C

Cabelgas

Caesarstraat

openbare ruimte ID 0268300000000142

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Caesarstraat

Gaius Julius Caesar (ca. 100 – 44 v. Chr.), militair leider en dictator van het Romeinse Rijk

"Caesar (...) gaf omstreeks 50 voor Chr. leiding aan de verovering van Gallië tot aan de Rijn. Het is echter zeer onzeker of hij toen is doorgedrongen tot in onze streken, maar desondanks gold hij eeuwenlang als de stichter van Nijmegen. Om die reden staat zijn beeld in de gevel van het stadhuis." (raadsvoorstel 108/1992)

De Caesarstraat loopt van de Berg en Dalseweg naar het Tiberiusplein en maakte vroeger deel uit van de Kruisweg.

Callapad (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000400

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 1 september 1953: Callapad
ptt post 1978: callapad

calla, plantengeslacht uit de aronskelkfamilie (Araceae)

Calverbosch

Campus

Campus Heyendaal

wijk 17 Heijendaal

Campus Heyendaal, Universiteitsterrein, al dan niet inclusief HAN Campus

Campusbaan

openbare ruimte ID 0268300000000239

wijken 01 Stadscentrum, 02 Bottendaal, 10 Nije Veld, 03 Galgenveld, 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 29 november 2006: Campusbaan

busbaan richting Campus Heyendaal

De Campusbaan loopt van het Stationsplein tot de Heyendaalseweg bij station Nijmegen Heyendaal. Het fietspad in de wijk Bottendaal wordt in raadsvoorstel 216/2006 niet expliciet genoemd. Bij de vaststelling van de straatnaam is een gedeelte van de van Diemerbroeckstraat aan de straatnaamgeving onttrokken.

De aansluiting van de Campusbaan op de Graafseweg ligt in de wijk Nije Veld. De adressen Campusbaan 2 t/m 6 Nijmegen liggen volgens het gemeentelijke Adressenoverzicht in de wijk Stadscentrum.

Canisiussingel

Canisiusstraat

Canisstraat

Cantabriëstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001652

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Cantabriëstraat

Cantabrië (Cantabria), autonome regio en provincie in het noorden van Spanje met de hoofdstad Santander

Cantatestraat

openbare ruimte ID 0268300000000947

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Cantatestraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Cantatestraat
ptt post 1978: cantatestr

cantate, cantata, Italiaans voor lied of op muziek gezet verhaal

Capricciostraat

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Capricciostraat

capriccio, instrumentaal muziekstuk zonder vast schema

Carbatinastraat

openbare ruimte ID 0268300000000327

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Carbatinastraat

carbatina, lederen Romeinse schoen, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Cargadoorweg

openbare ruimte ID 0268300000000948

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 6 maart 1963: Cargadoorweg
ptt post 1978: cargadoorwg
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Verlengde Energieweg (gedeelte)

"Cargadoor, tussenpersoon tussen vervoerders en bevrachters enerzijds, en bevrachters en ontvangers van overzee verzonden goederen anderzijds, voor het sluiten en afwikkelen van vervoers- en bevrachtings­overeenkomsten." (Hendriks 1987)

Voor de aanleg van de Verlengde Energieweg was de Cargadoorweg een zijstraat van de Koopvaardijweg. De T-kruising is vervangen door een meer noordelijk gelegen bocht waar de Koopvaardijweg overgaat in de Cargadoorweg. In het raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 wordt de Cargadoorweg niet genoemd. In de BAG is het als raadsbesluit d.d. 6 maart 1963 het meest actuele brondocument.

Carmelhof

openbare ruimte ID 0268300000000949

wijk 01 Stadscentrum

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Carmelhof
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: inwerkingtreding
Raadsbesluit d.d. 9 april 2008: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: Carmelhof

"Genoemd naar het Carmelitessen-klooster [lees: Carmelietenklooster /RE] aan deze Hof gelegen." (Hendriks 1987)

Het voor- en naoorlogse klooster van de paters Carmelieten lag aan de Doddendaal.

"26113  Paters Carmelieten Studiehuis, Doddendaal 10." (telefoongids 1950)

Het raadsbesluit d.d. 7 mei 2008 houdt verband met de bebouwing van de Hessenberg.

Carnotstraat

openbare ruimte ID 0268300000000186

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Carnotstraat

Nicolas Léonard Sadi Carnot (Sadi Carnot) (Parijs 1 juni 1796 – Parijs 24 augustus 1832), Franse natuurkundige, ontwikkelde in zijn belangrijk werk het beginsel dat warmte alleen dan in arbeid kan worden omgezet, wanneer zij van een warmer op een kouder lichaam overgaat.

Castellastraat

openbare ruimte ID 0268300000000237

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 23 augustus 2006: Castellastraat

"- Castella was een fabrieks- en merknaam van Dobbelman vanaf 1933/1934. De naam is afgeleid van het Spaanse Castilië, waar de olijfolie, een belangrijke grondstof voor zeep, vandaan komt. Deze merknaam viel zo goed bij de Nederlandse consument dat de directie begin 1940 besloot vrijwel alle producten 'Castella' te gaan noemen.
- Het bedrijf in Nijmegen werd ook de Castella-fabriek genoemd en de merknaam Castella stond in de vorm van lichtreclame op het dak van de fabriek." (raadsvoorstel 129/2006)

Deze straat op het voormalige Dobbelmanterrein heeft een hoofdontsluiting op de Graafsedwarsstraat.

De gemeenteraad heeft op 23 augustus 2006 besloten 'Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 177400, gedateerd 23-05-2006: (...)'. Op de tekening staat de 'Aanmaak datum': 17-11-2005. De geometrie van de openbare ruimte komt niet overeen met deze tekening (versie 2).

Casthovell

"Vervallen naam (1410). Deze 'hovell' was gelegen op dan hoek van den Ottengas.
Een nadere plaatsaanduiding of een verklaring voor deze naam, is niet te vinden." (Teunissen 1933)

Castiliëstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001659

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Castiliëstraat

Castilië en León, autonome regio in het noordwesten van Spanje met de hoofdstad Valladolid

Cataloniëstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001651

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Cataloniëstraat
Raadsbesluit d.d. 4 maart 2015: wijziging geometrie

Catalonië, autonome regio in het noordoosten van Spanje met de hoofdstad Barcelona

Catharinaweg

openbare ruimte ID 0268300000000950

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 8 mei 1929: Catharinaweg
ptt post 1978: catharinawg
Raadsbesluit d.d. 19 december 2018: wijziging geometrie (per 1 januari 2019)

Catharina van Bourbon (ca. 1440 – Nijmegen 21 mei 1469), hertogin van Gelre; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 25-26, www.djdekker.net

