stb. 40 (per 1 juli 1980 en 1 januari 1981);
- Wet van 6 juli 1983, Stb. 327 (per 1 januari 1984);
- Raadsbesluit d.d. 22 november 1995 (per 1 januari 1996);
- Raadsbesluit d.d. 10 juli 1996 (per 1 januari 1997);
- Wet van 2 juli 1997, Stb. 313 (per 1 januari 1998);
- Raadsbesluit d.d. 24 september 1997 (per 1 januari 1998);
- Raadsbesluit d.d. 10 oktober 2018 (per 1 januari 2019)

datum wijzigingen hectare woningen inwoners
- 01-06-1963 ontvangen van Heumen (GM0252) 11 172
- 01-07-1980 ontvangen van Beuningen (GM0209) 16 3
- ,, ontvangen van Heumen (GM0252) 5 6
- ,, ontvangen van Overasselt (GM0271) 26 0
- ,, overgegaan naar Beuningen (GM0209) 12 0
- ,, overgegaan naar Wijchen (GM0296) 75 86
- 01-01-1984 ontvangen van Wijchen (GM0296) 18 0
- 01-01-1996 ontvangen van Valburg (GM0283) 364 59 214
- 01-01-1997 ontvangen van Bemmel (GM0206) 234 32 87
- 01-01-1998 ontvangen van Elst (GM0231) 604 1.250 3.195
- 01-01-2019 ontvangen van Berg en Dal (GM1945) 9
- ,, overgegaan naar Berg en Dal (GM1945) 5 26 25

zie kroniek 2018, woonplaatsen

Nijmegen²

woonplaats ID 2542: ingetrokken
woonplaats ID 3030 (per 1 januari 2010)

woonplaats Nijmegen (gemeente Nijmegen)

ptt post 1978: nymegen
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Nijmegen (per 10 juni 2009)
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: wijziging geometrie (per 1 januari 2010)
Raadsbesluit d.d. 14 november 2018: wijziging geometrie (per 1 januari 2019)

Nijmegen, woonplaats in de gemeente Nijmegen

Op 29 november 2006 heeft de gemeenteraad de commissie straatnaamgeving opgedragen een raads­voorstel voor te bereiden om twee woonplaatsnamen vast te stellen in het kader van de invoering van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), namelijk Nijmegen en Lent gemeente Nijmegen.

woonplaatsbesluit
Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 in te trekken en de woonplaatsnamen Nijmegen en Lent met onmiddellijke ingang vast te stellen. Met ingang 1 januari 2010 maken de woonplaatsen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen deel uit van de woonplaats Nijmegen.

In het kader van de invoering van de BAG is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op 27 maart 2009 aan de woonplaats Nijmegen in de gemeente Nijmegen woonplaatscode 2542 toegekend. Vooruitlopend op de woonplaatswijziging op 1 januari 2010 is dit identificatienummer op 21 oktober 2009 per direct ingetrokken en is aan de (nieuwe) woonplaats Nijmegen woonplaatscode 3030 toegekend.

Het raadsbesluit d.d. 14 november 2018 houdt verband met de wijziging van de gemeentegrens tussen de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal.

Nijmegen³

Nijmegen, bebouwde kom (artikel 20a, Wegenverkeerswet 1994) in de woonplaats Nijmegen en een klein gedeelte van De Oversteek (Generaal James Gavinsingel) in de woonplaats Lent, vastgesteld of gewijzigd bij:

- Besluit Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 23 december 1994 (nr. WV93.22453-WVV2408);
- Raadsbesluit d.d. 19 februari 2003 (raadsvoorstel 27/2003);
- Raadsbesluit d.d. 25 mei 2011 (raadsvoorstel 117/2010);
- Raadsbesluit d.d. 4 december 2013 (raadsvoorstel 167/2013), Stcrt. 2013, 31869, en Stcrt. 2013, 36812;
- Raadsbesluit d.d. 27 september 2023 (raadsvoorstel 80/2023), Gemeenteblad 2023, 460969.

"De komgrens wordt aangeduid met verkeersborden H1 en H2 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 [lees: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 /RE]. De borden worden geplaatst in een portaal zodat de komgrens duidelijk gemarkeerd wordt. De woonplaats Lent heeft de benaming “Lent” met daaronder de toevoeging “gem.Nijmegen” als aanduiding van de bebouwde kom. Voor het overige geldt in Nijmegen-Noord de benaming “Nijmegen” als aanduiding van de bebouwde kom. (raadsvoorstel 117/2010, vervolgvel 5)

De komgrenzen vallen niet samen met de woonplaatsgrenzen.

Nijmegen⁴

wijken 00 Benedenstad, 01 Stadscentrum

Nijmegen, beschermd stadsgezicht*

Op 18 februari 1980 hebben de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening besloten:

"Het gebied in de gemeente Nijmegen, zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening nr. 351 en zoals omschreven in de toelichting bij deze beschikking, aan te wijzen als stadsgezicht in de zin van artikel 20 van de Monumentenwet." (BESLUIT aanwijziging 1415, 1980)

"Het belangrijkste motief voor de bescherming vormt dan ook de cultuur-historische waarde van de nederzettingsstructuur en de unieke ligging op zeven heuvels, ieder bekroond door een of meerdere belangrijke beschermde monumenten." (TOELICHTING aanwijziging 1415, 1980)

De namen van de zeven heuvels ontbreken. Het stadsgezicht wordt ook 'beschermd stadsgezicht Benedenstad' genoemd en is opgebouwd uit de volgende onderdelen waarvan er enkele niet in de wijk Benedenstad liggen:

"zone A: - Waalkade en Lage Markt, beide met aangrenzende bebouwing, en het terrein van de gedempte Nieuwe Haven [Oude Haven /RE];
- Valkhof, Kelfkensbos en een gedeelte van het Hunnerpark;
- een gedeelte van de Burchtstraat, Grote Markt en Stevenskerkhof [St. Stevenskerkhof] met aangrenzende bebouwing, Commanderie van St. Jan en Anthoniusplaats [St. Anthoniusplaats];
- Lange Hezelstraat, Begijnenstraat en Korte Brouwerstraat, beide met aangrenzende bebouwing, en de 19de-eeuwse bebouwing aan de Nieuwe Markt;
- Kronenburgerpark, een gedeelte van de Kronenburgersingel en Van Berghenstraat [van Berchenstraat].
zone B: - Achter de Vismarkt, Grotestraat en een gedeelte van de Burchtstraat;
- Ganzenheuvel, Smidstraat en Nonnenstraat;
- Kloosterstraat en omgeving.
zone C: - Eiermarkt en groene Balkon [Groene Balkon];
- het westelijke gedeelte van de Waalkade met het gedeelte van de Nieuwe Markt langs de spoorbaan.
Het bodemreliëf ter plaatse van het zogenoemd Groene Balkon, één van de weinige werken van het oude reconstructieplan voor de benedenstad die zijn uitgevoerd, heeft geen cultuur-historische waarde." (TOELICHTING aanwijziging 1415, 1980)

De zones A, B en C staan op de begrenzingskaart (tekening nr. 351)*. Een deel van het beschermde stadsgezicht Nijmegen (1980) staat ook op de begrenzingskaart (kenmerk MSP/16/08)*, waarop het beschermde stadsgezicht De 19e-eeuwse stadsuitleg (2013) is aangegeven.

