Laan van de Weesinrichting

"Voor den aanleg van het Maas-Waalkanaal was deze laan de rechtstreeksche verbindingsweg tusschen de Dorpsstraat Neerbosch en de Weesinrichting." (Teunissen 1933)

Deze laan begon tegenover de Laan van Engelen en was ruim een kilometer lang. Het gat in de huisnummering van de Dorpsstraat tussen de nummers 116 en 282 is hiervan een overblijfsel. Het door de aanleg van het Maas-Waalkanaal afgesneden westelijk gedeelte werd later D.C. Lankhoornlaan of Het Laantje genoemd.

Laan van Engelen

"Deze laan op het voormalig landgoed 'Leuvenhof' te Neerbosch is genoemd naar den vroegeren eigenaar van het landgoed: Engelen van Pijlsweert. De laan verbond vóór den aanleg van het Maas-Waalkanaal de Dorpsstraat te Neerbosch met den Graafscheweg, thans St. Teunismolenweg. Zie Graafscheweg." (Teunissen 1933)

De Laan van Engelen begon schuin tegenover de Laan van de Weesinrichting en liep evenwijdig aan de Symfoniestraat. Uit het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C: den Heikant, blijkt dat het om perceel nr. 63 en 81 met opgaand geboomte gaat. Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was dijkgraaf Willem Engelen de eigenaar van deze percelen.

Mr. Willem Engelen (Arnhem 13 april 1754 – Nijmegen 2 februari 1837), vanaf 1784 heer van Pijlsweert, vanaf 1816 jonkheer; zie www.biografischportaal.nl

Hij trouwde op 25 juni 1782 in Utrecht met Laurentia Clara Elizabeth van Dam (1760-1832), vrouwe van Pijlsweert.

Laan van Leuvenhof

Laan van Oost-Indië

openbare ruimte ID 0268300000001795

wijken 20 Biezen, 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Waalbandijk
Raadsbesluit d.d. 9 september 1976: Waalbandijk
raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 (161/2014): Laan van Oost-Indië
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2015: intrekking voorstel (akkoord)
raadsvoorstel d.d. 22 februari 2015 (40/2015): Laan van Oost-Indië
Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Laan van Oost-Indië
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: wijziging geometrie

"Laan van Oost-Indië is een verwijzing naar de oude naam van het gebied tussen de vesting Nijmegen en Fort Krayenhoff. Ten zuidoosten van Fort Krayenhoff lag het fort Oost-Indiën en aan de Weurtseweg staat nog een pand dat lange tijd de naam Oost-Indië(n) droeg." (raadsvoorstel 161/2014)

Vooruitlopend op de vastelling van de gewijzigde geometrie van de openbare ruimte (raadsbesluit d.d. 14 juli 2021) zijn aan 45 appartementen van het project Dijkkwartier (Havenkade) de adressen Laan van Oost-Indië 4 t/m 92 Nijmegen toegekend (begin geldigheid: 29-10-2020). Aan het begin liggen de huisnummers 194-208, 248-262, 302-316 en 356-370 (32 adressen) die deel uitmaken van de Nina Simonestraat.

Laan van Scheut

openbare ruimte ID 0268300000000053

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 15 juni 1982: Laan van Scheut
ptt post 1991: ln v scheut

"Deze naam is ontleend aan de missionarissen van Scheut die onderdak vonden in het markante gebouw met pagode aan de Verl. Groenstraat [Verlengde Groenestraat /RE]. Deze missiecongregatie, die vooral in China actief was, werd in 1862 in het Belgische plaatsje Scheut (bij Anderlecht) gesticht. Bisschop Hamer was een van de bekendste missionarissen van deze congregatie (...)." (Hendriks 1987)

Scheutveld
De Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Congregatio Immaculati Cordis Mariae) werd in 1862 gesticht door pater Theophiel Verbist (1823-1868). Het eerste huis van de congregatie lag in de wijk Scheutveld in Anderlecht.

Laarsedam

wijk 22 Hees

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A (1822): De Laarsche Dam
Wegenlegger 1859: Veldweg (De Laarsche dam)
Adresboek 1892: Hees laarssendam, Hees Laarschendam
Teunissen 1933: Laarschedam
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1980: z.g. Laarsedam (verwijdering)
Falk 23e editie (2004): Laarsedam

Op de Woningkaarten 1920-1946 staat de naam Laarschendam (met n). De niet-vastgestelde naam Laarschedam is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Laarsedam.*

"Veldweg (De Laarsche dam) : Loopende van de Breedestraat naar en tot den bouwhof de Laar" (Legger B 1859, nr. 10)

"De weg is genoemd naar twee boerenhuizen, de Nieuwe Laar en de Oude Laar." (Teunissen 1933)

"Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen heeft in zijn vergadering van 7 oktober 1980 bepaald dat de 'zogenaamde Laarsedam' uit de stratenlijst van Nijmegen wordt verwijderd." (B&W, 7 oktober 1980)

vrijwel geheel verdwenen zijstraat van de Bredestraat tussen de huisnummers 160 en 162

Laauwick

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Laauwick
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Lentseveld

In de periode 1999-2008 was Laauwick (met c) de naam van een afzonderlijk buurt die grensde aan de Laauwikstraat (zonder c). Op 4 juni 2008 is de buurt Laauwick samengevoegd met Lentseveld en heeft een andere buurt ten noorden hiervan de naam Laauwik gekregen.

"De geschiedenis van het Laauwick begint in 1196. In dat jaar schonk de Nijmeegse burggraaf Alard de landgoederen het Laauwick en het Visveld in Lent aan de orde van St. Jan van Jeruzalem in Nijmegen. (...) Na de Reformatie gingen de landgoederen over aan de stad Nijmegen. In 1841 [lees: 1837 /RE] verkocht de stad het Laauwick aan Jacoba Huisman, die de boerderij met 60 ha. voor haar schoonzoon aankocht.

Het is eigenlijk onbekend wanneer en hoe de naam Laauwick ontstaan is.
Martien Schenkels heeft er onderzoek naar gedaan zoals blijkt uit zijn periodiek historisch cahier nummer 4. De namen Laauwik, Lawick en Lavic komen in diverse stukken voor. J.S. v.d. Hof herleidt de naam naar de H. Laurentius, de vermoedelijke patroonheilige van het Laauwke. Het blijven veronderstellingen.

De laatste eigenaar, jonkheer Louis Christiaan van den Brandelen [lees: van den Brandeler] te Velp bracht 't Louwke, zoals het in Lent werd genoemd, in 1920 in verschillende kavels op de veiling." (Jansen 2003)

De veiling vond plaats op 30 april en 14 mei 1919 in Hôtel Lent te Lent. Generaal-majoor jonkheer Louis Christiaan van den Brandeler (Haarlem 24 juni 1855 – Breda 23 februari 1911), gouverneur der Koninklijke Militaire Academie in Breda, was al eerder overleden. Een jaar na de dood van zijn echtgenote Christiana Petronella Greve (Haarlem 30 juni 1859 Baarn 24 maart 1918) werd Het Laauwik geveild. Zij was een achter­kleindochter van Jacoba Huijsman († 1855) en had het landgoed geërfd van haar tante Maria Sibilla van Kuijk († 1905), een jongere zuster van haar moeder.

Laauwickstraat

Laauwik (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001551 (administratief gebied)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Visveld
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Laauwik

Laauwik, buurt in de wijk Lent met de volgende openbare ruimten:
a. Edith Piafstraat, Frankrijkstraat, Maurice Chevalierstraat, Notenlaantje (gedeelte), Serge Gainsbourgstraat, Thermionpark, Yves Montandstraat;
b. tussen Frankrijkstraat en Groot-Brittanniëstraat (Eiland van Laauwik): Barbarastraat, Dalidastraat, Gilbert Bécaudstraat, Georges Brassensstraat, Notenlaantje (gedeelte);
c. grensstraten (gedeelte): Groot-Brittanniëstraat, Prins Mauritssingel, Vrouwe Udasingel;
c. verdwenen namen: Pastoor van Laakstraat (gedeelte), Visveldsestraat (gedeelte)

In de periode 1999-2008 maakte Laauwik deel uit van Visveld. Op 19 november 2008 heeft de gemeenteraad voor een van de buurten in Nijmegen-Noord het thema Frankrijk vastgesteld, met subthema Franse chansonniers en chansonnières.

Laauwik Noord

Laauwik Zuid

Laauwikpad (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001756

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 17 september 2014: Laauwikpad

fietspad tussen Laauwikstraat en Griftpad

Het Laauwikpad verbindt het stationsgebied in Lent via een fiets- en voetgangers onder de Prins Mauritssingel met de Laauwikstraat. De fiets- en voetgangerstunnel is in 2015 aangelegd ter vervanging van de Lentse Brug. De naamloze tunnel is op 12 juni 2015 in gebruik genomen en op 16 juli 2015 officieel geopend door wethouder Harriët Tiemens.

Laauwikstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000417

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

kadastrale gemeente Lent, Sectie A en B (1819): De Modderstraat
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Laauwikstraat
Cito no. 43 (ca. 1966): LAAUWICKSTRAAT
ptt post 1978: laauwikstr
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Laauwikstraat
Raadsbesluit d.d. 30 januari 2013: Hertog Eduardplein (gedeelte)

"In 1919 werd de Modderstraat veranderd in Laauwikstraat." (Jansen 2003)

Formeel werd de naam De Modderstraat pas in 1935 bij de vaststelling van de namen der straten in de gemeente Elst gewijzigd in De Laauwikstraat. In de periode 1954-2013 liep de Laauwikstraat via de Lentse Lus door tot de Griftdijk Zuid.

Lage Markt

openbare ruimte ID 0268300000001296

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Isaac van Geelkercken 1639: Legemart
Blaeu 1649: Lege Merckt
Nicolaes van Geelkercken 1653: Lege Merckt
Feltman 1669: Lege Merckt
Kiers 1751¹: Leege Marckt
Van Suchtelen 1779: Lage Markt
Nijmegen 1812: Lage Markt
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Lage Markt
Wegenlegger 1858: Lagemarkt
Wegenlegger 1859: Lagemarkt
Adresboek 1892: lagemarkt
Nijmegen 1900: Markt (Lage)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lage Markt
Besluit B&W d.d. 24 april 1936: Oude Haven (gedeelte)
ptt post 1978: lg markt

"1392: de Weijer (de Wijerstraten) liep (1392) van de Bottelstraat tot aan de Meipoort
1416: upten Weijer
1422: opten Weijr nabij de Meypoerte
het westelijk deel 1400: Cleijne Weijer of 1459 Alde Weijer
(het gedeelte tussen de Papengas en de Meipoort) 1521: Legemerckt
1560: Legen of Neder Weijer
1626: 'De Leghen Wijer, nu genant die Leghe Marckt'.
Weijer betekent: stilstaand water, plas of vijver. Mogelijk was oudtijds hier een poel.
De Korenmarkt, die sedert 1620 [lees: al vroeg in de 16e eeuw /RE] op de Lage Markt werd gehouden, is ingevolge het R. van 15 Juni 1653 verplaatst naar de St. Johans Merckte (...)." (Teunissen 1933)

De Lagemarkt (Lage Markt) staat op de beide Wegenleggers uit 1858 en 1959:

- "Van de Meipoort tot midden voor de Priemstraat" (Legger A 1858, nr. 12)
- "Van de Priemstraat tot aan de Haven" (Legger B 1859, nr. 135).

Sinds 1936 begint de Lage Markt niet langer bij de Korte Brouwerstraat, maar bij de Vinkegas. Op de Woningkaarten 1920-1946 staat de naam Lagemarkt (zonder spatie).

Lagegas

"Vervallen naam (straatmakersrekening 1621) van een niet nader aan te duiden gas." (Teunissen 1933)

Lagelandseweg

openbare ruimte ID 0268300000000031

wijk 47 Westkanaaldijk

Raadsbesluit d.d. 23 oktober 1980: Lagelandseweg
Raadsbesluit d.d. 22 december 1982: Middenkampweg (gedeelte)
ptt post 1991: lagelandsewg

"Bij R. van 23 oktober 1980 werd aan de weg, die de Lindenhoutseweg met de Hogelandseweg verbindt, de naam Lagelandseweg gegeven (...)." (Hendriks 1987)

Lagemarkt

Lakenburgstraat

openbare ruimte ID 0268300000001297

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Lakenburgstraat
ptt post 1978: lakenburgstr

"Lakenburg, voormalig adellijk huis in het land van Maas en Waal. In een oud protocol beschreven als een 'ouderwetsch gebouw, dat rondom in zijne grachten lag en met eene beplanting omgeven, 5 uur van Nijmegen, 2½ uur van Druten, gemeente en ¾ uur van Wamel'." (Hendriks 1987)

Lamastraat

openbare ruimte ID 0268300000001298

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: Lamastraat
Raadsbesluit d.d. 6 maart 1963: Kameelstraat (gedeelte)
ptt post 1978: lamastr

lama (Lama), Zuid-Amerikaans kameelschaap, geslacht uit de familie van de kameelachtigen (Camelidae)

In 1963 kreeg het gedeelte van de Lamastraat ten zuiden van de IJsbeerstraat de naam Kameelstraat.

Lambertusgas

raadsvoorstel 11 november 1981: Lambertusgas
Raadsbesluit d.d. 26 november 1981: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 17 december 1981: Achter de Smidstraat (per 4 januari 1982)

Lambertus Frisostraat

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952: Lambertus Frisostraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: intrekking
Raadsbesluit d.d. 12 januari 1978: intrekking

Lambertus Friso (Heer Lambertus) (ca. 1300), bouwpastoor van de oorspronkelijke St. Stevenstoren

De Lambertus Frisostraat was een geplande straat tussen een niet aangelegd deel van de Derick Huessenstraat en de Driehuizerweg, evenwijdig aan de Pater Eijmardweg. Het intrekkingsbesluit uit 1957 hield verband met de bouw van een complex voor behuizing van bejaarden op de hoek van de Pater Eijmardweg en de Driehuizerweg. Het oorspronkelijke raadsbesluit uit 1952 werd in 1978 voor de tweede maal ingetrokken.

Landbeer

verdwenen naam; zie Landweijer

Landbouw- en landbouwwerktuigenbuurt

niet-vastgestelde naam; zie Landbouwbuurt

Landbouwbuurt

wijk 10 Nije Veld

Hendriks 1987: Landbouw- en Landbouwwerktuigenbuurt

"gelegen tussen Groenestraat, Wezenlaan, Goffertweg, Sl. de Bruïneweg, Muntweg en spoorlijn Nijmegen-Den Bosch" (Hendriks 1987)

Landbouwbuurt (vanaf 1940), buurt in de wijk Nije Veld met de volgende openbare ruimten:
a. ten noorden van Muntweg: Gaffelstraat, Karnstraat, Landbouwstraat, Riekstraat, Sikkelstraat, Spadestraat, Zichtstraat;
b. ten zuiden van Muntweg: Alphons Sieberspad, Dorsvlegelstraat, Ploegstraat;
c. verdwenen namen: Harkstraat, Schopstraat, Zeisstraat.

Voor de bouw van de nabijgelegen Kolpingbuurt (1950) in de wijk Goffert had een aantal straten in de periode 1934-1950 de namen Eggestraat, Ploegstraat, Schoffelstraat en Spadestraat (zie plattegrond).

B&W wisten op 23 april 1940 niet dat een straat elders al sinds 1934 de naam Spadestraat had. Op 7 mei 1940 werd de fout hersteld: de Sikkelstraat (was Zeisstraat) kreeg de naam Landbouwstraat en Spadestraat (was Schopstraat) de naam Sikkelstraat.

De straten die voor de Tweede Wereldoorlog ten zuiden van de Muntweg waren geprojecteerd, hadden in de periode 1946-1957 namen die opnieuw gebruikt zijn in de Staatsliedenbuurt (1959) in de wijk Hatert. Twee van de geprojecteerde straten zijn in 1946 aangelegd.

Landbouwstraat

openbare ruimte ID 0268300000001299

wijk 10 Nije Veld

Besluit B&W d.d. 6 februari 1940: Zeisstraat
Besluit B&W d.d. 23 april 1940: Sikkelstraat
Besluit B&W d.d. 7 mei 1940: Landbouwstraat
Raadsbesluit d.d. 4 juni 1958: Landbouwstraat
ptt post 1978: landbouwstr

"Gelegen in de Landbouw- en Landbouwwerktuigenbuurt.
Landbouw, die werkzaamheid, die met de gebruikmaking van de grond voorziet in de behoeften der mensen aan plantaardige en dierlijke produkten." (Hendriks 1987)

In 1958 kreeg een nieuw gedeelte ten zuidwesten van de Riekstraat de naam Landbouwstraat.

Landdagstraat

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Landdagstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Heidevenstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Heidevenstraat

Landgoed Brakkesteijn

wijken 17 Heijendaal, 18 Brakkenstein (?)

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Brackenstÿn
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Brackenstein
De Witte 1756: Brakkestyn
Hattinga 1757: Brakkesteyn
Hottinger 1783: Brakestein
kadastrale gemeente Hatert, Sectie B (1822): Brakkenstein
Van der Aa 1840: BRAKKENSTEIN
Adresboek 1892: Hatert brakkestein
Teunissen 1933: Brakkenstein, Brakkestein

"BRAKKENSTEIN,  landgoed in het Rijk van Nijmegen, prov. Gelderland, kw., distr., arr., kant., gem. en ruim ½ u. van Nijmegen, nabij en O. Hatert; waartoe het behoort.
Het beslaat, met den daartoe behoorende bouwhof, eene oppervlakte van 31 bund. 66 v. r. 42 v. ell., en zonder deze 12 bund. 83 v. r. 12 v. ell. Tegenwoordig wordt het in eigendom bezeten door den Heer TULLEKEN, woonachtig te Nijmegen.st-I" (Van der Aa 1840, deel 2, p. 672)

"Brakkenstein. Landgoed aan den Driehuizerweg. Vroeger 'Mulecomshof' naar de oudste ons bekende eigenares. (1634). (Zie voor bijzonderheden omtrent Brakkestein blz. 88 van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912)." (Teunissen 1933)

Landgoed Brakkesteijn, landgoed ex artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928 (ca. 7,8 ha). Het landgoed wordt Park Brakkenstein genoemd en is opengesteld voor het publiek.

