't Achterveld >

openbare ruimte ID 0268300000000243 (terrein)

wijk 22 Hees

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): Het Achterveld
Teunissen 1933: Achterveld
Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007: 't Achterveld

"Terrein onder Heesch tussen de Breedestraat en de Dorpsstraat." (Teunissen 1933)

volkstuincomplex aan de Bredestraat, onderdeel van Park West

't Acker

openbare ruimte ID 0268300000001589 (administratief gebied)

CBS-code BU02680840 (was: BU02680400)
wijk 40

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: 't Acker
Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: 't Acker
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: 't Acker
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: 't Acker (per 1 januari 2007)

't Acker, wijk in het stadsdeel Lindenholt met de buurten de Meeuwse Acker, de Steekse Acker, Drieskensacker, Heeskesacker, Hillekensacker, Horstacker en Zellersacker

"Voor de wijk 't Acker zijn de volgende buurtnamen vastgesteld:
de Steekse Acker, veldnaam in Neerbosch
de Meeuwse Acker, veldnaam in Neerbosch
Hillekensacker, veldnaam in Neerbosch
Heeskesacker naar de naam van Heeskeshof, een veldnaam in Neerbosch en bekend sedert 1762
Zellersacker naar de veldnaam Zellerkamp, een veldnaam in Neerbosch
Drieskensacker naar de veldnaam Drisekens [lees: Drieskens], bekend in Neerbosch sedert 1710
Horstacker naar de veldnaam Horstje, bekend in Neerbosch sedert 1681." (Hendriks 1987)

De buurten in de wijk 't Acker worden soms ten onrechte Ackerwijken of De Ackerwijken genoemd.

't Aldenhofje

wijk 35 Aldenhof

buurtmoestuin Aldenhof, geopend op 22 september 2012

't Begin

't Bos

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: 't Bos
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: 't Bos
Raadsbesluit d.d. 4 november 1992: Kerkenbos

"De wijk 't Bos kreeg de buurtnamen: Gasthuisbos en Kerkenbos, beide veldnamen in Neerbosch en bekend sedert het midden van de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

't Bos (1977-1992), vroegere naam van de wijk Kerkenbos in het stadsdeel Lindenholt

Wijk 43 't Bos met de buurten Gasthuisbos en Kerkenbos is gewijzigd in wijk 43 Kerkenbos. Het raadsbesluit van 28 februari 1980 betreffende de buurtnamen Gasthuisbos en Kerkenbos is op 4 november 1992 voor de tweede maal ingetrokken.

't Broek

openbare ruimte ID 0268300000001591 (administratief gebied)

CBS-code BU02680842 (was: BU02680402)
wijk 42

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: 't Broek
Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: 't Broek
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: 't Broek
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: 't Broek (per 1 januari 2007)

't Broek, wijk in het stadsdeel Lindenholt met de buurten Hegdambroek, Holtgesbroek, Leuvensbroek en Wedesteinbroek

"De wijk 't Broek kreeg de buurtnamen:
Leuvensbroek naar de veldnaam Leuvense Hof
Holtgesbroek naar de veldnaam Holtgeshoff
Wedesteinbroek naar de veldnaam Wedesteijn
Hegdambroek naar de veldnaam den Hegdam,
allen bekend in Neerbosch sedert de 17e en begin van de 18e eeuw." (Hendriks 1987)

De buurten in de wijk 't Broek worden soms ten onrechte Broekwijken of De Broekwijken genoemd.

't Buske

't Floddertje

openbare ruimte ID 0268300000000256 (water)

wijk 40 't Acker

Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: 't Floddertje

waterspeelplaats in de vijver De Ontmoeting in het park De Omloop, tussen het Bert Oosterboschpad en het Piet Moeskopspad

"De naam t Floddertje verwijst naar de hoofdpersoon uit de verhalenbundel Floddertje van Annie M.G. Schmidt, een boek met uitbundig gekleurde illustraties van Fiep Westendorp. Net als het boek is de waterspeelplaats leuk voor jong en oud. (...)" (raadsvoorstel 75/2008)

't Geeltje

't Gengske

wijk 22 Hees

Wegenlegger 1859: Voetpad
Teunissen 1933: 't Gengske
Wandelkaart 1912: gangetje

"Voetpad : Loopende van de Breedestraat in het dorp Hees naar de Kerk aldaar" (Legger B 1859, nr. 8)

"Voetpad tusschen de Dorpsstraat te Hees en de Breedestraat." (Teunissen 1933)

Het onopvallende gangetje dat nog steeds bestaat, begint bij de Bredestraat tussen de nummers 167 en 169 en eindigt bij de Korte Bredestraat tussen de nummers 18 en 20, tegenover de Petruskerk.

't Groentje

't Hemeltje

sinds 30 oktober 2005 naam van pad op begraafplaats Rustoord

't Hert

pand ID 0268100000083367

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 1 december 2010: 't Hert

't Hert (bouwjaar 2011), Thijmstraat 40 Nijmegen, voorzieningenhart in het Willemskwartier in de wijk Nije Veld

"Als sluitstuk van deze participatie is onder de bewoners uit de wijk een prijsvraag gehouden voor een naam van dit gebouw. De jury met vertegenwoordigers vanuit de wijk, school en de gemeente hebben uit de 66 ingediende namen 3 namen genomineerd te weten Het Hart, Het Middelpunt en 't Hert. Bezoekers van de Trots op de Wijk dag (4 juli 2010) hebben met meerderheid van stemmen gekozen voor de naam t Hert." (raadsvoorstel 2010/164)

't Hof

't Hooge Veldt

't Huchje

wijk 04 Altrade

"Op een kaartje van 1881 staat een smal gangetje naar deze huizen aangegeven (...). Dit steegje, alsook de huizen, bestaan nog. Het straatje, in de volksmond ''t Huchje' genaamd, ligt tussen de nummers 97 en 109 van de Tooropstraat. De oude huizen zijn genummerd 99 t/m 107. Een oude bewoner zegt te weten, dat het de paardenstallen van het fort ['De Verbrande Molen' /RE] waren. Maar dan moeten ze toch wel grondig verbouwd zijn." (Raeven 1989, p. 74)

't Jonkerbosch

't Klooster

't Louwke

't Meertje

openbare ruimte ID 0268300000000824 (water)

wijk 09 Ooyse Schependom

Van Suchtelen & Hollandt 1752: Het Meer
Van Suchtelen & Hollandt 1754: Het Meer
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Het Meer
De Witte 1756: 't Meer, 'T Meer
Hattinga 1757: 't Meer
kadastrale gemeente Ubbergen, Sectie A (1820) en kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie A (1822): Het Meir
Van der Aa 1846: MEER (HET)
Teunissen 1933: Het Meer (Meertje)
Cito no. 43 (ca. 1966): HET MEER
ptt post 1978: meertje, t
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: 't Meertje

"MEER (HET),  beek in in het Rijk-van-Nijmegen, welke uit het Wildersche-Meer, in de Pruissische prov. Rijnland voortkomt, met eene westelijke rigting langs Persingen naar Nijmegen schiet, waar zij zich in de Waal ontlast." (Van der Aa 1846, deel 7, p. 776)

"Wetering langs den Ubbergscheweg. De uitmonding in de rivier de 'Waal' bij den Voerweg is, in verband met den bouw van de brug in 1932 naar 't Oosten verlegd." (Teunissen 1933)

Aan de naam 't Meertje lag geen formeel besluit ten grondslag. Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om voor het water, gelegen ten oosten van de Waalbrug tussen Ubbergseweg en Ooyse Sluispad en zich uitstrekkend van de Waal tot aan de grens met de gemeente Ubbergen, alsnog de naam 't Meertje vast te stellen.

De ligplaatsen aan de oostzijde van 't Meertje hebben een huisnummer aan het Ooyse Sluispad (huisnummers 1, 3, 5 en 7).

't Rooie Dorp

't Slotje

't Teerplein

't Vogelpark

't Voske

Teunissen 1933: Siepenkamp (thans 'het Vosken')

"Bouwhof bij Winkelsteeg." (Teunissen 1933)

't Voske (Het Vosken, Het Vosje, 't Vosje) was een 17e eeuwse boerderij aan de Winkelsteegseweg.

4 september 1991
"Boerderij ''t Voske' aan de Winkelsteegseweg door kwajongenswerk in vlammen opgegaan. Deze boerderij, die fungeerde als ontmoetingsruimte van huize 'De Winkelsteeg', dateerde uit de achttiende eeuw en is nu voorgoed verloren." (Kroniek van Nijmegen over 1991, p. 146)

De herbouwde boerderij 't Voske ('Meneer Vos') maakt deel uit van De Winckelsteegh*, Winkelsteegseweg 99 Nijmegen.

't Willemshofje

't Zand

wijk 60 Ressen

't Zand, Het Zand, omgeving Zandsepad

De naam staat vanaf 1868 op de topografische kaarten (Bonnebladen, blad 533 - Nijmegen) op de grens de kadastrale gemeenten Lent en Ressen, ter hoogte van het Ressensche Walleke. Het gedeelte van de kadastrale gemeente Ressen ligt sinds 1997 in de kadastrale gemeente Nijmegen.

Het Lentse gedeelte van 't Zand maakt sinds 2008 deel uit van de buurt Pelseland. Het Ressense gedeelte ligt in het natuur- en recreatiegebied De Waaijer en heeft vrijwel geheel plaatsgemaakt voor de Zandse Plas.

't Zand (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

In het voormalige gedeelte liggen de openbare ruimten van het type 'weg' met de namen Keimate, Pelseland en Zandsepad.

't Zeumke

openbare ruimte ID 0268300000001827 (water)

wijk 09 Ooyse Schependom

Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: 't Zeumke

geul in de Stadswaard, opnieuw uitgegraven restant van een oude rivierloop (lengte 1 km)

"De herkomst de naam 't Zeumke is niet bekend maar de naam is al tientallen jaren in de volksmond in gebruik voor de desbetreffende waterloop. De naam komt van 'zoom' en betekent aan stromend water grenzend land." (raadsvoorstel d.d. 16 februari 2016)

't Zeumplankje

openbare ruimte ID 0268300000001826 (kunstwerk)

wijk 09 Ooyse Schependom

Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: 't Zeumplankje

brug over 't Zeumke

"Het water dat de nieuwe brug overspant, wordt in de volksmond 't Zeumke genoemd. Volgens mondelinge overlevering werd het water vroeger overbrugd door een planken brug. De naam 't Zeumplankje herinnert hieraan. " (raadsvoorstel d.d. 16 februari 2016)

Sebastiaan Sap (7) uit Grave, een van de kinderen van de buitenschoolse opvang Struin, bedacht de naam voor deze brug. Hij onthulde op 10 mei 2017 de naamplaat en liep als eerste over de veertig meter lange brug.

't Zwin

Tabellastraat

openbare ruimte ID 0268300000000372

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Tabellastraat

tabella (Lat.), houten Romeins schrijfplankje, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Een schrijfplankje (tabella) was oorspronkelijk met een laag was bedekt, waarin met een metalen stift werd geschreven. Soortgelijke plankjes werden ook gebruikt als stemtafeltje.

Tacituspad

openbare ruimte ID 0268300000000151

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 6 oktober 1993: Tacituspad

Marcus Claudius Tacitus (200 – 276), Romeinse keizer, nakomeling van geschiedschrijver Publius Cornelius Tacitus

"Na de dood van Aurelius werd hij door de Senaat tot keizer uitgeroepen en toonde hij zich een wijs heerser. Reeds een half jaar na zijn benoeming tot keizer werd hij om het leven gebracht." (raadsvoorstel 196/1993)

Publius Cornelius Tacitus (ca. 55 – 120), Romeins geschiedschrijver, maakt in zijn 'Historiae' melding van 'Oppidum Batavorum' (waarvan in het verleden werd aangenomen dat deze nederzetting van de Bataven op de Kopse Hof heeft gelegen).

Het Tacituspad is genoemd naar keizer Marcus Claudius Tacitus. Vanwege het restaurant met naam Claudius is gekozen voor Tacitus. Het pad loopt van de Caesarstraat naar de Holleweg.

Tak van Poortvlietstraat

openbare ruimte ID 0268300000000471

wijk 16 Hatert

Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: Tak van Poortvlietstraat
ptt post 1978: t v poortvlietstr

Mr. Joannes Pieter Roetert Tak van Poortvliet (Engelen, Noord-Brabant 21 juni 1839 – 's-Gravenhage 26 januari 1904), kamerlid, minister; zie www.biografischportaal.nl

"Johannes Pieter Roetert Tak van Poortvliet (1839-1904), Nederlands politicus, vooruitstrevend liberaal. Hij was minister van Waterstaat van 1877 tot 1879 en nam in 1891 als minister van Binnenlandse Zaken zitting in het kabinet Van Tienhoven.
Zijn ontwerp-kieswet, die actief kiesrecht toekende aan alle niet-bedeelde mannen die lezen en schrijven konden, deed alle partijen uiteenvallen in Takkianen en anti-Takkianen. De aanneming van een ingrijpend amendement leidde tot intrekking van het wetsontwerp en tot ontbinding van de Tweede Kamer. Daar in de nieuwe Kamer de anti-Takkianen in de meerderheid waren, trad het ministerie in mei 1894 af." (Hendriks 1987)

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Tak van Poortvlietstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Tak van Poortvlietstraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: intrekking

Volgens de oorspronkelijke plannen liep de Tak van Poortvlietstraat van de Fransen van de Puttestraat evenwijdig aan de Ruys de Beerenbrouckstraat naar de de Savornin Lohmanstraat.

Takenhof

"Takenhof. Bouwhof aan den St. Agnetenweg tegenover 'Hazelarenbosch'." (Teunissen 1933)

De boerderij werd in 1923 in een advertentie van notaris Leopold als volgt omschreven:

"1. De HOFSTEDE 'de Takenhof', a.d. Dorpstraat no. 323, gr. pl.m. 2.30.11 H.A., bestaande uit Huis, Schuur, Erf, Boomgaard, Bouw- en Weiland en Uitweg." (De Gelderlander, 21 juli 1923)

Het adres Dorpstraat 323 werd per 1 oktober 1925 gewijzigd in St. Agnetenweg 109. De boerderij is in 1975 gesloopt.

Takenhofplein

openbare ruimte ID 0268300000000640

wijken 41 De Kamp, 43 Kerkenbos

Raadsbesluit d.d. 29 juni 1972: Takenhofplein
Raadsbesluit d.d. 21 februari 1974: Takenhofplein
Raadsbesluit d.d. 16 december 1992: Van Schuylenburgweg (gedeelte)

"In 1551 verkocht het zusterschap van het klooster van St. Agnes een stuk land aan Thomas Taeck, deze bouwde er een hofstede op onder de naam 'Takenhof'. In verband met de stadsuitbreiding werd deze boerenhofstede in 1975 afgebroken.
Bij R. van 29 juni 1972 werd het verkeersplein in die omgeving naar de oude boerderij vernoemd." (Hendriks 1987)

8 juni 2000
"Officiële ingebruikstelling van de Takenhoffontein, volgens sommigen de grootste fontein van Nederland. Rondom is op de zijwand de volgende dichtregel van H.H. ter Balkt. aangebracht:

Hazelaar plantte ik
voor haar vier poorten,
al haast vervluchtigd
voor haar rose bloesem
" (Kroniek van Nijmegen over 2000, p. 116)

In de periode 1974-1992 hadden ook de weggedeelten tussen het plein en de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen de naam Takenhofplein.

