O.C. Huismanstraat

openbare ruimte ID 0268300000001418

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Ouverturestraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Ouverturestraat
raadsvoorstel d.d. 2 april 1965: Otto C. Huismanstraat
Raadsbesluit d.d. 14 april 1965: O.C. Huismanstraat
ptt post 1978: huismanstr, o c
Raadsbesluit d.d. 15 januari 1981: O.C. Huismanstraat, Rosa de Limastraat (gedeelte)

Otto Cornelis Huisman (Millingen 9 oktober 1893 – Nijmegen 25 april 1963), directeur N.V. Steenfabrieken v/h Terwindt & Arntz (T&A), buitenechtelijke zoon van Maria Frederika Huijsman (1859-1929); zijn moeder was dienstbode bij steenfabrikant Stephanus Jacobus (Steven) Arntz (1854-1912); zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 67-68

"O.C. Huisman (1894-1963). Oud-directeur van de steenfabriek Terwindt en Arntz; voorzitter sportclub 'Quick', daarnaast uiterst actief en bekwaam bestuurslid van zowel zeer vele organisaties in eigen stad als op landelijk niveau.
Hij is op 14-jarige leeftijd als jongste bediende hij de steenfabriek Terwindt en Arntz binnengestapt, en verliet dit bedrijf in 1961 in de functie van president-directeur. In de tussenliggende jaren ontwikkelde hij zich als een toonaangevende figuur in de baksteenindustrie. Hij is bijna een kwart eeuw voorzitter geweest van de voetbal- en atletiekvereniging 'Quick'.
Bij raadsbesluit van 14-4-1965, werd de straat langs het nieuwe Quickterrein, van de Dennenstraat naar de Nocturnestraat de O.C. Huismanstraat genoemd." (Hendriks 1987)

"21075  Huisman, O. C. Dir. N.V. Steenfabr. v.h. Terwindt & Arntz, Groesb.w. 221." (telefoongids 1950)

Otto C. Huisman is begraven op de begraafplaats Heilig Land Stichting. Het verzoek voor een straatnaam voor ging op 8 december 1964 uit van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Nijmegen e.o. waarvan hij van 1948 tot 1961 voorzitter was.

"Raadpleging van het gemeentelijk archief levert het volgende op: in het raadsvoorstel d.d. 2 april 1965 is vermeld Otto C. Huismanstraat. Hierin wordt voorgesteld een gedeelte van de Ouverturestraat te wijzigen in Otto C. Huismanstraat. De raadsagenda (p. 400) en het raadsverslag (p. 401) vermelden echter O.C. Huismanstraat. In de notulen staat aangegeven, dat besloten wordt om de gehele Ouverturestraat te wijzigen in O.C. Huismanstraat. Tussen het raadsvoorstel en het opstellen van de raadsagenda is de Otto C. Huismanstraat (blijkbaar) ingekort naar O.C. Huismanstraat.
Het (gewaarmerkte) raadsbesluit d.d. 14 april 1965 vermeldt echter weer Otto C. Huismanstraat. De hierbij behorende tekening vermeldt weer O.C. Huismanstraat en bevat een gedeeltelijke straatnaam­wijziging van de Ouverturestraat (dit i.t.t. de eerder genoemde notulen)." (secretaris ambtelijke werkgroep straatnaamgeving, 22 december 2009)

De gemeenteraad had in 1965 bezwaar tegen het doorknippen van de straat zoals B&W voorstelden en wilde de gehele Ouverturestraat de naam O.C. Huismanstraat geven. Op 15 januari 1981 heeft het eerste gedeelte tussen Dennenstraat en Neerbosscheweg (langs het Quickterrein) alsnog een andere naam (Rosa de Limastraat) gekregen en is voor het tweede gedeelte van de straat de naam O.C. Huismanstraat vastgesteld.

O.L. Vrouwentrappen

O.L. Vrouwenvierdel

Oasisstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001710

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 6 maart 2013: Oasisstraat

Oasis (1991-2009), Britse rockband uit Manchester; bekende hits: Live forever, Don't look back in anger en Wonderwall

Obrechtstraat

openbare ruimte ID 0268300000001419

wijk 06 Hengstdal

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Zeeuwschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Zeeltstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Obrechtstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Obrechtstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Obrechtstraat
ptt post 1978: obrechtstr

Jacob Obrecht (Gent 1457 of 1458 – Ferrara juli 1505), componist; zie www.biografischportaal.nl

"Jacob Obrecht, geboren te Utrecht omstreeks 1440, was een der voornaamste toonkunstenaars der 15e eeuw. Hij was kapelmeester der Utrechtsche domkerk, daarna Ferrara (Italië), vervolgens te Kamerijk, Brugge en Antwerpen. Hij overleed in 1505 te Ferrara, volgens anderen te Utrecht." (Teunissen 1933)

"Jacob Obrecht (ca. 1430-1505), Nederlands componist, kapelmeester en cantor te Utrecht, leraar van Erasmus, behoort tot de jongere Nederlandse School, gaat stilistisch van de polyphonie van Okeghem uit. Hij bereikte zijn volle rijpheid onder Italiaanse invloed; schreef o.a. 24 missen, 22 motetten enz." (Hendriks 1987)

Observantenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001420

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: Observantenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Observantenstraat
ptt post 1978: observantenstr

"Deze straat werd in 1923 aangelegd op het terrein waar oudtijds het Observantenklooster gevestigd was." (Teunissen 1933)

"Deze straat (...) ontleent haar naam aan het Franciscaner- of Minderbroederen klooster van de Observanten, in het midden van de 15e eeuw buiten de stadswal nabij de Hezelpoort (niet te verwarren met de huidige of Nieuwe Hezelpoort) gesticht.
Het droeg eertijds de naam van 'Josophats dal' ['Dal van Josaphat' /RE]. In dit klooster was het dat de beroemde pater-redenaar Jan Brugman zijn laatste levensdagen doorbracht en daar in 1473 stierf. (...)" (Hendriks 1987)

Ochtenplaats

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Ochtenplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Moshommelhof
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Moshommelhof

Octaafstraat

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Octaafstraat

octaaf, achtste toon in diatonische toonladder, interval van acht tonen (muziekterm)

Oeselenberg

Oeselendaal

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Oeselendal
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Oeselendael
De Witte 1756: De Sellendaal
Hattinga 1757: De Sellendaal

"Iets ten noorden van het huidige landgoed De Driehuizen lag eveneens een buiten: Oeselendaal, de plek waar eerder vorig jaar de 54 fonkelnieuwe woningen zijn opgeleverd. Het blijft overigens een raadsel waarom de straatnaamcommissie voor dit nieuwe buurtje niet verder kwam dan Parkzoom en Hoefslag, zoals de bordjes sinds kort aangeven. De wijkraad pleitte in oktober 1998 voor 'hergebruik' van de oude toponiemen. Maar de commissiesecretaris gaf aan dat een jaar eerder 'er geen (sic) geschikte historische namen voorhanden waren geweest'. Het college was al in 1997 akkoord gegaan met het advies ... ." (De Grood 2000, p. 19)

De berg in de gemeente Groesbeek ten oosten van Oeselendaal werd aangeduid met de naam Uselenberg (met of zonder lidwoord).

Ohmstraat

openbare ruimte ID 0268300000001421

wijk 15 Grootstal

raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1957: Wilsonstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Ohmstraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Ohmstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Ohmstraat
ptt post 1978: ohmstr

Georg Simon Ohm (Erlangen 16 maart 1787 München 6 juli 1854), Duitse wis- en natuurkundige

"Georg S. Ohm (1787-1854), Duits natuurkundige met grote verdienste voor de elektriciteitsleer. Formuleerde de wetten: 1. het menselijk oor is slechts gevoelig voor sinusvormige luchttrillingen, 2. de stroomsterkte in een draad is recht evenredig met de aangelegde spanning en omgekeerd evenredig met de weerstand van de draad: de Wet van Ohm." (Hendriks 1987)

Okapistraat

openbare ruimte ID 0268300000001422

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: Okapistraat
ptt post 1978: okapistr

okapi (Okapia johnstoni), zoogdier uit de giraffenfamilie (Giraffidae)

In het Dr. J. de Jong-nummer van Numaga dat in mei 1968 bij het aftreden van de gemeentearchivaris en secretaris van Numaga verscheen, komt ook de straatnaamgeving ter sprake:

"Tot de ambtelijke taken van de gemeente-archivaris behoorde tot voor weinige jaren ook te Nijmegen het voorbereiden van de straatnaamgeving. Het uitgangspunt ervan was hier als elders de overweging, dat daarbij de stadsgeschiedenis richtsnoer en voorraadschuur van namen moest zijn. Sedert echter ook op dit terrein een historisch analfabetisme bon ton werd, won de praktijk veld hele wijken te benoemen naar bloemen, beesten en muziekinstrumenten. Daarmee drong tot 'hoger hand' het besef door, dat in dezen de archivaris niet per se gelukkiger invallen behoeft te hebben dan b.v. de commandant van de brandweer of de directeur van het slachthuis en dat trouwens het bedrijf niet zo heel serieus behoefde te worden genomen, sinds een wethouder bij het lezen van de voorgestelde naam 'Okapistraat' in ernst bij een ambtenaar ter secretarie kwam informeren, wat toch 'die meneer Okapi' wel voor de stad kon hebben gedaan. Sindsdien is er een 'Commissie voor de straatnaamgeving' ingesteld en daarvan is hij, die eens op dit erf alleenheerste een 'gemeen' lid, één van de vijf. Zo schrompelt alle glorie der wereld allengs in." (Rogier 1968, pp. 45-46)

Oktaviastraat

openbare ruimte ID 0268300000000357

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Oktaviastraat

Oktavia, zoete kers

Oldenbarneveldstraat

raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Bijleveldstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Bijleveldstraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Oldenbarneveldstraat
Nijmegen 1900: Oldebarneveldtstraat, Oldenbarneveld str.
Raadsbesluit d.d. 27 oktober 1906: Vondelstraat

"Bij het R. van 22 Februari 1896 werd het eerste gedeelte van de Vondelstraat, tusschen den Burgemeester van Schaeck Mathonsingel en de bestaande van Oldenbarneveltstraat genoemd: van Oldenbarneveldstraat [lees: Oldenbarneveldstraat /RE]. Op 27 October 1906 voegde de Gemeenteraad dit straatdeel bij de Vondelstraat." (Teunissen 1933)

De naam Bijleveldstraat werd op 22 februari 1896 met 12 tegen 8 stemmen verworpen; de gemeenteraad ging vervolgens met algemene stemmen akkoord met de naam Oldenbarneveldstraat (zonder van). De Oldenbarneveldstraat liep in de periode 1896-1906 van de Stationsweg naar Bottendaal.