Op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie B: de Driehuizen (Tweede Blad), staat bij perceel nr. 265 de naam Brakkenstein (met tussen-n en ei) vermeld. De parkaanleg en een aantal bouw­werken met de adressen Driehuizerweg 281 t/m 287 Nijmegen zijn aangewezen als rijksmonument.* Op de monumentale toegangshekken uit ca. 1916 staat 'BRAKKE' en 'STEYN'.*

"Het goed, met bosch, boomgaard, bouwland, groot te samen 16 morgen, werd nu, 26 Oct. 1804, verkocht aan Johan Adolf Quack; door het huwelijk van diens dochter Amalia met den heer J.B.D.C.D. Tulleken, kwam het in bezit van laatstgenoemden. Zijn kleinzoon jhr. mr. J.R.D. Tulleken [lees: J.B.D. Tulleken /RE] verkocht het in 1903 aan den tegenwoordigen eigenaar R.C.H.F.H. baron van Hövell tot Westerflier." (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 89)

"1111  Hövell tot Westerflier, R. bar. v., Huize Brakkensteijn, Driehuizerweg 285" (telefoongids 1915)

De naam houdt mogelijk verband met de brakkenjacht. Brakken zijn jachthonden die met de neus aan de grond onder voortdurend geblaf het wild volgen. De term 'brak' kan ook slaan op de schrale, onbruikbare grond.

Landgoed Duckenburg

Landgoed Grootstal

Landgoed Heydepark

Landgoed Heyendaal

wijk 17 Heijendaal

Hollandt & Van Suchtelen 1752: Heyendaal
Van Suchtelen & Hollandt 1754: Heÿendael
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Heÿendael
De Witte 1756: Heyendaal
Hattinga 1757: Heynendaal
kadastrale gemeente Hatert, Sectie B (1822): Heijendaal
Van der Aa 1844: HEIJENDAAL
Adresboek 1892: Hatert heijendaal
Teunissen 1933: Heyendaal

"Landgoed aan de St. Annastraat, Heyendaalscheweg en Houtlaan, vroeger (1734) Matthijs Clabbershof. De naam 'Heyingendael' komt voor het eerst voor in schepenakten van 1532
1654: Heyendael
1905: Heyendael
(zie blz. 85-88 van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang', 1912)." (Teunissen 1933)

"In 1912 krijgt de heer Charles Estourgie, architect te Amsterdam, opdracht om voor rekening van de heer Frans Jurgens te Oss, op het terrein Heyendaal een landhuis te bouwen te noemen 'Huize Heijendaal'." (Hendriks 1987)

"1515  Jurgens, Fr., Heijendaal, St. Annastr. 299" (telefoongids 1915)

"In juni 1948 begonnen de onderhandelingen over de aankoop van het landgoed Heyendaal door de St. Radboudstichting ten behoeve van de wederopbouw en vernieuwing van de door de oorlog zo zwaar getroffen universiteit. Het landgoed is inmiddels vrijwel volgebouwd door de universiteit, maar 'Huize Heijendaal' bleef gespaard." (Hendriks 1987)

Landgoed Heyendaal is geen landgoed ex artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928. Op de groene schildjes staat 'Landgoed Heyendael'. Villa Heyendaal (bouwjaar 1913), Geert Grooteplein Noord 9 Nijmegen, is een rijksmonument.*

Landgoed Oosterhout

landgoederen

a. landgoederen ex artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928: Brakkesteijn, Grootstal, Hatertse Broek, Klein Heumen, Oosterhout;
b. enkele andere (voormalige) landgoederen: De Winkelsteeg, Duckenburg, Gelders Hof, Heidepark, Heyendaal, Huis Hatert, Hulzen

Landlust

"Voormalig buitengoed (1775) onder Hees. Juiste ligging niet bekend." (Teunissen 1933)

landschappelijk gebieden

In de BAG worden zeven typen openbare ruimte onderscheiden: weg, water, spoorbaan, terrein, kunstwerk, landschappelijk gebied en administratief gebied.

landschappelijk gebied, 1) 'geografisch gebied': geografisch benoemd of aangeduid gebied. De grenzen zijn niet altijd exact vastgesteld; – 2) 'functioneel gebied': begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl )

De volgende gebieden zijn geregistreerd als openbare ruimte van het type 'landschappelijk gebied':
a. woonplaats Nijmegen: De Waaijer;
b. woonplaats Lent: De Waaijer, Lentsewaard, Lotwaard, Ossenwaard.

Landschapszone

Landweer

Van Suchtelen & Hollandt 1755: Lantweer
De Witte 1756: Lant Weer
Hattinga 1757: Land Weert
Teunissen 1933: Landweer

"Naam der oude verdedigingsliniën (15e eeuw) om de stad.
zie hiervoor 'Penschetsen uit Nijmegen's verleden' door H.D.J. van Schevichaven 1898, deel I, blz. 249. e.v., waar wordt aangetoond dat de Landweer, in ruwe trekken genomen, nagenoeg de richting volgde van de Kop naar Hengstdal, den Ouden Postweg, de Groenestraat, naar den St. Anthoniusmolen en de Dennenstraat naar Bijsterhuizen." (Teunissen 1933)

In Bijdragen en Meededelingen. Deel XXII van de Vereniging Gelre staat een bijdrage met de titel 'DE NYMEEGSCHE LANDWEER' dat Van Schevichaven zeer kort voor zijn overlijden heeft voltooid; zie Van Schevichaven (1919). Hij eindigt zijn bijdrage met:

"Hoe de landweren in ons Schependom eindelijk spoorloos verdwenen zijn, is licht na te gaan. Toen hun tijd gekomen was, werden zij afgegraven en teruggeworpen in de gracht, waaruit zij opgeworpen waren. Denkelijk geschiedde dit niet overal tegelijk, maar hier vroeger, daar later. Dan blijft de vraag, wie deed dit en met welk recht geschiedde dit? Van verkoop door de Stad van gedeelten landweer is mij niets voorgekomen, noch in raadsbesluiten noch in rekeningen. Toch kan men moeilijk aannemen, dat belang­hebbenden daarin op eigen gezag hebben kunnen handelen." (Van Schevichaven 1919, pp. 21-22)

Landweijer

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C (1822): De Land Weijer
Wegenlegger 1859: Voetpad genaamd de Landweijer ook de Landbeer
Teunissen 1933: Landweijer

"Voetpad genaamd de Landweijer ook de Landbeer : Loopende van de Dennenstraat naar de Nieuwstraat" (Legger B 1859, nr. 21)

"Terrein onder Neerbosch bij de Dorpsstraat. Volgens 'Penschetsen uit Nijmegen's verleden' door H.D.J. van Schevichaven 1898, deel I, blz. 253: een tochtsloot of wetering, op de stafkaart Landwaijer genoemd, achter de R.K. kerk te Neerbosch, lopende van daar in richting z.w. waarts tot den spoorweg." (Teunissen 1933)

lanen

a. woonplaats Nijmegen: Akkerlaan, Albert Schweitzerlaan, Anna Blamanlaan, Annie Romein-Verschoorlaan, Anthonie van Leeuwenhoeklaan, Antoinette van Pinxterenlaan, Benno Stokvislaan, Berkenlaan, Burgemeester Daleslaan, Clara Wichmannlaan, Comeniuslaan, Daniël Heinsiuslaan, de Génestetlaan, Eduard Noyonslaan, Eerste Oude Heselaan, Emmalaan, Erasmuslaan, F.C. Donderslaan, Fruitlaan, Garnizoenslaan, Gelderselaan, Geologenlaantje, Gerard van Swietenlaan, Grootstalselaan, Harriët Freezerlaan, Herman Boerhaavelaan, Heselaan, Houtlaan, Jezuïetenlaan, Johannes Wierlaan, Joke Smitlaan, Kastanjelaan, Koninginnelaan, Krayenhofflaan, Laan van Oost-Indië, Laan van Scheut, Limoslaan, Lindenlaan, Marga Klompélaan, Marialaan, Masayalaan, Molenveldlaan, Montessorilaan, Muntmeesterlaan, Niek Engelschmanlaan, Panovenlaan, Pater Blommaertlaan, Petrus Camperlaan, Philips van Leydenlaan, Platolaan, Prinsenlaan, Pskovlaan, Reinier Postlaan, Rentmeesterlaan, Rode Kruislaan, Schependomlaan, St. Jacobslaan, Steinweglaan, Terralaan, Theodoor Craanenlaan, Tweede Oude Heselaan, Uniceflaan, van Beverwijcklaan, van Peltlaan, Vareniuslaan, Victor Westhofflaan, Voorstadslaan, Vossenlaan, Vriendschapslaan, Wachterslaan, Wezenlaan, Willem J. Kolfflaan, Willem Nuyenslaan, Witsenburgselaan, Wundtlaan;
b. woonplaats Lent: Acacialaan, Diederik van Lentlaan, Eikenlaan, Floralaan, Magnolialaan, Notenlaantje, Olmlaan, Pavialaan, Peppellaan;
c. niet-vastgestelde namen: Eeuwigheidslaan, Herdenkingslaan, Jo van Gemertlaan, Lindelaan, Paradijslaantje, Schuumkeslaan;
d. verdwenen namen: Beukenlaan, Burgemeester Steinweglaan, Burgemeester van Schaeck Mathonsingel, D.C. Lankhoornlaan, Dennenlaan, Eerste Knootlaan, Eikelaan, Geert Grootelaan, Groenewoudsche laan, Groesbeeksche laan, Haverkampsche laan, Hazenkampsche laan, Heessche laan, Het Laantje, Hooilaan, Hulzensche oprijlaan, Hulzensche laan, Insulindelaan, Kastanjelaan, Kerklaan, Kleinstalsche laan, Kloosterlaan, Knootlaan, Krommelaan, Laan van de Weesinrichting, Laan van Engelen, Laan van Leuvenhof, Lindelaan, Modderlaantje, Nijmeegsche laan, Oude Heselaan, Pelmolenschelaan, Pieperslaantje, St. Adelbertuslaan, St. Annalaan, Straalmanslaantje, Thomas Morelaan, Tweede Knootlaan, van Yperenlaan, Verlengde Witsenburgselaan;
e. niet-bestaande namen: Bospomplaan, Civitaslaan, Emancipatielaan, Gelderse Rooslaan, Ien Daleslaan, Ostaralaan, Willem Einthovenlaan

Lange Baan

openbare ruimte ID 0268300000001300

Wijk C (1812)
wijk 00 Benedenstad

Nijmegen 1812: Lange Baan
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Lange Baan
Wegenlegger 1859: Langebaan
Adresboek 1892: langebaan
Nijmegen 1900: Langebaan, Lange Baan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lange Baan
Raadsbesluit d.d. 4 oktober 1989: Lange Baan
ptt post 1991: l baan

"In 1579 werd deze straat vermoedelijk Heelstraete genoemd. De naam Lange Baan wordt voor het eerst aangetroffen in het R.V. van 4 Februari 1789. Deze naam zou ontleend kunnen zijn aan de lange baan van een touwslager, die daar wel geweest zal zijn. Volgens P. 1839 liep het straatje door tot bij de Belvedère." (Teunissen 1933)

"Langebaan : Van de Lindenberg tot de Voerweg" (Legger B 1859, nr. 111)

"Het straatje kwam voorheen uit onderaan de Lindenberg, genoemd naar de toen daar gevestigde touw­slagerij. De naam wordt voor het eerst genoemd in 1789. Voordien werd het straatje 'Achter de Blatum' genoemd naar een oud melaatsenhuis dat daar heeft gestaan. (...)" (Hendriks 1987)

Lange Brouwerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001301

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Isaac van Geelkercken 1639: Brouwer Straet
Kiers 1751¹: Brouwers Str.
Van Suchtelen 1779: Brouwer straat
Nijmegen 1812: Brouwerstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De lange Brouwer Straat
Wegenlegger 1859: Lange Brouwerstraat
Adresboek 1892: lange brouwerstr
Nijmegen 1900: Brouwersstraat (Lange)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lange Brouwerstraat
ptt post 1978: l brouwerstr

"1554: Brouwerstraet
1597: Corte Brouwerstraet (zie Korte Brouwerstraat)
Vroeger werd geen onderscheid gemaakt tusschen de Korte Brouwerstraat en de Lange Brouwerstraat. (...)" (Teunissen 1933)

"Lange Brouwerstraat : Van de Korte Brouwerstraat tot Ganzenheuvel" (Legger B 1859, nr. 146)

Lange Burchtstraat

Wijk A en C (1812)

Isaac van Geelkercken 1639: Borchstraet
Blaeu 1649: Burgh straet
Nicolaes van Geelkercken 1653: Burgh straet
Feltman 1669: Burgstraet
Kiers 1751¹: Burg Straat
Van Suchtelen 1779: Burcht Straat
Nijmegen 1812: Lange Burgstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De lange Burg Straat
Wegenlegger 1859: Lange Burgtstraat
Adresboek 1892: burchtstr, lange burchtstr
Nijmegen 1900: Burchstraat (Lange), Lange Burcht str.
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lange Burchtstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: intrekking (per 13 december 1950)

"Ofschoon de naam Burchtstraat in 1370 voor het eerst voorkomt, moet als vaststaande worden aangenomen, dat de straat veel ouder is. Zij werd oudtijds ook wel genoemd: Grote Borchstraet." (Teunissen 1933)

"Lange Burgtstraat : Van de korte Burgtstraat tot de Burgtpoort" (Legger B 1859, nr. 74)

De Lange Burchtstraat is een van de straten die zowel bij het bombardement op 22 februari 1944 als in september 1944 door oorlogshandelingen zwaar beschadigd werden.*

Lange Hezelstraat

openbare ruimte ID 0268300000001302

Wijk B en D (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Isaac van Geelkercken 1639: Heeselst.
Blaeu 1649: Hesel straet
Nicolaes van Geelkercken 1653: Hesel straet
Feltman 1669: Hesestraat
Kiers 1751¹: Heesel Str.
Van Suchtelen 1779: Heesse Straet
Nijmegen 1812: Heeselstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De beneden Hezel Straat
Wegenlegger 1858: Hezelstraat
Raadsbesluit d.d. 23 april 1881: Hezelstraat
Adresboek 1892: lange hezelstr, hezelstr, verl hezelstr
Nijmegen 1900: Hezelstraat (Lange)
Raadsbesluit d.d. 2 februari 1921: Lange Hezelstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lange Hezelstraat
ptt post 1978: l hezelstr

"Hezelstraat : Van het midden der Houtstraat tot de buitenlijn der Hezelpoort" (Legger A 1858, nr. 17)

"Bij het R. van 23 April 1881 werd het gedeelte tusschen de Bottelstraat en de Hezelpoort [lees: Nieuwe Hezelpoort /RE] Hezelstraat genoemd. Het laatste gedeelte (Parkweg tot de Nieuwe Hezelpoort) is ook wel genoemd Verlengde Hezelstraat." (Teunissen 1933)

In de periode 1880-1889 waren de huizen in de Hezelstraat doorlopend genummerd. Pas vanaf 1890 wordt bij de huisnummering onderscheid gemaakt tussen de Stikke Hezelstraat en de Lange Hezelstraat.

"706  Gelderlander, Redactie, Lange Hezelstr. 21" (telefoongids 1915)

Lange Houthof

Lange Jan

De Lange Jan was een steil pad dat van de Batavierenweg in oostelijke richting naar de Nieuwe Ubbergseweg liep. Het pad lag in het verdwenen oostelijke deel van het Hunnerpark (1884).

Lange Kamp

Lange Koningstraat

Wijk A (1812)

Van Suchtelen 1779: Grut bergh
Nijmegen 1812: Lange Koningstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De lange Koning Straat
Wegenlegger 1859: Lange Koningstraat
Adresboek 1892: lange koningstr
Nijmegen 1900: Koningstraat (Lange)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lange Koningstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: intrekking (per 24 oktober 1951)

"De straat bestond reeds in 1414.
1531: Marienberchsche straet
1597: Cininckstraet bij die Marienborch
1615: Marienberchsche strate off Coninckstraet
1724 en 1738: Hooge Koningstraet en
1727: Marienburch of Koninckstraet." (Teunissen 1933)

"Lange Koningstraat : Van de Molenstraat tot aan het Verloren Kerkhof" (Legger B 1859, nr. 70)

"De straat werd ook wel Nieuwe Koningstraat genoemd. In 1934 is de straat, door slooping der huizen aan de z.z. aanmerkelijk verbreed." (Teunissen 1933)

"Aan de zuidzijde van de huidige Koningstraat staat nog een breed gebouw dat de oorlog heeft overleefd." (Roodenburg z.j.)

De Lange Koningstraat liep van Mariënburg naar de Ziekerstraat. Bij het bombardement op 22 februari 1944 werd een aantal panden (even huisnummers) aan de noordkant van de straat getroffen. In het kader van de wederopbouw zijn alle oude panden in het begin van de jaren vijftig alsnog gesloopt. De nieuwbouw uit ca. 1935 (huisnummers 5 t/m 25) is sindsdien de oudste bebouwing van de Koningstraat.

lange namen

De langste Nijmeegse straatnaam ooit was de Burgemeester Van Schaeck Mathon Singel (38 posities), vanaf 9 juli 1924: Burgemeester Van Schaeck Mathonsingel (37 posities). Deze naam is op 2 november 1950 door B&W ingekort. Dat is ook gebeurd met de Minister J.R. Slotemaker de Bruïneweg (37 posities). De lengte van de straatnamen in de gemeente Nijmegen varieert sindsdien van 5 tot 33 posities. Bovenaan de lijst staan de volgende namen:

Professor de Langen Wendelsstraat (33 posities)
Professor van der Grintenstraat (31 posities)
Professor van der Heijdenstraat (31 posities)
Pastoor van Blitterwijckstraat (30 posities)
Professor van der Veldenstraat (30 posities)
van der Duyn van Maasdamstraat (30 posities)
Burghardt van den Berghstraat (29 posities)

De top drie van lange straatnamen zonder spaties ziet er als volgt uit:

Nonnendaalsedwarsstraat (23 posities)
Avondroodvlinderstraat (22 posities)
Parelmoervlinderstraat (22 posities)

record
De langste naam in Nederland is de Laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort (55 posities) (verkorte schrijfwijze: Ln vd l D Westervoort) in de woonplaats Duiven. De straatnaam is op 9 februari 2010 door burgemeester en wethouders van Duiven vastgesteld. Op 6 december 2019 is alsnog een 2,6 meter lang straatnaambord onthuld.*

Lange Nieuwstraat

Wijk A (1812)

Kiers 1751¹: Nieuw Str.
Van Suchtelen 1779: Nieuw-Straat
Nijmegen 1812: Lange Nieuwstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De lange Nieuw Straat
Wegenlegger 1859: Lange Nieuwstraat
Adresboek 1892: lange nieuwstr
Nijmegen 1900: Nieuwstraat (Lange)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lange Nieuwstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: intrekking (per 24 oktober 1951)

"1412: Nijerstrate en
1729 Lange Nieuwstraat.
Vroeger gold de naam Nieuwstraat voor de Korte en Lange Nieuwstraat." (Teunissen 1933)

"Lange Nieuwstraat : Van de Burgstraat tot aan de Houtmarkt" (Legger B 1859, nr. 72)

"1501  Dominicus College, St., Lange Nieuwstr. 20" (telefoongids 1915)

Het St. Dominicus College was 1877 tot 1927 gevestigd aan de Lange Nieuwstraat; het complex werd daarna eigendom van de gemeente Nijmegen en in 1939 gesloopt voor de uitbreiding van het stadhuis.