Talmapad

openbare ruimte ID 0268300000000641

wijk 16 Hatert

Besluit B&W d.d. 2 maart 1966: Talmapad
ptt post 1978: talmapad

Aritius Sybrandus (Syb) Talma (Angeren 17 februari 1864 – Haarlem 12 juli 1916), theoloog en politicus; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Aritius S. Talma (1864-1916), Nederlands staatsman, antirevolutionair. Hij was predikant o.a. te Arnhem, zeer sociaal voelend. Van 1908 tot 1913 was hij minister van Landbouw in het ministerie Heemskerk (Arbeidswet 1911, Steenhouwerswet en ontwerpen Raden-, Ziekte- en Invaliditeitwet)." (Hendriks 1987)

Het is de vraag of B&W op grond van het raadsbesluit d.d. 2 september 1959, sub b, gemachtigd waren in 1966 de naam Talmapad vast te stellen.

Talmastraat

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Talmastraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Talmastraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964 (?): intrekking

Volgens de oorspronkelijke plannen liep de Talmastraat van de de Savornin Lohmanstraat evenwijdig aan de Ruys de Beerenbrouckstraat naar de Treubstraat.

Tamboerijnpad

openbare ruimte ID 0268300000000642

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Tamboerijnpad
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Tamboerijnpad

tamboerijn, rinkelbom, kleine handtrom met bellen of bekkentjes aan de rand (muziekinstrument)

Tandjong-Tirto

Teunissen 1933: Tandjong Tirto

Tandjong-Tirto (Tanjungtirto), plaats op Midden-Java vlak bij Djokjakarta (Yogyakarta)

In Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld (1912) worden twee verschillende villa's met naam 'Tandjong Tirto' aangeduid.

Tandjong-Tirto¹
Louis Frederik George Wieseman (Djokjakarta 12 januari 1880 – Hees 24 maart 1914) die op 3-jarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland kwam, was commissaris van de Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek 'Tandjong-Tirto', te 's-Gravenhage, waarvan zijn vader een van de directeuren was. In 1907 vestigde hij zich in Prima Villa, Voorstadslaan 57, Hees.

"Aan de Voorstadslaan zelf is de sigarenfabriek van den heer Backer gelegen, schuins links daar tegenover Prima Villa, tegenwoordig Tandjong Tirto, aan denzelfden kant de Machinefabriek van de N.T.M. en daarop, evenwijdig aan de fabriek verloopende, een heel blok arbeiderswoningen." (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 137)

Prima Villa, Voorstadslaan 57 Nijmegen, is een rijksmonument.*

Tandjong-Tirto²
L.F.G. Wieseman trouwde op 5 augustus 1909 in Naaldwijk met M.A.G. van Bergen (1888-1945) en verhuisde in 1911 met zijn echtgenote naar villa Jachtlust, Dorpsstraat 49 Hees. De naam Tandjong-Tirto verhuisde kennelijk mee.

"Meer naar het centrum van het dorp Hees gaande ligt links de villa Jachtlust, in 1861 gebouwd door wijlen den heer J. van Engelenburg, in 1888 gekocht door wijlen den heer H.J. Koper van Amsterdam, later in eigendom overgegaan aan den heer G. Dumoulin Koster uit Amsterdam en in 1911 werd de heer Wieseman bezitter, die aan het huis en erf vele veranderingen liet aanbrengen en het den naam gaf van Tandjong Tirto. (...)" (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 146)

Uit niets blijkt dat deze naam na zijn dood in 1914 nog gebruikt werd. Zijn weduwe vertrok in 1934 naar 's‑Gravenhage, waar zij in 1945 overleed.

Tangostraat

openbare ruimte ID 0268300000000643

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Tangostraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Tangostraat
ptt post 1978: tangostr

tango, uit Argentinië afkomstige dans en dansmuziek

Tante Minapad

Tapirstraat

openbare ruimte ID 0268300000000644

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 6 maart 1963: Tapirstraat
ptt post 1978: tapirstr

tapir, hoefdier met korte slurf uit de tapirfamilie (Tapiridae)

Tarwepad

Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: Tarwepad
Raadsbesluit d.d. 16 maart 1983: Tarwepad
Raadsbesluit d.d. 27 april 1988: intrekking

tarwe (Triticum), graansoort

Het Tarwepad verbond de Tarweweg met de Korenweg.

Tarweweg

openbare ruimte ID 0268300000000645

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 3 augustus 1960: Tarweweg
ptt post 1978: tarwewg
Raadsbesluit d.d. 8 november 1979

tarwe (Triticum), graansoort

De Tarweweg loopt van de Weg door Jonkerbos naar de Nieuwe Dukenburgseweg.

Taybertsgas

Teerplein

wijk 20 Biezen

locatie Speel-GOED aan de Sperwerstraat (hoek Boomvalkstraat)

Teers

Teersbroek

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie D: het Teersche Broek (1822)
Teunissen 1933: Teersche Broek

"Teersche Broek. Terrein nabij den grens der gemeente bij den Graafscheweg." (Teunissen 1933)

In een 'Kort Overzicht van het Rekenboek van 1382' (bron: Rekeningen der stad Nijmegen 1382-1543. Deel I, pp. XXXIII-LII) staat:

"Dan was er land in den Teersbroek, grootendeels in erfpacht uitgegeven. Dit was bouwland, verdeeld in hoeven: de Oude Hoeve, boven de Wetering, naar den kant van Wychen; de Geer, 11 morgen; des Hertogenkamp, nabij Friezenborch, 8 morgen; de Nieuwe Hoeve, 12 morgen; de Meyhorst, de Dyvervoort, de Reeheuvel, enz. De Dyvervoort, in latere rekenboeken de Diervoort genoemd, behoort thans aan het Weeshuis. en is gelegen onder de gemeente Hatert. In plaats van de Meyhorst geven de rekeningen sinds 1414 den Eikenhorst; dit is thans een hoeve met daaronder behoorende landerijen, gelegen onder Hatert, Wychen en 0verasselt, nu eigendom van het Oud Burgeren Gasthuis. De verder in deze rekeningen genoemde goederen zijn tegenwoordig onder die namen niet meer bekend. ()" (Van Schevichaven & Kleijntjens 1910, p. XXXVI)

Teersdijk

openbare ruimte ID 0268300000000646

wijken 31 Tolhuis, 39 Staddijk

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Teersdyck
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Den Teersdÿck
De Witte 1756: Teerse Dyk
Hattinga 1757: Teerse Dyk
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie D (1822): De Teersdyk
kadastrale gemeente en Hatert, Sectie E (1822): de Teersdijk of weg van Nijmegen naar Grave
kadastrale gemeente en Hatert, Sectie F (1822): de Teersdijk of grooten weg van Nijmegen naar Grave
Van der Aa 1848: TEERSDIJK (DE)
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen naar Grave
Adresboek 1892: Neerbosch teersdijk
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Teersdijk
Besluit B&W d.d. 29 november 1935: Teersdijk
ptt post 1978: teersdk
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1985: Teersdijk (per 1 januari 1984)

"TEERSDIJK (DE),  dijk in het Rijk-van-Nijmegen, prov. Gelderland.
Deze dijk begint ter plaatse, waar de binnen-rijweg over Hees en Neerbosch op den groote weg tusschen Nijmegen en Grave komt en volgt van daar dien laatsten weg in eene zuidwestelijke strekking, tot bij den rijweg op Wijchem [Wijchen /RE]. Hij loopt alzoo alleen door het lage, zelfs moerassige land, waarvoor zij tot waterkering dienst; terwijl de einden van dezen dijk tegen de hooge landen ten Z. van Nijmegen en ten Z. [lees: O.] van Wijchem stooten. In dezen dijk is eene sluis op de Nieuwe-Wetering.
Over dezen dijk, welke begrind is, loopt de groote weg tussen Nijmegen en Grave. Daarin sloegen bij den watervloed van 1 Januarij 1820 eenige gaten." (Van der Aa 1848, deel 11, p. 46)

" * TEERSDIJK (DE).  Reg. 8. staat: Z. lees: O." (Van der Aa 1851, deel 13, aanhangsel, p. 1186)

"Het na den aanleg van het Maas-Waalkanaal afgesneden gedeelte van den Graafscheweg, tusschen het kanaal en den Graafscheweg nabij het voormalig tolhuis, is genoemd naar de Teerschesluis." (Teunissen 1933)

"Deze dijk was vroeger al onder deze naam bekend, als dijk langs het Terrseveld [lees: Teersveld /RE] of Teerse Broek, moerasland. Op oude kaarten aangeduid als 'De Tiers'." (Hendriks 1987)

De wijziging in 1935 hield verband met de veranderde loop van van de Graafseweg waarbij een afgesneden deel van deze weg de naam Teersdijk kreeg. In 1985 besloot de gemeenteraad:

"2. aan de weg, die van het Maas-Waalkanaal in westelijke richting door de wijken Zwanenveld en Tolhuis loopt tot aan Rijksweg 73 en die op de bij dit besluit behorende tekening MD 17006A met rode inkt is aangegeven, de naam 'Teersdijk' te geven." (raadsvoorstel 75/1985, beslispunt 2)

In dit beslispunt ontbreekt de expliciete vermelding van de wijk Staddijk. Door de aanleg van verschillende wegen sluiten de verschillende delen van de Teersdijk in de wijken Zwanenveld, Tolhuis en Staddijk niet meer goed op elkaar aan.

woonwagencentrum Teersdijk
Het regionaal woonwagencentrum aan de Teersdijk in de wijk Staddijk werd op 21 september 1967 officieel geopend. Dit nieuwe centrum kwam in de plaats van het woonwagenkamp aan de St. Teunismolenweg (De Draaiom). De 82 standplaatsen waren genummerd aan de Teersdijk. Het centrum had een eigen school (Casimir Terburgschool), maatschappelijk centrum en kapel. Deze voorzieningen zijn begin jaren negentig verdwenen.

"De straatnaam Teersdijk op het woonwagencentrum roept van oudsher associaties op met het woonwagencentrum en dat kan soms tot stigmatisering leiden.
Met de bewoners is dan ook in het verleden afgesproken, dat in geval van herstructurering de mogelijkheid van andere straatnamen zal worden bekeken. (...) De naam woonwagencentrum Teersdijk blijft wel behouden. De naam van de oude weg, gelegen in Tolhuis, naar Wijchen blijft overigens ook gewoon Teersdijk." (raadsvoorstel 13/2012)

In het kader van de herstructurering van het woonwagencentrum (vanaf 2010) zijn de nieuwe namen Tolboekstraat, Tolgeldstraat, Tolgrensstraat, Tolhekstraat, Tolrechtstraat en Tolwachterstraat vastgesteld. Per 26 november 2012 zijn 22 standplaatsen ingetrokken. De adressen van de overgebleven standplaatsen zijn als volgt gewijzigd:

- Teersdijk 1 t/m 83 Nijmegen : Tolboekstraat 1 t/m 59 Nijmegen
- Teersdijk 165 t/m 85 Nijmegen : Tolrechtstraat 2 t/m 60 Nijmegen

Op 14 april 2011 hebben burgemeester en wethouders twee nieuwe standplaatsen in de Tolgrensstraat aangewezen en op 10 september 2015 nog een standplaats in de Tolboekstraat. Sindsdien zijn er in totaal 63 standplaatsen.

Volgens de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011* stelde de gemeenteraad in de periode 09-06-2011 t/m 15-05-2019 de standplaatsen vast. De aanwijzing van standplaats ID 0268030000000128 is niet in overeenstemming met artikel 3, eerste lid, van deze verordening.

Teersstraat

"Tyrstraet. Vervallen naam (1436) van den vroegeren weg naar den Teersdijk (nagenoeg de tegenwoordige Graafscheweg)." (Teunissen 1933)

Volgens Gorissen (1956) ontwikkelde de Teersdijk zich in de 15e eeuw tot hoofdverkeersweg.

"De oudere naam schijnt Teersstraat (tot midden XV) geweest te zijn naar de pas in het Teersbroek; naar het dorp Wychen, dat op de weg naar de Maas aangedaan werd, heette deze straat ook Wychense Straat (het laatst in 1560).
(...) vanaf ongeveer 1460 komt de naam Graafse Straat voor en verdringt in XVI definitief de oudere benamingen." (Gorissen 1956, p. 59)

Teersveld

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: Teersveld
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: Teersveld
Raadsbesluit d.d. 13 mei 1971: Zwanenveld

Teersveld was een van de geprojecteerde wijken in het uitbreidingsplan Dukenburg. Deze wijk is in de gewijzigde plannen samengevoegd met de wijk Zwanenveld.

Tegulastraat

openbare ruimte ID 0268300000000373

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Tegulastraat

tegula, platte Romeinse dakpan, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Tellersgesken

"Vervallen naam (1679) van een niet nader aan te duiden gas bij den Houtstraat." (Teunissen 1933)

Tempelstraat

openbare ruimte ID 0268300000001928

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: Tempelstraat

"De Tempelstraat verwijst naar Romeinse tempels. In Nijmegen-Oud-West zijn daar resten van gevonden." (raadsvoorstel d.d. 20 april 2021)

ten Hoetdwarsstraat

openbare ruimte ID 0268300000000472

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 14 juni 1913: ten Hoetdwarsstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: ten Hoetdwarsstraat
ptt post 1978: hoetdwstr, ten

"Deze dwarsstraat van de ten Hoetstraat, ingevolge R. 14 December 1912 door de gemeente overgenomen, werd reeds vóór 14 Juni 1913 algemeen ten Hoetdwarsstraat genoemd. zie ook het R.V. van 1899, blz. 83 en 84." (Teunissen 1933)

De ten Hoetdwarsstraat is een van de straten die in september 1944 door oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk werden verwoest.*

Van de oorspronkelijke bebouwing resteert alleen nog het laatste gedeelte (huisnummers 63 t/m 73). Een groot deel van de openbare ruimte is verdwenen bij de uitbreiding van Verpleeghuis Margriet, Dr. Claas Noorduynstraat 5 (gesloopt in 2013). Hierdoor is de ten Hoetdwarsstraat nu een doodlopende zijstraat van de Barbarossastraat.

De gewijzigde situatie is niet in overeenstemming met het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 dat in de BAG is ingeschreven als brondocument (registratiedatum: 09-12-2000).

Ten Hoetstraat

openbare ruimte ID 0268300000000647

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Ten Hoetstraat
Nijmegen 1900: Ten Hoetstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: ten Hoetstraat
Stratenlijst 2003: Ten Hoetstraat
ptt post 1978: hoetstr, ten

Cornelis ten Hoet (Nijmegen 19 april 1796 – Nijmegen 7 mei 1832), notaris, schrijver en dichter, zoon van tinnegieter Johannes ten Hoet (1860-1815); zie www.biografischportaal.nl

"Cornelis ten Hoet Jzn. (...) was sinds 1819 notaris te Beek. Hij is bekend als schrijver van eenige dichtwerken en van 'Het Geldersch Lustoord of beschrijving der Stad Nijmegen en derzelver omstreken' (1825). De Gemeenteraad noemde op 22 Februari 1896 'de straat van den Berg en Dalscheweg naar de Pater Brugmanstraat thans geheten Ubbergscheveldweg,' ten Hoetstraat." (Teunissen 1933)

De straat eindigde voor de bouw van de school (bouwjaar 1955), Hugo de Grootstraat 41, tegenover de Jan van Goyenstraat. De Ten Hoetstraat is een van de straten die in september 1944 door oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk werden verwoest.*

De ligging van de Ten Hoetstraat en de schrijfwijze (met hoofdletter T) zijn niet meer in overeenstemming met het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 dat in de BAG is ingeschreven als brondocument (registratiedatum: 09-12-2000).