In 1909 besloot de gemeenteraad de straatnaam Bottendaal met ingang van 1 januari 1910 te wijzigen in van Oldenbarneveldtstraat (vanaf 1924: van Oldenbarneveltstraat).

Olijfwilgstraat

openbare ruimte ID 0268300000001423

wijk 06 Hengstdal

Besluit B&W d.d. 17 augustus 1950: Olijfwilgstraat
Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: Olijfwilgstraat
ptt post 1978: olyfwilgstr

olijfwilg (Elaeagnus), heester, bladverliezend of wintergroen

Olivijnstraat

openbare ruimte ID 0268300000001424

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Olivijnstraat
ptt post 1978: olivynstr

olivijn, peridot, mineraal met groene kleur dat als edelsteen wordt gebruikt

Olmlaan (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000508

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 23 september 1998: Olmlaan

olm, iep (Ulmus), grote boom, geslacht uit de iepenfamilie (Ulmaceae)

Olmstraat

Besluit B&W d.d. 10 juni 1941: Wethouder G.A. Corduwenerstraat

Om het Kerhof

Omgeving Julianapark

Onder de Bogen

wijk 21 Wolfskuil

Onder de Bogen, deel van de Bloemen- en plantenbuurt in de wijk Wolfskuil (ten oosten van de Koninginnelaan) met de volgende openbare ruimten:
a. Anemoonstraat, Anjelierenweg, Crocusplein, Crocusstraat, Fresiastraat, Geraniumpad, Geraniumstraat, Gladiolenstraat, Lobeliastraat, Oude Nonnendaalseweg (gedeelte), Ridderspoor, Tulpstraat, Violenstraat;
b. verdwenen naam: Begoniastraat

De Anemoonstraat en Geraniumstraat waren voor 1979 bereikbaar via een onderdoorgang in de bebouwing aan de Koninginnelaan. In het kader van herstructurering en renovatie zijn enkele straten toegevoegd en is aantal namen opnieuw vastgesteld. De straatnamen Gladiolenstraat en Ridderspoor stammen uit 1990.

Onderplaats

"Vervallen naam. Vermoedelijk werd (1859) de Nonnenplaats met dezen naam aangeduid." (Teunissen 1933)

Onderstad

Na de Tweede Wereldoorlog is de benaming Onderstad vrijwel geheel verdrongen door de naam Benedenstad.

Op 28 april 1982 onthulde wethouder H. van Montfoort ter gelegenheid van de voltooiing van de sociale woningbouw in de Benedenstad in de Smidstraat een gevelsteen met de tekst: 'ONDERSTAD BOVEN'.

onnatuurlijke dood

Ongeveer 60 openbare ruimten zijn genoemd naar personen van wie vaststaat of verondersteld wordt dat zij geen natuurlijke dood zijn gestorven of door een ongeluk zijn overleden.

Adolfstraat, Albert Marcussestraat, Archimedesstraat, Barbarossastraat, Bart Hendriksstraat, Biesmanstraat, Bisschop Hamerstraat, Brendel-Jansenstraat (50%), Caesarstraat, Cavaljéweg, Cees de Jongstraat, Coenraad Weckestraat, Cortenaerpad, Dalidastraat, De la Reystraat, Dick Boerrigterplein, Dr. Brinkhoffstraat, Drususstraat, de Ruyterstraat, Edith Steinstraat, Evertsenstraat, Fritz Polakpad, García Lorcastraat, Gerard Leckiepad, Goselingstraat, Herman Oolbekkinkstraat, Jacques de Weertstraat, Jan Brinkhoffplantsoen, Jan de Wittstraat, Jan van Galenstraat, Jan van Speykstraat, Jozef Rodriguezplein, Jozef van Hövellpark, Karel Doormanstraat, Karel de Stoutestraat, Kees van Sambeekstraat, Keizer Hendrik VI-singel (?), Kitty de Wijzeplaats, Koning Hendrikplein, Lavoisierstraat, Maarten Schenckstraat, Moormannstraat (17%), Piet Heinstraat, Pieter Bothstraat, Peter Willstraat, Roos en Boukjepad, Roukensstraat, St. Stephanusstraat, Steve Bikoplein, Sweersstraat, Tacituspad, Theo Dobbestraat, Thomas Morehof, Tiberiusplein (?), Titus Brandsmastraat, Trompstraat, Truus Mastpark, Turennesingel, van Goghstraat, van Heemskerckstraat, van Oldenbarneveltstraat, Wim Beermanstraat, Witte de Withstraat

Onyxstraat

openbare ruimte ID 0268300000001425

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Onyxstraat
ptt post 1978: onyxstr

onyx, kwartsvariant met afwisselend zwarte en witte lagen chalcedoon die als edelsteen wordt gebruikt

Onze Lieve Vrouwengas

Teunissen 1933: Onzer Liever Vrouwengas

Onze Lieve Vrouwenpoortje

Teunissen 1933: Onzer Liever Vrouwenpoortje

Onze Lieve Vrouwenvierdel

Wijk B (1812)

Onze Lieve Vrouwenvierdel of Lieve Vrouwenvierdel (16e eeuw) was de oude benaming van het kwartier ten westen van de Broerstraat.

Ooievaarsnest

Ooijse Bandijk (Ooij)

openbare ruimte ID 0282300000000110

woonplaats Ooij (gemeente Ubbergen)
woonplaats Ooij (gemeente Groesbeek) (per 1 januari 2015)
woonplaats Ooij (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Den Ooÿsen dyck
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Ooÿsendÿck
De Witte 1756: Ooysen Dijk
Hattinga 1757: Oyense Dyk
kadastrale gemeente Ooy, Sectie A en D (1820): De Ooysche Dijk
Van der Aa 1846: OOYSCHE-DIJK

dijk langs de Waal in de gemeente Ubbergen

Ooijpoort

Ooijse Schependom

Ooijse Sluispad

Ooijsedijk

Ooipoort

Ooitoren

Oost

Oost-Indië

Kiers 1751²: Ostindien
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A (1822): Oost-Indiën
Teunissen 1933: Oost-Indië

"In het midden der 17e eeuw vestigde zich te Nijmegen Canutius Laurens, een gewezen Oost-Indiën­vaarder. Hij liet zich een huis bouwen op de Winseling (zie Winselingscheweg) en noemde het 'Oost-Indië'.
Ds. Jean Brun, Waalsch predikant, schrijver van de bekende 'Voleries des Français' was later eigenaar van het huis, dat in 1672 bij het beleg van de stad werd afgebroken. Drie jaren later verkocht Ds. Brun aan de stad 'eenig timmerhout, gecomen van 't huys, voor dezen 't Oost-Indisch huys genaamt, so door de France vernielt ende afgebroken was'.
In 1712 koopt de schepen en raad Willem Knipping een stuk land 'waarop staat het huys, hof en plaats genaamt Oost-Indiën'. Na dien tijd werd het eigendom van Jacob Bakker (1749) en Krayenhoff (1763). Het overleefde het beleg van 1794 en werd in 1797 verkocht als 'het huis en hof, van ouds genoemd de Glasblazerij'. Het lag aan de noordzijde van de Weurtscheweg.
Later moet in de buurt een fort gebouwd zijn. In de Nijmeegsche courant van 13 Januari 1829 lezen we, dat het huis met schuur en put, staande binnen het fort 'Oost-Indië', gelegen buiten de Hezelpoort, voor afbraak verkocht werd." (Teunissen 1933)

"1427  Selbach, J. J., Café Oost-Indië, Weurtscheweg 105" (telefoongids 1915)

Johannes Jacobus Selbach (1864-1934) was een volle neef van Emile Johannes Selbach (1886-1914), 'de dikke Selbach'. Café Oost-Indië heette na de Tweede Wereldoorlog: Café De Industrie.

Oosterholt

kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A: Oosterholt (1819)

Oosterholt is de oude benaming van Sectie A van de kadastrale gemeente Slijk-Ewijk.

Oosterholtsche Weilanden

kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A (1819): De Oosterholtsche Weilanden

De Oosterholtsche Weilanden staan op het minuutplan uit 1819 van de kadastrale gemeente Slijk-Ewijk vermeld als de naam van een deel van Sectie A: Oosterholt (Derde Blad) ten noorden van het Wolfsgat aan beide zijden van de Waaldijk.

Oosterhout¹

openbare ruimte ID 0268300000001596 (administratief gebied)

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

CBS-code BU02680950
wijk 50

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Oosterhout (per 1 januari 2007)
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: grenswijziging

Oosterhout, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Noord, met de volgende openbare ruimten:
a. buurten: De Boomgaard, De Elten, Het Nijland, Waaijenstein;
b. natuur- en recreatiegebied: De Waaijer (gedeelte)

De gehele woonplaats Oosterhout maakte voor 1 januari 1996 deel uit van de gemeente Valburg. Het gelijknamige dorp ligt sinds 1 januari 2001 in de gemeente Overbetuwe.

In de periode 1996-2006 werd de wijk aangeduid met de naam Oosterhout Nijmegen of Nijmegen-Oosterhout. Bij de wijk- en buurtindeling van het CBS (1996-2006) viel de buurt met de naam Nijmegen-Oosterhout (woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen) samen met Wijk 05 Nijmegen-Noord. De wijknaam is voor het eerst formeel door de gemeenteraad vastgesteld op 25 oktober 2006 (per 1 januari 2007).

Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aan te passen, dat deze op de as van de Griftdijk komt, waarmee de nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout) volledig binnen de grenzen van de nieuwe wijk Ressen vallen.