De Lange Nieuwstraat is een van de straten die zwaar getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944. Bij de wederopbrouw werd de naam Lange Nieuwstraat veranderd in Nieuwstraat.

Lange Pad¹

Wegenlegger 1859: Veldweg
Teunissen 1933: Langepad
Cito no. 43 (ca. 1966): VELDWEG

"Veldweg : Loopende van de Breedestraat naar de Biezenstraat over Sectie A. No. 187" (Legger B 1859, nr. 9)

"Openbare verbindingsweg tusschen de Breedestraat en den Biezendwarsweg." (Teunissen 1933)

Deze veldweg begon tussen Bredestraat 70 en 72a en liep in noordelijke richting. Er was in Hees ook een voetpad dat Lange Pad werd genoemd.

Lange Pad²

Wegenlegger 1859: Voetpad

"Voetpad : Beginnende aan de Wolfs Kuil en loopende over den Molenweg en de Veldweg te Hees achter de Kerk (onder No. 20 omschreven)" (Legger B 1859, nr. 19)

De verbinding tussen het Kerkpad en de Molenweg werd ook Lange Pad genoemd. Dit pad kwam ter sprake in de raadsvergadering van 23 oktober 1897:

"Spreker [VAN DER SLUIJS LEHR / RE] heeft op het zoogenaamde Lange Pad, waar het zoo donker was dat men er geen man die vlak voor u uitliep onderscheiden kan, de veldwachters bezig gezien tusschen dronken boeren." (De Gelderlander, 26 oktober 1897)

Lange Straat (Lent)

Lange Werf

Langepad

Langeveldstraat

intern beraad 1895: Langeveldstraat
raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Langeveldstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Staringstraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896 (gewijzigd): Hugo de Grootstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Hugo de Grootstraat

De naam Hugo de Grootstraat uit het wijzigingsvoorstel Berends c.s. werd in 1896* door B&W overgenomen.

Lankforst¹

openbare ruimte ID 0268300000001583 (administratief gebied)

CBS-code BU02680734 (was: BU02680304)
wijk 34

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: Lankforst
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: Lankforst
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Lankforst
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Lankforst (per 1 januari 2007)

"Woonwijk in Groot Dukenburg, genoemd naar een oude veldnaam in die omgeving." (Hendriks 1987)

Lankforst, wijk in het stadsdeel Dukenburg met de volgende openbare ruimten:
a. Duckenburgpad, Lankforst, Orangeriepad, Uilenbosje, Valckenaerpad, Westkanaalpad (gedeelte), Wollewei (gedeelte);
b. grensstraten (gedeelte): Nieuwe Dukenburgseweg, Steve Bikoplein, van Apelterenweg;
c. niet-vastgestelde namen: Lankforst 10e t/m 56e straat, Maas-Waalkanaal;
d. idem, verdwenen namen: Lankforst 57e t/m 61e straat

Lankforst zou de benaming zijn geweest van een grondstuk dat grensde aan de Staddijk. Er blijkt hierbij echter sprake te zijn van een verschrijving van het toponiem Lankhorst (met h).

Lankforst²

openbare ruimte ID 0268300000000286 (weg)

wijk 34 Lankforst

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: kaderstellend
ptt post 1978: lankforst

Lankforst, alle straten de wijk Lankforst waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1002 t/m 5663)

Lankforst 10e t/m 56e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht. In de BAG is het raadsbesluit d.d. 30 mei 1968 ingeschreven als brondocument (registratiedatum: 09-12-2010).

Lankforst 10e straat >

wijk 34 Lankforst

Lankforst 1002 t/m 1016 Nijmegen

Lankforst 11e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 1101 t/m 1139 Nijmegen
Lankforst 1102 t/m 1170 Nijmegen

Lankforst 12e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 1201 t/m 1215 Nijmegen
Lankforst 1202 t/m 1224 Nijmegen

Lankforst 13e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 1302 t/m 1332 Nijmegen
Lankforst 1321 t/m 1331 Nijmegen

Lankforst 14e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 1401 t/m 1435 Nijmegen
Lankforst 1402 t/m 1496 Nijmegen

Lankforst 15e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 16e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 20e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2001 t/m 2007 Nijmegen

Lankforst 21e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2101 t/m 2129 Nijmegen
Lankforst 2102 t/m 2186 Nijmegen

Lankforst 22e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2201 t/m 2207 Nijmegen
Lankforst 2202 t/m 2206 Nijmegen

Lankforst 23e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2302 t/m 2398 Nijmegen
Lankforst 2327 t/m 2369 Nijmegen

Lankforst 24e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2401 t/m 2471 Nijmegen
Lankforst 2402 t/m 2450 Nijmegen

Lankforst 25e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2501 Nijmegen
Lankforst 2504 t/m 2556 Nijmegen

Lankforst 26e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2610 Nijmegen

Lankforst 27e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2701 t/m 2723 Nijmegen
Lankforst 2702 t/m 2728 Nijmegen

Lankforst 28e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2802 t/m 2812 Nijmegen

Lankforst 29e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 2901 t/m 2951 Nijmegen
Lankforst 2902 t/m 2970 Nijmegen

Lankforst 30e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3001 t/m 3035 Nijmegen
Lankforst 3002 t/m 3012 Nijmegen

Lankforst 31e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3101 t/m 3169 Nijmegen
Lankforst 3102 t/m 3138 Nijmegen

Lankforst 32e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3201 t/m 3215 Nijmegen
Lankforst 3202 t/m 3216 Nijmegen

Lankforst 33e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3301 t/m 3311 Nijmegen

Lankforst 34e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3401 t/m 3449 Nijmegen

Lankforst 35e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3502 t/m 3550 Nijmegen

Lankforst 36e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3602 t/m 3660 Nijmegen

Lankforst 37e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3701 t/m 3745 Nijmegen

Lankforst 38e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3801 t/m 3849 Nijmegen
Lankforst 3802 Nijmegen

Lankforst 39e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 3901 t/m 3959 Nijmegen

Lankforst 40e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 4001 t/m 4027 Nijmegen
Lankforst 4002 t/m 4062 Nijmegen

Lankforst 41e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 4101 t/m 4149 Nijmegen
Lankforst 4102 t/m 4196 Nijmegen

Lankforst 42e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 4201 t/m 4231 Nijmegen
Lankforst 4202 t/m 4232 Nijmegen

Lankforst 43e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 4302 t/m 4372 Nijmegen

Lankforst 44e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 4402 t/m 4472 Nijmegen

Lankforst 45e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 4502 t/m 4572 Nijmegen

Lankforst 46e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 4602 t/m 4672 4662 Nijmegen

Voor pand ID 0268100000021304 (bouwjaar 1968) met de huisnummers 4502 t/m 4572 is op 3 januari 2023 een sloopvergunning verleend. Het pand ID 0268100000108315 (31 adressen) is op 23 maart 2023 ingeschreven (Tijdstip registratie LV 23-03-2023 14:13:31).

Lankforst 50e straat

Raadsbesluit d.d. 11 mei 2005: Orangeriepad

De zogenaamde 50e straat ontbrak in de Stratenlijst 2003; dit zou er op kunnen duiden dat deze straatnaam niet gebruikt werd.

Lankforst 51e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 5101 Nijmegen

Lankforst 52e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 5202 t/m 5240 Nijmegen

Lankforst 53e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 5301 t/m 5363 Nijmegen
Lankforst 5302 t/m 5364 Nijmegen

Lankforst 54e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 5401 t/m 5495 Nijmegen
Lankforst 5402 t/m 5496 Nijmegen

Lankforst 55e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 5500 t/m 5560 Nijmegen
Lankforst 5501 t/m 5559 Nijmegen

Lankforst 56e straat

wijk 34 Lankforst

Lankforst 5601 t/m 5663 Nijmegen
Lankforst 5602 t/m 5662 Nijmegen

Lankforst 57e straat

Raadsbesluit d.d. 11 mei 2005: Orangeriepad

De zogenaamde 57e straat ontbrak in de Stratenlijst 2003; dit zou er op kunnen duiden dat deze straatnaam niet gebruikt werd.

Lankforst 58e straat

wijk 34 Lankforst

Raadsbesluit d.d. 11 mei 2005: Orangeriepad

Lankforst 60e straat

wijk 34 Lankforst

Raadsbesluit d.d. 11 mei 2005: Duckenburgpad

Lankforst 61e straat

wijk 34 Lankforst

Raadsbesluit d.d. 11 mei 2005: Valckenaerpad

Lankhoornlaan

Lankhorst

"Het toponiem horst is een historische benaming voor een met kreupelhout of hakhout begroeid, hoger gelegen stuk grond. De grond is meestal zandgrond en de houtbegroeiing kan zowel op als rondom het stuk grond voorkomen. (...)" (nl.wikipedia.org)

de Lankhorst
In de periode 1855-1911 werden namens de Regenten van de beide Weeshuizen te Nijmegen met enige regelmaat percelen eiken-, elzen- en later ook berkenhakhout te koop aangeboden in de Lankhorst, op of bij de Diervoort, onder Hatert. De laatste vermelding in De Gelderlander van 13 juli 1935 betrof '5 perc. Rogge op het Groote Weibosch in de Lankhorst'.

Lantweer

zie Landweer

Lappentoren

Lapperspoortje

Lariksstraat

Larixstraat

Largostraat

openbare ruimte ID 0268300000001303

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Largostraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Largostraat
ptt post 1978: largostr

largo, zeer langzaam en gedragen (muziekterm)

Larvenhof

openbare ruimte ID 0268300000001304

wijk 14 Hatertse Hei

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Niftrikplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Larvenhof
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Larvenhof
ptt post 1978: larvenhof

larve, eerste levensfase van de meeste insecten voor de gedaanteverwisseling

Latensteinweg

openbare ruimte ID 0268300000000307

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Latensteinweg
Besluit B&W d.d. 12 april 2016: vaststelling geometrie
Raadsbesluit d.d. 22 september 2021: wijziging geometrie

zijweg van de Nymaweg (was Waalbandijk), ten westen van De Oversteek (Generaal James Gavinsingel)

"21244  Latenstein's Fabrieken N.V. Bijkant., Havenw. 24." (telefoongids 1950)

"Aan de Waaloever, ten oosten van Fort Krayenhoff, werd in 1906 met de bouw van een maisstijfselfabriek de grondslag gelegd voor wat later Latenstein zou worden. Deze van oorsprong Twentse fabriek werd in 1914 aangekocht door de firma 'De Bijenkorf' uit Koog aan de Zaan, de moedermaatschappij voor Honig/Latenstein. De fabriek breidde zich steeds verder uit in westelijke richting, naar de Nyma toe en bestreek in 1964 een terrein van circa zes hectare. De fabriek was evenals de Nyma gevestigd aan de Waalbandijk. In 2007 sloot de fabriek, inmiddels overgenomen door AVEBE, zijn deuren en verloren de laatste 79 werknemers hun baan." (raadsvoorstel 94/2009)

Latesteinstraat

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Latesteinstraat
Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: intrekking

Latestein (Latenstein), kasteel gelegen onder Echteld

niet-aangelegde straat tussen Angerensteinstraat en Geeresteinstraat

Laurens Costerstraat

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: Laurens Costerstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: intrekking

Laurens Janszoon Coster (Koster) (Haarlem ca. 1370 – Haarlem [?] ca. 1440), uitvinder boekdrukkunst (evenals Johannes Gutenberg); zie www.biografischportaal.nl

Bij de aanleg van de Planetenbuurt is de naam Laurens Costerstraat vervangen door Jupiterstraat en Uranusstraat. In de Laurens Costerstraat was alleen een R.K. Meisjesschool gevestigd (op nummer 6).

Lavendelstraat

openbare ruimte ID 0268300000000222

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 16 december 1964: Lavendelstraat
raadsvoorstel d.d. 20 oktober 2004 (232/2004): Bremstraat
Raadsbesluit d.d. 10 november 2004: Lavendelstraat

lavendel (Lavandula), geslacht van kruiden uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae) met sterk aromatische bloemen

Evenals Primulastraat vormde de Lavendelstraat vroeger een verbinding tussen de Bremstraat en de Wolfskuilseweg. Een nieuwe straat met dezelfde naam vormt een verbinding tussen de Distelstraat en de Wolfskuilseweg. De naam Lavendelstraat is na amendering van raadsvoorstel 232/2004 op 10 november 2004 opnieuw vastgesteld.

Lavinia Fontanahof (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001863

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Lavinia Fontanahof

Lavinia Fontana (Bologna 24 augustus 1552 – Rome 11 augustus 1614), Italiaanse kunstschilderes

Voor de vaststelling van de straatnaam waren 31 woningen genummerd aan de Italiëstraat.

Lavoisierstraat

openbare ruimte ID 0268300000001305

wijk 15 Grootstal

raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1957: da Vincistraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Lavoisierstraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Lavoisierstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Lavoisierstraat
ptt post 1978: lavoisierstr

Antoine Laurent Lavoisier (Parijs 26 augustus 1743 – Parijs 8 mei 1794), Franse scheikundige

"Antoine L. Lavoisier (1743-1794), Frans chemicus, directeur van de salpeter- en buskruitfabrieken te Parijs. Toonde aan welke belangrijke rol zuurstof speelt bij de verbranding. Bewees o.a. dat diamant louter uit koolstof bestaat. Stelde de wet van het massabehoud op (Wet van Lavoisier). Grondlegger van de moderne chemische wetenschap. Viel als slachtoffer van de Franse revolutie." (Hendriks 1987)

Lavoisier werd op 50-jarige leeftijd onder de guillotine ter dood gebracht.

Lazuursteenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001306

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Lazuursteenstraat
ptt post 1978: lazuursteenstr

lazuursteen, lazuriet (Lapis lazuli), mengsel van mineralen met karakteristieke blauwe kleur dat als edelsteen wordt gebruikt

Le Sage ten Broekstraat

openbare ruimte ID 0268300000001307

wijk 16 Hatert

Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: Le Sage ten Broekstraat
ptt post 1978: s ten broekstr, le

Joachim George le Sage ten Broek (Groningen 27 november 1775 – Grave 11 juli 1847), katholieke emancipator; zie www.biografischportaal.nl

"Joachim George le Sage ten Broek (1775-1847), pionier van de emancipatie der Nederlandse Katholieken, 'vader van de R.-K. pers'. Zoon van de hervormde predikant Joh. Jac. le S. ten B. Hij ging in 1806 tot het katholicisme over. Le Sage is blind gestorven." (Hendriks 1987)

Zijn grafmonument (1885) op de begraafplaats aan de Estersveldlaan in Grave van de Nijmeegse beeldhouwer Henri Leeuw, is een rijkmonument.*

"Ten Broek is een van de weinige Nederlandse schrijvers geweest die om hun activiteiten gevangen gezet zijn. Op 23 augustus 1827 werd hij gearresteerd op beschuldiging van publicatie in zijn tijdschrift van artikelen die gevaarlijk werden geacht voor de openbare rust en orde. Hij werd geïnterneerd in de Gevangenenpoort in Den Haag, en werd drie maanden later, na een verzoek om gratie, vrijgelaten." (www.cubra.nl)

De Blindenbibliotheek Le Sage ten Broek (LSB) werd in 1918 in Grave opgericht en was later in Nijmegen gevestigd.* Hoewel Le Sage ten Broek geen staatsman was, ligt de straat die in 1959 naar hem genoemd is in 'de buurt met de lange namen' (Staatsliedenbuurt).

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Le Sage ten Broekstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Le Sage ten Broekstraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: intrekking

Volgens de oorspronkelijke plannen liep de Le Sage ten Broekstraat van de Troelstrastraat ten oosten van de Groen van Prinstererstraat naar de Thorbeckestraat.

Leemdijk (Lent)

kadastrale gemeente Lent, Sectie B (1819): De Leemdijk
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Kleidijk

Leemkuil

Leemptstraat

openbare ruimte ID 0268300000001308

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: de Leemptstraat
Nijmegen 1900: Leemptstraat (De)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Leemptstraat
ptt post 1978: leemptstr

Gherard van der Leempt (Nijmegen ca. 1450 – 's-Hertogenbosch ca. 1491), boekdrukker; zie Nijmeegse biografieën 2004, p. 83, www.biografischportaal.nl

"Gherardus Leempt, een Nijmegenaar, was als eerste boekdrukker in 1479 te Nijmegen werkzaam.
Bij het R. van 9 Juli 1924 is de naam 'de Leemptstraat' verbeterd in de 'Leemptstraat'" (Teunissen 1933)

Gherard van der Leempt (Uitgaven 1479) staat in de lijst van Boekverkopers, drukkers en uitgevers in Nijmegen (1479-1900) (Leseman 2004).

Leeuwenstein¹

"Buitengoed aan de Voorstadslaan." (Teunissen 1933)

Op 2 juli 1856 kocht Menso Johannes Metz (1817-1886) een deel van het buitengoed Ruimzigt in Hees. In de inventaris die na het overlijden van zijn echtgenote en Wilhelmina Arnolda van Holst (1815-1897) is opgemaakt, staat bij de titels en papieren onder meer:

"Nummer Drie. Afschrift der akte verleden voor den te Nijmegen gevestigd geweest zijnden notaris P. A. van Rees den tweeden Juli achttienhonderd zes en vijftig overgeschreven ten gemelden Kantore den achtsten Juli daaraanvolgende, deel 120, nummer 45, waarbij de erflater koopt eene Hofstede „Ruimzicht” in de Voorstad onder Hees, destijds als voren bekend in Sectie B, nummer 44, 45 en 46, thans uitmakende de Villa Leeuwenstein voormeld, Sectie B, nummers 637 Huis en erf, groot acht aren vier en tachtig centiaren; 643. Tuin, zes en twintig agen negentig centiaren; 641. Koepel, zes en twintig centiaren, en 642 huis, schuur en erf, een are zeven en zestig centiaren, ter gezamenlijke grootte alzoo van zeven en zestig aren, zeven centiaren. (akte notaris Böhtlingk d.d. 25/26 mei 1897)

villa
Het huis en de naam Ruimzigt hebben plaatsgemaakt voor een villa met de naam Leeuwenstein. Op 12 juli 1864 zou een partij afbraakmateriaal 'liggende op de Buitenplaats van den heer M. J. METZ' worden verkocht (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 9 juli 1864). In het nog bestaande koetshuis (gemeentelijk monument), Voorstadslaan 313 Nijmegen, zit een gevelsteen met de initialen van het echtpaar Metz-van Holst en het jaartal 1864.*

"Park Leeuwenstein is het restant van de tuin van de in het midden van de negentiende eeuw gebouwde villa Leeuwenstein. (...)
In 1958 werd het in verval geraakte landhuis afgebroken. De tuin werd een park. Aan aan de rand van dat park, aan de Voorstadslaan 313, staat nog steeds het koetshuis van villa Leeuwenstein." (Geert Geenen, De Gelderlander, 16 november 2006)

"178  Verdonck, M. G. F., Villa 'Leeuwenstein', fruitplantage, Voorstadslaan 333, Hees" (telefoongids 1915)

Leeuwenstein is sinds 2014 ook de naam van het complex van de SSHN (SSH&) aan de Vlietstraat waarin het woonzorgcentrum Sonnehaert (bouwjaar 1969) was gevestigd.

