J.P. Coenstraat

De wijziging van de naam Graafschedwarsstraat in J.P. Coenstraat ging in 1944 niet door.*

Jaap Edenpad

openbare ruimte ID 0268300000000178

wijk 40 't Acker

Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Jaap Edenpad

"Aan het fietspad, dat loopt van de Horstacker 10e en 20e straat in westelijke richting tot het onder beslispunt 3 genoemde fietspad, de naam Jaap Edenpad te geven met straatcode 24.090." (raadsvoorstel 224/1996, beslispunt 5)

Het onder 3 genoemde fietspad is het Bert Oosterboschpad. Op de stadsplattegrond van Falk staat vanaf de 25e editie (2007) de naam Jaap Edenpad bij het eerste deel van het Piet Moeskopspad; bij de 28e editie (2016) staat bij het Jaap Edenpad het tweede deel van de naam Bert Oosterboschpad.

Jacobus Johannes (Jaap) Eden (Groningen 19 oktober 1873 – Haarlem 2 februari 1925), Nederlandse schaatser en wielrenner; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

Jaap Eden was de eerste Nederlandse sportheld die begin 20e eeuw internationale triomfen vierde bij het schaatsen en wielrennen. Hij stierf op 51-jarige leeftijd als een berooid en eenzaam man.

Jaap van Leeuwenlaan

openbare ruimte ID 0268300000000462

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 30 januari 1991: Jaap van Leeuwenlaan (per 1 mei 1991)

Jacob (Jaap) van Leeuwen (Leiderdorp 6 april 1892 – Amsterdam 1 mei 1977), speelde belangrijke rol binnen de Nederlandse homo-emancipatiebeweging, één van de oprichters van het COC. Zijn boekencollectie was de basis van de Van Leeuwenbibliotheek te Amsterdam.

Op de straatnaamborden staat het onderschrift: 'voorvechter homo-emancipatie'.

Jachthoornpad

Jachthoornstraat

openbare ruimte ID 0268300000001189

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Jachthoornpad
Besluit B&W d.d. 20 april 1966: Jachthoornstraat
ptt post 1978: jachthoornstr

jachthoorn, signaalhoorn, muziekinstrument dat vanouds bij de jacht wordt gebruikt

Jachtlust

"Buitengoed aan de Dorpstraat te Hees, later genoemd 'Tandjong Tirto'. Het gebouw werd in 1934 ingericht tot studiehuis der Paters Capucijnen." (Teunissen 1933)

De 'Witte Villa' werd in 1861 gebouwd door de steenfabrikant Jan van Engelenburg (Arnhem 21 september 1814 – Hees 2 maart 1887).

"543  Wieseman, L. F. G., Villa Jachtlust, Dorpsstr. 49, Hees" (telefoongids 1915)

vanaf 1957: Schependomlaan 49 Nijmegen
vanaf 2004: Villa Engelenburgh, Schependomlaan 51 en 51A t/m 51D Nijmegen

Jack Hompelaan

Jack Hompestraat

openbare ruimte ID 0268300000001793

wijk 25 Haven- en industrieterrein

raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 (161/2014): Jack Hompelaan
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2015: intrekking voorstel (akkoord)
raadsvoorstel d.d. 22 februari 2015 (40/2015): Jack Hompestraat
Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Jack Hompestraat
Besluit B&W d.d. 19 september 2017: vaststelling geometrie

Jacobus August Hompe (Batavia 20 september 1917 – Nijmegen 8 februari 2000), Indische Nijmegenaar, indoloog, studentendecaan; zie www.indischhistorisch.nl, idem

Jack Hompe studeerde indologie in Utrecht, de opleiding voor bestuursambtenaar. Hij kwam met zijn vrouw en kinderen eind jaren vijftig in Nijmegen wonen en bekleedde meer dan twintig jaar functies van universitair bestuurder. Hij is op 14 februari 2000 begraven op de Begraafplaats Groenestraat.

De geometrie van de openbare ruimte is op 19 september 2017 voor het eerst vastgesteld. Dit collegebesluit is niet als brondocument ingeschreven in de BAG.

Jacob Canisstraat >

openbare ruimte ID 0268300000001190

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Daalsche straat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Jacob Canisstraat
Nijmegen 1900: Jacob Canisstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jacob Canisstraat
ptt post 1978: canisstr, j

Jacob Kanis (Jacob Canis) (Nijmegen 1489 – Nijmegen 25 december 1543), burgemeester; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 73-74, www.biografischportaal.nl

"Jacob Canis, zoon van Dirk, vader van den H. Petrus Canisius (zie St. Canisiussingel), overleden te Nijmegen in 1543 was wetenschappelijk opvoeder der vorstenzonen aan het hof van Reinier van Lotharingen, werd minstens veertien maal als schepen en negen maal als burgemeester (1524 e.v.) herkozen.
Hij werd met verschillende belangrijke buitenlandsche zendingen belast, was een der invloedrijkste personen van zijn tijd in Gelderland, en belette door zijn krachtig optreden, dat Karel van Egmond Nijmegen aan Frankrijk verpandde. Zie Daalscheweg" (Teunissen 1933)

huisnummering
Op 25 juli 1938 is één kant van de straat (oneven nummers) hernummerd:

- Jacob Canisstraat 1b, 3 t/m 51 : Jacob Canisstraat 11, 13 t/m 61
- Jacob Canisstraat 51a, 53-53a : Jacob Canisstraat 63, 65-67
- Jacob Canisstraat 55 t/m 85 : Jacob Canisstraat 69 t/m 97

De Jacob Canisstraat is een van de straten die in september 1944 door oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk werden verwoest.*

Jacob Catsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001191

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 14 juli 1917: Jacob Catsstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jacob Catsstraat
ptt post 1978: catsstr, j

Jacob Cats (Brouwershaven 10 november 1577 – 's-Gravenhage 12 september 1660), dichter, jurist en politicus; zie www.biografischportaal.nl

"Jacob Cats (1577-1660), Nederlands dichter-staatsman, de populairste schrijver van de Gouden Eeuw ('Vader Cats'). Hij studeerde rechten. was advocaat te Brouwershaven, 1603 Middelburg, pensionaris aldaar 1621, te Dordrecht 1623; van 1636-'50 raadpensionaris van Holland; sleet zijn laatste jaren op zijn goed Sorghvliet te 's-Gravenhage.
Hoofdwerken: Houwelyck (1625), Spiegel van den ouden ende nieuwen tydt (1632), Trou-Ringh (1637). Hij had een grote, ook paedagogische invloed op zijn tijdgenoten en werd gelezen tot ver buiten de grenzen der republiek." (Hendriks 1987)

Jacob de Ranitzstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001858

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 5 juni 2019: Jacob de Ranitzstraat

Jacob Frans de Ranitz (Paramaribo 26 april 1773 – Doornik 26 september 1838), maire van Lent (1811-1817), burgemeester van Bemmel (1817-1838)

In Groningen is de De Ranitzstraat (1928-1957: Mr. H. de Ranitzstraat) genoemd naar zijn volle neef mr. Herman de Ranitz (1794-1846)*, burgemeester van Groningen (1842-1846). Jacob Frans de Ranitz was de grootvader van Johannes Hendrikus Graadt van Roggen (1831-1902).

Jacob Kanisstraat

Jacob Marisstraat

Besluit Burgemeester d.d. 29 mei 1943: Jacob Marisstraat
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: intrekking

tijdelijke benaming van Jozef Israëlsstraat in de periode 1943-1944*

Jacob Hendrik Maris (Jacobus Hendricus Marris) ('s-Gravenhage 25 augustus 1837 – Karlsbad 7 augustus 1899), schilder, etser, lithograaf; zie www.biografischportaal.nl

Een van de eerste oorlogsmonumenten* na de bevrijding van Nijmegen, onthuld op 18 september 1945, is gemaakt door zijn kleinzoon, de beeldhouwer Jac Maris (Walter Jacques Marris) (1900-1996).* Naar hem is op 15 juli 2014 de Jac Marisstraat in Heumen genoemd.

Jacob van Campenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001192

wijken 23 Heseveld, 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Jacob van Campenstraat
ptt post 1978: campenstr, j v

Jacob van Campen (Haarlem 2 februari 1595 – Amersfoort 13 september 1657), architect, kunstenaar; zie www.biografischportaal.nl

"Jacob van Campen, heer van Randenbroeck (1595-1657), grootste Nederlandse bouwmeester der 'Gouden Eeuw', tevens architect en schilder.
Tot zijn vele bouwwerken behoren o.a. het Mauritshuis in Den Haag, de Amsterdamse schouwburg aan de Keizersgracht (1637), het huis Hofwijck te Voorburg (1640), de paleizen Honselaarsdijk en Ter Nieuburch (1636-l646) en het Huis ten Bosch (1645). In 1648 werd de eerste paal geheid van de 13.659 stuks, voor het werk dat hem wereldnaam zou bezorgen: het stadhuis te Amsterdam, thans het koninklijk paleis." (Hendriks 1987)

Jacob van Lennepplaats

openbare ruimte ID 0268300000000021

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 28 februari 1980: Jacob van Lennepplaats
ptt post 1991: Lennepplaats, j v

Mr. Jacob van Lennep (Amsterdam 24 maart 1802 – Oosterbeek 25 augustus 1868), dichter, prozaschrijver en politicus; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Jacob van Lennep (1802-1868), Nederlands romanschrijver, advocaat en Kamerlid. Zijn boeken, met afwisseling van ernst en luim, maakten hem een halve eeuw uitermate gelezen en geliefd.
Voornaamste werken: Onze Voorouders, De Pleegzoon, De Roos van Dekama, De lotgevallen van Huyck. De roman 'Elizabeth Musch' werd in 1968 onder de titel 'Ritmeester Buat' voor de televisie bewerkt. 'De lotgevallen van Klaasje Zevenster' werd in zijn tijd als sensationeel en aanstootgevend ervaren. Bekendheid kreeg van Lennep door zijn voor die tijd voortreffelijke uitgave van Vondels verzamelde werken (12 delen)." (Hendriks 1987)

In 1980 werden in opdracht van de Woningvereniging Nijmegen (Portaal) 49 woningen gebouwd aan de Tollensstraat tussen de Willemsweg en de Ruusbroecstraat op de plaats van de N.V. Nederlandse Exportpapierfabriek, de producent van Nefa Damesverband, die zich rond 1920 aan de Beltweg had gevestigd.

Jacob Venboetsgas

Jacob Venboetssteegje

"Vervallen naam (1477) van een steegje hij de Molenstraat. Jacob de Venboets was deken en kanunnik van St. Steven in 1436." (Teunissen 1933)

Volgens Gorissen (1956, p. 127) was Jakob Venboit een vermogend molenaar en heette de Karrengas een tijdlang 'Jacob-Venboits-Gas'; zie ook kaart 35. DE STAD ± 1450 (Gorissen 1956, p. 79).

Jacobsallee

Jacobsgracht

Jacobslaan

Jacobstoren

Jacobus van 't Hoffstraat

openbare ruimte ID 0268300000001193

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 8 april 1959: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Jacobus van 't Hoffstraat
ptt post 1978: hoffstr, j vt
verkorte schrijfwijze: Jacobus van 't Hoffstr

Jacobus Henricus van 't Hoff (Rotterdam 30 augustus 1852 – Steglitz [bij Berlijn], 1 maart 1911), scheikundige; zie www.biografischportaal.nl

"Jacobus van 't Hoff (1852-1911),Nederlands scheikundige, die de grondslag legde voor de stereochemie. Bekend is de door hem geformuleerde wet: de osmotische druk van een oplossing is gelijk aan de druk die de opgeloste stof zou uitoefenen indien hij als gas aanwezig zou zijn in de ruimte die de oplossing inneemt.
Eerste scheikundige Nobelprijswinnaar in het eerste jaar van toekenning van Nobelprijzen (1901)." (Hendriks 1987)

Jacques de Weertstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001915

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Jacques de Weertstraat

Jacobus Johannes (Jacques) de Weert (Zundert 10 april 1921 – Vught 5 september 1944), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 143-144, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

Jacobus J. de Weert was een van de inwonende personen op het adres van Broeckhuysenstraat 27 Nijmegen (bron: Woningkaarten 1920-1940). Hij is op 5 september 1944 in Kamp Vught gefusilleerd.