Hottinger 1783: OOSTERHOUT
kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A: Oosterholt (1819)
Van der Aa 1846: OOSTERHOUT

In het achtste deel van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1846 staat:

"OOSTERHOUT,  ook wel OOSTERHOLT gespeld, geh. in de Over-Betuwe, prov. Gelderland, distr. arr. en ½ u. W. ten N. van Nijmegen, kant. en 1½ u. Z. ten W. van Elst, gem. en 1 u. Z. van Valburg, nabij de Waal; met 7 h. en 40 inw. – De inw. vinden in den landbouw hun bestaan. (...)
Vroeger heeft hier ook een adell. h.. gestaan het HUIS-TE-OOSTERHOUT of KASTEEL-VAN-OOSTERHOUT geheeten. (...)
De kermis valt in den 4 October.
Bij den watervloed van Januarij 1809 heeft dit geh. aanmerkelijke schade geleden, hoewel men er gelukkig geene menschenlevens te betreuren had.
In Januarij 1820 moest dit geh. een gelijk lot ondergaan, want toen ontstonden in den dijk, drie aanmerkelijke breuken, waarvan de benedenste in korten tijd, en daarna zich ook de bovenste tot eene kolk vereenigden, welke in hare uitgebreidheid, acht en twintig morgen lands besloeg. Van de vijf en zestig woningen, die hier stonden, werden achttien geheel ingestort en vernield, zonder de schuren, bergen en bakhuizen mede te rekenen, die, veelal weinig tegenstand kunnende bieden, reeds zeer spoedigg wegspoelden. Slechts tien bleven onbeschadigd. De overige leden geweldig door het ijs, en werden jammerlijk gehavend. (...)" (Van der Aa 1846, deel 8, p. 519)

Oosterhout²

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Oosterhout, landgoed ex artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928 (circa 39 ha). Het landgoed ligt in de kadastrale gemeente Nijmegen, sectie D, nr. 23, 217 en 1017 (gezamenlijke grootte 38.76.83 ha) en is opengesteld voor het publiek.

De historische buitenplaats Oosterhout, Waaldijk 49 Nijmegen, met hoofdgebouw, historische tuin- en parkaanleg, tuinmuren, prieel, koetshuis annex stal met schuur en paardenstal, dienstwoning en boerderij met twee schuren, is een rijksmonument.*

Op een rivierkaart uit 1620 staat het huis Oosterhout getekend, net naast de dijk gelegen ter plaatste van de kruising Oude Groenestraat en Waaldijk. In het achtste deel van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1846 staat:

"OOSTERHOUT (HUIS-TE-) of KASTEEL-VAN-OOSTERHOUT,  voorm. adell. h. in de Over-Betuwe, prov. Gelderland, distr., arr. en ½ u. W. ten N. van Nijmegen, kant. en 1½ u. Z. ten W. van Elst, gem. en 1 u. Z. van Valburg, nabij Oosterhout, waartoe het behoort.
Dit huis werd door den watervloed van 23 Januarij 1820 geheel vernield, daar het slechts weinig roeden afstands van de bovenste doorbraak des Waaldijks gelegen was, stroomden water en ijsschotssen, reeds omstreeks vijf uren in den middag van den 23 Januarij, met zulk een geweld naar binnen, dat een groot gedeelte van het huis, met acht vertrekken, geheel bezweek en instortte. Van dit oude kasteel slechts nog een steen overig, in den muur van een bakhuis in de nabijheid. Deze steen is met prachtig beitelwerk versierd, terwijl men daarop in eenen bloemkrans gebeiteld ziet: RIEN SANS DIEV. (d.i. Niets zonder God.)" (Van der Aa 1846, deel 8, p. 520)

Volgens de beschrijving van het rijksmonument bevindt een zandstenen steen met opschrift 'Rien sans Dieu' zich in de aanbouw van het hoofdgebouw (bouwjaar circa 1850) dat in circa 1930 aan de noord- en zuidzijde is uitgebreid.

Oosterhout gem. Nijmegen

Oosterhout gemeente Nijmegen

woonplaats ID 2544: ingetrokken

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995: Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
PTT Post 1996: OOSTERHOUT GEM NIJMEGEN
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Oosterhout gemeente Nijmegen (per 10 juni 2009)
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Nijmegen (per 1 januari 2010)

Oosterhout gemeente Nijmegen (1996-2009), woonplaats in de gemeente Nijmegen

Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 in te trekken en de woonplaatnaam Oosterhout gemeente Nijmegen tijdelijk vast te stellen tot 1 januari 2010. Met ingang van die datum maken de woonplaatsen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen deel uit van de (nieuwe) woonplaats Nijmegen.

In het kader van de invoering van de BAG is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op 27 maart 2009 aan de woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen in de gemeente Nijmegen woonplaatscode 2544 toegekend. Vooruitlopend op de woonplaatswijziging op 1 januari 2010 is deze code op 21 oktober 2009 per direct ingetrokken en is aan de (nieuwe) woonplaats Nijmegen woonplaatscode 3030 toegekend.

Oosterhout Nijmegen

wijk 50

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Oosterhout (per 1 januari 2007)

Oosterhout Nijmegen (1996-2006), niet-vastgestelde naam van statistische wijk 50 in het stadsdeel Waalsprong (Nijmegen-Noord)

Oosterhout-Nijmegen

Oosterhoutse Plas (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001697 (water)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: Oosterhoutse Plas
verklaring d.d. 9 oktober 2012: ambtshalve correctie (woonplaats)

Oosterhoutse Plas, plas in het natuur- en recreatiegebied De Waaijer

Volgens de BAG lag de Oosterhoutse Plas van 5 september 2012 tot 9 oktober 2012 in de woonplaats Nijmegen.

Oosterhoutse Waarden

wijk 50 Oosterhout

Oosterhoutsche Waarden (Oosterhoutse Waarden), uiterwaarden ten zuiden van de Waaldijk

In 2012 is een gebied van circa 77 hectare in de kadastrale gemeenten Nijmegen en Valburg voor één euro aangekocht (besluit B&W d.d. 30 oktober 2012, nummer 4.5). De kosten voor het inrichten van de Oosterhoutse Waarden zijn voor rekening van de gemeente Nijmegen.

Na de herinrichting zijn de gronden conform de afspraak met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) overgedragen aan Staatsbosbeheer (besluit B&W d.d. 27 november 2018, nummer 4.5).

Oosterhoutse Waarden (Oosterhout)

woonplaats Oosterhout (gemeente Overbetuwe)

Oosterhoutsedijk (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000420

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Isaac van Geelkercken 1639: Den Betuweschen dyck
kadastrale gemeente Lent, Sectie C (1819): Waaldijk of Weg van Thiel naar Nijmegen
Van der Aa 1846: OOSTERHOUTSCHE-DIJK
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Oosterhoutschedijk
Besluit B&W Elst d.d. 4 april 1973: Oosterhoutsedijk (gedeelte)
ptt post 1978: oosterhoutsedk
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Oosterhoutsedijk
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: wijziging geometrie

"OOSTERHOUTSCHE-DIJK,  dijk in de Over-Betuwe, prov. Gelderland. Het is dat gedeelte van den Noorder-Waaldijk, hetwelk zich van Lent tot Slijk-Ewijk uitstrekt ." (Van der Aa 1846, deel 8, p. 522)

De Oosterhoutsedijk loopt van het Lindepad tot aan de woonplaatsgrens (voormalige gemeentegrens), waar de naam verandert in Waaldijk.

In 1973 kreeg Het Molenpad aan de westzijde van de spoorlijn Arnhem - Nijmegen de naam Oosterhoutsedijk. In 1982 is de naam De Oosterhoutschedijk alsnog gewijzigd in Oosterhoutsedijk. In verband met de aanleg van de nevengeul (Spiegelwaal) is een gedeelte van de oorspronkelijke dijk verdwenen.

brug
Sinds 10 juni 2015 maakt de weg over de zogenaamde Promenadebrug (De Lentloper) en het weggedeelte aan de noordzijde van de Lentse Warande tot aan de Parallelweg deel uit van de Oosterhoutsedijk. Het begin van de Oosterhoutsedijk ligt sinsdien circa 30 meter ten westen van het Lindepad.

Oosterhoutseplas

Oosthaven

Oostkanaaldijk

openbare ruimte ID 0268300000001426

wijken 16 Hatert, 12 Goffert, 24 Neerbosch-Oost, 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oostkanaaldijk
ptt post 1978: oostkanaaldk

"De taluds van dezen dijk langs de O.Z. van het Maas Waalkanaal met de zich daarin bevindende afwegen, deze laatste evenwel voor zoover zij niet dienen tot verbinding van den dijk met bestaande openbare wegen, dragen den naam van dijk." (Teunissen 1933)

Oostkanaaldijk (Weurt)

woonplaats Weurt (gemeente Beuningen) (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 1981)

kaart d.d. 9 juli 1924: Oostkanaaldijk (gemeente Nijmegen)
Cito no. 43 (1957): Oostkanaalweg
Cito no. 43 (1958): Oostkanaaldijk
Omnium (1965): Oostkanaaldijk
Smulders kompas (1970-1980): Oostkanaaldijk

Op 9 juli 1924 heeft de Nijmeegse gemeenteraad de naam No. 429 Oostkanaaldijk ook ten noorden van No. 411 Weurtscheweg vastgesteld. Een deel lag in de gemeente Beuningen. De kaart en de lijst bij het raadsvoorstel d.d. 6 juni 1924 loopt vooruit op het Wet van 13 februari 1980, Stb. 39, die op 1 januari 1981 in werking getreden.

Uit niets blijkt dat de Beuningse gemeenteraad de naam Oostkanaaldijk in Weurt heeft vastgegesteld.

Oostkanaalhaven

openbare ruimte ID 0268300000001427 (water)

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Besluit B&W d.d. 2 augustus 1950: Industriehaven
Raadsbesluit d.d. 13 juni 1951: Kanaalhaven
Raadsbesluit d.d. 24 maart 1966: Oosthaven (?)
Raadsbesluit d.d. 7 augustus 1968: Oostkanaalhaven
verklaring d.d. 12 april 2012: ambtshalve correctie (type)

De eerste havenarm van de binnenhaven was in 1950 gereed; de tweede havenarm ten oosten daarvan volgde in 1957. De Industriehaven die in of omstreeks 1934 voor de Weurtse sluis (Sluis Weurt) is aangelegd, kreeg in 1968 de naam Noordkanaalhaven.