Leeuwenstein²

"Voormalig landgoed aan den Lindenhoutscheweg." (Teunissen 1933)

Leeuwenstein staat op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A: de Biezen (Tweede Blad), bij de perceel nr. 299 met huis en erf van aan de Dennenstraat (Lindenhoutseweg).

Leeuwensteinpark

Leeuwerikstraat

openbare ruimte ID 0268300000001309

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 12 februari 1916: Leeuwerikstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Leeuwerikstraat
ptt post 1978: leeuwerikstr

leeuwerik (Alaudidae), familie uit de orde van zangvogels (Passeriformes)

Leeuwstraat

openbare ruimte ID 0268300000001310

wijk 11 Hazenkamp

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Leeuwstraat
Raadsbesluit d.d. 20 mei 1953: Leeuwstraat
ptt post 1978: leeuwstr

leeuw (Panthera leo), roofdier behorend tot de familie van katachtigen (Felidae)

Lekkerbeetje

Lekstraat

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 25 mei 1921: Lekstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lekstraat
ptt post 1978: lekstr
Raadsbesluit d.d. 14 oktober 2009: Rijnstraat

"Lek, gedeelte van de Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Krimpen." (Hendriks 1987)

Op 14 oktober 2009 heeft de gemeenteraad conform het voorstel van B&W besloten de naam Lekstraat in te trekken en deze straat te betrekken bij de naamgeving van de Rijnstraat.

Leliëndaal

Teunissen 1933: Huize Leliëndaal

"Was gelegen te St. Anna tegenover de molen." (Teunissen 1933)

In een vergunningaanvraag d.d. 11 februari 1878 (ingekomen: 12 februari 1878) werd voor het eerst (?) de naam Leliëndaal gebruikt:

"Geeft beleefd te kennen Theodorus, Johannis, Frans, Adam, Liefrinck, wonende te St Anna nabij Nijmegen huize Leliëndaal dat hij wenscht vergunning te bekomen tot het mogen daarstellen van een gebouwtje ingericht voor het fabriceren van zegellak (...)." (Coll. Bouwver. nr. 12.835)

Theodorus Johannes Frans Adam Liefrinck (1819-1890) had op 15 febuari 1877 een buitenverblijf in St. Anna gekocht.* Het herenhuis was geheel nieuw opgebouwd in 1860. In de periode 1860-1877 werd het buiten­verblijf 'Ons Genoegen', 'Heer Hendrikshof' en 'Oenarang' genoemd.

Liefrinck overleed op 31 december 1890 'te Hatert op nummer een honderd en zeven en tachtig' (= Wijk G, nr. 187). Zijn weduwe Ida Liefrinck-Rovers (1828-1901) woonde in 1898 nog op het adres 'Hatert St Anna 187'. De Ida Liefrinckstraat in Spijkenisse is in 1995 genoemd naar zijn kleindochter Liv Falkenberg-Liefrinck (1901-2006).*

Op 8 januari 1899 liet wijnhandelaar Petrus Theodorus Antonius Duijnstee (1864-1946) in een advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant weten dat hij naar 'St. Anna Leliëndaal 187 (bij den Tol)' was verhuisd. Het kantoor en de kelders van Duijnstee & Co. waren vanaf 1901 op het adres 'St. Anna 187' gevestigd.

De laatste bewoner was dr. Tjepko Lijcklama à Nyeholt (1837-1923). In een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 juni 1911 stond dat hij verhuisd was naar 'Leliendaal, St. Anna. Nijmegen.'

"1021  Lycklama à Nyeholt, T., Huize Leliendal, Hazenkampscheweg 33, St. Anna" (telefoongids 1915)

Huize Leliëndaal en de daaraan grenzende terreinen werden in 1916 aangekocht voor de aanleg van het Nijmeegsche Sportpark dat in 1918 werd geopend en omstreeks 1960 plaats moest maken voor woningbouw. Quick 1888 verhuisde in 1960 naar Sportpark De Dennen.

Hazenkampseweg 31 Nijmegen is een overblijfsel van Leliëndaal. Het pand dat in 1878 werd gebouwd voor het fabriceren van zegellak, staat er nog. In de basisregistratie staat het bouwjaar 1897.*

Leliestraat

openbare ruimte ID 0268300000001311

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 14 juni 1913: Leliestraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Leliestraat
Raadsbesluit d.d. 14 november 1928: Leliestraat
ptt post 1978: leliestr

"De straat, die door de gemeente ingevolge het R. van 11 Januari 1913 werd overgenomen, droeg reeds dezen naam vóór 14 Juni 1913." (Teunissen 1933)

lelie (Lilium), bloem, plant uit de leliefamilie (Liliaceae)

De Leliestraat ligt in het gedeelte van de wijk Wolfskuil tussen Graafseweg en spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen. Uit het raadssignaat blijkt dat in 1928 - tegelijk met de namen Asterstraat en de Resedastraat - ook de naam Leliestraat is vastgesteld voor het gedeelte langs de spoorlijn.

Lenardstraat

openbare ruimte ID 0268300000000191

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Lenardstraat

Philipp Lenard (Philipp Eduard Anton von Lenard) (Preßburg 7 juni 1862 – Messelhausen 20 mei 1947), Duitse natuurkundige, ontving in 1905 de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar kathodestralen en hun eigenschappen; zie www.dhm.de.

Hoewel de straatnaam reeds in 1996 werd vastgesteld, ontstond begin 2004 alsnog commotie over de nationalistische en antisemitische opvattingen van Lenard op latere leeftijd. Uit een enquête van de commissie straatnaamgeving onder de bewoners van de Lenardstraat (27 adressen, response 74%) bleek, dat 80% van de mensen die reageerden geen voorstander was van straatnaamwijziging.

Op 9 juni 2004 besloot de commissie zich te conformeren aan de mening van de bewoners en geen wijzigingsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. In 2010 wees het college een nieuw verzoek om hernoeming zonder de gemeenteraad hierover te informeren om dezelfde redenen van de hand:

"Aangezien alle argumenten reeds zijn afgewogen en er geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn, zien wij geen aanleiding om op het voorgaande terug te komen. Volledigheidshalve: tegenwoordig vindt bij persoonsvernoeming ook een antecedentenonderzoek plaats." (brief B&W d.d. 20 januari 2010)

Lennepekamer

"Terrein nabij den Winselingscheweg. De van Lennep's hadden hier reeds vóór 1562 eigendommen. Met het woord 'kamer' werd vroeger een stenen huis aangeduid. Het is niet bekend wanneer de van Lennep's daar een huis bouwden. Over het erfpachtsrecht van de Lennepkamer met landerijen en waarden werd in 1617 door de gebroeders Verbolt tegen hun oom Canis geprocedeerd. Het terrein is voor de oude geschiedenis van Nijmegen van groot belang. Daar lag in de tweede en derde eeuw na Christus het 'Ulpia Noviomagus', de tweede groote Romeinsche kolonie. In de 17e en 18e eeuw werden een groote hoeveelheid oudheid gevonden, waaruit grootendeels de vermaarde verzameling van Smetius (zie Smetiusstraat) en van In de Betouw (zie In de Betouwstraat) gevormd werden.

Het stroompeil van de rivier de Waal lag in de oudheid minstens drie meter lager dan thans. De rivier was ondiep en kwam niet, zooals nu, in een bocht om de landtong van Lent maar liep in meer rechte lijn door. Sinds de wijziging van haar loop (omstreeks 10e eeuw) is de zuidelijke oever voor een groot deel ver­zwolgen. In de 17e eeuw had de Lennepekamer nog een oppervlakte van 28 ha. In de 18e eeuw was de oppervlakte reeds tot 1 ha. ingekrompen." (Teunissen 1933)

Lent¹

woonplaats ID 2545

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (gemeente Nijmegen) (per 10 juni 2009)

ptt post 1978: lent
Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995: Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
PTT Post 1998: LENT
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Lent (per 10 juni 2009)

Lent, woonplaats in de gemeente Nijmegen

woonplaatsbesluit
Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 met de woonplaatsnaam Lent gemeente Nijmegen in te trekken en de woonplaatsnaam Lent met onmiddellijke ingang vast te stellen.

In het kader van de invoering van de BAG is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op 27 maart 2009 aan de woonplaats Lent in de gemeente Nijmegen woonplaats­code 2545 toegekend.

Kies 1751²: Dorp Lent
Isaac van Geelkercken 1639: Lent
Hollandt & Van Suchtelen 1752: Lendt
Van Suchtelen & Hollandt 1752: Lent
Van Suchtelen & Hollandt 1754: Lent
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Lent
De Witte 1756: Lent
Hattinga 1757: Lent
Hottinger 1783: LENT
kadastrale gemeente Lent, Sectie B: Lent (1819)
Van der Aa 1846: LENT

Lent is de oude benaming van Sectie B van de kadastrale gemeente Lent. De burgerlijke gemeente Lent is op 1 januari 1818 opgeheven. Lent maakte tot 1 januari 1998 deel uit van de gemeente Elst. In het zevende deel van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1846 staat:

"LENT, , d. in de Over-Betuwe, prov. Gelderland, kw. en 7 u. O. van Tiel, distr., arr. en 20 min. N. O. van Nijmegen, kant., gem. en 1½ u. Z. ten O. van Elst, aan de Waal, waardoor het van de stad Nijmegen gescheiden is.

Dit d. is gebouwd aan den grooten grindweg tusschen Nijmegen en Arnhem, in den vorm van eenen regten hoek; de westelijke arm daarvan loopt over den Waaldijk en is aan beide zijden met huizen bebouwd; de noordelijke arm gaat van den Waaldjjk af langs de linkerzijde van het half toegegroeide Griftkanaal of -vaart. Alleen de linkerzijde van dien weg is met eene rij van fraaije buitenverblijven en andere huizen bebouwd terwijl, aan de overzijde der vaart een fraai landhuis, met vijver en hoog. geboomte, gevonden wordt, staande op de plaats van het voormalige aloude kasteel, en verder opwaarts de twee kerken en eenige kleine boerenwoningen. Het omliggend terrein, dat overigens vlak is, beslaat grootendeels uit moeshoven en boomgaarden, waar tusschen, voor den wandelaar, eenige vrij aangename wandelpaden kronkelen. Men telt er 1000 inw., die zich bijzonder op de moeskweekerij toeleggen, en daardoor de wekelijksche groenmarkten van Nijmegen overvloedig voorzien. Ook heeft men er vele kersenboomgaarden, waarom men dit d. als den grooten moestuin en kersenboomgaard van Nijmegen beschouwt.
De gemeenschap tusschen dit d. en de stad, wordt onderhouden door eene gierbrug, het eenigste vaartuig van deze soort in ons land (...).
Ook ligt nabij dit d. nog de oude schans Knodsenburg. Zie dat woord. (...)
In den nacht tusschen 31 December 1833 en 1 Januarij 1854 werd het dorp LENT geheel overstroomd, zoodat er van de 26 huizen slechts 5 onbeschadigd bleven. Ook is er in dien stormachtigen nacht veel vee verdronken of door het instorten van huizen gedood." (Van der Aa 1846, deel 7, pp. 193-194)

'goede aanlegplaats'

"Toen de Waal in zijn huidige bedding terechtkwam bleef er tot in de Middeleeuwen een restgeul liggen, die ook diende als aanleg- en overslagplaats. (...) In de elfde eeuw werd op de westoever van die geul een kasteel gebouwd – een woontoren met gracht en bijgebouwen. Vlak daarbij kwam op een nabijgelegen oost-west lopende zandrug de nederzetting Lent te liggen (de naam ‘Lent’ betekent ‘goede aanlegplaats’)." (Abma 2021, p. 173)

Heunks & Van Hemmen (2016) beschrijven de ontwikkeling van de woonkern langs de waterrijke resten van de grotendeels verlande nevengeul:

"Op het raakvlak van de dorpskom en de waterrijke restgeul stond wellicht een kerkje. Mogelijk bevond zich een ligplaats voor schepen in de buurt. De naam Lent kan daar een aanwijzing voor zijn: het begrip ‘lent’ heeft te maken met een aanleg­plaats of los- en laadplaats.29 De naam duikt voor het eerst op in de 12e eeuw30, maar kan veel ouder zijn. (...)." (Heunks & Van Hemmen 2016, p. 123)   "29  Gorissen 1956, 1, noemt ook deze verklaring, maar voert hiertegen semantische bezwaren aan. Hij kon in zijn beschouwing nog niet het gegeven van de meestromende nevengeul betrekken.
30  Het oudst bekende stuk dat Lent noemt is een keizerlijke oorkonde van 1196. (...)"

"De vroegste vermelding van Lent is te vinden in de oudste bewaard gebleven oorkonde in het Gemeente­archief Nijmegen. Die oorkonde dateert van 20 oktober 1196 en gaat over de schenking van de goederen aan een gasthuis te Nijmegen. Het gasthuis is pas kort tevoren gesticht door Alardus, burggraaf van Nijmegen, en zijn vrouw Uda. Dit aanzienlijke echtpaar wil het gasthuis een stevige economische basis geven en begiftigt het daarom met een aantal flinke bezittingen. Onder die bezittingen, opgesomd in de oorkonde, vinden we ook een predium in Lent. Deze als predium aangeduide grote bezitting gaat al in 1214 samen met het gasthuis en de rest van de geschonken bezittingen over naar de geestelijke ridderorde van Sint-Jan, waarop de johannieters, sinds 1530 ook Maltezer ridders genoemd, vervolgens te Nijmegen een nieuwe commanderie stichten. Het gasthuis met de gasthuisgoederen horen vanaf dan onder de nieuwe Nijmeegse Commanderie van Sint-Jan." (Hazendonk 1998, pp. 63-64)

"Enige eeuwen later blijkt de Nijmeegse commanderie nog steeds grootgrondbezitster te zijn in en om Lent. Het bezit daar bestaat dan uit drie grote bouwhoven: het Visveld, het Laauwke en de Broodkorf (voorheen Die Roy geheten). We kunnen veronderstellen dat het gezamenlijk grondareaal van deze drie bouwhoven toen geheel of grotendeels samenviel met de omvang van het predium uit 1196. (...)" (Hazendonk 1998, p. 64)

De goederen van de Commanderie werden voor 1638 al verpacht door de johannieters; de overname door de stad brengt tot 1837 geen verandering in dit gebruik (zie Hazendonk 1998, pp. 62-91).

"Jaar 1837
24 Juli. Ingevolge raadsbesluit van 11 Maart werden de beide stadsbouwhoven te Lent gelegen, publiek verkocht." (Van Schevichaven 1901¹)

Lent² (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001598 (administratief gebied)

woonplaats Lent

CBS-code BU02680970 (was: BU02680700)
wijk 70

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Lent (per 1 januari 2007)

Lent, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Noord, met de volgende openbare ruimten:
a. buurten: De Stelt, Dorp Lent, Hof van Holland, Hoge Bongerd, Koudenhoek, Laauwik, Lentseveld, Pelseland, Veur Lent, Visveld, Vossenpels, Woenderskamp;
b. natuur- en recreatiegebied: De Waaijer (gedeelte);
c. verdwenen namen: Broodkorf, De Schans, Koude Hoek, Laauwick

In de periode 1997-2006 werd de wijk aangeduid met de naam Lent Nijmegen. Bij de wijk- en buurtindeling van het CBS (1998-2006) viel de buurt 70 met de naam Lent samen met Wijk 07 Lent (woonplaats Lent gemeente Nijmegen). De wijknaam is voor het eerst formeel door de gemeenteraad vastgesteld op 25 oktober 2006 (per 1 januari 2007).

Alleen het oostelijk deel van Lent en de uiterwaarden ten zuiden van de Oosterhoutsedijk liggen in de kadastrale gemeente Lent; het westelijk deel van de wijk ligt in de kadastrale gemeente Nijmegen.

Lent³ (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70

Lent (Lent gem. Nijmegen), bebouwde kom (artikel 20a, Wegenverkeerswet 1994) in de woonplaats Lent, vastgesteld of gewijzigd bij:

- Raadsbesluit gemeente Elst d.d. 17 september 1996 (raadsvoorstel d.d. 14 mei 1996);
- Raadsbesluit d.d. 19 februari 2003 (raadsvoorstel 27/2003);
- Raadsbesluit d.d. 28 november 2007 (raadsvoorstel 260/2007);
- Raadsbesluit d.d. 25 mei 2011 (raadsvoorstel 117/2010);
- Raadsbesluit d.d. 20 december 2017 (raadsvoorstel 133/2017), Stcrt. 2018, 2071;
- Raadsbesluit d.d. 27 september 2023 (raadsvoorstel 80/2023), Gemeenteblad 2023, 460969.

"De komgrens wordt aangeduid met verkeersborden H1 en H2 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 [lees: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 /RE]. De borden worden geplaatst in een portaal zodat de komgrens duidelijk gemarkeerd wordt. De woonplaats Lent heeft de benaming “Lent” met daaronder de toevoeging “gem.Nijmegen” als aanduiding van de bebouwde kom. Voor het overige geldt in Nijmegen-Noord de benaming “Nijmegen” als aanduiding van de bebouwde kom. (raadsvoorstel 117/2010, vervolgvel 5)

De komgrenzen vallen niet samen met de woonplaatsgrenzen.