Ten Katestraat

openbare ruimte ID 0268300000000648

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 14 juli 1917: Ten Katestraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: ten Katestraat
ptt post 1978: katestr, ten
Stratenlijst 2003: Ten Katestraat

Jan Jakob Lodewijk ten Kate ('s-Gravenhage 23 december 1819 – Amsterdam 26 december 1889), dichter en dominee; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Jan J.L. ten Kate (1819-1888), een der meest gelezen Ned. predikant-dichters der 19e eeuw, vruchtbaar schrijver en vertaler. Hij werkte eerst aan het tijdschrift 'Braga', schreef later in Bilderdijk's stijl werken als 'De Schepping' en 'De Nieuwe Kerk'. Hij vertaalde Tasso, Goethe, Dante, Andersen, Schiller, alles in gladde verstrant." (Hendriks 1987)

De schrijfwijze Ten Katestraat (met hoofdletter T) is niet in overeenstemming met het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 dat in de BAG is ingeschreven als brondocument (registratiedatum: 09-12-2000).

Ten Westen van het Maas-Waalkanaal

Volkstelling 1947: buurt 29 Ten Westen van het Maas-Waalkanaal
Woningtelling 1956: buurt 19 Duckenburg, 26 Neerbosch West
Volkstelling 1960: buurt 30 Duckenburg, 40 Lindenholt

Ten Westen van het Maas-Waalkanaal, buurt in WIJK 2 (aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal) (Volkstelling 1947)

De buurt is bij de Woningtelling 1956 opgesplitst in de buurten Duckenburg en Neerbosch West.

Ter Haarstraat

Terminus

Lange Hezelstraat 110-112
Terminus was de naam van het poortgebouw en het daarin gevestigde café-restaurant dat onderdeel was van de nieuwe Veemarkthallen op de Nieuwe Markt (bouwjaar 1939).

De naam was ontleend aan de nabijgelegen remise van de Gemeente-Tram die in 1911 naast de elektriciteits­centrale aan de Waalkade werd gebouwd. De klemtoon lag in de volksmond op de tweede lettergreep: Ter·mi·nus. Het pand is in de jaren tachtig gesloopt. Het nieuwe plein aan de Lange Hezelstraat heeft sinds 1988 de naam Joris Ivensplein.

Terpstraat

openbare ruimte ID 0268300000000649

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 4 september 1957: Terpstraat
ptt post 1978: terpstr

terp, kunstmatige heuvel, wijkplaats bij hoog water

Terracottastraat

openbare ruimte ID 0268300000000374

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Terracottastraat

terracotta, Romeinse beeldjes van de godin Cybele en twee leeuwen, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.), aardewerk van roodbakkende klei

Terralaan

openbare ruimte ID 0268300000000320

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Fruitlaan
raadsvoorstel d.d. 29 januari 2008 (43/2008): Civitaslaan
raadsvoorstel d.d. 13 mei 2008 (43/2008) (aangepast): Terralaan
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Terralaan
Besluit B&W d.d. 1 september 2009: inwerkingtreding (per 1 januari 2010)

terra, aarde, land

De wijziging van de naam van een gedeelte van de Fruitlaan met ingang van 1 januari 2010 houdt verband met de vindbaarheid en bereikbaarheid van 80 woningen in de buurt De Elten, waarvan de voordeur zich bevond aan de Fruitlaan, maar die geadresseerd waren aan de Dupondiusstraat, Fibulastraat, Imbrexstraat en Ligulastraat.

De voorgestelde naam Civitaslaan (besluit B&W d.d. 29 januari 2008, nr. 4.1) had niet de instemming van de commissie straatnaamgeving. Als alternatief werd in de commissievergadering van 15 februari 2008 de naam Ostaralaan voorgesteld. Bij de tweede bespreking op 18 april 2008 adviseert de commissie de raad om in te stemmen met de naam Terralaan. Deze naam is in het aangepaste raadsvoorstel door het college overgenomen (besluit B&W d.d. 13 mei 2008, nr. 4.1).

De vervanging van de straatnaam valt samen met de wijziging van de woonplaatsnaam (raadsbesluit d.d. 10 juni 2009). De ingangsdatum van de straatnaamwijziging is op 1 september 2009 door het college vastgesteld.

terreinen

In de BAG worden zeven typen openbare ruimte onderscheiden: weg, water, spoorbaan, terrein, kunstwerk, landschappelijk gebied en administratief gebied.

terrein, door een fysiek voorkomen gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl )

De volgende gebieden zijn geregistreerd als openbare ruimte van het type 'terrein':
a. woonplaats Nijmegen: Bataviapark, Bedrijfsterrein Industrieplein, Bedrijfsterrein Van Rosenburgweg, Bedrijvenpark Lindenholt, Bert Haanstrapark, Brabantse Poort, Broeder Koenraadpark, De Geologenstrook, De Omloop, Dichterspark, Distelpark, Dorpspark Hees, Fons Rademakerspark, Fort Krayenhoff, Goffertpark, Grand Canal, Groene Perron, Hazenpark (?), Hunnerpark, Industrieterrein Noordkanaalhaven, Industrieterrein Oostkanaalhaven, Industrieterrein Westkanaaldijk, Industrieterrein Winkelsteeg, Ingmar Bergmanpark, Julianapark, Krayenhoffpark, Kronenburgerpark, Nieuw Balveren, Panorama Hunnerberg, Park Kanaalzoom, Park Waaijenstein, Parkje Lugtigheid, Raadhuishof, Stadspark Staddijk, 't Achterveld, Truus Mastpark, Uilenbosje, Vogelpark, Vondelparkje, Vossenweide, Vrouwendaal, Wedren, Westerpark, Wijkpark Meijhorst, Wollewei;
b. woonplaats Lent: Jozef van Hövellpark, Park Waaijenstein, sportpark Vossenpels, Thermionpark, Veur Lent.

huisnummers
Aan de openbare ruimten Hazenpark (?), Fort Krayenhoff, Ingmar Bergmanpark, Bert Haanstrapark, Fons Rademakerspark en Raadhuishof in de woonplaats Nijmegen en Jozef van Hövellpark, Thermionpark in de woonplaats Lent zijn huisnummers gekoppeld.

Terwindtstraat¹

intern beraad 1884: Noormannenstraat
raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Terwindtstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Terwindtstraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Terwindtstraat
Nijmegen 1900: Ter Windtstraat, Terwindtstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Terwindtstraat
Besluit B&W d.d. 10 maart 1936: intrekking

De Terwindtstraat liep in de periode 1896-1936 van de fontein in het Hunnerpark naar de kruising Graadt van Roggenstraat - Barbarossastraat en Spaarbankstraat (Dr. Claas Noorduijnstraat) - Reinaldstraat. De straat moest bij de bouw van de Waalbrug wijken voor de aanleg van het Keizer Lodewijkplein.

Terwindtstraat²

Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Berg-en-Dalsche straat
Raadsbesluit d.d. 12 november 1904: Berg en Dalsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Berg en Dalscheweg
Besluit B&W d.d. 10 maart 1936: Terwindtstraat
Besluit B&W d.d. 31 maart 1936: Berg en Dalscheweg

"De naam Terwindtstraat verviel door de gewijzigde wegenplanstructuur na de aanleg van het Keizer Lodewijkplein. Bij besluit van 10 Maart 1936 nr. 5 besloten B. en W. de naam Terwindtstraat te geven aan het gedeelte van de Berg en Dalseweg tussen Mariaplein en Bijleveldsingel. (Dossier 666/1936).
Bezwaren van aanwonenden deden B. en W. daarop besluiten in hun vergadering van 31 maart 1936 dit besluit weer in te trekken en de naam Berg en Dalseweg voor dit stuk te handhaven. Bij ditzelfde besluit stelden zij vast de naam Terwindtstraat te geven aan het begin van de Nieuwe Ubbergseweg." (Teunissen 1933)

Terwindtstraat³

openbare ruimte ID 0268300000000650

wijk 05 Hunnerberg

Besluit B&W d.d. 31 maart 1936: Terwindtstraat
Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1973: Terwindtstraat
Besluit B&W d.d. 24 september 1974: inwerkingtreding
ptt post 1978: terwindtstr

De huidige Terwindtstraat loopt vanaf het Keizer Traianusplein in noordoostelijke richting naar de Nieuwe Ubbergseweg.

Hermanus Lambertus Terwindt (Pannerden 9 februari 1819 – Nijmegen 4 januari 1892), industrieel, wethouder; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 130-131

"Hermanus Lambertus Terwindt (...) werd 20 Juli 1869 gekozen tot lid van den Gemeenteraad en op 7 September 1879 tot wethouder. Hij was lid van de commissie voor den uitleg der stad." (Teunissen 1933)

"Met Francken en Graadt van Roggen vormde hij toen het bekende driemanschap voor de ontmanteling van stad. Hun namen staan vermeld boven de prachtige smeedijzeren poort van de brug naar het Valkhof over de Voerweg, ter ere van dit driemanschap gebouwd in 1885-1886, naar een ontwerp van de stadsarchitect J.J. Weve." (Hendriks 1987)

Het graf van H.L. Terwindt naar ontwerp van stadsarchitect Weve bevindt zich op de Begraafplaats Daalseweg; het beeldhouwwerk is van de hand van Henri Leeuw.

Tesselschadestraat

openbare ruimte ID 0268300000000651

wijk 10 Nije Veld

raadsvoorstel d.d. 7 november 1922: Anna Tesselschade, Maria Tesselschade (Tesselschadestraat)
Raadsbesluit d.d. 15 november 1922: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 22 november 1922: Tesselschadestraat
Raadsbesluit d.d. 29 november 1922: Tesselschadestraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Tesselschadestraat
ptt post 1978: tesselschadestr

Maria Tesselschade Roemers Visscher (Amsterdam 25 maart 1594 – Amsterdam 20 juni 1649), Roemer Visschersdochter, dichteres; zie www.biografischportaal.nl

"(...) ontving den naam Tesselschade ter herinnering aan het feit dat haar vader, Roemer Visscher, kort voor haar geboorte, op de reede van Tessel groote schade had geleden door het verlies van 20 koopvaardijschepen waarbij hij als assuradeur en graanhandelaar betrokken was." (Teunissen 1933)

"Zij was een veelzijdig begaafde vrouw, belangrijk in het kunstzinnige gezelschap rond haar vader en de Muiderkring. Zij huwde in 1623 met de zee-officier Allart Crombalch (overleden 1634). Van haar litteraire werk is weinig bewaard gebleven. Zij kreeg faam als graveerster." (Hendriks 1987)

Anna Roemers Visscher (Amsterdam ca. 1583 – Alkmaar 6 december 1651), zuster van Maria Tesselschade, dichteres; zie www.biografischportaal.nl.

"Maria en haar oudere zuster Anna (...) hebben zich naam gemaakt als dichters en behoorden tot de meest bekende leden van de Muiderkring." (Teunissen 1933)

In het raadsvoorstel d.d. 15 november 1922 werden de zusters 'Anna Tesselschade' en 'Maria Tesselschade' genoemd.

Teunisbloemstraat

teunisbloem (Oenothera), geslacht planten uit de teunisbloemfamilie (Onagraceae).

Teybersgas

The Crossing

the Kinksstraat

the Whostraat (Lent)

Falk 21e druk (2001): THE WHOSTRAAT
raadsvoorstel d.d. 4 februari 2004 (52/2004): the Whostraat
Raadsbesluit d.d. 17 maart 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2004: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 9 juni 2004 (52/2004) (gewijzigd): Kinksstraat
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2004: Kinksstraat

The Who, invloedrijke Britse rockband, opgericht in 1960, met meer Roger Daltrey (1944), Pete Townshend (ca. 1944), John Entwistle (1944-2002) en Keith Moon (1946-1978)

"Amendement: Correct Nederlands voor een Engelse wijk" (Chantal Teunissen, Stadspartij Leefbaar Nijmegen, 17 maart 2004)

Het besluit over raadsvoorstel 52/2004 is twee maal uitgesteld. De commissie straatnaamgeving heeft het voorstel op 9 juni 2004 gewijzigd, waarbij de naam the Whostraat is vervangen door Kinksstraat.

Thea Beckmanpad

openbare ruimte 0268300000001857

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 10 oktober 2018: Thea Beckmanpad

fietspad van de Dick Brunastraat naar de Nelly Sachsstraat inclusief naamloze brug

Thea Beckman (Theodora Beckmann-Petie) (Rotterdam 23 juli 1923 – Bunnik 5 mei 2004), Nederlandse schrijfster; zie www.biografischportaal.nl

De Thea Beckmanprijs is een prijs voor het beste historische jeugdboek.

Thea Ivenspad

openbare ruimte ID 0268300000001946

wijken 17 Heijendaal, 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: Thea Ivenspad

Dorothea Louise Jacqueline Ivens, geb. Nijmegen 22 aug. 1906, † ald. 13 juni 1997, dr. van Cornelis Adrianus Peter en Dorothea Louise Jacqueline Antonetta Muskens, tr. 1937 Urias Henricus Alphonsus Nooteboom, geb. Tilburg 12 juli 1903, hoofdredacteur De Gelderlander, † Zutphen 12 april 1945, zn. van Anton en Gezina Koopmans.

"Thea Ivens (1906-1997) was een studente rechtsgeleerdheid in de jaren twintig, die ook als oud-student nog lang betrokken bleef bij de Radboud Universiteit. Zij was een van de eerste vrouwelijke bestuursleden van het NSC Carolus Magnus. Na haar afstuderen trouwde zij met medestudent (klassieke talen),de latere journalist Uri Nootenboom, die in 1945, vlak voor de bevrijding in Zutphen in het oorlogsgeweld omkwam. Als jonge weduwe met zes kinderen, bleef Ivens maatschappelijk actief. Onder andere als lid van de gemeenteraad van Nijmegen. En ook aan de universiteit, onder andere in de Reünistenraad en in de Raad van Advies van het Nijmeegs Universiteitsblad. Zij was een zus van de filmmaker Joris Ivens." (raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2022)

Het Thea Ivenspad loopt evenwijdig aan de Houtlaan. Volgens de gemeentelijke KaartViewer* ligt het gedeelte ten oosten van het Gerard Disveldpad in de wijk Brakkenstein.

Theo Blankenaauwpad

openbare ruimte ID 0268300000001706

wijk 43 Kerkenbos

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 2012: Theo Blankenaauwpad

fietspad dat van de Wijchenseweg in noordwestelijke richting naar de Smallesteeg loopt

Theodorus Petrus Blankenaauw (Theo Blankenauw) (Gennep 5 september 1923 – Nijmegen 28 augustus 2011), Nederlandse wielrenner, deelnemer Olympische Spelen van 1948. Hij was van 1949 tot 1951 professional.