Jacques Tatistraat

openbare ruimte ID 0268300000001849

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 28 maart 2018: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 16 mei 2018: Jacques Tatistraat

Jacques Tati (Le Pecq, Yvelines 9 oktober 1907 – Parijs 5 november 1982), Franse regisseur en komiek

Jadestraat

openbare ruimte ID 0268300000001194

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 19 december 1974: Jadestraat
ptt post 1978: jadestr

jade, verzamelnaam voor jadeiet en nefriet, twee verschillende mineralen die als edelstenen worden gebruikt

Jagerspad¹

openbare ruimte ID 0268300000001195

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1956: Jagerspad

"Toepasselijke naam voor de straat die gelegen is in de Dierenbuurt." (Hendriks 1987)

Jagerspad²

"een landelijke weg naar Heumensoord" (NSAN 1946-1984, rubriek Organisme, inventarisnummer 2648, 26 juni 1952, nr. 22)

James Gavinweg

Jan Abeelegas >

"Vervallen naam (1411) van een niet nader aan te duiden gasje." (Teunissen 1933)

Jan Anne Beijerinckstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001811

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Jan Anne Beijerinckstraat
verkorte schrijfwijze: Jan Anne Beijerinckstr
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Jan Anne Beijerinck (Lent 4 december 1800 – 's-Gravenhage 26 maart 1874), waterstaatkundig ingenieur; zie www.biografischportaal.nl

Hij verliet zijn geboorteplaats al op jeugdige leeftijd. In Capelle aan den IJssel is een gemaal (bouwjaar 1869) naar hem genoemd.* Jan Anne Beijerinck was een oom van Wouter Isaak Rijnders (1838-1921).

Er is een openbare ruimte met de naam Beijerinck in Amersfoort en een Beijerincklaan in Hilversum en Leiden. De officiële schrijfwijze van de naam Beyerinckstraat in Delft, Deventer, Emmeloord, Hoofddorp, Kampen en Sliedrecht is met y. Hetzelfde geldt voor de Beyerinckweg in Werkendam.

Mogelijk is een of meer van deze straten genoemd naar een broer van Jan Anne, de waterstaatkundig ingenieur Martinus Gijsbertus Beijerinck (1787-1854)*, of naar zijn achterneef, de microbioloog Martinus Willem Beijerinck (1851-1931)*.

Jan Brinkhoffplantsoen

openbare ruimte ID 0268300000000161 (weg)

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 21 december 1994: Jan Brinkhoffplantsoen

Dr. Johannes Michael Gerardus Maria (Jan) Brinkhoff (Nijmegen 15 april 1906 – Nijmegen 24 december 1985), classicus en geschiedschrijver; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 33-34.

Dr. Jan Brinkhoff was van 1918 tot 1924 leerling en van 1967 tot 1971 leraar op het Dominicus College. Van hem verschenen tal van werken over Nijmegen. Hij is begraven op de Begraafplaats Jonkerbos.

Jan de Wittstraat

openbare ruimte ID 0268300000001196

wijk 02 Bottendaal

raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Begin
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896 (gewijzigd): Jan de Wittstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Jan de Wittstraat
Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Jan de Wittstraat
Nijmegen 1900: Jan de Wittstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jan de Wittstraat
ptt post 1978: wittstr, j de

Johan de Witt (Dordrecht 24 september 1625 – 's-Gravenhage 20 augustus 1672), staatsman en wiskundige; zie www.biografischportaal.nl

"Jan de Witt, geboren te Dordrecht 24 September 1625, werd op 20 Augustus 1672 te 's-Gravenhage vermoord. Hij begon zijn politieke loopbaan in 1650 als pensionaris zijner geboortestad. In 1653 werd hij raadspensionaris van Holland.
In de leiding der buitenlandsche zaken en op financieel gebied gaf hij blijk van buitengewoon talent. Als partijman in de Loevensteinsche fractie tegen Oranje nam hij een verstandige gematigdheid in acht. Toch is hij, met zijn broeder Cornelis, in dien partijstrijd als slachtoffer gevallen." (Teunissen 1933)

"Bemoeide zich met de opvoeding van de latere Willem III van Oranje, die als 'Kind van Staat' werd aangenomen.
Zijn anti-Oranjepolitiek maakte hem echter zeer impopulair; in 1672 werd een aanslag op zijn leven gepleegd; hiervan hersteld, werd hij tegelijk met zijn broer Cornelis door Haags gepeupel vermoord.
De Witt was een vermaard wiskundige; hij geldt als grondlegger van de levensverzekeringswiskunde." (Hendriks 1987)

Jan de Witt wordt beschouwd als de vader van de Nederlandse marine. Hij voer twee maal mee aan boord van het vlaggenschip van De Ruyter, zonder gevechtshandelingen mee te maken. Het Korps Mariniers ('de jongens van Jan de Witt') is in 1665 opgericht op initiatief van raadpensionaris Johan de Witt en luitenant-admiraal Michiel de Ruyter. Zr.Ms. Johan de Witt, een amfibisch transportschip (landingsschip), is in 2007 door de Koninklijke Marine in gebruik wordt genomen.

"Met jongens van Jan de Witt worden flinke mensen bedoeld; mensen op wie je kunt bouwen en die de handen uit de mouwen steken.
Volgens de spreekwoordenboeken is de Jan de Witt in deze uitdrukking oorspronkelijk niet de zeventiende-eeuwse staatsman Johan de Witt. Volgens F.A. Stoett gaat het eigenlijk om Johan de Werd, een Duitse soldaat die in de zeventiende eeuw opklom tot maarschalk. Een jongen van Jan de Witt behoorde oorspronkelijk dus tot de manschappen van de gevreesde Jan de Werd." (www.onzetaal.nl)

De Jan de Wittstraat is aangelegd als ontsluiting van het Begin waar na de opheffing van de vesting de eerste woningen waren gebouwd. Het raadsbesluit tot aanleg van de straat van de Burghardt van den Berghstraat naar de Stijn Buysstraat werd op 7 mei 1892 genomen. De straatnaam die op 22 februari 1896 werd vastgesteld, is ouder dan de Zeeheldenbuurt (1899).

Jan Dommer van Poldersveldtweg

openbare ruimte ID 0268300000000460: ingetrokken

wijk 07 Kwakkenberg

ptt post 1978: poldersveldtwg, v
verkorte schrijfwijze: J D v Poldersveldtwg
verklaring d.d. 7 december 2020: intrekking (per 8 december 2020)

De openbare ruimte met de naam Jan Dommer van Poldersveldtweg ligt in de woonplaats Ubbergen. Het adres Jan Dommer van Poldersveldtweg 12, 6574 AV  Nijmegen, ligt in de aangrenzende woonplaats Nijmegen. De postcode komt niet overeen met de woonplaatsnaam.

De naamgeving van de niet-bestaande openbare ruimte ID 0268300000000460 is tien jaar na de registratie in de BAG alsnog ingetrokken.

Jan Dommer van Poldersveldtweg (Ubbergen)

openbare ruimte ID 0282300000000062

woonplaats Ubbergen (gemeente Ubbergen) (historisch)
woonplaats Ubbergen (gemeente Groesbeek) (per 1 januari 2015)
woonplaats Ubbergen (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

ptt post 1978: poldersveldtwg, v
verkorte schrijfwijze: J D v Poldersveldtwg

Deze weg door de bossen van Dommer die Molenaarsgas – in de volksmond Moordenaarsgas – werd genoemd, is in 1910 door de eigenaar jhr. J.IJ.G.G. Dommer van Poldersveldt aan de gemeente Ubbergen geschonken.

Jhr. Jan IJsbrand Gijsbert Gustaaf Dommer van Poldersveldt (Ubbergen 26 januari 1852 – Beek 16 november 1928), was van 1893 tot 1917 burgemeester van Ubbergen. Zijn vader jhr. F.A.J. (Frans) Dommer van Poldersveldt (1820-1871)*, was burgemeester van Ubbergen van 1857 tot 1871. De Dommer van Poldersveldtweg in Nijmegen is genoemd naar zijn oom Gustaaf, een oudere broer van Frans.

Jan werd opgevolgd door zijn broer jhr. Franciscus Carolus Victor Dommer van Poldersveldt (Ubbergen 23 juni 1863 – Ubbergen 22 november 1920), achtereenvolgens burgemeester van Noordwijkerhout (1890-1904), Princenhage (1904-1917) en Ubbergen (1917-1920), naar wie de Dommer van Poldersveldtstraat in Noordwijkerhout is genoemd.

Tot 1991 was er in de woonplaats Beek in de gemeente Ubbergen ook een Frans Dommer van Poldersveldtweg. Om verwarring te voorkomen is deze omgedoopt in De Ravenberg.

Jan Hogerlandstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001905

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Jan Hogerlandstraat

Coenraad Jan Hogerland (Arnhem 6 juli 1899 – Sneek 12 augustus 1977), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*

Hogerland vestigde zich met zijn gezin in augustus 1940 vanuit Ede op het adres Hatertscheweg 40 Nijmegen. Hij is op 16 augustus 1977 gecremeerd in Goutum in de gemeente Leeuwarden.

Jan Jansz. Starterstraat

Jan Luykenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001197

wijk 10 Nije Veld

raadsvoorstel d.d. 7 november 1922: Jan Luijkenstraat
Raadsbesluit d.d. 15 november 1922: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 22 november 1922: Jan Luijkenstraat
Raadsbesluit d.d. 29 november 1922: Jan Luijkenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jan Luykenstraat
ptt post 1978: luykenstr, j

Jan Luyken (Joannes Luiken) (Amsterdam 16 april 1649 – Amsterdam 5 april 1712), dichter en etser; zie www.biografischportaal.nl

"Jan Luyken (1649-1712) Nederlands dichter en graveur, schreef eerst de grotendeels erotische dichtbundel 'Duytse Lier' (1671), naderhand stichteljke bundels als 'Voncken der Liefde Jesu' (1687) en 'De Beyekorf des Gemoeds' (1709). Veel belangrijker zijn zijn vaak prachtige gravures en etsen, deels bij zijn eigen dichtwerken." (Hendriks 1987)

Jan Maelwaelplein

Jan Massinkhal

pand ID 0268100000042825

wijk 12 Goffert

Besluit B&W d.d. ... december 1989: Jan Massinkhal

Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5 Nijmegen, gemeentelijke sporthal

Eind 1989 besloten B&W de Gofferthal (bouwjaar 1980) om te dopen in Jan Massinkhal. Het verzoek daartoe ging in februari 1989 uit van raadslid Don Serrée (PvdA).

Jan Massink (Hengelo Ov. 28 juli 1923 – Andelst 21 januari 1988), PvdA-raadslid (1962-1979) en wethouder (1970-1978) in de gemeente Nijmegen, burgemeester van Valburg (1985-1988)

"Sprietjes
* Eigenlijk is het nog geheim, maar natuurlijk weten wij het al. Komend voorjaar zal de Gofferthal een andere naam krijgen. De Nijmeegse hal (te groot als sporthal, te klein als evenementenhal, dus net niks) zal voortaan door het leven gaan als Jan Massinkhal. (...)" (De Gelderlander, 6 december 1989)

Jan Massinkstraat

Jan Nieraethlaan

Jan Nieraethstraat

openbare ruimte ID 0268300000001792

wijk 25 Haven- en industrieterrein

raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 (161/2014): Jan Nierathlaan
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2015: intrekking voorstel (akkoord)
raadsvoorstel d.d. 22 februari 2015 (40/2015): Jan Nieraethstraat
Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Jan Nieraethstraat
Besluit B&W d.d. 19 september 2017: vaststelling geometrie

Jan Napoleon Nieraeth (Kediri, Oost-Java 10 maart 1916 – Nijmegen 8 maart 1993), Indische Nijmegenaar, organisator Indische activiteiten

Sociaal bewogen voorvechter van Indische activiteiten en organisaties. Hij organiseerde de eerste Nijmeegse Pasar Malam. Jan Napoleon Nieraeth is op 11 maart 1993 begraven op de Begraafplaats Jonkerbos.