"Catharina van Bourbon, gemalin van Hertog Adolf van Gelre, overleden op den Burcht te Nijmegen op 21 Mei 1469. Overeenkomstig haar wensch werd zij in de St. Stevenskerk begraven. In het koor dier kerk bevindt zich nog haar praalgraf, welk monument werd opgericht door haar zoon, Karel van Egmond." (Teunissen 1933)

Catharinaweg (Berg en Dal)

openbare ruimte ID 0241300000000624: ingetrokken

woonplaats Berg en Dal (gemeente Groesbeek) (historisch)
woonplaats Berg en Dal (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Besluit B&W Groesbeek d.d. 16 december 2014: Catharinaweg
Raadsbesluit Berg en Dal d.d. 13 december 2018 (?): intrekking (per 1 januari 2019)

"De drie genoemde openbare ruimten [Adrianaweg, Catharinaweg, Johannaweg /RE] komen met ingang van 1 januari 2019 geheel in de gemeente Nijmegen te liggen. De gemeente Nijmegen zal de gewijzigde geometrie van de openbare ruimten opnieuw vaststellen en de gemeente Berg en Dal zal de openbare ruimten intrekken;" (B&W Berg en Dal, 31 oktober 2018)

De Catharinaweg in de woonplaats Berg en Dal lag voor de grenscorrectie op 1 januari 2019 in het verlengde van de Catharinaweg in de woonplaats Nijmegen. In het raadsbesluit d.d. 13 december 2018 komt de naam Catharinaweg in de beslispunten niet voor.

Catsstraat

Cavaljéweg

openbare ruimte ID 0268300000000485

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Kerkhofweg
Raadsbesluit d.d. 9 september 1976: Cavaljéweg
ptt post 1978: cavaljewg

Martinus Cornelis (Ties) Cavaljé (Avereest 7 maart 1916 – Soesterberg 19 november 1942), hulppredikant, verzetsstrijder; zie Nijmeegse biografieën 2006, p. 44, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

"Martinus Cornelis Cavaljé (...) zoon van de burgemeester van Zwollerkerspel. Hij was hulppredikant van de N.H. Gem. Neerbosch-Hees en woonde sedert september 1940 in de pastorie aan de Hazenkampseweg van ds. J. Creutzberg die hij ook hulp in het pastoraat verleende. Hij was verloofd met [Piëta /RE] een dochter van ds. Creutzberg.
Cavaljé voelde zich verplicht metterdaad de zaak van de bevrijding van ons land te dienen en was actief bij pilotenhulp en andere de bezetter onwelgevallige activiteiten.
Cavaljé, Ties voor zijn vrienden, werd 19 januari 1942 in de pastorie op de Hazenkampseweg gearresteerd en na een gevangenschap in verschillende gevangenissen op 19 november 1942 bij Soesterberg gefusilleerd. Op verzoek en door een actie van Ferdi van Neerbos is de Kerkhofweg tussen Muntweg [Hatertseveldweg /RE] en Graafseweg 4-10-1976 omgedoopt in Cavaljéweg." (Hendriks 1987)

De Cavaljéweg ligt niet in Verzetsstrijdersbuurt. Volgens Hendriks (1987) is de naam Kerkhofweg pas op 4 oktober 1976 gewijzigd in Cavaljéweg. Op de straatnaamborden uit 1976 ontbraken het accent aigu en het onderschrift.

Cederstraat

openbare ruimte ID 0268300000000951

wijk 06 Hengstdal

Besluit B&W d.d. 6 augustus 1937: Cederstraat
ptt post 1978: cederstr

ceder (Cedrus), naaldboom, familie van conifeerachtigen (Pinaceae)

Ceellikengasje

"Vervallen naam (1462) van een niet nader aan te duiden gas bij de Zeigelbaan." (Teunissen 1933)

Cees de Jongstraat

openbare ruimte ID 0268300000000233

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 14 september 2005: Cees de Jongstraat

Cornelis (Cees) de Jong (Rotterdam 31 maart 1905 – Overveen 6 juni 1944), handelsagent en verzetsstrijder, vader van drie kinderen, gefusilleerd in de duinen bij Overveen; zie Nijmeegse biografieën 2021, p. 68, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

Aanvankelijk wilde de commissie straatnaamgeving de nieuwe straat Overveenstraat noemen. Deze verwijzing naar de plaats waar de verzetsmensen geëxecuteerd werden, stuitte op bezwaren van de buurtvereniging de Vaele Baard.

Celebesstraat

openbare ruimte ID 0268300000000952

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1920: Celebesstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Celebesstraat
ptt post 1978: celebesstr

Celebes (Sulawesi), een van de grotere eilanden van Indonesië

Celestapad

openbare ruimte ID 0268300000000953

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Celestapad
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Celestapad

celesta, klokkenspel met toetsenbord, lijkt uiterlijk wat op een rechtopstaande piano

Cellenbroedersgas

"Vervallen naam. Zie Pijkestraat." (Teunissen 1933)

Celsiusstraat

openbare ruimte ID 0268300000000954

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Celsiusstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Celsiusstraat
ptt post 1978: celsiusstr

Anders Celsius (Uppsala 27 november 1701 – Uppsala 25 april 1744), Zweedse astronoom, overleed op 42-jarige leeftijd aan tuberculose

"Naar Anders Celsius (1701-1744), Zweeds natuur- en sterrenkundige. Voerde de thermometerschaal in waarbij per definitie 0 gr. de temperatuur van smeltend ijs, en 100 gr. de temperatuur van bij 1 atmosfeer kokend water is." (Hendriks 1987)

Bij de oorpronkelijke thermometer van Anders Celsius lag het kookpunt bij 0° en het vriespunt bij 100°. De schaalverdeling werd in 1745 door Carolus Linnaeus (1707-1778) omgekeerd.

Centraalstraat

intern beraad 1884: Centraalstraat
raadsvoorstel 7 september 1886: Kerkstraat
Raadsbesluit d.d. 11 september 1886: Augustijnenstraat

Voor 'De Straat van de Hezelstraat n/d Houtstraat' (1884) was de naam Centraalstraat bedacht. Voor de aanleg van de straat had de openbare ruimte de naam Kerkegasje. De nieuwe straat kreeg in 1886 de naam Augustijnenstraat.

Centrum

CBS-code BU02680001 (tot 1 januari 2007)

Volkstelling 1947: buurt 01 Winkelstad
Woningtelling 1956: buurt 01 Centrum (Binnenstad)
Volkstelling 1960: buurt 01 Centrum (gewijzigd)
Volkstelling 1971: buurt 01 Centrum (wijk)
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Centrum
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Stadscentrum (per 1 januari 2007)

"gelegen tussen de singels, de spoorlijn Nijmegen-Arnhem, de Hezelstraten, Grote Markt, Burchtstraat en Voerweg" (Hendriks 1987)

Het stadsdeel Stadscentrum kreeg in 2006 de naam Nijmegen-Centrum en de wijk Centrum de naam Stadscentrum.