Theo Dobbestraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001901

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Theo Dobbestraat

Theodorus (Theo) Dobbe (Amsterdam 19 maart 1901 – Dieren 5 september 1944), verzetsstrijder *; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 46-47, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

Dobbe had zich op 7 december 1935 met zijn gezin vanuit Amsterdam op het adres Rijksweg 34 Naarden gevestigd; volgens de telefoongidsen uit de periode 1937-1941 woonde hij op nummer 30. Op 28 januari 1941 verhuisde het gezin naar het adres Albrecht Dürerstraat 31 hs Amsterdam. Dat is zijn laatste officiële adres. In de overlijdensakte d.d. 30 juni 1945 staat dat hij in Amsterdam woonde.*

De Rechtbank Arnhem heeft op 13 januari 1964 de doorhaling van de overlijdensakte gelast. In de doorgehaalde akte staat dat Theodorus Dobbe 'op een en twintig Juni dezes jaars, om twaalf uur, te Dieren in deze Gemeente [Rheden] is overleden'. Dat is de datum waarop zijn stoffelijk overschot werd gevonden. Op de persoonskaart* van zijn echtgenote Appolonia Maria Lucia Koreman (1900-1990) met wie hij op 17 september 1924 was getrouwd, staat: 'Huwelijk ontbonden op 21 Jun 45 door LV te Rheden'. De afkorting LV staat voor 'lijkvinding'.

Theodoor Craanenlaan

openbare ruimte ID 0268300000000652

wijk 17 Heijendaal

voorstel universiteitsbestuur d.d. 28 januari 1976: Willem Einthovenlaan
Besluit B&W d.d. 24 februari 1976: niet akkoord
Besluit B&W d.d. 3 augustus 1976: Theodoor Craanenlaan
ptt post 1991: craanenln, t

Theodorus Craanen (Keulen ca. 1620 – Potsdam 27 februari 1688), hoogleraar in Nijmegen (1655-1670) en Leiden (1670-1687), arts; zie www.biografischportaal.nl

"Craanen born in Cologne in 1620 had taught philosophy, geometry and medicine at the Nijmegen Athenaeum Illustre since 1641. In 1670 he was called to Leiden as professor of logic and metaphysics." (Huisman 2008, p. 138)

"Theodoor Craanen, 17de eeuwse Nijmeegse geneeskundige, hij had zijn praktijk te Duisburg, daarna was hij als hoogleraar verbonden aan de Illustre of Kwartierlijke Hogeschool, en later in Leiden. Pas 28 jaar oud overleed hij op 27 maart 1688." (Hendriks 1987)

Over zijn geboortejaar, leeftijd en de datum van overlijden bestaat onduidelijkheid.

Theresiastraat

Theresiaweg

openbare ruimte ID 0268300000000473

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 1 april 1916: Theresiaweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Theresiaweg
ptt post 1978: theresiawg

"Deze weg droeg nog geen naam toen hij ingevolge het R. van 29 januari 1916 door de gemeente werd overgenomen. Het is ons niet bekend, naar welke Theresia de weg genoemd is." (Teunissen 1933)

"(...) maar eertijds hadden de wegen op particulier terrein veelal de naam van familie van de eigenaar (zie Sophiaweg)." (Hendriks 1987)

Thermenplein

openbare ruimte ID 0268300000001929

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: Thermenplein

"Het Thermenplein verwijst naar restanten van een Romeins badhuis die gevonden zijn op het terrein van de Honig. Omdat er meerdere badhuizen waren in Nijmegen, maar het in dit geval specifiek om een Romeins badhuis gaat, hebben we gekozen voor de Romeinse term voor een badhuis: Thermen." (raadsvoorstel d.d. 20 april 2021)

Bovengenoemde keuze is gemaakt door de ambtelijke werkgroep straatnaamgeving.

Thermion (Lent)

pand ID 0268100000044638

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 19 september 2012: Thermionpark

Thermion, bedrijfsverzamelgebouw in de gelijknamige openbare ruimte in de woonplaats Lent

De 'Radio-Lampenfabriek "Thermion" N. V.' werd in 1931 in Nijmegen opgericht. De eerste vestiging was aan de Hugo de Grootstraat op nummer 23. In 1937 verhuisde de fabriek naar Lent. Een geruchtmakende fraudezaak leidde in 1938 tot een faillissement en het ontslag van ruim 200 werknemers. Eén van de directeuren werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf.

"23434  Thermion Apparaten- en Gloeilampenfabr., N.V. Lentscheveld, Lent (O.B.)" (telefoongids 1950)

Thermion werd in 1957 overgenomen door Philips en in 1984 gesloten. In de periode 1978-2012 was het adres: Pastoor van Laakstraat 92 Lent.

De gemeenteraad heeft op 19 september 2012 voor het pand abusievelijk dezelfde naam vastgesteld als voor de openbare ruimte van het type 'terrein'. De naam Thermionpark wordt in de prakijk alleen gebruikt voor de openbare ruimte en bijbehoorde adressen.

Op 8 juni 2021 hebben B&W de verkoopovereenkomst voor 'het Thermion, gelegen aan Thermionpark 2-22 te Lent' vastgesteld. In het collegevoorstel en -besluit staat niets over de consequenties van de verkoop voor de naamgeving van het gebouw (raadsbesluit d.d. 19 september 2012: Thermionpark)

Thermionpark¹ (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001692: ingetrokken
openbare ruimte ID 0268300000001694 (terrein)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Yves Montandstraat
Raadsbesluit d.d. 19 september 2012: Thermionpark
verklaring d.d. 24 januari 2013: wijziging (status)

openbare ruimte rondom bedrijfsverzamelgebouw in de woonplaats Lent, begrensd door Edith Piafstraat, Maurice Chevalierstraat, Frankrijkstraat en Yves Montantstraat

"Het pand 'Thermion-Radiolampenfabriek' dat in 1937 is opgericht is [in of omstreeks 2011 /RE] herontwikkeld tot een bedrijfsverzamelgebouw.
In verband met de vindbaarheid, herkenbaarheid en de huisnummering dient aan dit gebouw en de openbare ruimte daaromheen een naam te worden gegeven. Tengevolge hiervan dient de begrenzing van de Yves Montandstraat opnieuw te worden vastgesteld." (raadsvoorstel 114/2012)

Thermionplein
Op het webformulier d.d. 23 januari 2012 met de suggestie van J. de Wilde / GEM Waalsprong staat de naam Thermionplein, waarbij het gebouw 'Thermion' blijft heten. In het raadsvoorstel d.d. 6 september 2012 wordt voorgesteld om zowel het gebouw als de openbare ruimte daaromheen de naam Thermionpark te geven. Raadsvoorstel 114/2012 is op 19 september 2012 afgedaan als hamerstuk.

Het Thermionpark werd in eerste instantie in de BAG geregistreerd als openbare ruimte van het type 'landschappelijk gebied' (met een verkeerd documentnummer).

Thermionpark² (Lent)

Thermionplein

Thesaurierweg

openbare ruimte ID 0268300000000653

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 21 november 1947: Thesaurierweg
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Thesaurierweg
Raadsbesluit d.d. 7 juni 1967: Thesaurierweg
ptt post 1978: thesaurierwg
Raadsbesluit d.d. 15 december 1993: Thesaurierweg (per 1 maart 1994)

thesaurier (Lat.), penningmeester, schatbewaarder

"De thesaurier behoorde tot de mindere prelaten van het kapittel. Hij had de kostbare inhoud van de sacristie onder zijn toezicht, gaf de voor de verschillende diensten benodigde kledingstukken en sieraden uit, en zorgde voor andere huishoudelijke zaken." (Hendriks 1987)

Thiemepark

wijk 02 Bottendaal

Jan Fredrik Thieme (Zutphen 24 september 1798 – Arnhem 31 augustus 1861), boekhandelaar, trouwde op 30 november 1821 in Nijmegen met Elisabeth van Eldik; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 138-139. Zijn zoon en opvolger was Hermann Carl Anton Thieme (Nijmegen 8 oktober 1825 – Nijmegen 18 november 1881). J.F. Thieme staat in de lijst van Boekverkopers, drukkers en uitgevers in Nijmegen (1479-1900) (Leseman 2004).

Bij de liquidatie van de Commanditaire Vennootschap H.C.A. Thieme in 1898 kwam de nieuwe drukkerij uit 1887 in handen van de N.V. Boek-, Courant- en Steendrukkerij v/h G.J. Thieme, opgericht op 31 mei 1898.

De boekdrukkers Gerrit Jan Thieme (Arnhem ca. 1827 – Arnhem 15 februari 1889) en zijn zoon Gerrit Jan Thieme (Arnhem 28 juni 1872 – Nijmegen 24 februari 1945) zijn nakomelingen van boekverkoper en drukker Carl Albert Thieme (Zutphen ca. 1793 – Arnhem 30 oktober 1847), een oudere broer van Jan Frederik.

"838  Thieme, G. J., St. Annastr. 183
124  Thieme, Boek-, Courant- en Steendrukkerij, v/h. G. J., Jan de Wittstr. 74" (telefoongids 1915)

"21124  Thieme N.V. Drukkerij G. J. J. de Wittstr. 74" (telefoongids 1950)

Het park tussen van Goorstraat, Jan de Wittstraat, de Ruyterstraat en Leemptstraat, op de plaats waar de drukkerij van de firma Thieme heeft gestaan, is op 18 september 1999 geopend.

Thijmstraat

openbare ruimte ID 0268300000000654

wijk 10 Nije Veld

raadsvoorstel d.d. 7 november 1922: J.A. Alberdingk Thijm (Thijmstraat)
Raadsbesluit d.d. 15 november 1922: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 22 november 1922: Thijmstraat
Raadsbesluit d.d. 29 november 1922: Thijmstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Thijmstraat
ptt post 1978: thymstr

Josephus Albertus Alberdingk Thijm (Amsterdam 13 augustus 1820 – Amsterdam 17 maart 1889), dichter en prozaschrijver; zie www.biografischportaal.nl

"Josef Alberdingk Thijm (...) was voor den koophandel opgeleid. Hij voelde zich echter reeds spoedig getrokken tot de letterkunde en de geschiedenis, vooral van onze gouden eeuw, werd de meest bekende roomsche romanschrijver van zijn tijd en is een der voornaamste bewerkers geweest der emancipatie van de Katholieken. Thijm was hoogleeraar in de kunstgeschiedenis te Amsterdam.
Het gedeelte van deze straat tusschen de St. Annastraat en de Tollensstraat maakte vóór het R. van 9 Juli 1924 deel uit van laatstgenoemde straat." (Teunissen 1933)

J.A. Alberdingk Thijm bezocht op zijn huwelijksreis op 7 en 8 juni 1846 Nijmegen. Hij is de vader van Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (1864-1952)*, alias Lodewijk van Deyssel.

"De vader van Alberdingk Thijm, J.F. Alberdingk, kreeg hij Kon. Besluit in 1835, verlof om de naam van zijn echtgenote uit het voorname Amsterdamse geslacht Thijm, achter de zijne te voegen.
Bij R. van 9 juli 1924 kreeg een gedeelte van de Tollenstraat [lees: Tollensstraat /RE], van de St. Annastraat tot aan de Willemsweg, de naam Thijmstraat." (Hendriks 1987)

Thijssenstraat

raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Thijssenstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Eleonorastraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Pater Brugmanstraat

Franciscus Philippus Thijssen (Nijmegen 17 februari 1843 – Nijmegen 28 juli 1911), koopman, gemeenteraadslid (1892-1911) en wethouder (1899-1911)

"De heer THIJSSEN (...). Hij wenscht echter bij voorbaat op te komen tegen het voorstel van B. en W. om aan den weg van den Berg-en-Dalsche weg naar den Ubbergschen Veldweg den naam van Thijssen te verbinden. Spreker vond het voorstel en de toelichting daaraan vastgeknoopt zeer zonderling. Terwijl men aan den eenen kant zijn best gedaan heeft, om voor de straten te kiezen namen van personen die beroemd zijn, die zich verdienstelijk jegens de gemeente hebben gemaakt, zal men hier aan de straat den naam geven van iemand die daar grond bezat en uit eigenbelang den weg heeft aangelegd. Op die wijze kan men namen krijgen, die op den duur alles behalve aangenaam in den ooren klinken." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1895, p. 484)

"Deze straat is ontworpen en aangelegd door den heer F. Ph. Thijssen, van wien ze door de Gemeente is overgenomen." (raadsvoorstel d.d. 29 november 1895)

Thomas Morehof

openbare ruimte ID 0268300000000016: ingetrokken

wijk 17 Heijendaal

voorstel universiteitsbestuur d.d. 5 oktober 1979: Gratianushof
Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: niet akkoord
voorstel universiteitsbestuur d.d. 18 maart 1980: Thomas Morehof
Besluit B&W d.d. 8 april 1980: Thomas Morehof
Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: intrekking

Thomas More (Thomas Morus) (Londen 7 februari 1478 – Tower Hill 6 juli 1535), humanist, jurist en staatsman; zie www.heiligen.net

"Sir Thomas More (1478-1535), Engels staatsman. Humanist, vriend van Erasmus. Hij werd in 1529 kanselier, maar trok zich in 1532 terug, daar hij niet accoord kon gaan met het breken met Rome door Hendrik de VIII en diens huwelijk met Anna Boleyn. Hij weigerde in 1534 Hendrik de VIII als hoofd der Engelse kerk te erkennen en werd terechtgesteld. Als martelaar vereerd en in 1935 heilig verklaard. Hij werd beroemd als schrijver van 'Utopia', een schets van een ideale maatschappij." (Hendriks 1987)

De Thomas Morehof tussen de Thomas van Aquinostraat en de Willem Nuyenslaan is in 2018 verdwenen in verband met sloop- en nieuwbouw van de zogenaamde instituutsbebouwing.

Thomas Morelaan

Besluit B&W d.d. 18 juni 1968: Willem Nuyenslaan
Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Thomas Morelaan
Besluit B&W d.d. 8 april 1980: Willem Nuyenslaan

De Thomas Morelaan was één van de 23 namen uit het voorstel van het College van bestuur van de Katholieke Universiteit d.d. 5 oktober 1979 waarmee B&W op 3 januari 1980 instemden.

"In het onlangs ingediende voorstel 'straatnaamgeving' wordt onder nr. 8 'Thomas Morelaan' genoemd. Reeds in 1968 is aan deze straat de naam 'Willem Nuyenlaan' gegeven. Uw college heeft daarmee destijds zijn instemming betuigd.
Dit besluit is in het onderhavige voorstel als gevolg van een betreurenswaardige vergissing over het hoofd gezien." (College van Bestuur Katholieke Universiteit, 18 maart 1980)

Op 8 april 1980 gaven B&W te kennen geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de reeds op 18 juni 1968 aanvaarde straatnaam Willem Nuyenslaan. Tegelijkertijd kreeg een van de andere straten op het Universiteitsterrein de naam Thomas Morehof.