Lent gem. Nijmegen

Lent gemeente Nijmegen

woonplaats ID 2545: Lent

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (gemeente Nijmegen) (per 10 juni 2009)

Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995: Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
PTT Post 1998: LENT
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Lent (per 10 juni 2009)

Lent gemeente Nijmegen (1998-2009), officiële naam van woonplaats Lent in de gemeente Nijmegen

Ondanks het woonplaatsbesluit uit 1995 handhaafde PTT Post vanaf 1998 de woonplaatsnaam Lent. Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad alsnog besloten om het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 met de woonplaatsnaam Lent gemeente Nijmegen in te trekken en de woonplaatsnaam Lent met onmiddellijke ingang vast te stellen.

Lent Nijmegen

wijk 70

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Lent (per 1 januari 2007)

Lent Nijmegen (1998-2006), niet-vastgestelde naam van statistische wijk 70 in het stadsdeel Waalsprong (Nijmegen-Noord)

Lent-Nijmegen

Lent-Oost (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Lent-Oost, deel van Lent ten oosten van De Grift, de Prins Mauritssingel of de spoorlijn Arnhem - Nijmegen

Lent-West (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Lent-West, deel van Lent ten westen van De Grift, de Prins Mauritssingel of de spoorlijn Arnhem - Nijmegen

Lentiusstraat

openbare ruimte ID 0268300000001312

wijk 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952: Lentiusstraat
ptt post 1978: lentiusstr

"Lentius (Marcellus Lentius, 16e eeuw, prior-generaal der congregatie van Windesheim, verdedigde met veel ijver en vuur de belangen van zijn ordegenoten, de Regulieren van het St. Catharina-klooster in de Molenstraat, tegen de aansprake van het Kapittel van St. Steven.)" (De Gelderlander, 21 juni 1952)

Volgens Hendriks (1987) is de straat naar een andere Lentius genoemd:

Thomas van Lenth (Lentulus, Lentius) (Nijmegen ca. 1530 – Nijmegen 1587), kanunnik van de St. Stevenskerk; zie Begheyn (1969), Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 98-99

"Lentiusstraat
Genoemd naar Thomas van Lenth (Lentulus, Lentius) omstreeks 1530 te Nijmegen geboren uit een vooraanstaande familie, waarover geen nauwkeurige informatie voorhanden is, met uitzondering van het feit dat hij twee zusters had.
Op 11 mei 1545 liet hij zich aan de Keulse universiteit inschrijven, waar hij op 17 juli 1548 zijn magisterstitel behaalde. In 1554 werd hij kanunnik van de Sint Steven in zijn geboortestad; vermoedelijk is hij voordien tot priester gewijd. Hij reisde veel, was eerst jezuïet en daarna kartuizer en wordt in 1586 genoemd als scholaster van de Sint Steven. In 1587 is hij in zijn geboortestad overleden." (Hendriks 1987)

Lentloper

Lentse Bloemenbuurt

Lentse Brug (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Lentse Brug, Lentse-Brug, Lentsebrug (1954-2013), verdwenen viaduct over de vroegere Rijksweg 52 (A52) en Griftdijk Noord dat deel uitmaakte van de Lentse Lus

"De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft met ingang van 1 maart [1954 /RE] de bestemming openbare weg gegeven aan:
1. de in km 13,640 over de weg Arnhem - Nijmegen gelegen viaduct, genaamd 'de Lentsebrug', alsmede de in oostelijke en westelijke richting gaande afritten van deze viaduct en de aan deze afritten aansluitende laagelegen verkeerspleinen; " (De Gelderlander, 29 februari 1954)

Op 3 april 2009 hebben B&W vergunning verleend voor het slopen van de verkeersbrug op het perceel kadastraal bekend gemeente Lent, sectie B, nr. 1575 en 1578 en gemeente Lent, sectie A, nr. 1831. De brug is op 9 juni 2013 gesloopt en vervangen door een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. Deze is op 4 oktober 2014 verwijderd in verband met de aanleg van een tunnel. De naamloze fiets- en voetgangerstunnel is op 12 juni 2015 in gebruik genomen.

Lentse kade

Lentse kolk (Lent)

Isaac van Geelkercken 1639: Waij

kolk langs de Bemmelsedijk, gedempt voor de aanleg van de oprit van de Waalbrug

Lentse kust

Lentse Lus (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 18 maart 2015: onttrekking

De Lentse Lus was in de periode 1954-2013 het gedeelte van de Laauwikstraat dat Lent-Oost via de Lentse Brug met Lent-West (Griftdijk Zuid) verbond. De brug is op 9 juni 2013 gesloopt. De verbinding over de Prins Mauritssingel is op 18 maart 2015 alsnog conform artikel 9 Wegenwet aan het openbaar verkeer onttrokken.

Lentse Plas (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001698 (water)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: Lentse Plas

Lentse Plas, plas in het natuur- en recreatiegebied De Waaijer

De evenementenlocatie Lentse Plas (vanaf 9 juli 2021)* ligt in de woonplaatsen Nijmegen en Lent ten noorden van de gelijknamige plas. Deze locatie bestaat uit drie terreinen (grootte 8.000 m², 4.200 m² en 1.250 m²). Het meest noordelijke terrein ligt tussen de adressen Willem van Arenbergstraat 2 en 4 Nijmegen. De andere twee terreinen liggen aan de oost- en westzijde van Willem van Arenbergstraat 6 Lent.

Lentse Schoolstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000453

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Schoolstraat
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Schoolstraat
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Lentse Schoolstraat (per 1 januari 2010)

"Vele tientallen jaren heette deze de Groenestraat. Een zeer toepasselijke naam. Enkele boomgaarden en weilanden omzoomden de straat. Dit beeld veranderde snel, toen de zusters van de Goddelijke Voorzieningheid in Lent kwamen om onderwijs te geven en bejaarden te verzorgen.
In 1909-1910 werd het zusterhuis en de meisjesschool gebouwd. (...) Al in 1926 werd het zusterhuis en de meisjesschool opnieuw uitgebreid. Doordat de Groenestraat vlak voor de gebouwen van de zusters langs liep, werd in 1939 de weg verlegd, verbreed en verhard. Omdat ook de jongensschool, die in 1898 was gebouwd, met de zijgevel langs de straat lag, werd de naam veranderd in Schoolstraat." (Jansen 2003)

Bij de vaststelling van de namen der straten in de gemeente Elst in 1935 is de naam Het Groene straatje gewijzigd in De Schoolstraat. De naam Schoolstraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Lentse Schoolstraat. Bewoners van de 81 adressen konden kiezen uit twee alternatieven: Lentse Schoolstraat en Meester Omloostraat. De eerste optie werd gehandhaafd, hoewel de Brandweer meldde dat deze naam kan worden verward met Schoolstraat. De Lentse Schoolstraat kreeg 41 van de 47 uitgebrachte stemmen.

Lentse Tuinstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000454

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Tuinstraat
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Tuinstraat
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Lentse Tuinstraat (per 1 januari 2010)
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: geformaliseerd (Tuinstraat)

"De oorspronkelijke naam van de Tuinstraat was Korte Elleboogstraat. Deze liep van de Grift tot aan de Steltsestraat en heeft de vorm van een kromme elleboog. In 1939 is de naam gewijzigd in Tuinstraat (Tuinderstraat): daar woonden op één na allemaal warmoezeniers.
In de volksmond echter heette de straat De Piepenben (de naam op zn Lents uitgerekt uitspreken). De naam is spontaan ontstaan. Dit kwam zo. Tegenover het grote Witte Huis, waar van 1895 tot 1923 een openbare school was gevestigd, stonden vier kleine arbeiderswoningen. De weg was daar heel smal. Iemand (wie??) zei eens: 'Wat is het hier smal, het lijkt wel een piepenben.' Vroeger werden de lange Goudse pijpen in een smal tenen houtenmandje verstuurd. In Lent noemden ze een mand 'ben', vandaar de naam 'piepenben'. (...)

"Voor woningbouw in Lent kocht de gemeente Elst een aantal tuinderijen op. In 1971 werd de Bloemenhof aangelegd en werd begonnen met het bouwen van bejaardenwoningen en andere huurwoningen. In 1974 begon men in de Floralaan te bouwen. Het eigene van de straat verdween, alsook de naam 'Piepenben'. Niemand weet wanneer de naam ontstond en niemand weet wanneer hij ophield te bestaan." (Jansen 2003)

De naam Tuinstraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Lentse Tuinstraat. Bewoners van de 27 adressen konden kiezen uit drie alternatieven: Lentse Tuinstraat, Tuinderijstraat en Piepenben. De eerste optie werd gehandhaafd, hoewel de Brandweer meldde dat deze naam kan worden verward met Tuinstraat. De Lentse Tuinstraat kreeg 12 van de 21 uitgebrachte stemmen.

Lentse Uiterwaarden

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

benaming van evenementenlocatie (grootte 30.000 m²) op Veur Lent langs de Waal ten oosten van de Spoorbrug

Lentse Veld

Lentse Waard

Lentse Warande¹ (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001802 (kunstwerk)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Lentse Warande

"waran´de v. (m.) (-n en -s), 1. jachtterrein waar konijnen enz. beschermd worden; – 2. wandeldreef, park (het woord wordt vaak verward met veranda)." (van Dale 1977)

"De naam Lentse Warande wordt door bewoners uit het gebied voor de nieuwe kade plus de weg eroverheen aan de noordoever van de nevengeul voorgesteld. Lentse Warande refereert aan een door bewoners ontwikkeld alternatief plan om de waterstand van de Waal te beheersen.
Bewoners vinden het, als een verwijzing naar dit plan, een passende naam voor de kade, bovendien suggereert de naam een prettige verblijfplaats." (raadsvoorstel 87/2005, vervolgvel 4)

Volgens de tekening met nummer 482971-B (gewijzigd: 12-05-2015) maakt het gedeelte onder en ten westen van de Spoorbrug geen deel uit van de Lentse Warande. De evenementenlocatie Lentse Warande (grootte 29.500 m²) strekt zich uit van de Prins Mauritssingel tot de Spoorbrug.

Lentse Warande² (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001803 (weg)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Lentse Warande

De weg over de kade aan de noordoever van de nevengeul (Spiegelwaal) heeft dezelfde naam als het kunstwerk. De geometrie van de openbare ruimte van het type 'weg' is bijna gelijk aan die van het type 'kunstwerk'. Alleen van het weggedeelte tussen de Spoorbrug en zogenaamde Promenadebrug (De Lentloper) maakt deel uit van de Oosterhoutsedijk.

Lentse-Brug

Lentsebrug

Lentseplas

Lentseveld¹ (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001550 (administratief gebied)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Lentseveld, Laauwick
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Lentseveld

Lentseveld, buurt in de wijk Lent met de volgende openbare ruimten:
a. Alicantestraat, Andalusiëstraat, Aragónstraat, Asturiëstraat, Ávilastraat, Balearenstraat, Cantabriëstraat, Castiliëstraat, Cataloniëstraat, Córdobastraat, Extremadurastraat, Galiciëstraat, Geldershofstraat, Lentseveld, Murciastraat, Navarrastraat, Notenlaantje (gedeelte), Pastoor van Laakstraat (gedeelte), Salamancastraat, Sevillastraat, Spanjestraat, Toledostraat, Valenciastraat;
b. grensstraten (gedeelte): Laauwikstraat, Prins Mauritssingel, Visveldsestraat, Vrouwe Udasingel;
c. verdwenen naam: De Doorsteek

Op 19 november 2008 heeft de gemeenteraad voor een van de buurten in Nijmegen-Noord het thema Spanje vastgesteld, met subthema Spaanse landstreken.

"Het zal voor de toekomstige bewoners soms wennen zijn aan de juiste Spaanse uitspraak, meent wethouder Hannie Kunst. 'Over sommige Spaanse namen kun je snel struikelen. Je zal ook moeten nadenken bij het opschrijven. Misschien moeten we daar in de toekomst bij het uitkiezen van namen beter op letten'" (De Gelderlander, 11 juni 2011)

Op de plaats van de zuidelijke helft van Lentseveld was een afzonderlijke buurt gepland met de naam Laauwick (met c).

Lentseveld² (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000418 (weg)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: Het Lentscheveld
ptt post 1978: lentseveld
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Lentseveld
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering
Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Murciastraat (gedeelte)

Lentseveld ligt in de gelijknamige buurt en eindigt sinds het raadsbesluit d.d. 8 juni 2011 bij de Aragónstraat. Het noordelijke deel heet sindsdien Murciastraat.

Lentsewaard (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001808 (landschappelijk gebied)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Lentsewaard

Lentsewaard, oude veldnaam

De Lentswaard is het buitendijkse gebied ten zuidoosten van de Bemmelsedijk en Oudedijk en zuidelijk gedeelte van Veur Lent tot aan de Spoorbrug. Volgens de tekening met nummer 482971-C (gewijzigd: 23-04-2015) is het gedeelte onder deze brug niet bij de naamgeving betrokken.

Leo de Dertiendestraat

Leo XIII straat

[bord]

Leo XIII-straat

openbare ruimte ID 0268300000001313 (versie 1) (Leo XIII straat)
openbare ruimte ID 0268300000001313 (versie 2) Leo XIIIstraat)
openbare ruimte ID 0268300000001313 (versie 3) Leo XIIIstraat)

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 25 juli 1934: Spadestraat
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: Leo XIIIstraat
ptt post 1978: leo 13 str
Hendriks 1987: Leo XIII-straat
verklaring d.d. 10 oktober 2019: Leo XIIIstraat (wijziging schrijfwijze)
Raadsbesluit d.d. 18 december 2019: Leo XIIIstraat (wijziging geometrie)

Om pragmatische redenen wordt hier de naam Leo XIII-straat gebruikt in plaats van het (gewijzigde) authentieke gegeven dat in de basisregistratie beschikbaar is.

Leo XIII (Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci) (Carpineto Romano 2 maart 1810 – Rome 20 juli 1903), paus

"Naar paus Leo XIII (1878-1903), geboren te Carpineto van het geslacht Pecci in 1810. Deze straat is gelegen in de Kolpingbuurt in verband met zijn magistrale encycliek, 'Rerum Novarum' over het arbeidersvraagstuk." (Hendriks 1987)

Het verhaal gaat dat deze straatnaam is gekozen in verband met het overlijden van 1) Leonardus Maria de Vos (1937-1945)* en 2) Leonardus Maria de Vos (1946-1946) en de geboorte van 3) Leonardus Maria de Vos (geb. 1948). Laatstgenoemde is het dertiende en laatste kind van Cornelis Nicolaas de Vos en Magdalena Adelheid van Ottele, Hatertseveldweg 504 (Muntweg 504). Het gezin woonde één huis verwijderd van de Leo XIII straat die bij de aanleg van de Kolpingbuurt (1950) is aangelegd op de plaats van de Spadestraat.

schrijfwijze
In De Gelder­lander van 11 januari 1951 wordt melding gemaakt van 'de Leo XIII straat'. De naam Leo XIII straat in de BAG (registratie­datum: 09-12-2010) was niet in overeenstemming met de naam Leo XIIIstraat in het collegebesluit d.d. 13 december 1950 (document­nummer: RB 13-12-1950). Op grond van een ambtelijke verklaring d.d. 10 oktober 2019 is de naam alsnog stilzwijgend gewijzigd in Leo XIIIstraat (met één spatie).

Uit onderzoek blijkt dat er geen communicatie heeft plaatsgevonden naar belanghebbenden omtrent de wijziging van de straatnaam (bron: besluit op bezwaar d.d. 17 maart 2020). Het raadsbesluit d.d. 18 december 2019 heeft alleen betrekking op de geometrie van de openbare ruimte. Van de stilzwijgend gewijzigde schrijf­wijze wordt geen melding gemaakt.

De juiste schrijfwijze volgens de spellingregels is Leo XIII-straat (met koppelteken). Op de meeste straatnaam­borden staat nog de naam Leo XIII straat. Op het nieuwste bord dat in 2020 (week 41) is aangebracht staat: Leo XIII Straat.

2018-2019
Bij de vernieuwing van de Kolpingbuurt zijn 17 woningen (bouwjaar 1951) met de huisnummers 4 t/m 12 en 11 t/m 33 gesloopt. Hiervoor zijn 10 nieuwe woningen (bouwjaar 2019) met de huisnummers 6 t/m 12 en 11 t/m 21 voor in de plaats gekomen.

andere plaatsen

1923  Leo XIII straat Zaandam
1933  Plein Leo XIII Tilburg
1933  Leo XIII-straat Tilburg
1952  Leo XIII-straat Kaatsheuvel
1955  Leo XIII-straat Utrecht
1963  Paus Leo XIIIestraat Hoogerheide

Leo XIIIstraat

Leonardo da Vincistraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001867

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Leonardo da Vincistraat

Leonardo di ser Piero da Vinci (Leonardo da Vinci) (Vinci 15 april 1452 – Amboise 2 mei 1519). Italiaanse kunstenaar, 'homo universalis'

Leoninuspad

openbare ruimte ID 0268300000000015

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Leoninuspad
Hendriks 1987: Leoniuspad
Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: wijziging geometrie

Elbertus Leoninus (Elbert de Leeuw) (Zaltbommel 1519/1520 – Arnhem 6 december 1598), rechtsgeleerde en Gelders kanselier; zie www.biografischportaal.nl

"Elbertus Leonius (1519-1598), Nederlands rechtsgeleerde en staatsman. Hoogleraar te Leuven, en kanselier van het Hof van Gelre en Zutphen. Hij speelde een belangrijke bemiddelende rol tijdens het begin van de tachtigjarige oorlog." (Hendriks 1987)

Het Leoniuspad loopt van de Mercatorpad naar het Vareniuslaan. Op 17 juli 2018 is geen straatnaambord aangetroffen. Op de tekening met nummer 576187 (raadsbesluit d.d. 30 november 2022) eindigt het pad bij de Erasmuslaan hoek Montessorilaan.

Lepergas

"Vervallen naam (straatmakersrekening van 1621) van een niet nader aan te duiden gas." (Teunissen 1933)

Lerkendaal

"Terrein onder Hatert bij den Hazenkampscheweg en de Vossenlaan." (Teunissen 1933)

De naam kan ontleend aan de bomen die in deze omgeving hebben gestaan, maar een verwarring met de naam Leliëndaal is niet uitgesloten. Lerkendaal was in de 19e eeuw ook de naam van een bouwhoeve in het Nederrijkswald in de gemeente Groesbeek.

Lesierstraat

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Lesierstraat
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1967: intrekking
Hendriks 1987

"Willem Lesier, Nijmeegs zilversmid, geboren te Nijmegen, datum niet bekend, ondertrouwd 21-10-1604 met Hubertgen Schut.
Werk: zilver voor kovels." (Hendriks 1987)

In de catalogus, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983, staat:

"Lesier, Wilhelm
1596-1600 vermeld als provisor van het Borger Kinderen Weeshuis (1598 als boekhouder genoemd). Raadslid 1600-1604, 1607; schepen 1605-1606 en 1608-1617. Zijn familiewapen, drie klaverblaadjes, komt als meesterteken voor." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 45)

De Lesierstraat was geprojecteerd als verbinding tussen de Willem Schiffstraat en de Groesbeekseweg.