De geometrie van de openbare ruimte is op 19 september 2017 voor het eerst vastgesteld. Dit collegebesluit is niet als brondocument ingeschreven in de BAG. De oorspronkelijke adressen (begin geldigheid: 20-05-2019) van 17 woningen zijn per 26 juni 2019 als volgt gewijzigd:

- Jan Nieraethstraat 88 t/m 120 Nijmegen : Max Tahalelepad 3 t/m 35 Nijmegen

Jan Pieter Heijestraat

Jan Pieterszoon Coenstraat

Besluit B&W d.d. 2 april 1946: Jan Pieterszoon Coenstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Jan Pieterszoon Coenstraat
Raadsbesluit d.d. 15 maart 1979: intrekking

Jan Pieterszoon Coen (Hoorn 8 januari 1587 – Batavia 21 september 1629), koopman, medewerker VOC, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1618-1623 en 1627-1629); zie www.biografischportaal.nl, www.vocsite.nl

"Naast het stichten van Batavia en zijn verdiensten als militair leider is de koopman verantwoordelijk voor ongeveer 15.000 moorden op inwoners van de Banda-eilanden, in huidig Indonesië, omdat zij de nootmuskaatmonopolie van de VOC niet erkenden. In zijn strijd op Banda liet Coen ook 44 leiders van Banda onthoofden omdat ze werden verdacht van samenzweringen tegen de Hollanders." (www.parool.nl)

De Jan Pieterszoon Coenstraat liep van Groenewoudseweg naar de Pieter Bothstraat. Op de plaats van de oostelijke rijbaan is in 1979 een gedeelte van de Professor Bellefroidstraat aangelegd.

In verband met de intrekking van de naam Jan Pieterszoon Coenstraat zag de brandweer af van het plan om de brandweerkazerne (bouwjaar 1978-1979) 'Jan Pieterszoon Coen-kazerne' te noemen.

Jan Troostbrug

wijk 20 Biezen

Jan Troost (Nieuw-Loosdrecht 3 april 1958 – Wijchen 16 mei 2023), voorvechter van gelijke toegang, gelijke rechten en inclusie van mensen met een beperking; zie nl.wikipedia.org

Op 31 januari 2024 geeft de gemeenteraad besloten een inclusieve brug over de mond van de Waalhaven aan te leggen. Daarbij is het college gevraagd de naam Jan Troost-brug te overwegen. Voor de aanleg van de inclusieve brug hebben 28 leden voor en 9 tegen het raadsvoorstel gestemd.

niet-inclusief
De beoogde brug is niet te bereiken vanaf het Simon Langendampad aan de oostkant van de Waalhaven. Een deel van de route langs de Waal is niet aangelegd. Het raadsbesluit d.d. 17 april 2013 is niet aangepast; zie reactie d.d. 1 februari 2024.

Jan van Callstraat

intern beraad 1895: Jan van Callstr.
Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Jan van Callstraat
Raadsbesluit d.d. 14 april 1917: onttrekking

Jan van Call (I) († Nijmegen 1667), horlogemaker, schilder, tekenaar, grootvader van Jan van Call (II) (Nijmegen 19 mei 1656 [doop] – 's-Gravenhage 1706?)*; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 31-32, www.biografischportaal.nl

"Jan van Call, ook genoemd Jan Becker, een Duitscher, die nog in 1644 te Batenburg woonde, vestigde zich, daartoe door den Raad op gunstige voorwaarden uit genoodigd, te Nijmegen. Veelzijdig begaafd voerde hij te Nijmegen en elders belangrijke werken uit o.a. de herstelling van de klok, die in de hal van het stadhuis geplaatst is. Uit dankbaarheid werd hem het burgerschap aangeboden en verder vrije woning, vrijdom van wachten en belastingen, het landmeterschap en een jaarlijks tractement van 30 daalders. Op 1 December 1647 werd hij als burger ingeschreven. Hij stierf omstreeks 1667." (Teunissen 1933)

"Zijn zoon [lees: kleinzoon /RE] Jan (1655-1703) staat bekend als een beroemd teekenaar. Zie verder 'Penschetsen uit Nijmegen's verleden' door H.D.J. van Schevichaven 1898, deel I, blz. 82 e.v.

De Jan van Callstraat aldus genoemd ingevolge R. van 5 September 1899, werd bij R. van 14 April 1917 aan de openbaren dienst onttrokken. Zij was gelegen op het terrein, dat thans eigendom is van de papierfabriek 'Gelderland' aan de Voorstadslaan." (Teunissen 1933)

"814  Papierfabr. Gelderland, N.V., Jan v. Callstr." (telefoongids 1915)

Voor de bouw van de papierfabriek werd het terrein tussen Voorstadslaan en Oude Weurtseweg doorkruist door de Jan van Callstraat en de Maarten Schenckstraat. Na afbraak van de fabriek zijn op dit terrein de Aalscholverplaats, Reigerplaats, Meerkoetplaats, Uiverplaats en Waterhoenplaats aangelegd.

Jan van Galenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001198

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Jan van Galenstraat
Nijmegen 1900: Jan van Galenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jan van Galenstraat
ptt post 1978: galenstr, j v

Jan van Galen (Essen, Westfalen 1604 – Livorno, Italië 23 maart 1653), zeeheld, Commandeur bij de Admiraliteit van Amsterdam (hoogste rang); zie www.biografischportaal.nl

"Jan van Galen, geboren te Elsen gemeente Markelo in 1604, vlootvoogd, sneuvelde in 1653 bij Livorno." (Teunissen 1933)

"Johan van Galen, Nederlands vlootvoogd, geboren te Essen in 1604, trad op dertienjarige leeftijd in Hollandse zeedienst en heeft de Nederlanden steeds als zijn vaderland beschouwd. Hij onderscheidde zich in vele zeeslagen. Van de tochten die hij van 1648-1650 tegen de Barbarijnse zeerovers ondernam, zijn merkwaardige journalen bewaard gebleven van de hand van zijn secretaris, Isaac Sweers. Toen de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) uitbrak, aanvaardde hij het opperbevel over het Middellandse-Zee-Eskader. Zijn eerste zeeslag (7 sept. 1652) bij Monte Cristo had tot gevolg, dat de enige Britse scheepsmacht in het Zuiden, werd opgesloten in de havens van Livorno en Porte Longone. Na 6 maanden wist Van Galen door een meesterlijke tactiek de schepen de haven uit te lokken en geheel te veroveren of te verbranden (14 maart 1653). In deze zeeslag, die de Engelsen dwong de Middellandse Zee te verlaten, werd Van Galen zodanig gewond, dat hij ruim een week later overleed. Hij werd met grote statie in de Nieuwe Kerk te Amsterdam in een fraaie tombe begraven." (Hendriks 1987)

Zes marineschepen zijn naar hem genoemd. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hebben Hr.Ms. Van Galen en zijn bemanning zich onderscheidden in de strijd tegen de Duitsers rond de Rotterdamse Waalhaven; het schip is op 10 mei 1940 door de bemanning tot zinken gebracht in de Nieuwe Waterweg. Het tweede schip met die naam in de Tweede Wereldoorlog werd in 1941 gekocht van de Britse Royal Navy en deed voornamelijk dienst in Zuidoost-Azië. De tegenwoordige Zr.Ms. Van Galen (1994) is een van de M-fregatten (multipurpose-fregatten) uit de Karel Doormanklasse.

Jan van Goijenstraat

Jan van Goyenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001199

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Jan van Goyenstraat
Nijmegen 1900: Jan van Goyenstraat
Adresboek 1903: jan van gooijenstraat
Raadsbesluit d.d. 20 december 1922: Praetoriumstraat (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jan van Goyenstraat
ptt post 1978: goyenstr, j v

Jan van Goyen (Leiden 13 januari 1596 – 's-Gravenhage 27 april 1656), schilder, tekenaar; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 51-52, www.biografischportaal.nl

"Hij schilderde meerdere gezichten op den Nijmeegschen Burcht, waarvan er [in 1933 /RE] nog een op de raadzaal aanwezig is.
In 1922 werd het midden-gedeelte der straat voor het verkeer afgesloten wijl de grond aan het St. Canisius College was verkocht. Het laatste deel der straat tussen het terrein van genoemd College en den Huygensweg ontving bij R. 20 December 1922 den naam Praetoriumstraat." (Teunissen 1933)

"Jan Josephsz van Goyen. Nederlands schilder. Geboren te Leiden 13 januari 1596, en overleden 27 april 1656 te 's-Gravenhage. Van 1641 is zijn groot schilderij het 'Valkhof' te Nijmegen (...). Buitengewoon mooi zijn ook Van Goyen's tekeningen waarvan het Prentenkabinet te Amsterdam o.a. een grote collectie bezit." (Hendriks 1987)

De Jan van Goyenstraat ligt niet in de Schildersbuurt. Het is een van de straten die in september 1944 door oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk werden verwoest.*

Jan van Hoofplein

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Koning Hendrikplein
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: Koning Hendrikplein (per 26 september 1950)
Raadsbesluit d.d. 27 december 1950: Plein 1944

Het Centrumplein (Plein 1944) werd in 1950 niet genoemd naar Jan van Hoof.

Jan Jozef Lambert van Hoof (Nijmegen 7 augustus 1922 – Nijmegen 19 september 1944), verzetsstrijder, ridder 4e klasse Militaire Willems-Orde (1946); zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 64, www.biografischportaal.nl, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

Waalbrug
Op 8 juni 1949 werd door de Minister van Oorlog een commissie ingesteld onder voorzitterschap van luitenant-generaal b.d. J.J.G. baron van Voorst tot Voorst (1880-1963)*, welke tot taak had om een deskundig en nauwgezet onderzoek in te stellen terzake het vraagstuk van de redding van de Waalbrug te Nijmegen in september 1944.

De commissie komt in haar rapport d.d. 21 november 1951 onder meer tot de conclusie dat Jan van Hoof niet kan worden beschouwd als 'de Redder' van de brug. De sabotage van de springlading – die volgens de meerderheid van de commissie 'met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' door Jan van Hoofd gepleegd is – werd door de Duitsers ontdekt, waarbij de saboteur ternauwernood ontkwam. De schade is daarna door de Duitsers hersteld.

Op 19 september 1945 werd in het trottoir op de hoek Lange Hezelstraat / Nieuwe Markt een gedenksteen onthuld met de tekst:

"HIER  VIEL 
JAN  VAN  HOOF
REDDER DER WAALBRUG
 19 _ 9 _ 1944"

Een gedenksteen met dezelfde tekst ligt nu op het Joris Ivensplein op circa 10 meter afstand van plaats waar de steen in 1945 voor het eerst werd onthuld (situatie op 19 september 2018).*

Jan van Moockstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001813

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Jan van Moockstraat
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Jan van Moock, turfmeter

"Over Jan van Moock is minder bekend. In 1713 bekleedde hij de functie van turfmeter en was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het innen van de belastingen op verkochte turf. Door hem te vernoemen krijgt een ook een relatief onbekend aspect van de Lentse geschiedenis een gezicht." (raadsvoorstel 86/2015, vervolgvel 2)

Jan van Ruitenbeekstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001812

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Jan van Ruitenbeekstraat
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Jan van Ruitenbeek (Lent 26 juli 1916 – Lent 15 februari 2008), gemeenteraadslid in de gemeente Elst (1952-1997) en actief dorpsbewoner van Lent

Hij is op 20 februari 2008 begraven op de R.K. Begraafplaats Lent, Pastoor van Laakstraat 42 Lent.

