1940 >

Besluit B&W d.d. 6 februari 1940

nummer 12

Landbouwbuurt: Gaffelstraat, Harkstraat, Riekstraat, Schopstraat, Zeisstraat, Zichtstraat

Biezenstraat, Lingestraat, Niersstraat, Rijnstraat, Rivierstraat;
Boschbesstraat, Haagwindestraat, Varenstraat;
Hazenkampscheweg (gedeelte): Burgemeester Steinweglaan;
Heuvelweg (wijziging): Wethouder G.M. Busserweg

Besluit B&W d.d. 23 april 1940

nummer 13

Harkstraat (wijziging): Karnstraat;
Schopstraat (wijziging): Spadestraat;
Zeisstraat (wijziging): Sikkelstraat

Besluit B&W d.d. 7 mei 1940

nummer 8

Karnstraat;
Sikkelstraat (wijziging): Landbouwstraat;
Spadestraat (wijziging): Sikkelstraat

Besluit B&W d.d. 5 november 1940

nummer 9: mondeling voorstel

inwerkingtreding van de Algemeene Politieverordening voor de gemeente Nijmegen (Nijmeegsche Politieverordening), vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18 april 1939 (per 1 januari 1941)

Besluit B&W d.d. 7 november 1940

besluitenlijst niet aangetroffen

Antiloopstraat, Beemdstraat, Bongerdstraat, Nimrodstraat, Rendierstraat, Sint Hubertusstraat, Wolfstraat, Zebrastraat

In een brief d.d. 7 november 1940 delen B&W aan de gemeenteraad mee dat zij heden hebben besloten tot het geven van namen aan straten; dezelfde mededeling staat in een brief d.d. 12 november 1940 aan de directeur gemeentewerken. Het besluit is niet aangetroffen in de besluitenlijsten van de reguliere vergaderingen van B&W van 5, 8 en 12 november 1940. De brief van B&W aan de gemeenteraad is in de raadsvergadering van 13 november 1940 als ingekomen stuk voor kennisgeving aangenomen (agendapunt 37).

basisregistratie
Op 9 december 2010 zijn de Antiloopstraat en Zebrastraat in de in de Landelijke Voorziening BAG geregistreerd op basis van een niet-aangetroffen collegebesluit met documentnummer 'RB 07-11-1940'. . De andere namen zijn geregistreerd op basis latere raadsbesluiten met de documentnummers 'RB 19-03-1951'*, 'RB 24-10-1951'* en 'RB 08-11-1961'*.

Besluit B&W d.d. 10 juni 1941

nummer 5

Abeelstraat, Ahornstraat, Beukstraat, Cypresstraat, Goudenregenstraat, Wethouder G.A. Corduwenerstraat

Besluit Rijkscommissaris d.d. 12 augustus 1941*

Achtste Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied, nr. 152/41, Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, 1941, stuk 33

ontbinding gemeenteraden en colleges van B&W (per 1 september 1941)

Besluit B&W d.d. 13 februari 1942*

nummer 11

Prins Bernhardstraat (wijziging): Van Schevichavenstraat;
Wilhelminasingel (wijziging): Frederikstraat;
Julianapark en Julianaplein (wijziging): Centrumpark;
Julianastraat (wijziging): Athlonestraat

De gewijzigde namen zijn op 25 maart 1942 door de Commissaris der provincie Gelderland na overleg met de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris goedgekeurd.

Besluit B&W d.d. 24 februari 1942*

nummer 7

huisnummering

Ingenomen standpunt gehandhaafd. De nummers der bestaande van Schevichavenstraat blijven met kleur en aanduiding 'rood'.

Besluit B&W d.d. 14 april 1942*

nummer 10

Beatrixstraat (wijziging): Hugo de Grootstraat

De huisnummers blijven met kleur en aanduiding 'rood'. De gewijzigde naam is op 7 mei 1942 door de Commissaris der provincie Gelderland na overleg met de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris goedgekeurd.

Besluit Burgemeester d.d. 29 mei 1943*

nummer 1

Jodengas (wijziging): Florisgas;
Jodenberg (wijziging): Spronxberg;
Jozef Israëlsstraat (wijziging): Jacob Marisstraat

Besluit Burgemeester d.d. 21 juli 1943*

nummer 2

Hertogstraat (gedeelte): Heirsteeg;
Franscheplaats (wijziging): Sint Joansplaats;
Volksbelang I (wijziging): Oranjestraat;
Volksbelang II (wijziging): Blanjestraat;
Volksbelang III (wijziging): Bleustraat

Besluit Burgemeester d.d. 23 juli 1943

nummer 1

verbetering besluit Burgemeester d.d. 21 juli 1943

Hertogstraat (gedeelte): Heirsteeg

Besluit B&W d.d. 19 september 1944*

intrekking besluiten B&W d.d. 13 februari 1942 en 14 april 1942;
intrekking besluiten Burgemeester d.d. 29 mei 1943, 21 juli 1943 en 23 juli 1943;
correctie d.d. 29 november 1944

Van Schevichavenstraat (gedeelte): Prins Bernhardstraat;
Frederikstraat (wijziging): Wilhelminasingel;
Centrumpark (wijziging): Julianapark, -plein en -straat;
Hugo de Grootstraat (gedeelte): Beatrixstraat;
Florisgas (wijziging): Jodengas;
Spronxberg (wijziging): Jodenberg;
Jacob Marisstraat (wijziging): Jozef Israëlsstraat;
Heirsteeg (wijziging): Hertogstraat;
St. Joansplaats (wijziging): Franscheplaats;
Oranjestraat (wijziging): Volksbelang I (na correctie Eerste Volksbelang);
Blanjestraat (wijziging): Volksbelang II (na correctie Tweede Volksbelang);
Bleustraat (wijziging): Volksbelang III (na correctie Derde Volksbelang)

In het besluit d.d. 19 september 1944 staat dat aan het Julianapark, -plein en -straat op 13 februari 1942 de naam Centrumpark werd gegeven; de Athlonestraat wordt niet genoemd. De St. Joansplaats heette volgens het besluit d.d. 21 juli 1943: Sint Joansplaats.