Leurseweg

Leuvenhof

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C (1822): Leuvensch hof
Adresboek 1892: Neerbosch leuvenhof
Teunissen 1933: Leuvenhof

"Leuvenhof. Voormalig landgoed onder Neerbosch. Zie Laan van Engelen en blz. 61 van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912." (Teunissen 1933)

Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was dijkgraaf Willem Engelen de eigenaar van perceel nr. 62 t/m 88 van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C: den Heikant. Het hart van het landgoed lag bij de kruising O.C. Huismanstraat - Symfoniestraat in de wijk Neerbosch-Oost.

Leuvensehof, Oude Dukenburgseweg 101 t/m 1209, is een complex van 195 etagewoningen (bouwjaar 1975) in de wijk Zwanenveld.

Leuvensbroek¹

openbare ruimte ID 0268300000000287 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001751 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 42 't Broek

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Leuvensbroek
Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: Leuvensbroek
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Leuvensbroek
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"naar de veldnaam Leuvense Hof" (Hendriks 1987)

Leuvensbroek, buurt in de wijk 't Broek met de volgende openbare ruimten:
a. Ackerbroekweg (gedeelte), De Omloop (gedeelte), De Ontmoeting (gedeelte), Leuvensbroek, Piet Moeskopspad (gedeelte);
b. niet-vastgestelde namen: Leuvensbroek 10e t/m 35e straat;
c. verdwenen namen: Leuvensbroek 51e t/m 60e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000287 gewijzigd in 'weg' en is Leuvensbroek opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

Leuvensbroek²

openbare ruimte ID 0268300000000287 (versie 2) (weg)

wijk 42 't Broek

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: leuvensbroek
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

Leuvensbroek, alle straten in de buurt Leuvensbroek waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1001 t/m 3525)

Leuvensbroek 10e t/m 35e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

Leuvensbroek 10e straat >

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 1001 t/m 1027 Nijmegen
Leuvensbroek 1004 t/m 1050 Nijmegen

Leuvensbroek 11e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 1101 t/m 1123 Nijmegen
Leuvensbroek 1110 t/m 1118 Nijmegen

Leuvensbroek 12e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 1200 t/m 1252 Nijmegen
Leuvensbroek 1201 t/m 1261 Nijmegen

Leuvensbroek 13e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 1302 t/m 1340 Nijmegen
Leuvensbroek 1303 t/m 1315 Nijmegen

De zogenaamde 13e straat maakte vroeger deel uit van de Smallesteeg.

Leuvensbroek 14e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 15e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 1501 t/m 1587 Nijmegen
Leuvensbroek 1504 t/m 1550 Nijmegen

Leuvensbroek 16e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 1601 t/m 1691 Nijmegen
Leuvensbroek 1602 t/m 1630 Nijmegen

Leuvensbroek 17e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 1701 t/m 1731 Nijmegen
Leuvensbroek 1702 t/m 1714 Nijmegen

De zogenaamde 17e straat maakte vroeger deel uit van de Smallesteeg.

Leuvensbroek 18e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 1801 t/m 1825 Nijmegen
Leuvensbroek 1802 t/m 1836 Nijmegen

Leuvensbroek 19e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 1902 t/m 1932 Nijmegen

Leuvensbroek 20e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 2001 t/m 2025 Nijmegen
Leuvensbroek 2002 t/m 2030 Nijmegen

Leuvensbroek 21e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 2101 t/m 2117 Nijmegen
Leuvensbroek 2102 t/m 2164 Nijmegen

Leuvensbroek 22e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 30e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 3001 t/m 3011 Nijmegen
Leuvensbroek 3002 t/m 3048 Nijmegen

Leuvensbroek 31e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 3101 t/m 3113 Nijmegen
Leuvensbroek 3102 t/m 3116 Nijmegen

Leuvensbroek 32e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 3201 t/m 3219 Nijmegen
Leuvensbroek 3202 t/m 3214 Nijmegen

Leuvensbroek 33e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 3301 t/m 3367 Nijmegen
Leuvensbroek 3302 t/m 3362 Nijmegen

Leuvensbroek 34e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 3401 Nijmegen
Leuvensbroek 3402 t/m 3438 Nijmegen

Leuvensbroek 35e straat

wijk 42 't Broek

Leuvensbroek 3501 t/m 3525 Nijmegen
Leuvensbroek 3502 t/m 3516 Nijmegen

Leuvensbroek 51e straat

niet-bestaande adressen: Leuvensbroek 5102 t/m 5104 Nijmegen

Leuvensbroek 53e straat

niet-bestaande adres: Leuvensbroek 5301 Nijmegen

Leuvensbroek 60e straat

niet-bestaande adressen: Leuvensbroek 6009 t/m 6011 Nijmegen

Volgens KUNST OP STRAAT IN NIJMEGEN bevindt de Sculptuur ter ere van Joris Ivens van de kunstenaar Nur Tarim uit 1987 zich nog op de locatie Leuvensbroek 6011 Nijmegen. Het kunstwerk staat sinds 2010 bij de ingang van Leuvensbroek 3001 Nijmegen.*

Leuvensch hof

Leuvense Hof

Leuvensehof

levende personen

De volgende openbare ruimten zijn destijds genoemd naar personen die nog in leven waren:

1895  Regentessestraat
1895  Waldeck Pyrmont Singel
1895  Wilhelmina Singel
1896  Arend Noorduijnstraat
1896  Graadt van Roggenstraat
1899  Dr. Jan Berendsstraat
1899  Heijdenrijckstraat
1900  van Rosendaelstraat
1904  Emmalaan
1904  Jozef Israëlsstraat
1904  Koolemans Beynenstraat
1904  Marialaan (?)
1904  Mesdagstraat
1904  van 't Santstraat
1906  Prins Hendrikstraat
1906  Buurmansweg (?)
1906  Pieperslaantje (?)
1906  Bergansiusstraat
1906  Elandstraat
1906  van Schevichavenstraat
1910  Dobbelmannweg
1910  Julianaplein
1911  Bronsgeeststraat
1912  Beijensstraat
1912  Pater van Hooffstraat
1913  Dr. Claas Noorduijnstraat
1916  Luciaweg (?)
1916  Sophiaweg
1923  Tooropstraat
1923  Burgemeester Van Schaeck Mathon Singel
1926  Julianapark
1926  Julianastraat
1929  Adrianaweg
1929  Wagenaarstraat
1929  Johannaweg
1937  Prins Bernhardstraat
1938  Minister J.R. Slotemaker de Bruïneweg
1939  Burgemeester Steinweg-laan
1940  Wethouder G.M. Busserweg
1972  Burg. Hustinxstraat
1976  Willem J. Kolfflaan
1988  Joris Ivensplein
1993  Moeder Teresahof

In de registratieve voorschriften voor straatnaamgeving die B&W op 7 oktober 1997 hebben vastgesteld, stond:

"4. Er worden geen namen gebruikt van in leven zijnde personen. Een uitzondering wordt gemaakt voor namen van leden van het Koninklijk Huis." (ambtelijk voorstel d.d. 6 augustus 1997)

Met de inwerkingtreding van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering op 1 januari 1999* zijn de registratieve voorschriften straatnaamgeving vervallen. In een amendement dat op 16 mei 2018 unaniem door de gemeenteraad is aanvaard, staat daarentegen de volgende constatering:

"- Het uitgangspunt dat mensen al 10 jaar overleden moeten zijn voor beroepsgroepen waar vrouwen pas in de tweede helft van de 20e eeuw in grotere getalen gingen deelnemen ervoor zorgt dat zij dan nog steeds niet aan bod kunnen komen;" (Amendement: Op weg naar gedeelde regie, indiener: Cilia Daemen, GroenLinks)

richtlijnen
Op de gemeentelijke website* staan richtlijnen waaraan geen openbaar besluit van of namens het bevoegde bestuursorgaan ten grondslag ligt. In verschillende versies die in de loop der jaren werden aangetroffen, staat onder meer:

"• Er worden geen personen vernoemd die nog in leven zijn, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis." (Richtlijnen voor straatnaamgeving, pdf-bestand gewijzigd: 22-03-2016 14:13:48)
"• De persoon is minstens 10 jaar geleden overleden; uitzonderingen worden gemaakt voor leden van het Koninklijk Huis." (Richtlijnen straatnamen, pdf-bestand gewijzigd: 30-01-2017 09:30:59)

Met de inwerkingtreding van de vigerende verordening* op 15 mei 2019 zijn alle eerdere gemeentelijke regels en voorschrif­ten voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten vervallen (artikel 10, eerste lid, Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019).*

Dat een te vernoemen persoon ten minste tien jaar geleden overleden moet zijn, is een van de 'bestuurlijke regels' die vermeld staan in de VNG-publicatie: Benoemen, nummeren en begrenzen (2005). Sinds de eeuw­wisseling zijn de volgende openbare ruimten genoemd naar personen die nog geen tien jaar dood waren:

2001  Burgemeester Daleslaan
2004  Jo Eversstraat
2005  Nina Simonestraat
2005  Sergeant Robinsonviaduct
2011  Gilbert Bécaudstraat
2011  Professor Schillebeeckxplein
2012  Theo Blankenaauwpad
2014  Nelson Mandelaplein
2014  Hugo Clausstraat
2014  Gabriel García Márquezstraat
2014  Ananta Toerstraat
2014  Hella Haassestraat
2015  Ferry Portierstraat
2015  Albert Trouwborststraat
2015  Jan van Ruitenbeekstraat
2018  Nora Ephronstraat
2018  Dick Brunastraat

Levensader

wijk 12 Goffert

Levensader, deelgebied Winkelsteeg rondom Nieuwe Dukenburgseweg

Libellenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001314

wijk 14 Hatertse Hei

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Nimwegenstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Libellenstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Libellenstraat
ptt post 1978: libellenstr

libellen (Odonata), orde van insecten met grote ogen en krachtige vleugels

Lierpad

Lierstraat

openbare ruimte ID 0268300000001315

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Lierpad
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Lierstraat
ptt post 1978: lierstr

lier, snaarinstrument

Lieve Vrouwengas

Lieve Vrouwentrappen

openbare ruimte ID 0268300000001316 (weg)

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 15 december 1954: Lieve Vrouwentrappen

"Thans draagt de trap van Vleeshouwerstraat naar het Groene Balkon de naam Lieve Vrouwetrappen." (Hendriks 1987)

Hoewel er geen sprake is van een verblijfsobject, is op 21 december 2015 namens B&W het adres 'Lieve Vrouwentrappen 1 te Nijmegen (trappen)' toegekend (documentnummer: 201500091). De nummer­aanduiding ID 0268200000097938 komt in de BAG niet voor. Het adres staat sinds 5 januari 2016 in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De lieve Vrouwe trappen
Wegenlegger 1859: De Lieve Vrouwentrappen
Adresboek 1892: lieve-vrouwentrappen
Nijmegen 1900: Lieve Vrouwentrapje
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lieve Vrouwetrappen
Raadsbesluit d.d. 15 december 1954: intrekking

"Oudtijds Liever Vrouwentrap
1724: Lieve Vrouwengaschken.
De gas liep uit op het Onzer Liever Vrouwenpoortje (Bezienderspoortje). Dit poortje, ook (1600 en later) Lossertspoortgen genoemd (naar den beziender of opzichter van den Waaltol, Gerard Lossert), had zijn 'naam' te danken aan een beeld van de H. Maagd, dat tegen een naburig huis geplaatst was.

Waarschijnlijk heeft dit gasje ook nog andere namen gehad:
1420: Taybertsgasje
1423: Teybersgasje
1562: Tybersgas en
1628: Typersgesken.
De Tayberts of Teyberts waren een aanzienlijk geslacht in Kleef." (Teunissen 1933)

"Oudtijds Onzer Lieve Vrouwengas,
1552: Vrouwengas,
1695: Onzer Liever Vrouwentrap,
1724: Lieve Vrouwengaschken.
(...) Het gasje dankte zijn naam aan een beeld van de H. Maagd, dat tegen een naburig huis geplaatst was, en met de H. Olaf beschermster en beschermer van het Nijm. schippersgilde waren. (Hendriks 1987)

"De Lieve Vrouwentrappen : Van de Steenstraat tot de Vleeschhouwerstraat" (Legger B 1859, nr. 119)

"Lieve Vrouwentrappen heten zo omdat daar vroeger prostituees huisden. De benaming zou niet verwijzen naar Onze Lieve Vrouw." (anonieme bron)

De drie gasjes tussen Vleeshouwerstraat en Steenstraat waren: Hanengas, Vlooiegasje en Lieve Vrouwentrappen.

Lieve Vrouwenvierdel

Lievekamphof

openbare ruimte ID 0268300000000089

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 25/26 juni 1986: Lievekamphof
ptt post 1991: lievekamphof

zijstraat van de Korte Bredestraat tegenover Pomonastraat

"Het terrein waarop de straat wordt aangelegd staat sedert meer dan 100 jaar bekend als de Lievekamp of het Lievekampske." (B&W, 10 juni 1986)

Er zijn geen bronnen gevonden die het gebruik van deze benaming bevestigen.

Lieven de Keystraat

openbare ruimte ID 0268300000001317

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Lieven de Keystraat
ptt post 1978: keystr, l de

Lieven de Key (Gent va. 1560 – Haarlem 17 juli 1627), bouwmeester; zie www.biografischportaal.nl

"Lieven de Key (1560-1627), Nederl. bouwmeester, verbleef tussen 1580 en 1590 te Londen, werkte daarna in Haarlem, waar hij stadstimmerman en steenhouwer was. Zijn oudste werken bevinden zich te Leiden, o.a. de oorspronkelijke gevel van het stadhuis. Te Haarlem verzorgde hij de uitvoering van de bouw van de Waag. Zijn belangrijkste en meest karakteristieke bouwwerk is de Vleeshal, een schitterend voorbeeld van de oudhollandse bouwtrant.
Zijn stijl stond onder invloed van Vredeman de Vries. Zijn werk, met veelal een rijke decoratieve behandeling van de topgevels, is karakteristiek voor het begin van de 17e eeuw in Nederland." (Hendriks 1987)

Ligulastraat

openbare ruimte ID 0268300000000352

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Ligulastraat

ligula, bronzen Romeins toiletgerei, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.), spatel

De adressen Ligulastraat 2 t/m 34 Oosterhout gemeente Nijmegen zijn met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Terralaan 69 t/m 101 Nijmegen.

Ligusterstraat

openbare ruimte ID 0268300000001318

wijk 23 Heseveld

Besluit B&W d.d. 17 augustus 1950: Ligusterstraat
ptt post 1978: ligusterstr

liguster (Ligustrum), struik, geslacht uit de olijffamilie (Oleaceae)

Lijkweg¹

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D en F (1822): de Lijkweg
Wegenlegger 1859: De Lijkweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lijkweg
Raadsbesluit d.d. 24 september 1958: intrekking (per 24 oktober 1958)

"De Lijkweg : Loopende van de Hatertsche Straat over het landgoed Winkelsteeg en Hulsen naar den Grootenweg op Grave" (Legger B 1859, nr. 61)

"De overleden parochianen van Hatert, die aan den Graafscheweg (thans St. Teunismolenweg) woonden, werden langs dezen weg naar de begraafplaats te Hatert vervoerd." (Teunissen 1933)

In de periode 1924-1958 liep de Lijkweg van de St. Teunismolenweg naar de Weg door Jonkerbos. Op de plaats van de Lijkweg liggen sinds 1960 de Gerstweg en de Tarweweg.

Lijkweg²

Het begin van de Daalseweg werd eind 19e eeuw ook Lijkweg genoemd. Deze weg leidde vanaf 1811 naar de Begraafplaats Stenenkruisstraat en later ook naar de Begraafplaats Daalseweg.

Lijkweg³

In een krantenbericht uit 1919 staat dat door notaris De Maret Tak te Nijmegen is verkocht:

"3. De gebouwen en bouwland aan den Berg en Dalsche weg en Lijkweg." (De Gelderlander, 15 maart 1919)

Op verschillende plattegronden die voor 1930 zijn verschenen, staat de naam Lijkweg bij de weg die evenwijdig aan de Kruisweg loopt en eindigt ten noorden van Holleweg 29 Nijmegen. Het eerste deel van deze Lijkweg en het pad dat eindigt ten zuiden van Holleweg 27 Nijmegen, hebben in 1993 de naam Tacituspad gekregen.

Lijnbaanstraat

openbare ruimte ID 0268300000001319

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 19 oktober 1912: Dijkplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dijkplein
Raadsbesluit d.d. 9 mei 1934: Lijnbaanstraat
ptt post 1978: lynbaanstr
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: wijziging geometrie

lijnbaan, plaats waar touw vervaardigd wordt, touwslagerij

"De straat is genoemd naar de lijnbaan, die gelegen is aan den voet van den Waalbandijk. Een gedeelte van deze straat droeg ingevolge R. 19 October 1912 den naam 'Dijkplein'. (...)" (Teunissen 1933)

Het raadsbesluit d.d. 9 mei 1934 was conform het voorstel van B&W:

"II. aangezien het geprojecteerde Dijkplein zal vervallen, komt daar ter plaatse een straat ter breedte van 12 M. aan welke, gaande van af de Dijkstraat in Oostelijke richting en ombuigend bij het perceel van Schraven naar den Weurtschenweg, de naam ware te geven van 'Lijnbaanstraat';" (De Gelderlander, 8 mei 1934)

"Schraven, A. F., sleeper, Weurtscheweg 78." (adresboek 1934)

Met ingang van 3 oktober 1934 werden de bestaande adressen als volgt gewijzigd:

- Dijkplein 1 t/m 39 : Lijnbaanstraat 99 t/m 137
- Weurtscheweg 68 t/m 74 : Lijnbaanstraat 2 t/m 8

Het gedeelte van de Lijnbaanstraat tussen Nina Simonestraat 158 en 160 maakt sinds het raadsbesluit d.d. 14 juli 2021 deel uit van de Patriastraat.

Lijsterbesstraat

openbare ruimte ID 0268300000001320

wijk 06 Hengstdal

Besluit B&W d.d. 17 augustus 1950: Lijsterbesstraat
ptt post 1978: lysterbesstr

lijsterbes (Sorbus), geslacht uit de rozenfamilie (Rosaceae); de wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) is een inheemse boom die tot 10 meter hoog wordt.