Jan van Speykstraat

openbare ruimte ID 0268300000000044

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 25 februari 1982: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 18 maart 1982: Jan van Speykstraat
ptt post 1991: speykstr, j v

Jan Carel Josephus van Speijk (Amsterdam 31 januari 1802 – Antwerpen 5 februari 1831), zeeheld, luitenant ter zee der 2e klasse (hoogste rang); zie www.biografischportaal.nl

"Jan C.J. van Speyk (1802-1831), Nederlands zeeheld. Tijdens de Belgische opstand commandant van een kanonneerboot. Toen deze op de Schelde voor Antwerpen in handen van de vijand dreigde te vallen, stak Van Speyk de lont in het kruit en vloog met vriend en vijand in de lucht." (Hendriks 1987)

Acht marineschepen zijn naar hem genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog droeg een van de logement­schepen in Den Helder zijn naam. Na het heldhaftige optreden van Van Speijk tijdens de Belgische opstand heeft de admiraliteit besloten dat er altijd een schip met deze naam binnen de Koninklijke Marine zal zijn.
De Zr.Ms. Van Speijk (1995) is een van de M-fregatten (multipurpose-fregatten) uit de Karel Doormanklasse. De operationele vaarperiode is in 2021 voortijdig beëindigd.

De Jan van Speykstraat, genoemd naar Jan Carel Josephus van Speijk, is aangelegd op het voormalig ASW-terrein en loopt van de St. Stephanusstraat naar de Dr. Jan Berendsstraat.

Jan van Vucht Tijssenstraat

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Jan van Vucht Thijssenstraat
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1993: Charles Estourgiestraat

Jan van Vucht Tijssen (Nijmegen 5 september 1884 – Nijmegen 20 november 1970), kunstschilder en graficus, oprichter en erelid van Numaga; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 135-136, www.biografischportaal.nl

"22858  Vucht Tijssen Sr., J. v. Kunstschilder, Dorpsstr. 116, Neerbosch." (telefoongids 1950)

Jan van Vucht Tijssen woonde in de voormalige pastorie bij het witte kerkje in het oude hart van Neerbosch. Hij is begraven op de begraafplaats Rustoord.

De Jan van Vucht Tijssenstraat was in de oorspronkelijke plannen de verbinding tussen de Charles Estourgiestraat en Eugène Lückerstraat. In de besluitenlijsten d.d. 10 juni 1992 en 27 januari 1993 staat Jan van Vucht Thijssenstraat (met h).

Jan Willem Passtraat

openbare ruimte ID 0268300000001200

wijk 08 Groenewoud

raadsvoorstel d.d. 18 maart 1959: Jan Willem Passtraat
Raadsbesluit d.d. 8 april 1959: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 20 mei 1959: Passtraat
Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Jan Willem Passtraat
ptt post 1978: passtr, j w

"Jan Willem Pas, Nijmeegs zilversmid, gedoopt te Nijmegen, 11-1-1765 [lees: 11-6-1765 /RE] , zoon van Jan Willem en Maria van Poelwijk, ondertrouwd 4-4-1790, met Johanna Reyne. Hij koopt met anderen in 1794 het landgoed 'Doddendaal' bij Nijmegen.
Werk: een zilveren tafeltabaksdoos in opdracht van de stad Nijmegen 1792, vier avondmaalbekers voor de N.H. gemeente St. Stevenskerk 1815.
Meesterteken: IWP; na 1812 WP waaronder een passertje. (...)." (Hendriks 1987)

In de catalogus, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983, staat:

"Pas, Jan Willem
Gedoopt Nijmegen 11.6.1765.
Overleden Amsterdam 29.3.1839.
Zoon van Jan Willem Pas, stadsbode, en Maria van Poelwijk. Huwde 21.4.1790 te 's-Gravenhage met Johanna Reynen. Bewoonde het huis De Bril aan de zuidzijde van de Grote Markt, door zijn ouders bij zijn huwelijk geschonken. Evenals zijn ouders eigenaar van vele huizen en landerijen, waaronder het grote huis Palstercamp aan de Doddendaal dat hij in 1794 met een consortium verwierf en waarvan hij in 1799 tuin en tuinhuis voor zichzelf kocht. (...)
Op 9 juni 1820 liet hij zijn meesterteken onbruikbaar maken daar hij niet meer als zilversmid werkte." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 49)

Later was hij ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Neerbosch. Zijn echtgenote Johanna Reijnen (Nijmegen 17 januari 1770 [doop] – Neerbosch 2 juli 1836), dochter van Derk Reijnen en Theodora Elisabeth Winter, was een kleindochter van Witte Wittense Winter.

Jans Kloppenburglaan

Jans Kloppenburgstraat

openbare ruimte ID 0268300000001794

wijk 25 Haven- en industrieterrein

raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 (161/2014): Jans Kloppenburglaan
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2015: intrekking voorstel (akkoord)
raadsvoorstel d.d. 22 februari 2015 (40/2015): Jans Kloppenburgstraat
Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Jans Kloppenburgstraat
Besluit B&W d.d. 19 september 2017: vaststelling geometrie

Johanna Maria Carolina Kloppenburg-Versteegh (Sukomangli 16 mei 1862 – Malang 4 oktober 1948), kruidengeneeskundige en schrijfster, woonde van circa 1918 tot 1923 in Nijmegen.

Van haar hand is het legendarische kruidenboek Indische planten en haar geneeskracht (1907), waarin de geneeskrachtige werking van Indische kruiden, wortels, bloemen en planten wordt uitgelegd. In de periode 1917-1938 woonde ze in Nederland en België.

De geometrie van de openbare ruimte is op 19 september 2017 voor het eerst vastgesteld. Dit collegebesluit is niet als brondocument ingeschreven in de BAG.

Jansenplein

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Koning Hendrikplein
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: Koning Hendrikplein (per 26 september 1950)
Raadsbesluit d.d. 27 december 1950: Plein 1944

Bij de prijsvraag die B&W in 1950 voor een nieuwe naam voor het Centrumplein hadden uitgeschreven, ontving ambtenaar ter secretarie J.H. Nannings, Weidestraat 73, van de jury als troostprijs een waardebon f 5,- voor de volgende inzending:

"Oorspronkelijk had ik, naar analogie van Keizer Karel en Keizer Lodewijk, gedacht aan de naam: Koning Hendrikplein. Maar waarom zouden wij dit plein niet het: Jansenplein noemen? Ongetwijfeld waren er onder onze Nijmeegse voorouders tal van verdienstelijke Jansens. En wij doen tevens aan duizenden nog in Nijmegen levende Jansens een groot genoegen..... het welk niets kost. Iedere Nijmeegse Jansen kan denken: dit nieuwe plein heet naar MIJ." (brief van jury d.d. 15 september 1950)

Jasmijnstraat

openbare ruimte ID 0268300000001201

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952: Jasmijnstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Jasmijnstraat (per 14 januari 1956)
ptt post 1978: jasmynstr

jasmijn (Jasminum), heester met witte, geurige bloemen, geslacht uit de olijffamilie (Oleaceae)

Gezien de ligging in de Heestersbuurt is de straat niet genoemd naar Solanum jasminoides, een kruipende plant uit de nachtschadefamilie (Solanaceae).

Op de plaats van de Jasmijnstraat en een deel van de Kaaplandstraat lag vroeger het oude traject van de Molenweg. De huizen die voor 1956 zijn gebouwd, hadden een huisnummer aan de Molenweg.

Jaspisstraat

openbare ruimte ID 0268300000000167

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 6 september 1995: Jaspisstraat

jaspis, fijnkristallijne kwarts die als edelsteen wordt gebruikt

Javabuurt

wijk 03 Galgenveld

"De Javabuurt is een onderdeel van de Indische buurt in de wijk Galgenveld en is in hoofdzaak gebouwd als woonwijk voor middenstanders en welgestelden. De particuliere woningbouw heeft hier zowel voor als na de twee wereldoorlogen een grotere rol gespeeld dan de sociale woningbouw. Complexen met sociale woningbouw zijn hier alleen in het begin van de jaren twintig gerealiseerd.
Zo bouwde Woningbouwvereniging Zonnewijk naar ontwerp van architect A.H. van Wamelen in 1920 dertig eengezinswoningen voor de middenstand aan de Javastraat, Celebesstraat en Balistraat.

In 1921-1922 bouwde Woningbouwvereniging Nijmegen 98 woningen voor 'den zoogenaamden intellectueelen middenstand en de gepensioneerden', naar ontwerp van de Nijmeegse architect M.E. Veugelers, ten zuiden van de Archipelstraat aan de Javastraat, Javaplein, Bankastraat, Lombokstraat en Oude Groenewoudseweg.
In beide complexen, zowel van Zonnewijk als van Nijmegen zijn bescheiden stijlelementen te herkennen van het Expressionisme en van de Engelse landhuis-architectuur, met name het siermetselwerk en de opvallende dakvormen. De architectuur van deze particuliere woningen is vooral traditioneel." (De Brug, 5 september 2001)

niet-vastgestelde naam; zie Indische buurt, Javastraat

Javabosje

wijk 03 Galgenveld

openbaar groen met een omvang van 0,5 ha tussen de woningen aan de Javastraat en St. Annastraat.

Javaplein

openbare ruimte ID 0268300000001202

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1920: Javaplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Javaplein
ptt post 1978: javapln

plein aan het einde van de Javastraat

Javastraat

openbare ruimte ID 0268300000001203

wijk 03 Galgenveld

Adresboek 1908: fransche dwarsstraat
Raadsbesluit d.d. 27 maart 1909: Javastraat
Raadsbesluit d.d. 7 juli 1920: Javaplein (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Javastraat
ptt post 1978: javastr

"De straat werd ingevolge het R. van 10 October 1908 door de gemeente van de N.V. St. Anna overgenomen. B. en W. schreven aan den Gemeenteraad: 'Door den directeur der N.V. St. Anna is bij zijn aanbod tot overdracht verzocht die straat te noemen Javastraat, wat bij ons geen bezwaar ontmoet en ertoe leiden kan aan andere daar aan te leggen straten namen te geven, welke ontleend zijn aan onze bezittingen in andere werelddeelen.'
De straat liep door tot den Groenewoudscheweg. Door den aanleg in 1921 van het Javaplein is het laatste deel der straat vervallen." (Teunissen 1933)

"Javastraat
Genoemd naar Java, officieel Djawa, eiland van de republiek Indonesia; een van de grote Sunda Eilanden in voormalig Nederlands-Indië. Op het VNG-congres over straatnaamgeving in 1992 zei Rob Rentenaar van het Meertensinstituut, dat 's-Gravenhage met deze straatnaam in 1861 het voortouw nam om vanuit de idee van Nederland als grote mogendheid straten te gaan vernoemen naar eilanden in de koloniën. Tevoren werd bijna als regel gekozen voor namen van – meestal ook nog mannelijke – personen. De Balistraat in 's-Gravenhage dateert uit 1869. Rotterdam kreeg zijn Javastraat door particulier initiatief in 1866. De Indische buurt in Amsterdam dateert daarentegen pas uit 1900. Inmiddels zijn er meer dan 30 gemeenten met een Javastraat. Amsterdam heeft bovendien een Javaplantsoen en Javakade, en samen met Doetinchem, Meppel en Nijmegen een Javaplein. Terneuzen heeft een Javahof, Sint Annaland een Javadijk, en Noordwijk een Javaweg. Tien andere gemeenten hebben nog een Javalaan." (Deimann 2008)

Fransche dwarsstraat
De eerste bouwvergunning (huisnummers 2 t/m 10) is op 26 september 1906 verleend aan de bouwkundige Roelof Abel Schaafstra (1877-1931). Voor het raadsbesluit d.d. 27 maart 1909 werd de straat Fransche dwarsstraat genoemd.

Jeanette Geldensstraat (Lent)

Jeannette Geldensstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001902

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

raadsvoorstel d.d. 2 maart 2021 (19/2021): Jeanette Geldensstraat
raadsvoorstel d.d. 16 maart 2021 (19/2021) (gewijzigd): Jeannette Geldensstraat
Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Jeannette Geldensstraat

Joanna Cornelia Maria Margaretha (Jeannette) Geldens (Deest 5 juli 1902 – 's-Gravenhage 20 januari 1999), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog, eerste vrouw bij Nijmeegse politie*; zie Nijmeegse biografieën 2013, pp. 60-61

Mejuffrouw Geldens woonde destijds op het adres Madoerastraat 8 Nijmegen. Kort na de bevrijding werd zij particulier secretaresse van koningin Wilhelmina. Zij is begraven op de Begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen.