1945 >

Besluit B&W d.d. 2 april 1946*

nummer 34

Romeinse Veldherenbuurt (Kopsche Veld): Cerialisstraat, Claudius Civilisstraat, Drususstraat, Kopscheweg, Trajanusstraat, Veraxstraat

Gouverneursbuurt: Daendelsstraat, Jan Pieterszoon Coenstraat, Mr. Pieter Mijerstraat, Pieter Bothstraat, Rooseboomstraat, Van de Capellestraat, Van Diemenstraat, Van Riebeeckstraat

Besluit B&W d.d. 19 juli 1946*

nummer 36

Staatsliedenbuurt: de Savornin Lohmanstraat, Dr. Kuyperstraat, Groen van Prinstererstraat, Mgr. Nolensstraat, Ruijs de Beerenbrouckstraat, Thorbeckeplein, Troelstrastraat

In verschillende documenten (zie NSAN 1946-1984, rubriek Organisme, inventarisnummer 2647) staat vermeld dat B&W deze namen op 26 juli 1946 hebben vastgesteld.

Besluit B&W d.d. 29 november 1946*

nummer 41

Met 3 tegen 2 stemmen wordt besloten de onderschriften op de straatnaamborden te stellen in de nieuwe spelling van de Nederlandsche taal (zie NSAN 1946-1984, rubriek Organisme, inventarisnummer 2643).

Besluit B&W d.d. 5 september 1947

nummer 2

Architectenbuurt: Ir. Wevestraat, Semmelinkstraat, Van der Kempstraat

Besluit B&W d.d. 21 november 1947

nummer 14

Thesaurierweg

Besluit B&W d.d. 28 november 1947

nummer 2

intrekking: Haagwindestraat

Klaverstraat, Korenbloemstraat, Myrtestraat, Papaverstraat, Zonnebloemstraat

Besluit B&W d.d. 12 december 1947

nummer 20

Beverweg

Besluit B&W d.d. 3 september 1948*

nummer 26

intrekking onderdelen besluiten B&W d.d. 24 april 1936 en 6 februari 1940;
intrekking besluiten B&W d.d. 2 april 1946, 26 juli 1946, 5 september 1947, 21 november 1947, 28 november 1947 en 12 december 1947;
namen opnieuw vastgesteld

Romeinse Veldherenbuurt: Cerialisstraat, Claudius Civilisstraat, Drususstraat, Trajanusstraat, Veraxstraat

Gouverneursbuurt: Daendelsstraat, Jan Pieterszoon Coenstraat, Mr. Pieter Mijerstraat, Pieter Bothstraat, Rooseboomstraat, Van de Capellestraat, Van Diemenstraat, Van Riebeeckstraat

Staatsliedenbuurt: de Savornin Lohmanstraat, Dr. Kuyperstraat, Groen van Prinstererstraat, Mgr. Nolensstraat, Ruijs de Beerenbrouckstraat, Thorbeckeplein, Troelstrastraat

Architectenbuurt: Ir. Wevestraat, Semmelinkstraat, Van der Kempstraat

Bosbesstraat, Klaverstraat, Myrtestraat, Papaverstraat, Varenstraat;
Haagwindestraat (intrekking), Korenbloemstraat, Zonnebloemstraat;
Kapittelweg, Thesaurierweg;
Beverweg

Besluit B&W d.d. 22 september 1948

nummer 40

Klaverstraat, Myrtestraat

Besluit B&W d.d. 22 september 1948

nummer 46

Bosduifstraat, Buizerdstraat, Fazantstraat, Kievitstraat, Koekoekstraat, Korhoenstraat, Meerkolstraat, Patrijsstraat, Pluvierstraat, Roerdompstraat, Sperwerstraat, Wulpstraat

Besluit B&W d.d. 12 oktober 1948

nummer 22

Fazantstraat (wijziging): Fuutstraat

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1948

nummer 28

aanvulling besluit B&W d.d. 3 september 1948

Kopseweg

Besluit B&W d.d. 3 december 1948

nummer 7

Barneveldse Beekstraat, Berkelstraat, Eemstraat, Fliertse Beekstraat, Grebbestraat, Lunterse Beekstraat, Reggestraat, Rivierstraat, Schipbeekstraat, Weurtseweg

Besluit B&W d.d. 29 maart 1949

nummer 20

Muntmeesterbuurt: Engelenstraat, Fleminghstraat, Van Batenborchstraat

intrekking: Korte Heyendaalseweg, Lingestraat (gedeelte)

Besluit B&W d.d. 30 augustus 1949

nummer 7

intrekking: Biezenstraat (gedeelte)

Biezenstraat (gedeelte): Biezendwarsweg, Kreekweg

Raadsbesluit Elst d.d. 30 december 1949

agendapunt 13: raadsvoorstel d.d. 24 oktober 1949

Dr. Ariënsstraat, Hoge Bongerd, Radmakerstraat, Wouter Reijndersstraat

1950 >

Besluit B&W d.d. 24 mei 1950*

nummer 33

intrekking: Grebbestraat, Marialaan

Dinkelstraat, Dommelstraat, Industrieweg

Besluit B&W d.d. 7 juni 1950

nummer 68

Industrieweg, Marialaan

Besluit B&W d.d. 2 augustus 1950

nummer 39

Ambachtsweg, Handelsweg, Industriehaven, Kanaalhaven, Nijverheidsweg

Besluit B&W d.d. 17 augustus 1950

nummer 29

Broersveld: Ahornstraat, Amberboomstraat, Beukstraat, Hengstdalseweg, Lijsterbesstraat, Moerbeistraat, Olijfwilgstraat, Vogelkerspad, Vogelkersstraat, Zilverdenpad, Zilverdenplantsoen, Zilverdenstraat