De naam Oosthaven in het gewaarmerkte raadsbesluit d.d. 24 maart 1966 is vermoedelijk een verschrijving; bij de intrekking van dit besluit op 7 augustus 1968 is sprake van Oostkanaalhaven. Op 24 maart 1966 werd voor het aangrenzende bedrijventerrein de geamendeerde naam Industrieterrein Oostkanaalhaven vastgesteld.

Op 12 april 2012 is het type 'weg' in de BAG gewijzigd in 'water'.

Oosterumskamp

Ooypoort

openbare ruimte ID 0268300000001732 (kunstwerk)

wijk 09 Ooyse Schependom

Raadsbesluit d.d. 2 oktober 2013: Ooypoort

voetgangersbrug (bouwjaar 2013) over 't Meertje, verbinding Ubbergseweg en Ooijpolder

"Voor wat de schrijfwijze betreft doet zich de eigenaardigheid voor dat in de gemeente Ubbergen 'Ooij' steeds met 'ij' wordt geschreven terwijl in de gemeente Nijmegen telkens de 'y' wordt gebruikt. Deze lijn wordt in de naam Ooypoort voortgezet." (raadsvoorstel 129/2013)

Ooypoortbrug

Ooyse Schependom

openbare ruimte ID 0268300000001564 (administratief gebied)

CBS-code BU02680209 (was: BU02680009)
wijk 09

Volkstelling 1947: buurt 09 Ooyse schependom
Woningtelling 1956: buurt 06 Museumkwartier en Ooysche Schependom
Volkstelling 1960: buurt 09 Ooysche Schependom (gewijzigd)
Volkstelling 1971: buurt 09 Ooyse Schependom (Ooijse Schependom) (wijk)
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Ooyse Schependom
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Ooyse Schependom (per 1 januari 2007)

Ooyse Schependom, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Oost

Bij de Volkstelling 1947 was 't Meertje de zuidwestelijke grens van het Ooyse Schependom. De buurten Museumkwartier, Kopse Hof en Ooyse schependom werden bij de Woningtelling 1956 samengevoegd. Bij de Volkstelling 1960 zijn de samengevoegde buurten gesplitst in Hunnerberg en Ooysche Schependom en ligt de nieuwe grens bij de Nieuwe Ubbergseweg.

Ooyse Sluispad

openbare ruimte ID 0268300000000115

wijk 09 Ooyse Schependom

Raadsbesluit d.d. 4 oktober 1989: Ooyse Sluispad (per 1 januari 1990)
ptt post 1991: ooyse sluispad

pad dat vanaf de Ooysedijk in noordwestelijke richting doodloopt

Ooysedijk

openbare ruimte ID 0268300000001428

wijk 09 Ooyse Schependom

Blaeu 1649: Wech uyt de Oeÿ
Nicolaes van Geelkercken 1653: Wech uyt de Oey
De Witte 1756: Ooysen Dijk
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie A (1822): de Ooijsche dijk (De Ooische Dyk)
Van der Aa 1846: OOYSCHE-DIJK
Wegenlegger 1858: Weg van Nijmegen naar Millingen
Adresboek 1892: ooijsche dijk
Nijmegen 1900: Ooijsche dijk
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Ooyschedijk
ptt post 1978: ooysedk

De naam Ooyschedijk is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Ooysedijk.*

"Weg van Nijmegen naar Millingen : Deze weg neemt een begin aan de Hunnerpoort, loopende over de Meersluis en Ooysche Sluis tot aan de Scheiding der Gemeente tegen over de Persingsche Straat" (Legger A 1858, nr. 1)

"Dijk door het Ooysche Schependom naar het tot de gemeente Ubbergen behoorend dorp Ooy." (Teunissen 1933)

"Deze naam is gegeven aan de dijk langs het 'Meertje' door de Ooy van de Ubbergseweg naar Ubbergen." (Hendriks 1987)

Op het verzamelplan van de kadastrale gemeente Nijmegen (1822) staat de naam De Ooische Dyk. Hendriks (1987) verwart de Ooysedijk met de de Kadijk (Dijkgraaf van Wijckweg).

Ooysepoort

Op de Havenwal

Wijk D (1812)

Nijmegen 1812: Op de Havewal

Op de Havenwal, op de plaats waar de Kromme Elleboog (raadsbesluit d.d. 18 maart 1982) eindigt, stond de Havenmolen (St. Hubertsmolen). De wal is bij de sloop van de vestingwerken* verdwenen.

Op de Poel

Wijk A (1812)

Kiers 1751¹: Moolen Str.

De poel staat op HET PLAN VAN NYMEGEN (Kiers 1751¹).

Op 13 januari 1845 wordt door notaris Payen verkocht: '2º. HUIS en ERF, gelegen te Nijmegen, aan de Molenstraat, op de Poel, Wijk A, Nº. 426; bewoond door J. JANSEN;' (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 11 januari 1845). Het adres werd in 1880 gewijzigd in nummer 35 in vanaf 1890 in nummer 87.

'Op de Poel' lag aan in de noordkant van Molenstraat (Wijk A). De benaming werd in 1950 nog gebruikt.

Op de set

openbare ruimte ID 0268300000001852 (weg)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 28 maart 2018: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 16 mei 2018: Op de set

"Voor de centrale straat door de buurt is de overkoepelende naam Op de Set gekozen. Deze naam verbindt de afzonderlijke namen van de regisseurs." (raadsvoorstel 29/2018)

Op de Wal

Wijk D (1812)

Nijmegen 1812: Op de Wal

Op de Wal, ter hoogte van Achter de Wal (Parkweg), stond de Polmolen.

Op de Weijer

Op de Werf

Op die Locht

Teunissen 1933: opgen of op die Locht

"Vervallen naam (1496). Een verklaring is niet gevonden.
Een huis 'die Locht' stond (1363) in de Molenstraat.
1543: op die Locht
1536: op die Laucht
1539: op die Loey
1565: opgen Locht en
1586: Optgen Leu." (Teunissen 1933)

Op 't Nije velt

Op het Spinhuis

openbare ruimte ID 0268300000000266

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 9 april 2008: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: Op het Spinhuis

"In de 17e eeuw was in een deel van het klooster op den Hessenberg een spinnerij gevestigd, het plein vóór dit spinhuis werd 'Op het Spinhuis' genoemd en het gasje tusschen den Hessenberg en het plein: 'Spinhuisgasje'. Aan het einde van het gasje stond omstreeks 1700-1800 het Stadsspin- of werkhuis." (Teunissen 1933)

"Tijdens de 19e eeuw diende het tot kledingmagazijn voor het garnizoen, en in 1885 werd het als H.B.S. in gebruik genomen, die daar tot 1899 gevestigd bleef, waarna het gebouw door het R.-K. armenbestuur werd aangekocht." (Hendriks 1987)

Op het Spinhuis (Spinhuisgasje) lag voor het Spinhuis, aan de zijde van de Lange Hezelstraat. In 2008 kreeg de straat die in oostelijke richting van het Arnold van Akenplein tot Achter de Carmel loopt, de naam Op het Spinhuis. De huisnummering loopt in tegenovergestelde richting.

Opaalstraat

openbare ruimte ID 0268300000001429

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Aquamarijnstraat
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1961: Opaalstraat
Raadsbesluit d.d. 9 februari 1966: Turkooisstraat (gedeelte)
ptt post 1978: opaalstr

opaal, mineraal dat als edelsteen wordt gebruikt; behoort tot de kwartsgroep

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Opaalstraat
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1961: Winkelsteegseweg

In 1961 werd de naam Opaalstraat voor de niet-aangelegde parallelweg bij Winkelsteegseweg 33 t/m 61 ingetrokken en werd de naam elders gebruikt.

Orangeriepad

openbare ruimte ID 0268300000000230

wijk 34 Lankforst

Raadsbesluit d.d. 11 mei 2005: Orangeriepad

pad van Duckenburgpad naar Valckenaerpad, voorheen de zogenaamde 50e straat, 57e straat en 58e straat in Lankforst.

"Het Orangeriepad slingert zich door het parklandschap bij de voormalige oranjerie en het Valkenaer-complex." (raadsvoorstel 126/2005)

Oranje Marieplein (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001917

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Oranje Marieplein

Henriette Petronella Antonia Witteveen-van Gaalen ('Oranje-Marie') ('s-Gravenhage 21 mei 1893 – Nijmegen 2 juli 1967), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 147-148

De weduwe Witteveen-van Gaalen was eigenaresse van Hotel De Bonte Os, Molenstraat 99 Nijmegen. Zij is begraven op de Begraafplaats Daalseweg bij haar echtgenoot Cornelus Josephus Witteveen (1887-1936) met wie zij op 15 mei 1917 in Gouda was getrouwd.

In de geanonimiseerde notulen van de ambtelijke werkgroep straatnaamgeving d.d. 10 januari 2023 staat bij Hof van Holland onder meer:

" Overweging mbt Oranje Marieplein, omdat er een verraadster in het Nederlands verzet bestond met de naam Maria Oranje (bekend als Miep). De werkgroep ziet geen reden om het Oranje Marieplein aan te passen omdat de kans op verwarring klein is. Verraadster Maria Oranje stond bekend als Miep Oranje."

Oranje-Marieplein (Lent)

Oranjesingel

openbare ruimte ID 0268300000001430

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 23 april 1881: Oranjesingel
Adresboek 1892: oranjesingel
Nijmegen 1900: Oranjesingel
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oranjesingel
ptt post 1978: oranjesngl

"De singel is genoemd naar het voormalige Oranje Bolwerk, dat ten Z.O. van het einde der Molenstraat gelegen was. Zie het R.V. van 1891, blz. 137." (Teunissen 1933)

Teunissen (1933) verwijst naar de raadsvergadering van 6 juni 1891 waarin Graadt van Roggen erkent:

"dat het wel eenige moeilijkheid oplevert geschikte nieuwe namen te vinden, maar het is een gelukkige moeilijkheid, omdat zij getuigt van de uitbreiding der stad. Men heeft echter wel degelijk getracht allerlei oude, bekende namen te behouden, ontleend aan de namen der Bolwerken. Zoo zijn de namen van het Oranje-Bolwerk en het Nassau-Bolwerk behouden en wordt hier de naam Steenenkruisstraat voorgesteld, overeenkomstig het buitenwerk van dien naam." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1891, p. 137)

De Oranjesingel eindigt bij de Hertogstraat en Prins Hendrikstraat. Het kruispunt maakt deel uit van de Oranjesingel. De oneven huisnummers liggen aan de rechterkant (zuidzijde) van de straat.

