Curriculum vitae

personalia 
naamRob Essers*
geboren07-05-1952 te Nijmegen
adresNiek Engelschmanlaan 129
6532 CR  Nijmegen
e-mailrob@gaypnt.demon.nl
telefoon024 - 355 81 71
nationaliteitNederlandse
rijbewijsgeen
 
opleiding 
16-12-1982            Katholieke Universiteit Nijmegen (KU Nijmegen)
doctoraal examen, faculteit sociale wetenschappen:
-hoofdvak publicistiek (prof. dr. J.G. Stappers);
-bijvak intellectuele eigendom met de nadruk op auteurs- en mediarecht (prof. mr. D.W.F. Verkade);
-bijvak psychologie van de massacommunicatie (prof. dr. J.H. Ex)
1981 - 1982Universiteit van Amsterdam, auteurs- en mediarecht (prof. mr. H. Cohen Jehoram)
najaar 1981KU Nijmegen, inleiding informatica (prof. C.H.A. Koster)
1977 - 1982KU Nijmegen, studierichting publicistiek (= leer van de openbare of massacommunicatie)
25-10-1977kandidaatsexamen pedagogiek
28-06-1976 propedeutisch examen pedagogiek
1975 - 1977KU Nijmegen, studierichting pedagogiek
1970 - 1974KU Nijmegen, studierichting scheikunde
30-05-1970eindexamen HBS-B
1964 - 1970Dominicuscollege te Nijmegen
 
werk en andere
activiteiten
 
sinds 2005Stratenlijst gemeente Nijmegen, onderzoeker, samensteller, redacteur en vormgever
2013 - 2016De Dukenburger, De Wester, Mariken, medewerker rubriek Straat van de week
2008 - 2011RTV Nijmegen 1, medewerker lokale omroep (programma Straat van de week)
2004 - 2006Vrienden van het Goffertbad, lid werkgroep
1998 - 2001Samenwerkingsverband homo-/lesbisch en bi Nijmegen, internetmedewerker Pink Nijmegen Online
1997 - 1998D66 (landelijk), lid Reglementencommissie
1996 - 2001Gemeente Nijmegen, internetmedewerker Gezamenlijke Aanpakkrant
1992 - 1994Gemeente Nijmegen, lid Adviescommissie homo-/lesbisch beleid (commissie ex artikel 62, eerste lid, van de Gemeentewet)
mei-juli 1984KU Nijmegen, wetenschappelijk medewerker ad hoc onderzoek naar de behoefte aan postacademisch communicatieonderwijs (Instituut voor Massacommunicatie)
1981 - 1982Vereniging van Zieken-, Bejaarden- en andere Huisomroepen in Nederland (Vereniging ZON), lid werkgroep 1
najaar 1980KU Nijmegen, student-assistent dienstverlening bibliotheek (Instituut voor Massacommunicatie)
1974 - 1975Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC, kerngroep, resp. afdeling Nijmegen (COC Nijmegen), bestuurslid en coördinator van werkgroep voorlichting
1974Gelders Adviescentrum voor Homoseksualiteit (GACH), vertegenwoordiger COC Nijmegen
1974Nijmeegse Jongerenwerkgroep Homofile (NWJH) / Soos Indra, lid kerngroep en subgroep voorlichting
1973 - 1975COC Nijmegen, lid werkgroep voorlichting
1972 - 1973Nijmeegse Studenten Zwem- & Waterpolovereniging Hydrofiel, bestuurslid
27 juni 1972Hydrofiel, mede-oprichter
1972 - 1974Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), lid zwem- en officialcommissie kring Gelderland
1970 - 1976KNZB, bondsofficial
 
diversen 
22-11-2014Eervolle vermelding bij uitreiking Numaga-penning*
maart 199420e plaats op de lijst van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen
mei 1983onderscheiden door het college van decanen van de KU Nijmegen voor in het kader van de studie verricht wetenschappelijk werk (doctoraalscriptie Voor de draad ermee!)


publicaties
 • Geschiedenis van het roze huis. St. Anthoniusplaats 1. Pink 33 (2013), nummer 1 (maart)
 • Stratenlijst gemeente Nijmegen (vanaf 2005)*
 • Mijn Mening, ingezonden brieven in De Gelderlander (vanaf 2001)
 • 'Mooie woorden...', deel 1 en 2. Groene Golf, Nijmeegse Democraten D66, 18 (1997), 5 (september), pp. 20-25, en 6 (november); pp. 13-17
 • Komkommertijd. PINK, Maandblad van de N.V.I.H. COC-afdeling Nijmegen, 17 (1997), 8 (september), pp. 10-11
 • 'Vuile grond tast wortels van de democratie aan!' Groene Golf, Nijmeegse Democraten D66, 18 (1997), 3 (mei), pp. 19-23
 • Kabeltelevisie in Nijmegen: een reactie. Groene Golf, Nijmeegse Democraten D66, 16 (1995), 4 (september), pp. 17-19
 • Ontslag commissielid (II). Pink, Maandblad van de N.V.I.H. COC-afdeling Nijmegen, 14 (1994), 8 (oktober), pp. 19-20
 • Homoseksualiteit als recreatievorm; 't Is maar wat je onder recreatie verstaat... Z.pl., 1994 (notitie naar aanleiding van een verzoek van het Recreatieschap Nijmegen en Omstreken aan de Adviescommissie homo-/lesbisch beleid)
 • Homoseksualiteit per kilobyte. PINK, Maandblad van de N.V.I.H. COC-afdeling Nijmegen, 10 (1990), 10 (december), pp. 28-30
 • Inventarisatie van de behoefte aan postacademisch communicatieonderwijs. Nijmegen: Instituut voor Massacommunicatie, 1984 (in samenwerking met drs. F.J. Olderaan)
 • Nogmaals: Kabelpiratenarrest, reactie op annotatie van Prof. Mr. H. Cohen Jehoram. Ars Aequi, 32 (1983), 12 (december); pp. 774-776
 • Radio Bloemendaal: 1924-1948. Z.pl, 1983 (niet in druk verschenen)
 • Werk in uitvoering? Een ander licht op de voorgeschiedenis van de Kabel-TV-arresten, deel 1 en 2. Kabelvisie, 10 (1983), 6 (juni-juli); pp. 188-190, en 7 (augustus); pp. 199-205
 • Ziekenomroep en kerktelefonie. Massacommunicatie, 11 (1983), 3 (juni); pp. 204-216 (themanummer over lokale en regionale media)
 • De vergeten omroepen? Enkele juridische en andere aspecten van huisomroepen. Ars Aequi, 32 (1983), 1 (januari); pp. 78-87 (themanummer over mediarecht)
 • Voor de draad ermee!; inventarisatie van gegevens met betrekking tot huisomroepen. Nijmegen: Instituut voor Massacommunicatie/Hilversum: Vereniging ZON, 1981 (doctoraalscriptie; met voorwoord van E.A. Schüttenhelm et al.)
 • Kennismakingsadvertenties in Vrij Nederland (1978). Nijmegen: Instituut voor Massacommunicatie, 1980
 • Voorlichting; praten over homoseksualiteit, deel 2. Nijmegen: GACH, 1975
 • Praten over homoseksualiteit; verslag en evaluatie van het voorlichtingsproject 'vormingscentra voor werkende jongeren'. Nijmegen: COC, 1974
 • Daar zijn die mensen van het COC. COC SEK, 4 (1974), 9 (september); pp. 2-3


publicaties van anderen  
 

© 2020  Rob Essers, Nijmegen sitemap >>