Jerusalem: Alpenroosstraat, Boksdoornstraat, Duindoornstraat, Hulststraat, Klimopstraat, Kornoeljestraat, Ligusterstraat, Mahoniastraat, Seringenstraat, Vuurdoornstraat

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950

nummer 25

intrekking (bijlage A): Achter Valburg, Augustijnenstraat, Beynumsgas, Bezembindersgas, Bloemerstraat, Doddendaal, Enigheid, Gapersgas, Gruitberg, Hoogstraat, Houtmarkt, Houtstraat, Jodengas, Kaaskorversgas, Kerkegasje, Korte Burchtstraat, Korte Nieuwstraat, Kroonstraat, Lange Burchtstraat, Lange Koningstraat, Lange Nieuwstraat, Mariënburg, Mariënburgsestraat, Noorduijnsplaats, Oude Stadsgracht, Oude Varkensmarkt, Pauwelstraat, Piersonstraat, Platenmakersstraat, Ridderstraat (?), Rozenkransgas, Scheidemakersgas, Valkhof, Wintersoord, Zeigelbaan

vaststelling (bijlage B): Achter de Bank, Achter de Carmel, Achter de Wiemelpoort, Augustijnenstraat, Bastionstraat, Bloemerstraat, Burchtstraat, Carmelhof, De Spaarpot, Doddendaal, Gapershof, Gruitberg, Hendrikhof, Hertoghof, Houtstraat, Karel de Stoutestraat, Kerkegasje, Klein Mariënburg, Koning Hendrikplein, Koningshofje, Koningstraat, Lunetstraat, Mariënburg, Mariënburgsestraat, Mr. Hermanstraat, Nieuwstraat, Pauwelstraat, Piersonstraat, Platenmakersstraat, Raadhuisstraat, Scheidemakershof, St. Josephhof, Titus Brandsmastraat, Valkhof, Wintersoord, Zeigelhof

handhaving (tekening M.D. 1112): Broerstraat, Derde Walstraat, Gerard Noodtstraat, Grote Markt, Hertogplein, Hertogstraat, Jodenberg, Karrengas, Kelfkensbos, Molenstraat, Parkdwarsstraat, Piersonstraat, Regulierstraat, St. Jorisstraat, Stikke Hezelstraat, Tweede Walstraat, Ziekerstraat

beslispunt III. te handhaven de benamingen van de niet nader in bijlage B genoemde, op de bij dit besluit behorende tekening met onderstreping aangegeven straten, welke volgens hun bestaande toestand gedeeltelijk zijn gewijzigd, met dien verstande, dat als begrenzing dier straten geldt, die, welke op vorengenoemde tekening is aangegeven.

De te handhaven benamingen staan uitsluitend op tekening M.D. 1112 d.d. 27 september 1950. De schrijfwijze in hoofdletters wijkt af van de vastgestelde namen.

raadsvergadering d.d. 25 oktober 1950*

Rondvraag

uitvoerige discussie over de naam Koning Hendrikplein en de bevoegdheid van B&W inzake straatnaamgeving

Besluit B&W d.d. 2 november 1950*

nummer 26

Burgemeester Steinweglaan (wijziging): Steinweglaan;
Burgemeester van Schaeck Mathonsingel (wijziging): van Schaeck Mathonsingel;
Minister J.R. Slotemaker de Bruïneweg (wijziging): Slotemaker de Bruïneweg;
Wethouder G.A. Corduwenerstraat (wijziging): Corduwenerstraat;
Wethouder G.M. Busserweg (wijziging): Busserweg

Besluit B&W d.d. 13 december 1950

nummer 27

intrekking: Eggestraat, Ploegstraat, Schoffelstraat, Spadestraat

Kolpingbuurt: Aalbersestraat, Ariënsstraat, Dr. Banningstraat, Dr. Poelsstraat, Engelsstraat, Kettelerstraat, Kolpingstraat, Leo XIIIstraat, Manningstraat

Besluit B&W d.d. 13 december 1950

nummer 28

inwerkingtreding onderdelen besluit B&W d.d. 18 oktober 1950

intrekking: Achter Valburg, Bloemerstraat, Doddendaal, Gruitberg, Houtstraat, Korte Burchtstraat, Korte Nieuwstraat, Kroonstraat, Lange Burchtstraat, Oude Varkensmarkt, Pauwelstraat, Piersonstraat, Zeigelbaan

inwerkingtreding: Achter de Carmel, Bloemerstraat, Burchtstraat, Carmelhof, Doddendaal, Gruitberg, Houtstraat, Koning Hendrikplein, Pauwelstraat, Piersonstraat, Titus Brandsmastraat

Voor wat betreft de benamingen Houtstraat en Koning Hendrikplein wordt het besluit geacht in werking getreden te zijn op 26 september 1950.