Jegersgas

Jekerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001204

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Jekerstraat
ptt post 1978: jekerstr

"Jeker, riviertje in België, provincie Luik en Limburg, ontspringt ten Noorden van Hoei, mondt bij Maastricht in de Maas uit." (Hendriks 1987)

Jerusalem

wijk 23 Heseveld

Jerusalem, Heestersbuurt (vanaf 1950), buurt in de wijk Heseveld met de volgende openbare ruimten:
a. Berberisstraat, Boksdoornstraat, Duindoornstraat, Hulststraat, Jasmijnstraat, Klimopstraat, Kornoeljestraat, Ligusterstraat, Mahoniastraat, Meelbesstraat, Rozemarijnstraat, Seringenpad, Seringenstraat, Sneeuwbalstraat, Vuurdoornstraat, Wijnbesstraat;
b. niet-aangelegde straat: Alpenroosstraat

De naam van de buurt houdt verband met de opvallende witgrijze kleur van de naoorlogse nieuwbouw­woningen. De flats van drie of vier etages hebben een halve eeuw later een kleur gekregen die geen recht doet aan deze naam.

"In de buurt Jeruzalem werd door de gemeente geëxperimenteerd met montagebouw-woningen in het Aireysysteem. Gewerkt werd met standaardmaten, standaardplattegronden en prefab-bouwonderdelen. Op aandringen van de overheid heeft gemeente met dit Aireysysteem geëxperimenteerd. Omdat het echter helemaal niet sneller of goedkoper bleek, bleef de proef beperkt tot Jeruzalem." (De Brug, 5 september 2001)

Er zijn geen aanwijzigen gevonden dat voor de bouw van Jerusalem puin gebruikt is van het bombardement op 22 februari 1944; zie www.noviomagus.nl.

andere plaatsen
Gelijknamige buurten met Airey-woningen zijn te vinden in Amsterdam, Amersfoort, Den Helder, Emmen, Helmond en Tilburg. De geprefabriceerde woningen zijn genoemd naar ontwerper Sir Edwin Airey (1879-1955), ingenieur en directeur van W. Airey and Sons in Leeds, en in Nederland gebouwd door de N.V. Nederlandse Maatschappij voor Volkshuisvesting (Nemavo) uit Amsterdam.

Jeruzalem

Jezuïetenlaan

openbare ruimte ID 0268300000000463

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Jezuïetenstraat
Raadsbesluit d.d. 6 oktober 1993: Jezuïetenlaan

De Jezuïetenlaan ligt achter het voormalige Canisius College aan de Berg en Dalseweg en loopt evenwijdig aan Museum Kamstraat. De straatnaamwijziging was het gevolg van een verzoek van de vereniging van eigenaren 'Romanium' (ingekomen: 18-06-1993) vanwege de dubbele rij kastanjebomen.

Jezuïetenstraat

Jo Eversstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000523

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 21 april 2004: Jo Eversstraat

"De commissie Straatnaamgeving heeft d.d. 17-05-2000 besloten om de naam van wijlen raadslid Jo Evers te eren met een straatnaam. De commissie heeft hiertoe besloten aangezien de heer Evers ten tijde van de eerste fase van de Waalsprong een belangrijke bruggenbouwer is geweest tussen de gemeente Overbetuwe (destijds gemeente Elst) en de gemeente Nijmegen." (raadsvoorstel 78/2004)

J.F.M. (Jo) Evers (Elst 17 september 1939 – Nijmegen 4 maart 2000), raadslid 1982-2000:
- van 7 september 1982 tot 31 december 1997 in de gemeente Elst;
- van 14 april 1998 tot 4 maart 2000 in de gemeente Nijmegen

Jo Evers is begraven op de R.K. Begraafplaats Lent, Pastoor van Laakstraat 42 Lent. De doodlopende Jo Eversstraat ligt in het verlengde van de Vrouwe Udasingel en is de toegangsweg naar sportpark Vossenpels.

Jo Heinsiushof

openbare ruimte ID 0268300000001951

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023: Jo Heinsiushof

"Johanna (Jo) Heinsius (1904-2006) had tijdens de Tweede Wereldoorlog een apotheek in het stadscentrum tegenover het kantoor van de Grüne Polizei. Met behulp van haar eigen kleine netwerk hield ze twee Joodse zusjes in haar huis verborgen voor de bezetters." (collegebesluit d.d. 23 mei 2023)

Jo van Gemertlaan

Johannes H. van Gemert (Nijmegen 2 augustus 1930 – Nijmegen 17 augustus 2006), was van 1949 tot 1993 als beheerder werkzaam op de Begraafplaats Jonkerbos.

Bij zijn afscheid in 1993 besloot het bestuur van de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen de hoofdlaan van de begraafplaats de naam Jo van Gemertlaan te geven. Jo van Gemert is begraven op 'zijn' parochiekerkhof (Begraafplaats Hatert), Angerensteinstraat Nijmegen.

Het bord met de naam Jo van Gemertlaan is in 2021 niet meer aangetroffen.

Jodenberg

openbare ruimte ID 0268300000001205 (weg)

wijk 01 Stadscentrum

Kiers 1751¹: Gouverneurs gaske
Van Suchtelen 1779: Gouverneurs gas
Nijmegen 1812: Gouverneursgasch, Gouveneursgasch
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Gouverneurs Gastje
Wegenlegger 1859: Gouverneursgas
Adresboek 1892: jodenberg
Nijmegen 1900: Jodenberg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jodenberg
Besluit Burgemeester d.d. 29 mei 1943: Spronxberg
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Jodenberg
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: handhaving
ptt post 1978: jodenberg
Raadsbesluit d.d. 9 april 2008: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: Jodenberg

"1410: Frederik Joedenberg of Frederik Joedengas. Deze naam was ontleend aan het geslacht Jode (Joede), dat behoorde tot den oudsten adel van Gelderland.
1435: Joedenberch
1521: Jodenberch
1531: Joedenbergh.
In de 16e 17e en 18e eeuw woonden aan deze straat verschillende gouverneurs of bevelhebbers van het garnizoen, waarom tot omstreeks 1860 aan haar den naam Gouverneursgas werd gegeven. Ook wel (b.v. in 1754) Gouvernementsgas.
P. 1839: Gouverneursgasje.
In de vergadering van den Gemeenteraad van 4 Juni 1887 werd de vraag behandeld of de naam moet zijn Jodenberg of Gouverneursgas. Een beslissing werd echter eerst genomen op 9 Juli 1924." (Teunissen 1933)

De Jodenberg is een zijstraat van de Lange Hezelstraat (bij de Hessenberg). Het raadsbesluit d.d. 7 mei 2008 houdt verband met de bebouwing van de Hessenberg.

Jodengas

Wijk B (1812)

Kiers 1751¹: Jeûje gaske
Van Suchtelen 1779: Jode gas
Nijmegen 1812: Het Jodengastje
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Joden Gastje
Wegenlegger 1859: Jodengas
Adresboek 1892: jodengas
Nijmegen 1900: Jodengas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jodengas
Besluit Burgemeester d.d. 29 mei 1943: Florisgas
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Jodengas
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951: intrekking (per 28 februari 1951)

"1364(...): vicus Wosicsgas " (Gorissen 1956, p. 100)

"1424: Joedengasse (misschien ook Woesicksgas).
Sedert 1727 Jodengas. Mogelijk hebben aan deze gas Israëlieten gewoond. In het begin der 15e eeuw schijnt in de buurt van deze gas een synagoge geweest te zijn. Zie echter ook Jodenberg." (Teunissen 1933)

"Jodengas : Van de Houtstraat tot de korte Hezelstraat" (Legger B 1859, nr. 92)

De Jodengas was een smal steegje aan de westzijde van de St. Augustinuskerk, dat een verbinding vormde tussen Houtstraat en Stikke Hezelstraat. De Jodengas heeft het bombardement en/of de wederopbouw niet overleefd.

Johan de Wittstraat

Johan Maelwaelplein

openbare ruimte ID 0268300000000261

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 9 april 2008: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: Jan Maelwaelplein
Raadsbesluit d.d. 19 november 2008: Johan Maelwaelplein

plein op de Hessenberg en ten oosten van de Pijkestraat dat genoemd is naar:

Johannes Maelwael (Jean Malouel) (Nijmegen voor 1370 – Dijon maart 1415 of Parijs 12 maart 1419), schilder, oom van de Gebroeders Van Lymborch (Gebroeders van Limburg); zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 87, www.biografischportaal.nl

Voor- en achternaam worden in de diverse bronnen verschillend gespeld. Op een persoonlijk zegel gebruikt hij de naam '+ IOHAN MAELWEEL'. Op één document staat zijn handtekening 'JMelluel'. In Frankrijk is hij vooral bekend onder de naam Jean Malouel, maar hij wordt ook Hennequin de Mallivieil, Hennequin de Mauloué, Jean Maluel, Jehan Maluel, Jehan Maulouel genoemd. De Kleefse stadsarchivaris en museumdirecteur Friedrich Gorissen (1912-1993), de 'ontdekker' van de relaties tussen de Maelwaels, de Van Limburgs en Nijmegen, gebruikte de namen Jean Maelwael (1954) en Jan Maelwael (1957).

"De voormalige conservator van het Valkhofmuseum die mede verantwoordelijk was voor de grote tentoonstelling over de Gebroeders Van Limburg in 2005 heeft ons laten weten dat de enig historisch verantwoorde naam van deze oom van de gebroeders Johan Maelwael is, en niet Jan." (raadsvoorstel 182/2008)

De commissie straatnaamgeving kon zich op 24 oktober 2008 niet vinden in een voorstel van B&W om de naam Jan Maelwaelplein te wijzigen in Johan Maelwaelplein. Ondanks het negatieve advies ging de gemeenteraad op 19 november 2008 unaniem akkoord met de door B&W voorgestelde wijziging de (hamerstuk). In de BAG is het raadsbesluit d.d. 7 mei 2008 ingeschreven als brondocument met de naam Johan Maelwaelplein (registratiedatum: 09-12-2010).

Johan Ottensgas

Johann Koetsstraat

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Johann Koetsstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1979: Johan Koetsstraat: intrekking

"Koets (Coets, Koitz, Koyts), Johan
Overleden in 1582 (?).
Gehuwd met Barbara, die in maart 1583 als zijn weduwe genoemd wordt, samen met zijn zoon Johan junior.
Na de door dan de waardijn van het stedelijk munthuis, Bartholomeus ter Claer, in 1558, bekleedde Johan Koets deze functie gedurende meerdere jaren. Tussen 1563 en 1581 was hij belast met alle belangrijk opdrachten voor zilversmidswerk die de stad verstrekte." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 44)

Hij vervaardigde twee stadswapens op de 'gulden koppen' als geschenk van de stad Nijmegen (brief B&W d.d. 20 juni 1959).

De Johann Koetsstraat was geprojecteerd als verbinding tussen de Peter Scheersstraat en de Wijntgensstraat.

Johann Winklerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001206

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Johann Winklerstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958
ptt post 1978: winklerstr, j
Teunissen 1987: Johan Winklerstraat

Johann Heinrich Winkler (Winckler) (Wingendorf 12 maart 1703 – Leipzig 18 mei 1770), Duitse natuurkundige, grondlegger Leipziger Physik, Professor für Physik (vanaf 1750). Hij experimenteerde met elektriciteit en gebruikte in 1744 warmte om glasbuizen te buigen om er vervolgens letters van te maken.

De Johann Winklerstraat is niet genoemd naar:

Johannes Winkler (Bad Carlsruhe 29 mei 1897 – Braunschweig 27 december 1947), Duitse ruimtevaartpionier, oprichter van de Verein für Raumschiffahrt (1927). Hij lanceerde in 1931 in de buurt van Dessau de eerste raket met vloeibare brandstof in Europa.