Centrumplein

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Koning Hendrikplein
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: inwerkingtreding (per 26 september 1950)
Raadsbesluit d.d. 27 december 1950: Plein 1944

De prijsvraag die B&W in 1950 hielden, leverde 569 inzendingen op, inclusief 368 adhesiebetuigingen voor handhaving van de naam Centrumplein. Vanwege de 'onaangename klank' werd de naam Centrumplein door de jury ter zijde gelegd. Als nieuwe naam werd Titus Brandsmaplein (29 maal) het meest genoemd, gevolgd door verschillende schrijfwijzen van Phoenixplein (15 maal). Op de vierde plaats stond Plein 1944 (10 maal). Daarna volgden Vredeplein of Vredesplein (9 maal) en Jan van Hoofplein (8 maal). Het Koning Hendrikplein, Koning Hendrik VII-plein et cetera (7 maal) stond op de lijst van meest genoemde namen op de zevende plaats.

De jury bestond uit de volgende zes leden:
- dr. J.M.G.M. Brinkhoff, leraar St. Canisius College (voorzitter)
- dr. J.A.B.M. de Jong, gemeentearchivaris
- A. Lammerts van Bueren, Directeur-Hoofdredacteur Gelders Dagblad
- L. Frequin, Algemeen Hoofdredacteur De Gelderlander
- W.H. Geurts, voorzitter van de Nijmeegs Rooms-Katholieke Middenstandsvereniging
- L.J. Barentsz, Chef Afdeling Bevolking der Gemeente-Secretarie

De voorkeur van de juryleden ging op 8 september 1950 uit naar Koning Hendrikplein (15 punten); op de tweede plaats kwam Plein 1944 (10 punten), gevolgd door Hendrik Heuckplein (8 punten) en Titus Brandsmaplein (3 punten).

B&W namen op 18 oktober 1950 de uitslag van de jury over. Na een uitgebreide discussie over de naam Koning Hendrikplein en de bevoegdheid van B&W inzake straatnaamgeving in de raadsvergadering van 25 oktober 1950 wijzigde de gemeenteraad de door B&W vastgestelde naam op 27 december 1950 in Plein 1944.

Centrumpark

Besluit B&W d.d. 13 februari 1942: Centrumpark
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: intrekking
Besluit B&W d.d. 15 december 2015 (?)

tijdelijke benaming van Julianapark en Julianaplein in de periode 1942-1944*

In plaats van Centrumpark werd de Wedren (Julianaplein) tijdens de Duitse bezetting Centrumplein genoemd, waardoor de naam Centrumplein ten onrechte een 'onaangename klank' kreeg.

onbevoegd
Op 15 december 2015 heeft het college het besluit van 19 september 1944 ingetrokken waar het het Julianaplein betreft. Dit zou betekenen dat het besluit van 13 februari 1942 gedeeltelijk is herleefd.

Cerialisstraat

openbare ruimte ID 0268300000000143

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Cerialisstraat

Quintus Petillius Cerialis (Quintus Petillius Cerialis Caesius Rufus) (ca. 30 – ... n. Chr.), generaal in het Romeinse leger

"Cerialis of Cerealis, Quintus Petillius, Romeins veldheer, steunde de keizer Vespasianus tegen Vitellius (69 n. C.). Tot stadhouder van Germania Inferior benoemd, bedwong hij in 70 de Treveri in het Moezeldal en drong vervolgens Julius Civilis in de Betuwe terug." (Hendriks 1987)

"Cerialis (...) was in 70 na Chr. aanvoerder van de acht legioenen die de bekende opstand van de Bataven neersloegen." (raadsvoorstel 108/1992)

Deze straat ligt ten zuiden van de Ubbergseveldweg en loopt van de Berg en Dalseweg naar het Tiberiusplein.

Besluit B&W d.d. 2 april 1946
Besluit B&W d.d. 3 september 1948
Raadsbesluit d.d. 25 februari 1982: intrekking

De Cerialisstraat was vroeger een zijstraat van de Ubbergseveldweg, op de plaats van basisschool De Kokkenberg (bouwjaar 1971), en maakte deel uit van de Romeinse Veldherenbuurt.

Charles Estourgiestraat

openbare ruimte ID 0268300000000139

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Charles Estourgiestraat
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1993: Charles Estourgiestraat

Charles Marie François Henri Estourgie (Amsterdam 23 juni 1884 – Nijmegen 26 augustus 1950), architect; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 61-62, www.biografischportaal.nl

"Estourgie werd geboren in 1884 te Amsterdam. Zijn opleiding kreeg hij op het architectenbureau van Ed. Cuijpers, waar hij opklom tot Chef de Bureau. (...)
Zijn eerste zelfstandige opdracht kreeg Estourgie in 1912. Het betrof een kantoorgebouw voor de margarinefabiek van Jurgens in Oss. In hetzelfde jaar vroeg Frans Jurgens hem een landhuis te bouwen in Nijmegen, Huis Heijendael. Charles Estourgie besloot met zijn gezin naar Nijmegen te verhuizen. De eerste jaren werkte Estourgie veel in Oss, met name voor de familie Jurgens. (...)
Vanaf de jaren twintig kreeg Estourgie steeds meer opdrachten in Nijmegen vooral van religieuze orden en congregaties. Zij gaven hem opdrachten voor studiehuizen, kloosters en scholen. Hij was huisarchitect van de Zusters J.M.J., voor wie hij onder meer klooster en internaat Mariënbosch bouwde. Ook ontwierp hij de uitbreiding van het Canisiuscollege en het Bisschop Hamerhuis met de Chinese pagode. Estourgie introduceerde de architectuur van de Amsterdamse school in Nijmegen. Verspreid over Nijmegen staan nog talloze huizen van zijn hand, die kenmerken hebben van deze stijl." (www.architectuurcentrumnijmegen.nl)

"1520  Estourgie, Charles, Architect, O. Stadsgr. 55" (telefoongids 1915)

"21520  Estourgie, Charles M. F. H. Arch. Javastr. 106." (telefoongids 1950)

Architect Charles M.F.H. Estourgie is begraven op de begraafplaats Heilig Land Stichting.