Thomas van Aquinostraat

openbare ruimte ID 0268300000000820

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 22 mei 1979: Thomas van Aquinostraat
ptt post 1991: aquinostr, t v
Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: wijziging geometrie

Thomas van Aquino (Aquinas) (Roccasecca bij Aquino ca. 1225 – Fossanova 7 maart 1274), dominicaan, in 1323 heilig verklaard en in 1567 uitgeroepen tot kerkleraar; zie www.heiligen.net

"Thomas van Aquino (1225-1274), Italiaans heilige, Dominicaan, kerkleraar. Eretitels: Doctor Angelicus (engelachtige leraar) en Vorst der Scholastieken. Hij was leerling van Albertus Magnus. Hij doceerde te Parijs, Rome, Viterbo en Napels. Aquino verrichtte baanbrekend werk door de Griekse wijsbegeerte, met name Aristoteles, in het Westers denken binnen te voeren en bouwde de katholieke dogmatiek en moraal uit tot één groot organisch systeem, waarin theologie en wijsbegeerte harmonisch verbonden worden. Hoofdwerken : verschillende commentaren op de H. Schrift, de 'Summa contra Gentiles' d.i. een verdediging van de katholieke leer tegen de heidense dwalingen en bovenal de 'Summa Theologica'." (Hendriks 1987)

De Thomas van Aquinostraat was in de periode 2018-2020 afgesloten in verband met sloop- en nieuwbouw van de zogenaamde instituutsbebouwing. De oorspronkelijke bebouwing is gesloopt met uitzondering van Thomas van Aquinostraat 1 en 1 A. De nieuwbouw Sociale Wetenschappen, Thomas van Aquinostraat 4 Nijmegen, heet: Maria Montessorigebouw.

Op de tekening met nummer 576187 (raadsbesluit d.d. 30 november 2022) ligt de ingang van de huisnummers 1 en 1A niet meer aan de Thomas van Aquinostraat en eindigt de straat bij de Montessorilaan.

Thorbeckeplein

Besluit B&W d.d. 19 juli 1946
Besluit B&W d.d. 3 september 1948
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: intrekking (per 13 april 1957)
ptt post 1978: thorbeckestr

Het Thorbeckeplein was van 1946 tot 1957 een centraal plein in de niet-aangelegde Staatsliedenbuurt tussen Muntweg en Goffertweg. Op dit plein kwamen de Mgr. Nolensstraat, Dr. Kuyperstraat en Troelstrastraat uit.

Thorbeckestraat

openbare ruimte ID 0268300000000655

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Thorbeckestraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Thorbeckestraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: Thorbeckestraat

Dr. mr. Johan Rudolf Thorbecke (Zwolle 14 januari 1798 – 's-Gravenhage 4 juni 1872), staatsman; zie www.biografischportaal.nl

"Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872). Nederlands staatsman, vertrok na zijn promotie in de letteren te Leiden in 1820, naar Duitsland.
In 1825 werd hij hoogleraar aan de letteren faculteit te Gent, en in 1831 aan de juridische faculteit te Leiden. Tegen het eind van de jaren dertig ging hij zich steeds kritischer opstellen tegenover het autocratische, centralistische regeringssysteem van koning Willem I. Die kritische houding kwam ook tot uiting in zijn befaamde colleges over de grondwet van 1815.
In 1840 maakte hij deel uit van de zgn. Dubbele Kamer, tot herziening der grondwet bijeen geroepen. In 1844 werd hij tot lid van de Tweede Kamer gekozen. Daar diende hij in december 1844 samen met 8 gelijkgezinde kamerleden, de zgn. 'Negen Mannen', een voorstel in tot een ingrijpende wijziging van de grondwet. In 1849 was Thorbecke minister van Binnenlandse Zaken. In 1862 werd hij nogmaals minister van Binnenlandse Zaken in het tweede ministerie Thorbecke.
Thorbecke was de voornaamste figuur van het Nederlandse liberalisme in de 19e eeuw. Hij publiceerde enige belangrijke werken o.a.: 'Historische schetsen' 'Parlementaire redevoeringen' (5 dln)." (Hendriks 1987)

Voor het besluit van B&W d.d. 11 maart 1964 begon de Thorbeckestraat bij de Goeman Borgesiusstraat.

Tiberiusplein

openbare ruimte ID 0268300000000140

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Tiberiusplein

Tiberius Claudius Nero (16 november 42 v. Chr. – Misenum 16 maart 37 na Chr.), Romeinse keizer Tiberius Iulius Caesar (14-37); zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 131-132

"De broers Tiberius (...), de latere keizer, en Drusus (38 – 9 v. Chr.) voerden omstreeks 12 v. Chr. het commando bij de verovering van Germanië. In die tijd vestigen de Romeinen zich definitief in Nijmegen. De beeltenis van Tiberius komt voor op het fragment van de gedenkzuil, dat een aantal jaren geleden werd opgegraven op het Kelfkensbos." (raadsvoorstel 108/1992)

Tielstraat

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Tielstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Imkersstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Imkersstraat

Tiende Legioenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001930

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: Tiende Legioenstraat

"(...) Het Tiende Legioen was gelegerd op de Hunnerberg tussen 71 en 104. Uit stempels op gevonden dakpannen blijkt dat het legioen betrokken was bij de bouw van het eerder genoemde Romeinse badhuis." (raadsvoorstel d.d. 20 april 2021)

Tiersdijk

Tijgerpad

openbare ruimte ID 0268300000000656

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: Tijgerpad

verbinding tussen Wolfstraat en Tijgerstraat

Tijgerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000474

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: Tijgerstraat
ptt post 1978: tygerstr

tijger (Panthera tigris), roofdier, behorend tot de familie van de katachtigen (Felidae)

Timorstraat

openbare ruimte ID 0268300000000657

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 15 november 1922: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 29 november 1922: Timorstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Timorstraat
ptt post 1978: timorstr

Timor, eiland, deels Indonesisch (West-Timor) en deels onafhankelijk (Oost-Timor)

Tine Vastbinderhof (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001913

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Tine Vastbinderhof

Christina Isabella Maria (Tine) Vastbinder (Amsterdam 3 mei 1911 – Nijmegen 15 december 2002), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog, werkzaam bij Nijmeegse politie*; zie Nijmeegse biografieën 2021, p. 139

Tine Vastbinder woonde bij haar ouders die eind 1937 naar het adres Brakkesteinweg 48 Nijmegen waren verhuisd. Zij is op 20 december 2002 gecremeerd in het Crematorium Jonkerbos in Nijmegen.

Tintorettohof (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001920

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Tintorettostraat
verklaring d.d. 2 juli 2019: intrekking
Besluit B&W d.d. 29 juni 2021: Tintorettohof

Jacopo Robusti of Jacopo Comin (Tintoretto) (Venetië 29 september 1518 – Venetië 31 mei 1594), Italiaanse kunstschilder

Het college heeft op 29 juni 2021 gebruik gemaakt van de machtiging (raadsbesluit d.d. 26 juni 2019) om de exacte ligging en begrenzing vast te stellen en een ander achtervoegsel te gebruiken.

Tintorettostraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001875: ingetrokken

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Tintorettostraat
verklaring d.d. 2 juli 2019: intrekking

Het raadsbesluit d.d. 26 juni 2019 bevat geen andere informatie over de geometrie van de toekomstige openbare ruimte dan de niet nader gespecificeerde aanduiding: 'in de toekomst aan te leggen straten in de buurt Woenderskamp in de woonplaats Lent'.

Titiaanstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001871

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Titiaanstraat

Tiziano Vecelli (Titiaan) (Pieve di Cadore ca. 1487 – Venetië 27 augustus 1576), Italiaanse kunstschilder

Titus Brandsmaplein

Titus Brandsmastraat

openbare ruimte ID 0268300000000658

wijk 01 Stadscentrum

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Titus Brandsmastraat
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: inwerkingtreding
ptt post 1978: brandsmastr, t

Anno Sjoerd (Titus) Brandsma (Ugoclooster, gemeente Wonseradeel 23 februari 1881* – Dachau 26 juli 1942), karmeliet, filosoof, publicist, hoogleraar, verzetsstrijder, 'Grootste Nijmegenaar aller Tijden' (2005); zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 26-27, www.biografischportaal.nl, www.heiligen.net, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

"Professor dr. Titus Brandsma o.c. (Anno Sjoerd) geboren te Ugoklooster 23 februari 1881; geprofest in de orde der Carmelieten 3 oktober 1899; priester gewijd 17 juni 1905. Als geestelijk adviseur gaf hij aan de katholieke dagbladen in 1942 het consigne, elke propaganda van de NSB te weigeren. Daarom werd hij op 19 januari 1942 te Nijmegen door de Duitsers gearresteerd. Hij stierf in Dachau 26 juli 1942.
Als neo-Thomistisch wijsgeer doceerde hij aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de K.U. te Nijmegen van 1923 tot 1942 geschiedenis der wijsbegeerte, natuurfilosofie, natuurlijke Godsleer, wijsbegeerte Nederlandse mystiek. Brandsma maakte zich ook zeer verdienstelijk voor de Friese taal en cultuur. Hij werd in 1985 zalig verklaard." (Hendriks 1987)

Titus Brandsma is op 15 mei 2022 door paus Franciscus heilig verklaard.

andere plaatsen
In andere plaatsen in Nederland zijn nog zeker 24 straten, acht lanen, vier pleinen, twee paden, twee wegen, een hof, een hove en een kwartier naar prof. dr. Titus Brandsma genoemd.

Titushof

wijk 01 Stadscentrum

"De Titushof is het voorplein van de kerk [Titus Brandsma Memorial /RE], waar een plaquette is aangebracht van de beeldhouwer Jos Mertens ter herinnering aan het feit dat Titus Brandsma eind 2005 door de bevolking werd uitgekozen als Grootste Nijmegenaar alle Tijden." (www.go2war2.nl)

De Titus Brandsma Memorial (Titus Brandsma Gedachteniskerk, voorheen St. Jozefkerk), Keizer Karelplein 19 Nijmegen, is een rijksmonument.*

Tjalie Robinsonstraat

openbare ruimte ID 0268300000000160

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 21 december 1994: Tjalie Robinsonstraat

Tjalie Robinson (Jan Johannes Theodorus Boon) (Nijmegen 10 januari 1911 – 's-Gravenhage 22 april 1974), alias Vincent Mahieu, Nederlands schrijver die in Nederlands-Indië opgroeide; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 104-105, www.biografischportaal.nl.

Zijn Indische moeder heette Fela Robinson. Uit de passagierslijst van de S.S. 'Koning Willem II' blijkt dat C. Boon, mevr. Boon en kind op 1 april 1911 van Amsterdam naar Batavia zijn vertrokken (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 1 april 1911).

Toby Scholtehof

openbare ruimte ID 0268300000001952

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023: Toby Scholtehof

"Tobiena (Toby) Scholte (1916-2016) werkte als onderwijzeres. Ze werd koerier in het Nijmeegse verzet. Haar bijnaam was Milou." (collegebesluit d.d. 23 mei 2023)

Toermalijnstraat

openbare ruimte ID 0268300000000166

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 6 september 1995: Toermalijnstraat

toermalijn, mineraal met onder meer borium dat als edelsteen wordt gebruikt, waarbij de kleur afhankelijk is van de chemische samenstelling

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Toermalijnstraat
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1961: Topaasstraat

In 1961 werd de naam Toermalijnstraat ingetrokken; deze naam is pas in 1995 elders gebruikt.

Toernooiveld

openbare ruimte ID 0268300000000659 (weg)

wijk 17 Heijendaal

Teunissen 1933: Tournooischeveld
Besluit B&W d.d. 22 juli 1975: Toernooiveld
ptt post 1991: toernooiveld

"Terrein op het Hoogeveld, dat vroeger tot de Witte Poort behoorde. Ligging niet bekend." (Teunissen 1933)

"Op de heide ten Z. der stad zijn op twee plaatsen tournooivelden overgeleverd; het eerste juist ten Z. der Molenpoort, het tweede halverwege Groesbeek, ongeveer 4 km ten Z. der burcht, tussen de Groesbeekse en de Driehuizer Weg." (Gorissen 1956, p. 131)

Toledostraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001653

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Toledostraat

Toledo, 1) provindie in de autonome Spaanse regio Castilië-La Mancha; – 2) hoofdstad van de gelijknamige regio

Tolboekstraat

openbare ruimte ID 0268300000001684

wijk 39 Staddijk

Raadsbesluit d.d. 1 februari 2012: Tolboekstraat

Tolgeldstraat

openbare ruimte ID 0268300000001623

wijk 39 Staddijk

Raadsbesluit d.d. 1 december 2010: Tolgeldstraat

Tolgrensstraat

openbare ruimte ID 0268300000001621

wijk 39 Staddijk

Raadsbesluit d.d. 1 december 2010: Tolgrensstraat
Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023: wijziging geometrie (per 18 juli 2023)

Bij het raadsbesluit d.d. 12 juli 2023 is verzuimd de geometrie van de Tolwachterstraat opnieuw vast te stellen.

Tolhekstraat

openbare ruimte ID 0268300000001622

wijk 39 Staddijk

Raadsbesluit d.d. 1 december 2010: Tolhekstraat

Tolhuis¹

openbare ruimte ID 0268300000001580 (administratief gebied)

CBS-code BU02680731 (was: BU02680301)
wijk 31

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: Tolhuis
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: Tolhuis
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Tolhuis
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Tolhuis (per 1 januari 2007)

"Woonwijk in Groot Dukenburg, genoemd naar het aldaar gelegen tolhuis aan de Teersdijk." (Hendriks 1987)

Tolhuis, wijk in het stadsdeel Dukenburg met de volgende openbare ruimten:
a. Eijkelboomweg, Grand Canal (gedeelte), Holtakkerweg, Streekpad (gedeelte), Tolhuis, Teersdijk (gedeelte), van Rosenburgweg (gedeelte);
b. grensstraten (gedeelte): Streekweg, Steve Bikoplein, Van Schuylenburgweg;
c. niet-vastgestelde namen: Tolhuis 10e t/m 78e straat

In 1838 kreeg de gemeente toestemming van het rijk om tol te heffen op de weg van Nijmegen naar Grave. Het tolhuisje (bouwjaar 1839), Teersdijk 210 Nijmegen, werd ontworpen door stadsarchitect Pieter van der Kemp. In 1853 is er een verdieping bovenop gebouwd en in 1972 is het aan de achterzijde uitgebreid. Aan de Teersdijk werd tol geheven tot 1908.*

Tolhuis²

openbare ruimte ID 0268300000000290 (weg)

wijk 31 Tolhuis

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: kaderstellend
ptt post 1978: tolhuis

Tolhuis, alle straten in de wijk Tolhuis waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1101 t/m 7895)

Tolhuis 10e t/m 78e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht. In de BAG is het raadsbesluit d.d. 30 mei 1968 ingeschreven als brondocument (registratiedatum: 09-12-2010). Over de geometrie van de openbare ruimte bestaat onduidelijkheid.*

Tolhuis 10e straat >

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 11e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 1101 t/m 1173 Nijmegen
Tolhuis 1102 t/m 1128 Nijmegen

Tolhuis 12e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 1201 t/m 1291 Nijmegen
Tolhuis 1202 t/m 1290 Nijmegen

Tolhuis 13e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 1301 t/m 1327 Nijmegen
Tolhuis 1302 t/m 1350 Nijmegen

Tolhuis 14e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 1401 t/m 1447 Nijmegen
Tolhuis 1402 t/m 1496 Nijmegen

Tolhuis 15e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 1501 t/m 1557 Nijmegen
Tolhuis 1502 t/m 1590 Nijmegen

Tolhuis 16e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 1602 t/m 1632 Nijmegen

Tolhuis 20e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 2002 t/m 2080 Nijmegen

Tolhuis 21e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 2101 t/m 2131 Nijmegen
Tolhuis 2102 t/m 2136 Nijmegen

Tolhuis 22e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 2202 t/m 2238 Nijmegen
Tolhuis 2239 Nijmegen

Tolhuis 23e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 2301 t/m 2303 Nijmegen
Tolhuis 2302 t/m 2318 Nijmegen

Tolhuis 24e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 2401 t/m 2421 Nijmegen
Tolhuis 2402 t/m 2430 Nijmegen

Tolhuis 25e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 2501 t/m 2515 Nijmegen
Tolhuis 2502 t/m 2542 Nijmegen

Tolhuis 26e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 2602 t/m 2616 Nijmegen

Tolhuis 27e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 2701 t/m 2793 Nijmegen
Tolhuis 2702 t/m 2784 Nijmegen
Tolhuis 27000 t/m 27184 Nijmegen

De adressen (begin geldigheid: 15-10-2020) hebben betrekking op de nieuwbouw op het voormalige HAN-terrein en omgeving. De nummeraanduidingen zijn gerelateerd aan openbare ruimte ID 0268300000000290.