Raadsbesluit d.d. 27 december 1950*

agendapunt 16

Wijziging van de Regeling betreffende de overdracht aan Burgemeester en Wethouders van de in de artt. 171, 172, 173, 174, 175, 177 en 212, 3e lid der Gemeentewet bedoelde bevoegdheden (artikel 174 vervalt)

Koning Hendrikplein (wijziging): Plein 1944

Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951

agendapunt 20: raadsvoorstel d.d. 14 februari 1951

inwerkingtreding onderdelen besluit B&W d.d. 18 oktober 1950

intrekking: Beynumsgas, Bezembindersgas, Enigheid, Gapersgas Hoogstraat, Jodengas, Kaaskorversgas, Noorduynsplaats, Platenmakersstraat, Rozenkransgas, Scheidemakersgas, Valkhof

inwerkingtreding: Achter de Wiemelpoort, Gapershof, Hendrikhof, Hertoghof, Kerkegasje, Koningshofje, Mr. Hermanstraat, Platenmakersstraat, Scheidemakershof, Valkhof, Zeigelhof

Raadsbesluit d.d. 19 maart 1951

agendapunt 13: raadsvoorstel d.d. 21 februari 1951

Beemdstraat, Bongerdstraat, Hatertseweg, Hofstraat, Meentstraat, Slotemaker de Bruïneweg, Tuinstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1951, 6

Raadsbesluit d.d. 13 juni 1951

agendapunt 30: raadsvoorstel d.d. 16 mei 1951

Industriehaven (wijziging): Kanaalhaven;
Waalhaven

Gemeenteblad Nijmegen 1951, 15

raadsvergadering d.d. 13 juni 1951

agendapunt 31: raadsvoorstel d.d. 23 mei 1951

raadsvoorstel door B&W teruggenomen

Adolfstraat, Arnoldstraat, Barbarossastraat, Batavierenweg, Beatrixstraat (intrekking), Graadt van Roggenstraat, Reinaldstraat, Sterreschansweg, Ubbergseveldweg

Raadsbesluit d.d. 5 juli 1951

agendapunt 19: raadsvoorstel d.d. 26 juni 1951

intrekking: Grotegas, Hanengas, Proosthof, Rozengas, Schapengas, Strikstraat

Strikstraat

Raadsbesluit d.d. 25 juli 1951

agendapunt 16: raadsvoorstel d.d. 10 juli 1951

inwerkingtreding onderdelen besluit B&W d.d. 18 oktober 1950

intrekking: Mariënburgsestraat, Kerkegasje

inwerkingtreding: Bastionstraat, Lunetstraat, Mariënburgsestraat, Wintersoord

Raadsbesluit d.d. 22 augustus 1951

agendapunt 26: raadsvoorstel d.d. 23 mei 1951 (gewijzigd)

Arnoldstraat, Barbarossastraat, Batavierenweg, Beatrixstraat (intrekking), Graadt van Roggenstraat, Ottostraat, Reinaldstraat, Sterreschansweg, Ubbergseveldweg

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951

agendapunt 14: raadsvoorstel d.d. 25 september 1951

Nimrodstraat, Panterstraat, Poemastraat, Rendierpad, Rendierstraat, St. Hubertusstraat, Tijgerpad, Tijgerstraat, Wolfstraat, Wolvenpad

Gemeenteblad Nijmegen 1951, 27

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951

agendapunt 34: raadsvoorstel d.d. 16 oktober 1951

inwerkingtreding onderdelen besluit B&W d.d. 18 oktober 1950

intrekking: Augustijnenstraat, Lange Koningstraat, Lange Nieuwstraat

inwerkingtreding: Achter de Bank, Augustijnenstraat, De Spaarpot, Klein Mariënburg, Koningstraat, Nieuwstraat, Raadhuisstraat, St. Josephhof

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952

agendapunt 21: raadsvoorstel d.d. 17 juni 1952

Boksdoornstraat, Jasmijnstraat, Meelbesstraat, Rozemarijnstraat, Sneeuwbalstraat, Wijnbesstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1952, 8

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952

agendapunt 22: raadsvoorstel d.d. 17 juni 1952

Albertus Magnusstraat, Derick Huessenstraat, Lambertus Frisostraat, Lentiusstraat, Lindanusstraat, Ryswickstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1952, 9

Raadsbesluit d.d. 27 augustus 1952

agendapunt 42: raadsvoorstel d.d. 13 augustus 1952

Houthof

Gemeenteblad Nijmegen 1952, 14

Raadsbesluit d.d. 17 september 1952

agendapunt 15: raadsvoorstel d.d. 2 september 1952

Afrikabuurt: Bothastraat, Cronjéstraat, De Wetstraat, Generaal Smutsstraat, Joubertstraat, Kaaplandstraat, Paul Krugerstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1952, 15

Raadsbesluit d.d. 3 februari 1953

agendapunt 38: raadsvoorstel d.d. 27 januari 1953

Bisonstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 7

Raadsbesluit Beuningen d.d. 27 februari 1953

nummer 528

van Heemstrabaan

Raadsbesluit d.d. 18 maart 1953

agendapunt 29: raadsvoorstel d.d. 10 maart 1953

inwerkingtreding onderdeel besluit B&W d.d. 18 oktober 1950

intrekking: Houtmarkt

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 15

Raadsbesluit d.d. 18 maart 1953

agendapunt 29: raadsvoorstel d.d. 10 maart 1953

Bloemerhof, Regulierenhof

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 16

Raadsbesluit d.d. 18 maart 1953

agendapunt 29: raadsvoorstel d.d. 10 maart 1953

De Hel

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 17

Raadsbesluit d.d. 8 april 1953

agendapunt 31: raadsvoorstel d.d. 31 maart 1953

Vruchtenbuurt: Ananasstraat, Mandarijnstraat, Meloenstraat, Perzikstraat, Pomonastraat, Wolfskuilseweg

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 18

Raadsbesluit d.d. 20 mei 1953

agendapunt 18: raadsvoorstel d.d. 5 mei 1953

IJsbeerstraat, Leeuwstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 20

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953

agendapunt 33: raadsvoorstel d.d. 2 juni 1953

Bouwmeesterbuurt: Festoenpad, Hendrik de Keijserstraat, Jacob van Campenstraat, Kapiteelpad, Keldermansstraat, Lieven de Keystraat, Pieter Postplein, Pilasterpad, Simon Stevinstraat, Volutenpad, Vredeman de Vriesstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 21

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953

agendapunt 34: raadsvoorstel d.d. 2 juni 1953

Eerste Volksbelang (wijziging): Singendonckstraat;
Tweede Volksbelang (wijziging): van Lyndenstraat;
Derde Volksbelang (wijziging): Vonckstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 22