Nijmegen⁵

pand ID 0268100000022716

wijken 01 Stadscentrum, 20 Biezen, 21 Wolfskuil

Nijmegen (Nm), Stationsplein 6 Nijmegen, centraal station, begin- en eindpunt van de spoorlijnen Nijmegen - Kleve (opgeheven), Arnhem - Nijmegen, Nijmegen - Venlo en Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen; zie www.stationsweb.nl

"NIJMEGEN - Grote kans dat station Nijmegen over een paar jaar ‘Nijmegen Centraal’ heet. De gemeente ziet de nieuwe naam wel zitten en wil hierover rond de verbouwing van het station en de directe omgeving in gesprek met ProRail. (...)" (De Gelderlander, 18 september 2019)

Nijmegen Centraal

Nijmegen CS

Nijmegen Dukenburg

wijken 32 Zwanenveld, 41 De Kamp

Nijmegen Dukenburg (Nmd) (geopend op 3 juni 1973), station aan de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen; zie www.stationsweb.nl

Het voormalige plaatskaartenkantoor (bouwjaar 1994), Zwanenveld 8401 Nijmegen, is in gebruik als winkel.

Nijmegen Goffert

wijken 12 Goffert, 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007: Nijmegen Goffert
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: geen geometrie

Nijmegen Goffert (Nmgo) (geopend op 15 december 2014), station aan de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen; zie www.stationsweb.nl

Het station ligt aan de Neerbosscheweg op de grens van de wijken Goffert en Neerbosch-Oost.

naamgeving
Op 3 oktober 2007 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van B&W om de naam Nijmegen Goffert vast te stellen voor het nieuw te bouwen station in de wijk Goffert (op de grens van de wijk Neerbosch-Oost).

"Het station is eigendom van NS, maar kan ook worden gebracht onder de definitie van openbare ruimte zoals gehanteerd in de Verordening straatnaamgeving en huisnummering. Daarmee is de raad bevoegd tot vaststellen van de naam. Om conflicten over de naamgeving te voorkomen is dit voorstel in goed overleg met NS tot stand gekomen." (raadsvoorstel 185/2007)

Een openbare ruimte met de naam Nijmegen Goffert komt niet voor in de BAG. Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om geen geometrie vast te stellen (hamerstuk).

"Hoewel men in 2007 meende dat Nijmegen Goffert kon worden gebracht onder de definitie van openbare ruimte zoals gehanteerd in de Verordening straatnaamgeving en huisnummering, en daarom de geometrie zou kunnen worden vastgesteld, blijkt nu dat het vaststellen van de geometrie van Nijmegen Goffert vooral vragen en bedenkingen oproept en geen doel dient. Daarom wordt voorgesteld om, net zoals voor alle andere NS-stations geldt, de geometrie van Nijmegen Goffert niet vast te stellen en beslispunt 3 van het raadsbesluit van 3 oktober 2007 (RV 185/2007) in te trekken." (raadsvoorstel 172/2015)

Nijmegen Heyendaal

wijken 08 Groenewoud, 17 Heijendaal

Nijmegen Heyendaal (Nmh) (geopend op 28 mei 1972), station aan de spoorlijn Nijmegen - Venlo; zie www.stationsweb.nl

Het stationsgebouw, Professor Bellefroidstraat 5 Nijmegen, is in oktober 1999 afgebroken. Het adres van de kiosk (2021) is Verlengde Groenestraat 14 Nijmegen

Nijmegen Lent (Lent)

pand ID's 0268100000086780, 0268100000086781

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Nijmegen Lent (Nml), station aan de spoorlijn Arnhem - Nijmegen; zie www.stationsweb.nl

Het station ligt aan het Hertog Eduardplein in Lent.

Uit het ontbreken van een koppelteken blijkt dat de stationsnaam niet is opgebouwd uit twee woonplaatsnamen. Met de naamgeving van het station wordt vooruitgelopen op het verdwijnen van de woonplaatsnaam Lent.

adres
Op 27 april 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van een treinstation. In een ongedateerde brief werd aan Prorail B.V. in Utrecht meegedeeld:

"De Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) stelt dat aan alle panden en verblijfsobjecten een eigen adres toegekend wordt. (...)
In verband hiermee en mede om een logische en verantwoorde huisnummering te realiseren heb ik besloten het nieuwe treinstation te nummeren als
Griftdijk Noord 4A te Lent" (kenmerk OK40 / Z11.010565 / D12.088568)

Volgens de BAG is het adres Griftdijk Noord 4A Lent op 2 maart 2012 ingetrokken. Het nieuwe station Nijmegen Lent is op 25 juli 2013 in gebruik genomen. Pand ID 0268100000086781 ligt aan het Hertog Eduardplein in de woonplaats Lent.

Nijmegen Noord

Nijmegen Oost

Nijmegen-Centrum

openbare ruimte ID 0268300000001605 (administratief gebied)

CBS-code WK026801
stadsdeel 01

raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Centrum (stadsdeel)
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Centrum (per 1 januari 2007)

Nijmegen-Centrum, stadsdeel bestaande uit de wijken Benedenstad en Stadscentrum

In de periode 1985-2006 werd dit stadsdeel aangeduid met de naam Stadscentrum.

Nijmegen-Lent

Nijmegen-Midden

openbare ruimte ID 0268300000001609 (administratief gebied)

CBS-code WK026805
stadsdeel 05

raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Midden (stadsdeel)
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Midden (per 1 januari 2007)

Nijmegen-Midden, stadsdeel bestaande uit de wijken Nije Veld, Hazenkamp, Goffert, St. Anna en Heijendaal

In de periode 1985-2006 werden verschillende wijkcombinaties aangeduid met de naam Midden Zuid. In de indeling van de afdeling Onderzoek & Statistiek lagen de wijken Kwakkenberg en Groenewoud in Midden Zuid en de wijk Nije Veld in Oud West (Nijmegen-Oud-West).