Oranjestein

wijk 22 Hees

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): naamloos
Van der Aa 1846: ORANJESTEIN

"ORANJESTEIN,  buit., in het Rijk-van-Nijmegen, prov. Gelderland, distr., arr., kant. gem. en ½ u. Z. W. van Nijmegen, ¼ u. N. van Heesch, waartoe het behoort.
Dit buit. beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 5 bund., en wordt thans in eigendom bezeten door den Heer BARON SWEERTS DE LANDAS, woonachtig te Nijmegen." (Van der Aa 1846, deel 8, p. 606)

"Buitengoed aan de Kerkstraat tegenover Schoonhorst." (Teunissen 1933)

"Lekkerbeetje. In 1744 beschreven als 'bouwhof, bestaande in huis, hof, boomgaard en bouwland, groot ongeveer 7 morgen, van ouds genaamd 'Lekkerbeetje''.
Waarschijnlijk later (in de 19e eeuw) een buitengoed. J.H.L.J. baron Sweerts de Landas, die toen eigenaar was, veranderde de naam in 'Oranjestein'. Het goed ligt tegenover Schoonhout [lees: Schoonhorst /RE] aan de Kerkstraat en is thans een rusthuis voor R.K. verpleegsters van 'De Sonnavillestichting'." (Teunissen 1933)

"1573  Veltmann, H., Aannemer, Oranjestein, Kerkstr. 95, Hees" (telefoongids 1915)

De Sonnaville
Op 24 maart 1919 werd in 's-Gravenhage de Vereeniging tot rustverschaffing aan R. K. Ziekenhuis­verpleegsters opgericht. Op een gedenksteen in het rusthuis in Hees dat op 13 juli 1925 werd geopend, stond de tekst:

"IN MEMORIAM
ZUSTER  ANNIE  DE  SONNAVILLE
WERD DEZE STICHTING TE 'sHAGE IN HET LEVEN GEROEPEN
DEN 24 MAART 1919 OP INITIATIEF EN MET STEUN VAN
DEN HEER  P. J.  DE  SONNAVILLE  HEER  v. KRANENBROEK
DEZE GEDENKSTEEN WERD HIER GEPLAATST
KORT NA AANKOOP VAN DIT HUIS EN NA ZIJN OVERLIJDEN
= Ao Di 1925 ="

Verpleegster Anna Eduarda Josephine Maria Cornelia (Annie) de Sonnaville (Groningen 28 januari 1882 – 's-Gravenhage 7 april 1918) ontving in 1917 het Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis.

Zij was een achternicht van Petrus Josephus (Piet) de Sonnaville ('s-Gravenhage 10 november 1830 – 's-Gravenhage 1 juli 1925), één van de oprichters van het Kurhaus in Scheveningen en de N.V. 's-Graven­haagsche Passage Maatschappij. Hij was voorzitter van de Vereeniging tot rustverschaffing aan R.K. Ziekenhuisverpleegsters en overleed kort voor de officiële opening van het rusthuis. De vereniging is later omgezet in een stichting.*

"25213  Sonnaville, Rusthuis v. R. K. Verpleegsters en andere werkende Dames, de Kerkstr. 95, Hees" (telefoongids 1950)

Vanaf 1952 was het een jongensopvanghuis van de St. Aloysiusstichting (Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten) en een internaat van het Paedo-Therapeutisch Instituut Sneep (1971-1984). In de periode 1985-1993 was het Instituut Jonkerbosch in het voormalige rusthuis gevestigd. Het pand doet nu dienst als kamerverhuurbedrijf. Kerkstraat 95 Nijmegen staat op de gemeentelijke monumentenlijst.*

Oranjestraat

Besluit Burgemeester d.d. 21 juli 1943: Oranjestraat
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: intrekking

Oranjestraat was de tijdelijke benaming van Volksbelang I (Eerste Volksbelang) in de periode 1943-1944.* Volgens de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) waren oranje-blanje-bleu de kleuren van de echte Nederlandse vlag, maar in het Koninklijk Besluit d.d. 19 februari 1937, nr. 93, is bepaald:

"De kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit en blauw."

Oreganopad

openbare ruimte ID 0268300000000358

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 9 november 2005: Nootmuskaatstraat
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007: Oreganopad

oregano, wilde marjolein (Origanum vulgare), keukenkruid

Oreganostraat

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 9 november 2005: Oreganostraat
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007: Sesamstraat

Orgelpad

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Orgelpad

orgel, kerkorgel, mechanisch blaasinstrument dat met een klavier bespeeld wordt

Orson Wellesstraat

openbare ruimte ID 0268300000001850

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 28 maart 2018: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 16 mei 2018: Orson Wellesstraat

George Orson Welles (Kenosha, Wisconsin 6 mei 1915 – Los Angeles 10 oktober 1985), Amerikaanse regisseur

Oscar Carréstraat

openbare ruimte ID 0268300000000150

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Distelstraat
Raadsbesluit d.d. 8 september 1993: Oscar Carréstraat (per 1 januari 1994)

Raadsbesluit d.d. 3 december 1948: Rivierstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Rivierstraat
Raadsbesluit d.d. 18 december 2002: Oscar Carréstraat (per 1 april 2003)

Oscar Carré (Halberstadt 22 december 1846 – Kopenhagen 29 juli 1911), circusartiest en -directeur, vanaf 2 januari 1901 Nederlands staatsburger; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 44-45, www.dodenakkers.nl

"De circusfamilie Carré bezat in de onmiddellijke nabijheid (om precies te zijn aan de overzijde van de Schependomlaan) een uitgebreid tuinencomplex met enige villa's. Het geheel werd vele jaren als winterkwartier van het circus gebruikt." (raadsvoorstel 159/1993)

"Oscar Carré, de man die in 1887 zijn circustheater aan de Amsterdamse Amstel bouwde, betrok in 1904 [lees: in of omstreeks 1902 /RE] Villa Welgelegen bij het kruispunt aan het einde van de Voorstadslaan. Tot aan zijn onverwachte dood in 1911, tijdens een toernee door Denemarken, bleef hij daar wonen." (Geert Geenen, De Gelderlander, 7 november 2002)

De straatnaamwijziging van een deel van de Distelstraat geschiedde in 1993 op verzoek van de Vereniging van Eigenaars van de 25 appartementen (bouwjaar 1989) op de hoek Schependomlaan - Distelstraat. In 2002 ging het initiatief uit van de bewoners van een deel van de Rivierstraat. De huisnummering loopt van de Insulindestraat naar de Industrieweg waarbij de oneven nummers aan de rechterkant van de straat liggen.

Ossenwaard (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001806 (landschappelijk gebied)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Ossenwaard

Ossenwaard, oude veldnaam

De Ossenwaard is het gedeelte van Veur Lent aan de westzijde van de Spoorbrug. Volgens de tekening met nummer 482971-C (gewijzigd: 23-04-2015) is het gedeelte onder deze brug niet bij de naamgeving betrokken.

De evenementenlocatie Ossenwaard (grootte 43.000 m²) ligt deels onder De Oversteek

Ossenwaardpad (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001801

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Ossenwaardpad

pad in de Ossenwaard dat begint bij de Oosterhoutsedijk in Veur Lent en doodloopt ten westen van De Oversteek.

Ostaralaan

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Fruitlaan
raadsvoorstel d.d. 29 januari 2008 (43/2008): Civitaslaan
raadsvoorstel d.d. 13 mei 2008 (43/2008) (aangepast): Terralaan
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Terralaan

Ostara, Eostra, Germaanse godin van leven en vruchtbaarheid, lentegodin (verzinsel?)

Het Engelse en Duitse woord voor Pasen zijn mogelijk afgeleid van deze naam. De naam vertoont ook klankverwantschap met de oude naam voor Oosterhout, namelijk 'Ostreholt' (Oosterholt).

"De door de commissie, op voorstel van een van de aanwezige burgers, geadviseerde naam Ostaralaan blijkt bij nader onderzoek niet gewenst, omdat zeer twijfelachtig is of Ostara wel ooit een Bataafse godin is geweest. Het lijkt in feite een fictieve naam, door Grimm gereconstrueerd uit een andere godennaam, en al zeker niet specifiek Bataafs. De relatie met Oosterhout is dus eveneens te ver gezocht." (memorandum d.d. 12 maart 2008 aan Ambtelijke werkgroep straatnaamgeving)

Op 18 april 2008 staat de herbenoeming van het gedeelte van de Fruitlaan in de buurt De Elten in de wijk Oosterhout opnieuw op de agenda van de commissie straatnaamgeving. De commissie adviseert de raad dit maal om in te stemmen met de naam Terralaan.

Ottengas

openbare ruimte ID 0268300000001431

Wijk C (1812)
wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Notte gaske
Van Suchtelen 1779: Notte gas
Nijmegen 1812: (N)ottegast
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Notte Gast
Wegenlegger 1859: Otto's gas
Adresboek 1892: otto'sgas
Nijmegen 1900: Otto'sgas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Ottengas
ptt post 1978: ottengas

"1367(...): vicus Jan Ottensoens gasse" (Gorissen 1956, p. 101)

"1410: Jan Ottensoensgasse
1417: Johan Ottenssgasse en
1438: Johan Ottengas.
Wie Johan Otten was, is onbekend. De naam verbasterde tot Ottengas, Nottengas, Notegas, Nuttegas enz. (begin 16e eeuw) en later tot Nottengas en Ottogas." (Teunissen 1933)

"Otto's gas : Van de Mugterstraat tot de Vleeschhouwerstraat" (Legger B 1859, nr. 123)

De Ottengas begint nog altijd op de plaats waar de Ridderstraat, Snijderstraat en Muchterstraat samen­komen. Vroeger kwam de Ottengas in de Vleeshouwerstraat uit, maar nu eindigt deze gas op het veel hoger gelegen Groene Balkon.