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953

agendapunt 35: raadsvoorstel d.d. 2 juni 1953

intrekking: Bandoengstraat, Buitenzorgstraat, Insulindelaan, Makassarstraat, Menadostraat, Minahassastraat, Preangerstraat, Soendastraat, Soerabajastraat, Vorstenlandenstraat

Professorenbuurt: Professor Cornelissenstraat, Professor De Langen Wendelsstraat, Professor Hoogveldstraat, Professor Huijbersstraat, Professor Molkenboerstraat, Professor Regoutstraat, Professor Schrijnenstraat, Professor van der Grintenstraat, Professor van der Heijdenstraat, Professor van Ginnekenstraat, St. Radboudplein

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 23

Raadsbesluit Beuningen d.d. 1 september 1953

nummer 1784

van Heemstraweg

Raadsbesluit Elst d.d. 1 september 1953

agendapunt 19: raadsvoorstel d.d. 14 augustus 1953

Begoniastraat, Callapad, Cyclamepad, Fuchsiapad, Gloxiniapad, Pelargoniumstraat, Primulapad, Violenpad

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953

agendapunt 32: raadsvoorstel d.d. 9 oktober 1953

Moerbeistraat, Olijfwilgstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 47

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953

agendapunt 33: raadsvoorstel d.d. 9 oktober 1953

Laurens Costerstraat, Molenweg, van Leeuwenhoekstraat, Wolfskuilseweg

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 44

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953

agendapunt 34: raadsvoorstel d.d. 14 oktober 1953

Vierkwartierenbuurt: Roermondstraat, Vierkwartierenweg

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 46

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953

agendapunt 35: raadsvoorstel d.d. 14 oktober 1953

Retiefstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 45

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953

agendapunt 36: raadsvoorstel d.d. 14 oktober 1953

Achter de Oude Gracht

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 48

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953

agendapunt 37: raadsvoorstel d.d. 14 oktober 1953

aangehouden: Andreasweg, Tussenweg

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953

agendapunt 38: raadsvoorstel d.d. 14 oktober 1953

Eiermarkt, Snijderstraat, Stockumstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 49

Raadsbesluit d.d. 11 november 1953

agendapunt 10: raadsvoorstel d.d. 28 oktober 1953

Emaushof

Gemeenteblad Nijmegen 1953, 50

Raadsbesluit d.d. 2 december 1953

agendapunt 23: raadsvoorstel d.d. 14 oktober en 18 november 1953

Creutzbergweg, Tussenweg

Gemeenteblad Nijmegen 1954, 11

Raadsbesluit d.d. 13 januari 1954

agendapunt 13: raadsvoorstel d.d. 6 januari 1954

Kanaalstraat, Mercuriusstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1954, 13

Raadsbesluit d.d. 19 mei 1954

agendapunt 18: raadsvoorstel d.d. 28 april 1954

Cornelis Florisstraat, Daniëlsweg, Paul Krugerstraat, Simon Stevinstraat, Steven Vennecoolstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1954, 12

Raadsbesluit Bemmel d.d. 19 augustus 1954

nummer 31: raadsvoorstel d.d. 12 augustus 1954

intrekking: alle vroegere met betrekking tot de straatnaamgeving en huisnummering genomen besluiten voor zover strijdig met dit besluit

Dorp Ressen: o.a. de Boel, Hoeksehofstraat, Stationsweg, Woerdsestraat, Wolfhoeksestraat, Zwarteweg

Raadsbesluit d.d. 22 september 1954

agendapunt 30: raadsvoorstel d.d. 8 september 1954

Seringenpad

Gemeenteblad Nijmegen 1954, 46

Raadsbesluit d.d. 22 september 1954

agendapunt 36: raadsvoorstel d.d. 8 september 1954

Heuveltje (wijziging): Ganzenheuvel

Gemeenteblad Nijmegen 1954, 45

Raadsbesluit d.d. 15 december 1954

agendapunt 23: raadsvoorstel d.d. 24 november 1954

Keldermansstraat, Pieter Postplein

Gemeenteblad Nijmegen 1954, 48

Raadsbesluit d.d. 15 december 1954

agendapunt 24: raadsvoorstel d.d. 24 november 1954

Wolfskuilseweg

Gemeenteblad Nijmegen 1954, 47

Raadsbesluit d.d. 15 december 1954

agendapunt 25: raadsvoorstel d.d. 24 november 1954

intrekking: Lieve Vrouwentrappen, Mr. Hermanstraat

Groene Balkon, Lieve Vrouwentrappen, Lindenberg, Mr. Hermanstraat, Valkhoftrappen

Gemeenteblad Nijmegen 1954, 49

1955 >

Raadsbesluit d.d. 9 maart 1955

agendapunt 21: raadsvoorstel d.d. 23 februari 1955

Moerbeiplantsoen, Vogelkerspad (intrekking)

raadsvergadering d.d. 20 april 1955*

agendapunt 10: raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955

raadsvoorstel door B&W teruggenomen

Vierkwartierenbuurt: Arnhemshof, Arnhemstraat, Burenplaats, Culemborgplaats, Drutenplaats, Elstplaats, Ewijkplaats, Gedeputeerdenstraat, Gendtstraat, Kesselstraat, Landdagstraat, Niftrikplaats, Nimweegshof, Nimwegenstraat, Ochtenplaats, Persingenplaats, Roermondstraat, Stralenstraat, Tielstraat, Vierkwartierenweg, Wachtendonkstraat, Wijchenplaats, Zaltbommelstraat

raadsvergadering d.d. 20 april 1955

agendapunt 11: raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955

raadsvoorstel door B&W teruggenomen

Nieuwe Vleeshouwerstraat, Strikstraat (intrekking), Steenstraat;
Athlonepad, Julianastraat (intrekking), Koningin Julianastraat;
De Biezen