Nijmegen-Nieuw-West

openbare ruimte ID 0268300000001608 (administratief gebied)

CBS-code WK026804
stadsdeel 04

raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Nieuw West
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Nieuw-West (per 1 januari 2007)

Nijmegen-Nieuw-West, stadsdeel bestaande uit de wijken Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost en Haven- en industrieterrein

In de periode 1985-2006 werd dit stadsdeel aangeduid met de naam Nieuw West.

Nijmegen-Noord

openbare ruimte ID 0268300000001613 (administratief gebied)

CBS-code WK026809
stadsdeel 09

Raadsbesluit d.d. 23 augustus 2006: Nijmegen-Noord
raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Noord
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Noord (per 1 januari 2007)

Nijmegen-Noord, stadsdeel bestaande uit de wijken Oosterhout, Ressen en Lent

De zuidgrens ligt in het midden van de rivier de Waal. Dit stadsdeel wordt ook Waalsprong of De Waalsprong genoemd. Bij de wijk- en buurtindeling van het CBS (1996-2006) viel de buurt met de naam Nijmegen-Oosterhout (woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen) samen met Wijk 05 Nijmegen-Noord.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen op 1 juli 2009 (vanaf 1 juli 2018: Wet basisregistratie adressen en gebouwen) moet onderscheid worden gemaakt tussen het stadsdeel Nijmegen-Noord (openbare ruimte ID 0268300000001613) in de woonplaats Nijmegen en het stadsdeel Nijmegen-Noord (openbare ruimte ID 0268300000001633) in de woonplaats Lent.

2022
De CBS-wijk Nijmegen-Noord (was: Wijk 09 Nijmegen Noord) is een samenvoeging van Nijmegen-Noord (openbare ruimte ID 0268300000001613) in de woonplaats Nijmegen en Nijmegen-Noord (openbare ruimte ID 0268300000001633) in de woonplaats Lent.

"Het plan is om in Nijmegen-Noord een stadsdeel te bouwen met circa 11.000 woningen voor 30.000 nieuwe bewoners, met een eigentijds winkelcentrum, scholen. sportvelden, een modern verkeerssysteem en een uniek waterkringloopsysteem. Wonen, werken, leven met het accent op duurzaamheid, met nadruk op respect voor het milieu, dat moet in de Waalsprong het doel zijn." (De Brug, 5 september 2001)

politie
Het basisteam Politie Nijmegen Noord (Politie Nijmegen-Noord) is werkzaam in de stadsdelen Nijmegen-Centrum, Nijmegen-Oost, Nijmegen-Oud-West (alleen de wijk Biezen), Nijmegen-Nieuw-West (alleen de wijk Haven- en industrieterrein) en Nijmegen-Noord in de woonplaatsen Nijmegen en Lent.*

P+R Nijmegen-Noord
De parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer bij het Keizer Augustusplein wordt op de bewegwijzering aangeduid als P+R Nijmegen-Noord. Het parkeerterrein ligt aan de Willem van Arenbergstraat in de wijk Ressen.

Nijmegen-Noord (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001633 (administratief gebied)

stadsdeel 09 (gedeelte)

Raadsbesluit d.d. 23 augustus 2006: Nijmegen-Noord
raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Noord
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Noord (per 1 januari 2007)
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie

Voor 30 januari 2012 ontbrak Nijmegen-Noord in de BAG bij de woonplaats Lent.

Nijmegen-Oost

openbare ruimte ID 0268300000001606 (administratief gebied)

CBS-code WK026802
stadsdeel 02

Woningtelling 1956: WIJK 0 Nijmegen Oost
Volkstelling 1960: WIJK 0 Nijmegen-Oost (gewijzigd)
Volkstelling 1971: WIJK 0 Nijmegen-Oost (stadsdeel)

Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Nijmegen-Oost (stadsdeel)
raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Centrum, Oost
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Centrum, Nijmegen-Oost (per 1 januari 2007)

"Nijmegen Oost gelegen ten zuiden van het Centrum en ten oosten van de Groesbeekseweg tot Koolemans Beynenstraat, Heydenrijckstraat en Museum Kamstraat" (Hendriks 1987)

Nijmegen-Oost, stadsdeel bestaande uit de wijken Bottendaal, Galgenveld, Altrade, Hunnerberg, Hengstdal, Kwakkenberg, Groenewoud en Ooyse Schependom

In de periode 1984-2006 maakten ook de wijken Benedenstad en Centrum deel uit van Nijmegen-Oost. Dit stadsdeel is met ingang van 1 januari 2007 opgesplitst in de stadsdelen Nijmegen-Centrum en Nijmegen-Oost.

Nijmegen-Oosterhout

CBS-code BU02680500 (tot 1 januari 2007)

Nijmegen-Oosterhout (1996-2006), CBS-aanduiding van de wijk Oosterhout (statistische buurt) in Wijk 05 Nijmegen-Noord

Bij de wijk- en buurtindeling van het CBS (1996-2006) viel de buurt met de naam Nijmegen-Oosterhout (woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen) samen met Wijk 05 Nijmegen-Noord.

Nijmegen-Oud-West

openbare ruimte ID 0268300000001607 (administratief gebied)

CBS-code WK026803
stadsdeel 03

raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Oud West
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Oud-West (per 1 januari 2007)
Wijk 03 Nijmegen-Oud-West

Nijmegen-Oud-West, stadsdeel bestaande uit de wijken Biezen en Wolfskuil

In de periode 1985-2006 werd in sommige gevallen ook wijk Nije Veld tot het stadsdeel Oud West gerekend.

Nijmegen-West

Woningtelling 1956: WIJK 2 Nijmegen West
Volkstelling 1960: WIJK 2 Nijmegen-West (gewijzigd)
Volkstelling 1971: WIJK 2 Nijmegen-West (stadsdeel)

Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Nijmegen-West (stadsdeel)
raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Oud West, Nieuw West
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Oud-West, Nijmegen-Nieuw-West (per 1 januari 2007)

Nijmegen-West (1984-2006), voormalig stadsdeel dat bestond uit de wijken Biezen, Wolfskuil, Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost en Haven- en industrieterrein.