De Charles Estourgiestraat is vanaf 1993 een zijstraat van de Eugène Lückerstraat

Chopinstraat

openbare ruimte ID 0268300000000955

wijk 04 Altrade

Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: Chopinstraat
ptt post 1978: chopinstr

Frédéric François Chopin (Fryderyk Franciszek Chopin) (Żelazowa Wola, 22 [?] februari 1810 - Parijs 17 oktober 1849), Poolse componist en pianist

"Frédéric François Chopin (1810-1849), Pools romantisch componist en pianist, zoon van Franse vader en Poolse moeder, bij Warschau geboren, sedert 1830 in Frankrijk woonachtig. Bij zijn leven vooral als pianist en paedagoog gevierd. In 1838 tot herstel van zijn zwakke gezondheid naar Mallorca gegaan, waar de dichteres George Sand – zijn geliefde – hem verpleegde, keerde hij stervend naar Parijs terug. Tot zijn beste werken behoren: de études, préludes, mazurka's, polonaises, sommige walsen, nocturnes." (Hendriks 1987)

Christel Kokke Plantsoen

wijk 00 Benedenstad

Christel Kokke (Nijmegen 2 maart 1938 – Nijmegen 20 november 2016)*, markant bewoonster Benedenstad en initiatiefneemster stadstuin

De Stadstuin 't Oude Weeshuis ofwel het Christel Kokke Plantsoen is op 27 mei 2017 door burgemeester Bruls geopend. De toegangspoort ligt aan de kant van de Papengas.

Cimbaalpad

Cimbaalstraat

openbare ruimte ID 0268300000000956

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Cimbaalpad
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Cimbaalstraat
ptt post 1978: cimbaalstr

cimbaal (bekken), slagwerkinstrument

Cipresstraat

openbare ruimte ID 0268300000000486

wijk 06 Hengstdal

Besluit B&W d.d. 10 juni 1941: Cypresstraat
ptt post 1978: cipresstr

De naam Cypresstraat is na 1954 stilzwijgend gewijzigd in Cipresstraat.

cipres (Cupressus), Zuid-Europese naaldboom, familie van conifeerachtigen (Pinophyta)

Circuit Winkelsteeg

wijken 12 Goffert, 23 Heseveld, 24 Neerbosch-Oost

verkeerscircuit op de grens van de wijken Goffert, Heseveld en Neerbosch-Oost

Bij de aanleg in 1973-1976 waren de volgende openbare ruimten betrokken:
a. nieuw: Goffertplein, Graafse Ringweg, Graafsepad, Jonkerbosplein, Mulderspad, Muntmeesterlaan, Neerbosscheweg;
b. gewijzigd: Graafseweg, Muldersweg, Muntweg, Nieuwe Dukenburgseweg, Oude Graafseweg, Oude Mollenhutseweg, St. Teunismolenweg, Weg door Jonkerbos.

Een enquête onder de bewoners van de 85 adressen die geconfronteerd zouden worden met een adreswijziging, leverde 36 overwegend positieve reacties op. Verzoeken om een onkostenvergoeding werden door B&W afgewezen.

Circusterrein

wijk 16 Hatert

terrein begrensd door Thorbeckestraat, Malderburchtstraat, Couwenbergstraat en Cort van der Lindenstraat

Citadel (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

citadel, dwangburcht, vestingwerk bij een stad om de inwoners in bedwang te houden

De plannen voor het geprojecteerde centrumgebied van de zogenaamde Waalsprong (Nijmegen-Noord) rondom het oude verdedigingswerk Fort Beneden Lent in de buurt Hof van Holland zijn in 2013 ingrijpend gewijzigd:

"In de nieuwe strategie is definitief afscheid genomen van de Citadel als centrumgebied met winkels en voorzieningen voor de Waalsprong. Dit plan bleek te duur en grootschalig. Het gebied aan de Waal ten westen van de spoorlijn wordt nu ontwikkeld als een minder stedelijk woongebied: Hof van Holland. Het centrum van de Waalsprong komt te liggen bij Knoop Lent (winkels) en op de kade die wordt aangelegd als onderdeel van 'Ruimte voor de Waal' (horeca). (...)" (persbericht, 23 april 2013)

Citadelbrug (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Zaligebrug

Citerpad

Citerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000957

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Citerpad
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Citerstraat
ptt post 1978: citerstr

citer, snaarinstrument

Citroenvlinderstraat

openbare ruimte ID 0268300000000958

wijk 14 Hatertse Hei

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: Roermondstraat
raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Roermondstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Citroenvlinderstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Citroenvlinderstraat
ptt post 1978: citroenvlinderstr

citroenvlinder, citroentje (Gonepteryx rhamni), vlinder

De mannetjes zijn citroengeel, de vrouwtjes lichtgroen tot bijna wit.

Civilisplein

Civitaslaan

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Fruitlaan
raadsvoorstel d.d. 29 januari 2008 (43/2008): Civitaslaan
raadsvoorstel d.d. 13 mei 2008 (43/2008) (aangepast): Terralaan
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Terralaan

civitas, 1) Romeins burgerschap of burgerrecht; – 2) Romeinse aanduiding voor bestuursdistrict of gemeenschap. Nijmegen en ruime omgeving lagen binnen de civitas Batavorum.

"c. Voorstel hernoeming gedeelte Fruitlaan, De Elten, Oosterhout
Dhr. Vergunst is van mening dat Civitaslaan (uitgesproken als Kivitaslaan) aanleiding kan geven tot verwarring en stelt voor een andere naam te kiezen.
Dhr. Van Woerkom geeft als suggestie Ostaralaan. Ostara is een Bataafse godin van de lente, wier naam bovendien in verband gebracht kan worden met de oude naam van Oosterhout, namelijk Ostreholt.
Besloten wordt (met meerderheid van stemmen): de raad te adviseren de naam Ostaralaan vast te stellen i.p.v. de voorgestelde naam Civitaslaan." (Commissie straatnaamgeving, verslag d.d. 15 februari 2008, vervolgvel 1)

De brief van de commissie straatnaamgeving d.d. 19 februari 2008 met het advies de naam Ostaralaan vast te stellen heeft de gemeenteraad nooit bereikt.

Claar Herckenrathstraat

openbare ruimte ID 0268300000001953

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023: Claar Herckenrathstraat

"Clara (Claar) Herckenrath (1917-2003) stelde haar huis op St. Annastraat 100 ter beschikking voor verschillende verzetsactiviteiten. Van hulp aan koeriers tot hulp aan onderduikers." (collegebesluit d.d. 23 mei 2023)

Claas Noorduijnstraat

Clabbershof

Teunissen 1933: Clabbershof (Matthijs Clabbershof)

"Thans landgoed Heyendaal" (Teunissen 1933)

Claes Duvengesken

Clappersgas

"Vervallen naam (1548) van een niet nader aan te duiden gas bij de Grootestraat." (Teunissen 1933)

Clara Bartonpad

openbare ruimte ID 0268300000000959

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 21 februari 1968: Clara Bartonpad
ptt post 1978: bartonpad, c

Clarissa Harlowe (Clara) Barton (Oxford, Massachusetts 25 december 1821 – Washington, DC 12 april 1912), stichtster van het Amerikaanse Rode Kruis

"Onderwijzeres Clara Barton trok zich in de Amerikaanse burgeroorlog van 1861-1865 het lot van gewonden en zieken aan en verwierf daarmee blijvende roem." (Hendriks 1987)

Clara Wichmannlaan

openbare ruimte ID 0268300000000104

wijk 12 Goffert

raadsvoorstel d.d. 16 augustus 1988 (277/1988): Clara Wichmanlaan
Raadsbesluit d.d. 7 september 1988: Clara Wichmannlaan
ptt post 1991: wichmannln, c

Clara Gertrud Wichmann (Clara Meijer-Wichmann) (Hamburg 17 augustus 1885 – 's-Gravenhage 15 februari 1922), juriste, publiceerde veel over strafrecht, vrouwenemancipatie en antimilitarisme; zie www.biografischportaal.nl.