De nummeraanduidingen 2700 en 2700 A 1 t/m 2700 A 42 (begin geldigheid 15-10-2020) zijn op 22 juni 2021 gewijzigd in de 5-cijferige huisnummers 27000 t/m 27184). De adressen met de nummeraanduidingen 2785 t/m 2793 en 27000 t/m 27184 (was: 2700 en 2700 A 1 t/m 2700 A 42) liggen in openbare ruimte ID 0268300000000225 (Grand Canal).

Tolhuis 28e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 2801 t/m 2817 Nijmegen
Tolhuis 2802 t/m 2832 Nijmegen

De adressen (begin geldigheid: 15-10-2020) hebben betrekking op de nieuwbouw op het voormalige HAN-terrein en omgeving. De nummeraanduidingen zijn gerelateerd aan openbare ruimte ID 0268300000000290.

De adressen met de nummeraanduidingen 2802, 2804 en 2806 liggen in openbare ruimte ID 0268300000000225 (Grand Canal).

Tolhuis 30e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 3002 t/m 3040 Nijmegen

Tolhuis 31e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 3101 t/m 3137 Nijmegen
Tolhuis 3102 t/m 3148 Nijmegen

Tolhuis 32e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 3201 t/m 3235 Nijmegen
Tolhuis 3202 t/m 3256 Nijmegen

Tolhuis 33e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 3301 t/m 3353 Nijmegen
Tolhuis 3302 t/m 3362 Nijmegen

Tolhuis 34e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 3401 t/m 3415 Nijmegen
Tolhuis 3402 t/m 3456 Nijmegen

Tolhuis 35e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 3501 t/m 3559 Nijmegen
Tolhuis 3502 t/m 3560 Nijmegen

Tolhuis 40e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 4001 t/m 4051 Nijmegen
Tolhuis 4002 t/m 4068 Nijmegen

Tolhuis 41e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 4102 t/m 4114 Nijmegen

Tolhuis 42e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 4201 t/m 4275 Nijmegen
Tolhuis 4202 t/m 4276 Nijmegen

Tolhuis 43e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 4301 t/m 4376 Nijmegen
Tolhuis 4302 t/m 4378 Nijmegen

Tolhuis 44e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 4401 t/m 4453 Nijmegen
Tolhuis 4402 t/m 4450 Nijmegen

Tolhuis 50e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 51e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 5102 Nijmegen

Tolhuis 52e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 5201 t/m 5287 Nijmegen
Tolhuis 5202 t/m 5244 Nijmegen

Tolhuis 60e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 6002 t/m 6042 Nijmegen

Tolhuis 61e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 6101 Nijmegen
Tolhuis 6102 t/m 6154 Nijmegen

Tolhuis 62e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 6202 t/m 6250 Nijmegen

Tolhuis 63e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 6301 t/m 6371 Nijmegen
Tolhuis 6302 t/m 6354 Nijmegen

Tolhuis 64e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 6401 t/m 6441 Nijmegen
Tolhuis 6402 t/m 6442 Nijmegen

Tolhuis 65e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 6501 t/m 6561 Nijmegen
Tolhuis 6502 t/m 6552 Nijmegen

Tolhuis 66e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 6601 t/m 6691 Nijmegen
Tolhuis 6602 t/m 6692 Nijmegen

Tolhuis 67e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 6701 t/m 6781 Nijmegen
Tolhuis 6702 t/m 6782 Nijmegen

Tolhuis 70e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 7001 t/m 7089 Nijmegen
Tolhuis 7002 Nijmegen

Tolhuis 71e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 7101 t/m 7117 Nijmegen

Tolhuis 72e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 7201 t/m 7229 Nijmegen
Tolhuis 7202 t/m 7230 Nijmegen

Tolhuis 73e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 7302 t/m 7326 Nijmegen
Tolhuis 7303 t/m 7335 Nijmegen

Tolhuis 74e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 7401 t/m 7443 Nijmegen
Tolhuis 7402 t/m 7436 Nijmegen

Tolhuis 75e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 7501 t/m 7597 Nijmegen
Tolhuis 7502 t/m 7510 Nijmegen

Tolhuis 76e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 7601 t/m 7627 Nijmegen
Tolhuis 7602 t/m 7632 Nijmegen

Tolhuis 77e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 7701 t/m 7719 Nijmegen
Tolhuis 7702 t/m 7724 Nijmegen

Tolhuis 78e straat

wijk 31 Tolhuis

Tolhuis 7801 t/m 7895 Nijmegen
Tolhuis 7802 t/m 7820 Nijmegen

Tolhuisweg

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C en E (1822): De Nonnen Straat
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar den Teersdijk
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Tolhuisweg
Raadsbesluit d.d. 12 oktober 1972: onttrekking (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 22 augustus 1974: onttrekking
Raadsbesluit d.d. 18 december 1975: intrekking

"Het na den aanleg van het Maas Waalkanaal afgesneden Zuidelijk gedeelte van de Dorpsstraat Neerbosch, tusschen den spoordijk en den Teersdijk is genoemd naar het vroeger tolhuis aan den Teersdijk, hoek Graafscheweg.
Ingevolge het R. van 3 Augustus 1932 is een deel van den weg aan het Rijk verkocht voor de verbetering van den rijksweg van Nijmegen naar Grave." (Teunissen 1933)

"Bij R. van 9 juli 1924 werd deze weg genoemd naar het aan de Teersdijk gelegen voormalige tolhuis." (Hendriks 1987)

In werkelijkheid bestond de Tolhuisweg in 1975 al niet meer. De gemeenteraad besloot in 1972 en 1974 de weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. Deze besluiten werden op 8 januari 1975 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.

Tollensstraat

openbare ruimte ID 0268300000000660

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Beltweg
raadsvoorstel d.d. 7 november 1922: Tollensstraat
Raadsbesluit d.d. 15 november 1922: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 22 november 1922: Tollensstraat
Raadsbesluit d.d. 29 november 1922: Tollensstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Thijmstraat (gedeelte)
ptt post 1978: tollensstr
Raadsbesluit d.d. 29 januari 2014: Tollensstraat (gedeelte)

Henricus Franciscus Caroluszoon Tollens (Hendrik Tollens Cz.) (Rotterdam 24 september 1780 – Rijswijk 21 oktober 1856), dichter; zie www.biografischportaal.nl

"Hendrik Franciscus Tollens (...) was koopman doch beoefende tevens de letterkunde en werd de gevierde volksdichter van zijn tijd. In 1817 werd hij bekroond voor zijn nationaal lied 'Wien Neerlands bloed', waarvoor J. Wilms de melodie schreef.
Bij het R. van 5 Maart 1904 was deze straat, die naar en langs de in 1923 opgeheven gemeentelijke vuilnisbelt liep, Beltweg genoemd. Op 14 Januari 1924 besloten B. en W. het eerste deel van deze straat (tussen den Graafscheweg en den Willemsweg) bij de Tollensstraat te voegen. Dit straatdeel werd tot 14 Januari 1924 gerekend te behooren tot den Willemsweg. Op 9 Juli 1924 heeft de Gemeenteraad dit besluit van B. en W. bekrachtigd; de Gemeenteraad voegde bij laatstgenoemd besluit tevens het gedeelte van de Tollensstraat tusschen de St. Annastraat en het punt, waar de Tollensstraat in Noordelijke richting ombuigt, bij de Thijmstraat." (Teunissen 1933)

"Hendrikus F.C. Tollens (1780-1856), Nederlands dichter, van beroep koopman in verfstoffen. Later in ruste op zijn landgoed te Rijswijk, wijdde hij zich geheel aan de dichtkunst, dichter van 'Wien Nederlands Bloed' en 'De Overwintering op Nova Zembla'. Rotterdam eerde Tollens met het plaatsen van een standbeeld." (Hendriks 1987)

Tollensstraat 233-235, 6531 AD  Nijmegen, lagen voor 1 november 2011 volgens het gemeentelijke Adressenoverzicht in de wijk Wolfskuil.

Het raadsbesluit d.d. 29 januari 2014 houdt verband met de nieuwbouw van vier woningen in het verlengde van de Schonckstraat (voor huisnummer 2) en heeft alleen betrekking op het gedeelte dat bij de Tollensstraat betrokken wordt.

Tolrechtstraat

openbare ruimte ID 0268300000001685

wijk 39 Staddijk

Raadsbesluit d.d. 1 februari 2012: Tolrechtstraat

Tolwachterstraat

openbare ruimte ID 0268300000001620

wijk 39 Staddijk

Raadsbesluit d.d. 1 december 2010: Tolwachterstraat

Tom Simpsonpad

openbare ruimte ID 0268300000000181

wijk 40 't Acker

Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Tom Simpsonpad

"Aan het fietspad, dat loopt van de IJpenbroekweg ter hoogte van de Nieuwstadweg in noordwestelijke richting tot de Meeuwse Acker 20e straat, de naam Tom Simpsonpad te geven met straatcode 24.120." (raadsvoorstel 224/1996, beslispunt 8)

Tom Simpson (Haswell 30 november 1937 – Mont Ventoux 13 juli 1967), Britse wielrenner, overleed tijdens de Ronde van Frankrijk bij de beklimming van de Mont Ventoux; doodsoorzaak: hitte en uitdroging, acute hartstilstand en/of een combinatie van stimulerende middelen, hitte en alcohol.

Toon Fredericksplein

openbare ruimte ID 0268300000001954

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023: Toon Fredericksplein

"Anton (Toon) Fredericks (1920-1943) studeerde eerst rechten en daarna psychologie. In de oorlog werd hij de leider van de naar hem genoemde verzetsgroep Fredericks, die vooral uit studenten bestond. Zij ver­spreidden illegale bladen, vervalsten pasjes, bonnen en stempels en waren betrokken bij sabotageacties. Wegens deelname aan het oproepen tot de april-meistaking in 1943 werd Anton gearresteerd op 30 april 1943. Op 2 mei 1943 werd hij ter dood veroordeeld en de dag daarna gefusilleerd in de bossen bij Hengelo, Overijssel." (collegebesluit d.d. 23 mei 2023)

Toonladder

openbare ruimte ID 0268300000000132

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 19 februari 1992: Toonladder

toonladder, op- of aflopende reeks van tonen in een vaste volgorde (muziekterm)

zijstraat Fanfarestraat tot aan de kerk van de parochie De Goede Herder

Tooropstraat

openbare ruimte ID 0268300000000661

wijken 04 Altrade, 06 Hengstdal

kadastrale gemeente Hatert, Sectie A (1822): De Daalsche Weg
Wegenlegger 1859: Veldweg
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Fortweg
Nijmegen 1900: Fortweg
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Tooropstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Tooropstraat
ptt post 1978: tooropstr

Johannes Theodorus (Jan) Toorop (Poerworedjo, Java 20 december 1858 – 's-Gravenhage 3 maart 1928), schilder, tekenaar, graficus; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 128-129, www.biografischportaal.nl

"Jean Theodoor Toorop, geboren te Poerworedjo, 20 December 1858, woonde van 1909 tot 1916 te Nijmegen en is op 3 Maart 1928 te 's-Gravenhage overleden. Hij was een der voornaamste Nederlandsche schilders uit den laatsten tijd. (...)" (Teunissen 1933)

Jan Toorop is de vader van de schilderes Annie Caroline Pontifex (Charley) Toorop (1891-1955).*

"Vóór het R. van 9 September 1899 was de latere Fortweg een deel van den Daalscheweg. In de vergadering van den Gemeenteraad van 26 September 1923 werd voorgesteld den naam Fortweg te wijzigen, wijl die naam zou doen denken aan een achterbuurt en de aangrenzende eigendommen bij naamsverandering in waarde zouden stijgen. De Gemeenteraad nam dit voorstel aan en noemde op 31 October 1923 de straat Tooropstraat." (Teunissen 1933)

"Toorop (...) vervaardigde het prachtige Twaalf Apostelen raam (het zgn. Tooropraam) voor de St. Jozephkerk aan het Keizer Karelplein. Andere hoofdwerken zijn o.a.: Kruiswegstaties voor de kerk in Oosterbeek, fresco voor de Beurs te Amsterdam, Laatste Avondmaal Amsterdam." (Hendriks 1987)

verdwenen atelier
Op 26 november 1909 kreeg Toorop vergunning voor de bouw van een atelier aan de Barbarossastraat. Volgens het NAi* zou het voormalige atelier zich nog in de achtertuin van het pand Barbarossastraat 20 Nijmegen bevinden (laatste observatie: 1997). Jan Toorop woonde in de periode 1909-1916 op nummer 131. Het huisnummer is in 1934 en 1957 gewijzigd.

Toos Korvezeepad

openbare ruimte ID 0268300000001670: ingetrokken
openbare ruimte ID 0268300000001683

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 18 januari 2012: Toos Korvezeepad
verklaring d.d. 6 februari 2012: wijziging (status)

Prof. dr. Antonia Elisabeth Korvezee (Wijnaldum 8 maart 1899 – 's-Gravenhage 17 januari 1978), scheikundige; zie www.biografischportaal.nl

"Antonia Elisabeth (Toos) Korvezee (...) was scheikundige en de eerste vrouwelijke hoogleraar van de Technische Universiteit Delft. Korvezee was gespecialiseerd in radioactiviteit." (raadsvoorstel 6/2012)

In 1989 stelde de Technische Universiteit een jaarlijks uit te reiken emancipatieprijs in, genoemd naar Antonia Korvezee.

Het pad loopt van de Lise Meitnerstraat naar de Hatertseweg. De woningen zijn doorlopend genummerd. De straatnaamborden zonder onderschrift zijn begin 2015 alsnog vervangen door exemplaren met onderschrift. In de zomer van 2015 is het straatnaambord aan de kant van de Hatertseweg verplaatst naar de overzijde (noordwesten).

andere plaatsen

1984  Korvezeestraat Delft
1986  Antonia Korvezeepad Leiden
1988  Antonia Korvezeepad Spijkenisse
1995  Antonia Korvezeepark 's-Gravenhage
2001  Antonia Korvezeetuin Heerhugowaard
2012  Toos Korvezeehaghe Utrecht

Topaasstraat

openbare ruimte ID 0268300000000475

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Toermalijnstraat
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1961: Topaasstraat

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Bloedkoraalstraat
Raadsbesluit d.d. 9 februari 1966: Topaasstraat
ptt post 1978: topaasstr

topaas, hard mineraal dat als edelsteen wordt gebruikt

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Agaatstraat, Saffierstraat, Topaasstraat
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1961: Agaatstraat

In 1961 werd de naam van de niet-aangelegde Topaasstraat tussen Diamantstraat en Aquamarijnstraat (Opaalstraat) ingetrokken en werd de naam elders gebruikt. In 1966 werd de naam Bloedkoraalstraat ingetrokken en kreeg het gedeelte tussen Saffierstraat en Vossendijk de naam Topaasstraat.