Het stadsdeel Nijmegen-West is met ingang van 1 januari 2007 opgesplitst in de stadsdelen Nijmegen-Oud-West en Nijmegen-Nieuw-West.

"In het stadsdeel Nijmegen-West hebben de eerste vroeg-naoorlogse uitbreidingen plaatsgevonden. Dit is gebeurd volgens het Uitbreidingsplan West 1950. Dit plan maakte een duidelijke scheiding in Nijmegen-West tussen het deel vóór 1950, het Waterwartier en Wolfskuil (Oud West), en Heseveld (Nieuw West).
De vroeg-naoorlogse uitbreidingen in Oud West hebben de stedenbouwkundige structuur van deze vooroorlogse buurten niet veranderd, er werd van 1947-1952 gebouwd op nog onbebouwde percelen. Ook de architectuur en bouwtechniek is traditioneel te noemen." (De Brug, 5 september 2001)

P+R Nijmegen-West
De parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer aan de IJpenbroekweg bij de aansluiting op de Neerbosscheweg wordt op de bewegwijzering aangeduid als P+R Nijmegen-West. Het parkeerterrein ligt op de grens van de wijken De Kamp en 't Acker in het stadsdeel Lindenholt.

Nijmegen-Zuid

openbare ruimte ID 0268300000001610 (administratief gebied)

CBS-code WK026806
stadsdeel 06

Woningtelling 1956: WIJK 1 Nijmegen Zuid
Volkstelling 1960: WIJK 1 Nijmegen-Zuid (gewijzigd)
Volkstelling 1971: WIJK 1 Nijmegen-Zuid (stadsdeel)

Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Nijmegen-Zuid (stadsdeel)
raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Midden, Zuid
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Midden, Nijmegen-Zuid (per 1 januari 2007)

Nijmegen-Zuid, stadsdeel bestaande uit de wijken Hatertse Hei, Grootstal, Hatert en Brakkenstein

In de periode 1984-2006 maakten ook de wijken Nije Veld, Hazenkamp, Goffert, St. Anna en Heijendaal deel uit van Nijmegen-Zuid. Dit stadsdeel is met ingang van 1 januari 2007 opgesplitst in de stadsdelen Nijmegen-Midden en Nijmegen-Zuid.

"Rond 1960 werd er in Nijmegen-Zuid een ring van nieuwe buitenwijken aangelegd. Er verrees op grote schaal nieuwbouw. Volledig nieuwe wijken moesten op basis van de elders beschreven tuindorpgedachte worden gerealiseerd. Deze wijken werden als losse kernen rondom het centrum gesitueerd, op de plaats van de oudere dorpen Brakkenstein, Grootstal, Hatert en Neerbosch-Oost, rondom Nijmegen als een soort satellieten in het groen. De ontwerpers hadden hierbij een geleidelijke overgang van de stad naar de wijken met veel tussenliggend groen voor ogen. Vanwege de afstand tot het centrum functioneren deze wijken als autonome eenheden met eigen voorzieningen zoals kerken, parochiehuizen, winkelcentra en sportaccommodaties." (De Brug, 5 september 2001)

politie
Het basisteam Politie Nijmegen Zuid (Politie Nijmegen-Zuid) is werkzaam in de stadsdelen Nijmegen-Oud-West (alleen de wijk Wolfskuil), Nijmegen-Nieuw-West (alleen de wijk Haven- en industrieterrein), Nijmegen-Midden, Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Lindenholt.

Nijstat

Nijverheidsweg¹

openbare ruimte ID 0268300000001412

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Besluit B&W d.d. 2 augustus 1950: Nijverheidsweg
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1956: Nijverheidsweg
Raadsbesluit d.d. 27 september 1961: Nijverheidsweg
Raadsbesluit d.d. 15 april 1964: Nijverheidsweg
Besluit B&W d.d. 3 augustus 1965: inwerkingtreding
ptt post 1978: nyverheidswg

"Deze weg is gelegen op het haven- en industrieterrein. Nijverheid of industrie; de verwerking van grondstoffen, veelal met gebruikmaking van machines." (Hendriks 1987)

In 1956 verdween het deel van de weg ten oosten van de Industrieweg, richting Koopvaardijweg, en in 1961 werd de aansluiting op de Weurtseweg verlegd naar de Scheepvaartweg.

Nijverheidsweg²

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout wijk 60 Ressen

Raadsbesluit Valburg d.d. 1 april 1980: Nijverheidsweg
ptt post 1991: nyverheidswg
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Groothandelsweg (per 1 januari 2010)

Op grond van beslispunt 7 van het raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 kwam de weg in de wijk Ressen te liggen. De naam van de Nijverheidsweg is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Groothandelsweg.

Nimma

"Nimma is de straattaal benaming voor de stad Nijmegen. De nieuwste naam van de oudste stad van Nederland." (www.ensie.nl)

Nimrodstraat

openbare ruimte ID 0268300000001413

wijk 11 Hazenkamp

Besluit B&W d.d. 7 november 1940*: Nimrodstraat
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: Nimrodstraat
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1956: Nimrodstraat
Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: intrekking (gedeelte)
ptt post 1978: nimrodstr

"Gelegen in de dierenbuurt, is hier bedoeld als de patroon van de jagers. Eigenlijk was Nimrod, achterkleinzoon van Noach, 'een geweldige jager voor het aangezicht des Heren'. (bijbb. Gen. 10)." (Hendriks 1987)

huisnummering
De oneven nummers beginnen aan de kant van de St. Hubertusstraat bij huisnummer 81 (bouwjaar 1942). In of omstreeks 1955 zijn de even nummers als volgt gewijzigd:

- Nimrodstraat 82 t/m 110 (bouwjaar 1941) : Nimrodstraat 6 t/m 34
- Nimrodstraat 112 t/m 140 (bouwjaar 1941) : Nimrodstraat 36 t/m 64
- Nimrodstraat 142 t/m 146 (bouwjaar 1951) : Nimrodstraat 66 t/m 70

Het raadsbesluit d.d. 24 oktober 1956 heeft betrekking op het gedeelte ten zuiden van de Hazenkampseweg. Dit gedeelte is betrokken bij de naamgeving van de Lamastraat (raadsbesluit d.d. 8 november 1961). In de BAG is het verkeerde brondocument geregistreerd.