Op de straatnaamborden staat het onderschrift: 'voorvechter vrouwenemancipatie'.

Het Clara Wichmann Instituut (1987-2004) in Amsterdam was het landelijk expertisecentrum voor vrouw en recht dat opkwam voor de belangen van vrouwen. Het CWI is in 2004 opgeheven omdat de overheids­subsidie werd stopgezet.

Claudius Civilisplein

intern beraad 1884: Claudius Civilisplein of Civilisplein

niet-aangelegd plein ter hoogte van de huidige kruising Graadt van Roggenstraat - Barbarossastraat en Dr. Claas Noorduijnstraat - Reinaldstraat

Voor de straten rond 'Het plein achter de huizen v/d Spaarbank alwaar 5 wegen samenloopen' (1884) waren de namen Batavierenweg, Germanenstraat, Frankenstraat en Noormannenstraat bedacht. De naam Spaarbank­straat was al op 17 juni 1882 door de gemeenteraad vastgesteld.

Claudius Civilisstraat

Besluit B&W d.d. 2 april 1946: Claudius Civilisstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Claudius Civilisstraat
Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: Kopseweg

Julius Civilis (ca. 25 v. Chr. – 70 na Chr.), leider der Bataafse Opstand; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 69-70, www.biografischportaal.nl

"Naar Civilis, Gaius Ilius (ten onrechte Claudius Civilis genoemd), aanzienlijke uit de stam der Bataven (Romeins burger en commandant in Romeinse dienst), was de aanvoerder van de opstand der Bataven tegen de Romeinen in 69-70 na Chr. In de verwarde toestand na de dood van keizer Nero zag hij een kans zijn volk te bevrijden. Hij verzekerde zich van de steun der Kaninefaten en rukte op naar Castra Vetera (bij Xanten), dat hij belegerde en innam. Ook Colonia Agrippina (Keulen) en Mainz werden bezet, maar Quintus Petillius Cerialis, door keizer Vespasianus gezonden als nieuwe stadhouder van Germania Inferior, versloeg Civilis midden 70 bij Vetera en drong hem in de Rijndelta terug. Nadat Civilis ook hieruit was verdreven, sloot hij in oktober 70 een vredesovereenkomst met Cerialis. Over zijn verdere lotgevallen is niets bekend." (Hendriks 1987)

Het westelijk deel van de Kopseweg heette vroeger Claudius Civilisstraat en maakte deel uit van de verdwenen Romeinse Veldherenbuurt.

Claustrum

openbare ruimte ID 0268300000000328

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Claustrumstraat
Raadsbesluit d.d. 16 maart 2005: Claustrum

claustrum, 1) bronzen grendel van Romeins slot, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.); – 2) afgesloten plaats, klooster

Evenals de andere straten in de buurt De Elten is de Claustrumstraat in 2001 genoemd naar een bodem­vondst.

"De bewoners van de Claustrumstraat vinden deze naamkeuze niet zo fraai aangezien dit een samen­stelling is van Latijn en Nederlands. Zij vinden de naamgeving Claustrum een goede keuze aangezien de vorm van de straat hiertoe duidelijk aanleiding geeft. De commissie honoreert hiermee de keuze van de nieuwe bewoners." (raadsvoorstel 59/2005)

Claustrumstraat

Clavisstraat

openbare ruimte ID 0268300000000329

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Clavisstraat

clavis, ijzeren Romeinse sleutel, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Clematisstraat

openbare ruimte ID 0268300000000026

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: Clematisstraat
ptt post 1991: clematisstr

clematis (Clematis), geslacht van klimplanten uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae)

In 1980 werd een nieuwe straat tussen Bosbesstraat en Cyclamenstraat (Bremstraat) aangelegd. In verband met de aanleg van een speelterrein verdwenen delen van de Cyclamenstraat (Bremstraat) en de Fuchsiastraat.

Clockegas

Teunissen 1933: Clockgas

"Clockegas is een andere, oudere naam van de Kaaskorversgas. Deze naam blijkbaar naar de familie Van der Clocken: Waltardus van der Clocken 1364 (Arch. Nonnen), 1329 (grafenthal); Hermannus van der Clocken schepen 1377 (Arch. O.B.G.); Sybodo van der Clocken stadsrentmeester 1382, schepen 1388-1390. (...)
In het jaar 1695 en 1702 komt de gas ook voor als 'het halve gesken'." (Daniëls 1950, p. 121)

Clockenberg

Cloxiniapad

Cobe'sgas

Coehoornstraat

openbare ruimte ID 0268300000000960

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Coehoornstraat
Raadsbesluit d.d. 18 april 1896: Coehoornstraat
Nijmegen 1900: Coehoornstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Coehoornstraat
ptt post 1978: coehoornstr

Menno van Coehoorn (Britsum maart 1641 – 's-Gravenhage 17 maart 1704), vestingbouwkundige; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Menno Baron van Coehoorn (...) Generaal en beroemd vestingbouwkundige, naar wiens plannen in 1702 eenige buitenwerken, o.m. drie lunetten (brilschansen), die genoemd worden Steenen Kruis en (twee) Kijk in de Pot, der vesting Nijmegen werden aangelegd." (Teunissen 1933)

In 18 april 1896 besloot de gemeenteraad om:

"1. ten behoeve van de doortrekking van de Coehoornstraat naar den Groesbeekschen weg te koopen drie perceeltjes grond, kad. Hatert, Sectie A, Nos. 1569, 1578 en 1594, groot resp. 13, 0.32 en 1.20 Aren, van den heer H. D. Schellekes alhier, voor den prijs van f 980.80, en
2. aan den op de sub 1 bedoelde perceelen aan te leggen openbaren weg den naam te geven van Coehoornstraat." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1896, p. 206-207)

Coekamp

Coenraad Hogerlandstraat (Lent)

Coenraad Weckestraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001814

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Coenraad Weckestraat
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Coenraad Wecke († 1709), gesneuveld als luitenant-generaal in de Slag bij Malplaquet

Coenraad Wecke woonde aan De Grift in Lent. Zijn moeder was een zus van de beroemde Engelse schilder sir Peter Lely (1618-1680). Matth. Berkenboom vervaardigde omstreeks 1700 een ets van 'Huys en Thuyn van de Generael Weck tot Lendt'.*

Coldplaystraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000447

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 22 februari 1978: Smitjesland (per 1 januari 1979)
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005: Coldplaystraat (per 1 april 2006)
Raadsbesluit d.d. 31 mei 2006: Coldplaystraat (handhaving)
Raadsbesluit d.d. 29 november 2006: Coldplaystraat (handhaving)

Coldplay, Britse band, opgericht in 1996 onder de naam Starfish

Coldplay trad op 1 juli 2003 in Nijmegen en op 9 en 10 september 2009 op in het Goffertpark in Nijmegen.