Torenuilstraat

openbare ruimte ID 0268300000000066

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 11 januari 1984: Torenuilstraat
ptt post 1991: torenuilstr

torenuil, kerkuil (Tyto alba), vogel uit de uilenfamilie (Tytonidae)

Torenweg

openbare ruimte ID 0268300000000662

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 1 april 1916: Torenweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Torenweg
ptt post 1978: torenwg

"Deze weg is genoemd naar het waterreservoir op den Kwakkenberg. Hij droeg dezen naam reeds, toen hij ingevolge het R. van 29 Januari 1916 door de gemeente werd overgenomen." (Teunissen 1933)

Het gebouwtje op het 'Hoog Reservoir' (bouwjaar 1878) was geen watertoren. Het reservoir had een eigen toegangsweg vanaf de Berg en Dalseweg.

"Op kaarten uit die tijd staat dit gebouwtje aangeduid als 'watertoren'. (...) Ter Haar maakt melding van het 'zeer schoon vergezicht', dat men vanaf 'het plat van het torentje' kon genieten [Ter Haar 1902, p. 49 /RE], een voorloper dus van de latere uitzichttoren aan de overkant van de Kwakkenbergweg. Een eigenlijke watertoren heeft hier echter nooit gestaan, omdat die op die hoogte, ± 70 meter boven NAP niet nodig was." (Van Rijn 1990, p. 11)

uitzichttoren
In verband met de bouw van een uitzichttoren liet Joachimus van Houweninge een nieuwe brede weg over zijn grondgebied aanleggen. De naam Torenweg wordt voor het eerst (?) gebruikt in een advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 5 augustus 1906 met als kop 'OPENING van den Uitzichttoren'. Daaruit blijkt dat 'de Torenweg voor Wandelaars, van af halte Stoomtram Hengstdal tot den Toren (afstand 5 minuten)' is opengesteld.

Het is alleszins aannemelijk dat de weg niet genoemd is naar de watertoren, maar naar de uitzichttoren (bouwjaar 1906) die aan de zuidzijde van de Kwakkenbergweg tussen de Johannaweg en de Catharinaweg stond. Het zuidelijke deel van de Torenweg kreeg in 1916 ook de naam Korte Torenweg. De uitzichttoren is in 1957 afgebroken.

Torricellistraat

openbare ruimte ID 0268300000000663

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Torecellistraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Torrecellistraat
ptt post 1978: torricellistr

Evangelista Torricelli (Faenza 15 oktober 1608 – Florence 25 oktober 1647), Italiaanse wis- en natuurkundige

"Evangelista Torricelli (1608-1647), Italiaans wis- en natuurkundige, assistent van Galilei, die hij opvolgde als hof-wiskundige, van de groothertog van Toscane. In zijn befaamde 'proef van Torricelli' bepaalde hij de grootte van de atmosferische druk. Hij kreeg grote bekendheid o.a. vanwege zijn barometerproeven." (Hendriks 1987)

Tournooischeveld

TPN-West

De Ondernemersvereniging Noord-Oost Kanaalhaven (NOK) en West Kanaaldijk Sluis (WKS) zijn in 2008 samengevoegd tot de Bedrijvenvereniging Trade Port Nijmegen-West (TPN-West). In het Plan van aanpak Gebiedsvisie TPN-West staat:

"Ten westen van Nijmegen, aan weerszijde van het Maas-Waal kanaal ligt een industriegebied dat we in dit project 'Tradeport Nijmegen West' (TPN – West) zullen noemen." (besluit B&W d.d. 14 maart 2017, nummer 3.9)

Trade Port Nijmegen-West

Tradeport Nijmegen West

Traianusplein

Traianusstraat

openbare ruimte ID 0268300000000664

wijk 05 Hunnerberg

Besluit B&W d.d. 2 april 1946: Trajanusstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Trajanusstraat
Raadsbesluit d.d. 27 juni 1956: Traianusstraat

Marcus Ulpius Traianus (Trajanus) (53-117), Romeinse keizer (98-117)

De Traianusstraat is een zijstraat van de Ubbergseveldweg naar het oudste deel Kopseweg. De straat maakte deel uit van de Romeinse Veldherenbuurt (1946-1967).

"Wel komt het ons wenselijk voor om de schrijfwijze van die straatnaam (Trajanusstraat) in overeenstemming te brengen (dus Traianusstraat) met de voorgestelde, op de juiste wijze geschreven naam van de bedoelde keizer." (B&W, 5 juni 1956)

Tegelijk met de wijziging in 1956 van de naam Keizer Lodewijkplein in Keizer Traianusplein is de spelling van de straatnaam aangepast. In tegenstelling tot de straatnamen Claudius Civilisstraat en Drususstraat is de naam Traianusstraat op 8 november 1979 niet ingetrokken:

"Aangezien de Traianusstraat in feite nog bestaat, wordt in overweging gegeven die benaming voorlopig te handhaven." (VERGADERING van de Raad der gemeente NIJMEGEN op donderdag 8 november 1979; Raadssignaat p. 1238)

Trajanusplein

Trajanusstraat

Tramwei

"** Tramwei: oude veldnaam van een perceel grond, grenzend aan de Griftdijk ter hoogte van het industrieterrein." (toelichting op antwoordformulier, 18 juni 2009)

Tranendal

Transistorweg

openbare ruimte ID 0268300000001712

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 6 maart 2013: Transistorweg
Raadsbesluit d.d. 4 maart 2015: wijziging geometrie

"Voor de naamgeving (...) is aansluiting gezocht bij de voormalige halfgeleiderproductie van Philips op dit terrein." (raadsvoorstel 30/2013)

Een deel van de Halfgeleiderweg maakt is op 4 maart 2015 bij de Transistorweg gevoegd. De identificatie­code in de BAG is niet gewijzigd.

Transporteursweg

Transvaalstraat

openbare ruimte ID 0268300000000665

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 5 juli 1961: Transvaalstraat
ptt post 1978: transvaalstr

Transvaal, gebied in Zuid-Afrika ten noorden van de rivier de Vaal, Zuid-Afrikaansche Republiek (1852-1902), provincie van Zuid-Afrika (1910-1994). Transvaal is in 1994 opgedeeld in de provincies Gauteng, Noordwest, Limpopo en Mpumalanga.

trappen

a. bestaande namen: Geert van Woutrappen, Graodus fan Nimwegentrappen, Lieve Vrouwentrappen, Noorderkerktrappen, Valkhoftrappen, Veerpoorttrappen, Weeshuistrappen, Zuiderkerktrappen;
b. verdwenen namen: Bagijnetrap, Kerktrappen I, Kerktrappen II, Nonnentrap;
c. niet-bestaande naam: St. Nicolaastrappen

Treubpad

openbare ruimte ID 0268300000000666

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 8 april 1959: Treubpad
ptt post 1978: treubpad

Treubpad, pad bij Treubstraat

Treubstraat

openbare ruimte ID 0268300000000476

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 8 april 1959: Treubstraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: Treubstraat
ptt post 1978: treubstr

Mr. Marie Willem Frederik (Willem) Treub (Voorschoten 30 november 1858 – 's-Gravenhage 24 juli 1931), politicus, hoogleraar en staatsman, drie maal gehuwd en drie maal gescheiden; zie www.biografischportaal.nl

"Marie W.F. Treub (1858-1931), Nederlands staatsman, jurist en econoom. Hij was in 1913-1914 minister van Landbouw, in 1914-1916 en in 1917-1918 minister van Financiën. Treub bood op geniale wijze het hoofd aan de ten gevolge van de oorlog ontstane monetaire moeilijkheden.
Hij stichtte in 1917 de Economische Bond, waarvoor hij in 1918 weer in de Tweede Kamer zitting nam. Van 1921 tot 1923 was hij voorzitter van de Ondernemersraad van het voormalige Nederlands-Indië. Hij schreef o.a.: 'Het wijsgeerig-economisch stelsel van Karl Marx' (2 dln.), 'Oorlogstijd', 'Hoofdstukken uit de geschiedenis der Staatshuishoudkunde'." (Hendriks 1987)

Het is de vraag of B&W op 11 maart 1964 gemachtigd waren een besluit te nemen inzake de Treubstraat. Het raadsbesluit d.d. 2 september 1959 had geen betrekking op de Treubstraat en het Treubpad.

De adressen Treubstraat 126 t/m 190 Nijmegen liggen aan de kant van de Couwenbergstraat boven het winkelcentrum.

Triangelstraat

openbare ruimte ID 0268300000000667

wijk 24 Neerbosch-Oost

Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Triangelstraat
ptt post 1978: triangelstr

triangel, metalen driehoekig slagwerkinstrument

Triavium

pand ID 0268100000036641

wijk 31 Tolhuis

Triavium (bouwjaar 1996), van Rosenburgweg 2 Nijmegen, multifunctioneel congres- en ijsbaancomplex

Troelstrastraat

openbare ruimte ID 0268300000000668

wijk 16 Hatert

Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: Troelstrastraat
ptt post 1978: troelstrastr

Mr. Pieter Jelles Troelstra (Leeuwarden 20 april 1860 – 's-Gravenhage 12 mei 1930) staatsman en Fries dichter; zie www.biografischportaal.nl

"Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), Nederlands sociaal-democratisch staatsman, advocaat en bekend Fries dichter. Hij sloot zich in 1890 bij de Soc. Democratische Bond aan. Hij geraakte in conflict met F. Domela Nieuwenhuis en richtte met elf anderen in 1894 de S.D.A.P. op waarvan hij de leider werd. In 1897 werd hij lid van de Tweede Kamer. Van 1900 tot 1903 was hij hoofdredacteur van 'Het Volk'. Hij ageerde vooral voor algemeen kiesrecht.
Troelstra wilde in november 1918 het Nederlands proletariaat de regeermacht doen overnemen; maar zag echter weldra zijn vergissing in. Hij gaf in 1925 zijn Kamerzetel op. Hij was sterk gehecht aan de Friese taal en zeden. Als Fries dichter gaf hij o.a. de bundel 'Rispinge' uit, en schreef o.a. 'Gedenkschriften' (4 dln)." (Hendriks 1987)

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Troelstrastraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Troelstrastraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: intrekking

Volgens de oorspronkelijke plannen liepen de Troelstrastraat en de Groen van Prinstererstraat evenwijdig aan elkaar van de De Kempenaerstraat naar de Dr. de Kuyperstraat.

Besluit B&W d.d. 19 juli 1946
Besluit B&W d.d. 3 september 1948
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: intrekking (per 13 april 1957)

Van 1946 tot 1957 was Troelstrastraat een van de niet-aangelegde straten tussen Muntweg en Goffertweg. De geplande zijstraat aan het begin van de Goffertweg liep naar het Thorbeckeplein.

Trombonepad

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Trombonepad

trombone, koperen blaasinstrument, gewoonlijk met een schuif

Trom

Tromp

Trompetboomstraat

trompetboom (Catalpa), geslacht van bomen uit de trompetboomfamilie (Bignoniaceae)

Trompetpad

Trompetstraat

openbare ruimte ID 0268300000000669

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Trompetpad
Besluit B&W d.d. 20 april 1966: Trompetstraat
ptt post 1978: trompetstr

trompet, koperen blaasinstrument met ventielen

Trompettersgasje

"Vervallen naam (1625) van een niet nader aan te duiden gas bij de Korte Brouwerstraat of de Nonnenstraat." (Teunissen 1933)

Trompstraat

openbare ruimte ID 0268300000000670

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 27 maart 1909: Trompstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Trompstraat
ptt post 1978: trompstr

Maerten Harpertszoon Tromp (Den Briel 23 april 1598 – bij Scheveningen 10 augustus 1653), zeeheld; zie www.biografischportaal.nl

"Maarten Harpertszoon Tromp, geboren te Brielle, 23 april 1598, sneuvelde in den zeeslag bij Ter Heide op 10 Augustus 1653. (...) Vóór 27 Maart 1909 werd de Trompstraat genoemd Buskensstraat. (Zie het gemeenteverslag van 1909, blz. 63)." (Teunissen 1933)

Trompstraat 2 t/m 22 hadden voor 1899 een oneven huisnummer aan de Graafsche straat. In de periode 1899-1909 waren deze woningen genummerd aan de Groenesteeg en de De Ruyterstraat (nummers 221 t/m 221j).

"Maarten Harpertsz. Tromp (1597-1653), bijgenaamd 'Bestevaer', Nederlands vlootvoogd. Hij werd in 1637 luit. admiraal van Holland. Hij versloeg in 1639 de Spaanse vloot op de rede van Duins. Hij streed met afwisselend succes in de le Engelse oorlog (1652-1654). Hij sneuvelde in de zeeslag bij Terheyde. Hij was een buitengewoon tacticus, na de Ruyter de grootste zeeheld der Nederlanden." (Hendriks 1987)

Behalve het geboortejaar is ook de bijnaam bij Hendriks (1987) niet juist. 'Bestevaer' was de bijnaam van Michiel de Ruyter. Admiraal Cornelis Tromp (1629-1691)* was de tweede zoon van Maarten Harpertszoon.

Negen schepen werden naar Tromp genoemd: zes naar Maarten Harpertszoon en drie naar zowel Maarten Harpertszoon als ook zijn zoon Cornelis. In de Tweede Wereldoorlog werd Hr.Ms. Tromp ernstig beschadigd tijdens de gevechten in Straat Bandung en voor reparatie naar Sidney gebracht. Daarna deed deze kruiser hoofdzakelijk dienst in de Indische en Stille Oceaan. De huidige Zr.Ms. Tromp (2003) is een van de LC-fregatten (luchtverdedigings- en commandofregatten) uit De Zeven Provinciënklasse.

Op de plaats van de Trompstraat lag vroeger het Ruytersteegje. De Trompstraat begon voor 1987 naast de Ruyterstraat 211.

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Trompstraat
Raadsbesluit d.d. 18 november 1899: Schoolstraat

"Bij het R. van 9 September 1899 was de tegenwoordige Schoolstraat genoemd Trompstraat. Dit besluit verviel op 18 November 1899." (Teunissen 1933)

Troostbrug

Truus Gelsingstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001903

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Truus Gelsingstraat

Gertrudis Hendrina Jacoba Godefrida (Truus) Gelsing (Druten 29 februari 1920 – Nijmegen 21 maart 2007), Lentse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*

Truus Gelsing woonde bij haar ouders op het adres Griftdijk Zuid 83 Lent. Haar vader was met zijn gezin in augustus 1938 van Rheden naar Elst verhuisd. Zij is op 26 maart 2007 gecremeerd in het Crematorium Jonkerbos in Nijmegen.