1928
De naam Nimrodstraat werd in de raadsvergadering van 14 november 1928 geopperd bij de vaststelling van straatnamen op het terrein van het voormalige hotel De Zonnebloem:

"De heer VAN WESTREENEN vindt namen als Fretstraat niet mooi. Hij wil liever een Nimrodstraat zien (Gelach). In een wildbuurt mag toch wel een jager zijn (gelach)." (De Gelderlander, 14 november 1928)

Nimweegshof

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Nimweegshof

Nimweegshof was de door B&W voorgestelde naam voor de groenstrook in het kwartier Nijmegen tussen de huidige Heidebloemstraat en Krekelstraat.

Nimwegenstraat

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Nimwegenstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Libellenstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Libellenstraat

Nina Simonestraat

openbare ruimte ID 0268300000000223

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 2 februari 2005: Nina Simonestraat
Raadsbesluit d.d. 16 maart 2016: wijziging geometrie
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: wijziging geometrie

Nina Simone (Eunice Kathleen Waymon) (Tyron, North Carolina 21 februari 1933 – Carry-le-Rouet, Frankrijk 21 april 2003), Amerikaanse soul-zangeres; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 117-118

Bij de behandeling van de Stadsbegroting 2004-2007 op 13 november 2003 werd een motie van Wouter van Eck (GroenLinks) aangenomen waarin de commissie straatnaamgeving werd verzocht een voorstel op te stellen om een straat te vernoemen naar Nina Simone.

"In juni 1988 besloot de zangeres om een tweekamerappartement aan de Graadt van Roggenstraat 21 bij het vier sterren-hotel Belvoir te kopen. (...) Bij de gemeente Nijmegen is officieel niets bekend over haar verblijf in de stad; ze heeft zich nooit laten inschrijven.
In april 1991 verkocht Nina Simone haar appartement en vertrok weer uit Nijmegen. (...)" (Nijmeegse biografieën 2004, p. 118)

"Zij was een legendarische jazz- en blueszangeres, die wereldwijd furore maakte met haar vertolking van songs als Ain't got no/ I got life, My baby just cares for me en I put a spell on you.
Daarnaast was zij een zelfbewuste zwarte vrouw die een belangrijke voorvechtster was voor gelijke burgerrechten in de Verenigde Staten. Eind jaren tachtig heeft zij ook nog enkele jaren in Nijmegen gewoond." (raadsvoorstel 28/2005)

"Datzelfde jaar [2005 /RE] kwam ook de cd Greetings from Nijmegen uit. Tientallen Nijmeegse artiesten zingen op deze op 29 november tijdens een concert in De Vereeniging gepresenteerd album liedjes van Nina Simone. Initiatiefnemer Henk Hendriks vond onder meer Frank Boeijen, Clemens van de Ven, Maud en Fay Claassen bereid om mee te werken aan deze hommage aan een zangeres, die slechts een flinterdun bandje met Nijmegen had." (Geert Geenen, De Gelderlander, 9 juni 2007)

De Nina Simonestraat ligt bij de kop van de Weurtseweg (parallelweg vanaf de Voorstadslaan tot aan de Laan van Oost-Indië).

huisnummering
Nina Simonestraat 2 t/m 396 Nijmegen (even) maken deel uit van de Waalhaeve (pand ID 0268100000010925) en Havenkade (pand ID 0268100000104563). Hiervan liggen 198 huisnummers aan de Nina Simonestraat. In onderstaand overzicht staan de adressen gevolgd door de gegevens en nummering op de juiste volgorde die is aangetroffen. Het is niet duidelijk waarop de bestaande huisnummering is gebaseerd.

begindatum 16-02-2005 huisnummering (even)
11 commerciële ruimten : 2 t/m 22
27 1e ingang : 26 t/m 78
1 commerciële ruimte : 24
6 2e ingang (zijstraat) : 96 t/m 106
7 commerciële ruimten : 80 t/m 92
26 3e ingang : 108 t/m 158
1 commerciële ruimte : 94
begindatum 14-07-2021 huisnummering (even)
44 1e ingang : 160 t/m 176, 210 t/m 228, 264 t/m 282, 318 t/m 336, 372 t/m 380
43 2e ingang : 178 t/m 192, 230 t/m 246, 284 t/m 300, 338 t/m 354, 382 t/m 396
32 begane grond (2x vermeld) : 196, 198 en 200
3e ingang (Laan van Oost-Indië) : 194 t/m 208, 248 t/m 262, 302 t/m 316, 356 t/m 370

Nobelprijswinnaars

De volgende openbare ruimten zijn genoemd naar Nobelprijswinnaars:
a. bestaande namen: Albert Schweitzerlaan, Bohrstraat, Einsteinstraat, Einthovenstraat, Gabriel García Márquezstraat, Heinrich Böllstraat, Henry Dunantstraat, Jacobus van 't Hoffstraat, Kamerlingh Onnesstraat, Lenardstraat, Lorentzstraat, Marconistraat, Marie Curiestraat, Moeder Teresahof, Nelly Sachsstraat, Pablo Nerudastraat, Pieter Zeemanstraat, Rode Kruislaan, Röntgenstraat, Uniceflaan, van der Waalspad, Zernikeplaats;
b. niet-bestaande naam: Robert Kochstraat.

Nocturnestraat

openbare ruimte ID 0268300000001414

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Nocturnestraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Nocturnestraat
ptt post 1978: nocturnestr

nocturne, muzikale compositie met een dromerig en romantisch karakter, nachtgezang

De Nocturnestraat ligt aan de westzijde van de Muziekbuurt.

Nonnendaalsedwarsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001415

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 13 november 1929: Nonnendaalsche Dwarsstraat
ptt post 1978: nonnendaalsedwstr

De naam Nonnendaalschedwarsstraat (Nonnendaalsche Dwarsstraat) is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Nonnendaalsedwarsstraat.*

dwarsstraat tussen Oude Nonnendaalseweg en Nieuwe Nonnendaalseweg

Nonnendaalsesteeg

"Nonnendaelschestege. Vervallen naam (1481) van een weg, die ongeveer ter plaatse van den tegenwoordige Oude Nonnendaalscheweg was gelegen." (Teunissen 1933)

Nonnendaalseweg

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Nonnendaalsche Weg
Wegenlegger 1859: Nonnendaalscheweg
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Oude Nonnendaalsche weg

"Nonnendaalscheweg : Loopende van den weg op Grave door de Vestingwerken buiten de Molenpoort der Stad Nijmegen tot aan het gedeelte van den Heesschenweg genaamd de Nijmeegsche laan." (Legger B 1859, nr. 12)