De Coldplaystraat was het westelijke deel van Smitjesland. Het advies van de Commissie voor bezwaarschriften om één bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en de overige vier gegrond, werd op 31 mei 2006 unaniem verworpen.

"Hieraan lag de overweging ten grondslag dat, anders dan de Commissie voor bezwaarschriften meende, de Commissie straatnaamgeving en de Raad bij de bestreden naamgeving niet het uitgangspunt 'Britse popbands in de jaren zestig', hebben gehanteerd. Blijk van dit laatste is dat er in de bewuste buurt al eerder straten zijn vernoemd naar bands uit later tijd (Queen, Police)." (raadsvoorstel 217/2006)

De gemeenteraad stemde op 31 mei 2006 wel in met het beslispunt om de commissie straatnaamgeving te verzoeken een nieuw voorstel aan de raad voor te leggen. Op 29 november 2006 werd het voorstel om de naam Coldplaystraat te handhaven goedgekeurd (hamerstuk).

Collertsgas

Collertspoortje

Teunissen 1933: Collertspoortje, Peter Collertspoortje

Colmarstraat

openbare ruimte ID 0268300000000330

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Colmarstraat

Colmar, Passe-Colmar Épineux, tamelijk grote peer

De Passe-Colmar is een Belgische peer, in 1758 gekweekt in Bergen (België) door de priester Nicolas Hardenpont

Comegas

Teunissen 1933: Comegas, Commegas

Comeniuslaan

openbare ruimte ID 0268300000001220

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Comeniuslaan
ptt post 1991: comeniusln

Jan Amos Komensky (Jan Amos Comenius) (Nivnice, Moravië 28 maart 1592 – Amsterdam 15 november 1670), Tsjechische pedagoog; zie www.biografischportaal.nl

"Johan Amos Comenius (1592-1670), Tsjechisch theoloog en opvoedkundige. Uit zijn land verdreven kwam hij na enige omzwervingen naar Nederland, hij vestigde zich in 1657 in Amsterdam." (Hendriks 1987)

"Één man was niet onomstreden: de zeventiende-eeuwse Tsjechische pedagoog Comenius. In een brief aan het college bekritiseerde hoogleraar staatsrecht F. Duynstee deze keuze. Comenius was namelijk bisschop van de Moravische Broeders geweest, een sekte uit de ketterse traditie van de Waldenzen en Jan Hus. Omdat de Moravische Broeders 'de reformatie toegenegen' waren geweest, vond Duynstee het onjuist om 'de weg waaraan de Katholieke Universiteit Nijmegen haar centrale adres' had naar Comenius te noemen. 'Om redenen van 'opportuniteit’ besloot het college niet in te gaan op dit commentaar." (Wolf 1998, p. 113)

Commiestraat

Commissionairsweg

commissionair, handelsagent, iemand die op eigen naam en tegen betaling voor rekening van een ander overeenkomsten afsluit

Componistenbuurt

wijken 04 Altrade, 06 Hengstdal

"Diepenbrockstraat, Dunklerstraat, Gregoriusstraat, Obrechtstraat, Palestrinastraat, Richard Holstraat, Sweelinckstraat, Valeriusstraat, Verdistraat, Verhulststraat, Wagenaarstraat en Willem Heijdtstraat." (Teunissen 1933)

"omgeving Sportfondsenbad-Oost en kazernes, gelegen tussen de Groesbeeksedwarsweg, Daalsedwarsweg, Daalseweg, Prins Hendrik Kazerne, Gelderselaan en Groesbeekseweg" (Hendriks 1987)

Componistenbuurt (vanaf 1923), buurt in de wijken Altrade en Hengstdal met de volgende openbare ruimten:
a. Mozartbuurt (Altrade): Bachstraat, Brahmsstraat, Chopinstraat, Griegstraat, Mozartstraat, Truus Mastpark, van Beethovenstraat;
b. ten zuidoosten van de Koolemans Beynenstraat (Hengstdal): Gregoriusstraat, Palestrinastraat, Van 't Santstraat (gedeelte), Verdistraat;
c. idem, Spoorbuurt (Hengstdal): Diepenbrockstraat, Dunklerstraat, Obrechtstraat, Richard Holstraat, Sweelinckstraat, Valeriusstraat, Van 't Santstraat (gedeelte), Verhulststraat, Wagenaarstraat, Willem Heijdtstraat

Het gedeelte van Componistenbuurt in de wijk Altrade wordt ook wel Mozartbuurt genoemd. Het Truus Mastpark en de Van 't Santstraat zijn niet genoemd naar componisten.

andere namen
De namen die de gemeentearchivaris en de directeur gemeentewerken in april 1935 hadden voorgesteld, werden om verschillende redenen als volgt gewijzigd:

- Bachstraat : Chopinstraat
- Beethovenstraat : Bachstraat
- Griegstraat : ongewijzigd
- Mozartstraat : Brahmsstraat
- Pelsstraat : van Beethovenstraat
- Wagnerstraat : Mozartstraat

B&W besloten op 15 oktober 1935 overeenkomstig het voorstel van de directeur gemeentewerken d.d. 31 augustus 1935; aan de naam Beethovenstraat werd het voorzetsel 'van' toegevoegd. Er is (nog) geen straat genoemd naar de Franse componist Marc-Antoine Charpentier (1643-1704).*

"De Prélude van zijn Te Deum in D groot voor solisten, koor en orkest fungeert sinds jaar en dag voor vele Europese televisiekijkers als herkenningsmelodie van Eurovisie-uitzendingen. De melodie was ook de basis voor de Eurovisiemars voor harmonieorkest. Dit Te Deum componeerde Charpentier ter ere van de Vrede van Nijmegen in 1678 en is mogelijk voor het eerst opgevoerd in de Sint-Stevenskerk." (nl.wikipedia.org)

Concertostraat

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Concertostraat

concerto, concert

Copernicusstraat

openbare ruimte ID 0268300000000487

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Copernicusstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Copernicusstraat
ptt post 1978: copernicusstr

Nicolaus Copernicus (Thorn [Pools: Toruń] 19 februari 1473 – Frauenburg [Pools: Frombork] 24 mei 1543), Poolse geleerde en astronoom, zoon van een koperhandelaar