Otto C. Huismanstraat

Otto's gas

Ottostraat

openbare ruimte ID 0268300000001432

wijk 05 Hunnerberg

raadsvoorstel d.d. 23 mei 1951: Adolfstraat
Raadsbesluit d.d. 22 augustus 1951: Ottostraat
ptt post 1978: ottostr

Otto I (ca. 1150 – 1207), graaf van Gelre; zie www.biografischportaal.nl

"(Otto I komt als regerend vorst - graaf - van Gelre voor tussen 1185 en 1189. In 1188 vertrok hij naar het Heilig Land. Hij stief in 1207)." (De Gelderlander, 16 augustus 1951)

Otto II (ca. 1215 – 10 januari 1271), 'met de paardenvoet', graaf van Gelre; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 106-107, www.biografischportaal.nl

"Otto, naam van twee graven van Gelre
Otto I (1182-1207) geboren in 1164. Hij had te strijden met Utrecht en Brabant.
Otto II (1229-1271). Otto II nam deel aan de kruistocht tegen de Stedingers en bestreed Frederik II van Duitsland." (Hendriks 1987)

"De heer BOL doet het genoegen dat de naam 'Adolfstraat' is afgevoerd en vervangen door 'Ottostraat'." (VERGADERING van de Raad der gemeente NIJMEGEN op woensdag 22 augustus 1951; Raadssignaat p. 345)

De Ottostraat vormt een verbinding tussen Ubbergseveldweg en Sterreschansweg.

Oud Oost

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Oost (per 1 januari 2007)

Oud Oost (1985-2006), niet-vastgestelde naam van stadsdeel bestaande uit de volgende wijken:
a. Bottendaal, Galgenveld, Altrade, Hunnerberg, Hengstdal, Kwakkenberg, Groenewoud en Ooyse Schependom, of
b. wijkcombinatie afdeling Onderzoek & Statistiek: Bottendaal, Galgenveld, Altrade, Hunnerberg, Hengstdal en Ooyse Schependom, waarbij de wijken Kwakkenberg en Groenewoud in het stadsdeel Midden Zuid (Nijmegen-Midden) lagen.

De gemeenteraad heeft voor de onder a genoemde combinatie van wijken met ingang van 1 januari 2007 de naam Nijmegen-Oost vastgesteld.

Oud Palkerdijk

Besluit B&W d.d. 13 maart 1984: doorhaling i.v.m. grenswijziging

Door de grenscorrectie (Wet van 6 juli 1983, Stb. 327) in verband met de aanleg van Rijksweg 73 (A73) lag de Oud Palkerdijk sinds 1 januari 1984 in de gemeente Wijchen.

Oud St. Anna

"Buitenverblijf, dat bij verkoop in 1845 werd beschreven als bestaande uit heerenhuis met grooten tuin, koepel en prieeltjes, fraai plantsoen, boerenwoning, stal, moestuin en bouwland." (Teunissen 1933)

brouwerij
Op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie C: het Veld (Eerste Blad), staat bij perceel nr. 143 met huis en erf van notaris Pieter Wiegand (1776-1838) geen naam vermeld. In een bekendmaking van B&W d.d. 8 oktober 1850 staat:

"dat bij Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie ontvangen is een adres van H. Martzeller, wonende binnen deze stad verzoekende vergunning tot het oprigten eener Bierbrouwerij in het huis, genaamd Oud St. Anna, gelegen onder Hatert, bekend op den kadastralen legger dier Gemeente, Sectie C, Nº. 143 (...)" (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 9 oktober 1850)

In 1868 deed H.H. Martzeller (1823-1899) zijn Beiersche Bierbrouwerij te St. Anna bij Nijmegen over aan zijn opvolgers, P.A. van Druijnen (1846-1874) en H. van der Pant (1844-1880), die de naam St. Annaberg introduceerden.*

Oud Venetië

Oud West

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Oud-West (per 1 januari 2007)

Oud West, (1985-2006), niet-vastgestelde naam van stadsdeel bestaande uit de volgende wijken:
a. Biezen en Wolfskuil, waarbij wijk Nije Veld in het stadsdeel Midden Zuid (Nijmegen-Midden) lag, of
b. wijkcombinatie afdeling Onderzoek & Statistiek: Nije Veld, Biezen en Wolfskuil.

De gemeenteraad heeft voor de onder a genoemde combinatie van wijken met ingang van 1 januari 2007 de naam Nijmegen-Oud-West vastgesteld.

Oud-Oost

Oud-West

Oude Azaleastraat

openbare ruimte ID 0268300000000315

wijk 21 Wolfskuil

Teunissen 1933: Tweede van Hezewijkstraat
Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: Azaleastraat
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Oude Azaleastraat (per 1 januari 2010)

azalea, planten van het geslacht Rhododendron uit de heidefamilie (Ericaceae)

"Gerardus Wilhelmus van Hezewijk, geboren te Heumen, 27 October 1850, bouwde de eerste woningen aan deze straat. (...)" (Teunissen 1933)

De Azaleastraat (Oude Azaleastraat) werd vroeger Tweede van Hezewijkstraat genoemd. Daarin kwam verandering nadat B&W op 8 februari 1935 aan N.V. Bredero's Bouwbedrijf uit Utrecht vergunning verleenden om 20 eengezinswoningen aan de z.g. 2e van Hezewijkstraat te bouwen (huisnummers 6 t/m 44).

De naam Azaleastraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Oude Azaleastraat. Bewoners van de 37 adressen konden kiezen uit vijf alternatieven: Dahliastraat, Eerste Azaleastraat, Irisstraat, Oude Azaleastraat en Teunisbloemstraat. De Oude Azaleastraat kreeg 8 van de 16 uitgebrachte stemmen (twee ongeldig).

De straat loopt evenwijdig aan de Palmstraat (voormalige Eerste van Hezewijkstraat) en de Derde van Hezewijkstraat.

Oude Beestenmarkt

Teunissen 1933: Oude Beestenmarckt

Oude Cronenburgschestraat

Oude Daalscheweg

kadastrale gemeente Hatert, Sectie A (1822): De Daalsche Weg
Wegenlegger 1859: Veldweg
Adresboek 1892: Hatert daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Dommer van Poldersveldtweg (gedeelte)
Nijmegen 1900: Oude Daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Daalscheweg

"Veldweg : Loopende uit vooromschreven Veldweg [Daalscheweg /RE] naar de Postweg bij Stad en Veldzigt" (Legger B 1859, nr. 33)

Op de plattegrond uit 1900 gaat de Daalscheweg bij de Fortweg (Tooropstraat) over in de Oude Daalsche weg.

Oude Dijk

Oude Dorpsstraat

Oude Dukenburgseweg

openbare ruimte ID 0268300000001433

wijk 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: de Nieuwe Zwanenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dukenburgscheweg
Raadsbesluit d.d. 24 september 1958: Oude Dukenburgseweg (per 24 oktober 1958)
Raadsbesluit d.d. 12 maart 1969: Oude Dukenburgseweg
ptt post 1978: oude dukenb wg

"Bij R. van 12 maart 1969 kreeg de weg van de Westkanaaldijk naar de Staddijk deze naam (...)." (Hendriks 1987)

De weg loopt van de Westkanaaldijk naar de Teersdijk (niet naar de Staddijk).

Oude Graafseweg

openbare ruimte ID 0268300000001434

wijk 23 Heseveld

Wegenlegger 1859: Vuilniskuilscheweg
Adresboek 1892: Hees oude graafsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Graafscheweg
Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Graafse Ringweg (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 7 september 1976: inwerkingtreding (per 21 september 1976)
ptt post 1978: oude graafsewg

De naam Oude Graafscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Oude Graafseweg.*

"Oude weg naar Grave." (Teunissen 1933)

Oude Gracht

Oude Groenestraat

openbare ruimte ID 0268300000000316

wijk 50 Oosterhout

kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A (1819): De Groene Straat
Raadsbesluit Valburg d.d. 16 juni 1930: Groenestraat
ptt post 1978: groenestr
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Oude Groenestraat (per 1 januari 2010)
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: geformaliseerd (Groenestraat)

De naam Groenestraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Oude Groenestraat. Bewoners van de 103 adressen konden kiezen uit twee alternatieven: Notensteinstraat en Oude Groenestraat. De laatste optie werd gehandhaafd, hoewel de Brandweer meldde dat deze naam te veel lijkt op Oude Groenewoudseweg. De Oude Groenestraat kreeg 50 van de 66 uitgebrachte stemmen.

Tegelijk met de wijziging van de woonplaatsnaam en de straatnaam is de huisnummering aan een kant van de straat gewijzigd. Sinds de wijziging is de straat aan beide zijden genummerd vanaf de Waaldijk naar de Griftdijk en liggen de oneven huisnummers aan de rechterkant.

Oude Groenestraat (Oosterhout)

openbare ruimte ID 1734301869002301

woonplaats Oosterhout (gemeente Overbetuwe)

De Oude Groenestraat ligt in de aangrenzende woonplaats Nijmegen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe hebben in 2009 het besluit van de gemeente Nijmegen om de naam Groenestraat te wijzigen in Oude Groenestraat overgenomen en de adressen in de woonplaats Oosterhout per 1 januari 2010 aangepast.