Truus Mastpark

openbare ruimte ID 0268300000001733 (terrein)

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 23 oktober 2013: Truus Mastpark

Geertruida Johanna Mast (Nijmegen 10 oktober 1929 – Nijmegen 10 november 1944); zie www.oorlogsdodennijmegen.nl

"NIJMEGEN – Het nieuwe parkje dat eind 2013 op de plek van zwembad Oost aan de Nijmeegse Van Beethovenstraat komt, krijgt de naam Truus Mast Park [lees: Truus Mastpark /RE]. Het is een herinnering aan de dood van het 15-jarige meisje Truus Mast op 10 november 1944. Zij staat symbool voor de vele burgerslachtoffers die nog na de bevrijding van Nijmegen vielen." (De Gelderlander, 10 mei 2012)

Het krantenbericht liep vooruit op de formele besluitvorming. Op 9 mei 2012 stemde de gemeenteraad unaniem in met een motie (1e indiener: Leon Busschops, CDA) waarin het college onder meer wordt opgeroepen om:

"2. Een raadsvoorstel uit te werken – daarbij gehoord hebbend de werkgroep 'groene parel' – waarbij de gemeenteraad de voorkeur uitspreekt voor de naam 'Truus Mastpark' als officiële naamgeving voor dit park." (MOTIE: Laat de herinnering niet verwateren)

De naam is op 23 oktober 2013 conform raadsvoorstel 136/2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

"De juiste naambordjes hangen er nog niet, maar dat is een kwestie van tijd, laat een gemeentewoordvoerder desgevraagd weten." (De Gelderlander, 6 augustus 2014)

Het Truus Mastpark is op 23 augustus 2014 feestelijk geopend door wethouder Harriët Tiemens. De twee straatnaamborden zijn volgens de orderbevestiging besteld op 11 september 2014 (geplande leverweek: 36) en op 10 november 2014 opgehangen voor de onthulling van een van de borden door locoburgemeester Renske Helmer-Englebert op de 70e sterfdag van Truus Mast.

Trystengesken

Tubapad

Tubastraat

openbare ruimte ID 0268300000000477

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Tubapad
Besluit B&W d.d. 20 april 1966: Tubastraat
ptt post 1978: tubastr

tuba, koperen blaasinstrument met zware toon

Tubaplein

wijk 24 Neerbosch-Oost

Een deel van de Tubastraat ter hoogte van de huisnummers 2 t/m 16 wordt ook wel Tubaplein genoemd.

Tuigbeslagstraat

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Tuigbeslagstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 2002: Dupondiusstraat

tuigbeslag, bronzen Romeins sierstuk van paardentuig, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

De gemeenteraad besloot op 13 maart 2002 alle bezwaarschriften van toekomstige bewoners van de Tuigbeslagstraat gegrond te verklaren en de straatnaam te vervangen.

"De commissie [Commissie voor bezwaarschriften /RE] heeft begrip voor de aangevoerde bezwaren tegen de naam 'Tuigbeslagstraat', speciaal wat betreft de ongunstige associaties die zij kan opwekken.
Nu een alternatief gevonden kon worden dat in alle opzichten acceptabel lijkt, acht de commissie het bestuurlijk juister om het raadsbesluit op dit punt te wijzigen.
De commissie neemt dan ook het voorstel over om de naam 'Tuigbeslagstraat' te vervangen door 'Dupondiusstraat'." (raadsvoorstel 44/2002)

Tuinderijstraat

Tuinstraat

openbare ruimte ID 0268300000000671

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 19 maart 1951: Tuinstraat
ptt post 1978: tuinstr

tuin, omheind stuk grond met siergewassen of groenten

Tuinstraat (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Tuinstraat
ptt post 1978: tuinstr
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Tuinstraat
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Lentse Tuinstraat (per 1 januari 2010)
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: geformaliseerd (Tuinstraat)

De naam Tuinstraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Lentse Tuinstraat.

Tulpenboomstraat

tulpenboom (Liriodendron tulipifera), boom uit de tulpenboomfamilie (Magnoliaceae)

Tulpstraat

openbare ruimte ID 0268300000000672

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 12 mei 1920: Tulpstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Tulpstraat
ptt post 1978: tulpstr

tulp (Tulipa), geslacht van bloemen uit de leliefamilie (Liliaceae) die groeien uit een bloembol

Tunnelweg

openbare ruimte ID 0268300000000673

wijken 01 Stadscentrum, 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 15 juni 1966: Tunnelweg

"Bij het gereed komen van de tunnel onder het station, kreeg de weg die het centrum, via deze tunnel, met het westelijk gedeelte van Nijmegen verbindt bij R. van 15 juni 1966 de naam Tunnelweg." (Hendriks 1987)

Volgens de tekening bij het raadsbesluit d.d. 15 juni 1966 begint de Spoorstraat bij de Nassausingel (Quackplein) en de Tunnelweg bij de splitsing van de Spoorstraat in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het laatste deel van de weg ligt in de wijk Biezen.

Turennesingel (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000515

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Turennesingel
Besluit B&W d.d. 14 december 1999: inwerkingtreding (per 1 juli 2000)
Besluit B&W d.d. 21 augustus 2001: inwerkingtreding (per 21 augustus 2001)
Besluit B&W d.d. 26 mei 2015: vaststelling geometrie (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 20 juni 2015: n.v.t.
verklaring d.d. 6 juli 2015: ambshalve correctie

Henri de la Tour d'Auvergne (Turenne) (Sedan 11 september 1611 – Sasbach 27 juli 1675), burggraaf van Turenne, maarschalk, Franse legeraanvoerder, versloeg de Spanjaarden bij Duinkerken (1658) en belegerde met succes Fort Knodsenburg en Nijmegen (1672); zie www.biografischportaal.nl.

Turenne was de tweede zoon van Henri de La Tour d'Auvergne (Hendrik van Bouillon) (Joze-en-Auvergne 28 september 1555 – Sedan 25 maart 1623), hertog van Bouillon, en Elisabeth van Nassau (Middelburg 26 april 1577 – Sedan 3 september 1642), een dochter van Willem van Oranje en zijn derde echtgenote Charlotte de Bourbon.

Op 15 december 1999 besloot de gemeenteraad aan de straat, die van de meest oostelijk gelegen rotonde in de Vrouwe Udasingel in zuidelijke - en vervolgens in zuidwestelijke richting loopt tot de Parmasingel, de naam Turennesingel te geven en zowel de ingangsdatum als de exacte contouren te zijner tijd door B&W nader te laten bepalen (raadsvoorstel 220/1999).

B&W hebben op 14 december 1999 (vooruitlopend op het raadsbesluit) en op 21 augustus 2001 de ingangsdatum en contouren van respectievelijk het eerste en tweede gedeelte van de Turennesingel vastgesteld. In de plannen voor de aanleg van de Dorpensingel Oost (raadsvoorstel 86/2011) (Dorpensingel) had het laatste gedeelte van de Turennesingel de naam Parmasingel. Dit gedeelte wordt ook wel Verlengde Turennesingel genoemd.

De geometrie van het derde gedeelte is op 26 mei 2015 door het college vastgesteld. Op de tekening met nummer 481791 (gewijzigd: 12-05-2015) staat alleen het gedeelte tussen Steltsestraat en Prins Mauritssingel. De Pastoor van Laakstraat wordt in het collegebesluit niet genoemd. In de BAG is het verkeerde besluit (raadsbesluit d.d. 20 juni 2015) als brondocument ingeschreven. De fout is op 6 juli 2015 gecorrigeerd.

Turkooispad

openbare ruimte ID 0268300000000674

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Turkooisstraat
Raadsbesluit d.d. 9 februari 1966: Turkooispad
Raadsbesluit d.d. 19 december 1974: Turkooispad

pad bij Turkooisstraat

Turkooisstraat

openbare ruimte ID 0268300000000675

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 1 februari 1961: Opaalstraat
Raadsbesluit d.d. 9 februari 1966: Turkooisstraat
ptt post 1978: turkooisstr

turkoois, lichtblauw tot licht blauwgroen mineraal dat als edelsteen wordt gebruikt; gevormd door omzetting van primaire koperertsen

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Turkooisstraat
Raadsbesluit d.d. 9 februari 1966: Turkooispad

In 1966 kreeg de niet-aangelegde Turkooisstraat de naam Turkooispad en het laatste deel van de Opaalstraat de naam Turkooisstraat.

Turmacplantsoen

wijk 02 Bottendaal

pleintje voor het gebouw van Diemerbroeckstraat 227-273, dat in 2017 is ingericht als plantsoen

Turmac
In het voormalige graanpakhuis (bouwjaar 1911) van de N.V. De Graan- & Zaadhandel v/h firma G. Muskens, van Diemerbroeckstraat 21-25, was vanaf circa 1925 in gebruik bij de Turkish Macedonian Tobacco Company. Op 4 oktober 1982 is vergunning verleend voor de verbouw van bedrijfspand tot 24 H.A.T.-woningen.

Het plantsoen is op 26 mei 2018 geopend door wethouder Bert Velthuis.

Tussenweg

openbare ruimte ID 0268300000000676

wijk 23 Heseveld

Adresboek 1938: Tusschenweg
Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 2 december 1953: Tussenweg
ptt post 1978: tussenwg

De panden met de huisnummers 1 t/m 11 (oneven) zijn gebouwd in de periode 1938-1939. De niet-vastgestelde naam Tusschenweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Tussenweg.*

"Bij R. van 2 december 1953 kreeg de weg tussen de Paddepoelseweg en de Ds. Creutzbergweg, de naam Tussenweg." (Hendriks 1987)

Twaalf Apostelenweg

openbare ruimte ID 0268300000000677

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 1 april 1916: Twaalf Apostelenweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Twaalf Apostelenweg
ptt post 1978: twaalf apostel wg

"Deze weg, die ingevolge het R. van 29 Januari 1916 door de gemeente is overgenomen, was toen reeds onder den naam Apostelenweg bekend." (Teunissen 1933)

"In de Middeleeuwen bezat het Keulse Apostelenstift, als eigenaar van de parochiekerk van Nijmegen, tienden binnen het kerspel; de naam Apostelenweg, na 1916 Twaalf Apostelenweg, verwijst waarschijnlijk daarnaar." (Van Rijn 1990, p. 1)

Tweede Dikke Boom

"Stond aan de hoek Dorpsstraat - Dr. Blécourtstraat." (Teunissen 1933)

Tweede Knootlaan

Tweede Oude Heselaan

openbare ruimte ID 0268300000000678

wijken 21 Wolfskuil, 22 Hees

Adresboek 1892: Hees oude heessche laan
Nijmegen 1900: Heesche laan, Heessche laan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Heesschelaan
Raadsbesluit d.d. 15 juni 1966: Tweede Oude Heselaan
ptt post 1978: oude heseln, 2e

Tweede van Hezewijkstraat

Adresboek 1905: 2e v hezewijkstraat
Teunissen 1933: Tweede van Hezewijkstraat
Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: Azaleastraat

"Gerardus Wilhelmus van Hezewijk, geboren te Heumen, 27 October 1850, bouwde de eerste woningen aan deze straat. Zie Derde van Hezewijkstraat, Palmstraat en het R.V. van 23 maart 1921." (Teunissen 1933)

huisnummering
De eerste woningen (bouwjaar 1898) waren genummerd aan de Graafseweg. Na de hernummering als gevolg van het intrekken van de naam Graafsestraat zijn de adressen in 1905* als volgt gewijzigd:

- Graafsche weg 32a t/m 32j : z.g. 2e van Hezewijkstraat 1 t/m 19

Tweede Volksbelang

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Volksbelang II
Nijmegen 1900: Volksbelang II
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Volksbelang I-II-III
Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: handhaving
Besluit B&W d.d. 27 maart 1936: Tweede Volksbelang
Besluit B&W d.d. 15 december 1936: handhaving
Besluit Burgemeester d.d. 21 juli 1943: Blanjestraat
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Tweede Volksbelang
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: van Lyndenstraat

Tweede Waalbrug

Tweede Walstraat

openbare ruimte ID 0268300000000679

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 23 april 1881: Tweede Walstraat
Adresboek 1892: 2e walstr, b/d isr begraafplaats
Nijmegen 1900: Walstraat (2e), Tweede Walstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Tweede Walstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: handhaving
ptt post 1978: walstr, 2e

"De straat volgt den loop der oude, in 1467 aangelegde, stadswallen.
P. 1839: Achter den Wal" (Teunissen 1933)

Tweede Wereldoorlog

Het aantal openbare ruimten in de gemeente Nijmegen dat herinnert aan de Tweede Wereldoorlog was aanvankelijk beperkt. Vier van de vijf straten in de Verzetstrijderssbuurt in de woonplaats Nijmegen dateren uit 1986. De meeste namen liggen in de woonplaatsplaats Lent. Joodse slachtoffers zijn bij de naamgeving onderbelicht.

periode 1945-2020
1950  Titus Brandsmastraat
1951  Plein 1944
1953  Professor Hoogveldstraat
1953  Professor Regoutstraat
1976  Cavaljéweg
1986  Albert Marcussestraat
1986  Bart Hendriksstraat
1986  Herman Oolbekkinkstraat
1986  Wim Beermanstraat
1990  General James Gavinweg
1993  Irene Brigade viaduct
1994  Grenadier Guardsviaduct
1995  Kitty de Wijzeplaats
2005  Sergeant Robinsonviaduct
2005  Cees de Jongstraat
2009  De Oversteek (bis)
2010  Dr. Hessel Groeneveldstraat
2013  Truus Mastpark
2013  20 septemberplein
2016  82e Airborne Divisieviaduct
2016  Generaal James Gavinsingel (bis)
2019  Piper Cubpad
2019  Zuster Hélènepad
  Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021
2021  Albert van Hedelgaard
2021  Annie van Velzenhof
2021  Brendel-Jansenstraat
2021  Dick Boerrigterplein
2021  Ferdinand Biesselshof
2021  Geert Niemeijerhof
2021  Jacques de Weertstraat
2021  Jan Hogerlandstraat
2021  Jeannette Geldensstraat
2021  Jozef Rodriguezplein
2021  Jozef van Hövellpark
2021  Kees van Sambeekstraat
2021  Moormannstraat
2021  Nel Petersstraat
2021  Oranje Marieplein
2021  Peter Willstraat
2021  Poelen-Hendrikspad
2021  Riet van Alebeekstraat
2021  Spijkstra-Bruijnhof
2021  Theo Dobbestraat
2021  Tine Vastbinderhof
2021  Truus Gelsingstraat
2021  Victor Beermannhof
  Raadsbesluit d.d. 30 november 2022
2022  Fritz Polakpad
2022  Ida Groenewoutpad
 
Raadsbesluit d.d. 21 december 2022
2022  St. Titussingel (bis)
 
Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023
2023  Claar Herckenrathstraat
2023  Jo Heinsiushof
2023  Marius van Beekplein
2023  Toby Scholtehof
2023  Toon Fredericksplein

Op 2 maart 2016 deed wethouder Ben van Hees een toezegging over een lijst van zogenaamde 'bevrijders'. In de daaropvolgende brief d.d. 12 april 2016 staan de volgende namen:

Maarschalk Montgomery (1887-1976);
Kapitein Bestebreurtje (1916-1983);
Lord Carrington (1919-2018).

De brief van B&W is door de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen (raadsbesluit d.d. 11 mei 2016).

Lent
Op 25 september 2019 heeft de gemeenteraad voor de straatnaamgeving in de buurt Hof van Holland in de woonplaats Lent het thema 'verzet' vastgesteld (initiatiefvoorstel 'Haal het Nijmeegse verzet bovengronds'). De eerste 23 voorgestelde namen zijn op 31 maart 2021 vastgesteld. De volgende vijf namen volgen op 12 juli 2023.

Tybersgas

Tyrstraet

U...

StatCounter