"Nicolaus Copernicus (1473-1543) Pools jurist, medicus en astronoom, bij wie zich de overtuiging vestigde, dat niet de aarde maar de zon het middelpunt van het heelal vormt. Hij legde zijn voor die tijd nieuwe opvatting neer in een groot werk 'De revolutionibus orbium coulestium' dat in 1507 in hoofdzaak gereed was, maar pas in 1543 (zijn sterfjaar) werd gepubliceerd in Neurenberg: 'van de omwentelingen der hemelbollen' waarin hij verkondigde, dat de aarde om de zon draaide. Aanvankelijk bestreden, (in 1616 werd het op de Index geplaatst), werd de 'copernicaanse revolutie' later door alle geleerden aanvaard." (Hendriks 1987)

Córdobastraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001645

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Córdobastraat

Córdoba, 1) provincie van de autonome regio Andalusië in het zuiden van Spanje; – 2) hoofdstad van de gelijknamige provincie

Corduwenerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000961

wijk 06 Hengstdal

Besluit B&W d.d. 10 juni 1941: Wethouder G.A. Corduwenerstraat
Besluit B&W d.d. 2 november 1950: Corduwenerstraat
ptt post 1978: corduwenerstr

Gerardus Antonius Corduwener (Arnhem 6 juni 1882 – Nijmegen 4 oktober 1940), wethouder; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 47-48, www.biografischportaal.nl

"Gerardus Antonius Corduwener (...) Wethouder voor de SDAP van 6-9-1927 tot 3-9-1935 en van 5-9-1939 tot 4-10-1940." (Hendriks 1987)

"Na de Duitse inval had hij gekozen voor de Nationaal Socialistische Werkgemeenschap [van M.M. Rost van Tonningen /RE]. Hij zei voor de duivel te kiezen om zoveel mogelijk van het socialisme te redden. Dat vond niet iedereen een juiste keuze. Vlak voor zijn dood werd hem daarom de hand geweigerd door een eertijds politieke vriend. Corduweners populariteit leek niet onder zijn keus te hebben geleden." (Nijmeegse biografieën 2006, p. 48)

G.A. Corduwener is begraven op de begraafplaats Rustoord.

Wethouder G.A. Corduwenerstraat
In de raadsvergadering van 23 oktober 1940 werd stilgestaan bij de dood van wethouder Corduwener die gedurende 23 jaar lang onafgebroken lid van de gemeenteraad was. Daarbij kondigde burgemeester Steinweg aan:

"dat Burgemeester en Wethouders voornemens zijn, de nagedachtenis van den Wethouder te eeren, door het geven van zijn naam aan een der straten onzer stad, bij voorkeur in eene van de wijken, waarin de overledene de volkshuisvesting heeft bevorderd." (VERGADERING van de Raad der gemeente NIJMEGEN op woensdag 23 oktober 1940; Raadssignaat p. 3)

Reeds de daaropvolgende dinsdag werd door B&W besloten:

"Het gevoelen in te winnen van den Directeur van Gemeentewerken en den archivaris omtrent de gedachte om eene voorname straat bij voorkeur in het complex 'Gezonde Woning' naar wijlen Wethouder Corduwener te vernamen." (besluit B&W d.d. 29 oktober 1940, nummer 21)

Een half jaar later wees gemeentearchivaris Daniëls de gedachte van B&W resoluut van de hand. Op 24 april 1941 schreef hij aan de directeur van Gemeentewerken:

"In de gegeven omstandigheden acht ik het hoogst ongewenscht uitvoering te geven aan de door B. en W. bij hun aan U gericht schrijven No. 2190/40 A.Z. van 13/11 1940 gegeven opdracht. Ik voor mij wensch ter zake zelfs geen schijn van medeverantwoordelijkheid te dragen." (gemeentearchivaris, 24 april 1941)

Op 30 april 1941 stelde de directeur gemeentewerken daarom voor om een van de straten tussen Berg en Dalseweg en Broerdijk de naam Olmstraat te geven:

"Het was de bedoeling geweest, de naam G.A. Corduwenerstraat te geven aan de straat, welke op de situatieteekening thans als Olmstraat wordt voorgesteld, ware het niet dat de Gemeente-Archivaris, blijkens een in afschrift overgelegd schrijven, bezwaar maakt om thans gevolg te geven aan de hem destijds ter zake gedane uitnoodiging;" (directeur gemeentewerken, 30 april 1941)

B&W legden dit voorstel naast zich neer en gaven de straat op 10 juni 1941 de naam Wethouder G.A. Corduwenerstraat. Op 2 november 1950 wijzigden B&W deze naam in Corduwenerstraat.

"Vandaag de dag is de naam van deze eerste SDAP-wethouder van Nijmegen door velen vergeten. Er zijn er zelfs die denken dat de straat naar Jan Corduwener (1911-1966) is genoemd. Deze muzikant scoorde in 1947 een bescheiden hitje met Among my souvenirs en maakte later furore met zijn eigen ballroomorkest. Jan Corduwener (...) was een zoon van Gerard Corduweners drie jaar oudere broer Frans." (Geert Geenen, De Gelderlander, 30 september 2004)

Cornelis Florisstraat

openbare ruimte ID 0268300000000962

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 19 mei 1954: Cornelis Florisstraat
ptt post 1978: florisstr, c

Cornelis Floris de Vriendt (Antwerpen 1514 – Antwerpen 20 oktober 1575), bouwmeester; zie www.biografischportaal.nl

"Cornelis Floris, eigenlijk De Vriendt (1514-1575), Vlaams architect en beeldhouwer, bouwde o.a. het stadhuis van Antwerpen; vervaardigde talrijke decoratieve beeldhouwwerken en architectonische monumenten (zgn. Florisstijl)." (Hendriks 1987)

Cort van der Lindenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000963

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Cort van der Lindenstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Cort van der Lindenstraat
ptt post 1978: lindenstr, c vd

Mr. Pieter Wilhelm Adriaan Cort van der Linden ('s-Gravenhage 14 mei 1846 – 's-Gravenhage 15 mei 1935), jurist en staatsman; zie www.biografischportaal.nl

"Pieter W.A. (1846-1935), Nederlands liberaal staatsman. Hoogleraar in het strafrecht te Groningen 1881-1891, te Amsterdam 1891-1896. Minister van Justitie 1897-1901. Eerste minister 1913-1918, van een extra-parlementair kabinet, dat onder zijn beleid ons land door de oorlogsjaren 1914-1918 hielp en in 1917 een grondwetsherziening tot stand bracht, waarbij algemeen kiesrecht en financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder lager onderwijs werden verwezenlijkt." (Hendriks 1987)

Cortenaerpad

openbare ruimte ID 0268300000000077

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 27 februari 1985: Cortenaerpad
ptt post 1991: cortenaerpad

Egbert Meussen Cortenaer (Egbert Meeuwszoon Kortenaer) (Groningen ca.1604 – bij Lowestoft, Engeland 13 juni 1665), zeeheld; zie www.biografischportaal.nl

Hij onderscheidde zich tijdens de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) als vlaggenkapitein onder Maarten Harpertszoon Tromp (1653), hoogste rang: luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland (1665), sneuvelde in de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) tijdens de slag bij Lowestoft.