Oude Groenewoudseweg

openbare ruimte ID 0268300000000002

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Groenewoudsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Groenewoudscheweg
Raadsbesluit d.d. 29 november 1979: Oude Groenewoudseweg (per 2 januari 1980)
ptt post 1991: oude groenew wg

"Bij R. van 29 november 1979 maakt de nieuwe brug over de spoorlijn Nijmegen-Venlo deel uit van de Groenewoudseweg; ook de doorsteek vanaf de brug naar de St. Annastraat moest de naam Verlengde Groenestraat inruilen voor Groenewoudseweg. Het stuk Groenewoudseweg dat parallel aan de spoorbaan loopt, kreeg de naam Oude Groenewoudseweg." (Hendriks 1987)

Uit de 55 van de 73 vragenlijsten die in 1979 werden teruggestuurd, bleek dat 37 bewoners/eigenaars de voorkeur gaven aan de naam Oude Groenewoudseweg. Verzoeken om een onkostenvergoeding werden niet gehonoreerd (besluit B&W d.d. 30 oktober 1979). Voordat de gemeenteraad een besluit over de straatnaamwijziging had genomen, schreven B&W reeds aan de bewoners:

"Tot op heden hebben wij echter in vergelijkbare situaties geen vergoedingen uitgekeerd. Wij zien ook nu geen aanleiding van dit standpunt af te wijken." (B&W, 12 november 1979)

Oude Haven¹

Isaac van Geelkercken 1639: Oude Haven
Blaeu 1649: Oude Haven
Nicloaes van Geelkercken 1653: Oude Haven
Feltman 1669: Oude Haven
Kiers 17511,2: Oude Haven

"De oudste haven van Nijmegen werd gevormd door het gedeelte van de stadsgracht dat zich uitstrekte van de Waal tot de voormalige Hezelpoort. In 1415 vindt men daar reeds een Havenstraat vermeld. Daar de haven voortdurend moest worden uitgegraven, was ze duur en weinig geschikt.
Daarom werd in 1601 besloten een nieuwe haven aan te leggen." (Teunissen 1933)

Oude Haven²

openbare ruimte ID 0268300000001435 (weg)

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Nijmegen 1812: Have
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Aan de Haven
Wegenlegger 1859: Aan de Haven
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Waalplein
Nijmegen 1900: Waalplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Haven
Besluit B&W d.d. 24 april 1936: Oude Haven
ptt post 1978: Oude Haven
Raadsbesluit d.d. 25 februari 1982: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 18 maart 1982: Oude Haven

"Omstreeks 1860: Haven of ook wel Oude Haven. (Zie P. 1839: Aan de Haven)." (Teunissen 1933)

"Aan de Haven : Van de Lagemarkt tot aan de Wal" (Legger B 1859, nr. 136)

"Bij het R. van 17 Juni 1882 was voor de vervallen Oude Haven de naam Waalplein vastgesteld. Na den bouw van de electrische centrale op dit plein, had den naam geen reden van bestaan meer, de centrale werd op 23 November 1908 in bedrijf gesteld. Het gedeelte van het voormalige plein (n.l. de weg langs de N.Z. van de centrale) is bij het R. van 9 Juli 1924 bij de Waalkade gevoegd.
De naam Oude Haven werd gegeven om het in dezen naam gelegen stuk oude topographie te bewaren. In 1929-1930 is de straat door de uitbreiding van de centrale gedeeltelijk verlegd. Zie Lage Markt en Oude Havenstraat.

Sinds 1936 eindigt de Oude Haven niet langer bij de Korte Brouwerstraat, maar bij de Vinkegas.

Oude Havenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001436

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: Oude Havenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Havenstraat
ptt post 1978: Oude Havenstr

"Deze straat, in 1923 aangelegd, verbindt de Kloosterstraat met de Oude Haven. Het N.O. einde van de voormalige Kromme Elleboog maakt deel uit van deze straat. De naam herinnert aan de Oude Haven, die bij deze straat was gelegen." (Teunissen 1933)

"De straat tussen de Kloosterstraat en de Oude Haven kreeg die naam bij R. van 9 juli 1924." (Hendriks 1987)

Oude Heselaan

Blaeu 1649: Wech naar den Terdÿk
Nicolaes van Geelkercken 1653: Wech naar den Terdyk
Kiers 1751²: Wegh Naa Hees
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie B (1822): Weg van Hees naar Nijmegen
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Nijmegensche Laan
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar den Teersdijk
Adresboek 1892: Hees oude heessche laan
Nijmegen 1900: Weg naar Hees, Heesche laan, Heessche laan

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Heesschelaan
raadsvoorstel d.d. 25 september 1957: Heselaan
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 15 juni 1966: Eerste Oude Heselaan, Tweede Oude Heselaan
Raadsbesluit d.d. 27 augustus 1986: Heselaan (gedeelte)

De naam Oude Heesschelaan is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Oude Heselaan (andere schrijfwijzen: Oude Heesselaan, Oude Heeselaan).*

"Deze laan, vroeger de gebruikelijke weg van de stad naar Hees, werd daarom Heesschelaan genoemd. Zij werd bij den aanleg van den spoorweg doorsneden, moest daarom ten deele worden omgelegd en werd, toen de Voorstadslaan verbindingsweg met Hees was geworden, Oude Heesschelaan genoemd. De laan is ook onder den naam Nijmeegschelaan bekend geweest. Zie het R.V. van 31 Januari 1880 en Dorpsstraat Hees." (Teunissen 1933)

Het voorstel om de Oude Heselaan en de Dorpsstraat (Hees) weer de oorspronkelijke naam Heselaan te geven werd op 16 oktober 1957 aangehouden. De gemeenteraad ging op 27 november 1957 akkoord met de wijziging van de naam Dorpsstraat (Hees) in Schependomlaan; de naam Oude Heselaan bleef tot 1966 ongewijzigd.

Van de Oude Heesschelaan uit 1924 zijn drie verschillende delen overgebleven die niet meer op elkaar aansluiten:
a. Heselaan: tussen de Voorstadslaan en de Oude Weurtseweg;
b. Eerste Oude Heselaan: eerste deel van de Oude Heselaan, vanaf de Oude Weurtseweg tot de Tunnelweg;
c. Tweede Oude Heselaan: tweede deel van de Oude Heselaan, vanaf de Koninginnelaan / Krayenhofflaan tot de Schependomlaan.

Oude Kerkhof

Oude Kleefsebaan

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie B (1822): Weg van Nijmegen naar Cleef
kadastrale gemeente Hatert, Sectie A (1822): Weg van Nijmegen naar Cleef
Wegenlegger 1858: De Oude Kleefsche baan
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Berg en Dalschestraat, Berg en Dalscheweg

"De Oude Kleefsche baan : Deze weg loopt van de Hertogsteegpoort door de Vestingwerken langs den afgebranden Molen tot aan de Scheiding der Gemeente Groesbeek." (Legger A 1858, nr. 9)

De gemeenteraad heeft op 30 september 1953 zonder discussie of stemming met het voorstel 'tot overname van de Oude Kleefsebaan (thans Berg en Dalseweg) van het rijk' ingestemd (bron: De Gelderlander, 1 oktober 1953).

Oude Kleefsebaan (Berg en Dal)

openbare ruimte ID 0241300000000187: ingetrokken
openbare ruimte ID 0241300000000627

woonplaats Berg en Dal (gemeente Groesbeek) (historisch)
woonplaats Berg en Dal (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

verlengde van Berg en Dalseweg

In de periode 1925-1935 had deze weg in Berg en Dal de naam Nijmeegscheweg. De huizen werden in 1927 opnieuw genummerd. De weg werd ook Straatweg genoemd. In 1935 werd de naam gewijzigd in Berg en Dalscheweg. De huisnummering begint sindsdien bij de gemeentegrens. In de tweede helft van de jaren vijftig is de naam Berg en Dalseweg vervangen door Oude Kleefsebaan.

Oude Koningstraat

openbare ruimte ID 0268300000001437

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Korte Konings Str
Nijmegen 1812: Korte Koningstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De korte Konings Straat
Wegenlegger 1859: Oude Koningstraat
Adresboek 1892: oude koningstr
Nijmegen 1900: Koningstraat (Oude)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Koningstraat
ptt post 1978: oude koningstr

"1558: Koenynckstraet en
1560: Coninckstraet.
De straat werd vroeger ook wel Korte Koningstraat genoemd." (Teunissen 1933)

"Oude Koningstraat : Van de Papengas tot de Brouwerstraat" (Legger B 1859, nr. 145)

Oude Molenweg

openbare ruimte ID 0268300000001438

Wijk G (1906)
wijken 14 Hatertse Hei, 13 St. Anna, 11 Hazenkamp

Wegenlegger 1859: De Molenweg
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Oude Molenweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Molenweg
Raadsbesluit d.d. 6 maart 1963: Oude Molenweg
ptt post 1978: oude molenwg

"De Molenweg : Loopende van den grootenweg op Venlo tot aan den weg van de Groenestraat naar de Vossenlaan." (Legger B 1859, nr. 52)

"Deze weg, reeds vóór 1906 Oude Molenweg genoemd was de gebruikelijke weg van de Hatertsche heide naar den in 1931 wegens bouwvalligheid gesloopten St. Antoniusmolen." (Teunissen 1933)

De aanleg omstreeks 1840 houdt verband met de ontginning van de Hatertse Hei. Waarschijnlijk is de weg pas op 27 januari 1906 genoemd naar de St. Teunismolen die 'op papier' in het verlengde van de weg lag. Het naamloze pad door het Goffertpark is een eeuw later aangelegd.

Oude Mollenhutseweg

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Mollenhutscheweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Mollenhutscheweg
Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Oude Mollenhutseweg (per 14 januari 1956)
Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Jonkerbosplein (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 2 januari 1974: inwerkingtreding
ptt post 1978: oude mollenh wg
Raadsbesluit d.d. 13 december 2001: Burgemeester Daleslaan (per 1 januari 2003)

Van 1955 tot 1974 liep de Oude Mollenhutseweg van de Hatertseweg tot aan de St. Teunismolenweg. Bij de aanleg van het Circuit Winkelsteeg verdween het laatste gedeelte tussen de Weg door Jonkerbos en de St. Teunismolenweg. De straatnaam is met ingang van 1 januari 2003 gewijzigd in Burgemeester Daleslaan.

Oude Nieuwstraat

Oude Nonnendaalseweg

openbare ruimte ID 0268300000001439

wijk 21 Wolfskuil

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Nonnendaalsche Weg
Wegenlegger 1859: Nonnendaalscheweg
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Oude Nonnendaalsche weg
Nijmegen 1900: Nonnendaalsche weg (Oude)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Nonnendaalscheweg
ptt post 1978: oude nonnend wg
Raadsbesluit d.d. 15 januari 1981: Oude Nonnendaalseweg

De naam Oude Nonnendaalscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Oude Nonnendaalseweg.*

"Deze weg werd vroeger Nonnendaalscheweg genoemd." (Teunissen 1933)

In verband met de nieuwbouw van zes eengezinswoningen aan de Anjelierenweg is op 15 januari 1981 het eerste gedeelte van de Oude Nonnendaalseweg aan het openbaar verkeer onttrokken en de naam opnieuw vastgesteld. De weg ligt sindsdien geheel ten westen van de Koninginnelaan. De huisnummering begint bij nummer 19 (oneven) en nummer 30 (even).