Besluit B&W d.d. 10 mei 1955*

nummer 17

instelling Commissie voor de straatnaamgeving

Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955

agendapunt 2: raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955

intrekking: Roermondstraat, Vierkwartierenweg

Hatertse Hei (Hofjesbuurt, Insectenbuurt, Vlinderbuurt): Akkerhommelhof, Avondroodvlinderstraat, Bijenkorf, Citroenvlinderstraat, Dagpauwoogstraat, Darrenhof, Heidebloemstraat, Heidevenstraat, Hommelstraat, Honigbijenhof, Honigpot, Honigraat, Imkersstraat, Krekelstraat, Larvenhof, Libellenstraat, Mierenpad, Moshommelhof, Steenhommelhof, Vuurvlindertjesstraat, Watertorstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1955, 33

Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955

agendapunt 3: raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955

van Rosendaelstraat (wijziging): Hugo de Grootstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1955, 31

Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955

agendapunt 4: raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955

Nieuwe Vleeshouwerstraat, Strikstraat (intrekking), Steenstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1955, 30

Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955

agendapunt 4: raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955

De Biezen

Gemeenteblad Nijmegen 1955, 29

Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955

agendapunt 4: raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955

Athlonepad, Julianastraat (intrekking), Prins Bernhardstraat

niet vermeld: Julianaplein

Gemeenteblad Nijmegen 1955, 28

Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955

agendapunt 5: raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955

Hatertseveldweg, Muntweg

Gemeenteblad Nijmegen 1955, 32

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955

agendapunt 39: raadsvoorstel d.d. 30 november 1955

Daniëlsweg, De la Reystraat, Jasmijnstraat, Joubertstraat, Kaaplandstraat, Molenweg

Gemeenteblad Nijmegen 1955, 40

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955

agendapunt 44: raadsvoorstel d.d. 30 november 1955

Glimwormstraat, Gouden Torrenstraat, Goudhaantjesstraat, Hagedisstraat, Hazelwormstraat, Kniptorstraat, Koningsmantelhof, Koolwitjeshof, Krekelstraat, Livreivlinderstraat, Meikeverstraat, Mollenhutseweg (intrekking), Nieuwe Mollenhutseweg, Oude Mollenhutseweg, Parelmoervlinderstraat, Pijlstaarthof, St. Jansvlinderstraat, Zandkeverstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1955, 41

Raadsbesluit d.d. 11 januari 1956

agendapunt 21: raadsvoorstel d.d. 21 december 1955

Creutzbergweg (wijziging): Ds. Creutzbergweg

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 4

Raadsbesluit d.d. 4 april 1956

agendapunt 22: raadsvoorstel d.d. 21 maart 1956

Amberboomstraat (wijziging): Hengstdalseweg

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 12

Raadsbesluit d.d. 4 april 1956

agendapunt 23: raadsvoorstel d.d. 21 maart 1956

Bronweg, Energieweg, Fabrieksweg, Scheepvaartweg

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 15

Raadsbesluit d.d. 4 april 1956

agendapunt 23: raadsvoorstel d.d. 21 maart 1956

Giraffestraat, Steenbokstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 16

Raadsbesluit d.d. 4 april 1956

agendapunt 23: raadsvoorstel d.d. 21 maart 1956

Zandweg

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 17

Raadsbesluit d.d. 25 april 1956

agendapunt 28: raadsvoorstel d.d. 28 maart 1956

Bloemenburgerhof

Raadsbesluit d.d. 25 april 1956

agendapunt 29: raadsvoorstel d.d. 28 maart 1956

Natuurkundigenbuurt: Einsteinstraat, Kamerlingh Onnesstraat, Keesomstraat, Lorentzstraat, Marconistraat, Marie Curiestraat, Newtonstraat, Wattstraat

Raadsbesluit d.d. 6 juni 1956

agendapunt 17: raadsvoorstel d.d. 9 mei 1956

Handelsweg, Industrieweg, Koopvaardijweg, Nijverheidsweg, Sluisweg, Sprengenweg, Weurtseweg

beslispunt 9. B&W gemachtigd tijdstip van inwerkingtreding vast te stellen (met uitzondering van beslispunt 4 inzake Koopvaardijweg).

besluiten van B&W inzake de inwerkingtreding niet aangetroffen; zie raadsbesluit d.d. 15 april 1964.

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 29

Raadsbesluit d.d. 6 juni 1956

agendapunt 18: raadsvoorstel d.d. 23 mei 1956

De Hel (wijziging): St. Thomashof

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 27

Raadsbesluit d.d. 6 juni 1956

agendapunt 36: raadsvoorstel d.d. 28 mei 1956

Stenenkruisstraat (gedeelte): Prins Bernhardstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 28

Raadsbesluit d.d. 27 juni 1956

agendapunt 8: raadsvoorstel d.d. 5 juni 1956

Keizer Lodewijkplein (wijziging): Keizer Traianusplein;
Trajanusstraat (wijziging): Traianusstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 26

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1956

agendapunt 24: raadsvoorstel d.d. 10 oktober 1956

Jagerspad, Luipaardstraat, Nimrodstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 47

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1956

agendapunt 24: raadsvoorstel d.d. 10 oktober 1956

Professor Hoogveldstraat, Professor Mulderstraat, Professor van der Veldenstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1956, 48

Raadsbesluit Heumen d.d. 22 december 1956

nummer 144

RIJKSWEG, KLEIN HEUMEN, KLEINSTALSEWEG, ST.JACOBSWEG, GROOTSTALSEWEG, HATERTSEWEG, WESTERKANAALDIJK

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957

agendapunt 24: raadsvoorstel d.d. 20 februari 1957

Berberisstraat, Boksdoornstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1957, 12