Acht schepen werden naar deze zeeheld genoemd. Op 27 februari 1942 werd Hr.Ms. Kortenaer getroffen door een Japanse torpedo en zonk in de Javazee. Het laatste schip (1978-1996) was een van de S-fregatten (standaardfregatten) uit de Kortenaerklasse.

Couwenbergstraat

openbare ruimte ID 0268300000000964

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Couwenbergstraat
Raadsbesluit d.d. 27 juni 1962: Couwenbergstraat
Raadsbesluit Heumen d.d. 10 augustus 1962: Couwenbergstraat
ptt post 1978: couwenbergstr

Cornelis Petrus Maria Raphael Couwenberg (Tilburg 24 oktober 1862 – Nijmegen 14 september 1944), pastoor van Hatert

Cornelius Couwenberg is begraven op de Begraafplaats Hatert aan de Angerensteinstraat (was: Kerkstraatje (Hatert)).

"Op verzoek van de wijkraad Hatert is deze straat genoemd naar de pastoor Cornelis Petrus Maria Raphael Couwenberg (...) pastoor te Hatert van 19 maart 1909 tot 26 maart 1940." (Hendriks 1987)

De Couwenbergstraat lag voor 1 juni 1963 gedeeltelijk in de gemeente Heumen.

Craaijenwaard

"Een UITERWAARD, van ouds Craaijenwaard genaamd, groot 1 bunder 50 roeden 10 ellen, gelegen te Hees." (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 18 december 1835)

Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was Walraven Francken eigenaar van kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A: de Biezen (Eerste Blad), perceel nr. 7 (weiland). Dit perceel lag in monding van het Maas-Waalkanaal bij de Noordkanaalhaven.

Craayensteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000000965

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Craayensteinstraat
ptt post 1978: craayensteinstr

"Naar Craijenstein of Kraaijenstein, adellijk huis in het graafschap Buren in Tricht aan de Linge. In eigendom bezeten door de heer Hendrik Nicolaas Kemp." (Hendriks 1987)

De Laan van Crayestein ligt in Tricht (gemeente Geldermalsen). Een ander Crayenstein* uit de 15e eeuw stond op Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland; dit is in 1890 grotendeels afgebroken.

Crescendostraat

openbare ruimte ID 0268300000000966

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Crescendostraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Crescendostraat
ptt post 1978: crescendostr

crescendo (Ital.), aanzwellend, luider wordend (muziekterm)

Creutzbergweg

Crocusplein

openbare ruimte ID 0268300000000027

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: Crocusplein
Besluit B&W d.d. 14 oktober 1980: inwerkingtreding
ptt post 1991: crocuspln

krokus (Crocus), plantengeslacht uit de lissenfamilie (Iridaceae)

Crocusstraat

openbare ruimte ID 0268300000000822

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: Crocusstraat
ptt post 1991: crocusstr

Croesplaats

"Vervallen naam (1649) van een niet nader aan te duiden plaats bij de Steenstraat." (Teunissen 1933)

Cronenburgschestraat

Cronjéstraat

openbare ruimte ID 0268300000000488

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 17 september 1952: Cronjéstraat
ptt post 1978: cronjestr

Pieter Arnoldus (Piet) Cronjé (Colesberg, Kaapkolonie 4 oktober 1836 – Potchefstroom, Transvaal 4 februari 1911), leider van de troepen de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) tijdens Boerenoorlogen

"Petrus A. Cronjé, (1835-1911), Transvaals generaal. Nam 1896 Jameson bij Krugersdorp gevangen. Versloeg in de tweede Boerenoorlog de Engelsen hij de Modderrivier en bij Magersfontein (1899). Werd door lord Roberts omsingeld en moest zich 27 febr. 1900 met 3700 man bij Paardenberg overgeven. Hij werd op St. Helena gevangen gezet." (Hendriks 1987)

Cruiszstraat

"Vervallen naam (1576) van een niet nader aan te duiden straat in het westelijk deel der benedenstad. (...) Zie Groote Markt" (Teunissen 1933)

Csardasstraat

openbare ruimte ID 0268300000000967

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Czardastraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Csardasstraat
ptt post 1978: csardasstr

csardas, Hongaarse volksdans (csárdás)

Culemborgplaats

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Culemborgplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Honigbijenhof
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Honigbijenhof

Curaçaoweg

openbare ruimte ID 0268300000000968

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 19 maart 1930: Curaçaoweg
ptt post 1978: curacaowg

Curaçao, grootste eiland van de voormalige Nederlandse Antillen, gelegen in het zuidelijke deel van de Caraïbische Zee, sinds 10 oktober 2010 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Teunissen (1933) rekent de Antillenweg, Curaçaoweg en Surinameweg tot de 'Indische wijk'.

Cuypersgasje

Cyclamenstraat

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 4 september 1957: Cyclamenstraat
ptt post 1978: cyclamenstr
Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: intrekking (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Bremstraat (per 1 januari 2010)

Tot 1957 waren de huizen genummerd aan de Nieuwe Nonnendaalseweg. Na de vaststelling van de naam Cyclamenstraat zijn de adressen als volgt gewijzigd:

- Nieuwe Nonnendaalseweg 209 t/m 215 : Cyclamenstraat 1 t/m 7
- Nieuwe Nonnendaalseweg 229 t/m 235 : Cyclamenstraat 21 t/m 27

Cyclamenstraat 3 t/m 27 zijn in of omstreeks 1973 gesloopt in het kader van de krotopruiming. In 1980 verdween het gedeelte van de straat tussen de Clematisstraat en de Mirtestraat. De naam Cyclamenstraat is per 1 januari 2010 gewijzigd in Bremstraat.

Cyclamenstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000401

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 12 februari 1969: Cyclamenstraat
Besluit B&W Elst d.d. 6 oktober 1971: Cyclamenstraat
ptt post 1978: cyclamenstr
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering

cyclamen, cyclaam, tuin- en kamerplant, plantengeslacht (Cyclamen) uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae).

De naam cyclaam is afgeleid van het Griekse woord kuklos (cirkel) en houdt verband met de vorm van de knol.

Cyclamepad (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)

Raadsbesluit Elst d.d. 1 september 1953: Cyclamepad
Cito no. 43 (ca. 1966): CYCLAMENPAD

vroegere naam van pad tussen Laauwikstraat en Begoniastraat, in verlengde van Visveldsestraat

Cypresstraat

D...

StatCounter