Hendriks (1987) verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat deze straat in de Natuurkundigenbuurt is genoemd naar de taalkundige Johannes Winkler (Leeuwarden 12 september 1840 – Haarlem 11 maart 1916).*

"Johan Winkler, Nederlands taalkundige (...) Hij was van 1865 tot 1875 te Leeuwarden als arts gevestigd, woonde sinds 1875 als ambteloos burger te Haarlem, waar hij zich aan de dialectologie en de namenkunde wijdde. Hartstochtelijk voorvechter van de Friese taal. Vooral voor de studie der Nederlandse persoons­namen heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt.
Werken o.a.: Algemeen Neder-Duits en Fries dialection (1874, 2 dln.), De Nederlandse geslachtsnamen (1885, 2 dln.), Oud Nederland (1888), Friese naamlijst (1898), Studiën in Nederlandse namenkunde (1900)." (Hendriks 1987)

Johanna de Lestonnacstraat

openbare ruimte ID 0268300000000157

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 26 januari 1994: Johanna de Lestonnacstraat
verkorte schrijfwijze: Johanna de Lestonnacstr

Johanna (Jeanne) de Lestonnac (Bordeaux 27 december 1556 – Bordeaux 2 februari 1640), Franse stichteres van de Compagnie de Marie Notre-Dame (Zusters van het Gezelschap van Maria), op 15 mei 1949 heilig verklaard door paus Pius XII; zie www.heiligen.net

De Johanna de Lestonnacstraat is een zijstraat van de Dobbelmannweg bij de voormalige school uit circa 1911 die naar haar was vernoemd.

Johannaweg

openbare ruimte ID 0268300000001207

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 8 mei 1929: Johannaweg
ptt post 1978: johannawg
Raadsbesluit d.d. 19 december 2018: wijziging geometrie (per 1 januari 2019)

Johanna Christina van Houweninge (Nijmegen 11 december 1891 – Arnhem 21 juli 1974), dochter van Joachimus van Houweninge en Sophia Frederika Hamerslag, trouwde op 28 juli 1914 in Nijmegen met Jacobus Winus Johannes Hallo (1880-1934). Zij verhuisde in 1957 naar Oosterbeek, gemeente Renkum.

"De weg, die ingevolge het R. van 16 Mei 1928 door de Gemeente werd overgenomen van den Heer Joachimus van Houweninge, geboren te Moordrecht 24 Maart 1859, droeg toen reeds den naam Johannaweg. De Gemeenteraad handhaafde dan naam op verzoek van den vorigen eigenaar." (Teunissen 1933)

De Johannaweg had in de periode 1929-2018 een lengte van circa 120 meter. Op grond van het raadsbesluit d.d. 19 december 2018 heeft de weg vanaf 1 januari 2019 een lengte van circa 850 meter.

Johannaweg (Berg en Dal)

openbare ruimte ID 0241300000000622: ingetrokken

woonplaats Berg en Dal (gemeente Groesbeek) (historisch)
woonplaats Berg en Dal (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Besluit B&W Groesbeek d.d. 16 december 2014: Johannaweg
verklaring Berg en Dal d.d. 1 januari 2019: intrekking

"In verband de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw 32 zorgappartementen [bouwjaar 2016 /RE] aan de Johannaweg is het noodzaak dat de openbare ruimte waaraan deze appartementen worden gebouwd, op te nemen in de BAG. Voorgesteld wordt een drietal openbare ruimten thans te benoemen en op te nemen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Het betreft de Johannaweg, de Adrianaweg en de Catharinaweg allen gelegen in de woonplaats Berg en Dal gemeente Groesbeek. Een situatieschets is digitaal bijgevoegd." (collegevoorstel d.d. 9 december 2014)

Uit de tekening d.d. 9 december 2014 blijkt dat de Johannaweg doorloopt tot de gemeentegrens aan het einde van de Louiseweg in de woonplaats Nijmegen. Op de kaarten en plattegronden (vanaf 1962) heeft de weg in oostelijke richting in Berg en Dal vanaf de Catharinaweg de naam Louiseweg.

"De drie genoemde openbare ruimten [Adrianaweg, Catharinaweg, Johannaweg /RE] komen met ingang van 1 januari 2019 geheel in de gemeente Nijmegen te liggen. De gemeente Nijmegen zal de gewijzigde geometrie van de openbare ruimten opnieuw vaststellen en de gemeente Berg en Dal zal de openbare ruimten intrekken;" (B&W Berg en Dal, 31 oktober 2018)

De Johannaweg in de woonplaats Berg en Dal lag voor de grenscorrectie op 1 januari 2019 in het verlengde van de Johannaweg in de woonplaats Nijmegen. De ambtelijke verklaring d.d. 1 januari 2019 (sic) is op 10 januari 2019 ingeschreven in de BAG.

Johannes Vijghstraat

openbare ruimte ID 0268300000001208

wijk 04 Altrade

raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Kolonel van Gentstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Kolonel van Gentstraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896 (gewijzigd): Johannes Vijghstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Johannes Vijghstraat
Nijmegen 1900: Johannus Vijghstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Johannes Vijghstraat
ptt post 1978: vyghstr, j

Johannes Vijghe (ca. 1470), pastoor van St. Stevenskerk; zie www.biografischportaal.nl

"Johannes Vijgh (Vige) behoorde tot het aanzienlijke geslacht van dien naam. In een schrijven van Paus Eugenius IV aan hertog Arnoud van Gelre, gedagtekend 14 Juli 1445, wordt hij patroon van Nijmegen genoemd. In 1461 zond hij, gesteund door de Aartsbisschop van Keulen, een verzoekschrift aan Paus Pius II om de St. Stevenskerk te verheffen tot collegiale kerk d.i. tot kerk waarin een kapittel van kanunniken verbonden is. De Paus gaf echter aan het verzoek geen gehoor. Het werd eerst omstreeks 1475 ingewilligd door Paus Sixtus IX [lees: IV /RE]. Pastoor Vijgh werd toen benoemd tot eerste Deken van het Kapittel." (Teunissen 1933)

Waarschijnlijk is hij dezelfde als Johannes Vijghe de Novimagio, die in 1429 student te Keulen was. Paus Eugenius IV overleed in 1447; Sixtus IV was paus van 1471-1484.

huisnummering
In verband met de bouw van het pand (bouwjaar 1955) op de hoek van de Athlonestraat zijn de oorspron­kelijke huisnummers 40 t/m 60 gewijzigd in 52 t/m 70. Een samengevoegde boven- en benedenwoning (was: 44-46) heeft sindsdien huisnummer 58. Ook huisnummer 38 is door samenvoeging verdwenen (laatste vermelding: adresboek 1955).

raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Johannes Vijghstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Johannes Vijghstraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896 (gewijzigd): van Dulckenstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: van Dulckenstraat

De naam van Dulckenstraat uit het wijzigingsvoorstel Berends c.s. werd in 1896* door B&W overgenomen. De door B&W voorgestelde naam Kolonel van Gentstraat werd in de raadsvergadering van 22 februari 1896 vervangen door Johannes Vijghstraat.

Johannes Wierlaan

openbare ruimte ID 0268300000000814

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 30 januari 1979: Johannes Wierlaan
ptt post 1991: wierln, j

Johannes Wier (Grave 1515 [?] – Tecklenburg 24 februari 1588), Brabantse arts; zie www.biografischportaal.nl, www.johannes-wier.nl

"Johannes Wier (ook Weyer genoemd) 1515-1588, Nederlands geneesheer, vooral bekend als bestrijder van de heksenwaan, o.a. door middel van zijn herhaaldelijk herdrukt hoofdwerk: De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis (= Over de begoochelingen der demonen, bezweringen en de gifmengerij, 1565), waarin hij o.a. pleitte voor medisch onderzoek der van hekserij beschuldigde personen." (Hendriks 1987)

De Johannes Wierlaan liep oorsponkelijk van de Kapittelweg naar het Geert Grooteplein Noord. Het eerste deel aan de oostzijde van Zernikeplaats 2 is al in het begin jaren tachtig aan het openbaar verkeer onttrokken. Bij de vervangende nieuwbouw van het Centraal Dierenlaboratorium (bouwvergunning d.d. 27 december 1994), Geert Grooteplein Noord 29, is ook het laatste deel van de Johannes Wierlaan verdwenen. Een intrekkingsbesluit ontbreekt.

In aanvulling nr. 24* op het postcodeboek 1978 stonden alleen de huisnummers 1–3 (oneven). Johannes Wierlaan 1 lag aan de oostzijde op de hoek van de Petrus Camperlaan. De niet of niet meer bestaande adressen Johannes Wierlaan 1 t/m 31 Nijmegen stonden nog vermeld in het gemeentelijke Adressen­overzicht van 2 september 2009.

Johanneshof

Johannieterhof

openbare ruimte ID 0268300000000070

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 22 februari 1984: Johannieterhof

parkeerterrein aan de noordwestzijde van de Korenmarkt

De Johannieterhof ligt in de buurt van de Commanderie van St. Jan aan de Franseplaats. De Commanderie der Johannieters (later Malthezerridders genoemd) is hier omstreeks 1196 gesticht door graaf Alard en zijn gemalin Uda.

Johannushof

openbare ruimte ID 0268300000000210

wijk 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 16 mei 2001: Johannushof

hof aan de St. Agnetenweg in de buurt de Kluijskamp

"Op deze locatie stond het voormalige St. Agnetenklooster dat bewoond werd door de reguliere Kanunnikessen van St. Augustijn.
De nieuwe eigenaren verkochten op hun beurt de grond in opgesplitste stukken waardoor het gebied systematisch verkaveld werd en veelal geschikt gemaakt als weiland. Zo ook verkocht de hoogwelgeboren Heer Jonkheer Joannes Leo Antonius Aloysius Maria van Rijckevorsel[,] kandidaat in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie[,] op 14 augustus 1929 aan Johann Heinrich Theunissen, landbouwer[,] een stuk grond.
De voorgestelde naam is dus afgeleid van de voornamen van de voormalige eigenaren. Er is voor de uitgang 'hof' gekozen aangezien de woningen rondom een open plein worden gebouwd." (raadsvoorstel 73/2001)

Jhr. dr. Joannes Leo Antonius Aloisius Maria van Rijckevorsel (Nijmegen 11 juli 1889 – 's-Gravenhage 11 januari 1949), trouwde op 27-jarige leeftijd in Nijmegen met de 23-jarige Antonia Josephina Maria Courbois uit Nijmegen. Op de huwelijksakte d.d. 15 mei 1917 staat als beroep van de bruidegom vermeld: kunstschilder. Hij is begraven in het familiegraf op het kerkhof achter de St. Antonius Abt-kerk, Dennenstraat 125; zie www.biografischportaal.nl.

Johann Heinrich Theunissen (Benrath, Duitsland, 24 juni 1891 – Nijmegen 4 februari 1977), trouwde op 27-jarige leeftijd in Nijmegen met de 26-jarige Maria Janssen Daalen uit Hatert. Op de huwelijksakte d.d. 24 april 1919 staat als beroep van de bruidegom vermeld: arbeider. Ook zijn graf bevindt zich op het kerkhof achter de St. Antonius Abt-kerk, Dennenstraat 125.

"21513  Theunissen & Zn., J. Transp.bedr., St. Agnetenstr. 53, Neerbosch" (telefoongids 1950)

John Fordstraat

openbare ruimte ID 0268300000001843

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 28 maart 2018: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 16 mei 2018: John Fordstraat

John Ford (Cape Elizabeth, Maine 1 februari 1894 – Palm Desert, Californië 31 augustus 1973), Amerikaanse filmregisseur

John Lennonstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000439

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 17 maart 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2004: John Lennonstraat

John Lennon (Liverpool 9 oktober 1940 – New York 8 december 1980), een van de oprichters en lid van de popgroep The Beatles, werd voor zijn huis in New York vermoord.

Het besluit over raadsvoorstel 52/2004 is twee maal uitgesteld. De commissie straatnaamgeving heeft het voorstel op 9 juni 2004 gewijzigd, maar de naam John Lennonstraat is gehandhaafd.

Joke Smitlaan

openbare ruimte ID 0268300000000107

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 7 september 1988: Joke Smitlaan
ptt post 1991: smitln, j

Johanna Elisabeth Smit (Joke Kool-Smit) (Utrecht 27 augustus 1933 – Amsterdam 19 september 1981), feministe, medeoprichtster van de actiegroep Man Vrouw Maatschappij (1968); zie www.biografischportaal.nl, https://jokesmit.info

Op de straatnaamborden staat het onderschrift: 'voorvechter vrouwenemancipatie'.