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957

agendapunt 25: raadsvoorstel d.d. 20 februari 1957

intrekking: De Savornin Lohmanstraat, Dr. Kuyperstraat, Groen van Prinstererstraat, Mgr. Nolensstraat, Ruys de Beerenbrouckstraat, Thorbeckeplein, Troelstrastraat

Ploegstraat, Spadestraat

Gemeenteblad Nijmegen 1957, 13

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957

agendapunt 45: raadsvoorstel d.d. 27 februari 1957

Distelstraat, Geulstraat, Jekerstraat, Rivierstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1957, 14

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957

agendapunt 46: raadsvoorstel d.d. 27 februari 1957

intrekking: Laurens Costerstraat, van Leeuwenhoekstraat

Planetenbuurt: Jupiterstraat, Neptunusstraat, Planetenstraat, Plutostraat, Saturnusstraat, Uranusstraat, Venusstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1957, 15

Raadsbesluit d.d. 4 september 1957

agendapunt 38: raadsvoorstel d.d. 21 augustus 1957

Cyclamenstraat, Fuchsiastraat, Mirtestraat

Gemeenteblad Nijmegen 1957, 35

Raadsbesluit d.d. 4 september 1957

agendapunt 38: raadsvoorstel d.d. 21 augustus 1957

Polderstraat, Slotemaker de Bruïneweg, Terpstraat

niet vermeld: Veldstraat

Gemeenteblad Nijmegen 1957, 36

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957

agendapunt 16: raadsvoorstel d.d. 25 september 1957

intrekking: Derick Huessenstraat (gedeelte), Lambertus Frisostraat

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957

agendapunt 17: raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1957

aangehouden: Archimedesstraat, Celsiusstraat, Copernicusstraat, de Réaumurstraat, Edisonstraat, Fahrenheitstraat, Johann Winklerstraat, Louis Pasteurstraat, Marconistraat, Maxwellstraat, Newtonstraat, Robert Kochstraat, Röntgenstraat

aangehouden: Einsteinstraat, Ingenhouszstraat, Pieter Zeemanstraat

aangehouden: Ampèrestraat, Archimedesstraat, Boerhaavestraat, Boylestraat, Daltonstraat, da Vincistraat, Galileïstraat, Lumièrestraat, Pascalstraat, Torecellistraat, Voltastraat, van Peltlaan, von Liebigstraat, Wilsonstraat

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957

agendapunt 18: raadsvoorstel d.d. 25 september 1957

aangehouden: Dennenstraat (wijziging): Dr. de Blécourtstraat

aangehouden: Dorpsstraat (Hees) en Oude Heselaan (wijziging): Heselaan

Raadsbesluit d.d. 27 november 1957

agendapunt 27: raadsvoorstel d.d. 25 september en 6 november 1957

Dorpsstraat (Hees) (wijziging): Schependomlaan en Korte Bredestraat

Raadsbesluit d.d. 27 november 1957

agendapunt 28: raadsvoorstel d.d. 6 november 1957

Ampèrestraat, Archimedesstraat, Berzeliusstraat, Boylestraat, Daltonstraat, Galileïstraat, Gaussstraat, Lavoisierstraat, Lumièrestraat, Ohmstraat, Torecellistraat, Voltastraat, van Peltlaan, von Liebigstraat

Einsteinstraat, Ingenhouszstraat, Pieter Zeemanstraat

Archimedesstraat, Buys Ballotstraat, Bunsenstraat, Celsiusstraat, Copernicusstraat, de Réaumurstraat, Edisonstraat, Fahrenheitstraat, Johann Winklerstraat, Marconistraat, Maxwellstraat, Newtonstraat, Röntgenstraat

Raadsbesluit d.d. 1 april 1958

agendapunt 51: raadsvoorstel d.d. 25 maart 1958

Burchtstraat (gedeelte): Kelfkensbos

Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958

agendapunt 35: raadsvoorstel d.d. 5 mei 1958

Ampèrestraat, Archimedesstraat, Berzeliusstraat, Binnenpad (intrekking), Boylestraat, Buijs Ballotstraat, Bunsenstraat, Celsiusstraat, Copernicusstraat, Daltonstraat, de Réaumurstraat, Edisonstraat, Einsteinstraat, Fahrenheitstraat, Galileïstraat, Gaussstraat, Geisslerstraat, Ingenhouszstraat, Johann Winklerstraat, Kamerlingh Onnesstraat, Keesomstraat, Lavoisierstraat, Lorentzstraat, Lumièrestraat, Marconistraat, Marie Curiestraat, Maxwellstraat, Newtonstraat, Ohmstraat, Pieter Zeemanstraat, Röntgenstraat, 's-Gravensandestraat, Snelliusstraat, Torrecellistraat, Van Musschenbroekstraat, van Peltlaan, Voltastraat, von Liebigstraat, Wattstraat

Raadsbesluit d.d. 4 juni 1958

agendapunt 28: raadsvoorstel d.d. 27 mei 1958

aangehouden: Grootstalselaan

Raadsbesluit d.d. 4 juni 1958

agendapunt 29: raadsvoorstel d.d. 27 mei 1958

Landbouwstraat

Raadsbesluit d.d. 16 juli 1958

agendapunt 51: raadsvoorstel d.d. 27 mei en 2 juli 1958

Grootstalselaan

Raadsbesluit d.d. 24 september 1958

agendapunt 7: raadsvoorstel d.d. 27 augustus 1958

Dukenburgseweg (wijziging): Oude Dukenburgseweg;
Pieperslaantje (wijziging): Nieuwe Dukenburgseweg;
Hulzenseweg, Lijkweg (intrekking)

Raadsbesluit d.d. 8 april 1959

agendapunt 3: raadsvoorstel d.d. 18 maart 1959

aangehouden: Bernardus van Haapsstraat, Hendrik Centenstraat, Hermannus Grevinckstraat, Jan Willem Passtraat