Oude Rijnstraat

openbare ruimte ID 0268300000001625: ingetrokken
openbare ruimte ID 0268300000001628

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Rijnstraat
Raadsbesluit d.d. 1 december 2010: Oude Rijnstraat

Oude Rijn, rivier die loopt van Harmelen in de provincie Utrecht naar de monding bij Katwijk in de provincie Zuid-Holland

De Oude Rijnstraat is een gedeelte van de vroegere Rijnstraat, ten noorden van de Kanaalstraat. In het raadsvoorstel 160/2010 wordt de Oude Rijn niet genoemd. Het adres Rijnstraat 86 op de hoek van de Eemstraat is na 60 jaar gewijzigd in Oude Rijnstraat 1.

Oude Smallesteeg

Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: Smallesteeg
Raadsbesluit d.d. 15 januari 1981: Oude Smallesteeg
Besluit B&W d.d. 13 maart 1984: doorhaling i.v.m. grenswijziging

Door de grenscorrectie (Wet van 6 juli 1983, Stb. 327) in verband met de aanleg van Rijksweg 73 (A73) ligt de Oude Smallesteeg sinds 1 januari 1984 in de gemeente Wijchen.

Oude Smallesteeg (Wijchen)

openbare ruimte ID 0296300000000131

woonplaats Wijchen (gemeente Wijchen)

Oude Stad¹

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C: De Stad (1822)

"Nu bedoelen wij [met uitdrukking de 'oude stad'] alles wat binnen de sedert 1879 verdwenen stadsmuren en poorten lag. Er was evenwel een tijd, waarin het grootste deel van het nu als 'oud' aangeduide Nijmegen 'nieuw' heette. Dit was reeds het geval, vóórdat de stad in 1467 haren eersten uitleg kreeg." (Ter Haar 1892)

Ook bij de Woningtelling 1914 werd onderscheid gemaakt tussen 'de oude stad' en 'de nieuwe stad':

"Voor de begrenzing van het eerste deel bood de vroegere natuurlijke grens (de wal) den besten maatstaf zoodat besloten werd de grens te trekken van de rivier de Waal, door de 3e, 2e en 1e Walstraat, langs den Parkweg en de Nieuwe Markt O.Z. weer naar de rivier, terwijl werd bepaald dat de grensstraten, voor zoover aan twee zijden bebouwd, geheel bij de oude stad zouden worden geteld. Al het overige behoorde tot de tweede hoofdgroep 'de nieuwe stad'." (Gemeenteblad 1914, nr. 6, pp. 67-78)

Oude Stad²

wijk 20 Biezen

[P2] Oude Stad, parkeerterrein aan de westzijde van de Nieuwe Hezelpoort.

Op de voetgangersbewegwijzering (2015) wordt [P2] Oude Stad aangeduid als Hezelpoort [P].

Oude Stadsgracht

Wijk A (1812)

Kiers 1751¹: Achter den Heesel
Van Suchtelen 1779: Achter den Ezel
Nijmegen 1812: Agter den Ezel / Wintersoord, Agter den Ezel
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Achter den Ezel
Wegenlegger 1858: Achter den Ezel
Adresboek 1892: oude stadsgracht
Nijmegen 1900: Stadsgracht (Oude)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Stadsgracht
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Raadsbesluit d.d. 1 april 1970: intrekking (per 1 april 1970)

"De straat werd bij den uitleg der stad in het midden van de 15e eeuw aangelegd.
1542: Oude gracht
1548: Oude Stadsgracht
1607 en 1702: Ook Pauwstraat
1649: Achter die Muer.
Deze laatste naam werd gegeven, wijl de straat den loop van den ouden ringmuur volgt. Hij werd nog aan het einde van de 18e eeuw gebruikt. De tuinen aan de achterzijde van de huizen aan de z.z. der straat liggen in de oude gracht. Die droge gracht werd in vredestijd verhuurd voor den aanleg van tuinen, die (13e eeuw) 'hanckhoven' genoemd werden.
1695: De Stadt Graeff of Agter den Esel.
Het huis 'De Esel' stond tot omstreeks 1676 aan de Lange Burchtstraat ter plaatse waar later 'De Harmonie' werd gevestigd en had een uitgang aan de Oude Stadsgracht; het bestond reeds in 1390." (Teunissen 1933)

De Oude Stadsgracht liep van de Lange Burchtstraat (tegenover de Hoogstraat) met een boog naar de Pauwelstraat. Dit is een van de straten die zowel bij het bombardement op 22 februari 1944 als in september 1944 door oorlogshandelingen zwaar beschadigd werden.*

Oude Teersdijk (Wijchen)

openbare ruimte ID 0296300000000132

woonplaats Wijchen (gemeente Wijchen)

Voor de grenscorrectie (Wet van 6 juli 1983, Stb. 327) per 1 januari 1984 maakte de Oude Teersdijk deel uit van de Teersdijk.

Oude Ubbergseveldweg

Teunissen 1933: Oude Ubbergscheveldweg

Oude Ubbergseweg

openbare ruimte ID 0268300000001440

wijk 09 Ooyse Schependom

intern beraad 1884: oude Ubbergsche Weg
Nijmegen 1900: Ubbergsche weg (oude)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Ubbergscheweg
Besluit B&W d.d. 31 maart 1936: Oude Ubbergscheweg
ptt post 1978: oude ubbergsewg

De naam Oude Ubbergscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Oude Ubbergseweg.*

"Oude weg van Nijmegen naar Ubbergen." (Teunissen 1933)

Oude Ubbergseweg 2 t/m 14 (bouwjaar 1901) hadden tot omstreeks 1912 een huisnummer aan de Ubbergsche straat.

Oude Varkensmarkt

Blaeu 1649: Verckens merckt
Nicolaes van Geelkercken 1653: Verckens merckt
Feltman 1669: Verkensmerckt
Kiers 1751¹: Varkens Marckt
Van Suchtelen 1779: oude Varke markt
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Oude Varkens markt
Wegenlegger 1859: Oude Varkensmarkt
Adresboek 1892: oude varkensmarkt
Nijmegen 1900: Varkensmarkt (Oude)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Varkensmarkt
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: intrekking (per 13 december 1950)

"1579: Achter de Wiemelpoort
1679: Rozemarijnstraat
1680: Verckensmaerckt.
Nog in de eerste helft der 18e eeuw werd de markt voor klein vee in deze straat gehouden.
1705: Schaepenmaerckt
1734: Schaepen of Varckensmarckt
1752: Varkensmarkt.
(De veemarkt was toen reeds geruimen tijd naar de Houtmarkt verplaatst)." (Teunissen 1933)

"Oude Varkensmarkt : Van den Doddendaal tot Windmolenpoort" (Legger B 1859, nr. 101)

De Oude Varkensmarkt lag op de plaats waar nu Plein 1944 ligt. Voor de wederopbouw vormden de Oude Varkensmarkt en Doddendaal een oost-westverbinding tussen Korte Molenstraat (Broerstraat) en Parkweg. Zij behoren tot de straten die zwaar getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944.

Oude Waalbrug

Oude Wal

Oude Weijer

Oude Weurtseweg

openbare ruimte ID 0268300000001441

wijk 20 Biezen

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): Weg van Weurt naar Nijmegen
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Weurtscheweg
ptt post 1978: oude weurtsewg

De naam Oude Weurtscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Oude Weurtseweg.*

"De weg maakte vroeger deel uit van den rechtstreekschen verbindingsweg tussen de stad en het dorp Weurt." (Teunissen 1933)

Oude Zwanenstraat

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C (1822): De Nieuw Straat (De Nieuwe Straat)
Wegenlegger 1859: De Nieuwstraat (ook genaamd) de Zwaansche Straat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Zwanenstraat, Oude Zwanenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 september 1976: Oude Zwanenstraat (intrekking)

"Het door den aanleg van het Maas Waalkanaal afgesneden Zuidelijk gedeelte van de Zwanenstraat tussen den spoorweg en den Teersdijk is genoemd naar het huis 'waar uithangt de Swaen'." (Teunissen 1933)

De Oude Zwanenstraat (1924) lag in het verlengde van de huidige Zwanenstraat en liep tot de Teersdijk tegenover de (Oude) Dukenburgseweg; het middengedeelte van de straat is opgegaan in de zogenaamde 46e straat in Zwanenveld.

Oudedijk (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001800

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Oudedijk (per 1 oktober 2015)

gedeelte van de dijk dat door de aanleg van de nevengeul (Spiegelwaal) geen deel meer uitmaakt van de Bemmelsedijk

Het begin van de Oudedijk ligt circa 30 meter ten westen van het Lindepad.

oudste straatnamen

"Top tien oudste straatnamen
Sinds de stadsverheffing van Nijmegen bestaat er ook een stedelijk archief; in het begin nog fragmentarisch, later een stuk uitgebreider. Aan de hand van archiefstukken kan een top tien worden gemaakt van eerst genoemde straten in Nijmegen:

1. Grotestraat 1278
2. Steenstraat 1307
3. Hezelstraat 1310
4. Hertogstraat 1322
5. Houtstraat 1339
6. Begijnenstraat 1345
7. Sint-Jorisstraat 1360
8. Jodengas 1364
9. Smidstraat 1367
10. Ottengas 1367"  (Camps e.a. 2010, p. 46)

De oudste straatnamen zijn vanaf 1880 door de gemeenteraad vastgesteld. Het eerste raadsbesluit is op 3 januari 1880 genomen. De eerste nog bestaande straatnaamborden dateren uit 1885.

Ouverturestraat

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Ouverturestraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Ouverturestraat
Raadsbesluit d.d. 14 april 1965: Otto C. Huismanstraat (O.C. Huismanstraat)
Raadsbesluit d.d. 15 januari 1981: O.C. Huismanstraat, Rosa de Limastraat

ouverture, stuk als opening of inleiding van opera, operette, oratorium, ballet, toneelstruk (muziekterm)

Volgens de plannen uit 1963 zou de hoofdontsluitingsweg voor de Muziekbuurt in Neerbosch-Oost de naam Ouverturestraat krijgen. Na het overlijden van de voorzitter van Quick kreeg deze straat de naam Otto C. Huismanstraat (O.C. Huismanstraat).

Ovatonde

Overijselschestraat

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Overijselschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Bliekstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Diepenbrockstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Diepenbrockstraat

Overijssel, Nederlandse provincie, gelegen in het oosten van het land

Overkerk

"Bouwhof onder Neerbosch aan de Dorpsstraat tegenover de school." (Teunissen 1933)

Overkerk stond ter hoogte van de Pskovlaan, naast Boschlust.

Oversteek

Overveenstraat

P...

StatCounter