Joke Smit-prijs
Elke twee jaar kent de regering de Joke Smit-prijs toe aan een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving.
Het Joke Smit Instituut is Onderzoekscentrum voor Vrouwenstudies van de Universiteit Leiden.

Jonagoldstraat

openbare ruimte ID 0268300000000346

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Jonagoldstraat

Jonagold, grote en vrij hoge appel, geelgroen met helder oranjerode gestreepte blos, soms volledig geblost, soms vrijwel volledig geel of groen

De adressen Jonagoldstraat 41 t/m 51 Oosterhout gemeente Nijmegen zijn met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Fruitlaan 74 t/m 64 Nijmegen. De adressen Jonagoldstraat 53 t/m 117 Nijmegen liggen aan het begin van de straat schuin tegenover nummer 1. Er zijn in de Jonagoldstraat geen even huisnummers.

Jonckerenstraat

Jonckerhof

openbare ruimte ID 0268300000000212

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 14 mei 2003: Jonckerhof

"Momenteel wordt aan de Bottelstraat in de benedenstad het historische complex 'de matrassenfabriek' in oude staat hersteld. In dit complex worden een aantal wooneenheden en een winkel gerealiseerd. (...)

Motivering en argumenten
Aangezien bovengenoemde wooneenheden toegang hebben via het hof verdient het aanbeveling deze woningen aan het hof te adresseren. Hiermede wordt de vindbaarheid van de woningen gewaarborgd. Unaniem kiest de commissie voor de naam Jonckerhof. Hiermede wordt een historische straatnaam in de benedenstad in ere hersteld. De naam is namelijk afgeleid van de vervallen straatnaam 'Jonckerstraat', die in 16e eeuw bij de Bottelstraat heeft gelegen." (raadsvoorstel 83/2003)

Jonkerbos

wijk 12 Goffert

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Jonckeren Bosch
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Jonckerenbosch
De Witte 1756: Ionkheeren Bos
Hattinga 1757: Ionkheeren Bosch
Adresboek 1892: Hatert jonkheerenbosch

Jonkerbos, deel van de wijk Goffert, aan beide zijden van de Weg door Jonkerbos met onder meer:
- Jonkerbos War Cemetery (1947), Burgemeester Daleslaan 35 Nijmegen
- Begraafplaats Jonkerbos (1948), Winkelsteegseweg 78-80 Nijmegen
- Algemene begraafplaats Vredehof (1960), Weg door Jonkerbos 80 Nijmegen

"Jonkerbosch ontleent zijn naam aan jonker Rolof van Hulzene. Deze spruit van Noy van Hulzene verrichtte omstreeks de veertiende eeuw een uitzonderlijke daad als gevolg van een weddenschap met de heer van Duckenborg.
Tijdens een groots feest op het gelijknamige, adellijke slot daagde Duckenborg de jonge Van Hulzene uit. Volgens hem kon Rolof onmogelijk de weg terugvinden vanuit de bossen die onderdeel vormden van het bezit van zijn vader, als hij tijdens een jachtpartij verdwaalde. De jonker nam de weddenschap vol zelfvertrouwen aan. Hij liet zich geblinddoekt het woud inleiden om vervolgens triomfantelijk terug te keren op Duckenborg. Als beloning voor het winnen van de weddenschap vroeg en kreeg hij de hand van Ada, dochter van edelman Duckenborg.

Der eeuwen reeks heeft steeds de faam
    Van Rolofs daad bewaard;
En 'Jonkheerbosch' is sinds de naam
    Van 't bosch, dat bleef gespaard.

Dit is een fragment uit de ballade 'Duckenborg en Hulzene', die van deze gebeurtenis verhaalt (de ballade is opgenomen in de kroniek 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang', 1912)." (folder Prinsheerlijk wonen in Park Jonkerbosch, Bouwfonds-Tiemstra 1988)

Deze 20e-eeuwse ballade* is geschreven door Arnoldus Johannes Tromp (Neerbosch 27 februari 1863 – Nijmegen 21 augustus 1927), wijkmeester te Hatert. Van Schevichaven vermeldt in het Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld (1912) in een opsomming uit 1792 de bij Hulzen behorende 'konijnenwrang of zoogenaamd Jonkerenbosch'. Mogelijk is de naam Jonkerbosch afgeleid van deze konijnenwarande waar gejaagd kon worden op konijnen.

Op de kaart van Hollandt & Van Suchtelen uit 1752 ontbreekt de naam. Op de kaarten van Van Suchtelen & Hollandt uit 1754 en 1755 staat 'Jonckeren Bosch' respectievelijk 'Jonckerenbosch'. In 1757 heeft A. Hattinga in 's-Hertogenbosch waarschijnlijk de kaart van Hollandt & Van Suchtelen uit 1754 gekopieerd. Op de kopie van Hattinga staat de naam 'Ionkheeren Bosch'.

"Marcel Degen, medewerker van de Nijmeegse historische website noviomagus.nl meldt dat hij een kaart uit 1758 van I.H. van Suchtelen en S.I. Hollandt kent waarop het Jonkheerenbosch wordt genoemd." (De Gelderlander, 15 juli 2005)

Het Jonkerbosch
In een schepenprotocol d.d. 26 september 1793 wordt melding gemaakt van '2º Het Jonkerbosch, met het Winkel Steegse Bosch, groot te zamen vijff en vijfftig Morgen, twee hond, en vijff en negentig Roede' (bron: Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 1989, folio R8).

De Groninger Courant berichtte op vrijdag 31 oktober 1794 dat de Fransen een week eerder al sedert woensdag in 't Jonkerbosch waren geweest en zich dagelijks tussen Weurt en Nijmegen lieten zien.

Jonkerbosch (met sch) is sinds 1986 de naam van een complex van de SSHN (SSH&) aan de Antoinette van Pinxterenlaan en Benno Stokvislaan. De beide panden (bouwjaar 1935) maakten oorspronkelijk deel uit van het Pensionaat Jonkerbosch.

Jonkerbos War Cemetery

wijk 12 Goffert

Jonkerbos War Cemetery, Burgemeester Daleslaan 35 Nijmegen; zie www.online‑begraafplaatsen.nl, www.cwgc.org

Op 26 oktober 1946 deelde de Minister van Oorlog aan het bestuur van het Pensionaat Jonkerbosch, mee, 'dat er overeenstemming verkregen is nopens de keuze van een terrein in het Jonkerbosch tot stichting van een permanent Military Cemetry'.*

Ongeveer 400 Engelse militairen die vanaf december 1944 op het terrein van de Broeders van Liefde in de omgeving van de latere Clara Wichmannlaan waren begraven, werden in april 1947 overgebracht naar de nieuwe begraafplaats aan de Mollenhutseweg. De bouwerken op de begraafplaats dateren uit 1954. Er zijn (nog) geen openbare ruimten genoemd naar personen die op deze begraafplaats zijn begraven.

Jonkerbosch

Jonkerbosplein

openbare ruimte ID 0268300000001209

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Jonkerbosplein
Besluit B&W d.d. 2 januari 1974: inwerkingtreding

"Het bij de aanleg van het Jonkerbos-circuit ontstane plein, kreeg bij R. van 29 november 1973 de naam Jonkerbosplein." (Hendriks 1987)

verwarrend
De ingang van 52Nijmegen (was: FiftyTwoDegrees) (bouwjaar 2006), Jonkerbosplein 52 Nijmegen, bevindt zich aan een naamloos deel van de openbare ruimte tussen de Halfgeleiderweg en de Neerbosscheweg. Aan de kant van de Neerbosscheweg staat bij deze zijstraat een straatnaambord met de naam Halfgeleiderweg.

De beoogde locatie voor een moskee ligt niet 'op' het Jonkerbosplein, maar tussen de verschillende weghelften van de Neerbosscheweg. Dit parkeerterrein tussen het Jonkerbosplein en het station Nijmegen Goffert is naamloos. De in- en uitritten liggen aan de Neerbosscheweg. Het Jonkerbosplein en het parkeerterrein maken geen deel uit van het Industrieterrein Winkelsteeg (raadsbesluit d.d. 28 augustus 1985).

Jonkerbosweg

Jonkerstraat

Teunissen 1933: Jonckerstraat

"Vervallen gas (16e eeuw) bij de Bottelstraat." (Teunissen 1933)

"JONCKERSTRAET. 1548 (...) Misschien was het die weg of straat waaraan een paar huisjes staan, die men ziet op het plan van 1572. Zij loopt daar van de Boddelstraat naar de St Huberts toren. Mocht dat de Jonkerstraat zijn geweest, dan kan zij verdwenen zijn bij het maken van de haven in 1602, want na dien tijd wordt zij niet meer genoemd." (Van Schevichaven 1896, p. 112)

Jonkerstraat (Weurt)

openbare ruimte ID 0209300000000004

woonplaats Weurt (gemeente Beuningen)

Van Suchtelen & Hollandt 1755: Hartoch Steeg
kadastrale gemeente Weurt, Sectie B (1820): De Jonker Straat
Raadsbesluit Beuningen d.d. 27 februari 1953: Jonkerstraat
Raadsbesluit Beuningen d.d. 1 september 1953: Jonkerstraat
Raadsbesluit Beuningen d.d. 11 januari 1994: Jonkerstraat

"Deze straatnaam bestaat al sinds mensenheugenis. De Jonkerstraat vormde vroeger de grens met de Nijmeegse schependom dorpen Neerbos en Hatert. Deze grens volgt gedeeltelijk een overloopgeul en de bovenloop van de Oude Rijkswetering. Aan de Jonkerstraat stond vroeger het kasteel van de jonkheren van Balveren. Het adellijk huis dat brede grachten bezat die echter door de dijkdoorbraak in 1805 verzand raakten, werd in 1873 verkocht en gesloopt. (...)
In 1953 werd de Kromme Disselstraat, ook wel Krommestraat genoemd, die aan de zuidwestzijde van de Jonkerstraat uitkwam, aan de Jonkerstraat toegevoegd. Het is mogelijk dat de Jonkerstraat haar naam dankt aan de Jonkheren van Balveren en van Rendorp die hier hun woonplaats hadden." (Werkgroep Beuningse straatnamen 1998, pp. 198-199)

De Jonkerstraat loopt ten noordwesten van de wijken Neerbosch-West en Westkanaaldijk langs de grens van de gemeente Nijmegen en ligt geheel in de gemeente Beuningen.

Jonkheerenbosch

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Jonckeren Bosch
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Jonckerenbosch
De Witte 1756: Ionkheeren Bos
Hattinga 1757: Ionkheeren Bosch
Adresboek 1892: Hatert jonkheerenbosch

Vanaf 1892 wordt in adresboeken 'Hatert jonkheerenbosch' bij de wijkgebonden huisnummers gebruikt als locatieaanduiding. Nadat de wijkgebonden huisnummering in 1910 in de buitenwijken overal verdwijnt, wordt de Weg door Jonkerbosch (raadsbesluit d.d. 27 januari 1906) tot 1916 ook 'Weg door Jonkheerenbosch' genoemd.

Joris Ivensplein

openbare ruimte ID 0268300000000110

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 4 oktober 1988: Joris Ivensplein

George Henri Anton Ivens (Joris Ivens) (Nijmegen 18 november 1898 – Parijs 28 juni 1989), regisseur en filmmaker, omstreden wegens zijn communistische films, ereburger van Nijmegen (1988); zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 66-67, www.biografischportaal.nl

Joris was de zoon van fotohandelaar en gemeenteraadslid Cornelis Adrianus Peter Ivens (Kees Ivens) (1870-1941)*, handelsnaam CAPI, die vanaf 1906 ijverde voor de bouw van een verkeersbrug over de Waal; zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 67.

"740  Ivens, C.A.P., Partic. adres, v. Berchenstr. 19
  430  Ivens & Co., Fotoartikelen, v. Berchenstr. 13" (telefoongids 1915)

De toekenning van een straatnaam vond op 4 oktober 1988 plaats in een bijzondere raadsvergadering waarin Joris Ivens in aanwezigheid van zijn vrouw Marceline Loridan werd benoemd tot ereburger van Nijmegen.