Nonnenplaats

openbare ruimte ID 0268300000001416

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Nonne Plaats
Nijmegen 1812: Nonnenplaats
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Nonnenplaats
Wegenlegger 1859: Nonnenplaats
Adresboek 1892: nonnenplaats
Nijmegen 1900: Nonnenplaats
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nonnenplaats
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1984: Nonnenplaats
ptt post 1978: nonnenplaats

"Dit pleintje tussen de Lage Markt en de Nonnenstraat komt onder den naam Nonnenplaats voor in 1616. Waarschijnlijk is het een tuin geweest van het oudtijds daar gelegen vrouwenklooster der Orde der Remonstreit. Dit klooster dagtekende uit het midden der 13e eeuw en was toegewijd aan de H. Maria Magdalena.
De zusters leidden een beschouwend leven en waren door het slot van den omgang met de wereld afgesloten. Zij werden daarom ook wel 'besloten Jofferen' genoemd. (...)" (Teunissen 1933)

"In 1344 trad deze kloostergemeenschap toe tot de 'Witte Vrouwen' (naar hun kleding) of de orde der Premonstratessen. In 1591 werd het klooster opgeheven. De bij het klooster behorende kerk is in 1602 gesloopt." (Hendriks 1987)

"Nonnenplaats : Van de Nonnenstraat tot de Lagemarkt" (Legger B 1859, nr. 151)

"Na afbraak van de laatste woningen aan de Nonnenstraat, en het bouwrijp maken van de grond voor nieuwbouw (maart-april 1980), kwamen naast fundamenten van de kerktoren en kerk, ook een serie keldergraven en fraai bewerkte grafstenen uit de 14e, 15e en 16e eeuw te voorschijn." (Hendriks 1987)

Nonnenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001417

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Nonne Str.
Van Suchtelen 1779: Nonne straat
Nijmegen 1812: Nonnenstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Nonnen Straat
Wegenlegger 1859: Nonnenstraat
Adresboek 1892: nonnenstr
Nijmegen 1900: Nonnenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nonnenstraat
ptt post 1978: nonnenstr

"Vanaf het midden van de 13e eeuw tot 1591 staat er een vrouwenklooster van de orde der Remonstreit." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

"1410: Nonnenstrate of Nonnengasse." (Teunissen 1933)

"Nonnenstraat : Van de Priemstraat tot de Grootestraat" (Legger B 1859, nr. 150)

Nonnenstraat (Neerbosch)

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C en E (1822): De Nonnen Straat
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar den Teersdijk
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: St. Agnetenweg (gedeelte), Tolhuisweg

Nonnentrap

"Deze trap, die de Nonnenstraat met de Nonnenplaats verbindt is gemaakt of vernieuwd in 1647. Zij werd ook wel (1796) Bagijnetrap genoemd." (Teunissen 1933)

Nonnentrappen

Nono Wardenaarlaan

Nono Wardenaarstraat

openbare ruimte ID 0268300000001789

wijk 20 Biezen

raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 (161/2014): Nono Wardenaarlaan
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2015: intrekking voorstel (akkoord)
raadsvoorstel d.d. 22 februari 2015 (40/2015): Nono Wardenaarstraat
Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Nono Wardenaarstraat

Jozef (Nono) Wardenaar (Sependjang, Nederlands-Indië 19 september 1935 – Nijmegen 29 mei 2002), Indische Nijmegenaar, organisator Indische activiteiten; zie www.indischhistorisch.nl, idem

"Tijdens de oorlog zit hij met zijn familie gevangen in Jappenkampen. In 1952 komt hij samen met zijn ouders naar Nederland. Naast zijn werk bij Hyster begint Nono aan een filmproductie waarbij hij verhalen verzamelt van drie generaties Indische Nederlanders. In totaal verzamelt hij ruim tachtig videobanden vol. (...)" (bijlage raadsvoorstel 161/2014)

Noodhaven

Op 20 juli 1852 verleenden Provinciale Staten van Gelderland f 10.000 subsidie voor een noodhaven in Nijmegen (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 24 juli 1852). Het ging hierbij echter om de Nieuwe Haven buiten de Hezelpoort. De Noodhaven lag aan de andere kant van de Stad. Op 12 maart 1856 werd 'Eene streep GROND buiten de Hunnerpoort te Nijmegen, langs de Noodhaven aldaar' te huur aangeboden door burgemeester en wethouders.

In het kader van de normalisering van de rivier de Waal werd in 1875 door de Staatsspoorwegen het maken van vijf kribben aanbesteed, waarbij de monding van Het Meer tussen de tweede en derde krib kwam te liggen. In de Algemeene Politie-Verordening der Gemeente Nijmegen werd de haven in artikel 36, onder b, als volgt omschreven:

"b. de Noodhaven aan den oostkant der stad, beginnende aan de Meersluis en eindigende aan het punt, waar een der in het vorige artikel vermelde palen is geplaatst;" (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 12 maart 1876)

De haven eindigde waar de kade langs de Waal aan de oostkant van de stad begon. Dit punt werd aangegeven door een van de twee in artikel 35 genoemde stenen waarin het woord 'kadegeld' was gebeiteld. In een krantenbericht van 13 februari 1889 was sprake van 'de noodhaven bij de Velhuizen aan Het Meer'.

strekdam
In 1879 werd het eerste gedeelte van de strekdam in het verlengde van de kade aangelegd. Op 28 juni 1902 besloot de gemeenteraad om het oostelijk einde van de strekdam te verlengen en verdween de eerste krib voor de lage loswal. Bij de verbetering van de Waal in 1915-1916 is de strekdam vervangen door de nog bestaande strekdam die vanaf de tweede krib in westelijke richting loopt.

Het gedeelte van de Noodhaven nabij de Lindenberg wordt in de 20e eeuw Vluchthaven genoemd. De Waalbrug is in de jaren dertig ten oosten hiervan aangelegd. De monding van Het Meer ('t Meertje) ligt sindsdien tussen de (verlengde) derde krib en de plaats waar de vierde krib lag. Tussen de verdwenen vierde krib en de (verlengde) vijfde krib is in 2016-2017 een restant van de oude rivierloop opnieuw uitgraven.