Treubpad, Treubstraat

aangehouden: Archimedesstraat, Edisonstraat, Einthovenstraat, Jacobus van 't Hoffstraat, Linnaeusplantsoen, van der Waalspad, van 't Hoffplantsoen

Raadsbesluit d.d. 20 mei 1959

agendapunt 30: raadsvoorstel d.d. 29 april 1959

Zilversmedenbuurt: Grevinckstraat, Passtraat, van Cranenborchstraat, van Haapsstraat

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959

agendapunt 16: raadsvoorstel d.d. 10 juni 1959

Beverweg, Wezenlaan

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959

agendapunt 17: raadsvoorstel d.d. 10 juni 1959

Elandstraat (wijziging): Minister Elandstraat

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959

agendapunt 18: raadsvoorstel d.d. 10 juni 1959

Archimedesstraat, Edisonstraat, Einthovenstraat, Jacobus van 't Hoffstraat, van der Waalspad, van 't Hoffplantsoen

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959

agendapunt 19: raadsvoorstel d.d. 17 juni 1959

Achter Valburg

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959

agendapunt 25: raadsvoorstel d.d. 20 juni 1959

Gerrit van Durenstraat, Hendrik de Bruynstraat, Jan Willem Passtraat, Johann Koetsstraat, Lesierstraat, Peter Scheersstraat, Schlatmaeckerstraat, Van Cranenborchstraat, Van den Boenhoffstraat, Van Haapsstraat, Wijntgensstraat, Willem Schiffstraat

In het raadsbesluit ontbreekt de naam Grameystraat.

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959

agendapunt 38: raadsvoorstel d.d. 29 juli 1959

Staatsliedenbuurt: Albardastraat, Cort van der Lindenstraat, De Kempenaerstraat, de Savornin Lohmanstraat, Domela Nieuwenhuisstraat, Donker Curtiusstraat, Dr. de Visserstraat, Dr. Kuyperstraat, Fransen van de Puttestraat, Goeman Borgesiusstraat, Goselingstraat, Groen van Prinstererstraat, Kappeyne van de Cappellostraat, Keucheniusstraat, Le Sage ten Broekstraat, Mackaystraat, Marchantstraat, Mgr. Nolensstraat, Minister van Hallstraat, Mr. van Houtenstraat, Rochussenstraat, Ruys de Beerenbrouckstraat, Schaperstraat, Tak van Poortvlietstraat, Talmastraat, Thorbeckestraat, Troelstrastraat, van der Duyn van Maasdamstraat, van Hogendorpstraat, van Limburg Stirumstraat, van Sasse van Ysseltstraat, van Sonstraat, Wibautstraat

beslispunt b: Burgemeester en Wethouders te gemachtigen te bepalen aan welke straten deze namen zullen worden gegeven.

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959

agendapunt 39: raadsvoorstel d.d. 12 augustus 1959

Buijs Ballotstraat

Raadsbesluit d.d. 23 september 1959

agendapunt 23: raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959

Kanunnikenbuurt: Deken de Lanckstraat, Deken de Raetstraat, Deken Gruenwaltstraat, Deken Heijdenstraat, Deken Hensburchstraat;
Kanunnik Boenenstraat, Kanunnik Coxstraat, Kanunnik Ertpagenstraat, Kanunnik Faberstraat, Kanunnik Haessstraat, Kanunnik Hagensstraat, Kanunnik Houberghstraat, Kanunnik Lootstraat, Kanunnik Mijllinckstraat, Kanunnik Nulantstraat, Kanunnik Pelsstraat, Kanunnik Polliusstraat, Kanunnik Roeststraat, Kanunnik Udenbachstraat, Kanunnik van de Putstraat, Kanunnik van Horststraat, Kanunnik van Kekenstraat, Kanunnik van Lentstraat, Kanunnik van Mulicomstraat, Kanunnik van Osstraat, Kanunnik van Zellerstraat, Kanunnik Venboetstraat, Kanunnik Wijnhavenstraat;
Pastoor Collartstraat, Pastoor Nevestraat, Pastoor van Blitterwijckstraat, Pastoor van Bommelstraat, Pastoor van Soevershemstraat, Pastoor Wichersstraat

beslispunt b: Burgemeester en Wethouders te gemachtigen te bepalen aan welke straten deze namen zullen worden gegeven.

Besluit B&W d.d. 14 oktober 1959

nummer 24

Pastoor Nevestraat, Pastoor van Blitterwijckstraat, Pastoor van Bommelstraat, Pastoor van Soevershemstraat, Pastoor Wichersstraat

vaststelling door B&W op grond van raadsbesluit d.d. 23 september 1959

Raadsbesluit d.d. 25 november 1959

agendapunt 26: raadsvoorstel d.d. 11 november 1959

Planetenstraat, Uranusstraat

Besluit B&W d.d. 2 december 1959

nummer 54

Deken de Lanckstraat, Deken de Raetstraat, Deken Gruenwaltstraat, Deken Heijdenstraat, Deken Hensburchstraat, Kanunnik Boenenstraat, Kanunnik Faberstraat, Kanunnik Houberghstraat, Kanunnik Mijllinckstraat, Kanunnik Pelsstraat, Kanunnik van de Putstraat, Kanunnik van Kekenstraat, Kanunnik van Lentstraat, Kanunnik van Mulicomstraat, Kanunnik van Osstraat, Kanunnik Venboetstraat, Pastoor Collartstraat

vaststelling door B&W op grond van raadsbesluit d.d. 23 september 1959

Besluit B&W d.d. 30 december 1959

nummer 9

conform advies onder meer besloten een concept-verordening op de straatnamen en huisnummering te doen ontwerpen, waarin een en ander zal worden geregeld.

1960

StatCounter