Het Joris Ivensplein in Nijmegen ligt aan het einde van de Lange Hezelstraat tussen Nieuwe Markt en Veemarkt.

andere plaatsen
Zoetermeer kent al sinds 1978 een Joris Ivensstrook. De Joris Ivenslaan in Almere dateert uit 1993. In Amsterdam zijn in 2001 het Joris Ivensplein en de Joris Ivensstraat naar de internationaal bekende cineast genoemd.

Jorisstraat

Jos Boshouwersstraat

Joseph Boshouwers (Jos. Boshouwers) (Hooge en Lage Mierde ca. 1873 – Elst 28 november 1951)

"(...) was onder andere het laatste hoofd van de toenmalige openbare school in Lent (1916-1933) en landelijk bekend pluimveedeskundige." (toelichting op antwoordformulier, 18 juni 2009)

Josephhof

Joubertstraat

openbare ruimte ID 0268300000001210

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 17 september 1952: Joubertstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Joubertstraat
ptt post 1978: joubertstr

Petrus Jacobus Joubert (Piet Joubert) (Prins Albert, Britse Kaapkolonie 20 januari 1834 – Pretoria 28 maart 1900), commandant-generaal van de Zuid-Afrikaansche Republiek

"Petrus J. Joubert (1831-1900), Zuidafrikaans generaal, versloeg in 1881 de Engelsen bij Majoeba, in 1899 opperbevelhebber van de Zuidafrikaanse troepen. Drong Natal binnen en bracht de Engelsen een aantal kleine nederlagen toe." (Hendriks 1987)

De Schietsportvereniging GENERAAL JOUBERT in Ouderkerk aan den IJssel heeft een clubblad met de naam 'Het Poedeltje', dat genoemd is naar generaal Joubert.*

Joulestraat

openbare ruimte ID 0268300000000183

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Joulestraat
ptt post 1978: joulestr

James Prescott Joule (Salford 24 december 1818 – Sale 11 oktober 1889), Engelse natuurkundige en brouwer, één van de grondleggers van de mechanische warmtetheorie naar wie de eenheid van energie (joule) is genoemd.

Jozef Israëlsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001211

wijken 04 Altrade, 06 Hengstdal

raadsvoorstel d.d. 1 maart 1904: Israëlsstraat
Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Jozef Israëlsstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Jozef Israëlsstraat
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1928: Jozef Israëlsstraat
Besluit Burgemeester d.d. 29 mei 1943: Jacob Marisstraat
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Jozef Israëlsstraat
ptt post 1978: israelsstr, j

Jozef Israëls (Groningen 27 januari 1824 – 's-Gravenhage 12 augustus 1911), schilder; zie www.biografischportaal.nl

"Jozef Israëls (...) was een der populairste schilders en etsers der 19e eeuw, vooral als portretschilder en schilder van zee- en visserschvolk." (Teunissen 1933)

"Jozef Israëls (1824-1911), Nederlands schilder en etser, groot bewonderaar van Rembrandt, wijdde zich bijna uitsluitend aan tonelen uit het vissersleven en het bestaan van de misdeelden (De dag voor het afscheid, Langs het Kerkhof), wist hij met groot meesterschap weer te geven. Ook meesterlijk portretschilder." (Hendriks 1987)

Jozef Rodriguezplein (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001910

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Jozef Rodriguezplein

Jozef Marius Rodriguez (Paramaribo 5 maart 1900 – Leusden 21 juli 1944), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*; zie www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

Rodriguez vestigde zich met zijn gezin in oktober 1939 vanuit Amsterdam op het adres Frans Halstraat 73 Nijmegen. In de jaren daarna woonde het gezin in NIjmegen op de adressen Buurmansweg 23 (vanaf september 1940), Broerdijk 25 (vanaf oktober 1941) en Tooropstraat 69 (vanaf mei 1942). Hij is op 21 juli 1944 op de Leusderheide terechtgesteld als represaille voor aanslagen op Duitse militairen in Nijmegen.

Jozef van Hövellpark (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001895 (terrein)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

raadsvoorstel d.d. 2 maart 2021 (19/2021): Jozef van Hövellpark (weg)
gewijzigd raadsvoorstel d.d. 16 maart 2021 (19/2021): Jozef van Hövellpark (terrein)
Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Jozef van Hövellpark

Jozef Felix Henri Marie baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier (Maastricht 12 januari 1919 – Neuengamme 3 januari 1945), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*; zie Nijmeegse biografieën 2006, p. 78, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

Jozef vestigde zich in de week van 25 april t/m 1 mei 1941 als student op het adres Batavierenweg 3 Nijmegen. Volgens de overlijdensakte d.d. 16 maart 1954 woonde hij in Oss.* Zijn vader Eduard Otto Joseph Maria baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier (1877-1936)* was in de periode 1918-1936 commissaris van de Koningin in de provincie Limburg.

andere plaatsen
Naar zijn vader zijn de Baron van Hövelllaan in Melick, Baron van Hövellstraat in Maastricht, Gouverneur Baron van Hövell­plein in Hoensbroek, Gouverneur van Hövelllaan in Reuver, Gouverneur van Hövellstraat in Sittard, Laan van Hövell tot Westerflier in Heerlen, Van Hövell tot Westerflierhof in Hoensbroek en van Hövellstraat in Helden genoemd.

Jozefhof

Juickmansgas

"Vervallen naam (15e eeuw) van een gas, die in de nabijheid van de Pijkestraat gelegen was. Mogelijk kan de Kronenburgergas bedoeld zijn" (Teunissen 1933)

Julianaoord

Prot. Tehuis 'Julianaoord', Kwakkenbergweg 322, werd in 1932 gebouwd als tehuis voor beter gesitueerde ouden van dagen. Het lag naast het Prot. Oude Liedenhuis 'Levensavond', Kwakkenbergweg 320 (hoek Johannaweg), dat uit 1925 stamde. Beide panden zijn in 1979 gesloopt om plaats te maken voor 26 aanleunwoningen (bouwjaar 1981) bij de Vijverhof, Kwakkenbergweg 150 Berg en Dal.

trolleybus
Julianaoord was vanaf 15 november 1952 het eindpunt van trolleylijn 1 (traject: Oude Molenweg, later Archimedesstraat - Julianaoord v.v.). Op 15 november 1965 werd het eindpunt verplaatst naar Hengstdal. Lijn 1 reed voor het laatst op 29 maart 1969.

Julianapark

openbare ruimte ID 0268300000001212 (terrein)

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 19 mei 1926: Julianapark
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1928: Julianapark
Besluit B&W d.d. 13 februari 1942: Centrumpark
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Julianapark
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Prins Bernhardstraat (gedeelte)

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau (koningin Juliana) ('s-Gravenhage 30 april 1909 – Soestdijk 20 maart 2004), prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterveld, koningin der Nederlanden (1948-1980); zie www.biografischportaal.nl

"Het op 20 Mei 1926 geopend op de voormalige algemeene begraafplaats aangelegd park is genoemd naar het daarbij gelegen plein. Het tweede deel van het park, in 1927 aangelegd bij de Fort Kijk in de Potstraat, ontving 1 Februari 1928 denzelfden naam." (Teunissen 1933)

Het raadsbesluit d.d. 1 februari 1928 heeft betrekking op het plantsoen ten noorden van de Fort Kijk in de Potstraat. Het Julianapark had in 1935 een oppervlakte van 2.28.44 H.A. (bron: De Gelderlander, 7 maart 1935). Bij het raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955 wordt het Julianapark alleen in de overwegingen genoemd.

Julianapark en omgeving

Volkstelling 1947: buurt 04 Julianapark en omgeving
Woningtelling 1956: buurt 04 Omgeving Julianapark (gewijzigd)
Volkstelling 1960: buurt 04 Altrade (gewijzigd)

Julianapark en omgeving, Omgeving Julianapark, buurt in WIJK 0 (ten oosten van de spoorlijn Nijmegen - Venlo) (Volkstelling 1947) en WIJK 0 Nijmegen Oost (Woningtelling 1956)

Deze buurt was de voorloper van de wijk Altrade. De grens met het Broerdijkkwartier lag de Volkstelling 1947 oostelijk van het Julianapark bij de Jacob Canisstraat - Waldeck Pyrmontsingel - Stenenkruisstraat - Coehoornstraat. Bij de Woningtelling 1956 ligt de grens bij de Koolemans Beynenstraat - Tooropstraat - Dommer van Poldersveldtweg.

Het gebied tussen de Oranjesingel en de Bijleveldsingel lag voor 1960 in buurt 04 Julianapark en omgeving.

Julianaplein

openbare ruimte ID 0268300000001213 (versie 1)

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 5 februari 1910: Julianaplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Julianaplein
Besluit B&W d.d. 13 februari 1942: Centrumpark
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Julianaplein
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Prins Bernhardstraat (gedeelte)
ptt post 1978: julianapln
Raadsbesluit d.d. 23 februari 2011: Wedren (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 15 december 2015: Julianaplein (intrekking) (embargo tot 5 januari 2016)

raadsvoorstel d.d. 15 december 2015 (5/2016): Vierdaagseplein (per 1 juni 2016)
Raadsbesluit d.d. 27 januari 2016: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 17 februari 2016: Vierdaagseplein (per 1 juni 2016)

"Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Prinses der Nederlanden, geboren 30 April 1909. Zie het R.V. van 1909, bladz. 142 en 143." (Teunissen 1933)

"Bij R. van februari 1910 werd het plein tussen de Bijleveldsingel en de Waldeck Pyrmontsingel genoemd naar Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina, prinses der Nederlanden, geboren 30 april 1909. Dochter van koningin Wilhelmina en prins Hendrik van Meckelenburg Schwerin. Op 7 januari 1937 gehuwd met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Koningin van Nederland van 1948 tot 1980" (Hendriks 1987)

Het is een misvatting dat het plein bij de wijziging van de straatnamen op 13 februari 1942 de naam Centrumplein kreeg. De namen Julianapark en Julianaplein werden gewijzigd in Centrumpark. Deze naamswijziging is op 19 september 1944 ongedaan gemaakt.

In de raadsbesluiten d.d. 31 augustus 1955 en 23 februari 2011 wordt het Julianaplein niet genoemd. Bij de invoering van de BAG is het raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955 ingeschreven als brondocument (mutatie­datum: 09-12-2000).

Bij beslispunt 1 van het collegebesluit d.d. 15 december 2015 is een onbevoegd genomen besluit waarbij het verkeerde besluit wordt ingetrokken en de ingangsdatum ontbreekt. Het besluit van B&W is niet als brondocument ingeschreven in de BAG. De intrekking loopt vooruit op raadsvoorstel 5/2016 om het plein met ingang van 1 juni 2016 de naam Vierdaagseplein te geven.

De gemeenteraad heeft op 17 februari 2016 alsnog ingestemd met het raadsvoorstel (hamerstuk). Bij het niet in de beslispunten genoemde Julianaplein staat in de BAG bij einde geldigheid: '01-06-2016'.

[P8] Julianaplein, oude benaming parkeerterrein

De aanduiding op de verkeersborden is op 1 juni 2016 vervangen door [P8Vierdaagseplein.

Julianastraat

Raadsbesluit d.d. 19 mei 1926: Julianastraat
Besluit B&W d.d. 13 februari 1942: Athlonestraat
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Julianastraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: intrekking

"Deze straat, die op 20 Mei 1926 voor het verkeer werd opengesteld, loopt door het Julianapark." (Teunissen 1933)

De tijdelijke benaming in de periode 1942-1944* was Athlonestraat. In het besluit d.d. 19 september 1944 werd er ten onrechte van uitgegaan dat de Julianastraat deel uitmaakte van het Centrumpark.

Op de plaats van de Julianastraat ligt nu het Athlonepad (raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955).

Jupiterstraat

openbare ruimte ID 0268300000001214

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: Laurens Costerstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Jupiterstraat
ptt post 1978: jupiterstr

Jupiter, vanaf de Zon gezien de vijfde en tevens grootste planeet van ons zonnestelsel, genoemd naar de Romeinse oppergod

De Jupiterstraat maakte in de periode 1953-1957 deel uit van de Laurens Costerstraat.

K...

StatCounter