Noord- en Oostkanaalhaven

Noord-Oost Kanaalhavens

Noorderkerktrappen

openbare ruimte ID 0268300000000497 (weg)

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Nijmegen 1812: De Kerktrappen, Kerktrappen
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Kerk trappen
Adresboek 1892: kerktrappen
Nijmegen 1900: Kerktrappen
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Kerktrappen I-II (Kerktrappen II)
Raadsbesluit d.d. 6 februari 1985: Noorderkerktrappen
ptt post 1991: noorderkerktrapp

Noordkanaalhaven

openbare ruimte ID 0268300000001678 (water)

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 7 augustus 1968: Noordkanaalhaven
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie

De eerste haven (voorhaven) die in 1925 voor de Weurtse sluis (Sluis Weurt) werd aangelegd, lag buitendijks met de ingang aan de Waal. In 1934 verleenden Provinciale Staten aan de N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Mij. (P.G.E.M.) te Arnhem vergunning voor het baggeren van een haven (Noordkanaalhaven) nabij de linker Waalbandijk te Weurt ter hoogte van de voorhaven van het Maas-Waalkanaal.

De haven die voor 1950 ook Industriehaven werd genoemd, is in particulier beheer bij de Centrale Gelderland van Electrabel (GDF Suez) en de Nijmeegse Containerterminal CTN.

Noordsingel

Noorduijnsplaats

Wegenlegger 1859: Plaats in de Houtstraat
Adresboek 1892: noorduijnsplaats
Raadsbesluit d.d. 25 februari 1921: Noorduijnplaats
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Noorduijnsplaats
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951: intrekking (per 28 februari 1951)

"Dit plaatsje hoorde vroeger bij het huis aan de Stikke Hezelstraat, thans pastorie van de St. Augustinuskerk, en droeg achtereenvolgens de namen van de bewoners van dit huis.
1679: Bronckhorstgasken
einde 18e eeuw: Schevichavengeske." (Teunissen 1933)

"Plaats in de Houtstraat : Straat zonder uitgang in de Houtstraat" (Legger B 1859, nr. 91)

Jan Matthijs Noorduijn (Nijmegen 26 november 1795 – Nijmegen 14 februari 1863), doctor in de genees-, heel- en verloskunde, een oudere broer van Arend Noorduijn (1803-1896) en de vader van dr. Claas Noorduijn (1823-1916)

"Reeds vóór 1921 was de plaats onder den naam Noorduijnsplaats bekend naar Dr. Jan Matthijs Noorduijn (...) die tot zijn dood genoemd huis bewoonde. Zie verder het R.V. van 10 November 1833, 11 April, 25 April en 30 Mei 1883. Bij het R van 28 Maart 1885 werd een gedeelte van de plaats aan den openbaren dienst ontrokken." (Teunissen 1933)

Uit een bekendmaking in de Nijmeegsche Courant van 26 maart 1830 blijkt dat J.M. Noorduijn voor de som van f 11.500,- eigenaar was geworden van:

"een herenhuis en erf, staande en gelegen te Nijmegen aan de Hezelstraat, wijk B nr. 25, met annex tuin benevens stal en koetshuis, van achteren uitkomende op een plaats aan de Houtstraat van de gezegde stad." (Giesbertz 2005)*

Noorduijnstraat

Noormannenstraat

intern beraad 1884: Noormannenstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Terwindtstraat

Noormannen, Vikingen, bewoners van de Scandinavische landen die in de middeleeuwen in op rooftocht gingen in Europa.

"880-881 Noormannen belanden in Nijmegen en brengen er de winter door. Bij hun vertrek steken ze de palts in brand, later wordt deze weer opgebouwd en als Keizerlijke Residentie gebruikt." (www.noviomagus.nl)

Voor de straat 'Van de Fontein naar ’t plein' (1884) was de naam Noormannenstraat bedacht. De straat kreeg in 1896 de naam Terwindtstraat. De fontein en de straat naar het niet-aangelegde Claudius Civilisplein moesten wijken voor de aanleg van het Keizer Lodewijkplein (1936).

Nootmuskaatstraat

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen

wijk 50 Oosterhout

Falk 21e druk (2001): NOOTMUSKAATSTRAAT
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005: Nootmuskaatstraat
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007: Oreganopad

nootmuskaat, notenmuskaat, specerij afkomstig van de nootmuskaatboom, (Myristica fragrans)

verdwenen naam; zie Het Nijland, Oreganopad

Nora Ephronstraat

openbare ruimte ID 0268300000001839

wijk 60 Ressen

raadsvoorstel d.d. 6 maart 2018 (29/2018): Frank Caprastraat
Raadsbesluit d.d. 28 maart 2018: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 16 mei 2018: Nora Ephronstraat
Besluit B&W d.d. 21 juni 2022: wijziging geometrie
Besluit B&W d.d. 20 september 2022: intrekking wijziging
raadsvoorstel d.d. 20 september 2022: wijziging geometrie

Nora Ephron [ εf·rǝn ] (New York 19 mei 1941 – New York 26 juni 2012), Amerikaanse journalist, schrijfster en filmregisseur

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2018 de voorgestelde naam Frank Caprastraat vervangen door Nora Ephronstraat (Amendement: Op weg naar gedeelde regie, indiener: Cilia Daemen, GroenLinks).

Notenlaantje (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001635

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

kadastrale gemeente Lent, Sectie A (1819): De Visveldschestraat
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Visveldschestraat
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Visveldsestraat
Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Notenlaantje
Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: wijziging geometrie

noordelijke deel van de Visveldsestraat (vanaf de Boterbloem), naam ontleend aan de laanbeplanting

walnoot, okkernoot (Juglans regia), plant uit de okkernootfamilie (Juglandaceae)

Het raadsbesluit d.d. 12 november 2014 is pas op 22 juni 2016 als brondocument ingeschreven in de BAG. Het Notenlaantje eindigt sindsdien bij het bruggetje over de Lentse Plas. Bij de vaststelling van de geometrie van de Vrouwe Udasingel (besluit B&W d.d. 5 juli 2016) is geen rekening gehouden met de eerder vastgestelde geometrie van het Notenlaantje.

Notensteinstraat

openbare ruimte 0268300000001837

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 1 november 2017: Notensteinstraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 2019: (wijziging geometrie)

Notenstein, 14e eeuws kasteel dat bij de dijkdoorbaak in 1809 en 1820 werd verwoest, voorloper van de historische buitenplaats Oosterhout; zie www.kasteleninnederland.nl

De Notensteinstraat ligt niet in de Kastelenbuurt in de wijk Hatert, maar in het natuur- en recreatiegebied De Waaijer in Park Waaijenstein in de buurt Waaijenstein.

De naamgeving van de openbare ruimte hing samen met de bouw van woningen evenwijdig aan de van Boetzelaerstraat. Bij de wijziging van de geometrie in 2019 Heeft het gedeelte dat in zuidoostelijke richting loopt de naam Waaijenstein gekregen.