Lijsterstraat

openbare ruimte ID 0268300000001321

wijk 21 Wolfskuil

raadsvoorstel d.d. 8 februari 1916: Lijstersstraat
Raadsbesluit d.d. 12 februari 1916: Lijsterstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lijsterstraat
ptt post 1978: lysterstr

lijster, vogel uit de familie van de lijsterachtigen (Turdidae)

Lili Bleekerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001669: ingetrokken
openbare ruimte ID 0268300000001682

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 18 januari 2012: Lili Bleekerstraat
verklaring d.d. 6 februari 2012: wijziging (status)

Dr. Caroline Emilie (Lili) Bleeker (Middelburg 17 januari 1897 – Zeist 8 november 1985), natuurkundige, oprichter van het Physisch Adviesbureau en NEDOPTIFA, de Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek Dr. C.E. Bleeker, waarvan zij van 1930 tot 1964 directeur was; zie www.biografischportaal.nl

"Aan haar natuurkundig adviesbureau voegde ze een fabriek toe, waarin wetenschappelijke instrumenten en optische apparatuur werden gemaakt. Het was het eerste bedrijf ter wereld dat complete fasecontrast­microscopen produceerde, de microscoop waarvoor Zernike (Nederlands natuurkundige) in 1953 de Nobelprijs ontving." (raadsvoorstel 6/2012)

De werkplaats van de faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Sorbonnelaan 4 Utrecht, draagt sinds 1998 de naam Caroline Bleekergebouw.

Limburgschestraat

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Limburgschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Snoekstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Richard Holstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Richard Holstraat

Limburg, Nederlandse provincie, gelegen in het zuidoosten van het land

Limos

Limoslaan

openbare ruimte ID 0268300000000217

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 17 september 2003: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 2003: Limoslaan

LIMOS, Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (1961-1991)

"Meer dan 90 jaar is het Limosterrein, gelegen tussen de Koolemans Beijnenstraat, Groesbeekseweg, Gelderselaan, Postweg en van 't Santstraat een afgesloten kazernegebied geweest." (raadsvoorstel 172/2003)

Limospark

wijk 06 Hengstdal

park gelegen tussen Limoslaan, Dommer van Poldersveldtweg en Postweg

Lindanusstraat

openbare ruimte ID 0268300000001322

wijk 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952: Lindanusstraat
ptt post 1978: lindanusstr

Wilhelmus Lindanus (Willem Damasz. van der Lindt) (Dordrecht 1525 – Gent 2 november 1588), bisschop en inquisiteur, eerste bisschop van Roermond (1562-1588); zie www.biografischportaal.nl

"Lindanus (...) beijverde zich in hoge mate voor de opbloei van het geestelijk leven in Nijmegen, vooral in de jaren 1585-1591. Hij was voorvechter der belangen van het Kapittel van St. Steven." (De Gelderlander, 21 juni 1952)

"Guilielmus Lindanus, zoon van Damasus heer van Lind, dat in de St. Elisabethsnacht [Sint-Elisabethsvloed op of omstreeks 19 november 1404 /RE] verzwolgen is, werd in 1525 te Dordrecht geboren.
Lindanus ontving 4 april 1562 te Brussel de bisschoppelijke wijding van Granvelle, kardinaal-bisschop van Mechelen. Uitmuntend kanselredenaar, stelde orde op kerkelijke zaken en zorgde vooral voor de oprichting van scholen. In 1586 vertrok hij naar Nijmegen, in welke stad meer parochiekerken werden gesticht, omdat de kerk van de H. Stephanus alléén niet voldoende was. Hij stierf 2 november 1588." (Hendriks 1987)

Lindelaan

linde (Tilia), loofboom

sinds 30 oktober 2005 naam van pad op begraafplaats Rustoord

Lindelaan (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 23 maart 1993: Lindelaan
Raadsbesluit d.d. 23 september 1998: intrekking

De commissie Openbare Werken van de gemeente Elst adviseerde B&W in 1993 om deze straat de naam Lindelaan te geven in plaats van Meidoornstraat. De commissie was blijkbaar niet op de hoogte van de huizen (bouwjaar 1953) met een huisnummer aan het Lindepad.

"Het is namelijk de bedoeling om in de straten gelijknamige bomen te planten. Omdat een meidoorn een te grote boom is voor de betreffende straat dient van die naam te worden afgezien.
De commissie verwacht geen verwarring met het al aanwezige Lindepad, omdat aan dit pad geen huizen staan." (advies d.d. 15 maart 1993)

De Lindelaan lag ten zuiden van de Esdoornstraat in Visveld. Ondanks het raadsbesluit uit 1998 stond de naam nog vermeld in de Stratenlijst 2003.

Lindenberg¹

In NYMEGEN, DE OUDE HOOFDSTAD DER BATAVIEREN, dat in 1733 voor het eerst verscheen, is de Lindenberg een van de vijf namen die door Arkstée in een voetnoot in verband gebracht worden met het feit dat de stad Nijmegen 'Op Berg en Heuvelen' gelegen is (bron: Arkstée 1788, nieuwe druk, p. 232).

St. Anthonisberg
Op deze heuvel stond de St. Anthoniuskapel die in 1592 werd afgebroken. De straatnaam Lindenberg is van latere datum. De oorpronkelijke naam St. Anthonisberg is als straatnaam met het achtervoegsel -plaats bewaard gebleven.

Lindenberg²

openbare ruimte ID 0268300000001323 (weg)

Wijk C (1812)
wijk 00 Benedenstad

Nijmegen 1812: Lindenberg
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Linden berg
Wegenlegger 1859: Lindenberg
Adresboek 1892: lindenberg
Nijmegen 1900: Lindenberg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lindenberg
Raadsbesluit d.d. 15 december 1954: Lindenberg
Raadsbesluit d.d. 13 november 1980: Lindenberg
Raadsbesluit d.d. 4 oktober 1989: Lindenberg

"De straat, oorspronkelijk slechte een voetpad, bestond reeds in 1392: 'Onder Sunte Anthonisberch in der straten daar men gheet aan die Veerpoirt'.
1397: Dye straeyt bij den bergh van den sloet
1616: Affwech nae de Veerpoort en
1696: Opweg naar het Valckhoff.
De tegenwoordige naam wordt eerst aangetroffen in 1722; hij is vermoedelijk ontleend aan de oude beplanting." (Teunissen 1933)

"De laatste rei lindeboomen in deze straat werd omgehakt in September 1858 toen men de Strikstraat aan Hallo schonk." (Van Schevichaven 1896, pp. 138-139)

"Lindenberg : Van het Valkhof tot de Veerpoort" (Legger B 1859, nr. 112)

"De Lindenberg liep oorspronkelijk van de Waal naar het Valkhof, thans de weg van het Valkhofplein naar het Groene Balkon." (Hendriks 1987)

De Lindenberg was voor de aanleg van het Groene Balkon de 'stikste' (steilste) straat van Nijmegen.

Lindenberghaven

openbare ruimte ID 0268300000000303 (water)

wijk 00 Benedenstad

ptt post 1991: vluchthaven
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Lindenberghaven (per 1 september 2009)
verklaring d.d. 14 oktober 2011: ambtshalve correctie (type)

In 1988 verloor de haven aan de westkant van de Waalbrug de primaire functie van vluchthaven.

Aan de naam Vluchthaven lag geen formeel besluit ten grondslag. Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om voor deze haven alsnog de naam Lindenberghaven vast te stellen. Op 14 oktober 2011 is het type 'weg' in de BAG gewijzigd in 'water'.

Twee ligplaatsen bij de ingang van de Lindenberghaven hebben een huisnummer aan de Waalkade (huisnummers 100 en 102).

Lindenholt¹

openbare ruimte ID 0268300000001612 (administratief gebied)

CBS-code WK026808
stadsdeel 08

Volkstelling 1947: buurt 29 Ten Westen van het Maas-Waalkanaal (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 26 Neerbos West
Volkstelling 1960: WIJK 4 Lindenholt, buurt 40 Lindenholt
Volkstelling 1971: WIJK 4 Lindenholt

Raadsbesluit d.d. 29 juni 1972: wijknaam
Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: wijk- en buurtindeling
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Lindenholt
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Lindenholt (per 1 januari 2007)

Lindenholt, stadsdeel bestaande uit de volgende wijken:

- 't Acker met de buurten:
de Steekse Acker, de Meeuwse Acker, Hillekensacker, Heeskesacker, Zellersacker, Drieskensacker, Horstacker;
- De Kamp met de buurten:
de Voorstenkamp, de Geerkamp, de Kluijskamp, de Wellenkamp, de Hoefkamp, de Gildekamp;
- 't Broek met de buurten:
Leuvensbroek, Holtgesbroek, Wedesteinbroek, Hegdambroek;
- Kerkenbos;
- Westkanaaldijk;
- Neerbosch-West;
- Bijsterhuizen

"Het komt ons gewenst voor de reeds lang gebezigde wijknaam Lindenholt officieel vast te stellen." (B&W, 13 juni 1972)

De oostgrens van dit stadsdeel ligt volgens het raadsbesluit d.d. 4 april 1984 (tekening S.E.O. 831129) geheel ten oosten van het Maas-Waalkanaal.

Bij de Volkstelling 1947 was dit gebied een deel van de buurt Ten Westen van het Maas-Waalkanaal. De buurt Neerbosch West was bij de Woningtelling 1956 een deel van WIJK 2 Nijmegen West. Bij de Volkstelling 1960 is de naam gewijzigd in Lindenholt. De buurt Lindenholt lag in 1960 in de gelijknamige WIJK 4 Lindenholt.

"Lindenholt, een van de acht woonwijken over het Maas-Waalkanaal, welke genoemd zijn naar oude veld- en boerderijnamen, is het meest recente en naar het zich laat aanzien tevens laatste uitbreidingsgebied. Lindenholt is verdeeld in vier wijken: de Kamp, 't Acker, 't Bos en 't Broek. (...)" (Hendriks 1987)

namen en nummers
In 1976 gaat het college akkoord met het ambtelijk advies om niet af te wijken van het eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de straataanduiding en nummering der woningen in het stadsdeel Lindenholt (besluit B&W d.d. 26 oktober 1976). In het advies staat:

"(...) dat de nummering der woningen e.d. niet aan de Raad behoeft te worden voorgelegd; behoort tot de competentie van het college van Burgemeester en Wethouders" (advies van hoofd afdeling III d.d. 27 september 1976)

De eerste buurtnamen de Voorstenkamp, de Geerkamp en de Kluijskamp zijn op 2 december 1976 door de gemeenteraad vastgesteld. Behoudens latere aanpassingen stamt de bestaande wijk- en buurtindeling, inclusief wijknummers, uit 1977 (raadsbesluit d.d. 3 november 1977). De niet door het bevoegde gemeentelijke orgaan vastgestelde straatnummers zijn gelijk aan de eerste twee cijfers van de huisnummers.

De grens tussen de wijken 't Acker en 't Broek is in 1980 gewijzigd in verband met een kleiner opzet van de geprojecteerde buurt Zellersacker. De wijknaam 't Bos is in 1992 gewijzigd in Kerkenbos. In deze wijk is later afgeweken van de doorlopende nummers van vier cijfers. De huisnummers in de zogenaamde 10e straat in Kerkenbos lopen door tot 10141.

"De laatste grote uitbreiding aan de andere zijde van het Maas-Waalkanaal is Lindenholt. Deze wijk is minder ruim van opzet dan Dukenburg. Het is de bedoeling in Lindenholt te breken met de scheiding van werken en wonen om te voorkomen dat het net als Dukenburg een slaapstad wordt. Uiteindelijk is in Lindenholt de oorspronkelijke doelstelling onvoldoende gehaald. Slechts op beperkte schaal is er bedrijvigheid gekomen.
De Gildekamp sluit in concept nog aan bij de opzet van Dukenburg. Dit oudste deel van Lindenholt is ontworpen naar het idee van de new town. Geprobeerd is om alle verkeer uit de wijk te weren. Auto's horen hier te parkeren buiten het woongebied, de woonstraten zijn uit sluitend voor voetgangers." (De Brug, 5 september 2001)

Hollandt & Van Suchtelen 1752: Lindenholt
Van Suchtelen & Hollandt 1754: 'T Lindenholt
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Lindenholt
De Witte 1756: Lindenholt
Hattinga 1757: Lindehorst
kadastrale gemeente Weurt, Sectie B (1820): Lindenhout

"De naam Lindenholt of Lindenhout is zeker al zo'n 700 jaar in gebruik. In akten van rond 1300 is al sprake van Lindenhout, een bosrijke wildernis, die pas laat in cultuur is gebracht." (Hendriks 1987)

De naam 'Lindenhout' staat op het minuutplan uit 1820 van de kadastrale gemeente Weurt, Sectie B: Weurt (Tweede Blad), bij perceel nr. 280 met huis, schuur en erf ten noorden van De Jonker Straat (Jonkerstraat).

Lindenholt²

ptt post 1978: lindenholt

In het postcodeboek 1978 stonden de adressen 'lindenholt 1301––1335 oneven 6546 BC'. De naam van de openbare ruimte strookt niet met de vaststelling van de namen Gasthuisbos en Kerkenbos (raadsbesluit d.d. 3 november 1977).

Postcode 6546 BC is later gekoppeld aan de adressen Kerkenbos 1101 t/m 1113 Nijmegen.

Lindenholtsestraat

Teunissen 1933: Lindenholtschestraat

Lindenhoutplein

Lindenhoutseweg

openbare ruimte ID 0268300000001324

wijk 47 Westkanaaldijk

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Denne Straet
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Denne Straet
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A en F (1822): De Dennenstraat
Wegenlegger 1858: De Dennen Straat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lindenhoutscheweg
Raadsbesluit d.d. 26 november 1969: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 januari 1970: Lindenhoutseweg
ptt post 1978: lindenhoutsewg

De naam Lindenhoutscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Lindenhoutseweg.*

"Het Noordelijke gedeelte van de Dennenstraat, door den aanleg van het Maas-Waalkanaal van het andere gedeelte afgesneden, is genoemd naar de eeuwen lang bekende belangrijke boerenhofstede 'Het Lindenhout' onder Weurt (thans Emmahoeve)." (Teunissen 1933)

"Bij R. van 9-7-1924, de weg van de Westkanaaldijk naar Beuningen.
De van 't Lindenhouts die de hofstede bewoond hebben, waren een zeer oude schoutenfamilie aldaar." (Hendriks 1987)

Lindenlaan

openbare ruimte ID 0268300000001325

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 1 april 1916: Lindenlaan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lindenlaan
ptt post 1978: lindenln

linde (Tilia), loofboom

"Het toen nog bestaande gedeelte dezer laan werd ingevolge het R. van 29 Januari 1916 door de gemeente overgenomen. Door afsluiting van het terrein tusschen den Boschweg, den Kwakkenbergweg, den Sophiaweg en den Postweg was het grootste gedeelte reeds aan den openbaren dienst onttrokken. De naam is aan de beplanting ontleend." (Teunissen 1933)

De nog naamloze laan staat reeds aangegeven op de het minuutplan uit 1820 van de kadastrale gemeente Groesbeek, Sectie H: Meerwyk.

Lindepad (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000467

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: Het Lindenpad
ptt post 1978: lindepad
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Lindepad

buitendijks pad langs de Waal, ten zuiden van de Oosterhoutsedijk bij de Veerdam

Het Lindepad begon voor het raadsbesluit d.d. 10 juni 2015 op de grens van de Oosterhoutsedijk en de Bemmelsedijk.

Lingestraat

openbare ruimte ID 0268300000001326

wijk 20 Biezen

Besluit B&W d.d. 6 februari 1940: Lingestraat
Besluit B&W d.d. 29 maart 1949: intrekking (gedeelte)
ptt post 1978: lingestr

"Linge, gekanaliseerde rivier in de Betuwe, ontspringt in de buurt van Doornenburg en loopt via Eist, Hemmen, Kesteren, Geldermalsen, Beesd en Leerdam naar het Merwedekanaal." (Hendriks 1987)

Wegenlegger 1859: Veldweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lingestraat
Besluit B&W d.d. 6 februari 1940
Besluit B&W d.d. 29 maart 1949: intrekking (gedeelte)

"Veldweg
Loopende van de Waterstraat of Hooge weg naar de Biezenstraat" (Legger B, nr. 4)

Lingestraat was in de periode 1924-1940 de naam van de Veldweg die van de Waterstraat naar de Biezenstraat liep. Het noordelijke deel werd in 1940 verlegd; het gedeelte ten zuiden van de Niersstraat moest in 1949 plaats maken voor woningbouw.

Linker Waalbandijk

Linnaeusplantsoen

raadsvoorstel d.d. 18 maart 1959: Linnaeusplantsoen
Raadsbesluit d.d. 8 april 1959: aangehouden

Carolus Linnaeus (Carl von Linné) (Råshult 23 mei 1707 – Uppsala 10 januari 1778), Zweedse natuur­onderzoeker, ontwikkelde voor planten en dieren de dubbele benaming met geslachts- en soortnaam (binaire nomenclatuur).

Bij de oorpronkelijke thermometer van Anders Celsius (1701-1744) lag het kookpunt bij 0° en het vriespunt bij 100°. De schaalverdeling werd in 1745 door Carolus Linnaeus omgekeerd.

Lise Meitnerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001668

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 18 januari 2012: Lise Meitnerstraat

Prof. dr. Elise Meitner (Wenen 7 november 1878 – Cambridge 27 oktober 1968), Oostenrijks-Zweedse natuurkundige

"Lise Meitner (...) wetenschapster die veel onderzoek heeft verricht op het gebied van radioactiviteit en kernfysica. Zij ontving in 1966 de Enrico Fermiprijs ([hij] won de nobelprijs voor natuurkunde in 1938). In 1982 is het scheikundig element Meitnerium genoemd naar Lise Meitner." (raadsvoorstel 6/2012)

Hoewel Lise Meitner drie maal werd voorgedragen, heeft zij de Nobelprijs nooit gewonnen.

Livreivlinderstraat

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Livreivlinderstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1979: intrekking

livreivlinder, vlinder

De Livreivlinderstraat is een niet-aangelegde verbinding tussen de Oude Molenweg en de Heidevenstraat, schuin tegenover Dagpauwoogstraat / Vuurvlindertjesstraat.

De bouw van 20 woningen met schuurtjes (bouwvergunning d.d. 20 maart 1957) aan de Heidevenstraat heeft de aanleg onmogelijk gemaakt. Op de Oude Molenweg ontbreken nog altijd de huisnummers 57 en 59; nummer 61 is in 1956 gebouwd.

Lobeliastraat

openbare ruimte ID 0268300000000310

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 5 augustus 1925: Begoniastraat
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Lobeliastraat (per 1 januari 2010)

lobelia (Lobelia), geslacht van kruidachtige planten uit de klokjesfamilie (Campanulaceae), genoemd naar de Vlaamse botanicus Matthias de l'Obel (1538-1616)

De naam Begoniastraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Lobeliastraat. Bewoners van de 24 adressen konden kiezen uit drie alternatieven: Lobeliastraat, Monnikskapstraat en Pinksterbloemstraat. De Lobeliastraat kreeg 11 van de 17 uitgebrachte stemmen.

Lobeliastraat (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst)

Besluit B&W Elst d.d. 6 oktober 1971: Lobeliastraat
ptt post 1978: lobeliastr
Besluit B&W Elst d.d. 22 februari 1978: intrekking

niet-aangelegde straat in Lent (gemeente Elst) evenwijdig aan de Cyclamenstraat, ten oosten van de Petuniastraat

Lodewijkplein

Loevesteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000001327

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Loevesteinstraat
ptt post 1978: loevesteinstr

"Loevestein (gem. Brakel [vanaf 1998: gemeente Zaltbommel /RE]). Middeleeuwse burcht, in deze eeuw gerestaureerd.
Omstreeks 1360 door Dirck Loeff van Home, heer van Altena, gesticht. In 1385 in bezit gekomen van de graaf van Holland, en met de Hollandse domeinen verenigd.
Sedert 1614 tot in de 19e eeuw staatsgevangenis. Hier zat o.a. Hugo de Groot gevangen. In 1813 als vesting geklassificeerd, en in 1814 bij Gelderland gevoegd." (Hendriks 1987)

Lolbergas

Teunissen 1933: Lolbergasch

Lollardengas

"Ofschoon de Pijkestraat o.m. in 1386 met den naam Cellenbroederengasje of Lollardengasje is aangeduid, staat vast, dat in 1420 met Lollardengasje en in 1676 met Lolbergasch een niet meer bestaande gas werd bedoeld, die in de nabijheid van de Pijkestraat gelegen was." (Teunissen 1933)

Lombardsgas

Lombardstraat

Lombokstraat

openbare ruimte ID 0268300000001328

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1920: Lombokstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lombokstraat
ptt post 1978: lombokstr

Lombok, eiland, ten oosten van Bali en ten westen van Soembawa

Lompenkramersgas

openbare ruimte ID 0268300000001329

wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Lompe Craamers gaske
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Lompenkramers Gastje
Wegenlegger 1859: Lompen Kramersgasje
Adresboek 1892: lompenkramerengas
Nijmegen 1900: Lompenkramersgas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Lompenkramersgas

"In deze gas, die vermoedelijk in 1425 is aangelegd en die ook bekend is onder dan naam Monopolie, woonden waarschijnlijk uitdragers of (Oud-Nijmeegsch) lompecramers.
1438: Herman Collerts Gesken (zie Kabelgas)
1520: Koestergasken
1612: Lombardsgas, Kostersgas, Pastoorsgeske (zie Kabelgas) en Lombersgasse
1628: Lommertsgesken
1639: Alde Lombertgaske
1643: Rosengaske
1698: Lompecramerschgas
1722: Peperstraetje
1714: Lompegas.
Het staat niet vast, dat met Koestergasken, Rosengaske en Peperstraetje de Lompenkramersgas werd aangeduid.
1719: Lompecramers of Halve Gasken.
Dit was een gasje bij de Houtstraat." (Teunissen 1933)

"Lompen Kramersgasje : Van de Bagijnegas tot het Kabelgasje" (Legger B 1859, nr. 149)

Op de plattegrond van Kiers (1751¹) staat nr. 51 ('Lompe Craamers gaske') bij de Kabelgas en is de verbinding met nr. 54 ('Begijne gasse') naamloos.

Loog

Looimolenweg

openbare ruimte ID 0268300000001330

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Looimolenweg
ptt post 1978: looimolenwg

"Genoemd naar de aan die weg gelegen molen ('de Witte molen'). Eens eigendom van Hendrik Hoogers (1747-1814), van beroep leerlooier. Meermalen schepen en burgemeester van Nijmegen. Hoogers was ook een verdienstelijk schilder en tekenaar, hij heeft vele tekeningen en enkele etsen achtergelaten (...)." (Hendriks 1987)

In 1760 werd toestemming verleend voor de bouw van een stenen looimolen (Witte Molen) op 'de Hooge velden omtrent den zogenaamde Wolfs- of zandkuil, zijnde een gedeelte Heigrond'.

Bij de veiling en verkoop in 1876 werd de molen aangeduid als 'Een Steenen Wind-, Koren- en Schorsmolen, "Welgelegen"; genaamd' (bron: De Gelderlander, 14 mei 1876). Het traditionele looimiddel run werd uit eikenschors bereid.

Lorentzstraat

openbare ruimte ID 0268300000001331

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 25 april 1956: Lorentzstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Lorentzstraat
ptt post 1978: lorentzstr

Hendrik Antoon Lorentz (Arnhem 18 juli 1853 – Haarlem 4 februari 1928), natuurkundige; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Hendrik A. Lorentz (1853-1928), wereld-vermaard Nederlands natuurkundige, die op 25-jarige leeftijd reeds hoogleraar te Leiden werd; hij promoveerde in 1875 op het proefschrift 'Theorie van de reflectie en breking van het licht'. Hij is de grondlegger van de electronentheorie en baande de weg voor de atoomtheorie. Verwierf in 1902 de Nobelprijs voor natuurkunde samen met professor Pieter Zeeman." (Hendriks 1987)

Lorkenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001332

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 4 mei 1932: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 19 oktober 1932: Lorkenstraat
ptt post 1978: lorkenstr

lork, lerk, lariks (Larix), geslacht uit de dennenfamilie (Pinaceae), veel voorkomende naaldboom

"De heer VAN WESTREENEN verzet zich tegen de naam Lorkenstraat die men kan verbasteren tot Lolliestraat. Dan vindt hij Lindelaan beter.
Wethouder KROOTJES wil de Lorkenstraat wel veranderen in Larixstraat, als men die maar niet verbasterd in Lariestraat, want met weet niet of het volk de namen van de bomen voldoende kent. (...)" (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1932, p. 456)

Het ongewijzigde voorstel van B&W werd op 19 oktober 1932 zonder beraadslaging alsnog aangenomen.

Lossertspoortje

Lotwaard (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001807 (landschappelijk gebied)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Lotwaard

Lotwaard, oude veldnaam

De Lotwaard is het buitendijkse gebied aan de noordzijde van de nevengeul (Spiegelwaal) tussen de Spoorbrug en De Oversteek.

Loudonstraat

raadsvoorstel d.d. 29 juli 1959: Loudonstraat
Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Dr. de Visserstraat

Jhr. mr. James Loudon ('s-Gravenhage 8 juni 1824 – 's-Gravenhage 31 mei 1900), liberaal, minister van Koloniën, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1872-1875), commissaris van de Koning; zie www.biografischportaal.nl

Zijn zoon jhr. dr. John Loudon (1866-1955)* was diplomaat en minister van Buitenlandse Zaken (1913-1918).

De gemeenteraad besloot in 1959 om minister Loudon te vervangen door minister De Visser.

Louis Pasteurstraat

raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1957: Louis Pasteurstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Bunsenstraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Bunsenstraat

Louis Pasteur (Dôle 27 december 1822 – Saint-Cloud 28 september 1895), Franse scheikundige en bioloog, vooral bekend van de door hem ontwikkelde pasteurisatietechniek en zijn ontdekking van het vaccin tegen hondsdolheid.

Louis Paul Boonstraat

openbare ruimte ID 0268300000001769

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: raadsvoorstel afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Louis Paul Boonstraat
Besluit B&W d.d. 28 april 2015: vaststelling geometrie
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Louis Paul Boon (Lodewijk Paul Aalbrecht Boon) (Aalst 15 maart 1912 Erembodegem 10 mei 1979), Vlaamse schrijver en dichter

De geometrie van de openbare ruimte is op 28 april 2015 voor het eerst vastgesteld.

Louiseweg

openbare ruimte ID 0268300000001333

wijk 07 Kwakkenberg

Wandelkaart 1913: Meerwijkweg
Raadsbesluit d.d. 1 april 1916: Louiseweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Louiseweg
ptt post 1978: louisewg
Raadsbesluit d.d. 19 december 2018: wijziging geometrie (per 1 januari 2019)

"De weg, 'die den Sophiaweg met het Louisedal verbindt' werd ingevolge het R. van 29 Januari 1916 door de gemeente overgenomen en was toen bekend als 'de Beukenlaan loopende van den Sophiaweg Z.O. tot de grens der gemeente'." (Teunissen 1933)

De naam Louisedal dateert van voor 1880. Het dal is mogelijk genoemd naar jonkvrouwe Louise Pauline Cornelie Clasine van Rijckevorsel (1811-1874).* Zij trouwde op 2 juli 1840 in 's-Gravenhage met jhr. G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt (1817-1862).

Op de Wandelkaart NIJMEGEN en Omstreken uit 1913 staat bij de weg naar het Louisedal de naam Meerwijk­weg vermeld. Deze weg lag voor de grenswijziging per 1 januari 1915 (Wet van 13 juli 1914, Stb. 303) in de gemeente Groesbeek.

"Bij R. van 1 april 1916 kreeg de weg tussen Sophiaweg en de Johannaweg de naam Louiseweg." (Hendriks 1987)

Het raadsbesluit d.d. 1 april 1916 heeft betrekking op de het weggedeelte in de gemeente Nijmegen dat de Sophiaweg met het Louisedal verbindt.

Louiseweg (Berg en Dal)

woonplaats Berg en Dal (gemeente Groesbeek) (historisch)
woonplaats Berg en Dal (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Besluit B&W Groesbeek d.d. 16 december 2014: Johannaweg
brondocument Berg en Dal d.d. 1 januari 2019: intrekking

De verbinding tussen de Johannaweg in de woonplaats Berg en Dal en de Louiseweg in de woonplaats Nijmegen maakt sinds de grenscorrectie op 1 januari 2019 deel uit van de Johannaweg in de woonplaats Nijmegen.

Lourdeslaan

Raadsbesluit d.d. 18 februari 1931: Akkerlaan

Lourdes, katholieke bedevaartplaats in Frankrijk

De nabijgelegen Lourdeskerk, Hatertseweg 111-113, werd ingewijd op 8 september 1925.

Lubbertsgas

Luca Signorellistraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001874: ingetrokken

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Luca Signorellistraat
verklaring d.d. 2 juli 2019: intrekking

Luca d'Egidio di Ventura (Luca Signorelli) (Cortona ca. 1450 - Cortona 16 oktober 1523), Italiaanse kunstschilder

Het raadsbesluit d.d. 26 juni 2019 bevat geen andere informatie over de geometrie van de toekomstige openbare ruimte dan de niet nader gespecificeerde aanduiding: 'in de toekomst aan te leggen straten in de buurt Woenderskamp in de woonplaats Lent'. Het college van burgemeester en wethouders is gemachtigd de exacte ligging en begrenzing te zijner tijd vast te stellen.

Lucebertstraat

openbare ruimte ID 0268300000001778

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: raadsvoorstel afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Lucebertstraat
Besluit B&W d.d. 28 april 2015: vaststelling geometrie
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift
Besluit B&W d.d. 21 februari 2017: wijziging geometrie

Lucebert [ loe·tsjǝ·bert *] (Lubertus Jacobus Swaanswijk) (Amsterdam 15 september 1924 – Alkmaar, 10 mei 1994), Nederlandse dichter en schilder; zie www.biografischportaal.nl

De regel 'alles van waarde is weerloos' uit het gedicht 'de zeer oude zingt:' (1954) is een van de meest geciteerde Nederlandse dichtregels. Dat de jonge Lucebert in de Tweede Werelooorlog sympathiseerde met de nazi's en vrijwillig in de Duitse wapenindustrie werkte, was bij de vaststelling van de naam in 2015 niet bekend.

De geometrie van de openbare ruimte is op 28 april 2015 voor het eerst vastgesteld. Het collegebesluit d.d. 21 februari 2017 is op 30 maart 2017 als brondocument ingeschreven in de BAG.

Luciaweg

openbare ruimte ID 0268300000001334

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 1 april 1916: Luciaweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Luciaweg
ptt post 1978: luciawg
raadsvoorstel 16 oktober 1980: van Houweningenweg (gedeelte)
raadsvoorstel 21 november 1980: Luciaweg
Raadsbesluit d.d. 4 december 1980: Luciaweg

Maria Lucia Tijssen (Maria Lucia Paijens-Tijssen) (Nijmegen 7 augustus 1849 – Nijmegen 7 juli 1925)

"De weg, die ingevolge het R. van 29 Januari 1916 door de gemeente werd overgenomen, droeg nog geen naam. Hij is (niet officieel) genoemd naar Maria Lucia Tijssen, geboren te Nijmegen, 7 Augustus 1849 en aldaar overleden 7 Juli 1925, echtgenoote van Willem Frederik Paijens, geboren te Nijmegen, 25 November 1852 en aldaar overleden 24 Maart 1925, die o.m. directeur was van de gemeente-waterleiding.
De bedoeling was den weg, die in de nabijheid van de prise d'eau op den Kwakkenberg is gelegen, naar hem te noemen. Hiertegen bestond echter bezwaar, wijl een andere weg naar zijn vader, de eerste directeur der waterleiding, was genoemd." (Teunissen 1933)

Maria Lucia Paijens-Tijssen is in 1925 op de Begraafplaats Daalseweg bij haar enkele maanden eerder overleden echtnoot begraven. De Paijensweg is op 1 april 1916 genoemd naar haar schoonvader Johannes (Jan) Paijens (1824-1888), de eerste directeur van de gemeente-gasfabriek en waterleiding. In het raadsbesluit uit d.d. 4 december 1980 staat het jaartal 1906 in plaats van 1916.

Lucretiaweg

openbare ruimte ID 0268300000000117

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 1 november 1989: Lucretiaweg (per 1 januari 1990)
ptt post 1991: lucretiawg

"In verband met het bevorderen van de vindbaarheid is het wenselijk dat de eerste letter van de nieuwe straatnaam overeenstemt met de eerste letter van de naam van de straat waarin deze ligt. Aangezien de straat een zijweg is van de Louiseweg, dient de nieuwe straatnaam dus te beginnen met de letter 'L'. Bovendien is het, gelet op het handhaven van de systematiek van de naamgeving, raadzaam een welluidende vrouwennaam te gebruiken. Gezien het landelijke karakter van deze omgeving dient de nieuwe straatnaam, evenals de in de buurt liggende straten, te eindigen op het woordje 'weg'.

"In verband met het bovenstaande stellen wij u voor aan de onderhavige straat de naam Lucretiaweg te geven." (B&W, 26 september 1989)

Uit het raadsvoorstel blijkt niet naar wie de Lucretiaweg is genoemd. Enkele opmerkelijke historische figuren met deze welluidende vrouwennaam zijn:

Lucretia (ca. 500 v. Chr.), met geweld onteerd door Sextus Tarquinius Superbus; zie William Shakespeare, The Rape of Lucrece*;

Lucrezia Borgia (Subiaco 18 april 1480 – Ferrara 24 juni 1519), net als haar beruchte broer Cesare Borgia een buitenechtelijk kind van paus Alexander VI en Vanozia dei Catanei;

Lucretia Coffin Mott (Nantucket, Massachusetts 3 januari 1793 – Roadside, Pennsylvania 11 november 1880), Amerikaanse feministe en burgerrechtenactiviste.

Luinhorststraat

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Luinhorststraat
Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: intrekking

Luynhorst, Didam, kasteel uit de 14e eeuw; zie www.kasteleninnederland.nl

Luipaardstraat

openbare ruimte ID 0268300000001335

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1956: Luipaardstraat
ptt post 1978: luipaardstr

luipaard, panter (Panthera pardus), roofdier behorend tot de familie van katachtigen (Felidae)

Luizenmarkt

"luizenmarktlu.semert, vlooienmarkt. Op de lu.semert haol je soms nog de moiste dinger tusse de rotsooi uut." (Van Hout e.a. 2006, p. 126)

Lumièrestraat

openbare ruimte ID 0268300000001336

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Lumièrestraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Lumièrestraat
ptt post 1978: lumierestr

Auguste Marie Louis Nicholas Lumière (Besançon 19 oktober 1862 – Lyon 10 april 1954) en Louis Jean Lumière (Besançon 5 oktober 1864 – Bandol 6 juni 1948), gebroeders Lumière, Franse uitvinders van de cinematograaf

"August Lumière (1862-1954), Frans scheikundige, met zijn broer Louis uitvinder van de autochrome fotografische platen, waardoor de huidige cinematografische fotografie in kleuren mogelijk is geworden." (Hendriks 1987)

Het is niet duidelijk waarop Hendriks (1987) baseert dat de straat naar slechts één van de gebroeders Lumière is genoemd.

Lunetstraat

openbare ruimte ID 0268300000001337

wijk 01 Stadscentrum

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Lunetstraat
Raadsbesluit d.d. 25 juli 1951: inwerkingtreding

lunet, klein verdedigingswerk met twee facen (naar buiten gerichte zijden) en veelal korte flanken (naar achter gerichte zijden); zie www.coehoorn.nl

Lunterse Beekstraat

openbare ruimte ID 0268300000001338

wijk 20 Biezen

Besluit B&W d.d. 3 december 1948: Lunterse Beekstraat
ptt post 1978: lunterse beekstr

"Lunterse Beek, ontspringt bij Lunteren op de Veluwe, gaat in de omgeving van Scherpenzeel over in Valleikanaal, en mondt bij Amersfoort uit in de Eem." (Hendriks 1987)

Lusemert

Lutgen Meistersgas (Lent)

In een voetnoot¹ in de STEDE-ATLAS van NIJMEGEN staat de naam 'Lutgen Meisters gasse', waarbij verwezen wordt naar een schepenprotocol uit 1558 (bron: Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 1854, folio 66).

"¹ Behalve in de stad bevinden zich nog een gas in Lent (1558,66: Lutgen Meisters gasse) en in Zyfflich (Pepergasse)." (Gorissen 1956, p. 99)

Lutherseplaats

openbare ruimte ID 0268300000000075

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 27 februari 1985: Lutherseplaats
Stratenlijst 2003: Lutherse Plaats

De Lutherseplaats is een parkeerterrein tussen de Nonnenstraat en Achter de Vismarkt. Op deze plaats lagen vroeger de Rozengas, Grotegas, Proosthof en de doodlopende Schapengas. De Lutherse Kerk lag op de zuidwest hoek van de Grotestraat en de Vosstraat.

M...

StatCounter