Nottegas

Novio Tech Campus

wijk 12 Goffert

Novio Tech Campus (NTC), deelgebied Winkelsteeg

Op 2 oktober 2012 tekenden de Provincie Gelderland, de Gemeente Nijmegen, NXP Semiconductors, Kadans Vastgoed en Novio Tech Campus B.V. een samenwerkingsovereenkomst om een gedeelte van het Industrieterrein Winkelsteeg om te vormen tot Novio Tech Campus. De officiële opening van gebouw M, Transistorweg 5 Nijmegen, en Novio Tech Campus vond plaats op 9 oktober 2013.

Noviomagum

"Kwekerij aan den Floraweg bij den Looimolenweg." (Teunissen 1933)

Het woonhuis en de kwekerij aan de Floraweg zijn in 1939 afgebroken.

Novio Tech Campus

Nyegesken

"Vervallen naam (1615) van een niet nader aan te duiden gasje bij de Houtstraat." (Teunissen 1933)

Nyestrate

Nyestat

Nygasse

"Vervallen naam 1412 van een niet nader aan te duiden gasje 'buiten de Wyntmoelenpoirte'." (Teunissen 1933)

NYMA-kwartier

wijk 25 Haven- en industrieterrein

NYMA-kwartier, werktitel (Besluit B&W d.d. 29 maart 2016, nummer 3.3)

Nymakwartier

Nymaplein

openbare ruimte ID 0268300000000306

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Nymaplein
Besluit B&W d.d. 12 april 2016: vaststelling geometrie

rotonde waarop Generaal James Gavinsingel (was: De Oversteek), Nymaweg (was: Waalbandijk) en Verlengde Energieweg uitkomen

"Nymaplein: De N.V. kunstzijdespinnerij Nyma werd in 1928 opgericht en was decennialang de grootste industriële werkgever van Nijmegen. Op het hoogtepunt in 1955 werkten er 2131 mensen in de fabriek die aan de Waalbandijk, ten westen van de stijfselfabriek stond. In de jaren zestig verplaatste de productie zich naar het verre oosten. In 1969 viel uiteindelijk het doek voor de Nyma en volgde er massaal ontslag. De naam Nymaplein herinnert aan deze voor Nijmegen zo belangrijke fabriek. (...)" (raadsvoorstel 94/2009)

In 1928 nam Hubert Michel Toussaint Bury (Maastricht 13 augustus 1879 – Nijmegen 30 mei 1948) het initiatief tot de oprichting van de N.V. Kunstzijdespinnerij 'Nyma'.

"De naam Nyma
Uit de oprichtingsacte blijkt dat de Nyma een of meerdere nevenvestiging heeft willen oprichten. De 'Ny' staat voor Nijmegen; de 'ma' naar alle waarschijnlijkheid voor Maastricht, waar Michel vandaan kwam. De naam wordt uitgesproken als 'niema'. Waarschijnlijk heeft Bury de 'ij' vervangen door een 'y' omdat hij een internationaal bedrijf vestigde en de ij in het Engels niet voorkomt. Ook is geopperd dat het Maastrichts zou kunnen zijn - in het Maastrichts wordt de 'ij' vaak uitgesproken als 'ie'." (www.demanmetdehoed.nl)

"In juni 1929 vroeg de AKU vergunning aan voor het bouwen van een kunstzijdefabriek aan de Muntweg. De spinnerij zou Drya gaan heten (naar dryade, in de Griekse mythologie boomnimf) wat tevens een subtiele hint naar de Nyma was; die fabrieksnaam zou immers afgeleid zijn van het latijnse nymfaeum [nymphaeum /RE], een plaats in het bos waar nimfen verblijf houden. Beide namen verwezen dus naar ik grondstof van rayon, het uit bomen gewonnen cellulose." (Segers 2006, p. 38)

"23444*  Kunstzijdespinnerij Nyma, N.V. Waalbandijk 38, Weurt." (telefoongids 1950)

De Nyma B.V. en Nyma Holding B.V. waren in 2009 nog gevestigd op het adres Winselingseweg 12 Nijmegen, maar zijn later verhuisd naar Kerkenbos 1057B Nijmegen, respectievelijk 14 Rue du Chemin Neuf, F-78240 Chambourcy (Frankrijk).

Nymaweg

openbare ruimte ID 0268300000001796

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Waalbandijk
raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 (161/2014): Waaischeveldweg
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2015: intrekking voorstel (akkoord)
raadsvoorstel d.d. 22 februari 2015 (40/2015): Nymaweg
Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Nymaweg

Op 1 april 2015 heeft het gedeelte van de Waalbandijk ten westen van de Winselingseweg alsnog de naam Nymaweg gekregen. De naam moet worden uitgesproken als 'Niemaweg'.

De straatnaamborden met de naam Waalbandijk zijn pas in of omstreeks februari 2017 vervangen. Op de borden ontbreekt het door de gemeenteraad vastgestelde onderschrift 'Kunstzijdespinnerij Nyma, in bedrijf 1929-1969' (raadsvoorstel 40/2015, beslispunt 9).

nymegen

ptt post 1978: nymegen

Nymegen-Noord (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001666 (niet-authentiek)

Van 1 augustus 2014 tot en met 4 november 2016 stond de naam Nymegen-Noord (met y) in totaal 25 maal in het gemeentelijke Adressenoverzicht dat maandelijks wordt gepubliceerd. Het vermelde identificatienummer komt in de BAG niet voor. De correct gespelde naam van de openbare ruimte in de woonplaats Lent staat sinds 30 januari 2012 met een ander identificatienummer in de BAG.

"De naam 'Nymegen-Noord' is op 24 januari 2012 door een medewerker onterecht opgevoerd in de applicatie voor de BAG-registratie. Deze openbare ruimte is echter nooit (in de applicatie) authentiek verklaard waardoor de naam ook niet voorkomt in de Landelijke Voorziening van de BAG. De applicatie heeft wel een 16-cijferig ID voor deze openbare ruimte uitgegeven. Het technische script dat wordt gebruikt voor het maken van het 'Adressenoverzicht' was echter niet aangepast om deze opgevoerde openbare ruimte uit dit overzicht te filteren. (...)" (brief B&W d.d. 8 maart 2017)

Nytgasse

"Vervallen naam (15e eeuw) van een niet nader aan te duiden gas bij de Smidstraat." (Teunissen 1933)

O...

StatCounter